Byla 2A-543-198/2012
Dėl skolos priteisimo

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Birutė Jonaitienė

2viešame teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo UAB “General Financing” apeliacinį skundą dėl Rokiškio rajono apylinkės teismo 2012-04-30 sprendimo už akių civilinėje byloje Nr. 2-524-620/2012 pagal ieškovo UAB “General Financing” ieškinį atsakovei J. S. dėl skolos priteisimo, ir

Nustatė

3Ieškovas UAB „General Financing“ ieškiniu prašė priteisti iš atsakovės J. S. UAB „General Financing“ naudai 3 819,61 Lt mokėtinų įmokų, 2 595,33 Lt delspinigių, viso 6 414,94 Lt įsiskolinimą bei 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei UAB „General Financing“ patirtas bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas nurodė, kad su atsakove buvo sudaryta vartojimo kredito sutartis, atsakovė tinkamai nevykdė įsipareigojimus pagal šią sutartį, todėl susidarė įsiskolinimas, kurį ieškovas prašė priteisti.

4Rokiškio rajono apylinkės teismas 2012-04-30 sprendimu už akių UAB „General Financing“ ieškinį tenkino iš dalies: priteisė iš J. S. 3 819,61 Lt skolos, 259,53 Lt delspinigių, 5 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo 2012 m. balandžio 02 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 122 Lt bylinėjimosi išlaidų UAB „General Financing“ naudai. Likusioje dalyje ieškinį atmetė. Teismas nurodė, kad atsakovei J. S. procesiniai dokumentai įteikti viešo paskelbimo būdu, per nustatytą terminą atsiliepimas negautas, todėl priimtinas sprendimas už akių. Kadangi atsakovė nesilaikė sutartimi prisiimtų įsipareigojimų mokėti įmokas, teismas iš jos priteisė 3 819,61 Lt nesumokėtų įmokų. Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad atsižvelgiant į sutarties pobūdį (vartojimo sutartis), sutarties šalis (vartotojas - fizinis asmuo ir kreditorius – juridinis asmuo), skolos dydį, metinę palūkanų normą, tvarkymo ir sandorio sudarymo mokesčius, laikytina, jog sandoriuose numatyti 0,5 proc. dydžio delspinigiai, kas sudaro net 182,5 proc. metinių palūkanų, pažeidžia LR CK 1.5 str. įtvirtintus teisingumo, protingumo, sąžiningumo principus, įtvirtina baudines netesybas ir sudaro pagrindą ieškovui nepagrįstai praturtėti. Teismas orientaciniu palūkanų dydžiu laikė 2011 m. balandžio 1 d. įsigaliojusio Vartojimo kredito įstatymo (2010 m. gruodžio 23 d. Nr. XI-1253) 11 straipsnio 8 d. numatytas 0,05 proc. netesybas už kiekvieną pradelstą dieną ir prašomą priteisti 2 595,33 Lt delspinigių sumą sumažino iki 259,53 Lt. Sprendimu už akių taip pat priteistos procesinę paskirtį atliekančios 5 proc. dydžio palūkanos bei bylinėjimosi išlaidos.

5Ieškovas UAB „General Financing“ apeliaciniu skundu prašė panaikinti Rokiškio rajono apylinkės teismo 2012-04-30 sprendimo dalį civilinėje byloje Nr. 2-524-620/2012, kurioje buvo atmesta ieškinio dalis dėl 2 335,80 Lt nepriteistos delspinigių dalies, 70 Lt nepriteisto žyminio mokesčio, ir priteisti iš J. S. 2 335,8 Lt nepriteistą delspinigių dalį, 70 Lt žyminio mokesčio, 72 Lt sumokėto žyminio mokesčio už apeliacinio skundo padavimą. Apeliantas nurodė, jos pirmosios instancijos teismas neteisingai nustatė netesybų pobūdį: prašomos priteisti netesybos yra išimtinės, o ne įskaitinės. Ieškovas prašo priteisti tik netesybas ir nereikalauja atlyginti patirtų nuostolių, kadangi visi bendrovės patirti nuostoliai yra įskaityti į išimtines netesybas. Ieškovas pažymėjo, kad vien netesybų dydžio procentinė išraiška negali būti pagrindu pripažinti netesybų dydį neprotingai dideliu. Teismas, atmesdamas ieškovo reikalavimą dėl delspinigių priteisimo nepakankamai atsižvelgė į sutarčių laisvės principą. Šalių susitarimu nustatytų netesybų tikslas – kompensuoti kreditoriaus galimus nuostolius, kurių kreditoriui nereikia įrodinėti. Apeliantas nurodė, kad teismas neturėtų netesybų mažinti tiek, kad jos taptų mažesnės už nuostolius, atsiradusius dėl prievolės nevykdymo ar netinkamo vykdymo. Kreditorius patiria nuostolius, susijusius su ikiteisminiu skolos išieškojimu, negaudamas pajamų, negalėdamas tinkamai vykdyti prievolių tretiesiems asmenims, teikdamas pranešimus ir priminimus klientams. Šiuo atveju yra susidariusi tokia situacija, kai netesybos mažinamos labiau nei bendrovės patirti nuostoliai dėl netinkamo įsipareigojimų nevykdymo. Teismui atmetus ieškovo reikalavimą dėl delspinigių priteisimo, visiškai pažeidžiamas kreditoriaus interesas. Netesybos yra viena svarbiausių finansų įstaigos rizikos valdymo ir įmonių stabilumo užtikrinimo priemonių. Teismų praktikoje net ir 3 proc. netesybų dydis už pradelstą dieną pripažintas protingu, atsižvelgiant į griežtą sutarčių vykdymo svarbą. Sutartyje nustatytas delspinigių dydis yra prevencinio pobūdžio ir skirtas tik tam atvejui, jei bus netinkamai vykdomi įsipareigojimai pagal sutartį.

6Apeliacinis skundas atmestinas, pirmosios instancijos sprendimas paliktinas nepakeistas (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

7Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 329 str.).

8Atsakovei nustatytu terminu nepateikus atsiliepimo, pirmosios instancijos teismas, vadovaudamasis CPK 285 str., atliko formalų ieškovo pateiktų įrodymų vertinimą ir priėmė sprendimą už akių, kuriuo ieškinį tenkino iš dalies. Apeliantas neginčija sprendimo už akių dalies dėl 3 819,61 Lt skolos ir 259,53 Lt delspinigių, 5 proc. metinių palūkanų bei 122 Lt bylinėjimosi išlaidų priteisimo, tačiau nesutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimu nepriteisti 2 335,8 Lt delspinigių bei 70 Lt sumokėto žyminio mokesčio, nurodo, kad toks sprendimas pažeidžia sutarčių laisvės principą, o priteista delspinigių dalis nepadengia kreditoriaus patirtų nuostolių. Apeliacinės instancijos teismas pasisako dėl šių ieškovo argumentų apeliacinio skundo ribose.

9Ieškovas UAB „General Financing“ bei atsakovė J. S. laikotarpiu 2007-04-24 – 2010-08-04 sudarė penkias Vartojimo kredito sutartis, pagal kurias ieškovas atsakovei paskolino pinigų sumas, o atsakovė įsipareigojo mokėti mėnesines įmokas (b. l. 3-14). Atsakovei J. S. tinkamai nevykdant savo sutartinių įsipareigojimų ir nemokant ar vėluojant sumokėti sutartines įmokas, ieškovas UAB „General Financing“ pradėjo skaičiuoti Vartojimo kredito sutarčių II dalyse bei 1.9 punktuose numatytus 0,5 proc. delspinigius už kiekvieną pradelstą sumokėti dieną (b. l. 15-17). 2012-02-08 dienai atsakovei ieškovas buvo priskaičiavęs 2 595,33 Lt delspinigių nuo nesumokėtų 3 093,35 Lt įmokų.

10Netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai) (CK 6.71 str. 1 d.). Apeliantas nurodo, jog Vartojimo kredito sutartimis nustatyti 0,5 proc. už kiekvieną pradelstą dieną delspinigiai atlieka tiek prevencinę, baudinę paskirtį, tiek ir kompensacinę, jų sumažinimas pažeidžia sutarties laisvės principą. Pažymėtina, jog sutarties laisvės principas leidžia šalims laisvai susitarti dėl sutarties sąlygų, kurių imperatyviai nereglamentuoja įstatymas (CK 6.156 str. 1, 4 d.), toks šalių susitarimas negali pažeisti teisės principų. Kaip pažymėjo pirmosios instancijos teismas, ir nacionalinės, ir Europos Sąjungos teisės aktai draudžia vartojimo sutartyse numatyti neprotingai didelius delspinigius. Įstatyme nustatyta, kad jeigu netesybos aiškiai per didelės (CK 6.73 str. 2 d.) arba neprotingai didelės (CK 6.258 str. 3 d.), teismas gali netesybas mažinti, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje netoleruojamos neprotingai didelės, lupikiškos netesybos (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. rugsėjo 30 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje AB DnB NORD bankas v. UAB „Vaiba“, bylos Nr. 3K-3-369/2009; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 2 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Miaras“ v. A. D. IĮ „Aldaujana“, bylos Nr. 3K-7-409.). Nagrinėjamos bylos atveju sutartinių netesybų dydis tiek procentine išraiška (0,5 proc. už kiekvieną praleistą dieną), tiek galutinis vertės dydis (2 595,33 Lt), palyginus su negrąžinto kredito suma – 3 093,35 Lt, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, yra neprotingai didelės, todėl, vadovaujantis CK 6.73 str. 2 d. ir 6.258 str. 3 d. nuostatomis, darytina išvada, kad delspinigiai buvo sumažinti pagrįstai. Pirmosios instancijos teismas teisingai nurodė, kad teismas privalo užtikrinti vartotojo, kaip silpnesniosios sutarties šalies teisių ir teisėtų interesų apsaugą, todėl priimdamas sprendimą pagrįstai ex officio išnagrinėjo delspinigių dydžio klausimą. Kaip matyti iš ieškovo pateiktų dokumentų, atsakovė ketverius metus kiekvieną mėnesį pareigingai mokėjo sutartines įmokas bei priskaičiuotus delspinigius ieškovui, t. y. nemažą dalį prievolės pagal Vartojimo kredito sutartis jau įvykdė. Įvertinus šią aplinkybę, taip pat aplinkybę, kad sutartis buvo sudaryta tarp verslininko – ieškovo UAB „General Financing“ bei vartotojo fizinio asmens – atsakovės J. S., atsižvelgus į vartojimo kredito sutartyje numatytų palūkanų dydį, konstatuotina, jog 0,05 proc. delspinigiai už prievolės įvykdyti praleidimo dieną yra pakankami.

11Apeliantas teigia, kad teismo priteisti 259,53 Lt delspinigiai nepadengia jo nuostolių, patirtų atsakovei netinkamai vykdant savo įsipareigojimus. Tokie UAB „General Financing“ teiginiai yra deklaratyvūs, kadangi nei su ieškiniu, nei su apeliaciniu skundu nebuvo pateikti įrodymai, jog ieškovas būtų patyręs didesnius nuostolius nei teismo priteisti delspinigiai. Teoriniai pamąstymai apie netesybų reikalingumą finansų bendrovių veiklos stabilumui, bei apie tai, kokių rūšių nuostolius bendrovė galėtų patirti skolininkui netinkamai vykdant įsipareigojimus, nėra paremti jokiais rašytiniais ar kitokiais leistinais įrodymais apie ieškovo realiai patirtus nuostolius. CPK 178 str. numato pareigą kiekvienai iš šalių įrodyti tas aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus. Kadangi UAB „General Financing“ neįrodė patyręs didesnių nuostolių nei 259,53 Lt, pirmosios instancijos teismas, užtikrindamas vartotojo teisių ir interesų apsaugą, pagrįstai prašomus priteisti delspinigius sumažino iki 259,53 Lt.

12Bylinėjimosi išlaidos yra paskirstomos proporcingai tenkintų ir atmestų ieškinio reikalavimų daliai (CPK 93 str. 2 d.). Pirmosios instancijos teismas tenkino 63,59 proc. ieškovo reikalavimų, todėl ieškovui iš atsakovės pagrįstai priteisė 63,59 proc. ieškovo sumokėto 192 Lt žyminio mokesčio, t. y. 122 Lt. Apeliacinės instancijos teismui sprendimo už akių nekeičiant, nėra pagrindo perskirstyti ir bylinėjimosi išlaidų. Netenkinus apeliacinio skundo taip pat iš atsakovės nepriteisiamos 72 Lt bylinėjimosi išlaidų, ieškovo turėtų apeliacinės instancijos teisme.

13Vadovaudamasis išdėstytomis aplinkybėmis, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai ir teisingai ištyrė ir įvertino įrodymus bei aiškino ir taikė materialinės bei procesinės teisės normas ir priėmė pagrįstą sprendimą, kurio apeliacinio skundo argumentais keisti ar naikinti nėra pagrindo.

14Teismas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio pirmosios dalies pirmuoju punktu,

Nutarė

15Rokiškio rajono apylinkės teismo 2012 m. balandžio 30 d. sprendimą už akių palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai