Byla e2-5944-911/2019
Dėl piniginių lėšų priteisimo

1

Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Kristina Serdiukienė, sekretoriaujant S. K., dalyvaujant ieškovės atstovei L. G., atsakovo atstovui advokatui J. P.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės Lietuvos Respublikos, atstovaujamos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, patikslintą ieškinį atsakovui antstoliui J. P., tretiesiems asmenims „Association of Underwriters known as Lloyd‘s“, atstovaujamai UADBB „Colemont draudimo brokeris“, AB SEB bankui, Klaipėdos apskrities vyriausiajam policijos komisariatui, antstoliams L. N., V. V., Z. Z. dėl piniginių lėšų priteisimo.

3Teismas

Nustatė

41.

5Ieškovė kreipėsi į teismą su patikslintu ieškiniu, prašydama priteisti iš atsakovo 141,44 Eur pinigines lėšas, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. 2.

6Ieškovė nurodo, kad 2018-08-14 kreipėsi į Klaipėdos miesto 7-ojo notaro biurą dėl 2017-07-22 mirusio M. K. palikimo priėmimo. Palikimo priėmimo faktas 2018-08-20 įregistruotas Testamentų registre, o 2018-12-11 ieškovei išduotas palikimo perėjimo valstybei liudijimas. M. K. paveldėtą turtą sudaro UAB „INVL A. M.“ pensijų kaupimo sąskaitoje sukauptos 141,44 Eur piniginės lėšos. Ieškovė raštu 2018-12-12 kreipėsi į UAB „INVL A. M.“, prašydama pervesti paveldėtas pinigines lėšas į ieškovės depozitinę sąskaitą. 2019-01-31 elektroniniu paštu UAB „INVL A. M.“ informavo paveldėtoją, jog 2016-03-02 antstolio J. P. patvarkymu areštuoti lėšas (vykdomoji byla Nr. 0172/16/00157) ir mirus dalyviui, 2018-11-23 visas pinigines lėšas pervedė antstoliui. Pažymi, kad valstybės paveldėtos 141,44 Eur piniginės lėšos pagal Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, valstybei perduoto turto, daiktinių įrodymų ir radinių perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 26 d. nutarimu Nr. 634, 2 punktą turėjo būti pervestos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau - VMI prie FM) depozitinę sąskaitą bei apskaitytos, surašant nustatytos formos turto perdavimo – priėmimo aktą. Tačiau, nepaisant anksčiau nurodytų aplinkybių, antstolis J. P. 2018-11-26, vadovaudamasis CPK 753 straipsnio nuostatomis, paskirstė mirusio M. K. sukauptas pinigines lėšas dar iki VMI prie FM jas perimant savo žinion. Nuo 2018-08-20 buvo įregistruotas Testamentų registre įrašas apie palikimo priėmimo faktą. Išieškojimą iš M. K. vykdo ir daugiau antstolių – V. V., A. S., L. N., Z. Z., J. P.. Todėl laikytina, kad antstolis J. P., žinodamas viešojo registro duomenis apie M. K. palikimo priėmimą, ne tik pažeidė CPK 626 straipsnio 1 dalį, bet ir viršijo savo įgaliojimus, kreipdamasis dėl piniginių lėšų pervedimo į jo depozitinę sąskaitą, o vėliau jų negrąžindamas, teisėtai paveldėtojai to pareikalavus ir iš esmės išskirtinai patenkindamas dalį savo reikalavimų. Ieškovė siekė problemą spręsti geruoju, tačiau antstolis 2019-01-02 patvarkymu Nr. S19-7 atsisakė tenkinti pareiškėjos skundą ir perdavė skundą nagrinėti teismui. Klaipėdos apylinkės teismas 2019-01-25 nutartimi civilinėje byloje Nr.2YT-159-904/2019 panaikino antstolio J. P. 2018-11-26 patvarkymą dėl vykdymo proceso šalies pakeitimo. Remdamasi minėta teismo išvada, ieškovė 2019-02-05 raštu Nr. (28.8-08-4E)RNA-2993 kreipėsi į antstolį, prašydama grąžinti valstybės vardu paveldėtas pinigines lėšas, kurias jam pervedė UAB „INVL A. M.“. 2019-02-14 buvo gautas antstolio raštas Nr. S19-3441, kuriuo informavo paveldėtoją, kad antstolio depozitinėje sąskaitoje ieškovės grąžintinų/išmokėtinų piniginių lėšų, nėra. Gavusi šį raštą, ieškovė 2019-03-19 pateikė skundą dėl antstolio procesinių veiksmų Nr.(23.3-08E)- RNA-6971, prašydama antstolį pakartotinai į ieškovės nurodytą depozitinę sąskaitą pervesti valstybės vardu paveldėtas 141,44 Eur pinigines lėšas bei primindama deliktinės atsakomybės taikymo sąlygas, esant neteisėtiems antstolio veiksmams. Antstolis pažeidžia ne tik paveldėtojos interesus, bet ir ignoravo 2019-01-25 teismo nutartį. 2018-12-11 notaro išduotas palikimo perėjimo valstybei liudijimas nėra užginčytas ar panaikintas. Todėl valstybei paveldėjus M. K. turtą (141,44 Eur) vykdomoji byla turėjo būti atnaujinama ir esant tinkamai pareikštoms kreditorių pretenzijoms, galėjo vykti skolininko pakeitimas vykdymo procese. UAB „INVL A. M.“ antstolio nurodymu 2018-11-23 visas pinigines lėšas pervedė minėtam antstoliui, ši aplinkybė patvirtina faktą, kad jo kreipimosi metu antstolis turėjo žinoti, kad palikėjas yra miręs (palikimo priėmimo faktas 2018-08-20 įregistruotas Testamentų registre). Įpėdinis laikomas priėmęs palikimą, kai jis faktiškai pradėjo paveldimą turtą valdyti arba perdavė palikimo atsiradimo vietos notarui pareiškimą dėl palikimo priėmimo. Šiuo atveju piniginės lėšos, kurios paskirstytos po M. K. mirties, praėjus 16 mėnesių (mirė 2017-07-22) esant teisėtai paveldėtojai, negali būti laikomos teisėtai išieškotomis vykdymo procese, todėl turi būti grąžintos valstybei (t. II, 64-66 b.l.). 3.

7Atsakovas antstolis J. P. pateikė atsiliepimą į patikslintą ieškinį, kuriame nurodė, kad nesutinka su ieškiniu, prašo jį atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. 4.

8Atsakovas teigia, kad neginčija, kad valstybė priėmė skolininko M. K., mirusio 2017-07-22, palikimą 2018-08-17 paduodama Klaipėdos miesto 7-ojo notarų biuro notarui Virgilijai J. M. pareiškimą dėl palikimo priėmimo (CK 5.50 str. 2 d.). Prievolės, atsiradusios po palikėjo mirties, nėra palikėjo prievolės. Tai yra naujo turto savininko (įpėdinio) prievolės, atsiradusios dėl jo, kaip turto savininko, ir kitų asmenų prievolinių teisinių santykių. Tai reiškia, kad buvo pagrindas pagal įstatymą mirusį skolininką M. K. pakeisti nauju skolininku valstybe, atstovaujama Valstybinės mokesčių inspekcijos, kaip perėmusia palikėjo skolininko M. K. teises ir pareigas. Valstybė atsako už palikėjo skolas, neviršydama jai perėjusio paveldėto turto tikrosios vertės (CK 5.62 straipsnio 3 dalis). Ieškovas klaidina teismą patikslintu ieškiniu pareikšdamas, kad apie antstolio 2016-02-25 patvarkymą Nr. 0172/16/00157 areštuoti UAB „INVL A. M.“ sąskaitoje skolininko M. K. lėšas pagal 2008-01-29 pensijų kaupimo sutartį sužinojo tik 2019-01-31 elektroniniu paštu gavęs UAB „INVL A. M.“ pranešimą, kad pensijų kaupimo sąskaitoje sukauptos lėšos pervestos į lėšas areštavusio antstolio sąskaitą. Nagrinėjamoje byloje ieškovas pateikė rašytinius įrodymus, kad apie antstolio patvarkymus areštuoti pensijų kaupimo sąskaitoje esančias M. K. lėšas Valstybinė mokesčių inspekcija žinojo jau 2017 metų gruodžio mėnesį. UAB „INVL A. M.“ 2017-12-14 raštu Nr. SK17-(3.3)-344 „Dėl Informacijos pateikimo M. K. paveldėjimo bylai“ informavo Valstybinę mokesčių inspekciją, kad M. K. sukauptas turtas UAB „INVL A. M.“ valdomo INVL EXTREMC II 16+ pensijų fondo asmeninėje pensijų sąskaitoje ir sukaupto turto vertė -141,44 EUR. Taip pat rašte nurodyta, kad šiam turtui pagal 2016-02-25 antstolio turto arešto aktą Nr. 0172/16/00157, 2016-08-08 antstolio turto arešto aktą Nr. 0172/15/00693 ir 2017-11-15 antstolio turto arešto aktą Nr. S1b-93693, yra taikomi areštai. Valstybinė mokesčių inspekcija, būdama išieškotoja antstolio J. P. žinioje buvusioje vykdomojoje byloje Nr. 0172/15/00693 (skolininkas M. K.) visiškai neinformavo atsakovo, nei apie skolininko M. K. mirtį, nei apie pradėtą skolininko M. K. palikimo priėmimo procedūrą bei neprašė panaikinti antstolio 2016-02-25 patvarkymu Nr. 0172/16/00157 nustatytą M. K. turtinės teisės į atitinkamą pinigų sumą, esančią UAB „INVL A. M.“ sąskaitoje ir priklausančią skolininkui M. K. pagal 2008-01-29 pensijų kaupimo sutartį, areštą. Atkreiptinas dėmesys, kad ir Klaipėdos m. 7-ojo notarų biuro notarės Virgilijos J. M. išduotame 2018-12-11 Palikimo perėjimo valstybei liudijime, notarinio registro Nr. MV7-9151, labai aiškiai nurodyta, kad M. K. sukauptas turtas UAB „INVL A. M.“ valdomo INVL EXTREMO II 16+ pensijų fondo asmeninėje pensijų sąskaitoje yra areštuotas. Atsakovas, 2018-11-14 gavęs UAB „INVL A. M.“ 2018-11-13 paklausimą Nr. SK18- (3.3)-376, kuriuo prašoma patikslinti ar tebetaikomi antstolio 2016-02-25 patvarkymas Nr. 0172/16/00157 ir 201608-08 patvarkymas Nr. 0172/15/00693 areštuoti M. K. lėšas ir prašoma informuoti kokius veiksmus atlikti su pensijų kaupimo fonde esančiomis lėšomis, t. y. antstolis sužinojo apie skolininko mirtį. Minimais patvarkymais antstolis prašė, kad UAB „INVL A. M.“ areštuotas lėšas pervestų į antstolio depozitinę sąskaitą Swedbank AB banke. Antstolis 2018-11-14 per Antstolių informacinę sistemą gavo Gyventojų registro informaciją, kad skolininkas M. K. mirė 2017-07-22. Tada antstolis, atsakydamas į UAB „INVL A. M.“ 2018-11-13 paklausimą, priėmė 2018-11-16 patvarkymą Nr. S18-32073, kuriuo prašė UAB „INVL A. M.“ vykdyti antstolio 2016-02-25 patvarkymą Nr. 0172/16/00157 ir 2016-08-08 patvarkymą Nr. 0172/15/00693. UAB „INVL A. M.“ 2018-11-23 bankiniu pavedimu į antstolio depozitinę sąskaitą pervedė 141,44 EUR dydžio pinigų sumą. Antstolis 2018-11-19 patvarkymu Nr. S18-32104 nutarė sustabdyti vykdomąją bylą Nr. 0172/16/00157 ir vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje, išskyrus veiksmus susijusius su priemonėmis skolininko turtui surasti bei areštuoti. Vykdomoji byla sustabdyta, kol po skolininko mirties atsiras jo teisių perėmėjas arba išnyks kitos aplinkybės, dėl kurių vykdomoji byla buvo sustabdyta. Antstolis, per Antstolių informacinę sistemą gavęs informaciją iš Testamentų registro, kad mirusio skolininko M. K. palikimą priėmė Valstybė, atstovaujama Valstybinės mokesčių inspekcijos, 201808-17 paduodama Klaipėdos miesto 7-asis notarų biuro notarui pareiškimą dėl palikimo priėmimo, priėmė 2018-11- 26 patvarkymą Nr. S18-32744 vykdomojoje byloje Nr. 0172/16/00157 „Dėl vykdymo proceso šalies pakeitimo“, kuriuo pradinį skolininką M. K. pakeitė naujuoju skolininku Valstybe, atstovaujama Valstybinės mokesčių inspekcijos, vadovaudamasis CPK 596 straipsniu ir Sprendimų vykdymo instrukcija. Tik priėmęs 2018-11-26 patvarkymą Nr. S18-32744 vykdomojoje byloje Nr. 0172/16/00157 „Dėl vykdymo proceso šalies pakeitimo“, atsakovas antstolis J. P. priėmė 2018-11-26 patvarkymą Nr. B18- 13667 „Dėl išieškotų lėšų paskirstymo“, kuriuo UAB „INVL A. M.“ 2018-11-23 bankiniu pavedimu į antstolio depozitinę sąskaitą gautą 141,44 EUR dydžio pinigų sumą skyrė iš dalies padengti vykdymo išlaidas (CPK 753 str. 1 d. 1 ir 2 p.). UAB „INVL A. M.“ 2018-11-23 bankiniu pavedimu į antstolio depozitinę sąskaitą pervesta 141,44 EUR suma buvo saugoma antstolio depozitinėje sąskaitoje iki antstolio patvarkymo dėl vykdymo proceso šalies pakeitimo priėmimo. Minima pinigų suma, vadovaujantis CPK 753 straipsniu, galėjo būti dengiamos tik vykdymo išlaidos, nepriklausomai kuris antstolis kurioje vykdomojoje byloje vykdomas priverstinis išieškojimas. Valstybė, atstovaujama Valstybinės mokesčių inspekcijos, antstolio 2018-11-26 patvarkymą Nr. S18- 32744, „Dėl vykdymo proceso šalies pakeitimo“ pareikalavo panaikinti 2018-12-28 skundu Nr. (23.4-08 E)RNA- 36764 dėl antstolio procesinių veiksmų. Antstoliui 2019-01-02 patvarkymu Nr. S19-7 atsisakius patenkinti Valstybinės mokesčių inspekcijos 2018-12-28 skundą Nr. (23.4-08 E)RNA-36764, byla perduota Klaipėdos apylinkės teismui (CPK 510 str. 3 d.). Atsakovas antstolis neginčija aplinkybės, kad Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmų 201901-25 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2YT-1591-904/2019 buvo panaikintas vykdomojoje byloje Nr. 0172/16/00157 antstolio J. P. 2018-11-26 patvarkymas Nr. S18-32744 „Dėl vykdymo proceso šalies pakeitimo“, tačiau ši teismo nutartis įsiteisėjo tik 2019-02-05. Pažymėtina, kad Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmai 2019-01-25 nutartimi panaikinę antstolio 2018-11-26 patvarkymą Nr. S18-32744 „Dėl vykdymo proceso šalies pakeitimo“, nutartyje visiškai nekonstatavo, kad antstolio patvarkymas laikomas negaliojančiu ab initio (nuo jo sudarymo momento), todėl antstolio 2018-11-26 patvarkymas Nr. S18-32744 „Dėl vykdymo proceso šalies pakeitimo“ laikytinas pripažintas negaliojančiu tik nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo 2019-02-05. Pažymi, kad nagrinėjamoje byloje nėra jokių įrodymų, kad antstolio veiklos kontrolę vykdančio teismo sprendimu būtų pripažinti neteisėtais ir nepagrįstais bei panaikinti antstolio 2018-11-16 patvarkymas Nr. S18- 32073 „Dėl piniginių lėšų pervedimo“ ir 2018-11-26 patvarkymas Nr. B18-13667 „Dėl išieškotų lėšų paskirstymo“. Visiškai teisiškai nepagrįsti ieškovo teiginiai, kad vykdymo procese tik skolininko turto paveldėtojas (nagrinėjamu atveju naujasis skolininkas, atsakantis už patikėjo skolas) gali skirstyti vykdymo proceso metu išieškotas lėšas. CPK 753 - 759 straipsniuose ir Sprendimų vykdymo instrukcijoje aiškiai nurodyta išieškotų lėšų paskirstymo tvarka, eiliškumas ir kokia institucija bei kokius procesinius dokumentus ir kokia tvarka priima - teisės normos, reglamentuojančios vykdymo procesą, nesuteikia skolininkui teisės jo subjektyviu pasirinkimu skirstyti kam sumokėti vykdymo proceso metu vykdomosiose bylose išieškotas lėšas. Atsakovo nuomone, nepagrįstai trečiaisiais asmenimis įtraukiami Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas ir antstolė V. V., antstolė L. N. ir antstolis Z. Z. bei draudimo bendrovė „Association of Underwriters known as Lloyd's“, atstovaujama UADBB „Colemont draudimo brokeris“ (t. 2, 84-90 b.l.) 5.

9Teismo posėdžio metu ieškovės atstovė palaikė patikslintame ieškinyje nurodytas aplinkybes bei prašė ieškinį tenkinti. 6.

10Teismo posėdžio metu atsakovo atstovas nesutiko su patikslintu ieškiniu, palaikė atsiliepime nurodytas aplinkybes bei prašė patikslintą ieškinį atmesti. 7.

11Trečiasis asmuo „Association of Underwriters known as Lloyd‘s“, atstovaujamas UADBB „Colemont draudimo brokeris“, atsiliepimo į patikslintą ieškinį nepateikė. Atstovas į bylos nagrinėjimą teismo posėdyje neatvyko, apie bylos nagrinėjimo laiką ir vietą pranešta tinkamai. 8.

12Trečiasis asmuo AB SEB bankas pateikė prašymą bylą nagrinėti atstovui nedalyvaujant, pareikštus ieškovo reikalavimus palieka spręsti teismo nuožiūra (t. II, 72 b.l.). 9.

13Tretieji asmenys Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, antstoliai L. N., V. V., Z. Z. atsiliepimų į patikslintą ieškinį nepateikė, atstovai į bylos nagrinėjimą teismo posėdyje neatvyko, apie bylos nagrinėjimo laiką ir vietą pranešta tinkamai.

14Teismas

konstatuoja:

ieškinys tenkinamas. 10.

15Byloje nustatyta, kad antstolis J. P. 2016-02-05 patvarkymu priėmė vykdyti vykdomąjį raštą dėl 264,98 Eur skolos, 5 procentų dydžio metinių palūkanų nuo 264,98 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2015-10-08 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 15 Eur žyminio mokesčio išieškojimo iš atsakovo M. K. ieškovo AB SEB bankas naudai (vykdomosios bylos Nr. 0172/16/00157 2, 12 b.l.). 2016-02-25 patvarkymu antstolis areštavo skolininkui M. K. priklausančią turtinę teisę į 279,98 Eur dydžio sumą (vykdomosios bylos Nr. 0172/16/00157 35 b.l.). 2017-04-10 ir 2018-04-20 antstolis priėmė patvarkymus dėl informacijos pateikimo, kuriuo kreipėsi į ieškovę, kad ji per 14 dienų pateiktų antstoliui informaciją ar pagal pateiktą skolininkų sąrašą, kuriame nurodytas ir M. K., ar Valstybinė mokesčių inspekcija turi grąžintinų piniginių lėšų (vykdomosios bylos Nr. 0172/16/00157 b.l. 78-81, 61-63). 2018-11-14 antstoliui patikrinus Gyventojų registro duomenis, gauta informacija, kad skolininkas M. K. mirė 2017-07-22, o iš Testamentų registro išrašo matyti, kad skolininko palikimą priėmė ieškovė (vykdomosios bylos Nr. 0172/16/00157 64, 68 b.l.). 2018-11-16 patvarkymu „Dėl piniginių lėšų pervedimo“ antstolis įpareigojo UAB „INVL A. M.“ nedelsiant įvykdyti 2016-06-08 patvarkymą areštuoti lėšas (t. 1, b.l. 67-68; vykdomosios bylos Nr. 0172/16/00157 71 b.l.). 2018-11-23 UAB „INVL A. M.“ atliko 141,44 Eur pavedimą į antstolio sąskaitą (t. 1, 69 b.l.). 2018-11-26 antstolis priėmė nurodymą Piniginių lėšų apribojimų informacinei sistemai (toliau – PLAIS) priverstinai nurašyti pinigines lėšas (vykdomosios bylos Nr. 0172/16/00157 77 b.l.). 11.

162018-11-26 patvarkymu Nr. S18-32744 antstolis pakeitė vykdomojoje byloje pradinį skolininką M. K. nauju skolininku - ieškove Valstybine mokesčių inspekcija (t. 1, 14-15 b.l.; vykdomosios bylos Nr. 0172/16/00157 82 b.l.). Dėl šio patvarkymo ieškovė teikė skundą, kurį antstolis 2019-01-02 patvarkymu atsisakė patenkinti, o Klaipėdos apylinkės teismas 2019-01-25 nutartimi tenkino ir panaikino antstolio 2018-11-26 minėtą patvarkymą (vykdomosios bylos Nr. 0172/16/00157 16-18, 93-95, 106-107 b.l.). 12.

172018-11-26 patvarkymu paskirstytos išieškotos 141,44 Eur lėšos, kurios paskirstytos: 20 Eur būtinosios vykdymo išlaidos; 121,44 Eur papildomos vykdymo išlaidos, kurios patiriamos atliekant atskirus veiksmus vykdomojoje byloje, 0 Eur – atlygis antstoliui, liko išieškoti 98,19 Eur vykdymo išlaidų (vykdomosios bylos Nr. 0172/16/00157 75 b.l.). 13.

18Nustatyta, kad pagal 2018-12-11 palikimo perėjimo valstybei liudijimą valstybė paveldėjo M. K. sukauptą turtą UAB „INVL A. M.“, kurio vertė 141,44 Eur (t. 1, 9 b.l., vykdomosios bylos Nr. 0172/16/00157 132 b.l.). 14.

192019-03-25 antstolis patvarkymu atsisakė tenkinti ieškovės 2019-03-19 skundą, kuriuo ieškovė prašė grąžinti jai 141,44 Eur paveldėtas lėšas (t. 1, 25-28 b.l., vykdomosios bylos Nr. 0172/16/00157 140-142 b.l.). 2019-04-29 ieškovė teismui pateikė ieškinį, o 2019-11-06 ieškovė jį patikslino (t. II, b.l. 68-70). 15.

