Byla e2-2111-819/2016
Dėl skolos už suteiktas paslaugas priteisimo, pareikštą atsakovui G. P

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Asta Misiūnaitė-Bashir rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Žirmūnų būstas“ ieškinį dėl skolos už suteiktas paslaugas priteisimo, pareikštą atsakovui G. P., ir

Nustatė

2ieškovas ieškiniu (b.l. 14-16) prašo priteisti iš atsakovo G. P. 18,86 Eur skolos, 5 % (penkių procentų) dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Ši civilinė byla iškelta 2015-08-11, priėmusi teismo įsakymą pagal ieškovo pareiškimą dėl skolos ir palūkanų priteisimo (b.l. 6).

3Ieškinyje ieškovas nurodo, kad ieškovas 2006-09-21 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1700 „Dėl UAB „Šnipiškių ūkis“ administruojamų daugiabučių namų sąrašo naujos redakcijos tvirtinimo“ teikė butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administravimo, eksploatavimo ir komunalines paslaugas name, esančiame ( - ). Atsakovas buvo buto, esančio ( - ), savininkas. Kiekvieną mėnesį atsakovui nuosavybės teise priklausiusio buto adresu buvo pateikiamas mokėjimo pranešimas su nurodyta priskaičiuota mokėti suma, kuri turėjo būti sumokėta iki mėnesio, einančio po mėnesio, kurį buvo priskaičiuoti mokesčiai, paskutinės dienos. Atsakovas už bendrosios dalinės nuosavybės administravimą, eksploatavimą ir suteiktas komunalines paslaugas tinkamai nemokėjo, todėl už laikotarpį nuo 2007-10-01 iki 2007-11-30 priskaičiuotus mokesčius susidarė 18,86 Eur įsiskolinimas. Atsakovas pateikė atsiliepimą (b.l. 45-46), kuriuo su pateiktu ieškiniu nesutinka. Nurodo, kad pateiktame ieškinyje nėra nurodyta, taip pat pateikta įrodymų, kad ieškovas suteikė atsakovui paslaugas, o šis jas priėmė, kokio pobūdžio, apimties buvo šios paslaugos. Taip pat atsiliepimu atsakovas prašo teismo taikyti sutrumpintą 5 metų ieškinio senaties terminą, nes ieškovas prašo iš atsakovo priteisti periodines įmokas. Tokią poziciją atsakovas grindžia Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-01-25 nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-4/2011, Vilniaus apygardos teismo nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-979-115/2011, Panevėžio apygardos teismo nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-62-198/2015. Pateiktu dubliku (b.l. 53-55) ieškovas prašo tenkinti jo pareikštą ieškinį. Nurodo, kad atsakovui skolos susidarymo laikotarpiu buvo suteiktos administravimo, eksploatavimo, šiukšlių išvežimo, remonto, laiptinių valymo, avarijos likvidavimo paslaugos ir teikta bendroji elektra. Ieškovo funkcijos administravimo paslaugų srityje yra bendro naudojimo objektų aprašo sudarymas, paskelbimas gyventojams, papildymas, pakeitimas, namo būklės įvertinimas ir jo atitikimo privalomųjų reikalavimų visumai nustatymas pagal nuolatinių stebėjimų ir apžiūrių rezultatus, metinių ir ilgalaikių remonto ar kitokio tvarkymo darbų ir lėšų poreikio planavimas, sutarčių sudarymas, mėnesinių įmokų apskaičiavimas dėl atsiskaitymo už komunalines ir kitas paslaugas namo bendroms reikmėms, šių įmokų kontrolės, surinkimo ir naudojimo apskaita, mėnesinių įmokų patalpų savininkams apskaičiavimas ir paskirstymas, sąskaitų teikimas, pranešimų spausdinimas ir pristatymas, įmokų surinkimas ir mokėjimų kontrolės vykdymas, informacijos pateikimas skelbimų lentoje, vėliavų kabininimas. Taip pat ieškovui buvo teikta ir gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektų nuolatinės techninės priežiūros paslauga (eksploatavimas) – namo pagrindinių konstrukcijų mechaninio patvarumo palaikymas, smulkių defektų šalinimas. Atsakovas pateikė byloje tripliką (b.l. 61), kuriame palaikė atsiliepime nurodytą poziciją. Nurodė, kad su ieškiniu pateiktos sąskaitos nepagrindžia 18 Eur skolos atsiradimo fakto. Byla buvo paskirta nagrinėti rašytinio proceso tvarka (b.l. 62, CPK 441 str.). Nė viena iš šalių neišreiškė pageidavimo bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka (CPK 441 str. 2 d.). Ieškinys tenkintinas.

4Iš byloje surinktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad pagal Nekilnojamojo turto registro duomenis atsakovas laikotarpiu nuo 2005-04-12 iki 2009-09-08 buvo buto, esančio ( - ), savininkas (b.l. 17-19). Ieškovas šiuo laikotarpiu namo ( - ), bendrasavininkams teikė butų ir kitų patalpų savininkų nuosavybės administravimo, eksploatavimo ir komunalines paslaugas 2006-09-21 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1700 „Dėl UAB „Šnipiškių ūkis“ administruojamų daugiabučių gyvenamųjų namų sąrašo naujos redakcijos tvirtinimo“ pagrindu (b.l. 24, 35). Ieškovas nurodo, kad už laikotarpiu nuo 2007-10-01 iki 2007-11-30 ieškovo atsakovui suteiktas paslaugas yra likęs 18,86 Eur įsiskolinimas. Nors atsakovas neigia tokio įsiskolinimo buvimo faktą, teismas, vertindamas byloje surinktų įrodymų visumą – išrašą iš buto sąskaitos (b.l. 20-22), skolų valdymo ataskaitą (b.l. 23), ieškovo atsakovui teiktas sąskaitas už paslaugas ginčo laikotarpiu (b.l. 56-57), neturi pagrindo dvejoti tokio įsiskolinimo faktu (CPK 185 str.). 2007 m. spalio, lapkričio mėnesio sąskaitos yra paskutinės, kurias teikė ieškovas atsakovui, iki jų išrašymo už atsakovo butui suteiktas paslaugas buvo skaičiuojamas žymiai didesnis įsiskolinimas, kuris buvo padengtas mokėjimais po 2007 m. spalio, lapkričio mėnesio, t.y. 2007 m. gruodžio mėn. sumokėta ieškovui 100 Lt (b.l. 21), o 2012 m. kovo mėn. sumokėti 332 Lt (b.l. 22). Nesant byloje jokių įrodymų, kad šiais mokėjimais buvo atsiskaityta už ieškovo suteiktas paslaugas, nurodytas 2007 m. spalio, lapkričio mėnesio sąskaitose (CPK 178 str., CK 6.55 str. 1, 2 d.), sutiktina su ieškovu, kad atsakovas už paslaugas, suteiktas laikotarpiu nuo 2007-10-01 iki 2007-11-30, ieškovui yra likęs skolingas 18,86 Eur sumą. Atsakovas atsiliepime taip pat nurodo, kad jam nėra suprantama už kokias ieškovo suteiktas paslaugas yra likusi skola. Teismo vertinimu, nurodyti atsakovo argumentai yra nepagrįsti (CPK 178 str.), nes iš ieškovo pateiktų 2007 m. spalio, lapkričio mėnesio sąskaitų matyti kokios paslaugas atsakovui šiais mėnesiais buvo suteiktos (administravimas, bendroji elektra, durų remontas, eksploatacinės išlaidos, laiptinių valymas, langų montavimas tech. koridoriuose, papildomas šiukšlių išvežimas, UAB „Avarija“ iškvietimas, apšvietimo pastato skydinėje rekonstrukcija) (b.l. 56-57). Atsakovas atsiliepime, triplike nenurodė atsikirtimų, kad šios sąskaitose nurodytos konkrečios paslaugos jam faktiškai nebuvo suteiktos arba buvo suteiktos netinkamai, jo neargumentavo. Todėl, remdamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 185 str., teismas neturi pagrindo abejoti, kad šios paslaugos atsakovui buvo suteiktos faktiškai (sąskaitose paskaičiuoti mokėjimai už įprastai daugiabučio namo bendrosios dalinės nuosavybės administratoriaus teikiamas paslaugas, jie iš esmės nesiskyrė nuo prieš tai buvusiais mėnesiais paskaičiuotų mokėjimų, byloje nėra jokių duomenų, liudijančių, kad atsakovas dėl jam teikiamų paslaugų, jų apimties, kainos, kokybės teikė kokias nors pretenzijas ieškovui, kt.).

5Atsakovas byloje prašo taikyti ieškinio senatį, nurodydamas, kad ieškovo pareikštam reikalavimui yra taikytinas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.125 str. 9 d. nustatytas sutrumpintas penkerių metų ieškinio senaties terminas. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.125 str. numato, kad sutrumpintas penkerių metų ieškinio senaties terminas taikomas reikalavimams dėl palūkanų ir kitokių periodinių išmokų išieškojimo (9 d.). Atsakovas nurodo, kad ieškovo iš atsakovo prašoma priteisti skola už suteiktas administravimo, eksploatavimo ir komunalines paslaugas yra periodinė išmoka, todėl šiam reikalavimui taikytinas minėtas sutrumpintas ieškinio senaties terminas. Teismas su šiuo atsakovo argumentu, įvertinęs Lietuvos Respublikos teismų formuojamą Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.125 straipsnio 1, 9 dalies aiškinimo ir taikymo praktiką, visgi negali sutikti. Atsakovas teisus teigdamas, kad Lietuvos Aukščiausias Teismas jo cituojamoje 2011-01-25 nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-4/2011, išaiškino, kad bendrieji kokybiniai požymiai, sujungiantys reikalavimus į tą pačią rūšį ir kartu išskiriantys iš civilinių teisinių reikalavimų visumos, šiuo atveju yra ne materialinių santykių prigimtis ar skolininko prievolei apibūdinti vartojamas terminas (išmoka, įmoka, mokestis), o tai, kad reikalavimas (kaip ir palūkanų išieškojimo atveju) pagal savo prigimtį nukreiptas į periodiškai pasikartojantį prievolės įvykdymą, taip pat kad nustatydamas sutrumpintą ieškinio senaties terminą periodinio pobūdžio išmokoms (įmokoms, mokesčiams), įstatymų leidėjas siekė užkirsti kelią susikaupti skolos, kurias skolininkas turi dengti iš einamųjų pajamų, išvengti beviltiškų skolų atsiradimo ir neigiamo skolų susikaupimo poveikio tiek skolininko, tiek kreditoriaus interesams. Tačiau, teismo vertinimu, nurodyto Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimo negalima taikyti nagrinėjamoje byloje, nes jis buvo pateiktas byloje, kurios aplinkybės (ratio decidendi) iš esmės skiriasi nuo nagrinėjamos. Atsakovo cituojamoje byloje Lietuvos Aukščiausias Teismas sprendė ginčą, susijusį su nuomos teisiniais santykiais, kuriuose Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.487 str. 3 d. 1 p. nustato šalių teisę susitarti dėl nuomos mokesčio periodinio mokėjimo konkrečia pinigų suma. Nagrinėjamu gi atveju sprendžiamas ginčas, kilęs iš daugiabučio namo bendrosios dalinės nuosavybės administravimo ir paslaugų teikimo namo bendraturčiams teisinių santykių, kuriuos reglamentuojančios Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatos tokių periodinių mokėjimų nenustato (CK 4.82 str. 3 d., 4.84 str. 3, 4, 6 d., 4.238 str. 1 d., 6.720 str.). Tiesa, ginčo metu šiuos teisinius santykius reglamentavęs Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-05-23 nutarimas Nr. 603 „Dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų patvirtinimo“ numatė, kad butų ir kitų patalpų savininkas mokesčius už bendro naudojimo objektų administravimą, jų techninę priežiūrą, komunalines ir kitas paslaugas turi sumokėti kas mėnesį, jeigu šalių susitarimu nenustatyta kitokia tvarka (2.5 p.), tačiau vien ši aplinkybė negali būti pagrindu ieškovo ieškinį kvalifikuoti kaip ieškinį dėl periodinių išmokų išieškojimo Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.125 str. 9 d. prasme. Teismo vertinimu, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.125 str. 9 d. vartojama sąvoka „periodinė“, vertinant ją įtvirtinusio Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatų kontekste (CK 1.9 str.), sietina su skolininkui žinoma konkrečia pinigų suma, kurią jis turi mokėti kreditoriui tokią pačią periodiškai, o ne su skolininko tam tikrais terminais, kurie perspektyvoje gali būti vertinami taip pat kaip periodiški, mokėtina suma, kuri kreditoriaus apskaičiuojama kiekvienu šiuo terminu atskirai, priklausomai nuo kreditoriaus įvykdytos prievolės skolininkui apimties, jos kainos ir t.t. Tokią išvadą patvirtina ne tik kita atsakovo cituojama Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-04-02 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-140/2009, taip pat 2013-06-21 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-362/2013¸ kuriose teikiami šios teisės normos išaiškinimai kitokių aplinkybių bylose, bet ir tai, kad teismų praktikoje ginčuose dėl skolos už teikiamas daugiabučio namo administravimo, komunalines paslaugas paprastai taikomas bendrasis 10 metų ieškinio senaties terminas (pvz., Kauno apygardos teismo 2013-12-19 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-1943-264/2013, 2013-09-12 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-1360-657/2013, Vilniaus apygardos teismo 2009-09-29 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-84-492/20109). Todėl teismas neturi pagrindo sutikti, jog ieškovas praleido šiam ginčui taikytiną bendrą, o ne sutrumpintą ieškinio senaties terminą – 10 metų (CK 1.125 str. 1 d.).

6Ginčo laikotarpiu galiojusio CK 4.82 str. 3 d. nustatė, kad butų ir kitų patalpų savininkas privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas. Pareiga šias įmokas apskaičiuoti ir jas surinkti teko ieškovui pagal tuo metu galiojusius Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-05-23 nutarimu Nr. 603 patvirtintus Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatus. Atsakovas priskaičiuotų mokesčių už suteiktas bendrosios dalinės nuosavybės administravimo, eksploatavimo ir komunalines paslaugas iki reikalavimų pateikimo šioje byloje neginčijo, tačiau jų tinkamai nemokėjo (pažymėtina, kad dalis skolos už 2007 m. spalio mėn. savanoriškai buvo sumokėta 2012 m. kovo mėn.), todėl už laikotarpiu nuo 2007-10-01 iki 2007-11-30 ieškovo suteiktas paslaugas įsiskolino 18,86 Eur. Byloje nėra duomenų, kad atsakovas šią sumą būtų sumokėjęs, todėl ieškovo prašoma priteisti 18,86 Eur suma priteistina ieškovui iš atsakovo (CK 4.82, 6.38 str., 6.200 str. 1 d., 6.213 str. 1 d.).

7Ieškovas prašo iš atsakovo priteisti 5 % (penkių procentų) dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo. Atsakovas praleido terminą piniginei prievolei įvykdyti, todėl ieškovui iš atsakovo priteistinos 5 % (penkių procentų) dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą – 18,86 Eur, nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2015-08-11) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.)

8Ieškovas už ieškinį sumokėjo žyminį mokestį – 15 Eur, už išrašą iš Nekilnojamojo turto registro – 0,87 Eur. Bendra ieškovo turėtų bylinėjimosi išlaidų suma – 15,87 Eur. Patenkinus ieškinį, bylinėjimosi išlaidos iš atsakovo priteistinos ieškovui (CPK 93 str. 1 d.). Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei iš atsakovo nepriteistinos (CPK 96 str. 6 d.).

9Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 441 str., 270 str., teisėja

Nutarė

10Ieškinį patenkinti visiškai.

11Priteisti iš atsakovo G. P., a.k. ( - ) ieškovo UAB „Žirmūnų būstas“, į. k. 121483222, naudai skolą – 18,86 Eur (aštuoniolika Eur 86 ct), 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 18,86 Eur (aštuoniolika Eur 86 ct) sumą už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo 2015-08-11 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 15,87 Eur (penkiolika Eur 87 ct) bylinėjimosi išlaidų.

12Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai