Byla 2-2621/2013

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus Žironas

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Techsis“ atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 16 d. nutarties, kuria buvo atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones atsakovų atžvilgiu, civilinėje byloje pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Techsis“ ieškinį atsakovams restruktūrizuojamai uždarajai akcinei bendrovei „Žemda“ ir uždarajai akcinei bendrovei „Grundolita“ dėl subrangos sutarties nutraukimo pagrindo pakeitimo, skolos priteisimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus bei atsakovo restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Žemda“ priešieškinį ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Techsis“ dėl baudos priteisimo, tretieji asmenys uždaroji akcinė bendrovė „Kelmės vanduo“, uždaroji akcinė bendrovė „Evikta“.

3Teisėjas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Byloje kilo ginčas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrįstumo.

6Ieškovas UAB „Techsis“ kreipėsi su ieškiniu į teismą, prašydamas:

  1. pripažinti neteisėtu 2013 m. kovo 19 d. vienašališką atsakovo R UAB „Žemda“ 2012 m. kovo 28 d. Subrangos sutarties Nr. 12-03-08 ir 2012 m. gruodžio 12 d. papildomo susitarimo Nr. 1 nutraukimą ir juos nutraukti Subrangos sutarties 15.3 punkte (b), (c), (d) papunkčiuose nurodytu pagrindu, tai yra dėl atsakovų R UAB „Žemda“ bei UAB „Grundolita“ esminio sutarties pažeidimo;
  2. pripažinti, kad ieškovas UAB „Techsis“ pagal 2012 m. kovo 28 d. Subrangos sutartį Nr. 12-03-08 atliko statybos darbus, nurodytus atliktų darbų akte Nr. 4 ir suvestiniame (supaprastintame) atliktų darbų akte Nr. 4 už 381 541,55 Lt sumą be PVM;
  3. įpareigoti atsakovą R UAB „Žemda“ per 5 darbo dienas pateikti trečiajam asmeniui UAB „Kelmės vanduo“ visus būtinus Rangos sutartyje tarp atsakovų bei trečiojo asmens nurodytus dokumentus;
  4. įpareigoti atsakovą R UAB „Žemda“ priimti ieškovo atliktus darbus ir juos apmokėti;
  5. iš atsakovų R UAB „Žemda“ ir UAB „Grundolita“ solidariai ieškovo UAB „Techsis“ naudai priteisti 407 202,36 Lt dydžio skolą bei 6 procentų dydžio metines procesines palūkanas.

7Ieškovas UAB „Techsis“ taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti atsakovams priklausantį turtą, nes reikalavimo suma yra didelė, atsakovai vengia vykdyti prievoles. Be to, vienas iš atsakovų yra restruktūrizuojama įmonė, todėl yra didelė rizika, jog atsakovai taps nemokiais.

8Šiaulių apygardos teismas 2013 m. gegužės 7 d. nutartimi ieškovo prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo netenkino, konstatuodamas, kad atsakovai paneigė objektyvios grėsmės būsimam teismo procesiniam sprendimui įvykdyti egzistavimą dėl didelės reikalavimo sumos.

9Ieškovas pateikė patikslintą ieškinį, kuriuo padidino ieškinio reikalavimą atsakovams R UAB „Žemda“ ir UAB „Grundolita“ dėl skolos priteisimo nuo 407 202,36 Lt iki 628 346,53 Lt.

10Ieškovas UAB „Techsis“ taip pat pateikė prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovų turtui, nurodydamas, kad padidėjusi ieškinio suma duoda pagrindą iš naujo svarstyti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą. Ieškovas pažymėjo, kad atsakovas UAB „Grundolita“ buvo kreipęsis į Vilniaus apygardos teismą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, tačiau teismas atsisakė ją kelti. Atsakovas R UAB „Žemda“ jau turi restruktūrizuojamos įmonės statusą. Šios aplinkybės įrodo didelės rizikos egzistavimą, jog atsakovai taps nemokiais.

11Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininko 2013 m. spalio 2 d. nutartimi prieš šios civilinės bylos buvo prijungta kita civilinė byla, iškelta pagal ieškovo R UAB „Žemda“ ieškinį atsakovui UAB „Techsis“ dėl 297 148,44 Lt baudos ir 6 procentų dydžio metinių procesinių palūkanų priteisimo. Šiaulių apygardos teismo 2013 m. spalio 3 d. nutartimi nutarta pagal prijungtą bylą ieškovą R UAB „Žemda“ laikyti šioje byloje atsakovu, o jo pareikštą ieškinį laikyti priešieškiniu.

12II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

13Šiaulių apygardos teismas 2013 m. rugsėjo 16 d. nutartimi netenkino ieškovo UAB „Techsis“ prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Teismas nustatė, kad ieškovas pakartotiniame prašyme taikyti laikinąsias apsaugos priemones nurodė papildomus argumentus dėl ieškinio sumos padidėjimo bei atsisakymo kelti atsakovui UAB „Grundolita“ restruktūrizavimo bylą, tačiau nepateikė jokių papildomų rašytinių įrodymų. Teismas pažymėjo, kad jau buvo nustatyta Šiaulių apygardos teismo 2013 m. gegužės 7 d. nutartyje, jog atsakovas UAB „Grundolita“ turi ilgalaikio turto už 21 302 582 Lt, todėl ir padidinus ieškinio reikalavimus nuo 407 202,36 Lt iki 628 346,53 Lt, jo vertė daugiau nei 3 kartus viršija ieškinio reikalavimų sumą. Į bylą nebuvo pateikta įrodymų, kurie leistų pagrįstai teigti, kad atsakovas UAB „Grundolita“ jam priklausantį turtą ketintų parduoti ar kitu būdu perleisti kitiems asmenims. Todėl teismas sprendė, kad vien padidėjusi ieškinio suma nesudarė objektyvaus teisinio pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Teismas nustatė, kad Vilniaus apygardos teismo 2013 m. birželio 28 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. B2-4533-302/2013, atsakovui UAB „Grundolita“ buvo atsisakyta kelti restruktūrizavimo bylą, tačiau ši nutartis yra apskųsta atskiruoju skundu. Teismas pažymėjo, kad tuo atveju, jei atsakovui UAB „Grundolita“ būtų iškelta restruktūrizavimo ar bankroto byla, galimai ieškovui palankus teismo sprendimas būtų vykdomas Įmonių bankroto ar Įmonių restruktūrizavimo įstatymų nustatyta tvarka, teismui patvirtinus ieškovo finansinius reikalavimus. Tokiu atveju yra sustabdomi visi ieškojimai iš restruktūrizuojamos ar bankrutuojančios įmonės, o arešto ir vykdomieji dokumentai yra perduodami bankroto ar restruktūrizavimo bylą nagrinėjančiam teismui (Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 7 d. 3 p., 18 str., Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 8 str.). Teismas atkreipė dėmesį, kad įsiteisėjusioje 2013 m. gegužės 7 d. teismo nutartyje buvo konstatuota, jog areštavus restruktūrizuojamos įmonės turtą, būtų pažeistas ekonomiškumo principas (CPK 145 str. 2 d.). Pakartotiniame prašyme dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, ieškovas jokių naujų papildomų argumentų ir įrodymų dėl atsakovo R UAB „Žemda“ nenurodė. Todėl ir atsakovo R UAB „Žemda“ atžvilgiu taikyti laikinąsias apsaugos priemones buvo atsisakyta (CPK 3 str. 6 d., 137 str. 2 d. 4 p.).

14III. Atskirojo skundo argumentai

15Ieškovas UAB „Techsis“ pateikė atskirąjį skundą, prašydamas panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 16 d. nutartį ir patenkinti prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Ieškovas pateikia tokius atskirojo skundo argumentus:

  1. atsakovo UAB „Grundolita“ turtinė padėtis pasikeitė, nes praėjo nemažas laiko tarpas nuo Šiaulių apygardos teismo 2013 m. gegužės 7 d. nutarties priėmimo. Be to, pareiškimo dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo atsakovui UAB „Grundolita“ nagrinėjimas kelia pagrįstas abejones dėl šio atsakovo mokumo;
  2. teismas turėjo vadovautis dabartine situacija, spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo poreikio, o ne vertinti aplinkybes, kaip bus vykdomi išieškojimai tuo atveju, jei atsakovui UAB „Grundolita“ bus iškelta bankroto ar restruktūrizavimo byla;
  3. ieškovas kaip naują motyvą buvo nurodęs padidėjusią ieškinio sumą, kuri sudaro savarankišką laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindą. Be to, pradėtas R UAB „Žemda“ restruktūrizavimo procesas; vengimas atsiskaityti su ieškovu, nors užsakovas su R UAB „Žemda“ yra atsiskaitęs; atsakovo UAB „Grundolita“ turto perleidimas su ja susijusiai įmonei UAB „Šiaulių plentas“; atsakovų tarpusavio sąsajos su UAB „Šiaulių plentas“; atsakovo UAB „Grundolita“ restruktūrizavimo proceso inicijavimas patvirtina sąmoningą atsakovų vengimą atsiskaityti su ieškovu;
  4. ieškovas abejoja pirmosios instancijos teismo nešališkumu dėl to, kad teismas ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetė vien formaliais motyvais.

16IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

17Atskirasis skundas tenkinamas iš dalies.

18Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindą suponuoja grėsmė (lot. periculum in mora – delsti pavojinga), kad dėl kokių nors atsakovo veiksmų arba neveikimo, taip pat dėl kitokių objektyvių aplinkybių galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Kaip ne kartą jau buvo konstatuota teismų praktikoje, laikinosios apsaugos priemonės pasižymi procesiniu, o ne materialiniu teisiniu pobūdžiu (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. kovo 29 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-280/2012), kas reiškia, jog paaiškėjus ar iškilus naujoms grėsmėms būsimo teismo sprendimo įvykdymui, ieškovas turi teisę pakartotinai kreiptis į teismą su prašymu dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo bet kurioje bylos nagrinėjimo stadijoje (CPK 144 str. 1 d. ir 3 d., 147 str. 2 d.). Tokiu atveju teismas turi iš naujo vertinti prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrįstumą, nustatinėdamas, ar pakartotinio prašymo nagrinėjimo metu egzistuoja prašyme nurodytos naujos grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui.

19Nagrinėjamu atveju Šiaulių apygardos teismui 2013 m. gegužės 7 d. nutartimi netenkinus ieškovo prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, ieškovas pateikė pakartotinį prašymą, kuriame kaip naujas grėsmes būsimo teismo sprendimo įvykdymui įvardino padidėjusią ieškinio sumą bei restruktūrizavimo bylos inicijavimą vieno iš solidarių atsakovų UAB „Grundolita“ atžvilgiu.

20Lietuvos apeliacinis teismas iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų nustatė, kad Vilniaus apygardos teisme yra nagrinėjama civilinė byla pagal ieškovo UAB „Grundolita“ vadovo D. S. pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos atsakovui UAB „Grundolita“ iškėlimo (civ. bylos Nr. B2-5699-275/2013); teismo posėdis žodinio proceso tvarka paskirtas 2013 m. gruodžio 10 d. 8 val. 30 min. (CPK 179 str. 3 d.). Vadovaujantis Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 1 straipsnio 2 dalimi, restruktūrizavimo proceso tikslas – sudaryti sąlygas juridiniams asmenims, turintiems finansinių sunkumų ir nenutraukusiems ūkinės komercinės veiklos, išsaugoti ir plėtoti šią veiklą, sumokėti skolas ir išvengti bankroto. Finansinių sunkumų turinčia įmone laikoma tokia įmonė, kuri negali vykdyti prievolių ir sumažinti nuostolių, kurie, kreditoriams nesuteikus pagalbos, priverstų ją nutraukti veiklą ar bankrutuoti (Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 2 str. 1 d.). Minėtos teisinės nuostatos leidžia daryti išvadą, kad UAB „Grundolita“ vadovas inicijuodamas šiai įmonei restruktūrizavimo bylos iškėlimą pats savo veiksmais patvirtino, jog ši įmonė, nepaisant didelės jos turto balansinės vertės, turi finansinių sunkumų ir šiuo metu negali vykdyti atsiskaitymų su kreditoriais. Nustačius atsakovo UAB „Grundolita“ prastą finansinę padėtį atitinkamai darytina išvada, kad padidėjusi ieškinio suma nuo 407 202,36 Lt iki 628 346,53 Lt atsakovo UAB „Grundolita“ atžvilgiu laikytina didele bei suponuojančia grėsmę būsimo teismo sprendimo įvykdymui (CPK 144 str. 1 d.). Tokiu atveju vien didelė ieškinio suma sudaro savarankišką laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindą atsakovo UAB „Grundolita“ atžvilgiu (Lietuvos apeliacinio teismo nutartis 2013 m. spalio 17 d. nutartis civ. byloje nr. 2-2366/2013, 2011 m. kovo 17 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-658/2011, 2011 m. vasario 24 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-152/2011 ir pan.). Atsižvelgiant į išdėstyta, laikytini pagrįstais ieškovo atskirojo skundo argumentai apie pablogėjusią atsakovo UAB „Grundolita“ finansinę padėtį bei padidėjusią ieškinio sumą, suponuojančią savarankišką pagrindą taikyti šio atsakovo turtui areštą (CPK 12 str., 144 str. 1 d., 145 str. 1 d. 3 p. ir 178 str.).

21Nustačius egzistuojant savarankišką laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindą atsakovo UAB „Grundolita“ atžvilgiu, netenka teisinės prasmės tų ieškovo atskirojo skundo argumentų nagrinėjimas, kuriais ieškovas įrodinėja kitus savarankiškus laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindus atsakovo UAB „Grundolita“ turto atžvilgiu. Todėl apeliacinės instancijos teismas atskirai dėl jų pagrįstumo/nepagrįstumo nepasisako.

22Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo R UAB „Žemda“ atžvilgiu, apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad sutinka su pirmosios instancijos teismo skundžiamos nutarties motyvais, jog iškėlus įmonei restruktūrizavimo bylą, yra draudžiama vykdyti visas įmonės pinigines prievoles, sustabdomi išieškojimai iš jos turto, draudžiama be teismo leidimo parduoti įmonės ilgalaikį turtą ar turtines teises ir pan. (Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 8-9 str.). Iš šių teisinių nuostatų matyti, kad nuo nutarties iškelti įmonei restruktūrizavimo bylą iškėlimo, restruktūrizuojamos įmonės turtas valdomas bei juo disponuojama Įmonių restruktūrizavimo įstatymo nustatyta tvarka, kas eliminuoja ieškovo atskirajame skunde įvardintas grėsmes apie atsakovo R UAB „Žemda“ turto perleidimą tretiesiems asmenims ar vengimą atsiskaityti su ieškovu, siekiant išvengti ieškovo reikalavimo patenkinimo iš šio turto. Dėl šios priežasties ieškovo atskirojo skundo argumentai dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo R UAB „Žemda“ atžvilgiu atmetami kaip nepagrįsti ir prieštaraujantys teisės normoms, reglamentuojančioms disponavimą restruktūrizuojamos įmonės turtu bei jo valdymą (CPK 12 ir 178 str.).

23Atkreiptinas ieškovo dėmesys, kad pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi išanalizavo ir įvertino ieškovo pakartotinio prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo argumentus. Vien ta aplinkybė, kad teismas ieškovo pakartotinį prašymą motyvuotai atmetė savaime nesudaro pagrindo spręsti apie teismo šališkumą. Tuo tarpu ieškovas kaip ir bet kuris kitas proceso dalyvis turėtų sąžiningai naudotis procesinėmis teisėmis, gerbti teismą bei jo priimamus procesinius sprendimus ir nemanipuliuoti teiginiais apie teismo nušalinimą vien dėl to, kad ieškovo procesinis prašymas nebuvo patenkintas (CPK 7 str. 2 d., 42 str., 95 str.).

24Apeliacine tvarka išnagrinėjus ieškovo UAB „Techsis“ atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 16 d. nutarties, darytina išvadą, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai pritaikė teisės normas, reglamentuojančias laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindus, dėl ko padarė nepagrįstą išvadą, kad vieno iš atsakovo turtui, kurio atžvilgiu yra paduotas pareiškimas dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, neturėtų būti taikomas areštas. Todėl ieškovo UAB „Techsis“ atskirasis skundas tenkinamas iš dalies ir Šiaulių apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 16 d. nutartis pakeičiama, pritaikant atsakovo UAB „Grundolita“ kilnojamojo ir/ar nekilnojamojo turto areštą, neviršijant 628 346,53 Lt sumos, o jo nesant ar nepakankant – taikomas atsakovo lėšų areštas (CPK 337 str. 1 d. 4 p.).

25Ieškovui išaiškinama, kad tuo atveju, jei jis nesikreips į antstolį ir nepatikslins areštuoto turto duomenų, laikinosios apsaugos priemonės galios 14 dienų nuo nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo priėmimo dienos (CPK 147 str. 6 d.).

26Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 4 punktu,

Nutarė

27pakeisti Šiaulių apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 16 d. nutartį.

28Tenkinti iš dalies ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Techsis“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

29Taikyti atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Grundolita“ (įmonės kodas ) nekilnojamojo ar/ir kilnojamojo turto areštą, neviršijant 628 346,53 Lt sumos, o jo nesant ar nepakankant – taikyti lėšų areštą.

30Kitoje dalyje Šiaulių apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 16 d. nutartį palikti nepakeistą.

31Nutarties kopiją nedelsiant išsiųsti viešo registro tvarkytojui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjas... 4. I. Ginčo esmė... 5. Byloje kilo ginčas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrįstumo.... 6. Ieškovas UAB „Techsis“ kreipėsi su ieškiniu į teismą,... 7. Ieškovas UAB „Techsis“ taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos... 8. Šiaulių apygardos teismas 2013 m. gegužės 7 d. nutartimi ieškovo prašymo... 9. Ieškovas pateikė patikslintą ieškinį, kuriuo padidino ieškinio... 10. Ieškovas UAB „Techsis“ taip pat pateikė prašymą dėl laikinųjų... 11. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininko 2013 m. spalio... 12. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 13. Šiaulių apygardos teismas 2013 m. rugsėjo 16 d. nutartimi netenkino ieškovo... 14. III. Atskirojo skundo argumentai... 15. Ieškovas UAB „Techsis“ pateikė atskirąjį skundą, prašydamas... 16. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 17. Atskirasis skundas tenkinamas iš dalies.... 18. Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi laikinųjų apsaugos priemonių... 19. Nagrinėjamu atveju Šiaulių apygardos teismui 2013 m. gegužės 7 d.... 20. Lietuvos apeliacinis teismas iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų... 21. Nustačius egzistuojant savarankišką laikinųjų apsaugos priemonių taikymo... 22. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo R UAB „Žemda“ atžvilgiu,... 23. Atkreiptinas ieškovo dėmesys, kad pirmosios instancijos teismas skundžiama... 24. Apeliacine tvarka išnagrinėjus ieškovo UAB „Techsis“ atskirąjį skundą... 25. Ieškovui išaiškinama, kad tuo atveju, jei jis nesikreips į antstolį ir... 26. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 27. pakeisti Šiaulių apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 16 d. nutartį.... 28. Tenkinti iš dalies ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Techsis“... 29. Taikyti atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Grundolita“ (įmonės... 30. Kitoje dalyje Šiaulių apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 16 d. nutartį... 31. Nutarties kopiją nedelsiant išsiųsti viešo registro tvarkytojui....