Byla 2-74-715/2012
Dėl priteisto išlaikymo nepilnamečiam vaikui dydžio pakeitimo, išlaikymo nepilnamečiam vaikui priteisimo bei gyvenamosios vietos vaikams nustatymo

1Mažeikių rajono apylinkės teismas, pirmininkaujant teisėjai Silvai Plungienei, sekretoriaujant teismo posėdžių sekretorei Lilijai Drizgienei,

2dalyvaujant ieškovei K. M. bei jos atstovei advokatei Genei Leigienei, išvadą teikiančios institucijos Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovui Vladui Narmontui,

3viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės K. M. ieškinį atsakovui N. G. dėl priteisto išlaikymo nepilnamečiam vaikui dydžio pakeitimo, išlaikymo nepilnamečiam vaikui priteisimo bei gyvenamosios vietos vaikams nustatymo.

4Išnagrinėjęs bylą, teismas

Nustatė

5Ieškovė prašė: 1) nustatyti nepilnametės dukters K. G., gim. 2004 m. vasario 2 d., gyvenamąją vietą pas ieškovę, 2) nustatyti sūnaus D. G., gim. 2008 m. lapkričio 6 d., gyvenamąją vietą su ieškove; 3) pakeisti iš atsakovo N. G. 2004 m. kovo 2 d. Mažeikių rajono apylinkės teismo įsakymu dukrai K. G. priteisto išlaikymo dydį ir priteisti iš atsakovo N. G. išlaikymą dukrai po 250 Lt kas mėnesį periodinėmis išmokomis nuo sprendimo priėmimo dienos iki dukters pilnametystės; 4) paskirti ieškovę priteisto nepilnametei dukrai K. G. išlaikymo tvarkytoja uzufrukto teise; 5) priteisti iš atsakovo N. G. nepilnamečio sūnaus D. G. išlaikymui po 250 Lt kas mėnesį periodinėmis išmokomis nuo sprendimo priėmimo dienos iki sūnaus pilnametystės; 6) priteisti iš atsakovo N. G. įsiskolinimą už laikotarpį nuo sūnaus D. G. gimimo po 250Lt kas mėnesį periodinėmis išmokomis viso: 7750 Lt; 7) paskirti ieškovę priteisto nepilnamečiam sūnui D. G. išlaikymo tvarkytoja uzufrukto teise;

68) priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas ir už advokato paslaugas.

7Ieškinys tenkintinas.

8Bylos duomenimis nustatyta, kad šalys turi nepilnamečių vaikų: K. G., gim. 2004 m. vasario 2 d., ir D. G., gim. 2008-11-06 (b. l. 6-7); abu šalių nepilnamečiai vaikai gyvena su ieškove (b. l. 4); nepilnametė K. G. nuo 2010-09-01 lanko Mažeikių moksleivių namų studiją „Nykštukas“ (b. l. 5); 2004 m. kovo 2 d. Mažeikių rajono apylinkės teismo įsakymu iš atsakovo N. G. dukrai K. G. priteistas išlaikymas po 100,00 Lt kas mėnesį nuo 2004-02-29 iki dukros pilnametystės (b. l. 3); nuosavybės teisės į nekilnojamąjį turtą bei transporto priemones ieškovei neįregistruotos (b. l. 8, 12); ieškovės pajamos per mėnesį sudaro vidutiniškai apie 231,55 Lt (b. l. 9).

9Dėl išlaikymo priteisimo nepilnamečiui D. G..

10Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnio 6 dalyje nustatyta tėvų teisė ir pareiga auklėti savo vaikus dorais žmonėmis ir ištikimais piliečiais, iki pilnametystės juos išlaikyti. Tėvų atsakomybė už gyvenimo sąlygų, būtinų vaikui vystytis, sudarymą pagal tėvų sugebėjimus ir finansines galimybes nustatyta ir Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos 27 straipsnio 2 dalyje. Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 21 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta abiejų tėvų pareiga vienodai rūpintis vaiko auklėjimu, tinkamai jį prižiūrėti, materialiai išlaikyti, aprūpinti gyvenamuoju būstu. Ši teisės aktuose įtvirtinta abiejų tėvų (tiek gyvenančio kartu su vaiku, tiek atskirai nuo jo) pareiga materialiai išlaikyti vaikus yra vienoda, jos vykdymo tvarka detalizuota CK trečiosios knygos antrame skirsnyje.

11Pareiga išlaikyti savo vaikus yra sudėtinė tėvų valdžios dalis (CK 3.155 straipsnio 1 dalis, 3.156 straipsnis). CK 3.155 straipsnyje įtvirtinta tėvų pareiga prižiūrėti vaikus iki pilnametystės apima visus šeimos santykius. Abu tėvai privalo teikti išlaikymą proporcingai savo turtinei padėčiai (CK 3.192 straipsnio 3 dalis). Materialinis išlaikymas išieškomas iš visų rūšių pajamų ir yra vaiko nuosavybė, kurią tvarko abu ar vienas iš tėvų uzufrukto teise (CK 3.185 straipsnis). Tėvų prievolė išlaikyti vaikus yra turtinė asmeninė (lot. intuitu personae), todėl jos negalima perleisti kitiems asmenims, taip pat negalima atsisakyti jos vykdyti. Vienam iš tėvų nevykdant išlaikymo prievolės, toks elgesys gali būti kvalifikuojamas kaip pagrindas riboti tėvų valdžią (CK 3.180 straipsnio 1 dalis). Šios pareigos nevykdymas ar netinkamas vykdymas negali būti pateisinamas bloga turtine padėtimi, kitų šeiminių ryšių susiformavimu, išvykimu ar kitokiomis priežastimis. Tais atvejais, kai tėvai gyvena skyrium, vieno iš tėvų, kuris gyvena atskirai nuo vaiko, pareigų prižiūrėti vaiką ir įgyvendinti tėvų valdžią (inter alia, materialiai išlaikyti vaikus) turinys nesikeičia, kinta jų vykdymo sąlygos.

12Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika nepilnamečių vaikų išlaikymo pareigos aiškinimo, jos svarbos, santykio su kitomis tėvų teisėmis ir pareigomis auklėjant ir prižiūrinti vaikus, yra suformuota ir nuosekliai plėtojama prioritetiškai ginant vaikų teises ir interesus (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo T. C. bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. rugsėjo 13 d. nutartį civilinėje byloje A. S. v. R. S., bylos Nr. 3K-3-469/2006; 2010 m. vasario 8 d. nutartį civilinėje byloje R. P. v. E. J., bylos Nr. 3K-3-37/2010). Tėvams gyvenant skyrium vaikų išlaikymo pareiga negali būti įgyvendinama taip, jog su vienu iš tėvų gyvenančių vaikų gyvenimo sąlygos pablogėtų neproporcingai tėvų turtinei padėčiai (CK 3.193 straipsnio 1 dalis, 3.195 straipsnis), ar vienas iš tėvų sutiktų, kad kitas šios pareigos nevykdytų (CK 3.192 straipsnio 3 dalis, 3.159 straipsnio 1 dalis), ar vykdytų taip, jog vaiko išlaikymo lėšas su vaiku gyvenantis vienas iš tėvų naudotų savo, o ne vaiko poreikiams tenkinti (CK 3.203 straipsnio 1 dalis). Išlaikymas turi būti skirtas kasdieniams vaiko poreikiams tenkinti, tinkamoms sąlygoms vaiko fizinei ir protinei būklei vystytis sudaryti, kad jis užaugtų pasiruošęs savarankiškam gyvenimui.

13Byloje nustatyta, jog atsakovas yra nepilnamečio D. G. tėvas, todėl turi pareigą savo vaiką materialiai išlaikyti (LR CK 3.192). Prašomas priteisti išlaikymo dydis, įvertinus bylos aplinkybes, nelaikytinas neprotingai dideliu. Atsakovas dėl šio ieškovės reikalavimo neprieštaravo. Todėl ieškinio reikalavimas dėl išlaikymo priteisimo D. G. yra tenkintinas, išlaikymą priteisiant nuo teisės į išlaikymą atsiradimo dienos, t. y. nuo 2008-11-06 (LR CK 3.200).

14Dėl išlaikymo nepilnametei K. G. dydžio pakeitimo.

15Lietuvos Respublikos CK 3.192 straipsnyje numatyta, jog išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams bei jų tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas. Materialinį išlaikymą savo nepilnamečiams vaikams privalo teikti abu tėvai proporcingai savo turtinei padėčiai. To paties kodekso 3.201 straipsnio 1 dalyje numatyta, jog teismas gali pagal vaiko, jo tėvo (motinos) arba valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos ar prokuroro ieškinį sumažinti arba padidinti priteisto išlaikymo dydį, jeigu po teismo sprendimo, kuriuo buvo priteistas išlaikymas, priėmimo, iš esmės pasikeitė šalių turtinė padėtis. Išlaikymo dydžio ir formos peržiūrėjimas galimas ir iš esmės pasikeitus nepilnamečių vaikų poreikiams (Lietuvos Aukščiausiojo T. C. bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2003 m. sausio 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. J. v. P. J., byla Nr. 3K-7-96/2003).

16Bylos duomenimis nustatyta, jog išlaikymas nepilnametei K. G. buvo priteistas 2004-03-02, t. y. daugiau nei prieš aštuonerius metus. Vaikui augant, jo poreikiai natūraliai didėja. Ieškovė teismo posėdžio metu paaiškino, jog vienam vaikui išleidžia apie 630,00 Lt per mėnesį, vaikus išlaikyti padeda ieškovės tėvai. Nagrinėjamu atveju nustačius bylai reikšmingas aplinkybes, jog nepilnametės K. G. poreikiai pasikeitė ir šiuo metu siekia apie 630,00 Lt per mėnesį, atsakovui neprieštaraujant dėl ieškinio reikalavimų, teismas, vadovaudamasis LR CPK 376 str. 3 d., laiko, jog yra pagrindas viršyti ieškinio reikalavimą dėl išlaikymo dydžio pakeitimo, priteisiant iš atsakovo jo nepilnametei dukrai 300,00 Lt dydžio išlaikymą periodinėmis išmokomis, mokamomis kas mėnesį nuo teismo sprendimo priėmimo dienos iki dukros pilnametystės.

17Dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo.

18Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – LR CK) 3.169 str. 1 d. numato, kad kai tėvas ir motina gyvena skyrium, vaiko gyvenamoji vieta nustatoma tėvų susitarimu. Nagrinėjamu atveju ginčo tarp šalių dėl jų bendrų vaikų gyvenamosios vietos nustatymo kartu su motina nėra. Todėl šioje dalyje ieškinys tenkintinas ir šalių vaikų gyvenamoji vieta nustatytina kartu su ieškove.

19Motina, su kuria lieka gyventi vaikas, skirtina vaiko išlaikymui skirto turto tvarkytoja (LR CK 3.190 str.), nes gyvenimo skyrium atveju išlaikymą tvarko tas iš tėvų, su kuriuo lieka gyventi vaikas. Vaikui skirtas išlaikymas turi būti naudojamas tik jo interesams (LR CK 3.203 str.). Išlaikymas negali būti naudojamas tėvo (motinos), kitų asmenų asmeniniams poreikiams tenkinti. Išlaikymą teikiantis tėvas turi teisę kontroliuoti išlaikymo panaudojimą.

20Dėl bylinėjimosi išlaidų.

21Bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovas buvo atleistas, išieškomos iš atsakovo į valstybės biudžetą proporcingai patenkintai ieškinio reikalavimų daliai (LR CPK 96 str. 1 d.). Kadangi ieškovė įstatymo yra atleista nuo žyminio mokesčio mokėjimo (LR CPK 83 str. 1 d. 2 p.), patenkinus ieškinį visiškai, 338,00 Lt dydžio žyminis mokestis (550 x 12 x 3 % +140) priteistinas iš atsakovo valstybei (LR CPK 80 str. 1 d. 1 p., 85 str. 1 d. 6 p.).

22Be to, nagrinėjant bylą, susidarė 10,00 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, kurios buvo apmokėtos teismo lėšomis. Atsižvelgiant į tai, kad ieškinys patenkintas, šios išlaidos priteistinos iš atsakovo valstybei (LR CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str.).

23Teismo sprendimas dėl lėšų nepilnamečio vaiko išlaikymui išieškojimo vykdytinas skubiai (LR CPK 282 str. 2 d. 1 p.).

24Vadovaujantis Lietuvos respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

25Ieškinį tenkinti visiškai.

26Pakeisti 2004 m. kovo 2 d. Mažeikių rajono apylinkės teismo įsakymu nepilnametei K. G., gim. 2004 m. vasario 2 d., priteisto išlaikymo dydį ir priteisti iš atsakovo N. G. išlaikymą dukrai K. G. po 300,00 Lt (tris šimtus litų 00 ct) kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo sprendimo priėmimo dienos iki dukters pilnametystės.

27Priteisti iš atsakovo N. G. išlaikymą sūnui D. G., gim. 2008 m. lapkričio 6 d., po 250,00 Lt (du šimtus penkiasdešimt litų 00 ct) kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo 2008 m. lapkričio 6 d. iki sūnaus pilnametystės.

28Paskirti ieškovę K. M. vaikų išlaikymui skiriamų lėšų tvarkytoja uzufrukto teise.

29Nustatyti nepilnamečių vaikų K. G. bei D. G. gyvenamąją vietą kartu su ieškove K. M..

30Priteisti iš atsakovo N. G. 338,00 Lt (tris šimtus trisdešimt aštuonis litus 00 ct) žyminio mokesčio bei 10,00 Lt (dešimt litų 00 ct) pašto išlaidų valstybei.

31Sprendimo dalį dėl išlaikymo priteisimo nukreipti vykdyti skubiai.

32Sprendimas per trisdešimt dienų nuo priėmimo gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Šiaulių apygardos teismui per sprendimą priėmusį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Mažeikių rajono apylinkės teismas, pirmininkaujant teisėjai Silvai... 2. dalyvaujant ieškovei K. M. bei jos atstovei advokatei Genei Leigienei,... 3. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 4. Išnagrinėjęs bylą, teismas... 5. Ieškovė prašė: 1) nustatyti nepilnametės dukters K. G., gim. 2004 m.... 6. 8) priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas ir už advokato paslaugas.... 7. Ieškinys tenkintinas.... 8. Bylos duomenimis nustatyta, kad šalys turi nepilnamečių vaikų: K. G., gim.... 9. Dėl išlaikymo priteisimo nepilnamečiui D. G..... 10. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnio 6 dalyje nustatyta tėvų... 11. Pareiga išlaikyti savo vaikus yra sudėtinė tėvų valdžios dalis (CK 3.155... 12. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika nepilnamečių vaikų išlaikymo... 13. Byloje nustatyta, jog atsakovas yra nepilnamečio D. G. tėvas, todėl turi... 14. Dėl išlaikymo nepilnametei K. G. dydžio pakeitimo.... 15. Lietuvos Respublikos CK 3.192 straipsnyje numatyta, jog išlaikymo dydis turi... 16. Bylos duomenimis nustatyta, jog išlaikymas nepilnametei K. G. buvo priteistas... 17. Dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo.... 18. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – LR CK) 3.169 str. 1 d.... 19. Motina, su kuria lieka gyventi vaikas, skirtina vaiko išlaikymui skirto turto... 20. Dėl bylinėjimosi išlaidų.... 21. Bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovas buvo atleistas,... 22. Be to, nagrinėjant bylą, susidarė 10,00 Lt išlaidų, susijusių su... 23. Teismo sprendimas dėl lėšų nepilnamečio vaiko išlaikymui išieškojimo... 24. Vadovaujantis Lietuvos respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 270... 25. Ieškinį tenkinti visiškai.... 26. Pakeisti 2004 m. kovo 2 d. Mažeikių rajono apylinkės teismo įsakymu... 27. Priteisti iš atsakovo N. G. išlaikymą sūnui D. G., gim. 2008 m. lapkričio... 28. Paskirti ieškovę K. M. vaikų išlaikymui skiriamų lėšų tvarkytoja... 29. Nustatyti nepilnamečių vaikų K. G. bei D. G. gyvenamąją vietą kartu su... 30. Priteisti iš atsakovo N. G. 338,00 Lt (tris šimtus trisdešimt aštuonis... 31. Sprendimo dalį dėl išlaikymo priteisimo nukreipti vykdyti skubiai.... 32. Sprendimas per trisdešimt dienų nuo priėmimo gali būti skundžiamas...