Byla e2S-880-278/2015
Dėl arbitražinės išlygos dalies pripažinimo negaliojančia

1Panevėžio apygardos teismo teisėja Birutė Valiulienė apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovių akcinės bendrovės (toliau – AB) „EKRA“, uždarosios akcinės bendrovės (toliau - UAB) „Elkera“ atskirąjį skundą dėl Panevėžio miesto apylinkės teismo 2015 m. rugpjūčio 24 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e2-7447-956/2015 pagal ieškovių AB „Ekra“, UAB „Elkera“ ieškinį atsakovei UAB „Aukštaitijos vandenys“, trečiajam asmeniui viešajai įstaigai (toliau – VšĮ) „Vilniaus tarptautinis ir nacionalinis komercinis arbitražas“ dėl arbitražinės išlygos dalies pripažinimo negaliojančia ir,

Nustatė

2ieškovės AB „Ekra“ ir UAB „Elkera“ prašė teismą pripažinti negaliojančia nuo sudarymo momento (2011-06-08) tarp AB „Ekra“ ir UAB „Aukštaitijos vandenys“ sudarytos Panevėžio dumblo apdorojimo įrenginių statybos rangos sutarties Nr. 2011/AV-D(d)-4 sudedamąją dalimi esančio Pasiūlymo priedo 20.6 punkto nuostatą „Arbitražo taisyklės – Vilniaus tarptautinis ir nacionalinis komercinis arbitražo procedūros reglamentas“.

3Panevėžio miesto apylinkės teismas 2015 m. rugpjūčio 24 d. nutartimi nustatė ieškinio trūkumus ir įpareigojo ieškoves trūkumus pašalinti iki 2015-09-07. Nustatė, jog ieškovės, pateikdamos ieškinį, nepateikė įrodymų, pagrindžiančių atsakovės valią dėl ginčo nagrinėjimo teisme. Nurodė, kad arbitražinis susitarimas saisto tik jį pasirašiusius asmenis, tačiau ieškovė UAB „Elkera“, nebūdama minėto susitarimo šalimi, nepateikė įrodymų, pagrindžiančių, kokios konkrečiai jos teisės ir interesai pažeisti, sudarant ginčijamą arbitražinę sąlygą.

4Atskiruoju skundu AB „Ekra“ ir UAB „Elkera“ prašo panaikinti Panevėžio miesto apylinkės teismo 2015 m. rugpjūčio 24 d. nutartį ir ieškinio dėl arbitražinės išlygos dalies pripažinimo negaliojančia priėmimo klausimą grąžinti nagrinėti iš naujo Panevėžio miesto apylinkės teismui. Nurodo, kad teismas netinkamai vadovavosi kasacinio teismo praktika, nes ji aktuali tik tais atvejais, kai ieškinys pareiškiamas dėl ginčo, kurį šalys yra susitariusios perduoti nagrinėti arbitraže, o ne dėl paties arbitražinio susitarimo galiojimo. Teigia, kad UAB „Elkera“ yra AB „Ekra“ kreditorė. Nurodo, jog jei kilęs ginčas tarp AB „Ekra“ bei UAB „Aukštaitijos vandenys“ nebus išspręstas operatyviai, objektyviai ir teisingai ir tokiu būdu iš esmės sumažina UAB „Elkera“ galimybes greitu laiku atgauti susidariusią skolą bei pažeidžia jos teises bei teisėtus interesus.

5Atskirasis skundas tenkintinas.

6Sprendžiant klausimą dėl ieškinio priėmimo, patikrinama, ar ieškinys atitinka Civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) nustatytus ieškiniui keliamus reikalavimus (CPK 135 str. 2 d.). Įstatymo įtvirtinti reikalavimai ieškinio turiniui ir formai yra imperatyvūs ir jų nesilaikymas ieškovui sukelia neigiamų procesinių teisinių padarinių; tai reiškia, kad civilinė byla neiškeliama, kol nepašalinamos visos kliūtys kreiptis į teismą. Ieškinio trūkumų šalinimo institutas sudaro galimybę ieškovui ištaisyti trūkumus, teismui neatsisakant priimti pradinio ieškinio, o trūkumų nepašalinus, ieškinys laikomas nepaduotu ir teisėjo nutartimi grąžinamas jį padavusiam asmeniui (CPK 115 str., 138 str.). Ieškinio priėmimo stadijoje teismas patikrina, ar nėra aplinkybių, turinčių pagrindą teismui atsisakyti priimti ieškinį (CPK 137 str. 2 d.). Viena iš tokių aplinkybių yra šalių susitarimas perduoti ginčą nagrinėti arbitražui (CPK 137 str. 2 d. 6 p.). Kaip matyti iš ieškinio, ieškovės prašo pripažinti negaliojančia nuo sudarymo momento AB „Ekra“ ir UAB „Aukštaitijos vandenys“ 2011-06-08 statybos rangos sutarties dalį - arbitražo taisykles laikyti Vilniaus tarptautinio ir nacionalinio komercinio arbitražo procedūros reglamentą. Kartu su ieškiniu pateikti priedai patvirtina, jog UAB „Aukštaitijos vandenys“ 2014-10-28 pateikė ieškinį AB „Ekra“ dėl kompensacijos už darbų uždelsimą apmokėjimo, o AB „Ekra“ - atsiliepimą į UAB „Aukštaitijos vandenys“ ieškinį. Iš minėtų dokumentų matyti, jog šalys ginčija statybos rangos sutarties vykdymą, bet ne pačią arbitražinę išlygą. Kasacinio teismo praktikoje suformuota taisyklė sako, jog bendrosios kompetencijos teismas gali nagrinėti ginčą dėl arbitražinio susitarimo negaliojimo tuo atveju, jei toks ginčas nėra nagrinėjamas arbitraže (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-03-16 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-116/2010; 2015-03-06 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-135-695/2015). Nagrinėjamu atveju, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nurodė ieškovėms pateikti atsakovės nuomonę dėl ginčo nagrinėjimo teisme, nes ginčas kilęs ne dėl arbitruotino ginčo, t. y. statybos rangos sutarties netinkamo vykdymo, o dėl arbitražinio susitarimo pripažinimo negaliojančiu.

7Teismui teikiamo ieškinio turinys turi atitikti įstatyme įtvirtintus reikalavimus (CPK 111 str. 2 d., 135 str.). Kaip vienas iš reikalavimų ieškinio turiniui yra dalyvaujančių byloje asmenų procesinė padėtis (CPK 111 str. 2 d. 2 p.). Nurodyti byloje dalyvaujančius asmenis yra ieškovo, paduodančio ieškinį, pareiga (CPK 111 str. 2 d. 2 p., 135 str. 1 d.). Pagal teisės į tinkamą procesą principą asmenų procesinė padėtis byloje turi atitikti jų materialųjį teisinį suinteresuotumą bylos baigtimi (CPK 43 str. 1 d. 1 p.). Visais atvejais svarbu išsiaiškinti šalies tinkamumo civiliniame procese klausimą. Netinkama šalimi civiliniame procese laikytinas asmuo, kuris nėra ginčijamo materialiojo teisinio santykio dalyvis ir kuriam atitinkamai nepriklauso reikalavimo teisė (netinkamas ieškovas), arba kuris neturi pareigos atsakyti pagal jam pareikštą ieškinį (netinkamas atsakovas). Nustačius, kad konkretus asmuo nėra materialiojo teisinio santykio, iš kurio kilęs ginčas, tiesioginis subjektas ir neturi reikalavimo teisės, nėra teisinio pagrindo tokį asmenį vertinti kaip tinkamą ieškovą byloje. Jeigu pareikšti materialiniai teisiniai reikalavimai kyla iš sutartinių santykių, tai ieškovu turi būti asmuo, kuris sutartiniais santykiais susijęs su turinčiu pareigą atsakyti pagal pareikštą ieškinį asmeniu, nes sutartis, kaip sandoris, yra prievolių atsiradimo pagrindas (CPK 41 str., CK 6.2 str.). Iš atskirojo skundo matyti, kad UAB „Elkera“ yra AB „Ekra“ kreditorė ir pareikštu ieškiniu ketina apsaugoti savo interesus, t. y., atgauti skolą. Byloje nėra duomenų, kad UAB „Elkera“ ir UAB „Aukštaitijos vandenys“ sietų tiesioginiai sutartiniai teisiniai santykiai, tokių duomenų nepateikta ir su atskiruoju skundu. Tačiau teisę kreiptis į teismą turi kiekvienas asmuo manantis, kad jo teisė ar įstatymo saugomi interesai yra pažeisti, o klausimą ar ieškinys pareikštas reikalavimo teisę turinčio asmens, teismas sprendžia nagrinėdamas bylą, bet ne ieškinio priėmimo stadijoje, kurioje sprendžiami išimtinai procesinio teisinio pobūdžio klausimai (CPK 5, 45 str.).

8Apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, jog teismas be pagrindo įpareigojo ieškoves pašalinti ieškinio trūkumus, todėl nutartis naikintina ir ieškinio priėmimo klausimas perduotinas nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui.

9Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

10Panevėžio miesto apylinkės teismo 2015 m. rugpjūčio 24 d. nutartį panaikinti ir ieškinio priėmimo klausimą perduoti nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai