Byla 2-591-278/2010

1Panevėžio apygardos teismo teisėja Birutė Valiulienė,

2sekretoriaujant Daivai Benevičiūtei,

3dalyvaujant ieškovės atstovams V. K., adv. R. Jasevičiui,

4viešame parengiamajame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės (toliau UAB) „Algminda“ ieškinį atsakovui A. G. dėl žalos atlyginimo ir,

Nustatė

6bankrutavusi UAB „Algminda“ nurodė, kad bendrovės akcininkas A. G., iki UAB „Algminda“ bankroto bylos iškėlimo nutarties įsiteisėjimo dienos ėjęs bendrovės direktoriaus pareigas, pagal 2007-12-21, 2008-04-30, 2008-06-20, 2009-03-27 sudarytas paskolos sutartis ieškovei paskolino 45 000 Lt ir 2009-07-03 - 2009-07-30 laikotarpiu išsimokėjo 35 400 Lt, nors paskolų grąžinimo terminai dar nebuvo pasibaigę. 2009-08-19 atsakovas, kaip UAB „Algminda“ administracijos vadovas, kreipėsi į Panevėžio apygardos teismą dėl bankroto bylos bendrovei iškėlimo. Ieškovė teigia, kad atsakovas, būdamas UAB „Algminda“ direktoriumi ir suprasdamas, kad bendrovė yra nemoki ir neturės lėšų atsiskaityti su visais kreditoriais, išsimokėdamas lėšas sau, veikė neteisėtai, nesąžiningai ir šiais veiksmais padarė 35 400 Lt žalą įmonei ir kreditoriams. Prašė teismą priteisti iš atsakovo A. G. 35 400 Lt žalos atlyginimo, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

7Parengiamojo teismo posėdžio metu ieškovės atstovai prašo teismą priimti sprendimą už akių, nes atsakovas į posėdį neatvyko.

8Priimtinas sprendimas už akių ir ieškinys visiškai tenkintinas.

9Civilinio proceso kodekso (toliau CPK) numatytais atvejais ir tvarka bylą nagrinėjantis teismas turi teisę priimti sprendimą už akių (CPK 262 str. 2 d.). Sprendimas už akių gali būti priimamas tais atvejais, kai neatvyksta į teismo posėdį viena iš šalių, kuriai tinkamai pranešta apie teismo posėdžio laiką ir vietą ir iš jos negautas pareiškimas nagrinėti bylą jai nedalyvaujant, o atvykusi šalis prašo tokio sprendimo priėmimo, taip pat kitais CPK numatytais atvejais (CPK 285 str. 1 d.). Sprendimas už akių dėl atsakovo gali būti priimtas tik dėl tų ieškinio reikalavimų, apie kuriuos jis buvo informuotas CPK nustatyta tvarka (CPK 285 str. 2 d.). Iš bylos dokumentų matyti, kad atsakovas A. G. buvo informuotas apie ieškovės reikalavimą iš jo priteisti 35 400 Lt žalos atlyginimą, 5 % dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas (b. l. 3-4, 23). Dėl jam pareikšto reikalavimo A. G. teismui savalaikiai pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo prašė ieškinį atmesti. Be to, atsakovas dalyvavo 2010-04-22 parengiamajame teismo posėdyje bei prašė bylos nagrinėjimą atidėti, suteikiant teisę šalims taikiai išspręsti kilusį ginčą. Patenkinus atsakovo prašymą, parengiamasis teismo posėdis atidėtas 2010-05-14 ir atsakovas apie tai informuotas pasirašytinai (b.l. 24-25, 31-32). Pateikti duomenys patvirtina, kad atsakovui yra žinoma apie paskirtą posėdžio datą ir iki parengiamojo teismo posėdžio pradžios iš jo negauta prašymų ar dokumentų, pateisinančių neatvykimo į posėdį priežastis. Esant ieškovės atstovų prašymui, yra pagrindas priimti sprendimą už akių (CPK 230 str. 2 d., 246 str. 2 d.).

10Atlikus formalų byloje esančių įrodymų tyrimą (netiriant įrodymų turinio ir vertinant tik teisinį, bet ne faktinį jų pagrįstumą), įsitikinta, kad, jeigu pasitvirtintų byloje surinktų įrodymų turinys, yra pagrindas ieškinį tenkinti visiškai (CPK 285 straipsnio 2 dalis). Byloje esančių įrodymų visuma nustatyta, kad atsakovas A. G., būdamas UAB „Algminda“ vadovu, pagal 2007-12-21, 2008-04-30, 2008-06-20, 2009-03-27 sudarytas paskolos sutartis UAB „Algminda“ paskolino 45 000 Lt. Iš teismui pateiktų paskolos sutarčių matyti, kad paskolas bendrovė įsipareigojo atsakovui grąžinti skirtingu laiku – 19 000 Lt iki 2009-12-20, 10 000 Lt - 2010-04-29, 2 000 Lt - iki 2010-06-19 ir 14 000 Lt iki 2011-03-26 (b.l. 6-9). Byloje nustatyta, kad dalis paskolų atsakovui buvo grąžinta iki paskolų termino pasibaigimo, t.y., 2009-07-03 atsakovui išmokėta 10 000 Lt, 2009-07-16 - 10 000 Lt, 2009-07-30 - 15 400 Lt, viso 35 400 Lt (b.l. 10-12). Iš byloje esančių dokumentų matyti, kad A. G., kaip UAB „Algminda“ vadovas, 2009-08-24 padavė teismui ieškinį dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo (b.l. 13). Įmonės vadovas nurodė, kad bendrovė yra nemoki, mokėtinos sumos ir įsipareigojimai kreditoriams viršija pusę į balansą įrašyto turto vertės, bendrovė negali laiku atsiskaityti už prekes ir suteiktas paslaugas. Tai, kad įmonė yra nemoki, konstatavo ir Panevėžio apygardos teismas 2009-10-02 nutartimi, kuria įmonei iškelta bankroto byla. Be to, 2009-11-30 nutartimi teismas patvirtino įmonės kreditorių sąrašą ir jų finansinių reikalavimų dydį, tame tarpe ir įsiskolinimą darbuotojams (36 376,78 Lt), VSDFV Panevėžio skyriui, Panevėžio apskrities VMI (326 034,09 Lt ) bei 527 454,05 Lt skolą kitiems kreditoriams (b.l.19-21). Pateikti duomenys patvirtina, kad atsakovas, būdamas įmonės vadovas ir žinodamas bendrovės finansinę padėtį bei suprasdamas, kad įmonė neturi lėšų atsiskaityti su kreditoriais, sau išsimokėdamas dalį bendrovei suteiktų paskolų, elgėsi neteisėtai ir nesąžiningai, tuo pažeidžiant Civilinio kodekso 1.5 straipsnyje įtvirtintus teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus. Atsiliepimu į ieškinį atsakovas A. G. nurodo, kad su juo įmonė buvo sudariusi darbo sutartį ir jam atsakomybė už žalą įmonei galėtų būti sprendžiama tik pagal Darbo kodekso nuostatas, tačiau šis teiginys atmestinas. Nors įmonės vadovą ir bendrovę sieja sutartiniai santykiai, įforminti darbo sutartimi ir su juo gali būti sudaryta jo visiškos materialinės atsakomybės sutartis, tačiau administracijos vadovo buvimas bendrovės organu lemia tai, jog daugelis administracijos vadovo teisių ir pareigų atsiranda įstatymo, o ne sutarties pagrindu, todėl administracijos vadovo ir bendrovės santykiams būdingi įstatyminio atstovavimo bruožai (ABĮ 37 str. 4 d.). Be to, vadovo, kaip bendrovės valdymo organo, teisinį statusą reglamentuoja civilinės teisės normos, taikomos akcinių bendrovių organų veiklai reguliuoti (ABĮ 19 str. 1, 4, 6, 8 d., 37 str., CK 2.81 str. 1 d., 2.82 str. 1, 2, 3 d. d., 2.87 str. ir kt.). Administracijos vadovas yra specialus subjektas, kuriam taikomi aukštesni veiklos ir atsakomybės standartai nei eiliniam bendrovės darbuotojui; įmonę ir administracijos vadovą sieja pasitikėjimo (fiduciariniai) santykiai; tai reiškia, kad įmonės administracijos vadovas privalo veikti išimtinai įmonės interesais; administracijos vadovui keliama lojalumo pareiga; įmonės vadovas atstovauja bendrovei, atsako už įmonės kasdienės veiklos organizavimą; jis turi veikti rūpestingai, sąžiningai, atidžiai, kvalifikuotai bei daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus, todėl tuo atveju, kai su vadovu sudaroma darbo sutartis, atsiradę teisiniai santykiai atitinka ne darbo, bet civilinius teisinius santykius. Kadangi atsakovas A. G., žinodamas įmonės finansinę padėtį, nesiėmė priemonių turimomis lėšomis vystyti verslą, t.y. imtis priemonių stabilizuoti bendrovės finansinę būklę, vystyti ūkinę veiklą ir siekti atsiskaityti su kreditoriai bei kaip vadovas, privalėjęs žinoti Įmonių bankroto įstatyme nustatytą atsiskaitymo su kreditoriaus eiliškumo tvarką, išsimokėdamas lėšas, pažeidžiant įmonės ir jos kreditorių interesus, padarė žalą bendrovei nevykdydamas savo, kaip įmonės vadovo pareigų, todėl jam kyla pareiga atlyginti jo kaltais veiksmais, nesilaikant įstatymuose įtvirtintų pareigų, padarytą žalą. Šią pareigą ir jos teisinį pagrindą nustato civilinės, o ne darbo teisės normos (CK 6.245-6.246, 6.249, 6.251, 6.263 str.). Kadangi atsakovas A. G., sau išsimokėdamas pinigines lėšas padarė žalą įmonei, todėl iš atsakovo priteistinas 35 400 Lt žalos atlyginimas ir įstatymo nustatytos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str.).

11Žyminis mokestis, nuo kurio mokėjimo yra atleista bankrutavusi įmonė bei išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu, valstybės naudai, priteistinos iš atsakovo (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 88 str.1 d., 3 p., b.l. 1).

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 230 str. 2 d., 259 str., 262 str. 2 d., 285 str., 286 str. teismas

Nutarė

14ieškinį tenkinti visiškai.

15Priteisti iš atsakovo A. G. (a.k. ( - ) 35 400 Lt (trisdešimt penkis tūkstančius keturis šimtus Lt) žalos atlyginimo ir 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo (2010-02-23) iki sprendimo visiško įvykdymo ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Algminda“ (į.k. ( - )) naudai ir 1 062 Lt žyminio mokesčio bei 3 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, viso 1 065 Lt (vieną tūkstantį šešiasdešimt penkis Lt) bylinėjimosi išlaidų valstybei.

16Atsakovas A. G., dėl kurio priimtas sprendimas už akių, negali jo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau jis per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę dėl jo peržiūrėjimo Panevėžio apygardos teismui paduoti pareiškimą, atitinkantį CPK 287 str. reikalavimus.

17Šis teismo sprendimas už akių kitų dalyvaujančių byloje asmenų gali būti apskųstas per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos Lietuvos Apeliaciniam Teismui, paduodant apeliacinį skundą per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai