Byla 2-398/2014
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. gruodžio 27 d. nutarties, kuria akcinei bendrovei „Lietuvos automatika“ iškelta restruktūrizavimo byla, priimtos civilinėje byloje Nr. B2-5670-345/2013

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Donatas Šernas, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „Mazgas“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. gruodžio 27 d. nutarties, kuria akcinei bendrovei „Lietuvos automatika“ iškelta restruktūrizavimo byla, priimtos civilinėje byloje Nr. B2-5670-345/2013,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas AB „Lietuvos automatika“ (vadovas A. D.) kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su pareiškimu dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, kuriuo prašė iškelti atsakovui AB „Lietuvos automatika“ restruktūrizavimo bylą. Pareiškime nurodė, kad dėl pasaulinės ekonominės krizės, AB banko SNORAS bankroto, mokesčių administratoriaus nurodymų sumokėti mokesčius, taip pat netinkamo ankstesnio valdymo bendrovė susiduria su finansiniais sunkumais. Ieškovo teigimu, taikant restruktūrizavimą šie sunkumai būtų pašalinti, taip pat būtų išvengta bankroto. Restruktūrizavimo administratoriumi prašė skirti UAB „Ius Positivum“.

4Vilniaus apygardos teismas 2013 m. liepos 16 d. nutartimi iškėlė AB „Lietuvos automatika“ restruktūrizavimo bylą, restruktūrizavimo administratoriumi paskyrė UAB „Ius Positivum“.

5Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. rugsėjo 20 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismo 2013 m. liepos 16 d. nutartis panaikinta ir perduotas klausimas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Vilniaus apygardos teismas 2013 m. gruodžio 27 d. nutartimi AB „Lietuvos automatika“ iškėlė restruktūrizavimo bylą.

8Spręsdamas klausimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, pirmosios instancijos teismas, įvertinęs bylos duomenis, nustatė, kad įmonė mažina įsiskolinimus kreditoriams: pardavinėja turtą, atitinkamai iš gautų lėšų moka atlyginimų įsiskolinimus, mažina įmonės sąnaudas, ragina debitorius apmokėti skolas, sudarinėja naujas sutartis, veda derybas dėl statybos rangos sutarčių pasirašymo. Teismas, išanalizavęs AB „Lietuvos automatika“ patikslintus restruktūrizavimo plano metmenis, nustatė, kad restruktūrizavimo atveju įmonei būtų sudarytos galimybės išsaugoti ir plėtoti vykdomą veiklą, padengti įsiskolinimus, atkurti ilgalaikį mokumą ir tokiu būdu išvengti bankroto.

9Teismas sprendė, jog nagrinėjamos bylos atveju nustačius Įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau – ĮRĮ) 4 straipsnyje išdėstytas sąlygas bei nenustačius, kad AB „Lietuvos automatika“ pažeidė ĮRĮ 5 straipsnyje, 6 straipsnio 2 dalies 1 punkte įtvirtintus reikalavimus, nenustačius, kad egzistuoja ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalyje įtvirtintos aplinkybės, dėl kurių teismas turėtų priimti nutartį atsisakyti kelti restruktūrizavimo bylą, AB „Lietuvos automatika“ kaip įmonei, turinčiai finansinių sunkumų bei siekiančiai išvengti bankroto, keltina restruktūrizavimo byla (ĮRĮ 1 str. 2 d., 4 str., 5 str., 7 str. 4 ir 5 d.).

10Spręsdamas klausimą dėl restruktūrizavimo administratoriaus paskyrimo, teismas nurodė, jog ieškovas restruktūrizavimo administratoriumi siūlė skirti UAB „Ius Positivum“, trečiasis asmuo UAB „Mazgas“ įmonės restruktūrizavimo administratoriumi prašė skirti UAB „Verslo konsultantai“. Įvertinęs administratorių turimą praktiką, teikiant restruktūrizavimo paslaugas, darbuotojų skaičių, teikiamų paslaugų vietą, taip pat trečiajam asmeniui nenurodžius UAB „Ius Positivum“ pagrindų, dėl kurių negalėtų būti skiriamas restruktūrizavimo administratoriumi, teismas nusprendė, jog AB „Lietuvos automatika“ restruktūrizavimo administratoriumi skirtinas ieškovo pasiūlytas restruktūrizavimo administratorius UAB „Ius Positivum“.

11III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

12Atskiruoju skundu trečiasis asmuo UAB „Mazgas“ prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – atsisakyti iškelti bendrovės restruktūrizavimo bylą. Teismui nusprendus, kad restruktūrizavimo byla iškelta pagrįstai, apeliantas prašo pakeisti nutarties dalį dėl restruktūrizavimo administratoriaus paskyrimo, paskiriant administratoriumi UAB „Verslo konsultantai“.

13Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

141. Apelianto teigimu, bendrovės restruktūrizavimo plano metmenys yra netinkamai parengti. Surinkti įrodymai nepatvirtina, kad bendrovė sugebės išsaugoti ir plėtoti savo veiklą, sumokėti skolas ir išvengti bankroto. Taip pat kyla abejonių dėl bendrovės mokumo, pateiktų finansinių duomenų teisingumo. Plano metmenyse nenurodyti visi reikalingi duomenys, jie parengti neatsižvelgiant į dabartinę bendrovės finansinę būklę, yra per daug šabloniški, juose numatytos priemonės mokumui atkurti yra deklaratyvaus pobūdžio.

152. Apeliantas konkretizuoja, kad nors metmenys parengti 2013 m. gegužės 7 d., tačiau juose remiamasi 2012 m. gruodžio 31 d. balanso duomenimis; 2013 m. balandžio 30 d. finansinės atskaitomybės dokumentai patvirtina, kad bendrovės būklė dar suprastėjo, tačiau metmenys nebuvo pakoreguoti.

163. Apelianto teigimu, restruktūrizavimo plano metmenyse nenurodytos ir nepagrįstos konkrečios priežastys, lėmusios bendrovės finansinius sunkumus, nepaaiškinta, kodėl neišieškomos debitorinės skolos, nenurodyta, ar skolininkai nėra bankrutavę arba restruktūrizuojami, nėra duomenų apie akcininkams išmokėtus dividendus.

174. Apeliantas pažymi, kad kyla abejonių dėl bendrovės 7 143 761,51 Lt dydžio reikalavimo teisės į OOO „Litavtomatika“ ir pastarosios įmonės 4 273 540,22 Lt dydžio reikalavimo teisės į bendrovę. Nepaaiškinta, kodėl nėra daromas priešpriešinių reikalavimų įskaitymas; plano metmenyse ir finansinės atskaitomybės dokumentuose nurodyta skirtinga OOO „Litavtomatika“ skola. Kyla abejonių, ar OOO „Litavtomatika“ turi reikalavimo teisę į bendrovę; yra neaiškios šių asmenų sąsajos. Nors pirmosios instancijos teismas buvo įpareigojęs ieškovą paaiškinti nurodytas aplinkybes, tačiau iš skundžiamos nutarties neaišku, kokie duomenys buvo pateikti, šios aplinkybės nutartyje neaptartos ir kilusios abejonės nepašalintos. Jeigu paaiškėtų, kad bendrovė negali atgauti skolos iš OOO „Litavtomatika“, būtų akivaizdu, jog mokumas nebūtų atkurtas; tai esminė aplinkybė, tačiau ji nebuvo ištirta.

185. Apeliantas taip pat atkreipia dėmesį, kad pagal restruktūrizavimo plano metmenis bendrovės pradelstos skolos sudaro 9 815 036,90 Lt, tačiau 2013 m. balandžio 30 d. balanse mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai siekia tik 5 034 008 Lt. Tokio pokyčio priežastys nutartyje neatskleistos.

196. Apelianto teigimu, metmenyse nurodytos priemonės, skirtos kaštų sumažinimui ir pajamų didinimui, duomenys apie planuojamas pajamas, sąnaudas ir piniginius srautus nepagrįsti jokiais skaičiavimais ir objektyviais įrodymais. Plano metmenyse nėra duomenų apie turimų darbuotojų skaičių, galiojančias licencijas, vykdomą veiklą ir jos apimtis, sudarytas ir galiojančias sutartis, gaunamas pajamas; iš viešų duomenų matyti, kad darbuotojų skaičius nuolat mažėja ir šiuo metu siekia 19.

207. Apelianto teigimu, teismas nenurodė jokių argumentų, kodėl restruktūrizavimo administratoriumi skiria ieškovo pasiūlytą asmenį, o apelianto siūlytą kandidatūrą atmeta. Paskirtas administratorius gali būti šališkas, be to, jis turi itin mažą patirtį įmonių restruktūrizavimo srityje.

21Ieškovas AB „Lietuvos automatika“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo skundą atmesti ir palikti skundžiamą teismo nutartį nepakeistą. Taip pat prašo skirti apeliantui baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis.

22Ieškovas pastebi, kad bendrovės mokumo klausimas jau buvo išspręstas Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. liepos 4 d. bei 2013 m. rugsėjo 20 d. nutartimis, todėl su juo susiję apelianto argumentai esminės reikšmės neturi. Ieškovas nurodo, jog savo skunde apeliantas tvirtina, kad teismui teikti pareiškėjo 2013 m. gegužės 7 d. restruktūrizavimo plano metmenys yra parengti netinkamai - tuo tarpu ieškovas, teismo reikalavimu, pateikė 2013 m. gruodžio 16 d. sudarytus restruktūrizavimo plano metmenis, parengtus pagal 2013 m. spalio 1 d. patikslintą bendrovės finansinę situaciją. Taigi, visi Apelianto skundo argumentai dėl bendrovės restruktūrizavimo plano metmenų yra pasenę, nepagrįsti ir/ar teismo išsamiai išnagrinėti ir dėl to atmestini. Atsakovas įsitikinęs, kad apeliantas piktybiškai inicijuoja ir/ar vilkina teisminius bankroto ir restruktūrizavimo bylos nagrinėjimus, daro bendrovei nesąžiningą ekonominį spaudimą, trikdo jos veiklą, riboja bendrovės galimybes susidoroti su laikinais sunkumais bei skatina bendrovės nemokumą. Savo apeliaciniame skunde apeliantas ir toliau teikia teismui vis tuos pačius argumentus, kurie, ieškovo nuomone, jau buvo išsamiai išnagrinėti tris kartus Vilniaus apygardos teisme kaip pirmosios instancijos teisme (civilinėse bylose Nr. B2-6116-560/2012 , Nr. B2-3472-302/2013 bei Nr. B2-5670-345/2013) ir du kartus Lietuvos apeliaciniame teisme (civilinėse bylose Nr. 2-810/2013 ir Nr. 2-1769/2013) pagal 2012 m. spalio 8 d. apelianto ieškinį, kuriuo prašė teismą iškelti bendrovei bankroto bylą, bei jau šeštą kartą nagrinėjami šioje byloje pirmosios instancijos teisme ir apeliacine tvarka. Už tokius veiksmus apeliantui turėtų būti skiriama bauda.

23IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

24Atskirasis skundas netenkintinas. Vilniaus apygardos teismo 2013 m. gruodžio 27 d. nutartis paliktina nepakeista.

25Nagrinėjamu atveju apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria teismas AB „Lietuvos automatika“ iškėlė restruktūrizavimo bylą, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Šis klausimas nagrinėjamas vadovaujantis ieškovo atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindu bei patikrinant, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320, 338 str.).

26Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

27Restruktūrizavimo proceso tikslas – sudaryti sąlygas juridiniams asmenimis, turintiems finansinių sunkumų ir nenutraukusiems ūkinės komercinės veiklos, išsaugoti ir plėtoti šią veiklą, sumokėti skolas ir išvengti bankroto (ĮRĮ 1 str. 2 d., 2 str. 1 d.). Finansinių sunkumų turinti įmonė – tai įmonė, kuri negali vykdyti prievolių ir sumažinti nuostolių, kurie, kreditoriams nesuteikus pagalbos, priverstų ją nutraukti veiklą ir bankrutuoti (ĮRĮ 2 str. 1 d.).

28Pagal ĮRĮ 4 straipsnio nuostatą, restruktūrizavimas gali būti pradedamas tik esant visoms šioms sąlygoms: 1) įmonė turi finansinių sunkumų arba yra reali tikimybė, kad jų turės per artimiausius 3 mėnesius; 2) įmonė nėra nutraukusi veiklos; 3) įmonė nėra bankrutuojanti ar bankrutavusi; 4) įmonė įsteigta ne mažiau kaip prieš 3 metus iki pareiškimo teismui dėl įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo pateikimo dienos; 5) nuo teismo sprendimo baigti įmonės restruktūrizavimo bylą arba nutarties nutraukti bylą šio įstatymo 28 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktuose nurodytais pagrindais (visi kreditoriai atsisako savo reikalavimų; restruktūrizuojama įmonė anksčiau, negu buvo nustatyta restruktūrizavimo plane, patenkino visų kreditorių reikalavimus) įsiteisėjimo dienos praėjo ne mažiau kaip 5 metai. Įmonės restruktūrizavimo byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad įmonė atitinka ĮRĮ 4 straipsnyje išdėstytas sąlygas ir nebuvo pažeisti ĮRĮ 5 straipsnio reikalavimai (nuostatos dėl restruktūrizavimo plano metmenų parengimo, patvirtinimo ir jų turinio) (ĮRĮ 7 str. 4 d.).

29ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalyje numatyti atvejai, kada teismas priima nutartį atsisakyti kelti restruktūrizavimo bylą: 1) nagrinėdamas pareiškimą teismas padaro pagrįstą išvadą, kad įmonė neatitinka bent vienos iš šio įstatymų 4 straipsnyje išdėstytų sąlygų; 2) buvo pažeisti šio įstatymo 5 straipsnyje ir 6 straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodyti reikalavimai (nuostatos dėl pranešimo apie priimtą sprendimą kreiptis dėl restruktūrizavimo bylos įmonei iškėlimo); 3) nagrinėdamas pareiškimą teismas padaro pagrįstą išvadą, kad įmonė yra nemoki, ir, jeigu yra kitų Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme (toliau – ĮBĮ) nurodytų bankroto bylos iškėlimo sąlygų, teismui turi būti pateiktas pareiškimas dėl įmonės bankroto bylos iškėlimo ĮBĮ nustatyta tvarka.

30Nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo išvadomis, trečiasis asmuo UAB ,,Mazgas“ 2014 m. sausio 3 d. padavė atskirąjį skundą (1-5 b. l., 3 t.). Atkreiptinas dėmesys į tai, jog šio skundo argumentai yra visiškai identiški bei tapatūs trečiojo asmens UAB „Mazgas“ 2013 m. liepos 23 d. atskirajame skunde, pateiktame dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. liepos 16 d. nutarties (1-5 b. l., 2 t.), kuria AB „Lietuvos automatika“ iškelta restruktūrizavimo byla (220-222 b. l., 1 t.), išdėstytiems argumentams. Pažymėtina, jog apelianto UAB „Mazgas“ 2013 m. liepos 23 d. atskirasis skundas yra išnagrinėtas Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. rugsėjo 20 d. nutartimi (50-54 b. l., 2 t.) (civilinės bylos Nr. 2-2176/2013).

31Nagrinėjamu atveju savo 2014 m. sausio 2 d. atskirajame skunde apeliantas visiškai nepasisakė bei nenurodė jokių argumentų, kodėl nesutinka su skundžiama pirmosios instancijos teismo 2013 m. gruodžio 27 d. nutartimi. Nesutikimą su bendrovės restruktūrizavimu savo atskirajame skunde apeliantas iš esmės grindžia argumentais, jog bendrovė yra nemoki ir be kita ko, teigia, kad nors metmenys parengti 2013 m. gegužės 7 d., tačiau juose remiamasi 2012 m. gruodžio 31 d. balanso duomenimis; 2013 m. balandžio 30 d. finansinės atskaitomybės dokumentai patvirtina, kad bendrovės būklė dar suprastėjo, tačiau metmenys nebuvo pakoreguoti.

32Atsižvelgdamas į šiuos atskirojo skundo argumentus, apeliacinės instancijos teismas sutinka su ieškovo AB „Lietuvos automatika“ atsiliepimo į atskirąjį skundą teiginiu, jog bendrovės mokumo klausimas jau buvo išspręstas Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. liepos 4 d. bei 2013 m. rugsėjo 20 d. nutartimis, todėl su juo susiję apelianto argumentai esminės reikšmės neturi ir nėra nagrinėtini, bei pažymi, kad Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. rugsėjo 20 d. nutartimi panaikinus Vilniaus apygardos teismo 2013 m. liepos 16 d. nutartį ir perdavus klausimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, 2013 m. spalio 17 d. Vilniaus apygardos teisme buvo gautas trečiojo asmens UAB „Mazgas“ (apelianto) prašymas, kuriuo teismo, be kita ko, prašė įpareigoti AB „Lietuvos automatika“ patikslinti restruktūrizavimo plano metmenis, juos parengiant pagal įmonės finansinę situaciją restruktūrizavimo plano metmenų parengimo dienai, kuri turėtų būti ne ankstesnė kaip 2013 m. spalio 1 d. (104-105 b. l., 2 t.). Bylos duomenys patvirtina, kad 2013 m. spalio 21 d. pirmosios instancijos teismo pranešimu „Dėl rašytinių įrodymų pateikimo“ AB „Lietuvos automatika“ buvo įpareigota pateikti patikslintus restruktūrizavimo plano metmenis, juos parengiant pagal įmonės finansinę restruktūrizavimo plano metmenų parengimo dienai, kuri turėtų būti ne ankstesnė kaip 2013 m. spalio 1 d. bei taip pat pateikti kitus duomenis apie šiai dienai turimą turtą, įskaitant, bet neapsiribojant, turimą nekilnojamąjį turtą ir gautinas lėšas iš įmonės skolininkų, turtinius įsipareigojimus, atskirai išskiriant pradelstas ir nepradelstas skolas bei koks turtas nuo restruktūrizavimo bylos iškėlimo, kada, už kokią sumą ir kam buvo parduotas, detalią ataskaitą apie šių lėšų panaudojimą (106 b. l., 2 t.). Bylos duomenimis nustatyta, kad AB „Lietuvos automatika“ šį teismo įpareigojimą įvykdė – pateikė teismui papildomus įrodymus (117-202, 210-225 b. l., 2 t.), taip pat pateikė ir patikslintus restruktūrizavimo plano metmenis (227-247 b. l., 2 t.). Taigi, priimdamas skundžiamą 2013 m. gruodžio 27 d. nutartį, pirmosios instancijos teismas vadovavosi patikslintais bylos duomenimis, o ne, kaip teigia apeliantas, 2013 m. gegužės 7 d. parengtais metmenimis.

33Nagrinėjamu atveju nėra pagrindo sutikti su apelianto teiginiu, jog teismas nenurodė jokių argumentų, kodėl restruktūrizavimo administratoriumi skiria ieškovo pasiūlytą asmenį, o apelianto siūlytą kandidatūrą atmeta.

34Priešingai, Vilniaus apygardos teismo 2013 m. gruodžio 27 d. nutartyje (nutarties 3 psl.) teismas, spręsdamas klausimą dėl restruktūrizavimo administratoriaus paskyrimo, pažymėjo, jog ieškovas restruktūrizavimo administratoriumi siūlė skirti UAB „Ius Positivum“, trečiasis asmuo UAB „Mazgas“ įmonės restruktūrizavimo administratoriumi prašė skirti UAB „Verslo konsultantai“. Šios nutarties turinys patvirtina, jog teismas aiškiai ir nedviprasmiškai išdėstė argumentus, kodėl restruktūrizavimo administratoriumi skiria ieškovo pasiūlytą asmenį, o apelianto siūlytą kandidatūrą atmeta, o būtent: „įvertinęs administratorių turimą praktiką, teikiant restruktūrizavimo paslaugas, darbuotojų skaičių, teikiamų paslaugų vietą, taip pat trečiajam asmeniui nenurodžius pagrindų, dėl kurių UAB „Ius Positivum“ negalėtų būti skiriamas restruktūrizavimo administratoriumi, nusprendė, jog AB „Lietuvos automatika“ restruktūrizavimo administratoriumi skirtinas ieškovo pasiūlytas restruktūrizavimo administratorius UAB „Ius Positivum“ “ (258 b. l., 2 t.).

35Pažymėtina, jog byloje nėra duomenų, kad pirmosios instancijos teismo paskirtas administratorius UAB „Ius Positivum“ gali būti šališkas, taigi nėra pagrindo tenkinti apelianto prašymo pakeisti nutarties dalį dėl restruktūrizavimo administratoriaus paskyrimo, paskiriant administratoriumi UAB „Verslo konsultantai“.

36Dėl kitų atskirajame skunde išdėstytų argumentų apeliacinės instancijos teismas atskirai nepasisako, nes esminės reikšmės teisingam klausimo išsprendimui bei skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumui ir pagrįstumui jie taip pat neturi.

37Šioje nutartyje išdėstytų aplinkybių ir argumentų pagrindu apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas restruktūrizavimo bylos iškėlimo atsakovui AB „Lietuvos automatika“ klausimą, iš esmės tinkamai įvertino byloje pateiktus duomenis apie atsakovo finansinę būklę, tinkamai nustatė faktines bylos aplinkybes, reikšmingas klausimo dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo išsprendimui, ir padarė bylos duomenimis pagrįstas išvadas. Pagrindų, numatytų CPK 329 ir 330 straipsniuose, dėl kurių skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis turėtų būti naikinama atskirajame skunde išdėstytais argumentais, o taip pat CPK 329 straipsnio 2 dalyje numatytų absoliučių šios nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

38Dėl baudos už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis skyrimo

39Vienas iš CPK 2 straipsnyje įtvirtintų civilinio proceso tikslų yra ginti asmenų, kurių materialinės subjektinės teisės ar įstatymų saugomi interesai pažeisti ar ginčijami, interesus, taip pat kuo greičiau atkurti teisinę taiką tarp ginčo šalių. Dėl to procesinės šalių teisės kiekvienu konkrečiu atveju turi būti įgyvendinamos, nepažeidžiant proceso tikslų ir jomis naudojamasi pagal paskirtį. Priešingu atveju piktnaudžiaujančiai procesinėmis teisėmis šaliai pasekmės numatytos CPK 95 straipsnio 1 dalyje: šalis, kuri nesąžiningai pareiškė nepagrįstą ieškinį (apeliacinį ar kasacinį skundą, prašymą atnaujinti procesą, pateikė kitą procesinį dokumentą) arba sąmoningai veikė prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą, gali būti teismo įpareigota atlyginti kitai šaliai jos patirtus nuostolius. To paties straipsnio 2 dalis įgalina teismą piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis atveju skirti baudą.

40Nagrinėjamu atveju ieškovo AB „Lietuvos automatika“ pateiktas prašymas skirti baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis grindžiamas tuo, kad trečiasis asmuo UAB „Mazgas“ pateikė visiškai nepagrįstą atskirąjį skundą. Anot ieškovo, visi atskirojo skundo argumentai dėl bendrovės restruktūrizavimo plano metmenų yra pasenę, nepagrįsti ir/ar teismo išsamiai išnagrinėti ir dėl to atmestini. Ieškovas įsitikinęs, kad apeliantas piktybiškai inicijuoja ir/ar vilkina teisminius bankroto ir restruktūrizavimo bylos nagrinėjimus, daro bendrovei nesąžiningą ekonominį spaudimą, trikdo jos veiklą, riboja bendrovės galimybes susidoroti su laikinais sunkumais bei skatina bendrovės nemokumą. Savo atskirajame skunde apeliantas ir toliau teikia teismui vis tuos pačius argumentus, kurie, ieškovo nuomone, jau buvo išsamiai išnagrinėti tris kartus Vilniaus apygardos teisme kaip pirmosios instancijos teisme (civilinėse bylose Nr. B2-6116-560/2012 , Nr. B2-3472-302/2013 bei Nr. B2-5670-345/2013) ir du kartus Lietuvos apeliaciniame teisme (civilinėse bylose Nr. 2-810/2013 ir Nr. 2-1769/2013) pagal 2012 m. spalio 8 d. apelianto ieškinį, kuriuo prašė teismą iškelti bendrovei bankroto bylą, bei jau šeštą kartą nagrinėjami šioje byloje pirmosios instancijos teisme ir apeliacine tvarka.

41CPK 95 straipsnio 1 dalyje numatytos dvi būtinos sąlygos įstatyme numatytoms pasekmėms už piktnaudžiavimą procesine teise kilti: tai yra šalies nesąžiningumas ir ieškinio (ar kito procesinio dokumento) nepagrįstumas, jį pateikiant teismui. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pripažįstama, kad piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis atvejais laikytini šalies veiksmai, naudojantis tokiomis teisėmis ne pagal jų paskirtį, ne pagal civilinio proceso tikslus arba kai tokiais veiksmais kitai proceso šaliai sąmoningai sukeliama esminė žala. Vienos šalies procesinių teisių įgyvendinimu negali būti pateisinamas kitos šalies teisių suvaržymas ir jos padėties apsunkinimas daug didesniu mastu, palyginus su mažesniu interesu įgyvendinti tokią procesinę teisę. Viena proceso šalis privalo teisiškai gerbti kitą šalį, jos teisėtus interesus. Siekdama savo tikslų ir naudodamasi savo procesinėmis teisėmis, šalis negali jomis piktnaudžiauti, t. y. naudotis per didelėmis, neproporcingomis priemonėmis, darančiomis nuostolių kitai šaliai.

42Nagrinėjamu atveju konstatavus, kad apeliantas 2014 m. sausio 2 d. atskirajame skunde nurodė argumentus, kurie yra visiškai identiški bei tapatūs 2013 m. liepos 23 d. atskirajame skunde, paduotame dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. liepos 16 d. nutarties, kuria AB „Lietuvos automatika“ buvo iškelta restruktūrizavimo byla, išdėstytiems argumentams, o 2014 m. sausio 2 d. atskirajame skunde iš esmės visiškai nėra jokių nesutikimo su skundžiama pirmosios instancijos teismo 2013 m. gruodžio 27 d. nutartimi argumentų, šį skundą trečiasis asmuo argumentavo pasenusiais bylos duomenimis (kaip minėta, 2013 m. liepos 23 d. atskirasis skundas yra išnagrinėtas Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. rugsėjo 20 d. nutartimi (civilinės bylos Nr. 2-2176/2013)), taigi darytina išvada, jog 2014 m. sausio 2 d. atskirasis skundas, kiek jis liečia pirmosios instancijos teismo nutartį dėl ginčo esmės, yra piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis pasireiškimo šioje byloje atvejis, už kurį skirtina 5 000 Lt bauda. (CPK 95 str.).

43Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 95 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

44Palikti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. gruodžio 27 d. nutartį nepakeistą.

45Skirti apeliantui trečiajam asmeniui UAB „Mazgas“ (j. a. k. 133113177, buveinės adresas: Uosio g. 8b, Kaunas) 5 000 Lt (penkių tūkstančių litų) baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis apeliaciniame procese.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Donatas... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas AB „Lietuvos automatika“ (vadovas A. D.) kreipėsi į Vilniaus... 4. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. liepos 16 d. nutartimi iškėlė AB... 5. Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. rugsėjo 20 d. nutartimi Vilniaus apygardos... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. gruodžio 27 d. nutartimi AB „Lietuvos... 8. Spręsdamas klausimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, pirmosios... 9. Teismas sprendė, jog nagrinėjamos bylos atveju nustačius Įmonių... 10. Spręsdamas klausimą dėl restruktūrizavimo administratoriaus paskyrimo,... 11. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 12. Atskiruoju skundu trečiasis asmuo UAB „Mazgas“ prašo panaikinti pirmosios... 13. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:... 14. 1. Apelianto teigimu, bendrovės restruktūrizavimo plano metmenys yra... 15. 2. Apeliantas konkretizuoja, kad nors metmenys parengti 2013 m. gegužės 7 d.,... 16. 3. Apelianto teigimu, restruktūrizavimo plano metmenyse nenurodytos ir... 17. 4. Apeliantas pažymi, kad kyla abejonių dėl bendrovės 7 143 761,51 Lt... 18. 5. Apeliantas taip pat atkreipia dėmesį, kad pagal restruktūrizavimo plano... 19. 6. Apelianto teigimu, metmenyse nurodytos priemonės, skirtos kaštų... 20. 7. Apelianto teigimu, teismas nenurodė jokių argumentų, kodėl... 21. Ieškovas AB „Lietuvos automatika“ atsiliepimu į atskirąjį skundą... 22. Ieškovas pastebi, kad bendrovės mokumo klausimas jau buvo išspręstas... 23. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 24. Atskirasis skundas netenkintinas. Vilniaus apygardos teismo 2013 m. gruodžio... 25. Nagrinėjamu atveju apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo... 26. Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės... 27. Restruktūrizavimo proceso tikslas – sudaryti sąlygas juridiniams asmenimis,... 28. Pagal ĮRĮ 4 straipsnio nuostatą, restruktūrizavimas gali būti pradedamas... 29. ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalyje numatyti atvejai, kada teismas priima nutartį... 30. Nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo išvadomis, trečiasis asmuo UAB... 31. Nagrinėjamu atveju savo 2014 m. sausio 2 d. atskirajame skunde apeliantas... 32. Atsižvelgdamas į šiuos atskirojo skundo argumentus, apeliacinės instancijos... 33. Nagrinėjamu atveju nėra pagrindo sutikti su apelianto teiginiu, jog teismas... 34. Priešingai, Vilniaus apygardos teismo 2013 m. gruodžio 27 d. nutartyje... 35. Pažymėtina, jog byloje nėra duomenų, kad pirmosios instancijos teismo... 36. Dėl kitų atskirajame skunde išdėstytų argumentų apeliacinės instancijos... 37. Šioje nutartyje išdėstytų aplinkybių ir argumentų pagrindu apeliacinės... 38. Dėl baudos už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis skyrimo... 39. Vienas iš CPK 2 straipsnyje įtvirtintų civilinio proceso tikslų yra ginti... 40. Nagrinėjamu atveju ieškovo AB „Lietuvos automatika“ pateiktas prašymas... 41. CPK 95 straipsnio 1 dalyje numatytos dvi būtinos sąlygos įstatyme numatytoms... 42. Nagrinėjamu atveju konstatavus, kad apeliantas 2014 m. sausio 2 d. atskirajame... 43. Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio... 44. Palikti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. gruodžio 27 d. nutartį nepakeistą.... 45. Skirti apeliantui trečiajam asmeniui UAB „Mazgas“ (j. a. k. 133113177,...