Byla B2-1678-340/2020
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Poligranul“

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Tatjana Žukauskienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės E. M. pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Poligranul“,

Nustatė

2Ieškovė E. M. kreipėsi į teismą, prašydama iškelti atsakovei UAB „Poligranul“ bankroto bylą. Nurodė, kad atsakovė skolinga ieškovei 1 549,49 Eur neišmokėto darbo užmokesčio. Nors atsakovė vykdo veiklą, samdo naujus darbuotojus, tačiau su ieškove neatsiskaito ilgiau nei metus laiko.

3Vilniaus apygardos teisme 2020 m. sausio 30 d. gautas ieškovės prašymas, kuriame nurodoma, jog atsakovė UAB „Poligranul“ atsiskaitė su ieškove, todėl ieškovė savo pareiškimo reikalavimo iškelti atsakovei bankroto bylą nebepalaiko.

4Iškelti bankroto bylą atsisakytina.

5Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 155 straipsnio 1 dalis numato, kad iki 2019 m. gruodžio 31 d. pradėtiems juridinių asmenų nemokumo procesams šio įstatymo nuostatos taikomos toms asmenų teisėms ir pareigoms, kurios atsiranda arba yra įgyvendinamos jam įsigaliojus, taip pat toms nemokumo procedūroms, kurios pradedamos šiam įstatymui įsigaliojus, išskyrus šio įstatymo nuostatas, reguliuojančias 1) atlygį nemokumo administratoriui; 2) kreditorių reikalavimų tenkinimo eilę ir tvarką; 3) reikalavimus restruktūrizavimo plano turiniui ir įgyvendinimo trukmei; 4) kreditorių balsavimą dėl restruktūrizavimo plano; 5) nemokumo administratoriaus skyrimą bankroto byloje. Aptariamo straipsnio 2 dalyje nurodoma, jog šio straipsnio 1 dalyje nurodytoms išimtims taikomi šio įstatymo 153 straipsnyje nurodyti įstatymai. Įvertinus tai, kad pagal Juridinių asmenų nemokumo įstatymo nuostatas jis taikomas toms nemokumo procedūroms, kurios pradedamos įsigaliojus šiam įstatymui, taip pat į tai, kad įstatymas įsigaliojo 2020 m. sausio 1 d., tuo tarpu pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Poligranul“ teisme gautas dar 2019 m. gruodžio 16 d., sprendžiant klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo yra pagrindas taikyti Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo nuostatas.

6Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalis numato, kad bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustatė, kad yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojams atlyginimą arba 2) įmonė viešai paskelbė ar kitaip pranešė kreditoriams, kad negali atsiskaityti su kreditoriais ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų.

7Įstatymų leidėjas, reglamentuodamas įmonės bankroto procesą, siekia ne tik ginti kreditorių teises, kuo greičiau patenkinant jų pagrįstus reikalavimus bankroto byloje, bet ir atkurti nemokios įmonės mokumą, išlaisvinti ją nuo skolų ir suteikti galimybę vykdyti verslą toliau arba iš naujo. Greitas verslo subjekto pašalinimas iš rinkos neužtikrina teisinio stabilumo kitiems rinkos dalyviams, savaime nepagerina jų finansinės padėties. Greitas ir koncentruotas likvidacinio tikslo vyravimas bankroto procese sudaro prielaidas teisiniam netikrumui atsirasti. Tai reiškia, jog bankroto procese, sprendžiant klausimą dėl įmonės nemokumo, prioritetas turi būti taikomas reabilitaciniam tikslui ir bankroto procedūros turėtų būti pradedamos tik įmonėms, kurios akivaizdžiai negali vykdyti įsipareigojimų kreditoriams, nes formalus ĮBĮ įtvirtintų nemokumo nustatymo kriterijų taikymas prieštarautų teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams (Lietuvos apeliacinio teismo 2012-02-15 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-461/2012). Pradedant šį procesą, tai yra sprendžiant klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo būtina nuodugniai išsiaiškinti, ar bendrovė iš tiesų yra nemoki ir nebegalės vykdyti veiklos, ar ji tik turi laikinų finansinių sunkumų, kurie gali būti išspręsti išsaugant bendrovę kaip veikiantį rinkos dalyvį (Lietuvos apeliacinio teismo 2008-11-20 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-887/2008).

8ĮBĮ 10 straipsnio 3 dalies 1 – 3 punktuose yra įtvirtinti trys pagrindai, kuriais remiantis teismas atsisako iškelti įmonei bankroto bylą: 1) įmonė iki teismo nutarties iškelti bankroto bylą priėmimo patenkina kreditoriaus (kreditorių), kuris (kurie) kreipėsi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, reikalavimus; 2) įmonei iškelta restruktūrizavimo byla; 3) pareiškimo iškelti bankroto bylą nagrinėjimo metu teismas daro pakankamai pagrįstą prielaidą, kad įmonė neturi turto ar jo nepakanka teismo ir administravimo išlaidoms apmokėti, išskyrus ĮBĮ 10 straipsnio 10 dalyje numatytus atvejus.

9Lietuvos teismų praktikoje yra išaiškinta, kad civilinę bylą dėl bankroto bylos iškėlimo nagrinėjantis (pirmosios ar apeliacinės instancijos) teismas, nustatęs, jog egzistuoja bent vienas iš trijų atsisakymo iškelti įmonei bankroto bylą pagrindų, turi atsisakyti kelti atsakovui bankroto bylą, nepaisant to, kad byloje esančių įrodymų visetas patvirtina, jog egzistuoja viena ar kelios ĮBĮ įtvirtintos bankroto bylos iškėlimo sąlygos (Lietuvos apeliacinio teismo 2014-01-14 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-248/2014; Lietuvos apeliacinio teismo 2014-12-05 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1988/2014).

10Nagrinėjamu atveju iš ieškovės pateiktų įrodymų matyti, jog atsakovė patenkino ieškovės, kuri kreipėsi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, reikalavimą (tai patvirtina ieškovės pateikta antstolės V. M. 2020 m. sausio 27 d. pažyma Nr. S1-50383-3), kas sudaro savarankišką atsisakymo kelti įmonei bankroto bylą pagrindą, įtvirtintą ĮBĮ 10 straipsnio 3 dalies 1 punkte.

11Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 3 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-292 straipsniais,

Nutarė

12Atsisakyti iškelti UAB „Poligranul“ (į. k. 224851260) bankroto bylą.

13Nutarties patvirtintą kopiją išsiųsti ieškovei, atsakovei, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir Lietuvos antstolių rūmams.

14Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui, atskirąjį skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai