Byla Ik-2487-142/2011

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Henriko Sadausko, Liudmilos Zaborovskos ir Halinos Zaikauskaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), sekretoriaujant Vaidai Laukavičiūtei, dalyvaujant pareiškėjui D. S., atsakovės Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovams Stasiui Mateliui ir Rimai Liubertienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi administracinę bylą pagal pareiškėjo D. S. skundą dėl sprendimo panaikinimo atsakovei Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, trečiasis suinteresuotas asmuo Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Plungės teritorinis skyrius,

Nustatė

2D. S. (toliau – ir pareiškėjas) skundu (patikslintu skundu) kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Plungės teritorinio skyriaus 2010 06 17 sprendimą Nr. DL-1664, Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Sprendimų kontrolės skyriaus 2010 10 01 sprendimą Nr. SS-2707 ir Ginčų komisijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2011 03 03 sprendimą Nr. S-150. (Teismo nutartis dėl dalies skundo priėmimo 2011 05 09, t. I, b. l. 66-67).

3Teismo posėdyje 2011 08 17 priimtas pareiškėjo 2011 06 06 gautas reikalavimas palikti darbingumo vertinimo aktą 2009 06 11 Nr. 1941 DL-1, Nr. 0405423 (t. I, b. l. 178).

4Iš dalies priimtas pareiškėjo D.S. patikslintas prašymas-skundas (t. I, b. l. 22-24). Pareiškėjas aiškina, kad nesutinka su priimtais sprendimais, nes yra nedarbingas, vaikšto su ramentais, darbo negauna, jokių lengvatų neturi, neturi teisės vairuoti automobilį, gamyboje išdirbo 34 metus. Mano, kad gydytojai, kurie vertino jo darbingumo lygį, padarė klaidų. Mano, kad Plungės skyrius priėmė neteisingą sprendimą, po to neteisingus duomenis pateikė Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos (toliau – ir NDNT, ir Tarnyba) direktoriui ir Ginčų komisijai.

5Teisme 2011 05 17 gautas D. S. skundo patikslinimas, kuriame jis prašo patenkinti skundą (prašymą) ir įpareigoti atitinkamą administravimo subjektą pašalinti padarytą pažeidimą. Patikslintame skunde kartojami jau priimti prašymai ir pateikiamas prašymas palikti sprendimą, nustatantį 55 procentų darbingumo lygį, ir nuo 2010 06 17 išmokėti jam padarytą žalą – pensiją, dėl gydytojų padarytos klaidos (pažyma Nr. ( - )). Šiuos du reikalavimus teismas 2011 05 09 nutartimi atsisakė priimti. Šiuos reikalavimus pakartotinai atsisakyta priimti 2011 05 24 nutartimi (t. I, b. l. 77).

6Pareiškėjas skunduose ir patikslintuose paaiškina, kad nesutinka su 2010 06 17 sprendimu Nr. DL-1664, kuriuo nustatyta, kad pareiškėjas yra 90 procentų darbingas. Taip pat pareiškėjas nesutinka su Plungės NDNT atsakymu Nr. R-1884 į jo pakartotinį prašymą. Pareiškėjas mano, kad diagnozė nustatyta klaidingai dėl gydytojo kaltės. Mano, kad buvo klaidingi tyrimai, 2010 02 10 padaryti išrašai yra neteisingi. Paaiškina, kad vaikšto su ramentais, darbo negauna, jokių lengvatų neturi, vairuoti automobilio negali, gamyboje išdirbo 34 metus.

7Teismo posėdyje palaikė raštu išdėstytus motyvus ir argumentus. Dėl Ginčų komisijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2011 03 03 sprendimo „Dėl Danėliaus Servos darbingumo lygio“ Nr. S-150 (t. I, b. l. 48-52), kuriuo darbingumo lygis pakeistas ir nustatytas 70 proc. darbingumas vietoje 90 proc. darbingumo, paaiškino, kad jis dirbti negali visiškai, todėl nesutinka ir su tokiu sprendimu.

8Atsakovė Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atsiliepime į patikslintą skundą (t. I, b. l. 80-81) pareiškė, kad su pareiškėjo reikalavimu nesutinka, ir teismo prašo atmesti reikalavimą kaip nepagrįstą. Paaiškina, kad vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 92 straipsniu skundžiamo akto panaikinimas reiškia, kad atkuriama buvusi iki ginčijamo akto (veiksmo) priėmimo padėtis, t. y. atkuriamos pažeistos pareiškėjo teisės ar teisėti interesai, tačiau iki panaikinto akto galiojusio kito akto teisinė galia tokiu atveju savaime neatkuriama. Mano, kad pareiškėjas siekia, jog jam būtų nustatytas 55 procentų darbingumo lygis, kuris buvo nustatytas nuo 2009 06 11 iki 2010 06 10, nes būtent šis darbingumo lygis yra minimali riba, kada asmuo gali pretenduoti į tam tikras socialines išmokas, skirtas kompensuoti prarastą darbingumo lygį. Konstatuoja, kad nuo to momento, kai asmeniui 2008 m. buvo nustatytas 40 procentų darbingumo lygis, ir nuo 2009 m., kai nustatytas 50 procentų darbingumo lygis dėl 2008 10 24 patirtos traumos ir operacijos, praėjo nemažas laiko tarpas, asmens sveikatos būklė ir dėl to atsiradę funkciniai sutrikimai keitėsi, todėl keitėsi ir darbingumo lygis. Nurodo, kad skundo dalykas ir pagrindas atsakovui nėra aiškūs ir suprantami, neaišku, kokiu pagrindu prašoma panaikinti skundžiamus individualius administracinius teisės aktus. Dėl to nurodo, kad atsakovė negali pateikti išsamesnio atsiliepimo į skundą. Paaiškina, kad reikiamas reikšmingas šiai bylai aplinkybes NDNT atstovas, turintis tam reikalingų specialių žinių, pateiks teismo posėdžio metu, kai pareiškėjas aiškiai nurodys ir paaiškins skundo dalyką ir pagrindą.

9Teismo posėdyje atsakovės atstovai palaikė atsiliepimo motyvus ir argumentus, prašė skundo netenkinti. Paaiškino, kad sprendimai priimami pagal teisės aktuose nustatytą tvarką bei gautus dokumentus iš gydančių gydytojų. Tarnyba gavo visus reikiamus dokumentus, pagal kuriuos galėjo įvertinti visas diagnozes. Nesutapimų siuntime bei pateiktuose dokumentuose nebuvo, todėl jokių papildomų dokumentų Tarnyba nereikalavo. Nesutiko su pareiškėjo argumentais dėl epilepsijos vertinimo, kadangi tyrimuose nėra jokių objektyvių duomenų, kad smegenyse yra pažeidimų židiniai, taip pat nėra jokių objektyvių duomenų, kad epilepsijos priepuoliai yra vidutinio dažnumo ar dažni.

10Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Plungės teritorinis skyrius atsiliepimo į skundą neteikė, atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie posėdį pranešta tinkamai.

11Ginčų komisija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pašalinta iš trečiųjų suinteresuotų asmenų (t. II, b. l. 16-17). Taip pat pateikė atsiliepimą į skundą (t. II, b. l. 2-3).

12Skundas tenkinamas iš dalies.

13Nustatyta, kad 2008 12 10 pareiškėjas kreipėsi į NDNT su prašymu dėl darbingumo lygio nustatymo (Neįgalumo ir darbingumo lygio nustatymo dokumentų byla Nr. ( - )). Pareiškėjas kreipėsi todėl, kad patyrė traumą – dešinės kojos šlaunikalnio kaklelio lūžimą, dėl ko buvo keičiamas klubo sąnarys. Nurodyta, kad trauma įvyko dėl epilepsijos. Pareiškėjui 2008 12 10 išduotas siuntimas į NDNT Nr. 140 (ten pat). NDNT Plungės teritorinis skyrius 2008 12 11 aktu Nr. 4728 nustatė netekto darbingumo procentą – 60 (ten pat) laikotarpiui iki 2009 06 10. Pareiškėjas 2009 06 11 pateikė prašymą dėl darbingumo lygio nustatymo, nes 2009 06 10 baigėsi laikotarpis, kai jam buvo nustatytas 40 proc. darbingumas (ten pat). Pareiškėjui 2009 06 08 buvo išrašytas siuntimas Nr. 143 į NDNT, jame nurodyta ligos anamnezė, gydymo eiga, pagrindinė diagnozė pagal TLK 10 kodus M16.5., t. y. dešiniojo klubo sąnario endoprotezavimas dėl šlaunikalnio kaklelio lūžimo, nurodyta gretutinė diagnozė – būklės po galvos smegenų sukrėtimo epilepsija, TLK 10 kodai nurodyti G40, S06.0. Siuntime fiksuoti ir kiti duomenys. NDNT Plungės teritorinis skyrius 2009 06 11 aktu Nr. DNL-1941 nustatė 55 procentų darbingumą nuo 2009 06 11 iki 2010 06 10 (ten pat).

14Pareiškėjas pagedauja, kad jam liktų ir toliau nustatytas toks pats darbingumo lygis kaip ir 2009 metais. Šiam ginčui svarbi aplinkybė yra ta, kad 2009 m. akte epilepsija taip pat buvo įvertinta kodu G40, t. y. su retais priepuoliais, dėl to buvo nustatytas 80 proc. darbingumas, t.y. iš esmės epilepsijos vertinimas nesikeitė.

15Pareiškėjas 2010 06 03 pateikė prašymą Tarnybai nustatyti darbingumo lygį atgaline data nuo 2010 01 05, kadangi jis buvo paguldytas į Klaipėdos universitetinę ligoninę (NDNT dokumentų byla). Siuntimą į NDNT pareiškėjui išrašė UAB „Telšių sveikata“ 2010 06 01, Nr. 141. Siuntime pagrindinė diagnozė nurodyta pagal TLK 10 kodus M16 (o žodžiu nurodyta būklė po dešn. klubo sąnario endoprotezavimo, klubo sąnario kontraktūra, tačiau pagal TLK 10 kodą nenurodyta M16.5.). Dar nurodyta diagnozė K 71.8, bet ji nubraukta ir perkelta prie gretutinių diagnozių, kur dar nurodyti hepatitas, anemija ir epilepsija, kodai K71.8, G40, D50. Siuntimo formoje yra lentelė, kurioje turi būti pažymėti funkcijų sutrikimai (8 siuntimo punktas), tačiau lentelėje jokių žymėjimų neatlikta (NDNT dokumentų byla). NDNT Plungės skyrius kreipėsi į UAB „Telšių sveikata“ 2010 06 03 raštu Nr. R-252, kuriame nurodė, kad pateikti medicininiai ar kiti dokumentai yra neišsamūs (ar jų nepakanka), prašė pateikti kepenų funkcijos įvertinimui biocheminius tyrimus. NDNT Plungės teritorinis skyrius 2010 06 17 Darbingumo lygio vertinimo aktu Nr. 1664 nustatė 90 procentų darbingumo lygį nuo 2010 06 17, nurodyta, kad nustatyta pagal kriterijus XIII.75.2. (70 proc.), I.10.1. (80 proc.), ir 25.3 punktus. Netektas darbingumas 10 procentų, darbingumas 90 proc., apskaičiavimą nurodė taip: DL lygu 70 dauginta iš 1,3. (Akto 26.1. punktas). Pareiškėjas, gavęs pranešimą apie aktą, 2010 07 19 kreipėsi į Plungės teritorinį skyrių su prašymu priimti tinkamą sprendimą. Prašymas grindžiamas epilepsijos priepuolių dažnumu, ką, pareiškėjo manymu, patvirtina dokumentai iš Telšių ligoninės, Klaipėdos universitetinės ligoninės, o dėl sąnario nurodo, kad vaikščioti gali tik su ramentu, dirbti negali. Į šį prašymą Plungės skyrius 2010 07 19 raštu atsakė pareiškėjui, kad Plungės skyriaus sprendimas gali būti skundžiamas NDNT direktoriui per 30 kalendorinių dienų. Pareiškėjas 2010 08 19 pateikė prašymą NDNT direktoriui. Prašė peržiūrėti jo ligos istoriją. Aprašė savo ligos etapus, kur gydėsi, vėl akcentavo epilepsijos priepuolius. NDNT prie SADM Sprendimų kontrolės skyrius 2010 10 01 Darbingumo lygio vertinimo aktu Nr. DL-2299 paliko galioti Plungės skyriaus 2010 06 17 sprendimą, tas pats sutrumpintai išdėstyta Sprendimų kontrolės skyriaus 2010 10 01 sprendime Nr. SS-2707. Pareiškėjas pateikė prašymą Ginčų komisijai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Ginčų komisija 2011 03 03 sprendimu Nr. S-150, kuris buvo priimtas posėdyje dalyvaujant ir D. Servai, įpareigojo NDNT Sprendimų kontrolės skyrių per 20 dienų nuo sprendimo gavimo dienos pakeisti 2010 10 01 Darbingumo lygio vertinimo aktą Nr. DNL-2299 ir sprendimą Nr. SS-2707 „Dėl D. S. darbingumo lygio“ ir darbingumo lygį vertinti 70 proc., netektą darbingumą 30 proc. Toks sprendimas priimtas ne dėl neteisingo ligų ir diagnozių vertinimo pagal funkcijas, o dėl to, kad Ginčų komisijos nuomone vadovaujantis Kriterijų aprašo 2-uoju priedu neteisingai atliktas kriterijų reikšmės vertinimas. Sumažinta palankių darbui aplinkybių suma iki 2, vidutinio palankumo – nustatyta 3, nepalankių – nustatyta 2, o dėl to keitėsi koeficientas, iš kurio dauginamas bazinis darbingumo lygis (nurodytas Plungės teritorinio skyriaus akto 21 punkte).

16Pareiškėjas su Ginčų komisijos sprendimu nesutinka. Iš esmės pareiškėjas remiasi vieninteliu dokumentu – tai VšĮ Klaipėdos universitetinės ligoninės 2011 03 23 išrašu iš medicininių dokumentų (b. l. 7), kuriame nurodyta, kad jam nustatyta židininė epilepsija su vidutinio dažnumo priepuoliais. Atsakovas nesutinka su šiuo išrašu, nes teigia, kad objektyvūs tyrimai nepatvirtina vidutinio dažnumo priepuolių ir židininės kilmės, nes prieš tai VšĮ Klaipėdos universitetinės ligoninės išduotame 2010 03 16 siuntime nurodyta, kad židiniai abejotini, tas pats nurodyta tyrimų duomenyse. Išrašas, kuriuo remiasi pareiškėjas, išduotas jau atlikus darbingumo lygio vertinimą, todėl, atsakovo nuomone, pareiškėjas, turėdamas naujus medicininius dokumentus, naujus tyrimo rezultatus, gali pakartotinai kreiptis į NDNT. Paaiškino, kad epilepsija sergantiems ligoniams išduodamos knygelės, kuriose žymimas priepuolių dažnumas, o pareiškėjas tokios knygelės nepateikė. Be to, duomenys iš gydymo įstaigų epilepsijos priepuolių nepatvirtina, priepuolių dažnumą nurodo tik pats pareiškėjas. Mano, kad griuvimai dažni gali būti susiję su kita medicininiuose dokumentuose esančia diagnoze – pagal TLK 10 - F10.1.

17Šio ginčo santykius reglamentuoja Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas (18 – 23 straipsniai), Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2010 06 18 įsakymu Nr. A1-242 patvirtinti Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatai bei Ginčų komisijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatai (patvirtinti 2008 01 01 įsakymu Nr. A1-2), socialinės apsaugos ir darbo ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2005 03 21 įsakymas Nr. A1-78/V-179 „Dėl Darbingumo lygio nustatymo kriterijų aprašo ir Darbingumo lygio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (su pakeitimais). Šiuo įsakymu patvirtinti Darbingumo lygio nustatymo kriterijų aprašas (toliau – Kriterijų aprašas) ir Darbingumo lygio nustatymo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas).

18Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 20 straipsnio 4 dalyje pasakyta, kad darbingumo lygis nustatomas įvertinus asmens sveikatos būklę ir galimybes atlikti turimos kvalifikacijos darbus, įgyti naują kvalifikaciją ar dirbti darbus, nereikalaujančius profesinės kvalifikacijos po to, kai yra panaudotos visos galimos medicininės ir profesinės reabilitacijos bei specialiosios pagalbos priemonės, šio straipsnio 6 dalyje pasakyta, kad darbingumo lygis nustatomas remiantis asmenį gydančių gydytojų, profesinės reabilitacijos ir kitų specialistų pateiktais dokumentais, 8 dalyje nustatyta, kad darbingumo lygio nustatymo kriterijus ir tvarką nustato Socialinės apsaugos ir darbo ministerija kartu su Sveikatos apsaugos ministerija. Iš šio reglamentavimo seka, kad Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie SADM neužsiima savarankišku asmens sveikatos tyrimu, o sprendimą priima pagal specialistų pateiktus dokumentus. Įstatymas numato, kad priimant sprendimą asmuo turi teisę dalyvauti posėdyje, tačiau jo dalyvavimas nėra privalomas (Įstatymo 20 straipsnio 6 dalis).

19Kriterijų aprašo 3 punkte nustatyta, kad asmens darbingumo lygis nustatomas vertinant šiuos kriterijus: medicininius, t. y. asmens bazinį darbingumą (pagal 1 priedą); funkcinius (pagal antrą priedą) ir profesinius ir kitus kriterijus, turinčius įtakos asmens darbingumui bei jo įsidarbinimo galimybėms (pagal 2 priedą). Pagal 4 punktą, medicininiai kriterijai, t. y. bazinis darbingumas vertinamas atsižvelgiant į asmens sveikatos būklę bei į visas jo darbingumą įtakojančias ligas ar traumas ir su tuo susijusius funkcinius sutrikimus. Toliau Kriterijų apraše detalizuojama, kokio dydžio procentais vertinami 6 punkte nurodyti funkciniai sutrikimai. 5 punktas nustato, kad jei asmens organizmo funkcijos sutrikusios dėl dviejų ar daugiau ligų ar traumų, nustatomi mažiausi ligos ar traumos padarinius atitinkantys bazinio darbingumo procentai, pritaikant Kriterijų aprašo 6 punkto nuostatas. Taigi šis reglamentavimas rodo, kad sveikatos būklė vertinama iš esmės pagal tai, kokius funkcinius sutrikimus sukelia ligos ar traumos, o jeigu ligos ir traumos yra, bet jos nesukelia funkcinių sutrikimų, jos neturės įtakos nustatant darbingumo lygį.

20Atsižvelgiant į nurodytą reglamentavimą, šiuo atveju būtina nustatyti, ar pareiškėjui nustatant darbingumo lygį buvo laikomasi Tvarkos aprašo nuostatų (minėta, kad pagal įstatymą NDNT pati tyrimų neatlieka ir vadovaujasi gauta medicinine dokumentacija). Pagal Tvarkos aprašą (8 punktas) gydantis gydytojas pateikia asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytojų konsultacinei komisijai asmens prašymą dėl siuntimo į NDNT darbingumo lygiui nustatyti ir užpildytą siuntimą į NDNT bei medicininių tyrimų išrašus, o priklausomai nuo susirgimo papildomai turi būti pateikti atitinkami testai ir tyrimai (pvz. turi būti pateikiamas papildomas testas ar tyrimas apie judėjimo funkcijos sutrikimo laipsnį, esant judėjimo funkcijos sutrikimams).

21Šiuo atveju UAB „Telšių sveikata“ surašė 2010 06 01 siuntimą Nr. 141 ir pagrindinė diagnozė pagal TLK 10 nurodyta M16, t. koksartrozė, klubo sąnario artrozė. Artrozė yra lėtai progresuojanti neuždegiminė liga, kuriai būdinga sąnario kremzlės destrukcija (irimas) ir naujų kaulinių darinių (osteofitų) susidarymas (www.pasveik.lt ir kituose tinklalapiuose randamas paaiškinimas). Taigi, iš šios diagnozės seka, kad šiuo atveju pagal Tvarkos aprašo 8 p. yra būtinas tyrimas, informuojantis apie judėjimo funkcijos sutrikimo laipsnį. Ginčijamame 2010 06 17 akte Nr. DNL-1664 yra įrašas (duomenys apie sveikatos būklę), kad dešiniajame klube „ekst/fleks 0 o/0 o/85 o“. Šiame akte diagnozė dėl sąnario nurodoma M16.5. (17 akto punktas), t. y. patikslinta, kad tai yra kita potrauminė koksartrozė (d. klubo sąnario endoprotezas 2008 m.). Kartu su siuntimu yra pridėta UAB „Telšių sveikata“ gydytojo ortopedo traumatologo 2010 05 24 konsultacija (b. l. 136), kurioje aprašyti klubo sąnario judesiai, ir tik viena šia konsultacija po to rėmėsi ir NDNT sprendimų kontrolės skyrius bei Ginčų komisija. Šiuo atveju reikšminga aplinkybė yra tai, kad daugiau NDNT dokumentų byloje ar teismui pateiktuose dokumentuose nėra jokios kitos objektyvios, dokumentais patvirtintos informacijos apie klubo sąnario būklės įtaką jo judėjimo galimybėms, apie judėjimo funkcijos vertinimą. Sprendimų kontrolės skyriaus 2010 10 01 sprendime konstatuota, kad šiuo atveju taikytas Kriterijų aprašo XIV dalies 84.28.1 punktas, kuris taikomas dėl vidutiniškai ribotų klubo sąnario judesių, o 2010 10 01 sprendimų kontrolės skyriaus Darbingumo lygio nustatymo akte (21 punkte) nurodyti dešiniojo klubo riboti judesiai, kad jie pasireiškia tuo, jog sulenkimas yra 90-85 laipsnių, atvedimas 15 laipsnių (Plungės teritorinio skyriaus akte vadovaujamasi kitu Kriterijų aprašo 1 priedo punktu – XIII dalies 75.2. punktu ir nurodomi kiti judėjimą apibūdinantys duomenys). Pagal Kriterijų aprašo 1 priedo XIV dalį „Traumos ir kiti išorinių priežasčių padariniai“ 84.28 punktą nustatoma liga – riboti klubo sąnario judesiai. Pagal šį punktą tam, kad būtų nustatyti vidutiniai riboti judesiai, reikalingi tokie duomenys – sulenkimas 90-100 laipsnių, ištiesimas 0 – 10 laipsnių, rotacija vidinė 20 – 30 laipsnių, rotacija išorinė 15 – 25 laipsniai, atitraukimas – 15 – 25 laipsniai, pritraukimas nuo 0 iki 5 laipsnių. Kadangi teisės akte nustatyti tokie reikalaujami duomenys, būtent visi šie duomenys ir turi būti patvirtinti objektyvia medicinine dokumentacija. Turimoje gydytojo ortopedo-traumatologo J. M. 2010 05 24 konsultacijoje (t. I, b. l. 136, taip pat NDNT dokumentų byloje), tokių duomenų, kurie nurodyti Kriterijų aprašo 1 priede, nėra. Čia yra tik duomenys apie tai, kad sulenkimas yra 60 laipsnių ir dar nurodyti 15 laipsnių, neįskaitoma dėl ko, iš 2010 10 01 akto 21 punkto galima spręsti, kad tai yra atvedimas, bei nurodytas skaičius 1/3, neįskaitoma dėl ko. Šia gydytojo traumatologo konsultacija rėmėsi ir Ginčų komisija, tai nurodyta 2011 03 03 sprendimo Nr. S-150 2 lape (t. I, b. l. 49).

22Plungės skyriaus 2009 06 11 akte Nr. DNL-1941 14 p. „Duomenys apie sveikatos būklę“ įrašyta lygiai tas pats, kas ir Plungės skyriaus 2010 06 17 akto Nr. DNL-1664 14 p. T. y. dešiniojo klubo sąnario būkle aprašyta visiškai vienodai - „D. klube ekst/fleks 0 o/0 o/85 o“. Tačiau 2009 m. taikytas Kriterijų aprašo priedo XIII dalies 75.2. punktas ir nustatytas 55 proc. bazinis darbingumas, o 2010 m. akte taikytas tas pats 1 priedo punktas - XIII dalis „Jungiamojo audinio ir skeleto-raumenų sistemos ligos“ 75.2 p. – nustatytas 70 procentų bazinio darbingumo lygis. Taip gali būti, nes 75.2 punkte intervalas yra nuo 70 iki 50. Taigi 2009 ir 2010 aktuose Plungės skyrius nurodo tuos pačius duomenis, tačiau objektyvūs funkcijų pakitimai turi būti aprašyti medicininiuose dokumentuose, kaip numato Tvarkos aprašas (8 punktas). Iš pareiškėjo skundo galima spręsti, kad NDNT Plungės teritorinio skyriaus aktą pasirašęs gydytojas 2010 metais atliko pareiškėjo sąnario judesių patikrinimą. Tačiau šis tyrimas niekaip neįformintas, nors Tvarkos aprašas reikalauja pateikti dokumentą ar kitą informaciją (esant judėjimo funkcijos sutrikimui), iš kurios būtų galima spręsti apie judėjimo funkcijos sutrikimo laipsnį. Sprendimų kontrolės skyrius jau kitaip vertino šios funkcijos sutrikimą. 2010 10 01 sprendime nurodė, kad vadovaujasi ta pačia, jau minėta 2010 05 24 traumatologo-ortopedo konsultacija, aprašo dešiniojo klubo sąnario judesius kaip ribotus kitaip nei Plungės skyrius: sulenkimas 90 – 85 laipsniai, atvedimas 15 laipsnių. Iš kur gauti duomenys apie sulenkimo laipsnį, nustatyti galimybės nėra, nes tuo klausimu nėra jokios objektyvios informacijos, juo labiau tokių duomenų nėra 2010 05 24 nurodytoje gydytojo specialisto konsultacijoje. Šiame sprendime nurodyta, kad vadovaujamasi Kriterijų aprašo 1 priedo XIV dalies 84.28.1 punktu ir nustatomas 85 procentų darbingumas. Tačiau jokių motyvų dėl atlikto pakeitimo nėra nei akte, nei sprendime, surašytame dėl pareiškėjo skundo. Sprendimų kontrolės skyrius surašė sprendimą dėl pareiškėjo skundo. 2010 10 01 sprendime Nr. SS-2707 nėra motyvų, kodėl pakeistas 1 priedo punktas, nėra nurodyta iš kur gauti duomenys, kurių šis punktas reikalauja. Nurodytas Kriterijų aprašo 1 priedo 84.28.1 punktas reikalauja žymiai daugiau duomenų, negu įrašyta akte ir sprendime (nurodyta tik tiek - judesiai riboti: sulenkimas – 90-85 laipsniai, atvedimas 15 laipsnių). Be to, netgi įrašyti duomenys neatitinka esamų objektyvių medicininių dokumentų. Taip pat tuos objektyvius tyrimų duomenis turi atitikti ir siuntimas, priešingu atveju NDNT gali reikalauti duomenų patikslinimo, papildomų tyrimų (NDNT nuostatų, patvirtintų 2010 06 18 įsakymu Nr. A1-242, 10 punktas, ankstesni nuostatai patvirtinti 2005 02 22 įsakymu Nr. A1-50, 7 punktas). Tai, kad tokius neatitikimus būtina aiškintis gaunant papildomą informaciją, patvirtino ir NDNT atstovai. 2010 06 01 siuntime Nr. 141 taip pat nėra nurodyti jokie objektyvūs duomenys, kurie leistų taikyti kurį nors iš Kriterijų aprašo 1 priedo punktų (75 ar 84.28.). Netgi pareiškėjo teismui pateiktame 2011 03 24 išduotame Gydytojo konsultanto atsakyme siuntėjui (t. I, b. l. 9), kurį priimti atsisakyta, nes gautas po Ginčų komisijos sprendimo, nėra tokių duomenų, kurie įrašyti ginčijamuose darbingumo lygio nustatymo aktuose. Tačiau šiame dokumente dar nurodyta, kad judesiai skausmingi, tuo tarpu skausmas niekaip nebuvo vertinamas.

23Dėl šios priežasties visi skundžiami aktai neatitinka reikalavimų, kuriuos jiems kelia specialios teisės normos – Darbingumo lygio nustatymo kriterijų aprašas ir Darbingumo lygio nustatymo tvarkos aprašas. Nors šiuo atveju tiesiogiai netaikomas Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnis, keliantis reikalavimus individualiam administraciniam aktui, tačiau tai nereiškia, kad toks aktas gali būti visai nepagrįstas objektyviai nustatytais faktais, kad akte neturi būti pasisakoma dėl nustatytų aplinkybių, dėl teisės aktų, sukeliančių asmeniui teisinius padarinius, taikymo. Nei pagrindimo objektyviais duomenimis, nei motyvacijos dėl teisės akto taikymo pakeitimo nėra sprendimuose, kuriuose ginčas nagrinėjamas išankstine ne teismo tvarka. Tokiu būdu skundžiami aktai dalyje dėl klubo sąnario funkcijos įvertinimo turi būti panaikinti vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punktu – aktas neteisėtas dėl to, kad ji priimant buvo pažeistos pagrindinės procedūros, ypač taisyklės, turėjusios užtikrint objektyvų visų aplinkybių įvertinimą bei sprendimo pagrįstumą. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos dokumentų byloje nėra duomenų apie sąnario funkciją, kurie patvirtintų Darbingumo lygio vertinimo aktuose padarytas išvadas. Tokie duomenys galėjo būti gauti iš specialisto ortopedo traumatologo gydančio D. S. ar iš kito tos srities specialisto.

24Dėl epilepsijos. Dokumentuose nurodomas ligos kodas G40. Ginčijamame Plungės teritorinio skyriaus akte nurodyta, kad remiamasi Neurologo konsultacija 2010 05 17. Ši konsultacija yra NDNT dokumentų byloje (adm. byloje, t. I, b. l. 134). Akte konstatuojama, kad dėl retų epilepsijos priepuolių taikomas Kriterijų aprašo 1 priedo 1 dalies 10.1 punktas – kur nurodyta epilepsija, reti generalizuoti ir/ar židininiai sudėtingieji priepuoliai, pasikartojantys kas keletą mėnesių (reikšmės nuo 100 iki 70 procentų). Pareiškėjui taikytas jam naudingiausias 70 proc. bazinis darbingumas. Šis įvertinimas yra pagrįstas ir teisingas, nes medicininiuose dokumentuose nėra duomenų, kad epilepsijos priepuoliai pasikartotų dažniau. Pareiškėjas remiasi gydytojo neurologo 2011 03 23 išduotu išrašu iš medicininių dokumentų (t. I, b. l. 7, 193), tačiau iš šio išrašo matyti, kad tai, jog būna 5 – 6 epilepsijos priepuoliai per mėnesį, įrašyta renkant anamnezę, t. y. iš pareiškėjo žodžių. Šiame išraše nurodyta, kad diagnozė – židininė epilepsija su vidutinio dažnumo priepuoliais. Pagal tokį diagnozės aprašymą diagnozė vis tiek patenka į Kriterijų aprašo 1 priedo 1 dalies 10.1. punktą, nes dėl priepuolių dažnumo nėra jokios objektyvios informacijos. EEG tyrimas 2010 02 10 (t. I, b. l. 8, 191) patvirtina, kad yra abejotini židiniai akcentai, bet šis tyrimas priepuolių dažnumo nepatvirtina. VšĮ Klaipėdos universitetinės ligoninės Gydymo stacionare istorijos Nr. ( - ) išrašas (t. I, b. l. 12) ne visai patvirtina netgi vieną galimą priepuolį. Šiame išraše kaip gretutinė liga nurodyta F10.1, kas pagal TLK 10 kodus yra: „psichikos ir elgesio sutrikimai vartojant alkoholį, žalingas vartojimas“. Todėl šiame išraše esanti nuoroda, kad gydymo metu 7-ą dieną atsirado dezorientacija laike ir t. t., dar nereiškia netgi epilepsijos priepuolio. Tuo tarpu retus priepuolius patvirtino tyrimo metu NDNT turėtas VšĮ Klaipėdos universitetinės ligoninės 2010 03 16 siuntimas (t. I, b.l. 55). Taigi, priimant ginčijamus sprendimus NDNT neturėjo jokios objektyvios informacijos, patvirtinančios, kad epilepsijos priepuoliai kartojasi keletą kartų per mėnesį, todėl nebuvo galimybės taikyti Kriterijų aprašo 1 priedo I dalis 10.2. punkto, leidžiančio darbingumo lygį nustatyti intervale tarp 60 ir 30 procentų.

25Tačiau, atsižvelgiant į tai, kad Darbingumo lygio vertinimo aktas yra vientisas dokumentas, kad darbingumo lygio nustatymui reikšmės turi ir gretutiniai susirgimai, dėl kurių taikomi koeficientai, ginčijami aktai negali būti paliekami galioti iš dalies. Iš naujo vertinant darbingumo lygį pagal Tvarkos aprašo 35 ir 36 punktus turi būti pateikiami Tvarkos aprašo 8 ir 10 punktuose nurodyti dokumentai, todėl, gavus papildomus medicininius dokumentus, vertinimas dėl epilepsijos gali būti keičiamas. Tačiau pareiškėjo akcentuojami jo dažni susižalojimai krentant, dar nepatvirtina epilepsijos priepuolių dažnumo. Turi būti nustatytos tų kritimų realios priežastys.

26Dėl kepenų toksinės ligos su kitais kepenų pažeidimais, TLK 10 kodas K71.8. NDNT Plungės teritorinio skyriaus 2010 06 17 akte Nr. DNL-1664 nors ir nurodyta gretutinė diagnozė K71.8, tačiau ši diagnozė neįvertinta pagal Kriterijų aprašo 1 priedo duomenis. Ši diagnozė buvo nurodyta ir 2010 06 01 siuntime. Tik NDNT Sprendimų kontrolės skyriaus 2010 10 01 Darbingumo lygio vertinimo akte jau yra šios ligos įvertinimas pagal Kriterijų aprašo 1 priedo VII dalies 43.1. punktą, nustatytas 90 procentų darbingumo lygis, nes 2010 m. tirtas stacionare, nustatyta toksinio hepatito diagnozė, nustatyta, kad gydymo eigoje būklė pagerėjo, kepenų tyrimai šiuo metu be žymesnių nukrypimų nuo normos (akto 21 punktas). Pagal šio akto 19 punktą daroma išvada, kad duomenys gauti iš VšĮ Klaipėdos universitetinės ligoninės gydymo stacionare istorijos Nr. ( - ) ir nurodytos diagnozės – toksinis hepatitas, antrinė anemija. Tačiau dėl šios ligos įvertinimo taip pat galima teigti, kad nėra motyvacijos, kodėl Klaipėdos universitetinės ligoninės išrašo duomenys įvertinti būtent taip – NDNT sprendimų kontrolės skyriaus sprendime nėra motyvų ir paaiškinimų, kaip turi būti suprantami kepenų funkcijos tyrimai, kas konkrečiai tame gydymo įstaigos įraše patvirtina, kad yra Kriterijų aprašo 1 priedo VII dalies 43.1 punkte nurodytas lengvas funkcinis sutrikimas, kuris Kriterijų apraše paaiškinamas taip – A; B; C-0,5 metų remisija; D – lėtinis hepatitas; E - kompensuotas; F. Ginčų komisijos 2011 03 03 sprendime Nr. S-150 taip pat nėra motyvų, kodėl liga kodu K71.8 teisingai įvertinta pagal Kriterijų aprašo 1 priedą. Pvz., nurodant kepenų fermentinių rodiklių tyrimų duomenis, nenurodytas jų palyginimas su norma, kas patvirtintų nežymų nukrypimą ar normos buvimą. Teismas turi galimybę kvieti ekspertą tokių įrašų išaiškinimui, tačiau sprendimas dėl pareiškėjo skundo turi būti suprantamas ne vien tos srities specialistui, bet ir pačiam pareiškėjui. Be to, šiuo atveju ginčijami aktai naikinami dėl pagrindinio susirgimo atsiradusios funkcijos sutrikimo netinkamo vertinimo (nesant objektyvių duomenų), todėl toksinio hepatito įvertinimas turės būti atliktas iš naujo.

27Dėl anemijos, TLK 10 kodas D50 reiškia – geležies stokos anemija. Ši diagnozė buvo nurodyta 2010 06 01 siuntime. Plungės teritorinio skyriaus Darbingumo lygio vertinimo akte tokia gretutinė diagnozė nurodyta, tačiau nėra paaiškinimo, kodėl ji nevertinta pagal Kriterijų aprašą. NDNT sprendimų kontrolės skyriaus 2010 10 01 sprendime Nr. SS-2707 tik pasakyta, kad kita diagnozė nevertinama, nes neatitinka kriterijų aprašo punktų ir asmens darbingumo lygio neįtakoja. Ginčų komisijos sprendime yra motyvai dėl šios diagnozės vertinimo. Nurodyta, kad vertinami ligos padariniai – po taikyto gydymo ir/ar reabilitacinių priemonių likę organizmo funkcijų sutrikimai, darantys įtaką asmens sveikatos būklei ir darbingumui. Pagrįstai nurodyta, kad dokumentų byloje nėra duomenų apie šios ligos eigą, apie šios ligos sukeltus funkcijų sutrikimus, todėl ji nevertinta. Ši liga reikalauja gydymo. Tai nurodyta ir NDNT dokumentų byloje esančiame VšĮ Klaipėdos universitetinės ligoninės gydymo stacionare istorijos Nr. ( - ) išraše – nurodyta diagnozė antrinė anemija, kaip rekomendacija nurodyta ambulatoriškai stebėti dėl anemijos, esant reikalui skirti geležies preparatus. Kitų duomenų dokumentuose nėra, t. y. nėra duomenų, ar pareiškėjas vartojo nurodytus preparatus, kaip pasikeitė jo kraujo tyrimai dėl to, kokie dėl to yra funkcijų sutrikimai. Dėl to šioje dalyje nėra pagrindo teigti, kad skundžiami sprendimai yra nepagrįsti.

28Dėl pareiškėjo reikalavimo palikti galioti 2009 06 11 Darbingumo lygio vertinimo aktą Nr. DNL-1941. Šis aktas buvo terminuotas ir galiojo nuo 2009 06 11 iki 2010 06 10. Tvarkos aprašo 31 punkte nurodyti terminai, kuriems gali būti nustatomas darbingumo lygis. Po nurodytų terminų aktas negalioja, dėl to teismas negali pripažinti tokio akto galiojančiu. Darbingumo lygis kinta, nes funkcijos, dėl kurių jis buvo nustatytas gali keistis. Todėl šiuo atveju pareiškėjo darbingumo lygis turi būti įvertinamas pakartotinai, kaip tai numato Tvarkos aprašo 35.5. ir 36 punktai.

29Teismas, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 85 - 88 str., 89 str. 1 d. 3 p., ir 127 str.,

Nutarė

30pareiškėjo D. S. skundą tenkinti iš dalies.

31Panaikinti Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Plungės teritorinio skyriaus 2010 m. birželio 17 d. Darbingumo lygio vertinimo aktą Nr. DNL-1664, Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Sprendimų kontrolės skyriaus 2010 m. spalio 1 d. sprendimą Nr. SS-2707 „Dėl D. S. darbingumo lygio“ ir Ginčų komisijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2011 m. kovo 3 d. sprendimą Nr. S-150 „Dėl D. S.darbingumo lygio“. Įpareigoti Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos iš naujo vertinti D. S. darbingumo lygį.

32Kitus pareiškėjo reikalavimus atmesti.

33Sprendimas per keturiolika dienų nuo jo priėmimo ir paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui tiesiogiai arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. D. S. (toliau – ir pareiškėjas) skundu (patikslintu skundu) kreipėsi į... 3. Teismo posėdyje 2011 08 17 priimtas pareiškėjo 2011 06 06 gautas... 4. Iš dalies priimtas pareiškėjo D.S. patikslintas prašymas-skundas (t. I, b.... 5. Teisme 2011 05 17 gautas D. S. skundo patikslinimas, kuriame jis prašo... 6. Pareiškėjas skunduose ir patikslintuose paaiškina, kad nesutinka su 2010 06... 7. Teismo posėdyje palaikė raštu išdėstytus motyvus ir argumentus. Dėl... 8. Atsakovė Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos... 9. Teismo posėdyje atsakovės atstovai palaikė atsiliepimo motyvus ir... 10. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo... 11. Ginčų komisija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pašalinta iš... 12. Skundas tenkinamas iš dalies.... 13. Nustatyta, kad 2008 12 10 pareiškėjas kreipėsi į NDNT su prašymu dėl... 14. Pareiškėjas pagedauja, kad jam liktų ir toliau nustatytas toks pats... 15. Pareiškėjas 2010 06 03 pateikė prašymą Tarnybai nustatyti darbingumo lygį... 16. Pareiškėjas su Ginčų komisijos sprendimu nesutinka. Iš esmės... 17. Šio ginčo santykius reglamentuoja Neįgaliųjų socialinės integracijos... 18. Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 20 straipsnio 4 dalyje... 19. Kriterijų aprašo 3 punkte nustatyta, kad asmens darbingumo lygis nustatomas... 20. Atsižvelgiant į nurodytą reglamentavimą, šiuo atveju būtina nustatyti, ar... 21. Šiuo atveju UAB „Telšių sveikata“ surašė 2010 06 01 siuntimą Nr. 141... 22. Plungės skyriaus 2009 06 11 akte Nr. DNL-1941 14 p. „Duomenys apie sveikatos... 23. Dėl šios priežasties visi skundžiami aktai neatitinka reikalavimų, kuriuos... 24. Dėl epilepsijos. Dokumentuose nurodomas ligos kodas G40. Ginčijamame Plungės... 25. Tačiau, atsižvelgiant į tai, kad Darbingumo lygio vertinimo aktas yra... 26. Dėl kepenų toksinės ligos su kitais kepenų pažeidimais, TLK 10 kodas... 27. Dėl anemijos, TLK 10 kodas D50 reiškia – geležies stokos anemija. Ši... 28. Dėl pareiškėjo reikalavimo palikti galioti 2009 06 11 Darbingumo lygio... 29. Teismas, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 85 - 88 str.,... 30. pareiškėjo D. S. skundą tenkinti iš dalies.... 31. Panaikinti Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės... 32. Kitus pareiškėjo reikalavimus atmesti.... 33. Sprendimas per keturiolika dienų nuo jo priėmimo ir paskelbimo dienos gali...