Byla e2S-1239-933/2019

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Irmantas Šulcas

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo suinteresuoto asmens (kreditoriaus) Latvijos Respublikoje registruoto juridinio asmens sabiedrība ar ierobežotu atbildību „B2Kapital“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. sausio 23 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e2FB-3007-931/2019 pagal pareiškėjo M. L. pareiškimą dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo. Suinteresuoti asmenys (kreditoriai) Latvijos Respublikoje registruotas juridinis asmuo sabiedrība ar ierobežotu atbildību „B2Kapital“, uždaroji akcinė bendrovė „Būsto paskolų draudimas“, uždaroji akcinė bendrovė „Sergel“, uždaroji akcinė bendrovė UAB „Caverion Lietuva“, biudžetinė įstaiga Valstybinis studijų fondas.

3Teisėjas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Pareiškėjas M. L. prašė iškelti fizinio asmens bankroto bylą, bankroto administratoriumi skirti UAB „Skolvalda“. Nurodė, kad negali įvykdyti skolinių įsipareigojimų, kurių mokėjimo terminai yra suėję. Bendra pareiškėjo įsiskolinimų suma kreditoriams viršija 25 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintas minimalias mėnesines algas (toliau – MMA). Pareiškimo pateikimo dieną pradelsti įsipareigojimai sudaro 147 250,17 Eur. Pareiškėjas nusprendė persikelti gyventi į Latvijos Respubliką. Nuo 2016-05-27 pareiškėjas įsidarbino SIA „Calyssi“, kur gaudavo 370 Eur/mėn. darbo užmokestį (atskaičius mokesčius), o nuo 2017-04-03 dirba SIA „Felonis“, kur gauna 430 Eur/mėn. darbo užmokestį, kitų pajamų neturi. Pareiškėjas turto neturi. Pareiškėjas finansiškai nepajėgus atsiskaityti su kreditoriais.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

82.

9Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019-01-23 nutartimi iškėlė bankroto bylą pareiškėjui M. L., paskyrė M. L. bankroto administratore UAB „Skolvalda“.

102.1.

11Apylinkės teismas nustatė, kad pareiškėjas M. L. turi tokias neįvykdytas pinigines prievoles: kreditoriui Valstybiniam studijų fondui – 1 998,83 Eur; kreditoriui SIA „B2Kapital“ – 94 083,61 Eur; kreditoriui UAB „Sergel“ – 1 358,74 Eur skolos ir 1 182,25 Eur palūkanų; antstoliui Robertui Vasiliauskui vykdomojoje byloje Nr. 0179/14/00632 vykdymo išlaidų įsiskolinimas – 370,71 Eur; kreditoriui UAB „Būsto paskolų draudimas“ – 48 008,40 Eur; kreditoriui UAB „Caverion Lietuva“ – 247,74 Eur. Pareiškėjas neturi akcijų ar kitų vertybinių popierių, nekilnojamojo turto, transporto priemonių. Pareiškėjas dirba ( - ) ir gauna 430 Eur/mėn. darbo užmokestį.

122.2.

13Nustatė, kad pareiškėjo M. L. neįvykdyti įsipareigojimai (skolos) kreditoriams sudaro 147 250,17 Eur. Pareiškėjo pradelstų įsiskolinimų suma viršija įstatymo nustatytą 25 minimalių mėnesinių atlyginimų (toliau – MMA) ribą. Sprendė, kad pareiškėjo turimo turto nepakanka skoloms apmokėti, todėl pareiškėjas pagal jo turtinę padėtį negali įvykdyti finansinių įsipareigojimų kreditoriams, kurių suma viršija 25 MMA. Apylinkės teismas konstatavo, jog pareiškėjas nemokus. Apylinkės teismas nenustatė, kad pareiškėjas tapo nemokus dėl per paskutinius trejus metus iki pareiškimo iškelti bankroto bylą priėmimo (nuo 2015-12-20 iki 2018-12-20) sudarytų sandorių, pažeidžiančių kreditorių teises, taip pat, kad pareiškėjas tapo nemokus dėl savo žalingų įpročių ar, kad jis yra baustas už nusikaltimus ar baudžiamuosius nusižengimus, ir jo teistumas neišnykęs bei dėl to būtų tapęs nemokus. Nenustatė, kad pareiškėjas jau buvo kreipęsis dėl fizinio asmens bankroto ir nuo šio proceso nutraukimo ar pabaigos nepraėję 10 metų, taip pat nenustatė, kad pareiškėjui iškelta neribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens, kurio dalyvis būtų pareiškėjas, bankroto byla. Sprendė, jog yra pagrindas iškelti pareiškėjui fizinio asmens bankroto bylą.

14III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai

153.

16Suinteresuotas asmuo (kreditorė) SIA „B2Kapital“ atskiruoju skundu prašė panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019-01-23 nutartį. Atskirąjį skundą grindė žemiau nurodytomis aplinkybėmis.

173.1.

18Fizinių asmenų bankroto įstatymo (toliau – FABĮ) 5 straipsnio 8 dalies 5 punkte nustatyta, jog teismas atsisako iškelti fizinio asmens bankroto bylą jei nuo fizinio asmens bankroto proceso nutraukimo ar pabaigos nepraėję 10 metų, išskyrus išimtis, numatytas FABĮ 10 straipsnio 1 dalies 1, 2 bei 7 punktuose. Pareiškėjas pateikė teismui informaciją apie tai, kad jam buvo nutraukta bankroto byla Latvijos Respublikoje 2018-07-24, nutraukimo priežastimi nurodant: „nustatyti apribojimai, taikomi fizinio asmens bankroto byloms“. Pareiškėjas nutylėjo, jog bankroto byla Latvijos Respublikoje buvo nutraukta nustačius bankrutuojančio asmens nesąžiningumą. Latvijos Respublikos Vidžemės rajono teismo 2018-07-24 sprendime Nr. C-1161-18 nurodyta, jog „skolininkas tik formaliai deklaravo savo pagrindinį interesų centrą Latvijoje, tokiu būdu slėpė ir klaidino apie savo faktines aplinkybes savo kreditorius, administratorių ir teismą“. Apylinkės teismas, nusprendęs iškelti bankroto bylą pareiškėjui, nevertino aplinkybės, jog per paskutinius 10 metų pareiškėjo atžvilgiu nutraukta bankroto byla Latvijos Respublikoje dėl jo nesąžiningų veiksmų.

193.2.

20Kita aplinkybė, dėl kurios turėjo būti atsisakyta iškelti bankroto bylą, o iškelta bankroto byla nutrauktina, yra pareiškėjo nesąžiningumas. Pareiškėjo nesąžiningumas pasireiškia dvejais būdais. Pirma, Latvijos Respublikos Vidžemės rajono teismo sprendimu konstatuotas bankrutuojančio asmens nesąžiningumas. Antra, pateikdamas pareiškimą Vilniaus miesto apylinkės teismui, pareiškėjas nepateikė Latvijos Respublikos Vidžemės rajono teismo sprendimo su vertimu ar kitu būdu neatskleidė svarbių aplinkybių, dėl kurių buvo nutraukta bankroto byla Latvijos Respublikoje.

214.

22Pareiškėjas M. L. atsiliepime į suinteresuoto asmens (kreditoriaus) SIA „B2Kapital“ atskirąjį skundą prašė suinteresuoto asmens (kreditoriaus) SIA „B2Kapital“ atskirąjį skundą atmesti ir palikti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019-01-23 nutartį nepakeistą. Atsiliepimą grindė žemiau nurodytomis aplinkybėmis.

234.1.

24Suinteresuotas asmuo SIA „B2Kapital“ tik 2019-05-13 pateikė atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019-01-23 nutarties, kai nuo nutarties paskelbimo dienos praėjo daugiau nei 3 mėnesiai, t. y. skundas buvo pateiktas suėjus naikinamajam terminui. Suinteresuotas asmuo SIA „B2Kapital“ buvo informuotas apie pareiškėjo ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Suinteresuoto asmens įgaliotas atstovas Lietuvoje UAB „Skolų rizikos sprendimai“ jau 2018-11-27 buvo informuotas pareiškėjo atstovės apie tai, kad 2018-11-23 teismui pateiktas pareiškėjo pareiškimas dėl bankroto bylos fiziniam asmeniu iškėlimo.

254.2.

26SIA „B2Kapital“ atstovas UAB „Skolų rizikos sprendimai“ dar 2019-03-05 bankroto administratorei UAB „Skolvalda“ pateikė prašymą dėl SIA „B2Kapital“ įtraukimo į pareiškėjo kreditorių sąrašą. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019-03-26 patvirtino pareiškėjo kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą, tarp jų ir SIA „B2Kapital“ 94 083,61 Eur finansinį reikalavimą. Vėliausiai 2019 kovo mėn. pradžioje SIA „B2Kapital“ sužinojo apie pareiškėjui iškeltą bankroto bylą. Pateikus tvirtinti finansinį reikalavimą, suinteresuotas asmuo SIA „B2Kapital“ pripažino, kad bankroto byla iškelta tinkamai. Konstatuotinas suinteresuoto asmens SIA „B2Kapital“ procesinio elgesio nesąžiningumas ir nenuoseklumas. Suinteresuotas asmuo vėliausiai 2019-03-04 sužinojęs apie pareiškėjui iškeltą bankroto bylą, pateikė tvirtinti finansinį reikalavimą, bet nesiėmė veiksmų įstatymo leistinais terminais ginčyti 2019-01-23 teismo nutartį. Po finansinio reikalavimo patvirtinimo suinteresuotas asmuo SIA „B2Kapital“ pateikė teismui atskirąjį skundą dėl 2019-01-23 nutarties, teigdamas, kad tik nuo 2019-05-09 gavo galimybę susipažinti su pareiškėjo byla.

274.3.

28Latvijos Respublikos Limbazo apygardos teismo 2017-01-19 sprendimu buvo pradėta pareiškėjo bankroto procedūra. Latvijos Respublikos Limbazo apygardos teismo 2017-09-12 nutartimi buvo patvirtintas pareiškėjo 2 metų mokumo atkūrimo planas, pagal kurį pareiškėjas reguliariai darė išmokas kreditoriams, tarp jų ir suinteresuotam asmeniui SIA „B2Kapital“. Vidžemės rajono teismo 2018-07-26 nutartimi pareiškėjo bankroto procesas buvo nutrauktas. Pareiškėjui bankroto byla buvo iškelta ir nutraukta Latvijos Respublikoje pagal galiojantį Latvijos Respublikos nemokumo įstatymą (latvišk. Maksatnespejas likums). FABĮ taikomas fizinio asmens bankroto byloms, kurias nagrinėja Lietuvos Respublikos teismai, dėl ko Latvijos Respublikos nemokumo įstatymo normos negali būti taikomos šiam teisminiam procesui. Vadovaujantis Latvijos Respublikos nemokumo įstatymo 130 straipsnio nuostatomis, 10 metų apribojimas taikomas tik tiems atvejams, kai bankrutuojantis asmuo įvykdė savo mokumo atkūrimo planą ir buvo atleistas nuo likusių nepadengtų skolinių įsipareigojimų kreditoriams. Tokiu būdu, atvejams, kai bankroto procesas nutraukiamas nenurašant skolinių įsipareigojimų kreditoriams, 10 metų terminas netaikomas.

294.4.

30Ikiteisminis tyrimas, apie kurį kalbama Vidžemės rajono teismo sprendime, nebuvo pradėtas, nes nebuvo nustatyti faktai dėl galimai įvykdytos nusikalstamos veikos. Policijos pareigūnas tik išsiuntė laišką teismui, bet bylos prokuratūroje nėra, ir apie tokios bylos buvimą bankrutuojančiam asmeniui nežinoma. Pareiškėjas nebuvo kviestas į Latvijos Respublikos teisėsaugos institucijas, nebuvo apklaustas dėl savo gyvenimo Latvijos Respublikoje aplinkybių. Pareiškėjas nežinojo ir nebuvo informuotas, kad turi nuolat būti savo deklaruotoje gyvenamojoje vietoje, nes įstatymai neįpareigoja nuolat gyventi deklaruotos gyvenamosios vietos adresu. Pareiškėjas, dirbdamas Latvijos Respublikoje, gyveno ir gyvena darbdavio suteiktose patalpose Rygos mieste. Pareiškėjo Latvijos Respublikoje deklaruotos gyvenamosios vietos namo savininkė pateikė papildomus paaiškinimus vietos policijai, kad suklydo duodama parodymus ir nepateikė visos informacijos. Vidžemės rajono teisme posėdis vyko rašytinio proceso tvarka, pareiškėjui nebuvo leista pasisakyti, o teismo sprendimas buvo neskundžiamas, dėl ko jis neturėjo procesinių galimybių apginti savo pažeistas teises. Pareiškėjo bankroto procesas buvo nutrauktas vien dėl to, kad teismas nenagrinėjo ir nesigilino į egzistuojančias faktines aplinkybes. Ankstesni kasacinio teismo išaiškinimai dėl nesąžiningumo vertinimo iki 2016-01-01 FABĮ 5 straipsnio 8 dalies 2 punkto pakeitimo taikytini tik tiek, kiek jie neprieštarauja įstatymo leidėjo pakeistam teisiniam reguliavimui. Asmens nesąžiningumas fizinio asmens bankroto byloje neturi būti vertinamas plečiamai. Suinteresuoto asmens nurodyti argumentai dėl pareiškėjo nesąžiningumo nepatenka į įstatymo apibrėžtas ribas, nes neturi ir neturėjo įtakos tiek pareiškėjo nemokumui, tiek kreditorių interesams. Kreditorių atžvilgiu pareiškėjas buvo sąžiningas, nes Latvijos Respublikoje patvirtinus jo mokumo atkūrimo planą, jis vykdė mokėjimus visiems kreditoriams, tarp jų ir suinteresuotam asmeniui SIA „B2Kapital“. Pareiškėjas pareiškime dėl bankroto bylos fiziniam asmeniui iškėlimo nurodė visas aplinkybes, susijusias su jam Latvijos Respublikoje iškelta bankroto byla. Teismui buvo pateiktas išrašas iš Latvijos Respublikos nemokumo duomenų bazės, išrašas iš Latvijos Respublikos banke esančios sąskaitos. Nors pagal Latvijos Respublikos nemokumo įstatymą pareiškėjas formaliai turi teisę pakartotinai kreiptis į teismą dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo, tačiau Europos Sąjungos mastu pasikeitus teisiniam bankroto bylų reglamentavimui, t. y. įsigaliojus Europos Parlamento ir Tarybos 2015-05-20 reglamentui (ES) 2015/848 dėl nemokumo bylų (toliau – Reglamentas dėl nemokumo bylų), pareiškėjas turėjo kreiptis į Lietuvos Respublikos teismą dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo, nes dauguma pareiškėjo kreditorių yra Lietuvos Respublikos teritorijoje.

315.

32Pareiškėjo bankroto administratorė UAB „Skolvalda“ atsiliepime į suinteresuoto asmens SIA „B2Kapital“ atskirąjį skundą prašė suinteresuoto asmens SIA „B2Kapital“ atskirąjį skundą atmesti ir palikti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019-01-23 nutartį nepakeistą. Atsiliepimą į atskirąjį skundą grindė žemiau nurodytomis aplinkybėmis.

335.1.

34Suinteresuoto asmens SIA „B2Kapital“ atstovas UAB „Skolų rizikos sprendimai“ dar 2019-03-05 pateikė prašymą bankroto administratorei UAB „Skolvalda“ dėl įtraukimo į bankrutuojančio asmens kreditorių sąrašą. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019-03-26 patvirtino bankrutuojančio asmens kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą, taip pat buvo patvirtintas ir suinteresuoto asmens SIA „B2Kapital“ 94 083,61 Eur finansinis reikalavimas. Teiginiai, jog suinteresuotas asmuo nežinojo apie procesą ir priimtą teismo nutartį iškelti fizinio asmens bankroto bylą neatitinka tikrovės. Prašymas atnaujinti terminą ir skundas paduoti jau patvirtinus finansinius reikalavimus, o nutartis dėl finansinių reikalavimų tvirtinimo skundžiama nebuvo. Prašymas atnaujinti praleistą atskirojo skundo padavimo terminą negalėjo būti paduotas bei tenkintas.

355.2.

36Pareiškėjui Latvijos Respublikoje 2018-07-24 buvo nutraukta bankroto byla. Pareiškėjui bankroto byla buvo iškelta ir nutraukta Latvijos Respublikoje, pagal galiojančius Latvijos Respublikos fizinio asmens bankrotą reglamentuojančius įstatymus. Pareiškėjui FABĮ 5 straipsnio 8 dalies 5 punkto norma netaikoma, kadangi pareiškėjui nebuvo nutraukta bankroto byla pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Ikiteisminis tyrimas, apie kurį kalbama Vidžemės rajono teismo sprendime, buvo nutrauktas nenustačius nusikaltimo sudėties. Apie bylos prokuratūroje buvimą bankroto administratorei nežinoma. Bankrutuojantis asmuo nežinojo ir nebuvo informuotas, kad būtinai turi gyventi savo deklaruotu gyvenamosios vietos adresu. Pareiškėjo deklaruotos gyvenamosios vietos namo savininkė pateikė papildomus paaiškinimus vietos policijai, kad suklydo duodama parodymus ir nepasakė visos informacijos. Vidžemės rajono teismo posėdis vyko rašytinio proceso tvarka, pareiškėjui nebuvo leista pasisakyti, o teismo sprendimas buvo neskundžiamas, dėl ko jis neturėjo galimybių apginti savo pažeistas teises. Kreditorių atžvilgiu pareiškėjas buvo sąžiningas, nes Latvijos Respublikoje patvirtinus pareiškėjo mokumo atkūrimo planą, pareiškėjas vykdė mokėjimus visiems kreditoriams.

37Apeliacinės instancijos teismas

konstatuoja:

38IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

3911.

40Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai ir absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina tik apskųstos teismo nutarties dalies teisėtumą ir pagrįstumą ir tik analizuojant skunde išdėstytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis (CPK 320 straipsnio 2 dalis, 338 straipsnis).

4112.

42Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą, absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, nurodytų CPK 329 straipsnio 2 dalies 1–7 punktuose, nenustatė.

4313.

44Byloje ginčas kilo dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria apylinkės teismas iškėlė fizinio asmens (pareiškėjo M. L.) nemokumo bylą.

45Dėl naujų įrodymų prijungimo apeliacinio proceso metu

4614.

47Suinteresuotas asmuo (kreditorė) SIA „B2Kapital“ kartu su paduotu atskiruoju skundu pateikė naują įrodymą – Latvijos Respublikos Vidžemės rajono teismo 2018-07-12 sprendimą byloje Nr. C-21021017 (C-1161-18) (El. b. t. 3, b. l. 134–141). Pareiškėjo M. L. bankroto administratorė UAB „Skolvalda“ kartu su atsiliepimu į atskirąjį skundą pateikė šiuos naujus įrodymus: suinteresuoto asmens SIA „B2Kaptial“ 2019-03-05 prašymą bankroto administratorei dėl finansinio reikalavimo tvirtinimo (El. b. t. 4, b. l. 26–27), pareiškėjo deklaruotos gyvenamosios vietos Latvijos Respublikoje savininkės R. K. 2018-05-17 raštą Latvijos Respublikos Valstybės policijos Vidžemės regiono valdybos Kriminalinės policijos biuro Kovos su organizuotu nusikalstamumu ir ekonominiais nusikaltimais skyriui (El. b. t. 4, b. l. 23–25) ir pareiškėjo banko sąskaitos išrašą už 2017-01-01–2018-10-26 laikotarpį (El. b. t. 4, b. l. 8–22). Pareiškėjas kartu su atsiliepimu į atskirąjį skundą pateikė šiuos naujus įrodymus: viešą skelbimą apie teisme priimtą pareiškėjo M. L. pareiškimą (El. b. t. 4, b. l. 40–41), UAB „Skolų rizikos sprendimai“ ir pareiškėjo advokatės susirašinėjimą (El. b. t. 4, b. l. 42–46), UAB „Skolų rizikos sprendimai“ ir bankroto administratorės UAB „Skolvalda“ susirašinėjimą (El. b. t. 4, b. l. 47–52), suinteresuoto asmens (kreditorės) SIA „B2Kapital“ prašymą dėl finansinio reikalavimo tvirtinimo (El. b. t. 4, b. l. 53–54), pareiškėjo deklaruotos gyvenamosios vietos Latvijos Respublikoje savininkės R. K. raštą Latvijos Respublikos Valstybės policijos Vidžemės regiono valdybos Kriminalinės policijos biuro Kovos su organizuotu nusikalstamumu ir ekonominiais nusikaltimais skyriui (El. b. t. 4, b. l. 55–57). Nors nei vienas iš apeliacinės instancijos teismui procesinius dokumentus pateikęs proceso dalyvis nesuformulavo prašymo prijungti naujus įrodymus apeliacinės instancijos teisme, kaip tai numatyta CPK 306 straipsnio 1 dalies 4 punkte, tačiau apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog dėl naujų įrodymų prijungimo būtina pasisakyti.

4815.

49Bendroji taisykle ta, kad apeliacinės instancijos teisme papildomų įrodymų pateikimas ribojamas (CPK 314 straipsnis). CPK 314 straipsnyje suformuluotos taisyklės, kad apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teismui, išimtys yra: 1) kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisako priimti įrodymus; 2) kai įrodymų pateikimo būtinybė iškyla vėliau. Apeliacinės instancijos teismas, spręsdamas dėl kiekvieno naujo pateikto įrodymo, turi aiškintis, ar galėjo šis konkretus įrodymas būti pateiktas pirmosios instancijos teismui, ar vėlesnis įrodymo pateikimas užvilkins bylos nagrinėjimą, bei atsižvelgti į prašomo priimti naujo įrodymo įtaką sprendžiant šalių ginčą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018-06-13 nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-230-611/2018, nutarties 37–38 punktai).

5016.

51Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, Latvijos Respublikos Vidžemės rajono teismo 2018-07-12 sprendimas byloje Nr. C-21021017 (C-1161-18) ir jame nurodytos aplinkybės gali turėti reikšmingų teisinių pasekmių pareiškėjo teisėms ir pareigoms, todėl prijungtinas. Iš aptariamo sprendimo turinio matyti, kad jame buvo analizuotas bei vertintas pareiškėjo deklaruotos gyvenamosios vietos Latvijos Respublikoje savininkės R. K. 2018-05-17 raštas Latvijos Respublikos Valstybės policijos Vidžemės regiono valdybos Kriminalinės policijos biuro Kovos su organizuotu nusikalstamumu ir ekonominiais nusikaltimais skyriui. Kadangi R. K. 2018-05-17 raštas buvo analizuotas ir vertintas Latvijos Respublikos Vidžemės rajono teismo 2018-07-12 sprendime byloje Nr. C-21021017 (C-1161-18), todėl apeliaciniame procese gali būti prijungtinas kaip pirminis dokumentas, kuriuo remiantis buvo padarytos vienokios ar kitokios išvados. UAB „Skolų rizikos sprendimai“ ir pareiškėjo advokatės susirašinėjimas bei UAB „Skolų rizikos sprendimai“ ir bankroto administratorės UAB „Skolvalda“ susirašinėjimas gali būti reikšmingi bylai, todėl aptarti susirašinėjimai prijungtini.

5217.

53Suinteresuoto asmens SIA „B2Kaptial“ 2019-03-05 prašymo bankroto administratorei dėl finansinio reikalavimo tvirtinimo kopija į bylą buvo pateikta dar 2019-03-21 (El. b. t. 3, b. l. 46–47, 102–103), todėl dokumento, kuris jau yra bylos medžiagos dalimi, prijungimo svarstymas nebeaktualus, kadangi dubliuotų jau esamą bylos medžiagą. Pareiškėjo banko sąskaitos, esančios Citadele banke, išrašo nuo 2017-01-01 iki 2018-10-26 prijungimas taip pat neaktualus, kadangi byloje jau yra aptartos banko sąskaitos išrašas nuo 2015-11-23 iki 2018-12-10 (El. b. t. 2, b. l. 3–19). Pradinis pareiškėjo banko sąskaitos, esančios Citadele banke, išrašas yra platesnio laikotarpio, apimantis su atsiliepimu į atskirąjį skundą teikiamo banko sąskaitos išrašo laikotarpį. Kadangi duomenys apie pranešimo, jog teisme buvo priimtas pareiškimas dėl fizinio asmens bankroto iškėlimo, paskelbimą viešai yra saugomi elektroninėje bylos kortelėje, esančioje informacinėje teismų sistemos LITEKO duomenų bazėje, taip pat prieinami viešai, todėl aptariamo dokumento prijungimas netikslingas.

54Dėl suinteresuoto asmens (kreditorės) SIA „B2Kapital“ praleisto termino atskirajam skundui paduoti

5518.

56Tiek pareiškėjas (M. L.), tiek pareiškėjo bankroto administratorė UAB „Skolvalda“ atsiliepimuose į suinteresuoto asmens SIA „B2Kapital“ atskirąjį skundą nurodė argumentus, kuriais teigia, kad praleistas naikinamasis terminas atskirajam skundui paduoti negalėjo būti atnaujintas.

5719.

58Bylos duomenimis, pareiškėjui fizinio asmens bankroto byla iškelta 2019-01-23 (El. b. t. 3, b. l. 21–24). FABĮ 5 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad fizinių asmenų bankroto bylos iškeliamos ir nagrinėjamos CPK nustatyta ginčo teisenos tvarka, išskyrus FABĮ nustatytas išimtis. Tai reiškia, jog proceso teisme taisyklėms taikytinos CPK normos tiek, kiek konkrečių proceso atvejų nesureguliuoja specialusis įstatymas – FABĮ.

5920.

60FABĮ 6 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad teismo nutartis iškelti fizinio asmens bankroto bylą arba atsisakyti ją iškelti įsiteisėja per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos, jeigu ji nebuvo apskųsta. Informacinės teismų sistemos LITEKO duomenimis, Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019-01-23 nutartis įsiteisėjo 2019-01-31. Įsiteisėjus Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019-01-23 nutarčiai, teisme 2019-05-13 gautas suinteresuoto asmens (kreditorės) SIA „B2Kapital“ atskirasis skundas dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019-01-23 nutarties (El. b. t. 3, b. l. 130–133). Atskirajame skunde buvo suformuluotas prašymas atnaujinti praleistą atskirojo skundo padavimo terminą. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019-05-16 nutartimi atnaujino terminą suinteresuotam asmeniui (kreditorei) SIA „B2Kapital“ atskirajam skundui dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019-01-23 nutarties paduoti (El. b. t. 3, b. l. 149–150).

6121.

62CPK 334 straipsnio 1 dalyje nurodyta, jog pirmosios instancijos teismo nutartis galima apskųsti atskiruoju skundu apeliacinės instancijos teismui atskirai nuo teismo sprendimo: i) CPK numatytais atvejais (CPK 334 straipsnio 1 dalies 1 punktas); ii) kai teismo nutartis užkerta galimybę tolesnei bylos eigai (CPK 334 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Aptartas teisinis reguliavimas reiškia, kad tuo atveju, kai CPK tiesiogiai nenumato nutarties apskundimo galimybės, taip pat tuo atveju, kai priimta nutarties neužkerta kelio tolimesniam teisminiam procesui, tai tokios nutartys negali būti apeliacijos (atskirojo skundo) objektu (CPK 334 straipsnio 3 dalis). Apylinkės teismui nutartimi atnaujinus terminą atskirajam skundui paduoti, nebuvo užkirstas kelias bylos eigai (procesui), o nei CPK, nei kiti įstatymai nenumato, kad nutartis atnaujinti terminą atskirajam skundui būtų skundžiama. Aplinkybę, kad nutartis atnaujinti praleistą įstatymų nustatytą terminą neskundžiama, nurodė ir apylinkės teismas 2019-05-16 nutartyje. CPK 78 straipsnio 6 dalis numato, kad tik dėl teismo nutarties, kuria atmetamas pareiškimas dėl praleisto termino atnaujinimo, gali būti duodamas atskirasis skundas.

6322.

64Esant aukščiau aptartoms aplinkybėms, t. y. kai terminas atskirajam skundui buvo atnaujintas, pareiškėjo bei pareiškėjo bankroto administratorės argumentai, susiję su nepagrįstai atnaujintu terminu atskirajam skundui paduoti neturi teisinės reikšmės, todėl plačiau neanalizuojami.

65Dėl bankroto bylos fiziniam asmeniui Lietuvos Respublikoje iškėlimo, kai fiziniam asmeniui, prašančiam iškelti fizinio asmens bankroto bylą Lietuvos Respublikoje, prieš kreipiantis į Lietuvos Respublikos teismą su pareiškimu dėl fizinio asmens bankroto iškėlimo Lietuvos Respublikoje, kitoje Europos Sąjungos valstybėje (Latvijos Respublikoje) iškelta fizinio asmens bankroto procedūra buvo nutraukta

6623.

67Fizinio asmens bankroto (nemokumo) teisminė procedūra Lietuvos Respublikos jurisdikcijoje sureguliuota nacionaliniais teisės aktais – FABĮ bei CPK (FABĮ 1 straipsnio 1–3 dalys, 5 straipsnio 1 dalis). Visgi, CPK 3 straipsnio 5 dalyje nurodyta, kad teismas, nagrinėdamas bylas, taiko Europos Sąjungos teisės normas ir vadovaujasi Europos Sąjungos teisminių institucijų sprendimais, preliminariais nutarimais Europos Sąjungos teisės aktų aiškinimo ir galiojimo klausimais. Europos Sąjungos lygmeniu buvo priimtas Europos Parlamento ir Tarybos 2015-05-20 reglamentas Nr. (ES) 2015/848 dėl nemokumo bylų (toliau – Reglamentas Nr. 2015/848).

6824.

69Europos Sąjungos teisės aktų taikymas bylose turi tam tikrų ypatumų, kurie numatyti Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – SESV). SESV 288 straipsnyje nurodyta, kad vykdydamos Sąjungos kompetenciją, institucijos priima reglamentus, direktyvas, sprendimus, rekomendacijas ir nuomones. Tas pats SESV 288 straipsnis nurodo, kad tiesiogiai taikomi visoje Europos Sąjungoje yra reglamentai. Tokia SESV 288 straipsnio nuostata reiškia, jog Lietuvos Respublikoje, nagrinėjant fizinio asmens bankroto (nemokumo) bylas, gali būti tiesiogiai taikomos ir Reglamento Nr. 2015/848 nuostatos.

7025.

71Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog fizinio asmens bankroto (nemokumo) procedūros Lietuvos Respublikoje buvo sureguliuotos įgyvendinant Europos Sąjungos teisės aktus, o konkrečiau – Reglamento Nr. 2015/848 nuostatas (žr. FABĮ priedą). Kadangi fizinio asmens bankroto (nemokumo) procedūros Lietuvos Respublikoje buvo įgyvendintos atsižvelgiant į Reglamento Nr. 2015/848 nuostatas, todėl įprastai tiesiogiai taikyti Reglamento Nr. 2015/848 nuostatų nagrinėjant fizinio asmens bankroto (nemokumo) bylas Lietuvos Respublikos jurisdikcijoje poreikio nėra. Visgi, tais atvejais, kai byloje yra duomenų apie tai, kad fizinio asmens bankroto (nemokumo) procesas kokiu nors aspektu (yra ar buvo) peržengęs nacionalinės (Lietuvos Respublikos) jurisdikcijos ribas, teismas turėtų svarstyti, ar konkrečiu atveju bylos duomenys sudaro poreikį spręsti bylą atsižvelgiant ir į Reglamento Nr. 2015/848 nuostatas.

7226.

73Analizuojant bylos duomenis nustatyta, kad pareiškėjas, paduodamas pareiškimą dėl fizinio asmens bankroto iškėlimo teismui, prie pareiškimo pridėjo išrašą iš Latvijos Respublikos nemokumo duomenų bazės apie pareiškėjo M. L. nemokumo procesus Latvijos Respublikoje. Iš aptarto išrašo turinio matyti, jog pareiškėjui M. L. Latvijos Respublikoje 2017-01-19 buvo iškelta fizinio asmens bankroto byla, kuri Latvijos Respublikos kompetentingo teismo 2018-07-24 sprendimu Nr. C21021017 buvo nutraukta nurodant nutraukimo pagrindą – „nustatyti apribojimai, taikomi fizinio asmens bankroto byloms“ (El. b. t. 3, b. l. 134–141). Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, aptarta aplinkybė apylinkės teismui, 2018-12-20 priėmus ieškinį, jau sudarė pagrindą daryti išvadą apie tai, jog pareiškėjas M. L. fizinio asmens bankroto (nemokumo) procesą buvo inicijavęs kitoje Europos Sąjungos valstybėje – Latvijos Respublikoje. Tai, kad pareiškėjui M. L. buvo iškelta fizinio asmens bankroto (nemokumo) byla Latvijos Respublikoje, pareiškėjas buvo nurodęs ir teismui pateiktame pareiškime (pareiškimo 19–20 punktai). Kadangi nei FABĮ, nei CPK, nei kiti Lietuvos Respublikos nacionalinės teisės aktai nenurodo, nei kokių procedūrinių veiksmų turi imtis pirmosios instancijos teismas, kai nustatomi duomenys apie tai, kad pareiškėjas, prieš kreipiantis į Lietuvos Respublikos teismą dėl fizinio asmens bankroto (nemokumo) bylos iškėlimo, jau buvo inicijavęs bankroto (nemokumo) procesą kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, nei tokios aplinkybės teisinės įtakos naujai inicijuojamai fizinio asmens bankroto (nemokumo) procedūrai, todėl tokiu atveju turi būti atsižvelgiama į Reglamento Nr. 2015/848 nuostatas (CPK 3 straipsnio 5 dalis, SESV 288 straipsnis).

7427.

75Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad teismo sprendimu iškėlus fiziniam asmeniui bankroto (nemokumo) bylą, procesas, kurio metu civilizuotai siekiama išspręsti išieškojimo iš nemokaus asmens turto problemas, subalansuoti ir apsaugoti visų jo kreditorių interesus, tik prasideda. Iš Reglamento Nr. 2015/848 preambulės 65 punkto matyti, kad nemokumo procesas bendriausia prasme apima tokias stadijas: i) nemokumo bylų iškėlimo stadiją; ii) nemokumo bylos eigos stadiją ir; iii) nemokumo bylos užbaigimo stadiją. Kadangi fizinio asmens bankroto (nemokumo) bylos procedūra yra tęstinis procesas, todėl kiekviena aptarta stadija konkrečioje Europos Sąjungos valstybėje narėje turi tik jai būdingas tiek materialines, tiek procedūrines taisykles (žr. Reglamento Nr. 2015/848 preambulės 22 punktą).

7628.

77Visgi, iškėlus fizinio asmens bankroto (nemokumo) bylą nereiškia, jog fizinio asmens bankroto (nemokumo) bylos eiga visuomet bus sklandi ir visais atvejais galutinai (iš esmės) bus išspręstos nemokaus fizinio asmens finansinės problemos. Praktikoje gali susiklostyti aplinkybės, kuomet fiziniam asmeniui iškėlus bankroto (nemokumo) bylą, fizinio asmens bankroto (nemokumo) bylos eigos ar užbaigimo stadijos dėl tam tikrų priežasčių (pvz., skolininko nesąžiningumo, procedūrinių taisyklių nesilaikymo ar pažeidimo bei pan.) gali būti ir neįgyvendintos, arba apskritai paaiškėti, jog bankroto (nemokumo) byla negalėjo būti iškelta. Tokia situacija, kai vienoje Europos Sąjungos valstybės narėje iškelta fizinio asmens bankroto (nemokumo) byla dėl nustatytų individualių aplinkybių ir tokių aplinkybių teisinio vertinimo pagal nacionalinę teisę baigiasi (arba nutraukiama) be skolininkui norimo (palankaus) teisinio rezultato, gali paskatinti skolininką ieškoti valstybės narės su palankesniu fizinio asmens bankroto (nemokumo) procedūrų teisiniu reguliavimu.

7829.

79Siekiant, jog būtų užkirstas kelias nesąžiningam ar piktnaudžiaujamam palankesnio teisinio reguliavimo ieškojimui (Reglamento Nr. 2015/848 preambulės 29 ir 31 punktai) pastebėtina, jog:

8029.1.

81Reglamento Nr. 2015/848 7 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad išskyrus atvejus, kai Reglamente Nr. 2015/848 numatyta kitaip, nemokumo byloms ir jų pasekmėms taikoma valstybės narės, kurios teritorijoje iškelta tokia byla, teisė. Aptarta nuostata detalizuojama Reglamento Nr. 2015/848 7 straipsnio 2 dalyje, kurioje nurodoma, jog valstybės, kurioje iškelta [fizinio asmens bankroto (nemokumo) – apeliacinės instancijos teismo pastaba] byla, teisė nustato tos bylos iškėlimo sąlygas, jos eigą ir užbaigimą (konkretus sąrašas privalomų taisyklių stadijoms, kurias privalo nustatyti valstybės narės nacionalinėse teisės aktuose, nagrinėjant fizinių asmenų bankroto (nemokumo) bylas, detalizuotas Reglamento Nr. 2015/848 straipsnio 7 dalies 2 punkto a–m papunkčiuose);

8229.2.

83Reglamento Nr. 2015/848 19 straipsnio 1 dalyje nurodytas principas, kad bet kuris sprendimas iškelti nemokumo bylą, kurį priima jurisdikciją turintis valstybės narės teismas, kaip numatyta Reglamento Nr. 2015/848 3 straipsnyje, pripažįstamas visose kitose valstybėse narėse nuo to momento, kai sprendimas įsiteisėja, o pagal Reglamento Nr. 2015/848 20 straipsnio 1 dalį, jeigu Reglamente Nr. 2015/848 nenumatyta kitaip, Reglamento Nr. 2015/848 3 straipsnio 1 dalyje nurodytas teismo sprendimas iškelti nemokumo bylą be tolesnių formalumų bet kurioje kitoje valstybėje narėje turės tokias pat pasekmes kaip ir bylą iškėlusioje valstybėje tol, kol toje kitoje valstybėje narėje neiškeliama Reglamento Nr. 2015/848 3 straipsnio 2 dalyje nurodyta byla. Aptariamos Reglamento Nr. 2015/848 nuostatos įtvirtina automatinio kitos Europos Sąjungos valstybės narės teismo sprendimo pripažinimo taisyklę, kurios esmė ta, kad pagal valstybės narės, kurioje buvo iškelta fizinio asmens bankroto (nemokumo) byla, teisę, be jokių papildomų formalumų, t. y. be taikytinos klasikinės kitoje valstybėje priimto teismo sprendimo pripažinimo nacionalinėje teisėje (egzekvatūros) procedūros, kylančios bylos nagrinėjimo pasekmės turės tokią pat teisinę galią visose kitose valstybėse narėse (žr. Reglamento Nr. 2015/848 65 punktą);

8429.3.

85Reglamento Nr. 2015/848 32 straipsnio 1 dalis, kurioje nurodyta, jog teismo, kurio sprendimas dėl bylos iškėlimo yra pripažintas pagal Reglamento Nr. 2015/848 19 straipsnį, priimti sprendimai, susiję su nemokumo bylos eiga bei jos užbaigimu, ir to teismo patvirtinti susitarimai taip pat pripažįstami nereikalaujant jokių papildomų formalumų ir tokie teismo sprendimai vykdomi pagal Europos Parlamento ir Tarybos 2012-12-12 Reglamento (ES) Nr. 1215/2012 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo (toliau – Reglamentas Nr. 1215/2012) 39–44 ir 47–57 straipsnius. Apeliacinės instancijos teismas papildomai atkreipia dėmesį į tai, kad Reglamento Nr. 1215/2012 41 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad laikantis šio (Reglamento Nr. 1215/2012 III skyriaus 2 skirsnio (39–44 straipsniai) skirsnio nuostatų, kitoje valstybėje narėje priimtų teismo sprendimų vykdymo procedūrą reglamentuoja valstybės narės, į kurią kreipiamasi, teisė (šios bylos atveju, tai būtų Lietuvos Respublikos teisė). Pastebėtina, jog Lietuvos Respublikos nacionalinėje teisėje teismo sprendimo vykdytinumas aiškintinas kaip viena iš teismo sprendimų įgyvendinimo formų, tačiau tam tikri teismo sprendimai nereikalauja priverstinių vykdymo priemonių taikymo, kadangi pats teismo sprendimas sukelia teisinį efektą (teismo sprendimai dėl pripažinimo, teisinių santykių nutraukimo, pakeitimo ar nustatymo ir kt.) (Lietuvos apeliacinio teismo 2019-03-28 nutartis civilinėje byloje Nr. e2-561-381/2019, nutarties 13 punktas).

8630.

87Jau minėta, kad byloje nustatyta faktinė aplinkybė, jog pareiškėjui M. L. Latvijos Respublikos teismo 2017-01-19 sprendimu buvo iškelta fizinio asmens bankroto (nemokumo) byla (žr. išrašą iš Latvijos Respublikos nemokumo duomenų bazės apie pareiškėjo M. L. nemokumo procesus Latvijos Respublikoje). Šalys neteikė duomenų apie tai, kad pareiškėjui būtų buvusi iškelta fizinio asmens bankroto (nemokumo) byla pagal Reglamento Nr. 2015/848 3 straipsnio 2 dalį, tokių duomenų nenustatė ir apeliacinės instancijos teismas. Aptariama aplinkybė reiškia, kad Latvijos Respublikos teismo 2017-01-19 sprendimas, kuriuo buvo iškelta pareiškėjo M. L. fizinio asmens bankroto (nemokumo) byla, kitose Europos Sąjungos valstybės narėse, įskaitant ir Lietuvos Respubliką, kuriose pareiškėjas M. L. turėjo kokių nors turtinių interesų, kylančių iš privatinės teisės srities, turėjo sukelti tokias pačias teisines pasekmes, kokios teisinės pasekmės numatytos fizinio asmens bankroto bylą iškėlusioje valstybėje narėje, šiuo atveju – Latvijos Respublikoje. Visgi, dar prieš iškeliant pareiškėjui M. L. fizinio asmens bankroto (nemokumo) bylą, apylinkės teismas disponavo informacija apie tai, kad Latvijos Respublikoje pareiškėjui M. L. fizinio asmens bankroto procedūra buvo nutraukta 2018-07-24, nustačius apribojimus, taikomus fizinio asmens bankroto byloms. Disponuojant aptarta informacija, t. y. žinant aplinkybę, kad pareiškėjo M. L. fizinio asmens bankroto procedūra Latvijos Respublikos kompetentingame teisme buvo nutraukta, taip pat atsižvelgiant į tai, jog pareiškėjas ir vėl kreipėsi dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo, tik jau kitoje Europos Sąjungos valstybėje, tai sudarė aplinkybę, jog apylinkės teismas, prieš iškeldamas pareiškėjui fizinio asmens bankroto bylą, patikrintų, ar Latvijos Respublikos kompetentingo teismo priimti sprendimai nesukuria kokių nors reikšmingų teisinių pasekmių, dėl kurių pareiškėjui negalėtų būti keliama fizinio asmens bankroto (nemokumo) byla Lietuvos Respublikoje. Apylinkės teismas, siekdamas patikrinti, ar toks procesinis sprendimas (teismo sprendimas, kuriuo fizinio asmens bankroto (nemokumo) byla nutraukta, nustačius apribojimus, taikomus fizinio asmens bankroto byloms) nesukuria kokio nors teisinio efekto, turėjo analizuoti tokio procesinio sprendimo turinį. FABĮ 5 straipsnio 3 dalies 1 punktas numato, kad teismas, gavęs pareiškimą iškelti fizinio asmens bankroto bylą, gali įpareigoti fizinį asmenį pateikti teismui bankroto bylai nagrinėti reikalingus papildomus įrodymus.

8831.

89Suinteresuotas asmuo (kreditorė) SIA „B2Kapital“ su atskiruoju skundu teismui pateikė Latvijos Respublikos Vidžemės rajono teismo 2018-07-24 sprendimą civilinėje byloje Nr. C21021017 (C-1161-18)) (El. b. t. 3, b. l. 134–141). Iš aptariamo Latvijos Respublikos kompetentingo teismo sprendimo turinio matyti, kad pareiškėjo M. L. bankroto (nemokumo) byla Latvijos Respublikoje buvo nutraukta vadovaujantis Latvijos Respublikos nemokumo įstatymo (latvišk. maksātnespējas likums) 153 straipsnio 3 punktu, kuris numato, jog įsipareigojimų padengimo procedūra netaikoma, arba nutraukiama, jei skolininkas nevykdo bankroto ar įsipareigojimų padengimo procedūroje numatytų pareigų, iš esmės apsunkinant efektyvią bankroto proceso eigą. Tame pačiame sprendime pažymėta, jog skolininko, t. y. pareiškėjo M. L. bankroto procedūra nutraukta neatleidžiant skolininko nuo įsipareigojimų ir pažymėta, jog pagal Latvijos Respublikos nemokumo įstatymo 165 straipsnio 6 dalį, jeigu nutraukiama įsipareigojimų padengimo procedūra, neatleidžiant skolininko nuo įsipareigojimų, kreditorių reikalavimai atnaujinami ir apskaičiuojami visa apimtimi, taip pat atnaujinami sustabdyti procesiniai veiksmai ir sprendimų vykdymo dokumentų tvarkymas. Latvijos Respublikos teismo sprendimo turinyje pažymėta, kad skolininkas (pareiškėjas) slėpė ir klaidino apie savo faktines aplinkybes kreditorius, administratorių ir teismą, todėl tai pakankama kliūtis tolesnei bankroto proceso eigai Latvijos Respublikoje. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog iš Latvijos Respublikos kompetentingo teismo sprendimo turinio matyti, kad pareiškėjo bankroto (nemokumo) byla buvo nutraukta iš esmės dėl pačio skolininko (pareiškėjo) atliktų veiksmų, kurie yra kliūtis tolesnei bankroto (nemokumo) proceso eigai.

9032.

91Visgi, Latvijos Respublikos Vidžemės rajono teismo 2018-07-24 sprendime civilinėje byloje Nr. C21021017 (C-1161-18)) daugiau teisinių pasekmių, be aplinkybės, jog nutrauktas bankroto (nemokumo) procesas neatleido skolininko nuo įsipareigojimų kreditoriams vykdymo dėl konkrečių pareiškėjo veiksmų, nenurodyta. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog nutraukus bankroto (nemokumo) procedūrą tokios bylos eigos stadijoje, kai nepasiekiamas galutinis teisinis rezultatas dėl paties pareiškėjo veiksmų, paprastai nacionalinės teisės normos suspenduoja galimybę pareiškėjui iškelti bankroto (nemokumo) bylą pakartotinai tam tikrą laiką. Lietuvos Respublikos nacionalinė teisė bankroto bylos nutraukimo teisines pasekmes numato FABĮ 5 straipsnio 8 dalies 5 punkte (numatytas 10 metų apribojimas iškelti bankroto bylą), tačiau apylinkės teismas nesiaiškino aplinkybės, ar Latvijos Respublikos nemokumo įstatymas numato, o jei numato, tai kokius konkrečiai, apribojimus pakartotinai iškelti fizinio asmens bankroto (nemokumo) bylą per tam tikrą laiko tarpą nuo bankroto (nemokumo) bylos nutraukimo. Iš viešai prieinamų duomenų nustatyta (https://likumi.lv/ta/en/en/id/214590-insolvency-law), kad Latvijos Respublikos nemokumo įstatymo 130 straipsnyje taip pat yra numatyti tam tikri laiko apribojimai, esant konkrečioms aplinkybėms (nesąžiningumas, apkaltinamieji procesai, bylos nutraukimas), iškelti fizinio asmens bankroto (nemokumo) bylą. Iš skundžiamos apylinkės teismo nutarties matyti, jog tokių aplinkybių apylinkės teismas nesiaiškino, nors tokią pareigą turėjo (CPK 808 straipsnis).

9233.

93Apibendrinant išdėstytą bei vadovaujantis Reglamento Nr. 2015/848 preambulėje (29 ir 31 punktai) numatytu principu, jog turi būti numatytos priemonės, skirtos tam, kad būtų užkirstas kelias nesąžiningam ar piktnaudžiaujamam palankesnio teisinio reglamentavimo ieškojimui, apylinkės teismas, spręsdamas pareiškėjo M. L. pareiškimo dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo klausimą Lietuvos Respublikoje bei disponuodamas duomenimis apie prieš tai Latvijos Respublikos kompetentingo teismo sprendimu nutrauktą pareiškėjo bankroto procedūrą, turėjo aiškintis bei spręsti, kokias teisines pasekmes (ar teisinį efektą) pareiškėjo teisėms ir pareigoms Lietuvos Respublikoje sukelia kompetentingo Latvijos Respublikos teismo sprendimas.

94Dėl kitų atskirojo skundo argumentų

9534.

96Suinteresuotas asmuo (kreditorė) SIA „B2Kaptial“ atskirajame skunde nurodė, jog kita aplinkybė, dėl kurios turėjo būti atsisakyta iškelti bankroto bylą Lietuvos Respublikoje, o iškelta bankroto byla turi būti nutraukta, yra pareiškėjo nesąžiningumas. Pareiškėjo M. L. nesąžiningumą grindė tuo, kad Latvijos Respublikos kompetentingo teismo sprendimu konstatuotas pareiškėjo nesąžiningumas, kurį pareiškėjas, pateikdamas pareiškimą Vilniaus miesto apylinkės teismui, nepateikdamas Latvijos Respublikos Vidžemės rajono teismo sprendimo, nuslėpė. Apeliacinės instancijos teismas su tokiais suinteresuoto asmens (kreditorės) teiginiais nesutinka. Bylos duomenimis jau buvo nustatyta, kad pareiškėjas duomenis apie tai, kad jam (pareiškėjui) buvo iškelta ir nutraukta bankroto procedūra Latvijos Respublikoje, pateikė su pirminiu pareiškimu iškelti fizinio asmens bankroto bylą. Vien ta aplinkybė, jog pareiškėjas, informavęs apie Latvijos Respublikoje priimtus sprendimus dėl bankroto (nemokumo) bylos, nepateikė tokių sprendimų kopijų į bylą, nereiškia pareiškėjo nesąžiningumo. Apylinkės teismas, disponuodamas aptarta informacija, galėjo ir turėjo tokių sprendimų pasireikalauti (CPK 808 straipsnis, FABĮ 5 straipsnio 3 dalies 1 punktas). Esminė informacija nuo apylinkės teismo nuslėpta nebuvo. Pastebėtina ir tai, jog suinteresuotas asmuo (kreditorė) SIA „B2Kaptial“ apie keliamą bankroto bylą pareiškėjui Lietuvos Respublikoje buvo informuota pareiškėjo advokatės elektroniniu paštu per savo tarpininką UAB „Skolų rizikos sprendimai“ (El. b. t. 4, b. l. 42–52). Tokią aplinkybę patvirtina UAB „Skolų rizikos sprendimai“ 2018-11-27 elektroninis laiškas pareiškėjo advokatei su paklausimu apie situaciją pareiškėjo byloje (El. b. t. 4, b. l. 44). Pareiškėjas prie pareiškimo dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo Lietuvos Respublikos teisme taip pat buvo pridėjęs dokumentus, patvirtinančius aplinkybę, jog apie ketinamą kelti bankroto bylą suinteresuotas asmuo (kreditorė) SIA „B2Kaptital“ tiesiogiai (registracijos adresu ( - ), Latvia) buvo informuotas atskiru pranešimu. Suinteresuotas asmuo (kreditorė) SIA „B2Kapital“ neįrodinėjo aplinkybės, jog aptariamo pranešimo negavo. Nustatyta aplinkybė leidžia daryti išvadą, jog suinteresuotas asmuo (kreditorė), įgyvendindama Reglamento Nr. 2015/848 preambulės 34 punkte deklaruojamą teisę skolininko kreditoriams užginčyti sprendimą iškelti nemokumo bylą, būdama informuota apie pareiškėjui keliamą bankroto bylą Lietuvos Respublikoje, galėjo visus reikšmingus duomenis, įrodymus bei informaciją pateikti tiesiogiai apylinkės teismui.

9735.

98Tiek pareiškėjas M. L., tiek pareiškėjo M. L. bankroto administratorė UAB „Skolvalda“ teigė, kad Latvijos Respublikos Vidžemės rajono teismas, priimdamas sprendimą dėl bankroto (nemokumo) bylos nutraukimo, pareiškėjui neleido pasisakyti, bankroto procesas buvo nutrauktas vien dėl to, kad teismas nenagrinėjo ir nesigilino į egzistuojančias aplinkybes. Apeliacinės instancijos teismas tokius pareiškėjo ir pareiškėjo bankroto administratorės teiginius atmeta kaip nepagrįstus. Viena vertus, iš Latvijos Respublikos Vidžemės rajono teismo 2018-07-24 sprendimo turinio matyti, jog pareiškėjas teismui pateikė rašytinius paaiškinimus, kurie buvo analizuoti ir vertinti. Pastebėtina ir tai, jog Latvijos Respublikos Vidžemės rajono teismo 2018-07-24 sprendime įvertinti ir pareiškėjo deklaruotos gyvenamosios vietos Latvijos Respublikoje savininkės R. K. 2018-05-17 rašte Latvijos Respublikos Valstybės policijos Vidžemės regiono valdybos Kriminalinės policijos biuro Kovos su organizuotu nusikalstamumu ir ekonominiais nusikaltimais skyriui nurodyti teiginiai, kurie, be kita ko, buvo pripažinti prieštaringais. Kita vertus, galiojant automatinio pripažinimo taisyklei, Lietuvos Respublikos teismas negali revizuoti kitos Europos Sąjungos valstybės narėje priimto teismo sprendimo pagrįstumo (žr. Lietuvos apeliacinio teismo 2014-04-18 nutartį civilinėje byloje Nr. 2KT-26/2014).

9936.

100Apibendrinant išdėstytą, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad aptariamu atveju iš esmės tiek faktiniu, tiek teisiniu aspektais buvo neatkleistos Latvijos Respublikos Vidžemės rajono teismo 2018-07-24 sprendimo civilinėje byloje Nr. C21021017 (C-1161-18)) sukeliamos teisinės pasekmės pareiškėjui, todėl atsižvelgus į neištirtų aplinkybių apimtį ir pobūdį, spręstina, jog nurodytų aplinkybių aiškinimasis ir vertinimas reikštų klausimo nagrinėjimą apeliacinės instancijos teisme iš naujo, o tai neatitinka apeliacijos paskirties (patikrinti pirmosios instancijos teismo priimtos nutarties teisėtumą ir pagrįstumą) bei apriboja proceso dalyvių teisę į apeliaciją. Dėl šios priežasties skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis naikinama ir pareiškėjo M. L. pareiškimo dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo klausimas perduotinas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 337 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

101Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

102Panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. sausio 23 d. nutartį ir perduoti klausimą dėl pareiškėjo M. L. pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Irmantas Šulcas... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Pareiškėjas M. L. prašė iškelti fizinio asmens bankroto bylą, bankroto... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. 2.... 9. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019-01-23 nutartimi iškėlė bankroto... 10. 2.1.... 11. Apylinkės teismas nustatė, kad pareiškėjas M. L. turi tokias neįvykdytas... 12. 2.2.... 13. Nustatė, kad pareiškėjo M. L. neįvykdyti įsipareigojimai (skolos)... 14. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai... 15. 3.... 16. Suinteresuotas asmuo (kreditorė) SIA „B2Kapital“ atskiruoju skundu prašė... 17. 3.1.... 18. Fizinių asmenų bankroto įstatymo (toliau – FABĮ) 5 straipsnio 8 dalies 5... 19. 3.2.... 20. Kita aplinkybė, dėl kurios turėjo būti atsisakyta iškelti bankroto bylą,... 21. 4.... 22. Pareiškėjas M. L. atsiliepime į suinteresuoto asmens (kreditoriaus) SIA... 23. 4.1.... 24. Suinteresuotas asmuo SIA „B2Kapital“ tik 2019-05-13 pateikė atskirąjį... 25. 4.2.... 26. SIA „B2Kapital“ atstovas UAB „Skolų rizikos sprendimai“ dar 2019-03-05... 27. 4.3.... 28. Latvijos Respublikos Limbazo apygardos teismo 2017-01-19 sprendimu buvo... 29. 4.4.... 30. Ikiteisminis tyrimas, apie kurį kalbama Vidžemės rajono teismo sprendime,... 31. 5.... 32. Pareiškėjo bankroto administratorė UAB „Skolvalda“ atsiliepime į... 33. 5.1.... 34. Suinteresuoto asmens SIA „B2Kapital“ atstovas UAB „Skolų rizikos... 35. 5.2.... 36. Pareiškėjui Latvijos Respublikoje 2018-07-24 buvo nutraukta bankroto byla.... 37. Apeliacinės instancijos teismas... 38. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 39. 11.... 40. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 41. 12.... 42. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,... 43. 13.... 44. Byloje ginčas kilo dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 45. Dėl naujų įrodymų prijungimo apeliacinio proceso metu... 46. 14.... 47. Suinteresuotas asmuo (kreditorė) SIA „B2Kapital“ kartu su paduotu... 48. 15.... 49. Bendroji taisykle ta, kad apeliacinės instancijos teisme papildomų įrodymų... 50. 16.... 51. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, Latvijos Respublikos Vidžemės... 52. 17.... 53. Suinteresuoto asmens SIA „B2Kaptial“ 2019-03-05 prašymo bankroto... 54. Dėl suinteresuoto asmens (kreditorės) SIA „B2Kapital“ praleisto termino... 55. 18.... 56. Tiek pareiškėjas (M. L.), tiek pareiškėjo bankroto administratorė UAB... 57. 19.... 58. Bylos duomenimis, pareiškėjui fizinio asmens bankroto byla iškelta... 59. 20.... 60. FABĮ 6 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad teismo nutartis iškelti fizinio... 61. 21.... 62. CPK 334 straipsnio 1 dalyje nurodyta, jog pirmosios instancijos teismo nutartis... 63. 22.... 64. Esant aukščiau aptartoms aplinkybėms, t. y. kai terminas atskirajam skundui... 65. Dėl bankroto bylos fiziniam asmeniui Lietuvos Respublikoje iškėlimo, kai... 66. 23.... 67. Fizinio asmens bankroto (nemokumo) teisminė procedūra Lietuvos Respublikos... 68. 24.... 69. Europos Sąjungos teisės aktų taikymas bylose turi tam tikrų ypatumų, kurie... 70. 25.... 71. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog fizinio asmens bankroto... 72. 26.... 73. Analizuojant bylos duomenis nustatyta, kad pareiškėjas, paduodamas... 74. 27.... 75. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad teismo sprendimu iškėlus... 76. 28.... 77. Visgi, iškėlus fizinio asmens bankroto (nemokumo) bylą nereiškia, jog... 78. 29.... 79. Siekiant, jog būtų užkirstas kelias nesąžiningam ar piktnaudžiaujamam... 80. 29.1.... 81. Reglamento Nr. 2015/848 7 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad išskyrus atvejus,... 82. 29.2.... 83. Reglamento Nr. 2015/848 19 straipsnio 1 dalyje nurodytas principas, kad bet... 84. 29.3.... 85. Reglamento Nr. 2015/848 32 straipsnio 1 dalis, kurioje nurodyta, jog teismo,... 86. 30.... 87. Jau minėta, kad byloje nustatyta faktinė aplinkybė, jog pareiškėjui M. L.... 88. 31.... 89. Suinteresuotas asmuo (kreditorė) SIA „B2Kapital“ su atskiruoju skundu... 90. 32.... 91. Visgi, Latvijos Respublikos Vidžemės rajono teismo 2018-07-24 sprendime... 92. 33.... 93. Apibendrinant išdėstytą bei vadovaujantis Reglamento Nr. 2015/848... 94. Dėl kitų atskirojo skundo argumentų... 95. 34.... 96. Suinteresuotas asmuo (kreditorė) SIA „B2Kaptial“ atskirajame skunde... 97. 35.... 98. Tiek pareiškėjas M. L., tiek pareiškėjo M. L. bankroto administratorė UAB... 99. 36.... 100. Apibendrinant išdėstytą, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad... 101. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 102. Panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. sausio 23 d. nutartį ir...