20CK 5.3 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad palikimo atsiradimo laiku laikomas palikėjo mirties momentas. Nepriklausomai nuo to, kada įpėdinis priėmė palikimą ar kada įforminamas mirusiojo turto perėjimas valstybei, palikimo priėmimo teisiniai padariniai kyla retrospektyviai, t. y. nuo palikimo atsiradimo dienos. Procesinio teisių perėmimo esmė – vienai šaliai atstovaujančio asmens pakeitimas kitu civiliniame procese. Šalies pakeitimą jos teisių perėmėju vykdymo procese reglamentuoja CPK 596 straipsnio normos. Pagal CPK 596 straipsnio 1 dalies nuostatas, antstolis savo iniciatyva, vykdymo proceso šalių ar suinteresuotų asmenų prašymu per septynias darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos patvarkymu išsprendžia vykdymo proceso šalies pakeitimo klausimą. Antstolio patvarkymas pakeisti arba atsisakymas pakeisti vykdymo procese išieškotoją ar skolininką fizinio asmens mirties, juridinio asmens reorganizavimo ar likvidavimo, taip pat reikalavimo perleidimo ar skolos perkėlimo atveju, kitais įstatymų numatytais atvejais gali būti skundžiamas šiame Kodekse nustatyta tvarka. Apie vykdymo proceso šalies pakeitimą antstolis praneša vykdomąjį dokumentą išdavusiai institucijai ir vykdymo proceso šalims Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatyta tvarka. 16.

21Valstybė paveldimą turtą priima vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 259 „Dėl Lietuvos respublikos vyriausybės 2004 m. gegužės 26 d. nutarimo Nr. 634 „Dėl bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, į valstybės pajamas perduoto turto, daiktinių įrodymų, lobių ir radinių perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo patvirtintų taisyklių nuostatomis. Valstybė yra specifinis palikimo priėmėjas, nes jai netaikomos CK 5.60 straipsnio normos, t. y. valstybė negali atsisakyti palikimo priėmimo. Ji įpareigota priimti paveldėjimą, tik ši pareiga ribojama paveldėto turto vertės (CK 5.62 straipsnio 3 dalis). 17.

22CK 5.63 straipsnyje yra numatyta, kad palikėjo kreditoriai turi teisę per tris mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos pareikšti reikalavimus priėmusiems palikimą įpėdiniams, testamento vykdytojui arba palikimo administratoriui arba pareikšti teisme ieškinį dėl paveldimo turto. Vien tai, kad antstolis vykdo išieškojimą iš skolininko, bei faktas, kad valstybei paveldėjimo teise perėjo mirusio skolininko turtas, dar nėra pakankamas pagrindas pakeisti skolininką vykdymo procese iš mirusiojo į naująjį skolininką (įpėdinį). Aiškindamas CK 5.63 straipsnyje nustatytos tvarkos bei terminų reikšmę, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas taip pat yra pažymėjęs, kad CK 5.63 straipsnio nustatyti trijų mėnesių atnaujinamasis bei maksimalus trejų metų naikinamasis terminai kreditorių reikalavimams pareikšti (CK 5.63 straipsnio 1 ir 4 dalys) sudaro prielaidas civilinių teisinių santykių stabilumui bei apibrėžtumui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gruodžio 22 d. nutartis civilinėje Nr. 3K-3-540/2011), dėl to kreditoriai, buvę neaktyvūs ar dėl kitų priežasčių praleidę šiuos terminus, praranda galimybę įgyvendinti savo teises prieš palikimą priėmusius įpėdinius, o šie užsitikrina, kad atsakys tik už tokias palikėjo skolas, kurios paaiškėjo per įstatymo nustatytą laiką. Dėl nurodytų priežasčių sprendžiant dėl skolininko pakeitimo vykdymo procese ir yra reikšminga nustatyti, ar kreditorius yra pareiškęs apie savo reikalavimą CK 5.63 straipsnyje nustatytais būdais ir terminais. Palikėjo kreditoriaus reikalavimo pareiškimo CK 5.63 straipsnio prasme tikslas – suteikti įpėdiniui informacijos apie palikėjo kreditorių turtines pretenzijas į palikėjo turtą, nes tokia informacija padeda įpėdiniui apsispręsti, ar jam apskritai priimti palikimą, o jeigu priimti, tai kokiu būdu (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. birželio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-190/2009). Nors CK 5.63 straipsnio 1 dalyje išvardyti palikėjo kreditorių pretenzijų pareiškimo būdai: pareikšti reikalavimus priėmusiems palikimą įpėdiniams, testamento vykdytojui arba palikimo administratoriui arba pareikšti teisme ieškinį dėl paveldimo turto, tačiau CK 5.63 straipsnio 1 dalyje nurodytas kreditorių reikalavimų pareiškimo būdų sąrašas nėra baigtinis. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pasisakęs, kad greta šiame straipsnyje nurodytų būdų tinkamu pareiškimu laikomas ir pranešimas notarui (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. kovo 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-91/2013), taip pat kad šios normos tikslus atitinka ir tinkamu kreditoriaus reikalavimo pareiškimu laikytinas viešame registre išviešintas palikėjo turto areštas, jis gali būti išviešintas tiek iki, tiek ir po palikėjo mirties laikantis CK 5.63 straipsnio 1 dalyje nustatyto trijų mėnesių termino (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-12-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-540/2011; 2014-04-14 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-18/2014; 2016-03-30 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-196-969/2016). 18.

23Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad nei CK 5.63 straipsnyje, nei kitose materialiosios teisės normose nenustatyta, kad, esant paveldėjimo teisiniams santykiams, kreditorių reikalavimams, kurie jau yra vykdomi ar yra kokioje nors kitoje procesinėje teisminio teisių gynimo stadijoje, taikomas kitoks teisinis režimas, nei reikalaujama pagal CK 5.63 straipsnį. Todėl nustatant, ar palikėjo turtinė prievolė (skola) perėjo įpėdiniams paveldėjimo būdu, neturi reikšmės aplinkybė, jog kreditoriaus reikalavimas yra vykdomas CPK VI dalyje reglamentuota vykdymo tvarka. Dėl to kreditorius, siekiantis, kad palikėjo prievolę (skolą) perimtų skolininko įpėdinis (tame tarpe ir valstybė), turi pareikšti apie tai CK 5.63 straipsnyje nustatyta tvarka. Šios normos reikalavimų nesilaikymas lemia, kad palikėjo turtinė prievolė įpėdiniams nepereina paveldėjimo būdu, nes atitinkama palikėjo skola nepatenka į palikimo masę. Dėl to, sprendžiant dėl skolininko pakeitimo pagal CPK 596 straipsnį, turi būti nustatoma, ar yra procesinių teisių ir pareigų perkėlimo pagrindas, t. y. ar kreditoriaus reikalavimas atitinka CK 5.63 straipsnio sąlygas. Nustačius, kad kreditorius nustatytais terminais CK 5.63 straipsnio 1 dalyje nurodytiems subjektams nepareiškė reikalavimų (nepateikė ieškinio dėl paveldimo turto) ir jo reikalavimų patenkinimo klausimas neišspręstas, pareiškimas dėl procesinio teisių perėmimo, įskaitant ir vykdymo procese, negali būti tenkinamas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011-05-17 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-243/2011). 19.

24Nagrinėjamu atveju CK 5.63 straipsnio 1 dalyje numatytas trijų mėnesių terminas nuo palikimo atsiradimo dienos kreditorių reikalavimams pareikšti baigėsi 2017-10-22. Palikimo perėjimo valstybei liudijimas patvirtina, kad M. K. palikimas paveldėjimo teise perėjo valstybei. Iš bylos medžiagos matyti, kad antstolis ieškovę apie vykdomą išieškojimą iš M. K. informavo 2018-11-29, kuomet ieškovė gavo antstolio 2018-11-23 patvarkymą Nr. S18-32744 „Dėl vykdymo proceso šalies pakeitimo“ (vykdomosios bylos Nr. 0172/16/00157 82-84 b.l.). Iš vykdomojoje byloje esančių 2018-08-14, 2018-11-14 Turto areštų aktų registro išrašo matyti, kad antstolis J. P. neišviešino minėtame registre skolininko M. K. turtui taikyto arešto vykdomojoje byloje Nr. 0172/16/00157 (vykdomosios bylos Nr. 0172/16/00157 23, 67, 88 b.l.). Teismas pažymi, kad skolininko piniginių lėšų, esančių pensijų kaupimo fonde, areštas negali būti laikomas pagrindu konstatuoti, jog kreditoriaus CK 5.63 straipsnyje nustatyta pareiga, buvo atlikta. Jeigu skolininko lėšos buvo areštuotos, būtina nustatyti, ar įpėdinis, priėmęs palikimą, objektyviai galėjo ir turėjo žinoti apie šį areštą apie palikėjo skolinius įsipareigojimus kreditoriui. Šiuo atveju tokio fakto teismas nagrinėjamu atveju nenustatė. Be to, nei antstolis, nei išieškotojas nepateikė teismui įrodymų apie tai, jog prašė atnaujinti praleistą terminą kreditoriniam reikalavimui mirusiojo įpėdiniui pareikšti. Atsižvelgiant į tai, kad byloje nėra įrodymų, jog po skolininko mirties antstolis ar išieškotojas per tris mėnesius pareiškė apie savo reikalavimus palikimą perėmusiai valstybei, nėra pagrindo ir konstatuoti, kad valstybei per CK 5.63 straipsnio 1 dalyje nustatytą trijų mėnesių terminą nuo palikimo atsiradimo dienos tapo žinoma apie palikėjo M. K. kreditorių ir jo reikalavimą, kurie vykdomi antstolio J. P. vykdomojoje byloje Nr. 0172/16/00157. Pažymėtina tai, kad Klaipėdos apylinkės teismas 2019-01-25 nutartimi ieškovės skundą tenkino ir panaikino antstolio 2018-11-26 minėtą patvarkymą, kuriuo antstolis pakeitė vykdomojoje byloje pradinį skolininką M. K. nauju skolininku - ieškove Valstybine mokesčių inspekcija (t. 1, 70-71 b.l.; vykdomosios bylos Nr. 0172/16/00157 82, 86-87, 93-95, 106-107 b.l.). Minėta teismo nutartis įsiteisėjo 2019-02-05. 20.

25Iš AB Swedbank banko išrašo matyti, kad 2018-11-23 buvo įvykdytas 141,44 Eur sumos pervedimas atsakovui – antstoliui J. P., pagal jo 2018-11-26 patvarkymą Nr. S18-32073 dėl lėšų pervedimo (vykdomosios bylos Nr. 0172/16/00157 74 b.l.). Pripažintina, kad šios piniginės lėšos buvo pervestos po skolininko M. K. mirties praėjus beveik 16 mėnesių. Antstolis nurodymą dėl priverstinai piniginių lėšų nurašymo PLAIS priėmė 2018-11-26 (vykdomosios bylos Nr. 0172/16/00157 77 b.l.). Iš vykdomojoje byloje esančių 2018-11-14 duomenų iš Gyventojų registro matyti, kad 2018-11-14 antstoliui tapo žinoma, kad skolininkas M. K. yra miręs (vykdomosios bylos Nr. 0172/16/00157 64 b.l.). Taigi, tai patvirtina aplinkybę, kad 2018-11-16 antstoliui priimant patvarkymą dėl piniginių lėšų pervedimo UAB „INVL A. M.“ buvo žinoma aplinkybė, jog skolininkas yra miręs. 21.

26Ištyręs byloje pateiktus įrodymus – šalių atstovų paaiškinimus, rašytinę bylos medžiagą, teismas daro išvadą, kad ieškovės ieškinys yra pagrįstas. Nustatyta, kad skolininkas M. K. mirė 2017-07-22, o jo turtą priėmė valstybė 2018-08-17, paduodama notarui pareiškimą dėl palikimo priėmimo (CK 5.50 str. 2 d., 5.62 str.) (vykdomosios bylos Nr. 0172/16/00157 68 b.l.). Tačiau valstybė, atstovaujama Valstybinės mokesčių inspekcijos, nėra antstolio vykdomoje vykdomojoje byloje skolininko teisių ir pareigų perėmėja. Nesant vykdomojoje byloje skolininko ir jo teisių ir pareigų perėmėjo, vykdomoji byla turi būti nutraukiama (CPK 629 str. 1 d. 3 p.). 22.

27Iš byloje esančių užklausų apie skolininką nustatyta, kad antstoliui aplinkybė, jog skolininkas M. K. mirė tapo žinoma 2018-11-14. Pripažintina, kad vykdomojoje byloje mirus skolininkui ir nesant jo teisių ir pareigų perėmėjui, išieškotojas, o taip pat ir antstolis J. P. tapo mirusio asmens M. K. kreditoriais. Antstolis patyrė vykdydamas vykdomąją bylą išlaidas, kurios yra detalizuotos antstolio 2018-11-26 patvarkyme dėl piniginių lėšų paskirstymo. Antstoliui J. P., reiškiančiam pinigines pretenzijas dėl patirtų vykdymo išlaidų atlyginimo, antstolis turėjo šį reikalavimą pareikšti CK 5.63 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka, o tuo atveju, jeigu įstatymo nustatytas 3 mėnesių terminas yra praleistas – kreiptis į teismą su reikalavimu dėl paveldimo turto, nurodant svarbias priežastis, dėl kurių 3 mėnesių terminas buvo pareikštas (CK 5.63 str. 1, 4 d.). Šiuo atveju iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad antstolis praleido įstatymo nustatytą 3 mėnesių terminą kreditoriniam reikalavimui pareikšti, taip pat ir įstatymo tvarka nesikreipė dėl praleisto termino atnaujinimo. Antstolis priėmė 2018-11-16 patvarkymą „Dėl piniginių lėšų pervedimo“ antstolis įpareigojo UAB „INVL A. M.“ nedelsiant įvykdyti 2016-06-08 patvarkymą areštuoti lėšas bei 2018-11-26 antstolis priėmė nurodymą PLAIS priverstinai nurašyti pinigines lėšas (vykdomosios bylos Nr. 0172/16/00157 71, 77 b.l.). Gavęs pinigines lėšas, antstolis 2018-11-26 jas paskirstė. Pripažintina, kad šie antstolio veiksmai yra neteisėti. Be to, byloje nustatyta ir tai, kad miręs skolininkas M. K. turėjo ir kitų kreditorių, kurie vykdė jo atžvilgiu išieškojimą per antstolius L. N., V. V., Z. Z., kurie turėjo teisę reikšti reikalavimą dėl piniginių lėšų ieškovei, kaip mirusiojo skolininko M. K. turto paveldėtojai. Dėl to antstolis, išskirtinai savo naudai paskirstęs gautą iš UAB „INVL A. M.“, 141,44 Eur sumą jo patirtų vykdymo išlaidų dengimui, ignoravo ne tik mirusio skolininko M. K. paveldėtoją, bet ir kitų šio skolininko kreditorių interesus, nes jie galimai turi teisę į savo piniginių reikalavimų patenkinimą paveldėto turto ribose. Byloje nustatyta, kad 141,44 Eur piniginių lėšos priklauso valstybei palikimo perėjimo valstybei liudijimą, notarinio registro Nr. MV7-9151, pagrindu. 2018-12-11 išduotas minėtas palikimo perėjimo valstybei liudijimas nėra nuginčytas ar panaikintas. Nagrinėjamu atveju 141,44 Eur piniginės lėšos negali būti laikomos ir teisėtai išieškotomis vykdymo procese ir turi būti grąžinamos valstybei. 23.

28Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes, darytina išvada, kad antstolis J. P., žinodamas, jog piniginės lėšos pervestos į antstolio sąskaitą po skolininko mirties, nepagrįstai negrąžina valstybei jos paveldėto turto ir taip pažeidžia proporcingumo, teisingumo principus bei suvaržo ieškovės teises. Ieškovės reikalavimas tenkinamas, iš atsakovo ieškovės naudai priteisiamos 141,44 Eur piniginės lėšos. 24.

29Remiantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi, skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. CK 6.210 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Kadangi atsakovas prievolės tinkamai nevykdė, iš jo priteisiamos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą (141,44 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2019-05-07) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. 25.

30Kiti argumentai ir įrodymai esminės reikšmės bylos baigčiai neturi, todėl teismas jų plačiau neaptaria ir nepasisako (CPK 185 str.). 26.

31Pažymėtina, kad atsakovo argumentas, jog jo 2018-11-26 patvarkymas Nr. S18-3274 „Dėl vykdymo proceso šalies pakeitimo“ buvo panaikintas teismo 2019-01-25 nutartimi, todėl jis turi būti laikomas negaliojančiu tik nuo šios teismo nutarties įsiteisėjimo - 2019-02-05, yra nepagrįstas. Teismas minėtą antstolio patvarkymą panaikino bei nurodė, kad antstolis neteisėtai ir nepagrįstai priėmė šį patvarkymą, nes netinkamai taikė procesinių teisių perėmimo institutą reglamentuojančias teisės normas. Taigi, teismo buvo konstatuota, jog 2018-11-26 patvarkymas Nr. S18-3274 „Dėl vykdymo proceso šalies pakeitimo“ yra neteisėtas ir nepagrįstas, todėl buvo panaikintas. Dėl šios priežasties minėtas antstolio patvarkymas negali būti laikomas neteisėtu tik nuo teismo 2019-01-25 nutarties įsiteisėjimo. Priešingu atveju būtų paneigti teisinio apibrėžtumo, aiškumo ir teisėtų lūkesčių principai. 27.

32Atsakovo argumentai dėl nepagrįsto trečiųjų asmenų – antstolių L. N., Z. Z. įtraukimo į bylos nagrinėjimą taip pat yra nepagrįsti. Antstoliai, vykdydami vykdomąsias bylas, patyrė vykdymo išlaidas, todėl jie gali turėti dėl to pretenzijų skolininko palikimą priėmusiam asmeniui, kurio paveldėtą turtą – 141,44 Eur lėšas antstolis nepagrįstai paskirstė savo naudai. 28.

33Atsakovas teigia, kad trečiasis asmuo „Association of Underwriters known as Lloyd‘s“, atstovaujama UADBB „Colemont draudimo brokeris“, taip pat nepagrįstai byloje yra trečiuoju asmeniu, nes draudimo polise nurodyta sąlyginė išskaita yra 290 Eur kiekvienam įvykiui, o šiuo atveju ieškinio suma – 141,44 Eur. Pažymėtina, kad iš pateikto antstolių profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimo nustatyta, kad draudimo apsauga galioja ir teisminių išlaidų, kurias priteisiamos laimėjusios šalies naudai iš apdraustojo, iki 5000 Eur dydžio atlyginimui. 29.

34Atsakovas nurodo aplinkybę, jog 2019-10-23 visiškai įvykdžius vykdomąjį dokumentą buvo užbaigta vykdomoji byla Nr. 0162/12/00710, kurią vykdė antstolė V. V. iš skolininko M. K. išieškotojo Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato naudai, todėl išieškotojas ir antstolė nepagrįstai įtraukti byloje trečiaisiais asmenimis. Teismas sprendžia, kad šis atsakovo argumentas yra nepagrįstas. Tai, kad minėta vykdomoji byla buvo nutraukta, besąlygiškai nereiškia, jog šioje byloje minėti asmenys negali dalyvauti kaip tretieji asmenys, o būsimas teismo sprendimas negali turėti įtakos jų teisėms ir pareigoms. 30.

35Ieškovė yra atleista nuo žyminio mokesčio mokėjimo, todėl patenkinus ieškinį iš atsakovo valstybei priteisiamos bylinėjimosi išlaidos – 15 Eur žyminis mokestis (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 7 d., 83 str. 1 d. 10 p., 96 str. 1 d.). Įrodymų, kad ieškovė patyrė kitas bylinėjimosi išlaidas byloje nepateikta.

36Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259-260, 268-270 straipsniais, teismas

Nutarė

37tenkinti ieškinį visiškai.

38Priteisti iš atsakovo antstolio J. P., a.k. ( - ) 141,44 Eur (vienas šimtas keturiasdešimt vienas euras 44 centai) pinigines lėšas bei 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 141,44 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2019-05-07 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ieškovei Lietuvos Respublikai, atstovaujamai Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, j.a.k. ( - ).

39Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui, jį paduodant per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1.

Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Kristina... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės... 3. Teismas... 4. 1.... 5. Ieškovė kreipėsi į teismą su patikslintu ieškiniu, prašydama priteisti... 6. Ieškovė nurodo, kad 2018-08-14 kreipėsi į Klaipėdos miesto 7-ojo notaro... 7. Atsakovas antstolis J. P. pateikė atsiliepimą į patikslintą ieškinį,... 8. Atsakovas teigia, kad neginčija, kad valstybė priėmė skolininko M. K.,... 9. Teismo posėdžio metu ieškovės atstovė palaikė patikslintame ieškinyje... 10. Teismo posėdžio metu atsakovo atstovas nesutiko su patikslintu ieškiniu,... 11. Trečiasis asmuo „Association of Underwriters known as Lloyd‘s“,... 12. Trečiasis asmuo AB SEB bankas pateikė prašymą bylą nagrinėti atstovui... 13. Tretieji asmenys Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas,... 14. Teismas... 15. Byloje nustatyta, kad antstolis J. P. 2016-02-05 patvarkymu priėmė vykdyti... 16. 2018-11-26 patvarkymu Nr. S18-32744 antstolis pakeitė vykdomojoje byloje... 17. 2018-11-26 patvarkymu paskirstytos išieškotos 141,44 Eur lėšos, kurios... 18. Nustatyta, kad pagal 2018-12-11 palikimo perėjimo valstybei liudijimą... 19. 2019-03-25 antstolis patvarkymu atsisakė tenkinti ieškovės 2019-03-19... 20. CK 5.3 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad palikimo atsiradimo laiku laikomas... 21. Valstybė paveldimą turtą priima vadovaudamasi Lietuvos Respublikos... 22. CK 5.63 straipsnyje yra numatyta, kad palikėjo kreditoriai turi teisę per... 23. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad nei CK 5.63... 24. Nagrinėjamu atveju CK 5.63 straipsnio 1 dalyje numatytas trijų mėnesių... 25. Iš AB Swedbank banko išrašo matyti, kad 2018-11-23 buvo įvykdytas 141,44... 26. Ištyręs byloje pateiktus įrodymus – šalių atstovų paaiškinimus,... 27. Iš byloje esančių užklausų apie skolininką nustatyta, kad antstoliui... 28. Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes, darytina išvada, kad... 29. Remiantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi, skolininkas privalo mokėti įstatymų... 30. Kiti argumentai ir įrodymai esminės reikšmės bylos baigčiai neturi, todėl... 31. Pažymėtina, kad atsakovo argumentas, jog jo 2018-11-26 patvarkymas Nr.... 32. Atsakovo argumentai dėl nepagrįsto trečiųjų asmenų – antstolių L. N.,... 33. Atsakovas teigia, kad trečiasis asmuo „Association of Underwriters known as... 34. Atsakovas nurodo aplinkybę, jog 2019-10-23 visiškai įvykdžius vykdomąjį... 35. Ieškovė yra atleista nuo žyminio mokesčio mokėjimo, todėl patenkinus... 36. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259-260, 268-270... 37. tenkinti ieškinį visiškai.... 38. Priteisti iš atsakovo antstolio J. P., a.k. ( - ) 141,44 Eur (vienas šimtas... 39. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...