Byla 2-408-267/2012
Dėl 20000 Lt skolos priteisimo

1Šiaulių apygardos teismo teisėja Danutė Burbulienė, sekretoriaujant Irenai Dominauskienei, dalyvaujant ieškovės BUAB „Statybų garantija“ administratoriui E. P., atsakovo R. J. atstovei advokatei V. N., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės BUAB „Statybų garantija“ ieškinį atsakovui R. J., tretiesiems asmenims BUAB „STG Service“ ir AB „Išlaužo Žuvis“ dėl 20000 Lt skolos priteisimo.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė ir šalių paaiškinimai.

4Ieškovė BUAB „Statybų garantija“ 2011-08-23 iškėlė bylą teisme atsakovui R. J. dėl 20000 Lt skolos priteisimo. Prašė priteisti iš atsakovo 2009-04-19 jam išmokėtą 20000 Lt avansą pagal kasos išlaidų orderį Nr.13. Nurodė, kad bendrovėje nėra šį mokėjimą pagrindžiančių dokumentų, todėl prašė priteisti iš atsakovo skolą kaip be pagrindo įgytą turtą. Ieškinį grindė CK 6.237 straipsnio nuostatomis, įmonės buhalterinės apskaitos dokumentais, VĮRC nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko duomenimis (1-7, 32-41 b. l.).

52011-09-13 atsakovo R. J. atstovė advokatė V. N. pateikė atsiliepimą į pareikštą ieškinį, kuriuo prašė atmesti ieškinį kaip nepagrįstą ir nurodė, kad R. J. avansas sumokėtas pagal sutartį, kuri buvo įvykdyta ir nei viena iš šalių nėra pareiškusi dėl to jokių pretenzijų. Atstovės teigimu, R. J., skirtingai negu ieškovas, nėra įpareigotas išsaugoti sutartį, iš kurios kilęs ieškovės nepagrįstas reikalavimas ir įrodinėti jam pareikšto priešieškinio nepagrįstumą (12-15 b. l.).

6Nagrinėjant bylą iš esmės ieškovės administratorius palaikė ieškinio reikalavimus, nurodė, kad administruojamoje bendrovėje „Statybų garantija“ nėra avansinį mokėjimą pagrindžiančių dokumentų, o bendrovės balanse apskaityta R. J. skola – 20000 Lt. Atsakovas pripažino pinigų gavimo faktą, tačiau nepateikė nei ieškovei, nei teismui įrodymų, pagrindžiančių šio mokėjimo pagrįstumą ir teisėtumą.

7Atsakovo atstovė teismo posėdyje paaiškino, kad R. J. išmokėtas avansas tik netiesiogiai susijęs su byloje pateikta 2007-07-27 nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo sutartimi, sudaryta tarp AB „Išlaužo žuvis“, atstovaujamos direktoriaus R. J. (atsakovo), ir UAB „STG Service“ , atstovaujamos G. Š.. Nurodė, kad avansas išmokėtas pagal kitą sutartį, sudarytą fizinio asmens R. J.. Su kuo sudarė sutartį ir kokius veiksmus atliko pagal šią sutartį atsakovas, jo atstovė negalėjo paaiškinti, tik nurodė, kad tai buvo darbai, susiję su parduodamų pastatų teisine registracija. Akcentavo, kad, neatlikus darbų, niekas nebūtų mokėjęs avanso.

  1. Byloje nustatytos faktinės aplinkybės:

8Teismui pateiktas UAB „Statybų garantija“ 2007-04-19 Kasos išlaidų orderis Nr. 13, kuriame nurodyta, kad R. J. buvo išmokėtas 20000 Lt avansinis mokėjimas pagal 2007 m. balandžio 19 d. sutartį Nr. 04-19 (tokios sutarties ginčo šalys teismui nepateikė) ir UAB „Statybų garantija“ klientų suminės būklės lentelė, kurioje 2009-07-13 bendrovės buhalterinėje apskaitoje nurodyta atsakovo R. J. 20000 Lt skola (5, 6, 7 b. l.).

92010-07-01 apklausiamas liudytoju baudžiamojoje byloje Nr. 40-9-110-09 R. J. pripažino 20000 Lt avanso gavimo faktą, paaiškino, kad avansas buvo išmokėtas pagal 2007-07-27 sudarytą nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartį tarp UAB „STG Service“, kurią atstovavo direktorius G. Š., ir AB „Išlaužo žuvis“, kurią atstovavo jis pats, kaip bendrovės, parduodančios nekilnojamąjį turtą, direktorius ( 47-49 b. l.).

10Šiaulių apygardos prokuratūra ir AB „Išlaužo žuvis“ pateikė teismui 2007-07-27 nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 7958 kopijas, ir buhalterinės apskaitos duomenis, patvirtinančius, kad pirkėjas „STG Service“ mokėjimo nurodymu Nr. 359908 2007-07-27 sumokėjo pardavėjui AB „Išlaužo žuvis“ sutartyje numatytą 200000 Lt parduodamo nekilnojamojo turto kainą pagal 2007-07-27 PVM sąskaitą faktūrą IZ Nr.0036 ( 50-58, 62-74 b. l.).

112009-06-09 nutartimi UAB „Statybų garantija“ iškelta bankroto byla (3, 4 b. l.).

  1. Faktiniai ir teisiniai argumentai, kuriais grindžiamas teismo sprendimas.

12Ieškinys tenkinamas visiškai.

13Nagrinėjamoje byloje tarp šalių kilo ginčas dėl atsakovui R. J. išmokėto 20000 Lt avanso pagal 2007-04-19 BUAB „Statybų garantija“ Kasos išlaidų orderį Nr. 13. Atsakovas pripažįsta 20000 Lt avanso gavimo faktą, tačiau teigia neturintis jokių skolinių įsipareigojimų ieškovei UAB „Statybų garantija“, nes sutartis, pagal kurią buvo gautas avansas yra įvykdyta ir nei viena iš šalių nėra pareiškusi jokių pretenzijų.

14Nors pagal bendrąją įrodinėjimo pareigos paskirstymo taisyklę, aplinkybę, kad atsakovas gavo turtą be teisinio pagrindo, turi įrodyti ieškovas, tačiau atsakovas turi teisę, o tuo pačiu ir pareigą, gintis nuo jam pareikšto ieškinio (CPK 178 straipsnis). Atsakovui pateikus atsikirtimus į ieškinį, taip įgyvendinami esminiai civilinio proceso principai – rungimosi ir šalių procesinio lygiateisiškumo (CPK 12, 17 straipsniai). Atsakovas privalo atsikirtimus į ieškinį įrodyti (CPK 12, 178 straipsniai). Taigi teisme sprendžiant ieškovo pareikštą reikalavimą bylos nagrinėjimo ribas apibrėžia abiejų proceso šalių pateikti tiek faktinio, tiek teisinio pobūdžio argumentai. Nuo atitinkamų šalių nurodytų aplinkybių įrodytinumo priklauso ginčo išnagrinėjimo teisme rezultatas. Teismas šalių teikiamų įrodymų pagrindu visų pirma turi išspręsti materialinių teisinių santykių kvalifikavimo klausimą, t. y. nustatyti, kokiu pagrindu turtas (pinigai) atsakovo gautas ir atitinkamai koks įstatymas reglamentuotų nustatytu pagrindu įgyto turto išreikalavimo taisykles. Todėl negalima sutikti su atsakovo atstovės advokatės V. N. argumentais, kuriais bandoma įtikinti teismą, kad buvo sudarytos ir įvykdytos neišlikusios sutartys su UAB „Statybų garantija“ ir paneigti sąsajas tarp 20000 Lt avanso išmokėjimo AB „Išlaužo žuvis“ direktoriui – atsakovui R. J., ir mokėjimų pagal trečiųjų asmenų AB „Išlaužo žuvis“ ir „STG Service“ 2007-07-27 sudarytą nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 7958. Tokią atstovės atsikirtimų į pareikštą ieškinį argumentaciją visiškai paneigia baudžiamojoje byloje Nr. 40-9-110-09 liudytojo R. J. 2010-07-01 apklausos protokolo duomenys. Šios apklausos metu atsakovas pripažino gavęs avansą už jo vadovaujamos bendrovės parduodamą nekilnojamąjį turtą, esantį Joniškyje, pagal 2007-07-27 pirkimo-pardavimo sutartį, o su UAB „Statybų garantija“ jokių komercinių reikalų neturėjęs ir direktoriaus S. V. nepažįsta (47, 48 b. l.).

15Teismas, įvertinęs byloje pateiktus įrodymus, sprendžia, kad atsakovo atsikirtimai yra nepagrįsti įrodymais, todėl atmestini (CPK 178 straipsnyje).

16Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad avansas paprastai atlieka mokėjimo funkciją – jis įskaitomas į būsimas įmokas. Avansas yra išankstinis mokėjimas, kurio paskirtis – apmokėti pagrindinį mokėjimą ar jo dalį (Lietuvos Aukščiausiojo teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011-05-06 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-238/2011 pagal ieškovo bankrutavusios UAB „Ju-2“ ieškinį atsakovei Restruktūrizuojamai UAB „Lietuvos kino studija“ dėl skolos priteisimo).

17Įvertinęs faktines bylos aplinkybes, susijusias su atsiskaitymu pagal 2007-07-27 sudarytą nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartį tarp trečiųjų asmenų UAB „STG Service“ ir AB „Išlaužo žuvis“, teismas sprendžia, kad atsakovui R. J. – AB „Išlaužo žuvis“ direktoriui, 20000 Lt avansas pagal 2007-04-19 BUAB „Statybų garantija“ Kasos išlaidų orderį Nr. 13 buvo išmokėtas kaip išankstinis mokėjimas pagal jo atstovaujamos bendrovės ir UAB „STG Service“ 2007-07-27 sudarytą nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 7958. Šią aplinkybę, apklausiamas liudytoju baudžiamojoje byloje, pripažino atsakovas, nurodęs, kad 20000 Lt gavo ir pasirašė neužpildytą kasos pajamų orderį. Byloje taip pat nustatyta, kad tretysis asmuo, pirkėjas UAB „STG Service“, sutartyje numatytą kainą – 200000 Lt sumokėjo pardavėjui AB „Išlaužo žuvis“ 2007-07-27 mokėjimo nurodymu Nr. 359908 (56, 57, 58 b. l.).

18Be pagrindo įgyto turto grąžinimo pareiga reglamentuojama CK 6.237 straipsnyje. Pagal šio straipsnio 1 dalyje pateiktą aptariamo teisės instituto sąvoką asmuo, be teisinio pagrindo savo veiksmais ar kitokiu būdu tyčia ar dėl neatsargumo įgijęs tai, ko negalėjo ir neturėjo gauti, privalo visa, ką yra gavęs, grąžinti asmeniui, kurio sąskaita tai buvo įgyta, išskyrus CK nustatytas išimtis. Nagrinėjamos bylos kontekste pažymėtina, kad jeigu turto įgijimo pagrindas buvo, o po turto įgijimo jis išnyko, tai tokiu atveju įgijusiam turtą asmeniui atsiranda pareiga grąžinti įgytą turtą kaip įgytą be pagrindo. Be to, tam, kad atsirastų pareiga grąžinti turtą, jis turi būti asmens realiai gautas, o jo išreikalauti kitais civilinių teisių gynimo būdais (pvz., taikant restituciją, vindikaciją, priteisiant nuostolius, įpareigojant prievolę įvykdyti natūra, taikant kitus sutarčių, deliktų ar daiktinės teisės nustatytus gynybos būdus) nėra teisinio pagrindo.

19Įrodymų, kad gautą 20000 Lt avansą už parduodamą bendrovei priklausantį nekilnojamąjį turtą įnešė į AB „Išlaužo žuvis“ kasą ar kitaip apskaitė AB „Išlaužo žuvis“ buhalterinėje apskaitoje kaip avansą gautą iš UAB „STG Service“, atsakovas R. J. teismui nepateikė, nors būtent taip aiškino aplinkybes, susijusias su 20000 Lt gavimu pagal 2007-04-19 kasos išlaidų orderį Nr. 13, apklausiamas liudytoju baudžiamojoje byloje, nors teismas 2011-11-10 nutartimi buvo įpareigojęs atsakovą pateikti įrodymus, pagrindžiančius avanso mokėjimo ir panaudojimo teisėtumą (b. l. 26).

20Bylos medžiaga leidžia teismui spręsti, kad 20000 Lt ginčo suma šioje byloje turi būti kvalifikuojama kaip avansas, gautas atsakovo R. J., atstovaujančio pardavėjo interesus, pagal pardavėjo AB „Išlaužo žuvis“ ir pirkėjo „STG Service“ 2007-07-27 sudarytą nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 7958. Todėl po to, kai pirkėjas „STG Service“ mokėjimo nurodymu Nr. 359908 2007-07-27 sumokėjo pardavėjui AB „Išlaužo žuvis“ visą sutartyje numatytą 200000 Lt nupirkto nekilnojamojo turto kainą (2007-07-27 PVM sąskaitą faktūrą IZ Nr.0036), pardavėjas, o tuo pačiu ir jį sutarties sudarymo metu atstovavęs direktorius, R. J., netenka teisinio pagrindo jų turėti ir avansas turi būti grąžinamas kaip be teisinio pagrindo įgytas turtas (CK 6.237 straipsnio 2 dalis).

21Ieškovė BUAB „Statybų garantija“ ir trečiojo asmens BUAB „STG Service“ tarpusavio atsiskaitymų pagal juos galimai siejančias sutartis klausimai nėra nagrinėjamos bylos dalykas, todėl aplinkybių, susijusių su ieškovo atliktų avansinių mokėjimų pagal trečiųjų asmenų sudarytą nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartį, pagrįstumu, teismas neanalizuoja.

22Apibendrindamas teismas sutinka su ieškovės argumentais, kad atsakovas R. J. be teisinio pagrindo įgijo 20000 Lt iš BUAB „Statybų garantija“, todėl privalo grąžinti šiuos pinigus ieškovui (CK 6.237 str.).

  1. Bylinėjimosi išlaidų paskirstymas.

23Ieškinį patenkinus visiškai iš atsakovo priteistinas byloje nesumokėtas žyminis mokestis - 600 Lt (CPK 96 str. 1 d.).

24Vadovaudamasis LR CPK 258–270 str., teismas

Nutarė

25Ieškinį patenkinti visiškai.

26Priteisti ieškovei BUAB „Statybų garantija“ (įmonės kodas 300627543, ( - ), a. s. ( - )) iš atsakovo R. J. (asmens kodas ( - ) adresas ( - )) 20000 Lt (dvidešimt tūkstančių Lt).

27Priteisti iš atsakovo R. J. (asmens kodas ( - ) adresas ( - )) 600 Lt (šešis šimtus Lt) žyminį mokestį valstybei.

28Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo teisėja Danutė Burbulienė, sekretoriaujant... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3.
  1. Ginčo esmė ir šalių paaiškinimai.
...
4. Ieškovė BUAB „Statybų garantija“ 2011-08-23 iškėlė bylą teisme... 5. 2011-09-13 atsakovo R. J. atstovė advokatė V. N. pateikė atsiliepimą į... 6. Nagrinėjant bylą iš esmės ieškovės administratorius palaikė ieškinio... 7. Atsakovo atstovė teismo posėdyje paaiškino, kad R. J. išmokėtas avansas... 8. Teismui pateiktas UAB „Statybų garantija“ 2007-04-19 Kasos išlaidų... 9. 2010-07-01 apklausiamas liudytoju baudžiamojoje byloje Nr. 40-9-110-09 R. J.... 10. Šiaulių apygardos prokuratūra ir AB „Išlaužo žuvis“ pateikė teismui... 11. 2009-06-09 nutartimi UAB „Statybų garantija“ iškelta bankroto byla (3, 4... 12. Ieškinys tenkinamas visiškai.... 13. Nagrinėjamoje byloje tarp šalių kilo ginčas dėl atsakovui R. J. išmokėto... 14. Nors pagal bendrąją įrodinėjimo pareigos paskirstymo taisyklę, aplinkybę,... 15. Teismas, įvertinęs byloje pateiktus įrodymus, sprendžia, kad atsakovo... 16. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad avansas paprastai atlieka mokėjimo... 17. Įvertinęs faktines bylos aplinkybes, susijusias su atsiskaitymu pagal... 18. Be pagrindo įgyto turto grąžinimo pareiga reglamentuojama CK 6.237... 19. Įrodymų, kad gautą 20000 Lt avansą už parduodamą bendrovei priklausantį... 20. Bylos medžiaga leidžia teismui spręsti, kad 20000 Lt ginčo suma šioje... 21. Ieškovė BUAB „Statybų garantija“ ir trečiojo asmens BUAB „STG... 22. Apibendrindamas teismas sutinka su ieškovės argumentais, kad atsakovas R. J.... 23. Ieškinį patenkinus visiškai iš atsakovo priteistinas byloje nesumokėtas... 24. Vadovaudamasis LR CPK 258–270 str., teismas... 25. Ieškinį patenkinti visiškai.... 26. Priteisti ieškovei BUAB „Statybų garantija“ (įmonės kodas 300627543, (... 27. Priteisti iš atsakovo R. J. (asmens kodas ( - ) adresas ( - )) 600 Lt (šešis... 28. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu...