Byla 2-1769/2013
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. gegužės 6 d. nutarties, kuria atsisakyta iškelti bankroto bylą akcinei bendrovei „Lietuvos automatika“, priimtoje civilinėje byloje Nr. B2-3472-302/2013

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Donatas Šernas, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Mazgas“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. gegužės 6 d. nutarties, kuria atsisakyta iškelti bankroto bylą akcinei bendrovei „Lietuvos automatika“, priimtoje civilinėje byloje Nr. B2-3472-302/2013.

2Išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Elga“ 2012 m. spalio 8 d. kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su pareiškimu atsakovui AB „Lietuvos automatika“, kuriuo prašė atsakovui iškelti bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskirti UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“. Nurodė, kad UAB „Elga“ pardavė atsakovui vidutinės įtampos įrenginius USN (6 vnt.) bendrai 465 850,00 Lt sumai. Atsakovas sumokėjo – 139 755,00 Lt, likusi dalis – 326 092,00 Lt liko nesumokėta.

5Ieškovas UAB „Mazgas“ 2012 m. spalio 5 d. kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su ieškiniu atsakovui AB „Lietuvos automatika“, kuriuo prašė atsakovui iškelti bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskirti UAB „Verslo konsultantai“. Nurodė, kad 2010 m. rugpjūčio 16 d. su atsakovu sudarė sutartį Nr. 2010/05/2546 dėl prekių pirkimo pardavimo, pagal kurią atsakovo skola sudaro 61 307,62 Lt. Teigė, jog atsakovas nesumokėjo skolos ir po įspėjimo dėl bankroto bylos iškėlimo gavimo, atsakovo finansinė padėtis yra ypatingai sunki ir tai leidžia daryti išvadą, kad jis yra nemokus.

6Vilniaus apygardos teismas 2013 m. spalio 23 d. nutartimi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Elga“ ieškinį atsakovui AB „Lietuvos automatika“ dėl bankroto bylos iškėlimo sujungė su civiline byla Nr. B2-6097-560/2012 pagal UAB „Mazgas“ ieškinį tam pačiam atsakovui ir bylai suteikė bendrą Nr. B2-6116-560/2012.

72012 m. spalio 25 d. Vilniaus apygardos teisme gautas ieškovo UAB Elga“ prašymas dėl atsisakymo nuo pareiškimo, kuriuo ieškovas prašė priimti ieškovo UAB „Elga“ pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo AB „Lietuvos automatika“ atsisakymą ir nutraukti civilinę bylą Nr. B2-6116-560/2012.

8Vilniaus apygardos teismas 2012 m. lapkričio 12 d. nutartimi priėmė ieškovo UAB „Elga“ atsisakymą nuo ieškinio ir civilinę bylą šioje dalyje nutraukė.

92012 m. lapkričio 5 d. Vilniaus apygardos teisme gautas UAB „Ekskomisarų biuras“ prašymas įtraukti į bylą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, kuriuo UAB „Ekskomisarų biuras“ prašė įtraukti jį į civilinę bylą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, AB „Lietuvos automatika“ iškelti bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskirti UAB „Bankroto administravimo kontora“. Prašyme nurodė, kad už suteiktas paslaugas atsakovas AB „Lietuvos automatika“ skolingas 544,50 Lt.

102012 m. lapkričio 16 d. Vilniaus apygardos teisme gautas UAB „Auregis“ prašymas dėl įtraukimo trečiuoju asmeniu, kuriuo UAB „Auregis“ prašė įtraukti jį trečiuoju asmeniu, atsakovui AB „Lietuvos automatika“ iškelti bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskirti UAB „J ir BR bankroto administravimo, teisinės ir buhalterijos paslaugos“. Nurodė, kad už parduotas prekes atsakovas jam skolingas 1 100,62 Lt.

112012 m. lapkričio 23 d. Vilniaus apygardos teisme gautas UAB „Kurenta“ prašymas dėl įtraukimo trečiuoju asmeniu, kuriuo UAB „Kurenta“ prašė įtraukti jį trečiuoju asmeniu, atsakovui AB „Lietuvos automatika“ iškelti bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskirti UAB „J ir BR bankroto administravimo, teisinės ir buhalterijos paslaugos“. Nurodė, kad už suteiktas prekes atsakovas jam skolingas 4 144 Lt.

122012 m. lapkričio 29 d. Vilniaus apygardos teisme gautas UAB „Realm Juridical“ prašymas dėl įstojimo į bylą bendraieškiu, kuriuo UAB „Realm Juridical“ prašė įtraukti jį, kaip kreditorių bendraieškiniu, atsakovui AB „Lietuvos automatika“ iškelti bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskirti UAB „Audata“. Nurodė, jog 2012 m. lapkričio 26 d. reikalavimo perleidimo sutarties pagrindu iš pradinio kreditoriaus UAB „Eldermonta“ įgijo 56 851,54 Lt dydžio finansinį reikalavimą atsakovui AB „Lietuvos automatika“. Apie tai atsakovas buvo tinkamai informuotas, tačiau ilgą laiką vengia padengti įsiskolinimą.

13Vilniaus apygardos teismas 2012 m. gruodžio 5 d. nutartimi ieškovų UAB „Mazgas“, UAB „Realm juridical“ ieškinių dėl bankroto bylos iškėlimo AB „Lietuvos automatika“ netenkino .

14Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. sausio 31 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gruodžio 5 d. nutartis panaikinta ir bankroto bylos atsakovui AB „Lietuvos automatika“ iškėlimo klausimas perduotas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

15Minėtoje nutartyje nustatyta, kad iš esmės didžiąją dalį atsakovo įmonės turimo turto vertės sudaro trumpalaikis turtas, iš kurio net 6 938 058 Lt yra per vienerius metus gautinos skolos iš įmonės OOO „Litavtomatika“. Apeliacinės instancijos teismas pažymėjo, kad įmonė realiai šiuo turtu nedisponuoja, jo atgavimo galimybės nėra aiškios, o pirmosios instancijos teismas nevertino, kokiu pagrindu atsakovas turi minėto dydžio įsiskolinimą ir ar jis yra realus. Įvertinęs atsakovo teiginį, kad net ir OOO „Litavtomatika“ neturint galimybės padengti įsiskolinimą atsakovui, atsiskaitymas galėtų būti atliktas, atliekant priešpriešinius vienarūšius įskaitymus, nes OOO „Litavtomatika“ yra didžiausias atsakovo kreditorius, turintis 6 082 711,65 Lt dydžio reikalavimą į atsakovą, apeliacinės instancijos teismas pažymėjo, kad tai patvirtinančių duomenų atsakovas nepateikė, priešingai, pateikto atsakovo skolų tiekėjams sąrašo pagrindu teismas nustatė, kad minėta atsakovo skola OOO „Litavtomatika“ neįtraukta į kreditorių sąrašą. Nesant duomenų apie atsakovo esamas skolas ir reikalavimus ir todėl nesant pagrindo spręsti apie atsakovo galimybes atgauti skolas, teisėjų kolegija konstatavo, kad pirmosios instancijos teismas neištyrė ir neįvertino visų teisingam klausimo išsprendimui reikšmingų aplinkybių, nepareikalavo ir nevertino jas pagrindžiančių įrodymų.

162013 m. balandžio 12 d. Vilniaus apygardos teisme gautas kreditoriaus UAB „TOI-TOI Lietuva“ prašymas dėl įtraukimo į bankroto bylą trečiuoju asmeniu, kuriuo UAB „TOI_TOI Lietuva“ prašė įtraukti jį į bylą trečiuoju asmeniu, iškelti AB „Lietuvos automatika“ bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskirti UAB „Insolvensa“. Prašyme teigė, kad pagal 2011 m. kovo 4 d. sudarytą nuomos sutartį atsakovas jam skolingas 2 013,25 Lt.

17Vilniaus apygardos teismas 2013 m. balandžio 18 d. nutartimi UAB „TOI – TOI Lietuva“ įtraukė į bylą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų.

18II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

19Vilniaus apygardos teismas 2013 m. gegužės 6 d. nutartimi atsisakė iškelti bankroto bylą AB „Lietuvos automatika“.

20Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs bylos duomenis, nustatė, kad pagal įmonės balansą, parengtą 2012 m. spalio 19 d. įmonės turto vertė – 11 655 831 Lt, per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai – 4 945 109 Lt (iš jų skolos tiekėjams sudarė 2 056 714 Lt (skola OOO „Litavtomatika“ nenurodyta), tuo tarpu lyginant su 2011 m. balansu įmonės turto vertė sudarė 12 620 443 Lt, o per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai – 11 798 313 Lt (iš jų skola OOO „Litavtomatika“ – 6 118 031 Lt), pagal 2012 m. spalio 19 d. pelno (nuostolių) ataskaitą įmonė patyrė 1 260 680 Lt nuostolių, o finansiniais 2011 metais – nuostolis sudarė 671 466 Lt. Teismas taip pat nustatė, kad pagal įmonės balansą už 2012 m. įmonės turtas sudarė 12 081 280 Lt, iš jo 2 704 880 Lt ilgalaikis turtas, 9 376 400 Lt trumpalaikis turtas

21(373 339 Lt atsargos, 8 711 659 Lt per vienerius metus gautinos sumos: 8 416 209 Lt pirkėjų įsiskolinimas, tame tarpe 7 149 945 Lt OOO „Litavtomatika“), o per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai – 4 671 133 Lt, iš jų skolos tiekėjams – 1 276 740 Lt (tarp jų OOO „Litavtomatika“ – 44 407 Lt), pagal pelno (nuostolių) ataskaitą įmonės grynasis pelnas sudarė 215 463 Lt. Atsakovo pateiktos skolų tiekėjams lentelės su nurodytais atsiskaitymo terminais, sudarytos 2013 m. kovo 1 d., duomenų pagrindu teismas nustatė, kad bendra skolų suma sudarė

226 353 513,22 Lt (pakartotinai pateiktoje lentelėje patikslinus atsiskaitymo terminus nurodyta

235 992 899,61 Lt, nors kreditoriai ir jų kreditoriniai reikalavimai liko nepakitę), iš jų pradelstos skolos sudarė 1 220 592 Lt.

24Teismas nurodė, jog į bylą yra pateiktos: 2012 m. spalio 15 d. skolos mokėjimo atidėjimo sutartis, sudaryta tarp atsakovo (skolininko) ir UAB „Euroinvest Group“, pagal kurią šalys nutarė 1 198 622,02 Lt skolos padengimo sąlygas suderinti iki 2014 m. sausio 1 d. ir iki nurodytos datos neteikti skolininkui reikalavimo dėl nurodytos skolos dalies apmokėjimo ir neskaičiuoti palūkanų; 2012 m. spalio 15 d. sudaryta dalies skolos atidėjimo ir reikalavimo teisės atsisakymo sutartis, sudaryta tarp atsakovo (skolininko) ir OOO „Litavtomatika“ (kreditoriaus), pagal kurią šalys susitarė, kad kreditorius atsisako 2 000 000 Lt įsiskolinimo dalies, o likusios skolos –

254 082 711,65 Lt padengimo sąlygas šalys suderins iki 2014 m. sausio 1 d. ir iki nurodytos dienos kreditorius nereikš skolininkui reikalavimo dėl nurodytos skolos dalies apmokėjimo ir neskaičiuos palūkanų; kiti atsakovo su kreditoriais sudaryti susitarimai dėl skolos padengimo, atsisakymo nuo dalies reikalavimų. Teismas pažymėjo, jog pagal pateiktą pirkėjų skolų lentelę, jos 2013 m. kovo 1 d. sudarė 8 352 846,41 Lt, tarp jų OOO „Litavtomatika“ skola – 7 143 761,51 Lt. Teismas nurodė, kad atsakovas pateikė į bylą 2012 m. rugsėjo 26 d. bendrovės užsakymu nepriklausomo vertintojo UAB „Centro klubas – Nekilnojamasis turtas“ atliktą viso bendrovės turimo nekilnojamojo turto vertinimą, pagal kurį šio turto vertė bendrai sudaro 6 915 000 Lt (lyginant su įmonės 2012 m. balansu – 4 694 430 Lt daugiau).

26Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, jog į bylą pateikti įrodymai patvirtina, jog įmonė turi pradelstų įsiskolinimų kreditoriams, kurie yra susidarę nuo 2011 m., tačiau įvertinus bendrovės turimus pradelstus įsipareigojimus įmonės balanse apskaityto turto kontekste, teismas jie neviršija pusės į įmonės balansą įrašyto turto vertės. Taip pat teismas pažymėjo, kad įmonė turi nekilnojamojo turto, tačiau didelę dalį turto masės sudaro per vienerius metus gautinos sumos, pagrinde gautinos iš OOO „Litavtomatika“, t.y. 7 149 945 Lt, tačiau jų įvykdymo terminas nebuvo suėjęs 2013 m. kovo 1 d., tačiau net ir tuo atveju, jei nutarties priėmimo dienai šis terminas būtų suėjęs, tai, teismo vertinimu, nesudaro objektyvaus pagrindo abejoti atsakovo galimybėmis atgauti iš šio skolininko skolą, atsižvelgiant į tai, kad atsakovas taip pat turi sutartinių įsipareigojimų šiam subjektui (pagal 2012 m. spalio 15 d. sutartį – 4 082 711,65 Lt), kurių įvykdymas pagal byloje esančius duomenis yra atidėtas iki 2014 m. sausio 1 d., t.y. įsipareigojimai galėtų būti įvykdyti tenkinant priešpriešinius reikalavimus. Teismas taip pat pažymėjo, kad byloje nėra duomenų apie tai, jog AB „Lietuvos automatika“ būtų sustabdžiusi ar nutraukusi veiklą, imtųsi likvidavimo procedūros, viešai paskelbusi apie negalėjimą ir/ar neketinimą vykdyti savo finansines prievoles, priešingai, į bylą pateikti įrodymai patvirtina, kad įmonė tęsia ūkinę – komercinę veiklą, 2012 m. įmonė baigė pelningai, lyginant su 2011 metais.

27III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

28Atskiruoju skundu ieškovas UAB „Mazgas“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. gegužės 6 d. nutartį ir grąžinti bylą iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui.

29Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

301. Pirmosios instancijos teismas itin formaliai išsprendė bylą, neišsiaiškino visų bylai reikšmingų aplinkybių, neanalizavo bylai svarbių įrodymų, iš kurių būtų galima spręsti, ar atsakovo sudarytuose ir į bylą pateiktuose balansuose nurodyta turto vertė yra teisinga.

312. Pagal atsakovo 2012 m. balansą įmonės turtą sudarė 12 081 280 Lt, iš jo didžiąją dalį - net 7 119 625 Lt turi sumokėti vienas skolininkas - OOO „Litavtomatika“. Nors apeliacinės instancijos teismas buvo įpareigojęs tai padaryti, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai netyrė, ar nurodyta suma pagrįstai įtraukta į balansą, ar OOO „Litavtomatika“ įsiskolinimas yra realus, kokių dokumentų pagrindu jis susidarė, kodėl ši įmonė neatsiskaito, kada planuoja atsiskaityti. Kaip matyti iš atsakovo sudarytų balansų, OOO „Litavtomatika“ skola susidarė vėliausiai 2010 metais ir nuo to laiko skola iš esmės nemažėja. Ši aplinkybė, kuri bylai yra itin svarbi ir iš esmės apsprendžia atsakovo mokumo būklę, liko neįvertinta ir vien dėl to pirmosios instancijos teismo sprendimas negali būti laikomas teisėtu bei pagrįstu.

323. Teismas neįvertino, kad įmonė nuo 2010 metų veikia nuostolingai, įmonės įsiskolinimai kreditoriams vis didėja, teisminių ginčų, kuriuose atsakovu patraukta AB „Lietuvos automatika“, vis daugėja. Atsakovas nevykdo su ieškovu pasirašytos taikos sutarties, kas parodo jo sunkią finansinę būklę.

33Atsiliepimu į atskirąjį ieškovo skundą ieškovas UAB „Realm Juridical“ prašo jį tenkinti, panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. gegužės 6 d. nutartį ir grąžinti bylą iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui.

34Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

351. Atsakovas jau nuo 2010 m. yra nuostolingai dirbanti įmonė ir įsiskolinimai kreditoriams tik didėja - jo finansiniai įsipareigojimai siekia beveik 4 000 000 Lt ir yra skolingas ne tik privatiems juridiniams asmenims, bet ir valstybei.

362. Atsakovo turimas turtas iš esmės yra nelikvidus: visas kilnojamasis ir nekilnojamasis turtas bei turtinės teisės yra įkeistos ir/ar areštuotos, o absoliučią turimo turto dalį sudaro debitoriniai įsiskolinimai iš vienos užsienio įmonės.

373. Atsakovas nepateikė pagrindinio debitoriaus įsiskolinimo įvykdymo terminų, nenurodė kokiu pagrindu atsirado skola, nesiima jokių priemonių dėl skolos atgavimo.

384. Atsakovas nepaneigė, jog įmonė nėra nemoki.

39IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

40Atskirasis skundas netenkintinas. Vilniaus apygardos teismo 2013 m. gegužės 6 d. nutartis paliktina nepakeista.

41Nagrinėjamu atveju apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria teismas atsisakė iškelti bankroto bylą atsakovui AB „Lietuvos automatika“, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Šis klausimas nagrinėjamas vadovaujantis ieškovo atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindu bei patikrinant, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320, 338 str.).

42Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

43Bankroto teisinius santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) bei Civilinio proceso kodekso nuostatos (CPK 1 str. 1 d., ĮBĮ 1 str. 1 d.). Sisteminė šiuose įstatymuose įtvirtintų normų analizė leidžia spręsti, kad įmonės nemokumo procese siekiama dviejų tikslų – ginti kreditorių teises, kuo greičiau patenkinant jų pagrįstus reikalavimus bankroto byloje (nemokaus skolininko likvidavimo tikslas), o taip pat ir atkurti finansinių sunkumų turinčios įmonės mokumą, išlaisvinti ją nuo skolų ir suteikti galimybę vykdyti verslą toliau arba iš naujo (atkuriamasis arba reabilitacinis tikslas). Greitas verslo subjekto pašalinimas iš rinkos neužtikrina teisinio stabilumo kitiems rinkos dalyviams, savaime nepagerina jų finansinės padėties. Tad bankroto procedūros turėtų būti pradedamos tik toms įmonėms, kurios akivaizdžiai negali vykdyti įsipareigojimų kreditoriams.

44Pagrindai bankroto bylai iškelti numatyti ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalyje, pagal kurios nuostatas bankroto byla iškeliama, jeigu yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojams atlyginimus; 2) įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriams, kad negali atsiskaityti ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų. Taigi kaip vienas iš savarankiškų bankroto bylos iškėlimo pagrindų įstatyme yra įtvirtintas įmonės nemokumas, kuris apibrėžiamas kaip įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 str. 8 d., 9 str. 7 d. 1 p.). Įmonės nemokumas gali būti nustatytas, išanalizavus jos ūkinės finansinės veiklos rezultatus, kurie atsispindi finansinės atskaitomybės ir kituose dokumentuose (įmonės balanse, pelno (nuostolių) ataskaitoje, kapitalo pokyčių ataskaitoje, pinigų srautų ataskaitoje bei aiškinamajame rašte ir kituose įmonės finansinės veiklos rezultatus atspindinčiuose dokumentuose), turinčiuose reikšmės įvertinant realią įmonės finansinę būklę.

45Ieškovas UAB ,,Mazgas“, kaip kreditorius, reikšdamas reikalavimą iškelti atsakovui bankroto bylą, teigė, kad atsakovo finansinė padėtis yra ypatingai sunki ir tai leidžia daryti išvadą, kad jis yra nemokus. Taigi, bankroto bylos iškėlimo klausimas šiuo atveju tinkamai gali būti išspręstas, tik byloje esančių finansinės atskaitomybės ir kitų dokumentų pagrindu nustačius realią į atsakovo balansą įrašyto turto vertę ir jo pradelstų įsiskolinimų dydį.

46Skundžiama nutartimi pirmosios instancijos padarė išvadas, kad nėra pagrindo konstatuoti, jog atsakovo įmonė pagal esamą finansinę padėtį negali atsiskaityti su kreditoriais, neketina vykdyti savo įsipareigojimų, nėra duomenų, kad įmonės finansinė situacija atitinka ĮBĮ nustatytą nemokumo sąvoką ir nėra pagrindo kelti bankroto bylą ĮBĮ 9 straipsnio 5 dalies 1 ir 2 punktuose numatytais pagrindais. Tokias išvadas pirmosios instancijos teismas padarė, vadovaudamasis atsakovo pateiktais finansinės atskaitomybės dokumentais, pateiktomis pažymomis apie įmonės skolas tiekėjams, duomenimis apie įmonės nekilnojamojo turto vertę. Teismas, be kita ko, nustatė, kad atsakovo įmonė turi nekilnojamojo turto, kurio vertė yra 6 915 000 Lt, ir lyginant su 2012 m. balanso duomenimis, ji yra 4 694 430 Lt didesnė. Teismas taip pat nustatė, kad didelę atsakovo turto dalį sudaro per vienerius metus gautinos sumos, pagrinde iš OOO „Litavtomatika“ gautina

477 149 945 Lt suma, kurios mokėjimo terminas 2013 m. kovo 1 d. nebuvo suėjęs. Teismas taip pat sprendė, kad net ir tuo atveju, jei nutarties priėmimo dienai šis terminas būtų suėjęs, tai nesudaro objektyvaus pagrindo abejoti atsakovo galimybėmis atgauti iš šio skolininko skolą, atsižvelgiant į tai, kad atsakovas taip pat turi sutartinių įsipareigojimų šiam subjektui (pagal 2012 m. spalio 15 d. sutartį – 4 082 711,65 Lt), kurių įvykdymas pagal byloje esančius duomenis yra atidėtas iki 2014 m. sausio 1 d., t. y. įsipareigojimai galėtų būti įvykdyti, tenkinant priešpriešinius reikalavimus.

48Pirmosios instancijos teismas, vadovaudamasis atsakovo pateiktomis pažymomis apie įmonės skolas tiekėjams (87-88, 179-180 b. l., 3 t.), taip pat nustatė, kad 2013 m. kovo 1 d. bendra įmonės skolų suma sudarė 5 992 899,61 Lt, iš jų pradelstos skolos 1 220 592 Lt, o pagal pateiktą įmonės finansininkės paaiškinimą dėl 2012 m. balanso teismas nustatė, kad pradelstos įmonės skolos sudaro 4 113 887 Lt. Taigi, koks iš tiesų yra įmonės pradelstų skolų dydis, pirmosios instancijos teismas nenustatė.

49Nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo išvadomis, ieškovas UAB ,,Mazgas“ savo apeliaciniame skunde teigia, kad pagal atsakovo 2012 m. balansą įmonės turtą sudarė

5012 081 280 Lt, iš kurio didžiąją dalį - net 7 119 625 Lt turi sumokėti vienas skolininkas - OOO „Litavtomatika“. Apelianto teigimu, OOO „Litavtomatika“ skola susidarė vėliausiai 2010 metais ir nuo to laiko skola iš esmės nemažėja. Ši aplinkybė, pasak apelianto, bylai yra itin svarbi ir iš esmės apsprendžia atsakovo mokumo būklę, ji liko neįvertinta ir vien dėl to pirmosios instancijos teismo sprendimas negali būti laikomas teisėtu bei pagrįstu.

51Atsižvelgdamas į šiuos atskirojo skundo argumentus, apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad pirmosios instancijos teismas iš tiesų nenustatė, kokiu pagrindu susidarė OOO „Litavtomatika“ įsiskolinimas atsakovui, kodėl ši įmonė neatsiskaito, kada planuoja atsiskaityti. Teismas tik nustatė, kad 2013 m. sausio 1 d. OOO ,,Litavtomatika“ skolos atsakovui mokėjimo terminas nebuvo suėjęs ir sprendė, kad nėra objektyvaus pagrindo abejoti atsakovo galimybėmis atgauti iš šio skolininko skolą, nes atsakovas taip pat turi sutartinių įsipareigojimų šiam subjektui, kurių įvykdymas yra atidėtas iki 2014 m. sausio 1 d., t. y. įsipareigojimai galėtų būti įvykdyti, tenkinant priešpriešinius reikalavimus. Taigi, aplinkybė, kokiu pagrindu atsirado tokios didelės apimties atsakovo reikalavimo teisė ir ar ją yra pagrindas pripažinti realiu turtu bei ar šios reikalavimo teisės reali vertė atitinka balanse apskaitytą jos vertę, pirmosios instancijos teismas neišaiškino. Tačiau vien ši aplinkybė nesudaro pagrindo teigti, kad klausimas dėl bankroto bylos iškėlimo buvo išspręstas neteisingai.

52Kaip jau minėta šioje nutartyje, pirmosios instancijos teismas nustatė, kad atsakovas turi nekilnojamojo turto, kurio vertė yra 6 915 000 Lt, ir lyginant su 2012 m. balanso duomenimis, ši vertė yra 4 694 430 Lt didesnė. Šią aplinkybę pirmosios instancijos teismas nustatė atsakovo pateiktų duomenų apie jo nekilnojamojo turto vertę pagrindu.

53Iš tiesų, pagal atsakovo pateiktus UAB ,,Centro kubas“ atlikto nekilnojamojo turto vertinimo duomenis (turto vertės nustatymo pažymas) apie jam priklausančio nekilnojamojo turto vertę, viso AB „Lietuvos automatika“ nekilnojamojo turto rinkos vertė yra žymiai didesnė, negu įmonės 2012 m. balanse nurodyta apskaityto nekilnojamojo turto vertė ir 2012 m. rugsėjo 25-27 d. duomenimis ji buvo 6 596 000 Lt (182-193 b. l., 3 t.). Tuo tarpu įmonės 2012 m. balanse nurodyta apskaityto nekilnojamojo turto vertė buvo 1 990 859 Lt (41 749 Lt žemė ir 1 949 110 Lt - pastatai ir statiniai (174 b. l., 4 t.). Taigi, pagal atsakovo pateiktus duomenis reali jo nekilnojamojo turto rinkos vertė buvo 4,6 mln. Lt didesnė, negu nurodyta balanse. Pažymėtina, kad apeliantas neginčija byloje pateiktų turto vertinimo duomenų, kaip ir neginčija kito balanse apskaityto atsakovo turto vertės, išskyrus reikalavimo teisę skolininkui OOO ,,Litavtomatika“. Taigi, pagal atsakovo pateiktus duomenis, atsakovo balanse apskaityto turto rinkos vertė, į ją įskaitant minėtą reikalavimo teisę skolininkui OOO ,,Litavtomatika“, sudaro daugiau kaip 16,5 mln. Lt. Atsižvelgiant į tai, kad byloje nėra nustatyta, ar atsakovo reikalavimo skolininkui OOO ,,Litavtomatika“ teisė yra realus turtas ir kokia iš tiesų yra reali šio turto vertė, šios reikalavimo teisės neįskaitant į atsakovo turimą turtą, jo balanso turte apskaityto turto vertė pagal byloje pateiktus duomenis būtų apie 9,3 mln. Lt. Kaip jau minėta šioje nutartyje, vadovaudamasis atsakovo pateiktomis pažymomis apie atsakovo įmonės skolas tiekėjams, pirmosios instancijos teismas nustatė, kad 2013 m. kovo 1 d. atsakovo pradelstos skolos sudarė 1 220 592 Lt, o pagal pateiktą įmonės finansininkės paaiškinimą dėl 2012 m. balanso– 4 113 887 Lt. Taigi, bet kuriuo atveju, į atsakovo balanse apskaityto turto vertę net ir neįskaitant reikalavimo skolininkui OOO ,,Litavtomatika“ teisės sumos, kurią ginčija apeliantas, pradelsti atsakovo įsipareigojimai ne tik neviršija pusės į jo balansą įrašyto turto vertės, bet ir jos nesiekia. Taigi, iš esmės pagrįsta yra pirmosios instancijos teismo išvada, kad nėra duomenų, jog atsakovo įmonės finansinė situacija atitinka ĮBĮ nustatytą nemokumo sąvoką, ir todėl nėra pagrindo kelti bankroto bylą ĮBĮ 9 straipsnyje numatytais pagrindais.

54Nenustačius atsakovo įmonės nemokumo, kaip pagrindo iškelti atsakovui bankroto bylą, kuriuo ir buvo pareikštas ieškovo UAB „Mazgas“, kaip kreditoriaus, reikalavimas šioje byloje, jo apeliaciniame skunde išdėstyti argumentai apie tai, kad atsakovo įmonė nuo 2010 metų veikia nuostolingai, jos įsiskolinimai kreditoriams didėja ir daugėja teisminių ginčų, kuriuose atsakovu patraukta AB „Lietuvos automatika“, esminės reikšmės teisingam klausimo išsprendimui ir pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumui ir pagrįstumui neturi, nes minėtos aplinkybės nėra savarankiškas pagrindas iškelti bankroto bylą, pagal jas galima nustatyti tik tai, kad įmonė turi finansinių sunkumų.

55Dėl kitų atskirajame skunde išdėstytų argumentų apeliacinės instancijos teismas atskirai nepasisako, nes esminės reikšmės teisingam klausimo išsprendimui bei skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumui ir pagrįstumui jie taip pat neturi.

56Šioje nutartyje išdėstytų aplinkybių ir argumentų pagrindu apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas bankroto bylos iškėlimo atsakovui AB „Lietuvos automatika“ klausimą, iš esmės tinkamai įvertino byloje pateiktus duomenis apie atsakovo finansinę būklę, tinkamai nustatė faktines bylos aplinkybes, reikšmingas klausimo dėl bankroto bylos iškėlimo išsprendimui, ir padarė bylos duomenimis pagrįstas išvadas. Pagrindų, numatytų CPK 329 ir 330 straipsniuose, dėl kurių skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis turėtų būti naikinama atskirajame skunde išdėstytais argumentais, o taip pat CPK 329 straipsnio 2 dalyje numatytų absoliučių šios nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

57Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 straipsniu, apeliacinės instancijos teismas

Nutarė

58Palikti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. gegužės 6 d. nutartį nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Donatas... 2. Išnagrinėjęs atskirąjį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB „Elga“ 2012 m. spalio 8 d. kreipėsi į Vilniaus apygardos... 5. Ieškovas UAB „Mazgas“ 2012 m. spalio 5 d. kreipėsi į Vilniaus apygardos... 6. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. spalio 23 d. nutartimi civilinę bylą pagal... 7. 2012 m. spalio 25 d. Vilniaus apygardos teisme gautas ieškovo UAB Elga“... 8. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. lapkričio 12 d. nutartimi priėmė ieškovo... 9. 2012 m. lapkričio 5 d. Vilniaus apygardos teisme gautas UAB „Ekskomisarų... 10. 2012 m. lapkričio 16 d. Vilniaus apygardos teisme gautas UAB „Auregis“... 11. 2012 m. lapkričio 23 d. Vilniaus apygardos teisme gautas UAB „Kurenta“... 12. 2012 m. lapkričio 29 d. Vilniaus apygardos teisme gautas UAB „Realm... 13. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. gruodžio 5 d. nutartimi ieškovų UAB... 14. Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. sausio 31 d. nutartimi Vilniaus apygardos... 15. Minėtoje nutartyje nustatyta, kad iš esmės didžiąją dalį atsakovo... 16. 2013 m. balandžio 12 d. Vilniaus apygardos teisme gautas kreditoriaus UAB... 17. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. balandžio 18 d. nutartimi UAB „TOI –... 18. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 19. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. gegužės 6 d. nutartimi atsisakė iškelti... 20. Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs bylos duomenis, nustatė, kad pagal... 21. (373 339 Lt atsargos, 8 711 659 Lt per vienerius metus gautinos sumos: 8 416... 22. 6 353 513,22 Lt (pakartotinai pateiktoje lentelėje patikslinus atsiskaitymo... 23. 5 992 899,61 Lt, nors kreditoriai ir jų kreditoriniai reikalavimai liko... 24. Teismas nurodė, jog į bylą yra pateiktos: 2012 m. spalio 15 d. skolos... 25. 4 082 711,65 Lt padengimo sąlygas šalys suderins iki 2014 m. sausio 1 d. ir... 26. Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, jog į bylą pateikti įrodymai... 27. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 28. Atskiruoju skundu ieškovas UAB „Mazgas“ prašo panaikinti Vilniaus... 29. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:... 30. 1. Pirmosios instancijos teismas itin formaliai išsprendė bylą,... 31. 2. Pagal atsakovo 2012 m. balansą įmonės turtą sudarė 12 081 280 Lt, iš... 32. 3. Teismas neįvertino, kad įmonė nuo 2010 metų veikia nuostolingai,... 33. Atsiliepimu į atskirąjį ieškovo skundą ieškovas UAB „Realm Juridical“... 34. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:... 35. 1. Atsakovas jau nuo 2010 m. yra nuostolingai dirbanti įmonė ir... 36. 2. Atsakovo turimas turtas iš esmės yra nelikvidus: visas kilnojamasis ir... 37. 3. Atsakovas nepateikė pagrindinio debitoriaus įsiskolinimo įvykdymo... 38. 4. Atsakovas nepaneigė, jog įmonė nėra nemoki.... 39. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 40. Atskirasis skundas netenkintinas. Vilniaus apygardos teismo 2013 m. gegužės 6... 41. Nagrinėjamu atveju apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo... 42. Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės... 43. Bankroto teisinius santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos įmonių... 44. Pagrindai bankroto bylai iškelti numatyti ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalyje, pagal... 45. Ieškovas UAB ,,Mazgas“, kaip kreditorius, reikšdamas reikalavimą iškelti... 46. Skundžiama nutartimi pirmosios instancijos padarė išvadas, kad nėra... 47. 7 149 945 Lt suma, kurios mokėjimo terminas 2013 m. kovo 1 d. nebuvo suėjęs.... 48. Pirmosios instancijos teismas, vadovaudamasis atsakovo pateiktomis pažymomis... 49. Nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo išvadomis, ieškovas UAB... 50. 12 081 280 Lt, iš kurio didžiąją dalį - net 7 119 625 Lt turi sumokėti... 51. Atsižvelgdamas į šiuos atskirojo skundo argumentus, apeliacinės instancijos... 52. Kaip jau minėta šioje nutartyje, pirmosios instancijos teismas nustatė, kad... 53. Iš tiesų, pagal atsakovo pateiktus UAB ,,Centro kubas“ atlikto... 54. Nenustačius atsakovo įmonės nemokumo, kaip pagrindo iškelti atsakovui... 55. Dėl kitų atskirajame skunde išdėstytų argumentų apeliacinės instancijos... 56. Šioje nutartyje išdėstytų aplinkybių ir argumentų pagrindu apeliacinės... 57. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1... 58. Palikti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. gegužės 6 d. nutartį nepakeistą....