Byla 2A-62-198/2015
Dėl skolos priteisimo pagal ieškovės UAB „Gelvora“ ieškinį atsakovui V. J

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Birutė Jonaitienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Gelvora“ apeliacinį skundą dėl Panevėžio miesto apylinkės teismo 2014 m. spalio 6 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-5387-812/2014 dėl skolos priteisimo pagal ieškovės UAB „Gelvora“ ieškinį atsakovui V. J.,

Nustatė

3Ieškovė UAB „Gelvora“ prašė priteisti iš atsakovo V. J. 1531,81 Lt skolą, 170,18 Lt delspinigius, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei visas bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad 2002-09-10 UAB „Tele2“ ir atsakovas sudarė mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio (GSM) paslaugų sutartį Nr. T54A672360042908, pagal kurią UAB „Tele2“ atsakovui suteikė mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio paslaugas, o atsakovė įsipareigojo sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis sumokėti už minėtas paslaugas. Atsakovas savo pareigos atsiskaityti už suteiktas paslaugas nevykdė, todėl susidarė 1531,81 Lt skolos suma. 2009-03-31 Reikalavimo teisių perleidimo sutartimi Nr. 09-20-21 UAB „Tele2“ atlygintinai perleido ieškovei visus reikalavimus atsakovo atžvilgiu. Ieškovė pranešė atsakovui apie reikalavimo perleidimą ir tuo pačiu pareikalavo įvykdyti įsipareigojimus. Atsakovas 2010-05-31 įmokėjo 50 Lt, 2010-06-21 – 50 Lt, 2010-07-26 – 50 Lt įsiskolinimui dengti. Paminėtomis įmokomis (iš viso 150 Lt) padengtos ieškovės patirtos ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidos ir dalis delspinigių. Ieškovė nurodo, kad tokie atsakovo veiksmai laikytini veiksmais, kuriais atsakovas pripažino prievolę, todėl ieškinio senaties terminas skaičiuotinas nuo 2010-07-26. Taip pat nurodo, kad ieškiniui taikytinas bendrasis 10 metų ieškinio senaties terminas, nes atsakovo mokėjimai už suteiktas paslaugas nebuvo lygūs ir tik dėl sąskaitų-faktūrų pateikimo pasibaigus kalendoriniam mėnesiui negali būti prilyginami periodinėms išmokoms, kurioms taikomas sutrumpintas senaties terminas pagal LR CK 1.125 str. 9 d.

4Panevėžio miesto apylinkės teismo 2014 m. spalio 6 d. sprendimu ieškinį atmetė. Priteisė iš UAB „Gelvora“ atsakovui V. J. 300 Lt atstovavimo išlaidų, į valstybės biudžetą 11,50 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Teismas konstatavo, kad nagrinėjamu atveju yra suėjęs ieškinio senaties terminas, todėl atsakovui reikalaujant taikyti ieškinio senaties institutą, ieškinio senatis taikytina ir ieškinys atmestinas. Ieškovės argumentus, kad atsakovas savo veiksmais, t.y. sumokėdamas 150 Lt įmoką, nutraukė ieškinio senaties terminą teismas atmetė kaip nepagrįstus, nes šių veiksmų egzistavimo ieškovė neįrodė. Teismas nurodė, kad ieškinio senaties terminas reikalavimui dėl privalomo mokėti sutarties galiojimo laiku minimalaus mėnesio mokesčio (30 Lt) pareikšti teisme suėjo 2010-04-30. Ieškinio senaties terminas reikalavimui sumokėti skolą už suteiktas ir priimtas paslaugas atsakovui naudojantis mobiliuoju ryšiu 2003-01-01 iki 2003-05-31 suėjo 2013-06-30.

5Apeliaciniu skundu UAB „Gelvora“ prašo skundžiamą teismo sprendimą panaikinti, iš atsakovo priteisti 1531,81 Lt skolą ir 170,18 Lt delspinigių bei bylinėjimosi išlaidas, patirtas bylą nagrinėjant pirmos ir apeliacinės instancijos teismuose. Nurodo, kad atsakovo sutartinis įsipareigojimas gavus PVM sąskaitą faktūrą atsiskaityti UAB „Tele2“ už suteiktas paslaugas nėra laikomas periodiniu mokėjimus, todėl jam neturi būti taikomas sutrumpintas ieškinio senaties terminas. Nurodo, kad teismas nevertino ieškovės nurodytos teismų praktikos. Teismas nevertino aplinkybės, jog atsakovas neginčijo ieškovės nurodytų įmokų mokėjimo į UAB „Gelvora“ sąskaitą, todėl papildomi įrodymai dėl įmokų nebuvo teikti, nes laikytina, kad atsakovas šią aplinkybę pripažino. Ieškinio senaties terminas skaičiuotinas nuo 2010-07-26. Taikyti ieškinio senaties termino nebuvo pagrindo, kadangi bendrasis ieškinio senaties terminas būtų suėjęs 2020-07-26.

6Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovas prašo apeliacinį skundą atmesti, skundžiamą teismo sprendimą palikti nepakeistą, priteisti iš ieškovės atsakovo naudai patirtas bylinėjimosi išlaidas. Atsakovas turėjo pareigą atsiskaityti už paslaugas periodiškai, todėl teismo išvada dėl atsakovo ir „Tele2“ sudarytos sutarties periodiškumo požymių yra visiškai pagrįsta. Nurodo, kad vienodą teismų praktiką aiškinant ir taikant įstatymus ir kitus teisės aktus formuoja ne apygardų teismai, o Lietuvos Aukščiausiasis Teismas. Ieškovė savo reikalavimams praleido ieškinio senaties terminą. Tai, kad atsakovas atsiliepime į ieškinį nieko nepasisakė dėl nurodytų įmokų mokėjimo į UAB „Gelvora“ sąskaitą, priešingai nei teigia apeliantas nelaikytina, kad atsakovas šią aplinkybę pripažino. Šios aplinkybės atsakovas niekuomet nepripažino ir nepripažįsta.

7Apeliacinis skundas atmestinas, Panevėžio miesto apylinkės teismo 2014 m. spalio 6 d. sprendimas paliktinas nepakeistas (CPK 326 str. 1 d. 1 p.). Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismas ištyrė teisingam ginčo išsprendimui svarbias aplinkybes, visapusiškai, pilnai ir objektyviai pagal įrodymų vertinimo taisykles įvertino įrodymus, tinkamai išaiškino ir taikė materialinės bei procesinės teisės normas, motyvavo savo išvadas, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą ieškinį atmesti, kurį naikinti ar keisti apeliacinio skundo motyvais nėra pagrindo (CPK 185 str., 263 str. 1 d.). Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Pagrindo peržengti apeliacinio skundo ribas ir absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 329 str.). Sutikdamas su pirmos instancijos teismo padarytomis išvadomis vertinant įrodymus, taikant teisės normas, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009-10-14 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-296/2009, 2010-03-16 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010, 2011-02-15 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-52/2011 ir kt.). Apeliacinės instancijos teismas, sutikdamas su pirmosios instancijos teismo argumentais, motyvais ir išvadomis, visų jų išsamiai nekartoja, pasisako tik dėl apeliacinio skundo motyvų.

8Nustatyta, kad 2002-09-10 UAB ,,Tele2“ ir atsakovas sudarė mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio (GSM) paslaugų sutartį Nr. T5.4A672360042908, pagal kurią UAB „Tele2“ atsakovui suteikė mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio paslaugas, o atsakovas įsipareigojo sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis sumokėti už minėtas paslaugas (b.l. 15-16). Sutartimi atsakovas įsipareigojo mokėti minimalų mokestį už ryšio paslaugas per mėnesį bei mokesčius už teikiamas paslaugas, kurie viršija minimalų mėnesinį mokestį; UAB „Tele2“ kartą per mėnesį išrašo sąskaitas už suteiktas paslaugas; klientas privalo apmokėti pateiktą sąskaitą per penkiolika kalendorinių dienų nuo sąskaitos išrašymo datos (Sutarties 6 p.). Iš pateiktų UAB „Tele2“ sąskaitų-faktūrų laikotarpiu nuo 2003-01-31 iki 2005-03-31 matyti, kad atsakovo įsiskolinimas už suteiktas paslaugas sudarė 1531,81 Lt, paskutinę, 2005-03-01 išrašytą sąskaitą-faktūrą atsakovas privalėjo apmokėti iki 2005-04-28 (b.l. 18-44). Nors ieškovė nurodo, kad atsakovas jai sumokėjo dalį skolos – 150 Lt, tai patvirtinančių duomenų nepateikė. Byloje surinkti įrodymai patvirtina, kad UAB „Tele2“ nuo 2005-04-29 nesikreipė su ieškiniu į teismą dėl skolos priteisimo o 2009-03-31 Reikalavimo teisių perleidimo sutartimi Nr. 09-20-21 atlygintinai perleido ieškovei visus reikalavimus atsakovo atžvilgiu (b.l. 5, 11-14). LR CK 6.109 straipsnio nustatyta tvarka ieškovė 2009-05-04 pranešė atsakovui apie reikalavimo perleidimą ir pareikalavo įvykdyti įsipareigojimus (b.l. 45), atsakovui prievolės nevykdant, ieškinys teisme pareikštas tik 2014-07-01.

9Nepagrįstas apeliacinio skundo argumentas, kad atsakovo sutartinis įsipareigojimas gavus PVM sąskaitą faktūrą atsiskaityti UAB „Tele2“ suteiktas paslaugas nėra laikomas periodiniu mokėjimu, todėl jam neturi būti taikomas LR CK 1.125 str. 9 d. sutrumpintas ieškinio senaties terminas. Apeliantas nurodo, atsakovui pateiktos PVM sąskaitos faktūros apima ne tik minimalų mėnesinį prakalbamą mokestį, bet ir papildomas suteiktas paslaugas, viršijančias pasirinktą mokėjimo planą. Atsižvelgiant į tai pirmosios instancijos teismas taikė ir skirtingus ieškinio senaties terminus: ieškinio reikalavimui dėl privalomojo mokėti sutarties galiojimu laiku minimalaus mėnesinio mokesčio (30 Lt) pareikšti taikė 5 metų ieškinio senaties terminą, o ieškinio reikalavimui už paslaugas viršijusias minimalų mėnesio mokestį laikotarpiu nuo 2003-01-01 iki 2003-05-31 taikė bendrą 10 metų ieškinio senaties terminą. Apeliacinės instancijos sutinka, kad atsakovo V. J. ir UAB „Tele2“ sudarytos sutarties Nr. T5.4A672360042908 pagrindu numatytiems mokėjimams – privalomam mokėti sutarties galiojimo laiku minimaliam mėnesio mokesčiui (30 Lt) yra būdingi periodiškumo požymiai (Sutarties 6p.) – prievolės vykdymas yra periodiškai pasikartojantis, nes mokestis už UAB „Tele2“ suteiktas paslaugas turėjo būti mokamas kiekvieną mėnesį. Taigi, atsakovas turėjo pareigą atsiskaityti už paslaugas periodiškai, t.y. 30 Lt privalomą mėnesį mokestį mokėti kiekvieną mėnesį sutarties galiojimo laiku. Tuo tarpu ieškinio reikalavimui už paslaugas viršijusias minimalų mėnesio mokestį laikotarpiu nuo 2003-01-01 iki 2003-05-31 pirmos instancijos teismas pagrįstai taikė bendrą 10 metų ieškinio senaties terminą. Apeliacinio teismo vertinimu, mokestis už suteiktas ir priimtas paslaugas naudojantis mobiliuoju ryšiu, nepatvirtina jo periodiškumo, periodinei išmokai pripažinti būtina konstatuoti kriterijų visumą, t. y. mokesčio konkretų dydį ir mokėjimo konkretų terminą. Mokestis už suteiktas ir priimtas paslaugas naudojantis mobiliuoju ryšiu neatitinka kriterijų visumos, kadangi nėra pastovus, priklauso nuo naudojimosi mobiliuoju ryšiu kiekio.

10Apeliantas nurodo, jog atsakovas neginčijo ieškovo nurodytų įmokų (150 Lt) mokėjimo į UAB „Gelvora“ sąskaitą, dėl ko papildomi įrodymai dėl įmokų nebuvo pateikti, nes laikė, kad atsakovas šią aplinkybę pripažino. Apeliacinės instancijos teismas pripažįsta nepagrįstu šį apeliacinio skundo argumentą. Tai, kad atsakovas atsiliepime į ieškinį nieko nepasisakė dėl nurodytų įmokų mokėjimo į UAB „Gelvora“ sąskaitą, priešingai nei teigia apeliantas nelaikytina, kad atsakovas šią aplinkybę pripažino. Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovas nurodė, kad šių aplinkybių niekuomet nepripažino ir nepripažįsta. Sutiktina su pirmos instancijos teismo išvada, kad apeliantas neįrodė, jog 2010-05-31 atsakovas įmokėjo 50,00 Lt, 2010-06-21 – 50,00 Lt, 2010-07-26 – 50 Lt įsiskolinimui pagal mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio (GSM) paslaugų sutartį Nr. T5.4A672360042908 dengti, todėl pagrįstai ieškovės argumentus, kad atsakovas savo veiksmais, t.y. sumokėdamas 150 Lt įmoką, nutraukė ieškinio senaties terminą atmetė kaip nepagrįstus. Atkreiptinas dėmesys į tai, jog pareigą įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžiamas ieškinys, apylinkės teismas apeliantui išaiškino priimdamas nutartį skirti bylą nagrinėti teismo posėdyje. Tačiau įrodymų šioms aplinkybėms pagrįsti nei pirmos instancijos teismui, nei apeliacinės instancijos teismui apeliantas nepateikė. Taigi, šių veiksmų egzistavimo apeliantas neįrodė (CPK 178 straipsnis), todėl atmestini apeliacinio skundo argumentai, kad atsakovas savo veiksmais, t.y. sumokėdamas 150 Lt įmoką, nutraukė ieškinio senaties terminą. Esant nustatytoms aplinkybėms pirmos instancijos išvada, kad nagrinėjamu atveju yra suėjęs ieškinio senaties terminas, teisėta ir pagrįsta, todėl esant atsakovo reikalavimui taikyti ieškinio senaties institutą, ieškinio senatis taikytina ir ieškinys atmestas pagrįstai.

11Apeliacinį skundą atmetus iš apelianto priteistinos atsakovo apeliacinėje instancijoje turėtos išlaidos (CPK 93 str. 1 d.). Atsakovas už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą sumokėjo 200 Lt ir pateikė tai pagrindžiančius įrodymus ( b. l. 74.). Atsakovo patirtos bylinėjimosi išlaidos nelaikytinos pernelyg didelės, neviršija Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr.1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio, todėl nurodyta suma iš apelianto priteistina atsakovui. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

12Panevėžio miesto apylinkės teismo 2014 m. spalio 6 d. sprendimą palikti nepakeistą.

13Priteisti iš UAB „Gelvora“, įmonės kodas 125164834, atsakovui V. J., a.k. ( - ) 57,97 eurų ( 200 Lt) bylinėjimosi išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai