Byla e2FB-3007-1099/2019
Dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo, suinteresuoti asmenys (kreditoriai) Latvijos Respublikoje registruotas juridinis asmuo sabiedrība ar ierobežotu atbildību „B2Kapital“, uždaroji akcinė bendrovė „Būsto paskolų draudimas“, uždaroji akcinė bendrovė „Sergel“, uždaroji akcinė bendrovė „Caverion Lietuva“, biudžetinė įstaiga Valstybinis studijų fondas

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Pavel Liubkevič, sekretoriaujant Svetlanai Žurienei, dalyvaujant pareiškėjo M. L. atstovei advokatei Žanetai Šlyžiūtei,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo M. L. pareiškimą dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo, suinteresuoti asmenys (kreditoriai) Latvijos Respublikoje registruotas juridinis asmuo sabiedrība ar ierobežotu atbildību „B2Kapital“, uždaroji akcinė bendrovė „Būsto paskolų draudimas“, uždaroji akcinė bendrovė „Sergel“, uždaroji akcinė bendrovė „Caverion Lietuva“, biudžetinė įstaiga Valstybinis studijų fondas.

3Teismas

Nustatė

41.

5Pareiškėjas M. L. kreipėsi į teismą su pareiškimu, kuriame prašė iškelti jam fizinio asmens bankroto bylą, jo bankroto administratore skirti uždarąją akcinę bendrovę (toliau – UAB) „Skolvalda“.

62.

7Pareiškėjas nurodė, kad negali įvykdyti skolinių įsipareigojimų, kurių mokėjimo terminai yra suėję; bendra pareiškėjo įsiskolinimų suma kreditoriams viršija 25 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintas minimalias mėnesines algas (toliau – MMA). Anot pareiškėjo, pareiškimo pateikimo dieną pradelsti įsipareigojimai sudaro 147 250,17 Eur. Paaiškino, kad pareiškėjas nuo 2007 m. vykdė individualią veiklą kaip ( - ) ir gaudavo dideles pajamas, kartais pajamos siekdavo 9 000 Lt/mėn., todėl pareiškėjas kreipėsi į banką dėl kredito suteikimo. 2008 m. rugpjūčio 21 d. AB Luminor Bank suteikė pareiškėjui 172 323,91 Eur kreditą buto, esančio ( - ), 1/156 dalies automobilių stovėjimo aikštelės ir 101/28000 dalių žemės sklypo, esančių ( - ), įsigijimui; šis nekilnojamasis turtas, išskyrus 101/28000 dalis žemės sklypo, esančio ( - ), buvo įkeistas bankui, o suteiktas būsto kreditas buvo apdraustas UAB „Būsto paskolų draudimas“. Anot pareiškėjo, prasidėjus pasaulinei ekonominei krizei, smuko nekilnojamojo turto rinka ir pareiškėjas neteko iš individualios veiklos gaunamų pajamų, išsikraustė gyventi pas tėvus į ( - ), o savo butą, esantį ( - ), nuomojo tretiesiems asmenims. Teigė, kad iš buto nuomos gaunamos pajamos buvo vienintelis pareiškėjo pragyvenimo šaltinis, todėl pareiškėjas neišgalėjo mokėti bankui įmokų, ėmė kreditus pradelsto būsto kredito dalies ir nesumokėtų palūkanų dengimui. 2012 m. AB Luminor Bank nutraukė būsto kredito sutartį su pareiškėju ir kreipėsi į UAB „Būsto paskolų draudimas“ dėl draudimo išmokos išmokėjimo, kuri buvo išmokėta 2012 m., o minėtas butas 2016 m. liepos 7 d. iš varžytynių parduotas. Besitęsiant sunkiai finansinei situacijai ir ieškant jos sprendimo būdų, pareiškėjas nusprendė persikelti gyventi į ( - ); nuo 2016 m. gegužės 27 d. įsidarbino SIA „Calyssi“, kur gaudavo 370 Eur/mėn. darbo užmokestį (atskaičius mokesčius), o nuo 2017 m. balandžio 3 d. dirba ( - ) ir gauna 430 Eur/mėn. darbo užmokestį; kitų pajamų šaltinio neturi; taip pat neturi kito turto. Be to, pareiškėjas pažymėjo, kad jam fizinio asmens bankroto byla buvo iškelta Latvijos Respublikoje, tačiau nustačius tam tikrus apribojimus, ji buvo nutraukta. Nurodė, kad pareiškėjui būtiniems poreikiams tenkinti reikalinga 340 Eur/mėn. suma.

83.

9Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. sausio 23 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. e2FB-3007-931/2019, iškėlė bankroto bylą pareiškėjui M. L., paskyrė jo bankroto administratore UAB „Skolvalda“, tačiau Vilniaus apygardos teismas 2019 m. liepos 18 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. e2S-1239-933/2019, panaikino Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. sausio 23 d. nutartį ir perdavė klausimą dėl pareiškėjo M. L. pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

104.

11Apeliacinės instancijos teismas nutartyje, be kita ko, nurodė, kad apylinkės teismas turėjo aiškintis aplinkybes, ar Latvijos Respublikos nemokumo įstatymas numato, o jei numato, tai kokius konkrečiai, apribojimus pakartotinai iškelti fizinio asmens bankroto (nemokumo) bylą per tam tikrą laiko tarpą nuo bankroto (nemokumo) bylos nutraukimo. Pažymėjo, kad apylinkės teismas, spręsdamas pareiškėjo M. L. pareiškimo dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo klausimą Lietuvos Respublikoje bei disponuodamas duomenimis apie prieš tai Latvijos Respublikos kompetentingo teismo sprendimu nutrauktą pareiškėjo bankroto procedūrą, turėjo aiškintis bei spręsti, kokias teisines pasekmes (ar teisinį efektą) pareiškėjo teisėms ir pareigoms Lietuvos Respublikoje sukelia kompetentingo Latvijos Respublikos teismo sprendimas.

125.

132019 m. liepos 30 d. nutartimi Vilniaus miesto apylinkės teismas pareiškimą dėl bankroto bylos fiziniam asmeniui – pareiškėjui M. L., iškėlimo, skyrė nagrinėti teismo posėdyje žodinio proceso tvarka, pareiškėjui ir suinteresuotiems nustatant terminą pateikti teismui papildomus paaiškinimus/įrodymus.

146.

15Suinteresuotas asmuo UAB „Būsto paskolų draudimas“ pateikė teismui raštą, kuriame prašo pareiškimą nagrinėti teismo nuožiūra.

167.

17Pareiškėjas 2019 m. rugpjūčio 14 d. rašytiniuose paaiškinimuose nurodo, kad Latvijos Respublikos Limbažių rajono teismo 2017 m. sausio 19 d. sprendimu buvo pradėta pareiškėjo M. L. bankroto procedūra; teismo 2017 m. rugsėjo 12 d. nutartimi buvo patvirtintas pareiškėjo 2 metų mokumo atkūrimo planas, pagal kurį pareiškėjas reguliariai darė išmokas kreditoriams, įskaitant ir suinteresuotam asmeniui SIA „B2Kapital“. Aiškina, kad Vidžemės rajono teismo 2018 m. liepos 26 d. sprendimu pareiškėjo bankroto procesas buvo nutrauktas.

188.

19Pareiškėjo teigimu, remiantis Latvijos Respublikos nemokumo įstatymo 130 straipsnio nuostatomis, atvejams, kai bankroto procesas yra nutraukiamas nenurašant skolinių įsipareigojimų kreditoriams, 10 metų terminas nėra taikomas. Pažymi, jog nagrinėjamu atveju nėra jokio teisinio pagrindo pareiškėjo atžvilgiu taikyti Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo (toliau – ir FABĮ) 5 straipsnio 8 dalies 5 punkte nustatytą 10 metų apribojimą fizinio asmens bankroto bylos iškėlimui, nes jam bankroto byla pagal Lietuvos Respublikos FABĮ normas niekada nebuvo nutraukta. Nurodo, kad kreditorių atžvilgiu pareiškėjas buvo sąžiningas, nes Latvijoje patvirtinus jo mokumo planą, jis vykdė mokėjimus visiems kreditoriams, o jo bankroto procesas buvo nutrauktas vien dėl to, kad teismas nenagrinėjo ir nesigilino į egzistuojančias faktines aplinkybes; be to, pareiškėjas nežinojo, jog nuolat turi būti savo deklaruotoje gyvenamojoje vietoje. Aiškina, kad Vidžemės rajono teisme posėdis vyko rašytinio proceso tvarka, pareiškėjui net nebuvo leista pasisakyti, o teismo sprendimas buvo neskundžiamas.

209.

21Kiti suinteresuoti asmenys atsiliepimų ir (ar) papildomų paaiškinimų per teismo nustatytą terminą nepateikė.

2210.

23Teismo posėdžio metu pareiškėjo M. L. atstovė pareiškimą prašė tenkinti; iš esmės palaikė pareiškime ir papildomuose paaiškinimuose nurodytą poziciją. Nurodė, kad bankroto bylos nutraukimas Latvijos Respublikoje neužkerta kelio pareiškėjui kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo Lietuvoje; pareiškimas turi būti nagrinėjamas pagal FABĮ nuostatas, pagal kurias nėra pagrindo atsisakyti iškelti pareiškėjui bankroto bylą. Pažymėjo, kad faktiškai Latvijos Respublikos teismo sprendimas dėl bankroto bylos nutraukimo jokių pasekmių pareiškėjui nesukėlė. Pareiškimas netenkintinas.

2411.

25FABĮ paskirtis – sudaryti sąlygas atkurti sąžiningų fizinių asmenų mokumą, užtikrinant kreditorių reikalavimų tenkinimą, šio įstatymo nustatyta tvarka siekiant teisingos skolininko ir jo kreditorių interesų pusiausvyros (FABĮ 1 straipsnio 1 dalis). Pagal FABĮ 6 straipsnio 1 dalį, teismas priima nutartį iškelti fizinio asmens bankroto bylą, jeigu nustato, kad fizinis asmuo yra nemokus ir nėra šio įstatymo 5 straipsnio 8 dalyje nustatytų pagrindų. FABĮ 2 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, kad fizinio asmens nemokumas yra fizinio asmens būklė, kai jis negali įvykdyti skolinių įsipareigojimų, kurių mokėjimo terminai suėję ir kurių suma viršija 25 MMA. FABĮ 5 straipsnio 8 dalyje įtvirtinti alternatyvūs pagrindai, kurių bent vieną nustačius, preziumuojama, kad fizinis asmuo nemokumo būseną pasiekė nesąžiningais veiksmais/neveikimu, dėl ko teismas atsisako ginti tokio asmens teises, iškeliant jam bankroto bylą. Minėtų teisės normų visuma leidžia daryti išvadą, kad bankroto bylos iškėlimo fiziniam asmeniui tikslas yra suteikti galimybę sąžiningam fiziniam asmeniui atkurti savo mokumą bei grįžti į pilnavertį gyvenimą oriomis sąlygomis, tačiau tokia galimybė asmeniui suteikiama esant dviejų sąlygų visetui: 1) fizinis asmuo atitinka įstatyme įtvirtintas nemokumo sąlygas bei 2) fizinis asmuo nemokiu tapo ne dėl įstatyme išvardintų savo paties nesąžiningų veiksmų/neveikimo. Taigi, sprendžiant dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo Lietuvoje iš esmės vadovaujamasi nurodytomis FABĮ nuostatomis.

2612.

27Kita vertus, apeliacinės instancijos teismas minėtoje 2019 m. liepos 18 d. nutartyje, be kita ko, pažymėjo, kad tais atvejais, kai byloje yra duomenų apie tai, jog fizinio asmens bankroto (nemokumo) procesas kokiu nors aspektu (yra ar buvo) peržengęs nacionalinės (Lietuvos Respublikos) jurisdikcijos ribas, teismas turėtų svarstyti, ar konkrečiu atveju bylos duomenys sudaro poreikį spręsti bylą atsižvelgiant ir į Europos Parlamento ir Tarybos 2015 m. gegužės 20 d. reglamento Nr. (ES) 2015/848 dėl nemokumo bylų (toliau – Reglamentas Nr. 2015/848) nuostatas.

2813.

29Byloje nekilo ginčo dėl to, kad pareiškėjui M. L. Latvijos Respublikoje 2017 m. sausio 19 d. buvo iškelta fizinio asmens bankroto byla, kuri Latvijos Respublikos kompetentingo teismo 2018 m. liepos 24 d. sprendimu buvo nutraukta nurodant nutraukimo pagrindą – „nustatyti apribojimai, taikomi fizinio asmens bankroto byloms“. Apeliacinės instancijos teismas vertino, kad kadangi nei FABĮ, nei Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas (toliau – ir CPK), nei kiti Lietuvos Respublikos nacionalinės teisės aktai nenurodo, nei kokių procedūrinių veiksmų turi imtis pirmosios instancijos teismas, kai nustatomi duomenys apie tai, kad pareiškėjas, prieš kreipiantis į Lietuvos Respublikos teismą dėl fizinio asmens bankroto (nemokumo) bylos iškėlimo, jau buvo inicijavęs bankroto (nemokumo) procesą kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, nei tokios aplinkybės teisinės įtakos naujai inicijuojamai fizinio asmens bankroto (nemokumo) procedūrai, todėl tokiu atveju turi būti atsižvelgiama į Reglamento Nr. 2015/848 nuostatas (CPK 3 straipsnio 5 dalis, Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – SESV) 288 straipsnis).

3014.

31Reglamento Nr. 2015/848 7 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad išskyrus atvejus, kai Reglamente Nr. 2015/848 numatyta kitaip, nemokumo byloms ir jų pasekmėms taikoma valstybės narės, kurios teritorijoje iškelta tokia byla, teisė. Aptarta nuostata detalizuojama Reglamento Nr. 2015/848 7 straipsnio 2 dalyje, kurioje nurodoma, jog valstybės, kurioje iškelta [fizinio asmens bankroto (nemokumo)] byla, teisė nustato tos bylos iškėlimo sąlygas, jos eigą ir užbaigimą (konkretus sąrašas privalomų taisyklių stadijoms, kurias privalo nustatyti valstybės narės nacionalinėse teisės aktuose, nagrinėjant fizinių asmenų bankroto (nemokumo) bylas, detalizuotas Reglamento Nr. 2015/848 straipsnio 7 dalies 2 punkto a–m papunkčiuose).

3215.

33Taigi, šiuo atveju byloje esant duomenims, kad pareiškėjui Latvijos Respublikoje jau buvo iškelta fizinio asmens bankroto byla, ši aplinkybė, kaip nurodė ir apeliacinės instancijos teismas, reiškia, kad Latvijos Respublikos teismo 2017 m. sausio 19 d. sprendimas, kuriuo buvo iškelta pareiškėjo M. L. fizinio asmens bankroto (nemokumo) byla, taip pat ir 2018 m. liepos 24 d. sprendimas, kuriuo bankroto byla nutraukta, kitose Europos Sąjungos valstybės narėse, įskaitant ir Lietuvos Respubliką, kuriose pareiškėjas M. L. turėjo kokių nors turtinių interesų, kylančių iš privatinės teisės srities, turėjo sukelti tokias pačias teisines pasekmes, kokios teisinės pasekmės numatytos fizinio asmens bankroto bylą iškėlusioje valstybėje narėje, šiuo atveju – Latvijos Respublikoje. Apeliacinės instancijos teismas nurodė, kad šiuo atveju apylinkės teismas, prieš iškeldamas pareiškėjui fizinio asmens bankroto bylą, turėtų patikrintų, ar Latvijos Respublikos kompetentingo teismo priimti sprendimai nesukuria kokių nors reikšmingų teisinių pasekmių, dėl kurių pareiškėjui negalėtų būti keliama fizinio asmens bankroto (nemokumo) byla Lietuvos Respublikoje, t. y. turi būti patikrinama ar toks procesinis sprendimas (teismo sprendimas, kuriuo fizinio asmens bankroto (nemokumo) byla nutraukta, nustačius apribojimus, taikomus fizinio asmens bankroto byloms) nesukuria kokio nors teisinio efekto, analizuoti tokio procesinio sprendimo turinį. Taigi, apibendrinant, šiuo atveju nagrinėjant bylą iš naujo, pirmiausia, turi būti analizuojama kokias teisines pasekmes (ar teisinį efektą) pareiškėjo teisėms ir pareigoms Lietuvos Respublikoje sukelia kompetentingo Latvijos Respublikos teismo sprendimas dėl bankroto bylos pareiškėjui nutraukimo.

3416.

35Nagrinėjamu atveju iš Latvijos Respublikos Vidžemės rajono teismo 2018 m. liepos 24 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. C21021017 (C-1161-18), turinio matyti, kad pareiškėjo M. L. bankroto (nemokumo) byla Latvijos Respublikoje iš esmės buvo nutraukta vadovaujantis Latvijos Respublikos nemokumo įstatymo (latviškai maksātnespējas likums) 153 straipsnio 3 punktu, kuris numato, jog įsipareigojimų padengimo procedūra netaikoma, arba nutraukiama, jei skolininkas nevykdo bankroto ar įsipareigojimų padengimo procedūroje numatytų pareigų, iš esmės apsunkinant efektyvią bankroto proceso eigą. Nurodytame sprendime pažymėta, jog skolininko, t. y. pareiškėjo M. L., bankroto procedūra „nutraukta neatleidžiant skolininko nuo įsipareigojimų“ ir pažymėta, jog pagal Latvijos Respublikos nemokumo įstatymo 165 straipsnio 6 dalį, jeigu nutraukiama įsipareigojimų padengimo procedūra, neatleidžiant skolininko nuo įsipareigojimų, kreditorių reikalavimai atnaujinami ir apskaičiuojami visa apimtimi, taip pat atnaujinami sustabdyti procesiniai veiksmai ir sprendimų vykdymo dokumentų tvarkymas. Latvijos Respublikos teismo sprendimo turinyje taip pat pažymėta, kad skolininkas (pareiškėjas) „slėpė ir klaidino apie savo faktines aplinkybes kreditorius, administratorių ir teismą, todėl tai pakankama kliūtis tolesnei bankroto proceso eigai Latvijos Respublikoje“. Taigi, teismas sprendžia, ką iš esmės konstatavo ir apeliacinės instancijos teismas, kad iš Latvijos Respublikos kompetentingo teismo sprendimo turinio matyti, jog pareiškėjo bankroto (nemokumo) byla buvo nutraukta iš esmės dėl skolininko (pareiškėjo) atliktų veiksmų, kurie yra kliūtis tolesnei bankroto (nemokumo) proceso eigai (Latvijos Respublikoje).

3617.

37Viena vertus, minėtame Latvijos Respublikos Vidžemės rajono teismo 2018 m. liepos 24 d. sprendime teisinių pasekmių (išskyrus tai, jog nutrauktas bankroto (nemokumo) procesas neatleido skolininko nuo įsipareigojimų kreditoriams vykdymo dėl konkrečių pareiškėjo veiksmų ir kreditorių reikalavimai atnaujinami bei apskaičiuojami visa apimtimi, taip pat atnaujinami sustabdyti procesiniai veiksmai ir sprendimų vykdymo dokumentų tvarkymas) nenurodyta.

3818.

39Kita vertus, iš viešai prieinamų duomenų nustatyta (https://likumi.lv/ta/en/en/id/214590-insolvency-law), kad Latvijos Respublikos nemokumo įstatymo 130 straipsnyje numatyti tam tikri laiko apribojimai, esant konkrečioms aplinkybėms, iškelti fizinio asmens bankroto (nemokumo) bylą. Latvijos Respublikos nemokumo įstatymo 130 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad fizinio asmens bankroto byla asmeniui netaikoma ar nutraukiama jeigu nustatoma, kad asmuo per pastaruosius trejus metus iki fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo tyčia pateikė melagingą informaciją savo kreditoriams.

4019.

41Kaip minėta, Latvijos Respublikos teismo 2018 m. liepos 24 d. sprendime konstatuota, kad skolininkas (pareiškėjas), „siekdamas atsikratyti skolinių įsipareigojimų savo kreditoriams Lietuvoje, <...> slėpė ir klaidino apie savo faktines aplinkybes [šiuo atveju apie savo gyvenamąją vietą] kreditorius, administratorių ir teismą, todėl pripažįstama pakankama kliūtimi tolesnei bankroto proceso eigai Latvijos Respublikoje“.

4220.

43Reglamento Nr. 2015/848 19 straipsnio 1 dalyje nurodytas principas, kad bet kuris sprendimas iškelti nemokumo bylą, kurį priima jurisdikciją turintis valstybės narės teismas, kaip numatyta Reglamento Nr. 2015/848 3 straipsnyje, pripažįstamas visose kitose valstybėse narėse nuo to momento, kai sprendimas įsiteisėja, o pagal Reglamento Nr. 2015/848 20 straipsnio 1 dalį, jeigu Reglamente Nr. 2015/848 nenumatyta kitaip, Reglamento Nr. 2015/848 3 straipsnio 1 dalyje nurodytas teismo sprendimas iškelti nemokumo bylą be tolesnių formalumų bet kurioje kitoje valstybėje narėje turės tokias pat pasekmes kaip ir bylą iškėlusioje valstybėje tol, kol toje kitoje valstybėje narėje neiškeliama Reglamento Nr. 2015/848 3 straipsnio 2 dalyje nurodyta byla. Aptariamos Reglamento Nr. 2015/848 nuostatos įtvirtina automatinio kitos Europos Sąjungos valstybės narės teismo sprendimo pripažinimo taisyklę, kurios esmė ta, kad pagal valstybės narės, kurioje buvo iškelta fizinio asmens bankroto (nemokumo) byla, teisę, be jokių papildomų formalumų, t. y. be taikytinos klasikinės kitoje valstybėje priimto teismo sprendimo pripažinimo nacionalinėje teisėje (egzekvatūros) procedūros, kylančios bylos nagrinėjimo pasekmės turės tokią pat teisinę galią visose kitose valstybėse narėse (Reglamento Nr. 2015/848 65 punktas).

4421.

45Reglamento Nr. 2015/848 32 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog teismo, kurio sprendimas dėl bylos iškėlimo yra pripažintas pagal Reglamento Nr. 2015/848 19 straipsnį, priimti sprendimai, susiję su nemokumo bylos eiga bei jos užbaigimu, ir to teismo patvirtinti susitarimai taip pat pripažįstami nereikalaujant jokių papildomų formalumų ir tokie teismo sprendimai vykdomi pagal Europos Parlamento ir Tarybos 2012 m. gruodžio 12 d. Reglamento (ES) Nr. 1215/2012 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo (toliau – Reglamentas Nr. 1215/2012) 39–44 ir 47–57 straipsnius.

4622.

47Taigi, nagrinėjamu atveju Latvijos Respublikos kompetentingų teismų sprendimai – tiek dėl bankroto bylos iškėlimo pareiškėjui, tiek dėl jos nutraukimo, pripažįstami visose kitose valstybėse narėse – įskaitant ir Lietuvos Respubliką, nuo to momento, kai sprendimas įsiteisėja. Nustatyta, kad Vidžemės rajono teismo 2018 m. liepos 24 d. sprendimas yra įsiteisėjęs (buvo neskundžiamas). Teismo vertinimu, pareiškėjui minėtu teismo sprendimu, remiantis Latvijos Respublikos 130 straipsnio 1 dalimi, priešingai nei teigia pareiškėjas, buvo apribota teisė kreiptis dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo tris metus, nes, kaip konstatuota įsiteisėjusiame teismo sprendime, pareiškėjas tyčia pateikė melagingą informaciją savo kreditoriams (suklaidindamas juos dėl savo gyvenamosios vietos).

4823.

49Nors byloje nėra konkrečių įrodymų kada tiksliai pareiškėjas pateikė melagingą informaciją kreditoriams apie savo gyvenamąją vietą ir atitinkamai nuo kada minėtas terminas turėtų būti skaičiuojamas, tačiau teismas sprendžia, kad Limbažių rajono teismo 2017 m. sausio 19 d. sprendimo dėl bankroto bylos iškėlimo pareiškėjui priėmimo data laikytina vėliausiu momentu, kai tiek Latvijos Respublikos teismas, tiek pareiškėjo kreditoriai buvo suklaidinti. Pažymėtina, kad pareiškėjas pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo Lietuvos Respublikoje pateikė 2018 m. lapkričio 26 d., t. y. nesuėjus minėtam trejų metų terminui nuo melagingos informacijos kreditoriams pateikimo.

5024.

51Pažymėtina ir tai, kad minėtas Latvijos Respublikos nemokumo įstatymas nekonkretizuoja kokia melaginga informacija turėtų būti pateikiama kreditoriams, todėl, teismo vertinimu, nurodyta nuostata (Latvijos Respublikos nemokumo įstatymo 130 straipsnio 1 dalis) aiškintina plečiamai, t. y. laikytina, jog šiuo atveju pareiškėjo klaidingos informacijos kreditoriams pateikimas dėl pareiškėjo gyvenamosios vietos, siekiant pasinaudoti galimai palankesniais Latvijos Respublikos nemokumo įstatymais, patenka į Latvijos Respublikos nemokumo įstatymo 130 straipsnio 1 dalies taikymą.

5225.

53Pareiškėjas nagrinėjamoje byloje iš esmės kvestionuoja Latvijos Respublikos Vidžemės rajono teismo sprendimą, aiškindamas, kad pareiškėjui nebuvo leista pasisakyti, bankroto procesas buvo nutrauktas vien dėl to, kad teismas nenagrinėjo ir nesigilino į egzistuojančias aplinkybes, teikė pareiškėjo deklaruotos gyvenamosios vietos Latvijos Respublikoje savininkės rašytinius paaiškinimus, teigė nežinojęs, jog nuolat privalo būti savo deklaruotoje gyvenamojoje vietoje ir pan. Teismas pažymi, kad apeliacinės instancijos teismas tokius pareiškėjo teiginius jau atmetė kaip nepagrįstus, pažymėjęs, jog iš Latvijos Respublikos Vidžemės rajono teismo 2018 m. liepos 24 d. sprendimo turinio matyti, kad pareiškėjas teismui pateikė rašytinius paaiškinimus, kurie buvo analizuoti ir vertinti; taip pat sprendime jau buvo įvertinti pareiškėjo deklaruotos gyvenamosios vietos Latvijos Respublikoje savininkės paaiškinimai, kurie buvo pripažinti prieštaringais. Be to, kaip teisingai nurodė apeliacinės instancijos teismas, galiojant automatinio pripažinimo taisyklei, Lietuvos Respublikos teismas negali revizuoti kitos Europos Sąjungos valstybės narėje priimto teismo sprendimo pagrįstumo, todėl ir nagrinėjamu atveju teismas kritiškai vertina pareiškėjo keliamas abejones dėl Latvijos Respublikos teismo 2018 m. liepos 24 d. sprendimo pagrįstumo.

5426.

55Atsižvelgdamas į nustatytas aplinkybes ir nurodytus motyvus, teismas sprendžia, kad pareiškėjui, esant nutrauktai jo fizinio asmens bankroto bylai kitoje Europos Sąjungos valstybės narėje – Latvijos Respublikoje, bei toje valstybėje esant nustatytiems tam tikriems apribojimams dėl pakartotinio kreipimosi dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo – šiuo atveju Latvijos Respublikos teisės aktuose nustatytas trejų metų laikotarpis nuo melagingos informacijos kreditoriams pateikimo (kuris nei nagrinėjamo pareiškimo teikimo (2018 m. lapkričio 26 d.), nei pareiškimo priėmimo (2018 m. gruodžio 20 d.), nei šios nutarties priėmimo metu nėra suėjęs), kurie taikytini ir Lietuvos Respublikoje, sprendžiant klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo pareiškėjui, t. y. Lietuvos Respublikoje kitos Europos Sąjungos valstybės narės teismo priimti procesiniai sprendimai – šiuo atveju bankroto bylos iškėlimas ir nutraukimas Latvijos Respublikoje, sukelia tokias pačias teisines pasekmes, kokios teisinės pasekmės numatytos fizinio asmens bankroto bylą iškėlusioje valstybėje narėje, šiuo atveju – Latvijos Respublikoje. Taigi, Latvijos Respublikos nemokumo įstatyme – 130 straipsnio 1 dalyje, esant nustatytiems apribojimams pareiškėjui iškelti bankroto bylą, tokie apribojimai taikytini ir Lietuvos Respublikoje, todėl pareiškėjui, galiojant apribojimams iškelti fizinio asmens bankroto bylą Latvijos Respublikoje, atsisakytina iškelti bankroto bylą ir Lietuvoje.

5627.

57Teismas pažymi, kad nagrinėjamu atveju atsisakius iškelti pareiškėjui fizinio asmens bankroto bylą remiantis Reglamento Nr. 2015/848, taip pat Latvijos Respublikos nemokumo įstatymo nuostatomis, teismas plačiau nepasisako dėl FABĮ nustatytų sąlygų pareiškėjo bankroto bylos iškėlimui, t. y. jo nemokumo ir (ne)sąžiningumo, nes tai neturi reikšmės pareiškimo išnagrinėjimui, jau kitais pagrindais atsisakius iškelti pareiškėjui bankroto bylą.

58Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo 1, 5–6 straipsniais, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–291 straipsniais,

Nutarė

59pareiškėjo M. L. pareiškimo dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo netenkinti.

60Nutartis per 7 (septynias) dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Pavel Liubkevič, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. 1.... 5. Pareiškėjas M. L. kreipėsi į teismą su pareiškimu, kuriame prašė... 6. 2.... 7. Pareiškėjas nurodė, kad negali įvykdyti skolinių įsipareigojimų, kurių... 8. 3.... 9. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. sausio 23 d. nutartimi, priimta... 10. 4.... 11. Apeliacinės instancijos teismas nutartyje, be kita ko, nurodė, kad apylinkės... 12. 5.... 13. 2019 m. liepos 30 d. nutartimi Vilniaus miesto apylinkės teismas pareiškimą... 14. 6.... 15. Suinteresuotas asmuo UAB „Būsto paskolų draudimas“ pateikė teismui... 16. 7.... 17. Pareiškėjas 2019 m. rugpjūčio 14 d. rašytiniuose paaiškinimuose nurodo,... 18. 8.... 19. Pareiškėjo teigimu, remiantis Latvijos Respublikos nemokumo įstatymo 130... 20. 9.... 21. Kiti suinteresuoti asmenys atsiliepimų ir (ar) papildomų paaiškinimų per... 22. 10.... 23. Teismo posėdžio metu pareiškėjo M. L. atstovė pareiškimą prašė... 24. 11.... 25. FABĮ paskirtis – sudaryti sąlygas atkurti sąžiningų fizinių asmenų... 26. 12.... 27. Kita vertus, apeliacinės instancijos teismas minėtoje 2019 m. liepos 18 d.... 28. 13.... 29. Byloje nekilo ginčo dėl to, kad pareiškėjui M. L. Latvijos Respublikoje... 30. 14.... 31. Reglamento Nr. 2015/848 7 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad išskyrus atvejus,... 32. 15.... 33. Taigi, šiuo atveju byloje esant duomenims, kad pareiškėjui Latvijos... 34. 16.... 35. Nagrinėjamu atveju iš Latvijos Respublikos Vidžemės rajono teismo 2018 m.... 36. 17.... 37. Viena vertus, minėtame Latvijos Respublikos Vidžemės rajono teismo 2018 m.... 38. 18.... 39. Kita vertus, iš viešai prieinamų duomenų nustatyta... 40. 19.... 41. Kaip minėta, Latvijos Respublikos teismo 2018 m. liepos 24 d. sprendime... 42. 20.... 43. Reglamento Nr. 2015/848 19 straipsnio 1 dalyje nurodytas principas, kad bet... 44. 21.... 45. Reglamento Nr. 2015/848 32 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog teismo, kurio... 46. 22.... 47. Taigi, nagrinėjamu atveju Latvijos Respublikos kompetentingų teismų... 48. 23.... 49. Nors byloje nėra konkrečių įrodymų kada tiksliai pareiškėjas pateikė... 50. 24.... 51. Pažymėtina ir tai, kad minėtas Latvijos Respublikos nemokumo įstatymas... 52. 25.... 53. Pareiškėjas nagrinėjamoje byloje iš esmės kvestionuoja Latvijos... 54. 26.... 55. Atsižvelgdamas į nustatytas aplinkybes ir nurodytus motyvus, teismas... 56. 27.... 57. Teismas pažymi, kad nagrinėjamu atveju atsisakius iškelti pareiškėjui... 58. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto... 59. pareiškėjo M. L. pareiškimo dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo... 60. Nutartis per 7 (septynias) dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti...