Byla 2-82/2009

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Artūro Driuko (kolegijos pirmininkas), Danutės Gasiūnienės (kolegijos pranešėja) ir Kazio Kailiūno, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Domus projektai“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2008 m. lapkričio 20 d. nutarties, kuria atmestas prašymas atnaujinti terminą pareiškimui dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo civilinėje byloje Nr. 2-1770-41/2008 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Tebitas“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei ,,Domus projektai“, tretieji asmenys UAB ,,Contestus projektai“, UAB DK ,,PZU Lietuva“, dėl skolos ir delspinigių priteisimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Ieškovas UAB „Tebitas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo UAB „Domus projektai“ 110 027,65 Lt skolos, 43 186,13 Lt delspinigių ir 4 186,21 Lt bylinėjimosi išlaidų (1t. b. l. 54-57).

4Vilniaus apygardos teismas 2008 m. rugsėjo 22 d. sprendimu už akių ieškinį patenkino ir priteisė iš atsakovo ieškovo naudai 110 027,65 Lt skolos, 43 186,13 Lt delspinigių, 6 procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 5 952,27 Lt bylinėjimosi išlaidų.

5Pirmosios instancijos teismas 2008 m. spalio 22 d. nutartimi atsisakė priimti 2008 m. spalio 17 d. atsakovo pateiktą pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo ir grąžino jį padavusiam asmeniui (2t. b. l. 9). Teismas nutartyje nurodė, jog atsakovas praleido dvidešimties dienų terminą pareiškimui paduoti ir jo atnaujinti neprašo.

62008 m. spalio 22 d. atsakovas pateikė teismui prašymą atnaujinti terminą pareiškimui dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo paduoti, kuriame nurodė, kad terminas praleistas užsitęsus šalių deryboms dėl taikaus ginčo sprendimo, atsakovas atidėliojo pareiškimo dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo pateikimą, tikėdamasis, jog bus pasiektas sutarimas dėl taikos sutarties sąlygų.

7Vilniaus apygardos teismas 2008 m. lapkričio 20 d. nutartimi atsakovo prašymą atnaujinti terminą pareiškimui dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo paduoti atmetė. Teismas sprendė, kad atsakovo nurodyta termino praleidimo priežastis – derybos dėl taikos sutarties sudarymo, negali būti pripažįstama svarbia. Šalims bandant ginčą išspręsti taikiu būdu, sprendimo už akių priėmimas tam netrukdo, kadangi taikos sutarties sudarymas galimas ir vykdymo procese. Teismo teigimu, atsakovas, nurodydamas minėtą termino praleidimo priežastį, piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis.

8Atskiruoju skundu atsakovas UAB „Domus projektai“ prašo Vilniaus apygardos teismo 2008 m. lapkričio 20 d. nutartį panaikinti ir atnaujinti praleistą terminą pareiškimui dėl Vilniaus apygardos teismo 2008 m. rugsėjo 22 d. sprendimo už akių peržiūrėjimo paduoti. Apeliantas nurodo, kad nagrinėjamoje byloje pareikštas ieškovo reikalavimas atsakovui ir Šiaulių apygardos teisme nagrinėjamoje byloje UAB „Domus projektai“ pareikštas turtinis reikalavimas UAB „Tebitas“ yra kilę iš tos pačios 2007 m. liepos 10 d. šalių sudarytos Statybos rangos sutarties Nr. 2007-07-10 vykdymo. Apelianto teigimu, terminas pareiškimui paduoti praleistas dėl sąžiningų ir nesavanaudiškų tikslų, priimtinų visiems proceso dalyviams, t. y. laikantis proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principų, užbaigti teismuose nagrinėjamus abu ginčus taikiu būdu. Įsiteisėjus Vilniaus apygardos teismo 2008 m. rugsėjo 22 d. sprendimui už akių, tolesnės šalių derybos dėl taikos sutarties kitoje Šiaulių apygardos teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. 2-595-368/2008 bus neįmanomos. Atsakovas sąžiningai rūpinosi taikiu ginčų su ieškovu išsprendimu, tačiau ieškovui atmetus pateiktus pasiūlymus, derybos buvo pratęstos, o terminas pareiškimui paduoti buvo praleistas.

9Atsiliepimu į atsakovo atskirąjį skundą ieškovas UAB „Tebitas“ prašo skundą atmesti ir Vilniaus apygardos teismo 2008 m. lapkričio 20 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepime nurodo, kad iš atsakovo paaiškinimų matyti, jog terminas pareiškimui paduoti praleistas dėl pačio atsakovo kaltės. Ieškovo teigimu, atsakovas vilkino derybas dėl taikos sutarties sudarymo, todėl procesiniai veiksmai taip pat turėtų būti vertinami kaip proceso vilkinimas.

10Atskirasis skundas tenkintinas.

11Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstosios dalies ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

12CPK 75 straipsnio pirmoji dalis numato, kad teisė atlikti procesinius veiksmus išnyksta pasibaigus įstatymo nustatytam terminui. Tačiau CPK 78 straipsnio 1 dalis nustato, kad asmenims, praleidusiems įstatymų nustatytą ar teismo paskirtą terminą dėl priežasčių, kurias teismas pripažįsta svarbiomis, praleistas terminas gali būti atnaujinamas. Pagrindinė procesinio termino atnaujinimo sąlyga, nurodyta CPK 78 straipsnyje, yra svarbios priežastys, dėl kurių dalyvaujantis byloje asmuo šį terminą praleido. Dėl to, nagrinėjant procesinio termino atnaujinimo klausimą, privalu aiškintis besikreipiančio dėl termino atnaujinimo suinteresuoto asmens nurodytas aplinkybes (priežastis), dėl kurių terminas buvo praleistas, jų visetą ir svarbą. Įstatyme nenustatyta, kokios termino praleidimo priežastys pripažintinos svarbiomis. Kadangi įstatymo sąvoka ,,svarbios priežastys“ yra vertinamoji, teismas turi šį klausimą spręsti, atsižvelgdamas į procesinių terminų instituto paskirtį, ginčo esmę, bylos reikšmę procesinio dokumento pateikėjui, jo asmenines savybes, jo veiksmus po ginčo išnagrinėjimo bei kitas faktines aplinkybes. Taigi termino atnaujinimo klausimas kiekvienu atveju turi būti sprendžiamas individualiai, atsižvelgiant į ginčo pobūdį, besiskundžiančios šalies elgesį procese, į jos sąžiningumą naudojantis suteiktomis procesinėmis teisėmis (CPK 42 str. 5 d.).

13Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad, nagrinėjant prašymą dėl praleisto termino procesiniam veiksmui atlikti atnaujinimo, atsižvelgtina į pasekmes, kurias turės teismo atsisakymas atnaujinti terminą byloje dalyvaujančiam asmeniui, ar nebus pažeistos ir paneigtos pagrindinės bylos šalies teisės (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. spalio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-548/2004). Be to, sprendžiant klausimą dėl termino praleidimo priežasčių svarbumo, būtina atsižvelgti ir į termino praleidimo trukmę, į tai, ar prašančioji šalis sąžiningai ir tinkamai naudojasi procesinėmis teisėmis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2002 m. spalio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1486/2002).

14CPK 287 straipsnio 1 dalis nustato, kad neatvykusi į teismo posėdį šalis (nagrinėjamoje byloje – tripliko nepateikusi šalis) sprendimą už akių priėmusiam teismui per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Šis dvidešimties dienų terminas pareiškimui dėl teismo sprendimo už akių peržiūrėjimui nėra naikinamasis, todėl terminui pasibaigus, neišnyksta asmens procesinė teisė pateikti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, nes tuo atveju, jeigu CPK 78 straipsnyje nustatyta tvarka praleistas terminas atnaujinamas, nurodyta teisė gali būti įgyvendinama.

15Iš 2008 m. spalio 17 d. atsakovo pateikto pareiškimo dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo matyti, kad atsakovas praleido 4 kalendorines dienas procesiniam veiksmui atlikti. Vilniaus apygardos teismas 2008 m. spalio 22 d. nutartimi atsakovo pateiktą pareiškimą priimti atsisakė ir grąžino jį padavusiam asmeniui. UAB „Domus projektai“ prašo atnaujinti terminą pareiškimui dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo pateikti (CPK 287 str. 1 d.), termino praleidimo priežastimi atsakovas nurodo užsitęsusias šalių derybas dėl taikos sutarties sudarymo.

16Teisėjų kolegija pažymi, kad sprendimo už akių priėmimo institutas nėra teisinė sankcija teismo posėdyje (procese) nedalyvaujančiai šaliai, o tik viena iš priemonių proceso koncentruotumo principui įgyvendinti. Ši priemonė turi būti suderinama su pagrindiniu civilinio proceso tikslu – teisingu bylos išnagrinėjimu. Net esant ir visoms CPK nustatytoms sąlygoms sprendimui už akių priimti, teismas turi teisę, o ne pareigą priimti tokį sprendimą.

17Iš nagrinėjamos bylos matyti, kad atsakovas UAB „Domus projektai“ pateikė teismui atsiliepimą į pareikštą ieškinį (1t. b. l. 96-134). Pasirengimo bylos nagrinėjimui stadijoje atsakovas taip pat pateikė priešieškinį ieškovu UAB „Tebitas“, kurį, vykdydamas teismo 2008 m. birželio 25 d. nutartį, patikslino (1t. b. l. 140-152), tačiau teismas 2008 m. liepos 10 d. nutartimi atsakovo priešieškinį atsisakė priimti. UAB „Tebitas“ pateiktą dubliką, teismas išsiuntė atsakovo atstovui advokatui A. Š., tačiau per Vilniaus apygardos teismo 2008 m. birželio 25 d. nutartyje nurodytą terminą atsakovui nepateikus tripliko, 2008 m. rugsėjo 22 d. priėmė sprendimą už akių (1t. b. l. 169). Atsižvelgiant į išdėstytas bylos aplinkybes, atsakovo UAB „Domus projektai“ veiksmai proceso metu negali būti vertinami kaip visiškai pasyvūs.

18Kadangi įstatymu teismui suteikta diskrecijos teisė vertinti termino praleidimo priežasčių svarbą, teismas šį klausimą turi spręsti, atsižvelgdamas į konkrečias aplinkybes ir vadovaudamasis teisingumo bei protingumo kriterijais (CPK 3 str. 7 d.). Šiuo atveju būtina pažymėti, kad atsakovo teisė į sprendimo už akių peržiūrėjimą yra vienintelis būdas atsakovui pašalinti tripliko nepateikimo padarinius, nes sprendimo už akių jis negali skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka (CPK 285 str. 5 d.). Iš byloje esančių duomenų matyti, kad iki termino pareiškimui dėl teismo sprendimo už akių peržiūrėjimo pateikimo ir po jo tarp šalių vyko derybos dėl taikaus ginčo sprendimo (2t. b. l. 23-26). Byloje nėra jokių duomenų patvirtinančių, jog atsakovas piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis ar vilkina bylos nagrinėjimą. Teisėjų kolegijos nuomone, termino praleidimo priežastimi buvo atsakovo atstovo nerūpestingumas, nepakankamas domėjimasis bylos eiga, netinkamas derybų eigos ir procesinių terminų reikšmės vertinimas, tačiau tos aplinkybės neturi sukelti neigiamų padarinių atstovaujamajam (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-126/2007).

19Teisėjų kolegija, remdamasi nurodytomis aplinkybėmis, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, atsisakydamas atnaujinti atsakovui praleistą terminą pareiškimui dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo paduoti, netinkamai įvertino apelianto veiksmus pasirengimo bylos nagrinėjimui stadijoje, apelianto nurodytą procesinio termino praleidimo priežastį bei termino praleidimo mažareikšmiškumą, lyginant su pasekmėmis, kurias bylos šalis patirs termino neatnaujinus.

20Teisėjų kolegija, siekdama užtikrinti atsakovo teisę į sprendimo už akių peržiūrėjimą, sprendžia, kad nagrinėjamu atveju yra pagrindas atnaujinti praleistą terminą pareiškimui dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo paduoti, todėl pirmosios instancijos teismo skundžiama nutartis naikintina, klausimas išspręstinas iš esmės, atnaujinant atsakovo UAB „Domus projektai“ praleistą terminą pareiškimui dėl Vilniaus apygardos teismo 2008 m. rugsėjo 22 d. sprendimo už akių peržiūrėjimo paduoti (CPK 78 str. 1 d., 329 str. 1 d.).

21Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 2 punktu,

Nutarė

22Vilniaus apygardos teismo 2008 m. lapkričio 20 d. nutartį panaikinti.

23Atnaujinti atsakovui UAB „Domus projektai“ terminą pareiškimui dėl Vilniaus apygardos teismo 2008 m. rugsėjo 22 d. sprendimo už akių peržiūrėjimo paduoti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. Ieškovas UAB „Tebitas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas... 4. Vilniaus apygardos teismas 2008 m. rugsėjo 22 d. sprendimu už akių ieškinį... 5. Pirmosios instancijos teismas 2008 m. spalio 22 d. nutartimi atsisakė priimti... 6. 2008 m. spalio 22 d. atsakovas pateikė teismui prašymą atnaujinti terminą... 7. Vilniaus apygardos teismas 2008 m. lapkričio 20 d. nutartimi atsakovo... 8. Atskiruoju skundu atsakovas UAB „Domus projektai“ prašo Vilniaus apygardos... 9. Atsiliepimu į atsakovo atskirąjį skundą ieškovas UAB „Tebitas“ prašo... 10. Atskirasis skundas tenkintinas.... 11. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 12. CPK 75 straipsnio pirmoji dalis numato, kad teisė atlikti procesinius veiksmus... 13. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad, nagrinėjant... 14. CPK 287 straipsnio 1 dalis nustato, kad neatvykusi į teismo posėdį šalis... 15. Iš 2008 m. spalio 17 d. atsakovo pateikto pareiškimo dėl sprendimo už akių... 16. Teisėjų kolegija pažymi, kad sprendimo už akių priėmimo institutas nėra... 17. Iš nagrinėjamos bylos matyti, kad atsakovas UAB „Domus projektai“... 18. Kadangi įstatymu teismui suteikta diskrecijos teisė vertinti termino... 19. Teisėjų kolegija, remdamasi nurodytomis aplinkybėmis, sprendžia, kad... 20. Teisėjų kolegija, siekdama užtikrinti atsakovo teisę į sprendimo už akių... 21. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 22. Vilniaus apygardos teismo 2008 m. lapkričio 20 d. nutartį panaikinti.... 23. Atnaujinti atsakovui UAB „Domus projektai“ terminą pareiškimui dėl...