Byla 2S-1996-273/2018
Dėl antstolio S. U. veiksmų, suinteresuotas asmuo uždaroji akcinė bendrovė „EMP recycling“

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Izolda Nėnienė,

2teismo posėdyje rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo A. K. atstovo advokato A. B. atskirąjį skundą dėl Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų 2018 m. rugsėjo 3 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2YT-20871-435/2018 pagal pareiškėjo A. K. skundą dėl antstolio S. U. veiksmų, suinteresuotas asmuo uždaroji akcinė bendrovė „EMP recycling“.

3Teismas

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Pareiškėjas A. K. skundu prašė: 1) pripažinti antstolio S. U. 2018 m. birželio 25 d. patvarkymą Nr. S-18001900 neteisėtu ir jį panaikinti; 2) pripažinti neteisėtais antstolio veiksmus, kuriais nuo pareiškėjo „Swedbank“, AB banko sąskaitos buvo nurašyta 4 200,77 Eur dydžio netekto darbingumo pensijos suma, neviršijanti Vyriausybės nustatytos MMA; 3) grąžinti pareiškėjui antstolio 3 360,62 Eur neteisėtai nurašytą netekto darbingumo pensijos dalį (80 proc.).

82.

9Skunde nurodė, kad Kauno apylinkės teismo 2015 m. gruodžio 9 d. nutartimi dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pareiškėjo atžvilgiu, pareiškėjui buvo leista disponuoti gaunamo darbo užmokesčio dalimi, neviršijančia 325 Eur per mėnesį. Nustatytas leidimas taikytinas ir pareiškėjo gaunamai netekto darbingumo pensijai, kadangi teismų praktikoje netekto darbingumo pensija yra prilyginama darbo užmokesčiui prilyginamoms pajamoms. Tokia teismo praktika antstoliui turėjo būti žinoma, tačiau antstolis nepaisė teismų išaiškinimų ir neteisėtais veiksmais pažeidė pareiškėjo interesus. Kauno apylinkės teismas 2017 m. rugsėjo 19 d. nutartimi prilygino netekto darbingumo pensiją darbo užmokesčiui ir patikslino laikinųjų apsaugos priemonių apimtį, leisdamas pareiškėjui disponuoti darbo užmokesčio ir netekto darbingumo pensijos dalimi, neviršijančia 325 Eur per mėnesį. Nurodė, kad antstoliui buvo žinoma pareiškėjo banko sąskaitoje esančių piniginių lėšų kilmė, jų rūšis ir dydis, todėl antstolis, nuskaitęs visą pareiškėjo banko sąskaitoje esančią netekto darbingumo pensijos sumą, pažeidė CPK 736 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytą išieškojimo tvarką ir tokiais veiksmais galimai viršijo savo įgaliojimus.

103.

11Antstolis S. U. pareiškėjo skundo netenkino ir patvarkymu skundą su vykdomosiomis bylomis Nr. 0034/15/01413 ir Nr. 0034/18/00684 perdavė Kauno apylinkės teismo Kauno rūmams. Patvarkyme nurodė, kad pareiškėjo skundas yra nepagrįstas. Pareiškėjas netekto darbingumo pensiją gauna nuo 2015 m. sausio 1 d., tačiau nesiėmė veiksmų, kad galėtų disponuoti pensija ir į antstolį kreipėsi tik 2017 m. rugsėjo 22 d.

124.

13Atsiliepime į skundą suinteresuotas asmuo UAB „EMP recycling“ prašė teismo įpareigoti antstolį pareiškėjui grąžinti 1 460,23 Eur, o likusią skundo dalį atmesti. Atsiliepime nurodė, kad iš netekto darbingumo pensijos turi būti išieškoma taip pat, kaip iš darbo užmokesčio, t. y. išieškoma 20 procentų dalies, neviršijančios MMA, ir 70 procentų likusios dalies. Vadovaujantis CPK 736 straipsnio 1 dalies 2 punktu ir 737 straipsnio 1 dalies 7 punktu, 4 200,77 Eur antstolio išieškota netekto darbingumo pensijos suma turi būti paskirstyta tokia tvarka: pareiškėjui grąžinama 1 460,23 Eur (0,8x400+0,3x(4200,77-400)), o paskirstymui pagal vykdomuosius dokumentus paliekama 2 740,54 Eur (0,2x400+0,7x(4200,77-400)), kur 400 Eur yra MMA nuo 2018 m. sausio 1 d.

14II.

15Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

165.

17Kauno apylinkės teismo Kauno rūmai 2018 m. rugsėjo 3 d. nutartimi pareiškėjo skundą dėl antstolio veiksmų atmetė.

186.

19Teismas nurodė, kad pareiškėjo sąskaitoje esanti piniginių lėšų suma viršijo laisvai disponuojamą lėšų sumą, todėl šios piniginės lėšos priskirtinos prie tokių lėšų, kaip turto rūšies, kurių išieškojimą reglamentuoja CPK 668 straipsnio nuostatos. Teismo vertinimu pareiškėjo atveju yra draudžiama išieškoti iš pinigų sumos, neviršijančios vieno MMA (CPK 688 str. 1 d.). Nurodė, kad antstolis 2018 m. birželio 20 d. patvarkymu Nr. S-18-34-11292 patvarkymu nenurašė visų pareiškėjui priklausančių piniginių lėšų, bet priešingai, ne tik buvo nurodęs sumą, kuria asmuo gali disponuoti per vieną kalendorinį mėnesį, bet taip pat, vadovaudamasis CPK 736 straipsnio 1 dalies 1 punktu bei 2 dalimi, nurodė išieškoti iš skolininko darbo užmokesčio ar kitų jam prilygintų išmokų sumos kiekvieną mėnesį išskaičiuoti 70 procentų nuo skolininko darbo užmokesčio dalies, viršijančios Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytą MMA, ir 20 procentų nuo darbo užmokesčio dalies, neviršijančios vieno MMA. Teismas sprendė, kad pareiškėjo pateikti argumentai ir išdėstyti motyvai, kuriais grindžiamos skunde nurodytos aplinkybės, neleidžia abejoti antstolio veiksmų teisėtumu.

20III.

21Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai

227.

23Atskirajame skunde pareiškėjo atstovas prašė panaikinti Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų 2018 m. rugsėjo 3 d. nutartį ir grąžinti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo arba klausimą išspręsti iš esmės – 1) pripažinti neteisėtais antstolio veiksmus, kuriais iš pareiškėjo „Swedbank“, AB, banko sąskaitos buvo nuskaičiuota 4 200,77 Eur dydžio netekto darbingumo pensijos suma, neviršijanti Vyriausybės nustatytos MMA, 2) įpareigoti antstolį grąžinti pareiškėjui antstolio neteisėtai nuskaitytą netekto darbingumo pensijos dalį (80 proc.) – 3 360,62 Eur sumą. Atskirajame skunde nurodė tokius argumentus:

241.1.

25Nagrinėjamu atveju egzistuoja absoliutūs nutarties negaliojimo pagrindai, nustatyti CPK 329 straipsnio 2 dalies 4 ir 7 punktuose;

261.2.

27Teismo nutartis nėra tinkamai motyvuota. Teismas nevertino esminės pareiškėjo nurodytos aplinkybės, kad antstolis 2015 m. gruodžio 9 d. Kauno apylinkės teismo nutartį civilinėje byloje Nr. e2-3885-451/2017, kuria pareiškėjo atžvilgiu taikytos laikinosios apsaugos priemonės, leidžiant pareiškėjui disponuoti gaunamo darbo užmokesčio dalimi, neviršijančia 325 Eur per mėnesį ribos, vykdė formaliai. Antstolis, žinodamas, kad remiantis išplėtota teismų praktika, netekto darbingumo pensija yra prilyginama darbo užmokesčiui, nepagrįstai apribojo pareiškėjo galimybes disponuoti gaunama netekto darbingumo pensijos suma, neviršijančia 325 Eur per mėnesį;

281.3.

29Teismas iš esmės rėmėsi tik viena, visiškai priešinga Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartimi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. kovo 23 d. nutartimi civilinėje byloje 3K-3-154-313/2016), kurioje ir šios bylos faktinės aplinkybės skiriasi iš esmės;

301.4.

31Teismas nevertino ir nesprendė suinteresuoto asmens (išieškotojo) UAB „EMP recycling“ atsiliepime į skundą prašymo įpareigoti antstolį grąžinti pareiškėjui 1 460,23 Eur antstolio išieškotų netekto darbingumo pensijos lėšų;

321.5.

33Teismas taikė netinkamas teisės normas. CPK 668 straipsnio nuostatos būtų aktualios tik išieškant iš skolininko turto bei pinigų sumų, iš kurių išieškojimo CPK LI skyriaus normos nereglamentuoja. Netekto darbingumo pensijos lėšos negali būti vertinamos kaip lėšos, kurios viršijo suteiktą laisvai disponuojamų lėšų sumą bei iš kurių būtų galimas išieškojimas pilna apimtimi.

341.6.

35Antstolis, nuskaitęs visą pareiškėjo banko sąskaitoje esančią netekto darbingumo pensijos sumą (4 200,77 Eur), žinodamas šių lėšų kilmę bei dydį, pažeidė CPK 736 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytą išieškojimo tvarką bei tokiais veiksmais galimai viršijo savo įgaliojimus.

368.

37Atsiliepime į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo UAB „EMP recycling“ prašė atskirąjį skundą atmesti ir skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepime nurodė tokius motyvus:

382.1.

39Pareiškėjas neturi teisės ginčyti antstolio veiksmų areštuojant 4 207,46 Eur, kadangi šių veiksmų teisėtumas patvirtintas įsiteisėjusia 2017 m. gruodžio 5 d. Kauno apygardos teismo nutartimi;

402.2.

41Pareiškėjo banko sąskaitoje 4 207,46 Eur sukauptos lėšos yra skolininko turtas, o ne darbo užmokestis ar jam prilygintos pajamos, nepriklausomai nuo šaltinio, iš kurio yra gautos, todėl jam taikomas ne CPK LI skyriaus, o CPK XLVII skyriaus nustatytas teisinis režimas;

422.3.

432/3 skundžiamos nutarties sudaro motyvai, t. y. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. kovo 23 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje 3K-3-154-313/2016 paminėjimas, atribojant išieškojimą iš turto ir pajamų, kas reiškia išieškotojo pareikštos pozicijos išnagrinėjimą;

442.4.

45Iš pareiškėjo 4 200,77 Eur suma buvo išieškota ne kaip ateityje gaunamos lėšos, o kaip jo banko sąskaitoje jau sukauptos lėšos, t. y. kaip jo turtas. Šios lėšos buvo sukauptos iki 2017 m. rugpjūčio 9 d. Pareiškėjas visą išieškotą sumą įgijo iki 2018 m. gegužės 29 d., t. y. iki antstolio išieškojimo pradžios. Antstolis CPK 736 straipsnio 1 dalies 2 punkto nepažeidė, nes skolininko atveju turėjo būti taikomas ne CPK 736 straipsnis, o CPK 668 straipsnis, tuo atribojant išieškojimo iš turto ir pajamų du skirtingus teisinius režimus.

469.

47Atsiliepime į atskirąjį skundą antstolis S. U. prašė atskirojo skundo netenkinti ir skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepime nurodė, kad pareiškėjui buvo žinoma apie jo teisę disponuoti jo banko sąskaitoje netekto darbingumo pensijos dalimi neviršijančia 325 Eur, tačiau pareiškėjas su antstoliu nebendradarbiavo, nesidomėjo vykdomąja byla ir nesiėmė veiksmų, kad galėtų laisvai disponuoti netekto darbingumo pensija nuo turto aprašo sudarymo, t. y. nuo 2015 m. gruodžio 14 d.

48Teismas

konstatuoja:

49IV.

50Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

5110.

52Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.).

5311.

54Apeliacijos dalykas – pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atmestas pareiškėjo skundas dėl antstolio veiksmų – teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

55Dėl bylai reikšmingų faktinių aplinkybių

5612.

57Teismų informacinės sistemos LITEKO (CPK 179 str. 3 d.), bylos ir vykdomųjų bylų Nr. 0034/15/01413 (toliau - vykd. byla Nr. 1) ir Nr. 0034/18/00684 (toliau - vykd. byla Nr. 2) duomenimis nustatyta, kad Kauno apylinkės teismas 2015 m. gruodžio 9 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2-30722-192/2015 pagal ieškovės UAB „EMP recycling“ ieškinį dėl žalos atlyginimo iš atsakovo A. K. priteisimo taikė laikinąsias apsaugos priemones – 13 000 Eur sumai areštavo atsakovo turtą ir pinigines lėšas, tačiau leido atsakovui disponuoti gaunamo darbo užmokesčio dalimi, neviršijančia 325 Eur per mėnesį ribos. Vykdydamas Kauno apylinkės teismo 2015 m. gruodžio 9 d. nutartį, antstolis S. U. 2015 m. gruodžio 14 d. Turto aprašu aprašė 1 000 Eur vertės atsakovo transporto priemonę ir 12 000 Eur apimtimi pinigines lėšas, esančias trejose atsakovo banko sąskaitose: Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ) ir arešto pakeitimus įregistravo Turto arešto aktų registre (vykd. b. Nr. 1, l. 8, 11). Antstolio areštuotoje A. K. „Swedbank“, AB sąskaitoje Nr. ( - ) nuo 2016 m. sausio 11 d. iki 2017 m. rugsėjo 13 d. buvo areštuota iš viso pareiškėjo 4 206,30 Eur netekto darbingumo pensijos lėšų (vykd. b. Nr. 1, l. 24). Pareiškėjo gaunama netekto darbingumo pensija aukščiau nurodytu laikotarpiu sudarė nuo 202,12 Eur iki 2016,42 Eur per mėnesį. Kauno apylinkės teismas 2017 m. rugsėjo 19 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. e2-3885-451/2017, patikslino 2015 m. gruodžio 9 d. nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir leido atsakovui A. K. disponuoti gaunamo darbo užmokesčio dalimi ir/ar netekto darbingumo pensijos gaunamų pajamų dalimi, neviršijančia 325 Eur per mėnesį ribos (vykd. b. Nr. 1, l. 16). 2017 m. rugsėjo 27 d. patvarkymu Nr. S-17003164 antstolis leido pareiškėjui naudotis 325 Eur piniginių lėšų suma kas mėnesį iš sąskaitos Nr. ( - ) (vykd. b. Nr. 1, l. 29). Kauno apylinkės teismas 2017 m. spalio 11 d. nutartimi tenkino antstolio prašymą ir išaiškino, kad skolininkas A. K. gali disponuoti netekto darbingumo pensijos dalimi, neviršijančia 325 Eur per mėnesį nuo 2017 m. rugsėjo 19 d. (vykd. b. Nr. 1, 32-33). Kauno apygardos teismas 2017 m. gruodžio 5 d. nutartimi (c. b. Nr. e2S-2661-259/2017), išnagrinėjęs A. K. atskirąjį skundą, Kauno apylinkės teismo 2017 m. spalio 11 d. nutartį patikslino ir nurodė, kad pareiškėjas gali laisvai disponuoti gaunamos netekto darbingumo pensijos dalimi, neviršijančia 325 Eur per mėnesį ribos nuo Kauno apylinkės teismo 2017 m. rugsėjo 19 d. nutarties įsiteisėjimo dienos. 2018 m. balandžio 17 d. patvarkymu Nr. S-18001186 antstolis netenkino pareiškėjo prašymo leisti išmokėti pareiškėjui 1 00,88 Eur netekto darbingumo pensijos lėšų sumą, sukauptą areštuotoje pareiškėjo AB SEB banko sąskaitoje ( - ) nuo 2017 m. spalio 10 d. iki 2018 m. kovo 9 d. (vykd. b. Nr. 1, l. 38-40). 2018 m. gegužės 29 d. antstolis S. U. priėmė vykdymui Kauno apylinkės teismo 2018 m. gegužės 23 d. išduotą vykdomąjį raštą Nr. e2-3885-451/2017 dėl 12 389,07 Eur skolos, procesinių palūkanų ir 278,35 Eur bylinėjimosi išlaidų išieškojimo iš skolininko A. K. išieškotojo UAB „EMP recycling“ naudai (vykd. b. Nr. 2, l. 3-4). 2018 m. birželio 20 d. nurodymu priverstinai nurašyti pinigines lėšas Nr. S-18-34-11296, antstolis nurodė priverstinai nurašyti 16 907,27 Eur pareiškėjo pinigines lėšas, esančias pareiškėjo bankų sąskaitose: Nr. ( - ), Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) (vykd. b. Nr. 2, b. l. 11). 2018 m. birželio 21 d. iš pareiškėjo „Swedbank“, AB sąskaitos Nr. ( - ) buvo pervesta 3 877,66 Eur suma į antstolio depozitinę sąskaitą, o 2018 m. birželio 26 d. iš minėtos pareiškėjos banko sąskaitos buvo pervesta 323,11 Eur suma į antstolio depozitinę sąskaitą (b. l. 18). 2018 m. birželio 21 d. antstolio kontoroje buvo gautas pareiškėjo prašymas jo bankų sąskaitose „Swedbank“, AB Nr. ( - ) ir AB SEB Nr. ( - ) esančias netekto darbingumo pensijos lėšas, iš šių lėšų atskaičius 20 procentų sumos, neviršijančios MMA (minimalios mėnesinės algos), pervesti į pareiškėjui atstovaujančios advokatų kontoros banko sąskaitą (vykd. b. Nr. 2, l. 20). 2018 m. birželio 25 d. patvarkymu Nr. S-18001900 pareiškėjo prašymo antstolis netenkino, motyvuodamas tuo, kad iš sąskaitos ( - ) gauta 3 877,66 Eur suma, kad ieškovui buvo suteiktas leidimas kas mėnesį disponuoti 325 Eur netekto darbingumo pensija, todėl grąžinti lėšas nėra teisinio pagrindo, o sąskaita Nr. ( - ) nebuvo areštuota (vykd. b. Nr. 2, l. 21).

58Dėl absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų

5913.

60Atskirajame skunde teigiama, kad yra absoliutūs skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindai, nustatyti CPK 329 straipsnio 2 dalies 4 ir 7 punktuose, t. y., kad nutartis yra be motyvų ir kad pirmosios instancijos teismas išsprendė ne visus byloje pareikštus reikalavimus. Skundžiama nutartis nėra tinkamai motyvuota, nes pirmosios instancijos teismas nevertino esminės aplinkybės, kad antstolis žinodamas, jog netekto darbingumo pensija yra prilyginta darbo užmokesčiui, nepagrįstai apribojo pareiškėjo galimybes disponuoti netekto darbingumo pensija, kuri neviršijo 325 Eur Kauno apylinkės teismo 2015 m. gruodžio 9 d. nutartyje nustatytos sumos. Nurodoma, kad pirmosios instancijos teismas iš esmės rėmėsi tik vienu teismo precedentu, kurio faktinės aplinkybės skiriasi nuo nagrinėjamos bylos. Atskirajame skunde teigiama, kad pirmosios instancijos teismas nesprendė išieškotojo UAB „EMP recycling“ prašymo grąžinti pareiškėjui 1 460,23 Eur.

6114.

62Apeliacinės instancijos teismas su tokiais apelianto eiginiais nesutinka. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad pagal CPK 329 straipsnio 2 dalies 4 punktą absoliučiu sprendimo ar nutarties negaliojimo pagrindu laikomas visiškas motyvų nebuvimas. Teismo sprendimo (nutarties) nepakankamas motyvavimas nėra jo absoliutus negaliojimo pagrindas pagal CPK 329 straipsnio 2 dalies 4 punktą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2018 m. balandžio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-156-403/2018). Be to, netinkamas motyvavimas ar netinkamo teismo precedento panaudojimas gali būti pripažintas esminiu proceso teisės normų pažeidimu tik tuo atveju, jeigu dėl to galėjo būti neteisinga išspręsta byla, ir šio pažeidimo (jo padarinių) negali ištaisyti pats apeliacinės instancijos teismas (CPK 329 str. 1 d.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2011 m. rugpjūčio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-344/2011).

6315.

64Nagrinėjamu atveju skundžiamoje nutartyje visiško motyvų nebuvimo nėra nustatyta. Dėl apelianto nurodytų netinkamo pirmosios instancijos teismo bylos faktinių aplinkybių vertinimo, materialinės ar proceso teisės normų taikymo bei aiškinimo, pasisakytina nagrinėjant atskirąjį skundą iš esmės. Pažymėtina, kad apeliacinės instancijos teismas turi teisę pats pašalinti tiek bylos faktinių aplinkybių nustatymo klaidas, tiek materialinės ir proceso teisės normų taikymo ir aiškinimo nustatytus trūkumus, negrąžindamas bylos iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui. Apeliacinės instancijos teismas, naikindamas sprendimą ir perduodamas bylą nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui, nutartyje privalo nurodyti taikomą, CPK nustatytą teisinį pagrindą bei jį motyvuoti, t. y. pagrįsti jo egzistavimą konkrečios bylos atveju (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2009 m. balandžio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-121/2009).

6516.

66Apelianto nurodytas argumentas, kad teismas nesprendė išieškotojo UAB „EMP recycling“ prašymo grąžinti pareiškėjui 1 460,23 Eur, nelaikytinas absoliučiu skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindu (CPK 329 str. 2 d. 7 p.). Atsiliepime į skundą suinteresuotas asmuo iš dalies sutiko su pareiškėjo reikalavimu dėl išieškotų piniginių lėšų grąžinimo. Pirmosios instancijos teismas neprivalėjo spręsti nurodyto suinteresuoto asmens prašymo, kadangi civilinės bylos dėl antstolio veiksmų nagrinėjimo ribas apsprendžia pareiškėjo skundo dalykas ir pagrindas, o ne suinteresuoto asmens atsiliepime į skundą nurodytos aplinkybės. Nagrinėjamu atveju kitų CPK 329 straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytų absoliučių pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindų nėra nustatyta.

67Dėl antstolio veiksmų teisėtumo

6817.

69Iš atskirojo skundo reikalavimų turinio matyti, kad pareiškėjas prašo pripažinti neteisėtais antstolio veiksmus dėl 4 200,77 Eur netekto darbingumo pensijos piniginių lėšų nurašymo nuo pareiškėjo „Swedbank“, AB banko sąskaitos Nr. ( - ). Atskirajame skunde nėra keliamas klausimas dėl antstolio 2018 m. birželio 25 d. patvarkymo Nr. S-18001900 panaikinimo, todėl apeliacinės instancijos teismas pirmosios instancijos teismo dalies, kuria buvo atmestas pareiškėjo skundas dėl minėto patvarkymo pripažinimo neteisėtu, teisėtumo ir pagrįstumo nevertina (CPK 320 str. 2 d., 338 str.).

7018.

71Byloje nėra ginčo, kad netekto darbingumo pensija yra prilyginama darbo užmokesčiui ir jam prilygintoms išmokoms. Nagrinėjamu atveju byloje kilo ginčas, kokio įstatymo pagrindu (CPK 668 str. 1 d. ar CPK 736 str.) turėjo būti vadovaujamasi sprendžiant dėl išieškojimo iš pareiškėjo netekto darbingumo pensijos.

7219.

73Bylose, kuriose buvo nagrinėjami išieškojimą iš skolininkų – fizinių asmenų – turto bei pajamų reglamentuojančių proceso teisės normų aiškinimo ir taikymo klausimai, kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad CPK atskirai reglamentuojamas išieškojimas iš skolininko turto, t. y. skolininko jau turimo turto, pradėjus išieškojimą (jo bendrosios taisyklės), ir iš darbo užmokesčio bei kitų pajamų (CPK LI skyrius) (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. kovo 23 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 3K-3-154-313/2016 20 punktą; 2017 m. balandžio 19 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 3K-3-202-421/2017 20 punktą). CPK 668 straipsnyje nustatytas vienos MMA dydžio išskaitų ribojimas yra aktualus tik išieškant iš skolininko turto, įskaitant ir pinigų sumas, iš kurių išieškojimo CPK LI skyriaus normos nereglamentuoja (žr. tos pačios nutarties 21 punkte nurodytų kasacinio teismo nutarčių atitinkamai 24 ir 23 punktus); CPK LI skyriuje (733–743 straipsniai) reglamentuojamas išieškojimas iš darbo užmokesčio bei kitų pajamų – vienkartinių ar periodiškai nuo tam tikro atskaitos momento naujai gaunamų lėšų (įplaukų); išskaitų iš tokių pajamų dydis reglamentuojamas CPK 736 straipsnyje (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. kovo 23 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 3K-3-154-313/2016 22 punktą).

7420.

75Atsižvelgiant į aukščiau nurodytą teismų praktikos nuostatas, darytina išvada, kad pagal CPK XLVII skyriuje nustatytas išieškojimo iš skolininko turto bendrąsias taisykles, taikant CPK 668 straipsnio 1 dalyje nustatytus apribojimus, yra išieškoma iš tų netekto darbingumo pensijos piniginių lėšų, kurios pradėjus išieškojimą jau buvo išmokėtos skolininkui. Pagal specialiąsias CPK LI skyriuje (733–743 straipsniai) taisykles yra išieškoma iš skolininko netekto darbingumo pensijos lėšų, kurių skolininkas pradedant išieškojimą neturi ir jas turi gauti ateityje nuo tam tikro atskaitos momento. Išieškojimo pradžia laikytina antstolio patvarkymo priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti priėmimo data (CPK 651 str.). Tam tikru atskaitos momentu, nuo kurio išieškomos naujai gaunamos skolininko lėšos, laikytina antstolio patvarkymo priėmimo data, kuriuo darbdavys ar atitinkama institucija, atsakingi už CPK 733 ir 737 straipsniuose nurodytų darbo užmokesčio ir kitų pajamų išmokėjimą skolininkui, yra įpareigojami išskaičiuoti CPK 736 straipsnyje nurodyto dydžio sumas ir šias išskaitytas piniginių lėšų sumas pervesti antstoliui.

7621.

77Iš šios nutarties 12-ame punkte nustatytų faktinių aplinkybių matyti, kad nagrinėjamu atveju išieškojimo pradžia yra 2018 m. gegužės 29 d., kurią antstolis S. U. priėmė vykdymui Kauno apylinkės teismo 2018 m. gegužės 23 d. išduotą vykdomąjį raštą Nr. e2-3885-451/2017 dėl 12 389,07 Eur skolos, procesinių palūkanų ir 278,35 Eur bylinėjimosi išlaidų išieškojimo iš skolininko A. K. išieškotojo UAB „EMP recycling“ naudai (vykd. b. Nr. 2, l. 3-4). 2018 m. birželio 20 d. antstolis priėmė patvarkymą Nr. S-18-34-11292 dėl skolos išieškojimo, kuriuo įpareigojo VSDFV Marijampolės skyrių išskaičiuoti iš pareiškėjo darbo užmokesčio ar kitų jam prilygintų išmokų sumos kiekvieną mėnesį CPK 736 straipsnyje nustatyto dydžio sumas ir jas pervesti į antstolio depozitinę sąskaitą (vykd. b. Nr. 2, l. 12). Iki 2018 m. gegužės 29 d. pareiškėjo sukauptų piniginių lėšų (įskaitant ir netekto darbingumo pensijos lėšas) turi būti išieškoma vadovaujantis išieškojimo iš skolininko turto bendromis taisyklėmis, o 2018 m. birželio 20 d. yra atskaitos momentas, nuo kurio iš pareiškėjo netekto darbingumo pensijos išieškoma vadovaujantis CPK 736 straipsnio nuostatomis.

7822.

79Iš bylos medžiagos matyti, kad pareiškėjo „Swedbank“, AB banko sąskaitoje Nr. ( - ) netekto darbingumo pensijos 4 207,46 Eur suma buvo sukaupta iki 2017 m. rugpjūčio 9 d., t. y. iki išieškojimo pradžios (2018 m. gegužės 29 d.), todėl iš šios pareiškėjo banko sąskaitoje esančios netekto darbingumo pensijos piniginių lėšų sumos turėjo būti išieškoma pagal bendrąsias CPK XLVII skyriuje nustatytas išieškojimo iš skolininko turto taisykles, taikant CPK 668 straipsnio 1 dalyje nustatytus apribojimus, t. y. pareiškėjui paliekant sąskaitoje vienos minimalios mėnesinės algos (MMA) dydžio piniginių lėšų sumą, o kitą - viršijančią MMA dalį piniginių lėšų nurašant. 2018 m. birželio 20 d. antstolio nurodymo priverstinai nurašyti pinigines lėšas nuo pareiškėjo banko sąskaitų priėmimo dieną, 2017 m. spalio 11 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 814 nustatyta nuo 2018 m. sausio 1 d. MMA sudarė 400 Eur. Antstolis, nurašydamas visą pareiškėjo banko sąskaitoje Nr. ( - ) esančią netekto darbingumo pensijos piniginių lėšų sumą, pažeidė CPK 668 straipsnio 1 dalyje nustatytus apribojimus, todėl nuo pareiškėjo banko sąskaitoje nurašytos 4 200,77 Eur dydžio netekto darbingumo pensijos piniginių lėšų sumos, antstolis pareiškėjui privalo grąžinti 400 Eur.

8023.

81Nagrinėjamoje byloje yra skundžiami antstolio veiksmai vykdomojoje byloje Nr. 0034/18/00684, o ne vykdomojoje byloje Nr. 0034/15/01413, kurioje antstolis vykdė Kauno apylinkės teismo 2015 m. gruodžio 9 d. nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pareiškėjo atžvilgiu. Todėl antstolio veiksmų vykdomojoje byloje Nr. 0034/15/01413 teisėtumo vertinimas nėra šios bylos dalykas. Atsižvelgiant į tai, nevertinami pareiškėjo atskirajame skunde nurodyti argumentai dėl antstolio veiksmų neleidžiant pareiškėjui disponuoti netekto darbingumo pensija vykdant Kauno apylinkės teismo 2015 m. gruodžio 9 d. nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

82Dėl bylos procesinės baigties

8324.

84Remiantis išdėstytu, skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis keistina. Pareiškėjo skundas tenkintinas iš dalies, antstolio veiksmai vykdomojoje byloje Nr. 0034/18/00684, kuriais nuo pareiškėjo „Swedbank“, AB banko sąskaitos Nr. ( - ) buvo nurašyta visa 4 200,77 Eur dydžio netekto darbingumo pensijos piniginių lėšų suma, nepaliekant pareiškėjui MMA dydžio sumos (400 Eur), pripažintini neteisėtais ir antstolis įpareigotinas grąžinti pareiškėjui 400 Eur piniginių lėšų sumą (CPK 337 str. 1 d. 4 p.). Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 4 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

85Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų 2018 m. rugsėjo 3 d. nutartį pakeisti.

86Pareiškėjo A. K. (a. k. ( - ) skundą tenkinti iš dalies, antstolio S. U. veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0034/18/00684, kuriais nuo pareiškėjo A. K. „Swedbank“, AB banko sąskaitos Nr. ( - ) buvo nurašyta visa 4 200,77 Eur dydžio netekto darbingumo pensijos piniginių lėšų suma, nepaliekant pareiškėjui MMA dydžio sumos, pripažinti neteisėtais ir įpareigoti antstolį S. U. grąžinti pareiškėjui A. K. 400,00 Eur piniginių lėšų sumą.

87Kitoje dalyje Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų 2018 m. rugsėjo 3 d. nutartį palikti nepakeistą.

88Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Izolda Nėnienė,... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teismas... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Pareiškėjas A. K. skundu prašė: 1) pripažinti antstolio S. U. 2018 m.... 8. 2.... 9. Skunde nurodė, kad Kauno apylinkės teismo 2015 m. gruodžio 9 d. nutartimi... 10. 3.... 11. Antstolis S. U. pareiškėjo skundo netenkino ir patvarkymu skundą su... 12. 4.... 13. Atsiliepime į skundą suinteresuotas asmuo UAB „EMP recycling“ prašė... 14. II.... 15. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 16. 5.... 17. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmai 2018 m. rugsėjo 3 d. nutartimi... 18. 6.... 19. Teismas nurodė, kad pareiškėjo sąskaitoje esanti piniginių lėšų suma... 20. III.... 21. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai... 22. 7.... 23. Atskirajame skunde pareiškėjo atstovas prašė panaikinti Kauno apylinkės... 24. 1.1.... 25. Nagrinėjamu atveju egzistuoja absoliutūs nutarties negaliojimo pagrindai,... 26. 1.2.... 27. Teismo nutartis nėra tinkamai motyvuota. Teismas nevertino esminės... 28. 1.3.... 29. Teismas iš esmės rėmėsi tik viena, visiškai priešinga Lietuvos... 30. 1.4.... 31. Teismas nevertino ir nesprendė suinteresuoto asmens (išieškotojo) UAB „EMP... 32. 1.5.... 33. Teismas taikė netinkamas teisės normas. CPK 668 straipsnio nuostatos būtų... 34. 1.6.... 35. Antstolis, nuskaitęs visą pareiškėjo banko sąskaitoje esančią netekto... 36. 8.... 37. Atsiliepime į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo UAB „EMP recycling“... 38. 2.1.... 39. Pareiškėjas neturi teisės ginčyti antstolio veiksmų areštuojant 4 207,46... 40. 2.2.... 41. Pareiškėjo banko sąskaitoje 4 207,46 Eur sukauptos lėšos yra skolininko... 42. 2.3.... 43. 2/3 skundžiamos nutarties sudaro motyvai, t. y. Lietuvos Aukščiausiojo... 44. 2.4.... 45. Iš pareiškėjo 4 200,77 Eur suma buvo išieškota ne kaip ateityje gaunamos... 46. 9.... 47. Atsiliepime į atskirąjį skundą antstolis S. U. prašė atskirojo skundo... 48. Teismas... 49. IV.... 50. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 51. 10.... 52. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 53. 11.... 54. Apeliacijos dalykas – pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atmestas... 55. Dėl bylai reikšmingų faktinių aplinkybių... 56. 12.... 57. Teismų informacinės sistemos LITEKO (CPK 179 str. 3 d.), bylos ir vykdomųjų... 58. Dėl absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų... 59. 13.... 60. Atskirajame skunde teigiama, kad yra absoliutūs skundžiamos nutarties... 61. 14.... 62. Apeliacinės instancijos teismas su tokiais apelianto eiginiais nesutinka.... 63. 15.... 64. Nagrinėjamu atveju skundžiamoje nutartyje visiško motyvų nebuvimo nėra... 65. 16.... 66. Apelianto nurodytas argumentas, kad teismas nesprendė išieškotojo UAB „EMP... 67. Dėl antstolio veiksmų teisėtumo... 68. 17.... 69. Iš atskirojo skundo reikalavimų turinio matyti, kad pareiškėjas prašo... 70. 18.... 71. Byloje nėra ginčo, kad netekto darbingumo pensija yra prilyginama darbo... 72. 19.... 73. Bylose, kuriose buvo nagrinėjami išieškojimą iš skolininkų – fizinių... 74. 20.... 75. Atsižvelgiant į aukščiau nurodytą teismų praktikos nuostatas, darytina... 76. 21.... 77. Iš šios nutarties 12-ame punkte nustatytų faktinių aplinkybių matyti, kad... 78. 22.... 79. Iš bylos medžiagos matyti, kad pareiškėjo „Swedbank“, AB banko... 80. 23.... 81. Nagrinėjamoje byloje yra skundžiami antstolio veiksmai vykdomojoje byloje Nr.... 82. Dėl bylos procesinės baigties... 83. 24.... 84. Remiantis išdėstytu, skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis... 85. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų 2018 m. rugsėjo 3 d. nutartį pakeisti.... 86. Pareiškėjo A. K. (a. k. ( - ) skundą tenkinti iš dalies, antstolio S. U.... 87. Kitoje dalyje Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų 2018 m. rugsėjo 3 d.... 88. Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....