Byla 2-887/2008
Dėl Šiaulių apygardos teismo 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutarties, kuria nutarta iškelti Pakruojo rajono Žvirblonių žemės ūkio bendrovei bankroto bylą

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Gasiūnienės, Kazio Kailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Nijolės Piškinaitės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiųjų asmenų R. P. ir V. J. L. atskiruosius skundus dėl Šiaulių apygardos teismo 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutarties, kuria nutarta iškelti Pakruojo rajono Žvirblonių žemės ūkio bendrovei bankroto bylą.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Ieškovas UAB „Agrokoncerno grūdai“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui Pakruojo rajono Žvirblonių žemės ūkio bendrovei (toliau tekste – Pakruojo raj. Žvirblonių ŽŪB), prašydamas iškelti atsakovui Pakruojo raj. Žvirblonių ŽŪB bankroto bylą. Ieškovas nurodė, kad tarp ieškovo ir atsakovo 2008 m. kovo 15 d. buvo sudaryta grūdų pirkimo-pardavimo sutartis, pagal kurią atsakovas įsipareigojo ieškovui sumokėti 3 282 872,10 Lt už parduotus grūdus, tačiau atsakovas tinkamai ir laiku neatsiskaitė. Ieškovas nurodė, kad jo žiniomis atsakovas yra nemokus ir kad pradelsti atsakovo įsipareigojimai yra daugiau kaip 10 mln. Lt. Ieškovas pažymėjo, kad atsakovas su ieškovu neatsiskaito nuo 2008 m. balandžio mėnesio. Ieškovas prašė atsakovo bankroto administratoriumi paskirti kooperatinę bendrovę „Jonas ir sūnūs“.

4Šiaulių apygardos teismas 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartimi nutarė iškelti bankroto bylą Pakruojo raj. Žvirblonių ŽŪB, administratoriumi paskirti kooperatinę bendrovę „Jonas ir sūnūs“; areštuoti Pakruojo raj. Žvirblonių ŽŪB turtą iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos. Teismas nurodė, kad bylos duomenys patvirtina, jog Pakruojo raj. Žvirblonių ŽŪB nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų), įmonės įsipareigojimai (skolos) viršija pusę įmonės turto vertės. Teismo teigimu, šios aplinkybės atitinka Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje nurodytas sąlygas, kurios apibrėžia įmonės nemokumą, todėl dėl nemokumo Pakruojo raj. Žvirblonių ŽŪB keltina bankroto byla. Teismas nurodė, kad įmonės administratoriumi skirtina kooperatinė bendrovė „Jonas ir sūnūs”, kadangi nenustatyta aplinkybių, nurodytų Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio ketvirtoje dalyje, dėl kurių kooperatinė bendrovė „Jonas ir sūnūs” negalėtų būti administratoriumi.

5Atskiruoju skundu tretysis asmuo R. P. prašo apeliacinės instancijos teismą Šiaulių apygardos teismo 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartį panaikinti ir bankroto bylos iškėlimo klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

  1. Teismo išvada, kad Pakruojo raj. Žvirblonių ŽŪB yra nemoki, nepagrįsta. 2007 m. Pakruojo raj. Žvirblonių ŽŪB balansas patvirtina, kad atsakovas turi turto daugiau nei už 35 mln. Lt, nuosavas kapitalas yra beveik 19 mln. Lt ir, lyginant su 2006 m. finansinės atskaitomybės duomenimis, tiek nuosavas kapitalas, tiek grynasis pelnas išaugo. Be to, minėtas balansas patvirtina, kad per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai neviršija 6 mln. Lt, po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai – apie 7,5 mln. Lt, todėl net vertinant, kad iš viso Pakruojo raj. Žvirblonių ŽŪB turi apie 13 mln. Lt įsiskolinimo, tai nesudaro daugiau nei pusės į bendrovės balansą įrašyto turto vertės.
  2. Nors ieškovas UAB „Agrokoncerno grūdai“ reikalavimą iškelti atsakovui bankroto bylą grindžia sutarties netinkamu vykdymu, tačiau teismas nesiaiškino, ar ieškovas turi neabejotiną ir neginčytiną reikalavimo teisę atsakovui.
  3. Teismas pažeidė CPK nuostatas, įtvirtinančias įrodinėjimo ir įrodymų vertinimo taisykles. Teismas nenustatinėjo atsakovo kreditorių reikalavimų dydžio, neįvertino realios atsakovo turto vertės, nenustatė nemokumo Įmonių bankroto įstatymo prasme ir iš esmės vadovavosi išimtinai ieškovo pateiktais samprotavimais ir paskaičiavimais.
  4. Skundžiama nutartis pažeidžia imperatyvius CPK 263 straipsnyje numatytus teisėtumo ir pagrįstumo reikalavimus, taip pat CPK 291 straipsnyje numatytus imperatyvius nutarties turinio reikalavimus, be to, teismas nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Senato suformuluotos teisės taikymo ir aiškinimo praktikos imperatyvių reikalavimų teismo sprendimo turiniui.
  5. Teismas, priimdamas skundžiamą nutartį ne žodinio, o rašytinio proceso tvarka, pažeidė šio procesinio veiksmo atlikimo taisykles, taip pat nukrypo nuo suformuluotos teismų praktikos bankroto bylos iškėlimo tvarkos klausimu.
  6. Bylos nagrinėjimo metu buvo pažeistas teisėjų sudėties nekintamumo principas.

6Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovas UAB „Agrokoncerno grūdai“ prašo apeliacinės instancijos teismą trečiojo asmens R. P. atskirąjį skundą atmesti ir Šiaulių apygardos teismo 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartį palikti nepakeistą. Ieškovas nesutinka su atskirojo skundo argumentu, jog Pakruojo raj. Žvirblonių ŽŪB nėra nemoki. Ieškovo nuomone, pateikti į bylą įrodymai patvirtina atsakovo nemokumą ir teismas padarė pagrįstą išvadą apie Pakruojo raj. Žvirblonių ŽŪB nemokumą ir nepajėgumą vykdyti savo įsipareigojimus. Ieškovas nesutinka su apelianto teiginiu, jog teismas pažeidė CPK nustatytas įrodinėjimo ir įrodymų vertinimo taisykles. Nurodo, kad skunde nurodyti apelianto spėjimai, kad teismas iš esmės vadovavosi išimtinai ieškovo pateiktais samprotavimais ir paskaičiavimais, nepagrindžia teiginių apie CPK normų pažeidimus. Ieškovas pažymi, kad teismas pagrįstai nagrinėjo bankroto bylos iškėlimo klausimą rašytinio proceso tvarka, kadangi Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 13 dalis tokią galimybę numato. Ieškovas nesutinka su apelianto pozicija dėl teisėjų sudėties nekintamumo principo pažeidimo, kadangi, ieškovo teigimu, nagrinėjamu atveju teisėjos pasikeitė ne bylos nagrinėjimo metu.

7Atskiruoju skundu tretysis asmuo V. J. L. prašo apeliacinės instancijos teismą Šiaulių apygardos teismo 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartį panaikinti bei paskirti ieškovui UAB „Agrokoncerno grūdai“ 20 000 Lt baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

  1. Teismo išvada, kad Pakruojo raj. Žvirblonių ŽŪB yra nemoki, nepagrįsta. Bankroto byla įmonei gali būti iškeliama tik nustačius abi įmonės nemokumą apsprendžiančias sąlygas – negalėjimą laiku atsiskaityti su kreditoriais ir didesnę, nei pusė į balansą įrašyto turto vertės, pradelstą skolą. Nagrinėjamu atveju teismas neturėjo nei teisinio, nei faktinio pagrindo konstatuoti, jog yra Įmonių bankroto įstatyme nurodytos prielaidos, leidžiančios iškelti įmonei bankroto bylą. Teismas nukrypo tiek nuo įstatyme, tiek nuo teismų praktikoje suformuotų taisyklių, nagrinėjant klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo, nesiaiškino bendrovės tikrosios finansinės padėties, neatsižvelgė į bendrovės balanso duomenis, neveikė aktyviai, stengdamasis nustatyti visas reikšmingas aplinkybes.
  2. Tretysis asmuo V. J. L. nebuvo informuotas apie pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo nagrinėjimo laiką ir vietą, ir dėl šių teismo veiksmų neteko galimybės įgyvendinti įstatymų jam garantuojamų procesinių teisių, pateikti teismui iki posėdžio, kuriame buvo svarstomas bankroto bylos iškėlimo klausimas, reikšmingos turimos informacijos ir duomenų.
  3. Teismo nutartis nėra pakankamai motyvuota.
  4. Ieškovas, kreipdamasis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo Pakruojo raj. Žvirblonių ŽŪB, sąmoningai piktnaudžiavo teise kreiptis teisminės gynybos, nesąžiningai naudojosi įstatymo suteikiamomis procesinėmis teisėmis ir klaidino teismą.

8Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovas UAB „Agrokoncerno grūdai“ prašo apeliacinės instancijos teismą trečiojo asmens V. J. L. atskirąjį skundą atmesti ir Šiaulių apygardos teismo 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartį palikti nepakeistą. Ieškovas nesutinka su atskirojo skundo argumentu, jog Pakruojo raj. Žvirblonių ŽŪB nėra nemoki. Ieškovo nuomone, pateikti į bylą įrodymai patvirtina atsakovo nemokumą ir teismas padarė pagrįstą išvadą apie Pakruojo raj. Žvirblonių ŽŪB nemokumą ir nepajėgumą vykdyti savo įsipareigojimus. Ieškovas nurodo, kad apelianto argumentas, jog jis nebuvo informuotas apie pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo nagrinėjimo laiką ir vietą, ir dėl šių teismo veiksmų neteko galimybės įgyvendinti įstatymų jam garantuojamų procesinių teisių, nepagrįsti, kadangi apelianto įtraukimo į bylą trečiuoju asmeniu momentu skundžiama nutartis jau buvo priimta ir teismas neturėjo pareigos informuoti apie bylos nagrinėjimo laiką ir vietą asmens, kuris tokio nagrinėjimo metu dar nebuvo tos bylos dalyviu. Ieškovas taip pat nesutinka su atskirojo skundo argumentu dėl piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis.

92008 m. lapkričio 20 d. Lietuvos apeliaciniame teisme gautas atsakovo Pakruojo raj. Žvirblonių ŽŪB atstovo advokato E. Morkūno prašymas atidėti bylos nagrinėjimą dėl sudarymo galimybės pateikti atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutarties.

10Teisėjų kolegija sprendžia, kad nėra įstatymo nurodytų pagrindų atidėti bylos nagrinėjimą, todėl Pakruojo raj. Žvirblonių ŽŪB atstovo advokato E. Morkūno prašymas atidėti bylos nagrinėjimą atmestinas.

11Trečiojo asmens R. P. atskirasis skundas tenkintinas, trečiojo asmens V. J. L. atskirasis skundas tenkintinas iš dalies, Šiaulių apygardos teismo 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis panaikintina ir bankroto bylos iškėlimo Pakruojo raj. Žvirblonių ŽŪB klausimas perduotinas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

12Bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK įtvirtintas taisykles, išskyrus išimtis, nustatytas kitų įstatymų (CPK 1 str. 1 d.). Specialusis įstatymas bankroto bylų nagrinėjimui yra Įmonių bankroto įstatymas, o kitų įstatymų nuostatos, susijusios su bankroto procesu, taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja šio specialiojo įstatymo nuostatoms. Įmonių bankroto įstatymo normos yra vienas iš rinkos ekonomikos įrankių, kurių pagalba siekiama užtikrinti ekonomikos gyvybingumą ir pašalinti iš rinkos nemokius subjektus, kurie nesugeba organizuoti rentabilios veiklos ir yra nemokūs. Bankroto procesas taikomas tada, kai reikia likviduoti neveiklius, nemokius rinkos dalyvius. Tačiau pradedant šį procesą, t. y. iškeliant bankroto bylą, yra labai svarbu nuodugniai išsiaiškinti, ar bendrovė yra iš tiesų nemoki ir nebegalės vykdyti veiklos, ar ji tik turi laikinų finansinių sunkumų, kurie gali būti išspręsti išsaugant bendrovę kaip veikiantį rinkos dalyvį.

13Bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustatė, kad yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą; 2) įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų (Įmonių bankroto įstatymo 9 str. 5 d.). Įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (Įmonių bankroto įstatymo 2 str. 8 d.). Pažymėtina, kad pradelstais įsipareigojimais laikomi tie, kuriems įvykdyti yra suėjęs terminas, tačiau įstatymas nenustato jokio termino, kiek turi būti pradelsti įsiskolinimai, svarbu nustatyti, ar įsipareigojimai pradelsti ir ar pradelstų įsipareigojimų dalis viršija pusę į įmonės balansą įrašyto turto vertės. Taigi teismas įmonei gali iškelti bankroto bylą dėl jos nemokumo tuo atveju, jei yra tam tikros teisinės prielaidos, sudarančios pakankamą pagrindą manyti, jog įmonė yra nemoki. Įmonės nemokumas gali būti nustatytas tik išanalizavus jos ūkinės finansinės veiklos rezultatus, atspindėtus finansinės atskaitomybės ir kituose dokumentuose, turinčiuose reikšmės įvertinant realią įmonės finansinę būklę.

14Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi iškėlė atsakovui Pakruojo raj. Žvirblonių ŽŪB bankroto bylą Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio penktosios dalies 1 punkte numatytu pagrindu – dėl įmonės nemokumo, nurodydamas, kad atsakovas nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų), įmonės įsipareigojimai (skolos) viršija pusę įmonės turto vertės. Teisėjų kolegija pažymi, kad įstatymas įmonės nemokumą sieja su pradelstais įmonės įsipareigojimais. Pagal bylos duomenis teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismui priimant atskiraisiais skundais skundžiamą 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartį į bylą nebuvo pateiktas Pakruojo raj. Žvirblonių ŽŪB balansas, kurio pagrindu būtų galima nustatyti įmonės pradelstų įsipareigojimų dydį, sąlygojantį bankroto bylos iškėlimą, ir kiti Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnyje nurodyti dokumentai bei duomenys, reikalingi klausimo dėl bankroto bylos iškėlimo sprendimui. Teisėjų kolegija sprendžia, kad į bylą pateikti Pakruojo raj. Žvirblonių ŽŪB finansiniai duomenys yra prieštaringi. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į minėtas aplinkybes bei tai, kad, kaip jau buvo minėta, įmonės nemokumas gali būti nustatytas tik išanalizavus jos ūkinės finansinės veiklos rezultatus, atspindėtus finansinės atskaitomybės ir kituose dokumentuose, turinčiuose reikšmės įvertinant realią įmonės finansinę būklę, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas neturėjo pakankamo pagrindo išvadai, jog yra Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje nustatytos sąlygos iškelti atsakovui bankroto bylą remiantis Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio penktosios dalies 1 punktu. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija pripažįsta pagrįstais atskirųjų skundų argumentus, jog pirmosios instancijos teismo išvados dėl Pakruojo raj. Žvirblonių ŽŪB nemokumo yra nepagrįstos.

15Teisėjų kolegija pažymi, kad teismų praktikoje yra susiformavusi nuostata, jog pirmosios instancijos teismas, rengdamasis nagrinėti bankroto bylą, vadovaudamasis viešu interesu, turi būti aktyvus, esant reikalui įpareigoti savininką, valdybos narius, administracijos vadovą, vyriausiąjį finansininką, pateikti teismui visus bankroto bylai nagrinėti reikalingus dokumentus ir įvertinti įmonės turtą, kviesti juos į teismą, reikalauti raštiškų paaiškinimų, susijusių su bankroto bylos iškėlimo klausimais. Spręsdamas klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo, teismas privalo vadovautis tiek prie pareiškimo pridėtais dokumentais, tiek ir Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio antrojoje dalyje numatyta tvarka gautais duomenimis bei atsižvelgti į įmonės finansinės būklės pasikeitimą per laikotarpį nuo pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo gavimo iki bylos iškėlimo. Be to, teismas, spręsdamas, kokia proceso forma – žodine ar rašytine, nagrinėti klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo, privalo atsižvelgti į bylos aplinkybes (ieškinio pareiškime bei atsiliepime į ieškinį išdėstytus argumentus, pateiktus įrodymus), o taip pat į pareigą užtikrinti bendrųjų civilinio proceso principų dėl šio proceso koncentracijos, ekonomiškumo, kooperacijos (CPK 7, 8 str.), bei paminėtų Įmonių bankroto įstatyme nustatytų tikslų įgyvendinimą. Teisėjų kolegija pažymi, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas bankroto bylos iškėlimo Pakruojo raj. Žvirblonių ŽŪB klausimą, turėjo pareigą būti aktyvus, todėl, siekiant išsiaiškinti, ar yra pagrindas Pakruojo raj. Žvirblonių ŽŪB kelti bankroto bylą, pirmosios instancijos teismas turėjo teisę rinkti įrodymus ir atlikti kitus veiksmus, reikalingus įstatyme numatytų aplinkybių, sąlygojančių bankroto bylos iškėlimą, nustatymui.

16Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į išdėstytas aplinkybes, sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas visapusiškai ir pilnai neišsiaiškino visų aplinkybių, susijusių su atsakovo mokumu, tai yra neatskleidė bylos esmės, ir pagal pateiktus į bylą įrodymus bylos negalima išnagrinėti apeliacinės instancijos teisme. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad trečiojo asmens R. P. atskirasis skundas tenkintinas, trečiojo asmens V. J. L. atskirasis skundas tenkintinas iš dalies, Šiaulių apygardos teismo 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis panaikintina ir bankroto bylos iškėlimo Pakruojo raj. Žvirblonių ŽŪB klausimas perduotinas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 327 str. 1 d. 2 p.).

17Atskiruoju skundu tretysis asmuo V. J. L. prašo paskirti ieškovui UAB „Agrokoncerno grūdai“ 20 000 Lt baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis. Teisėjų kolegijos nuomone, į bylą nėra pateikta įrodymų, patvirtinančių, jog ieškovas UAB „Agrokoncerno grūdai“, kreipdamasis į teismą dėl bankroto bylos Pakruojo raj. Žvirblonių ŽŪB iškėlimo, piktnaudžiavo procesinėmis teisėmis, todėl trečiojo asmens V. J. L. prašymas dėl baudos paskyrimo netenkintinas.

18Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 3 punktu,

Nutarė

19Šiaulių apygardos teismo 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartį panaikinti ir bankroto bylos iškėlimo Pakruojo rajono Žvirblonių žemės ūkio bendrovei klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. Ieškovas UAB „Agrokoncerno grūdai“ kreipėsi į teismą su ieškiniu... 4. Šiaulių apygardos teismas 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartimi nutarė... 5. Atskiruoju skundu tretysis asmuo R. P. prašo apeliacinės instancijos teismą... 6. Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovas UAB „Agrokoncerno grūdai“... 7. Atskiruoju skundu tretysis asmuo V. J. L. prašo apeliacinės instancijos... 8. Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovas UAB „Agrokoncerno grūdai“... 9. 2008 m. lapkričio 20 d. Lietuvos apeliaciniame teisme gautas atsakovo Pakruojo... 10. Teisėjų kolegija sprendžia, kad nėra įstatymo nurodytų pagrindų atidėti... 11. Trečiojo asmens R. P. atskirasis skundas tenkintinas, trečiojo asmens V. J.... 12. Bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK įtvirtintas taisykles, išskyrus... 13. Bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustatė, kad yra bent viena iš šių... 14. Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi iškėlė atsakovui... 15. Teisėjų kolegija pažymi, kad teismų praktikoje yra susiformavusi nuostata,... 16. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į išdėstytas aplinkybes, sprendžia, jog... 17. Atskiruoju skundu tretysis asmuo V. J. L. prašo paskirti ieškovui UAB... 18. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 19. Šiaulių apygardos teismo 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartį panaikinti ir...