Byla e2VP-1541-983/2016
Dėl skolininko turto dalies nustatymo ir naudojimosi turtu tvarkos nustatymo

1Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Asta Adamonytė-Šipkauskienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo UAB „Druskininkų autobusų parkas“ prašymą suinteresuotiesiems asmenims V. V., R. V., antstolei T. G. dėl skolininko turto dalies nustatymo ir naudojimosi turtu tvarkos nustatymo,

Nustatė

2pareiškėjas UAB „Druskininkų autobusų parkas“ pateiktu patikslintu pareiškimu prašo nustatyti skolininko V. V. turto dalį bendrame su sutuoktinės R. V. turte, t.y. nustatyti, kad skolininkui V. V. priklauso: 1/2 žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ) (žemės sklypo plotas: 0,9010 ha, paskirtis - žemės ūkio, naudojimo būdas: kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai, kadastrinis adresas: ( - )Viečiūnų k.v., užstatyta teritorija: 0,2500 ha); 1/2 pastato - gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ) (paskirtis - gyvenamoji, bendras plotas: 484,53 kv.m., pažymėjimas plane - 1 A2b, baigtumo procentas: 100 %, statybos pabaigos metai: 2008); 1/2 statinio (inžinierinio įrenginio) tvoros, unikalus Nr.( - )adresu ( - ) (paskirtis - kiti inžinieriniai statiniai, baigtumo procentas: 100 %, statybos pabaigos metai: 2008); 1/2 statinio (inžinierinio įrenginio) šulinio, unikalus Nr. ( - ), adresu ( - )(paskirtis - kiti inžinieriniai statiniai, baigtumo procentas: 100 %, statybos pabaigos metai: 2008); 1/2 negyvenamosios patalpos - garažo bokso su rūsiu (unikalus Nr. ( - ), esančio ( - )bendras plotas: 26,78 kv.m. plane pažymėta 96. Pastatas, kuriame yra patalpa - 1599-0003-2084); 1/2 automobilio Scania Nl-BBA, valst. Nr. ( - ) VIN kodas - ( - ), unikalus identifikacinis Nr. 1011920, variklio Nr. 1540011307; 1/2 priekabos VMZ 9.301, VIN kodas - ( - ), valst. Nr. ( - ), unikalaus identifikacinis Nr. ( - ); 1/2 automobilio ( - ) VIN kodas - ( - ), valst. Nr. ( - ) unikalus identifikacinis Nr. ( - ); 1/2 automobilio AUDI A6 AVANT, identifikavimo numeris - VTN kodas: ( - ), valst. Nr. ( - ) 1/2 traktoriaus priekabos, identifikavimo kodas: ( - ), registracijos liudijimo numeris: 0202809, registracijos vieta: 49, valst. Nr. ( - ); 1/2 ginklo, identifikavimo kodas: 1085889, ginklo rūšis - lygiavamzdis šautuvas, ginklo modelis: TOZ34R, ginklo numeris: U14636, taip pat nustatyti, kad skolininkas V. V. ir jo sutuoktinė R. V. jiems priklausančiu turtu naudojasi bendrai. Patikslintame pareiškime nurodė, kad 2012-11-30 UAB „Druskininkų autobusų parkas“ buvo išduotas vykdomasis raštas Nr. 2-722-475/2012 dėl 100382,98 Lt skolos ir 5 proc. metinių palūkanų išieškojimo iš V. V. išieškotojo UAB „Druskininkų autobusų parkas“ naudai. Atliekant priverstinius vykdymo veiksmus, buvo areštuotas skolininko vardu registruotas turtas, tačiau yra nustatyta, kad areštuotas turtas yra V. V. ir jo sutuoktinės R. V. bendroji jungtinė nuosavybė. Vykdomojoje byloje nėra nustatyta, kad areštuotas turtas priklausytų skolininko asmenine sutuoktinių nuosavybe CK 3.89 str. prasme. 2014 m. gruodžio 23 d. antstolė priėmė patvarkymą, kuriuo pasiūlė išieškotojui UAB „Druskininkų autobusų parkas“ iki 2013-03-31 kreiptis į teismą dėl skolininko V. V. turto, esančio bendrojoje jungtinėje nuosavybėje su R. V., dalies nustatymo. Išieškotojas UAB „Druskininkų autobusų parkas“, vadovaudamasis CPK 667 str. 1 d., 2015-01-13 kreipėsi į teismą su prašymu dėl skolininko V. V. turto, esančioje bendrojoje jungtinėje nuosavybėje, dalies nustatymo. Vykdomojoje byloje nėra nustatyta, kad santuokoje įgytas turtas yra padalintas, todėl laikytina, kad skolininko V. V. vardu įregistruotas turtas yra sutuoktinių bendroji jungtinė nuosavybė ir preziumuojama, kad sutuoktinių bendro turto dalys yra lygios.

3Suinteresuotas asmuo V. V. su pareiškimu nesutiko. Atsiliepime į pareiškimą nurodė, kad V. V. ir jo sutuoktinės turtui netaikytina lygių dalių prezumpcija, dalis turto, kurio nuosavybės dalis reikalaujama nustatyti, apskritai nebeegzistuoja arba nebepriklauso V. V.. V. V. vertinimu, suinteresuotam asmeniui R. V. priklauso didesnė bendro sutuoktinių turto dalis. Nurodo, kad pareiškėjas, reikalaudamas viso turto dalies bendrojoje nuosavybėje nustatymo nepagrįstai viršija savo teisės išieškoti jo naudai teismų procesiniais sprendimais priteistą sumą ribas. Pareiškėjo naudai iš V. V. priteista 100 382,98 Lt (29 072,92 Eur) suma. Todėl pareiškėjas turi teisę vykdyti išieškojimą iš V. V. turto tik 29 072,92 Eur dalyje, atitinkamai reikalavimai nustatyti V. V. priklausančias viso sutuoktinių bendro turto dalis, nepagrįstai viršija pareiškėjo galimos reikalauti ir galimos išieškoti sumos vertę. Vadovaujantis CPK 678 str. nuostatomis, vykdomąją bylą vedanti antstolė turto arešto akte turėjo nurodyti areštuojamo turto vertę. V. V. nurodo, kad areštuoti gyvenamasis namas, žemės sklypas, tvora, šulinys yra naudojami ne tik V. V. ir jo sutuoktinės R. V., tačiau ir kartu su jais gyvenančių šeimos narių - vaikų bei vaikaičių, tarp kurių yra ir nepilnamečių. CPK 123 str. 1 d. įtvirtinta, kad atsižvelgdamas į nepilnamečių vaikų interesus, vieno sutuoktinio sveikatos būklę ar jo turtinę padėtį arba kitas svarbias aplinkybes, teismas gali nukrypti nuo sutuoktinių bendro turto lygių dalių principo ir priteisti vienam sutuoktiniui didesnę turto dalį. V. V. nurodo, kad jo ir sutuoktinės R. V. turto dalys bendrojoje nuosavybėje nėra lygios, nes sutuoktinės R. V. lėšomis buvo įsigytas žemės sklypas, pastatytas gyvenamasis namas ir kiti statiniai. R. V. vardu buvo registruotas butas su rūsiu, esantis Druskininkų g. 8-25/26, Druskininkuose. Šį nekilnojamąjį turtą R. V. padovanojo jos tėvai. 2003 m. R. V. pardavė šį butą, o visi gauti pinigai buvo naudojami gyvenamojo namo ir kitų žemės sklype esančių statinių statybai, todėl prašo nustatyti, kad R. V. priklauso žemės sklypas ir gyvenamasis namas. Taip pat nurodo, kad automobilis BMW, dėl kurio nuosavybės dalių nustatymo pareikštas reikalavimas, V. V. ir jo sutuoktinei nebepriklauso, šis automobilis buvo parduotas dar 2003 metais. Automobilis SCANIA buvo naudojamas bendrovės veikloje iki 2010 metų, kuomet ši transporto priemonė buvo supjaustyta kaip metalo laužas. Prašo pareiškimą atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas.

4Suinteresuotas asmuo antstolė T. G. atsiliepime į pareiškimą nurodė, kad su pareiškimu sutinka ir prašo jį tenkinti.

5Suinteresuotam asmeniui R. V. 2016-03-02 nutartimi (b.l. 171) buvo nustatytas terminas iki 2016-03-16 pateikti atsiliepimą ir įrodymus, tačiau nei atsiliepimo, nei įrodymų suinteresuotas asmuo R. V. į bylą nėra pateikusi.

6Vadovaujantis CPK 593 straipsnio 3 dalimi, pareiškėjo (išieškotojo) prašymas dėl skolininko turto dalies bendrojoje nuosavybėje nustatymo buvo išnagrinėtas rašytinio proceso tvarka, nepranešant apie jo nagrinėjimą suinteresuotiems asmenims.

7Prašymas tenkintinas.

8Bylos medžiaga nustatyta, kad vykdomojoje byloje Nr.0045/14/00580 antstolė T. G. (toliau - antstolis) vykdo išieškojimą dėl 29072,92 Eur (100 382,98 Lt) skolos, 5 proc. metinių palūkanų išieškojimo iš V. V. išieškotojo UAB „Druskininkų autobusų parkas“ naudai pagal 2012-11-30 Kauno miesto apylinkės teismo išduotą vykdomąjį raštą. Vykdymo procese pareiškėjas gavo 2014-12-23 antstolio patvarkymą dėl siūlymo kreiptis į teismą dėl skolininko turto dalies bendrojoje nuosavybėje nustatymo. Atliekant priverstinio vykdymo veiksmus buvo areštuotas skolininko vardu registruotas turtas: žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ) (žemės sklypo plotas: 0,9010 ha, paskirtis - žemės ūkio, naudojimo būdas: kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai, kadastrinis adresas: ( - )Viečiūnų k.v., užstatyta teritorija: 0,2500 ha); pastatas – gyvenamasis namas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ) (paskirtis - gyvenamoji, bendras plotas: 484,53 kv.m., pažymėjimas plane - 1 A2b, baigtumo procentas: 100 %, statybos pabaigos metai: 2008); statinys – tvora, unikalus Nr.( - )adresu ( - ) (paskirtis - kiti inžinieriniai statiniai, baigtumo procentas: 100 %, statybos pabaigos metai: 2008); statinys šulinys, unikalus Nr. ( - ), adresu ( - )(paskirtis - kiti inžinieriniai statiniai, baigtumo procentas: 100 %, statybos pabaigos metai: 2008); negyvenamosios patalpos - garažo boksas su rūsiu (unikalus Nr. ( - ), esančio ( - )bendras plotas: 26,78 kv.m. plane pažymėta 96. Pastatas, kuriame yra patalpa - 1599-0003-2084); automobilis Scania Nl-BBA, valst. Nr. ( - ) VIN kodas - ( - ), unikalus identifikacinis Nr. 1011920, variklio Nr. 1540011307; priekaba VMZ 9.301, VIN kodas - ( - ), valst. Nr. ( - ), unikalaus identifikacinis Nr. 1021302; automobilis ( - ) VIN kodas - ( - ), valst. Nr. ( - ) unikalus identifikacinis Nr. ( - ); automobilis AUDI A6 AVANT, VIN kodas: ( - ), valst. Nr. ( - ) traktoriaus priekaba, identifikavimo kodas: ( - ), registracijos liudijimo numeris: 0202809, registracijos vieta: 49, vąlst. Nr. ( - ); ginklas, identifikavimo kodas: 1085889, ginklo rūšis - lygiavamzdis šautuvas, ginklo modelis: TOZ34R, ginklo numeris:U14636.

9Išieškotojas, nepraleisdamas antstolio nustatyto termino kreipėsi į teismą, prašydamas nustatyti skolininko V. V. dalį bendrojoje jungtinėje sutuoktinių nuosavybėje.

10CPK 667 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad jeigu skolininkui priklausanti turto, kuris yra bendras su kitais asmenimis, dalis nenustatyta, antstolis aprašo ir areštuoja bendrąjį turtą ir pasiūlo išieškotojui, o reikiamais atvejais ir bendrosios nuosavybės dalyviams, kreiptis su prašymu į teismą dėl skolininko turto dalies, esančios bendra su kitais asmenimis nuosavybe, nustatymo. Aiškindamas ir taikydamas šią CPK normą, kasacinis teismas nurodė, kad vykdant išieškojimą iš fizinio asmens pagal asmeninę turtinę prievolę išieškoma iš jam asmeninės nuosavybės teise priklausančio turto, taip pat iš jo dalies, esančios bendrojoje dalinėje ar jungtinėje nuosavybėje. Išieškojimas į skolininko dalį bendrojoje jungtinėje sutuoktinių nuosavybėje gali būti nukreiptas tik tada, kai tiksliai nustatoma jam priklausanti dalis arba padalijamas santuokoje įgytas turtas (CPK 667 straipsnis, CK 3.116 straipsnis). <...> tuo atveju, kai skolininkui priklausanti turto dalis bendrojoje jungtinėje nuosavybėje nėra nustatyta, antstolis aprašo ir areštuoja bendrą turtą, pavyzdžiui, skolininko sutuoktinio darbo užmokestį (išskyrus tą dalį, iš kurios išieškojimą riboja įstatymas), ir pasiūlo išieškotojui, o reikiamais atvejais ir bendrosios nuosavybės dalyviams, kreiptis į teismą su prašymu nustatyti skolininko turto dalį bendrojoje nuosavybėje. Viena iš šios teisės normos taikymo sąlygų – antstolio atliktas bendro turto aprašymas ir areštas, kuris teismui suteikia duomenis apie bendrąją jungtinę sutuoktinių nuosavybę bei sudaro pagrindą nustatyti (individualizuoti) skolininko turto dalį bendrojoje jungtinėje nuosavybėje. Tik įvykdžius šią sąlygą – aprašius ir areštavus bendrą turtą, antstolis išieškotojui, o reikiamais atvejais ir kitam bendrosios nuosavybės dalyviui, pasiūlo CPK 667 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka kreiptis į teismą dėl skolininko dalies jungtinėje nuosavybėje nustatymo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. vasario 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje pagal pareiškėjos L. R. pareiškimą dėl bendrąja nuosavybe su kitais asmenimis esančio skolininko turto dalies nustatymo, bylos Nr. 3K-3-12-701/2015).

11Atsižvelgdamas į nustatytas faktines aplinkybes ir nurodytas teisės aiškinimo ir taikymo taisykles, teismas atkreipia dėmesį į tai, kad pagal CK 3.87 straipsnį, 3.88 straipsnio 2 dalį preziumuojama, jog turtas ir pajamos, gautos po santuokos sudarymo abiejų sutuoktinių ar vieno jų vardu, yra sutuoktinių bendroji jungtinė nuosavybė, kol nėra įrodyta kitaip. CK 3.88 straipsnio 1 dalies 1 ir 5 punktuose nustatyta, kad bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe pripažįstamas turtas, įgytas po santuokos sudarymo abiejų sutuoktinių ar vieno jų vardu, ir pajamos, gautos po santuokos sudarymo iš sutuoktinių ar vieno jų darbinės ar intelektinės veiklos. Remiantis Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenimis (b.l. 12), V. V. ir R. V. susituokė ( - ).

12Iš VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašų (b.l. 13-15), LR kelių transporto priemonių registracijos duomenų (b.l. 16-21) matyti, kad visas šios nagrinėjamos bylos ginčo turtas sutuoktinių yra įgytas po santuokos sudarymo.

13Kilus ginčui, ar teismui sprendžiant kitus klausimus dėl konkretaus turto, nuosavybės teisės į jį rūšies ir subjektų (kam priklauso turtas nuosavybės teise), sprendžiama pagal CK 3.88 str. 1 d., 3.89 str. 1 d., 3.90 str. ir kitose normose esančius pagrindus pagal turto įgijimo ar jo tvarkymo aplinkybes. Tokiu atveju CK 3.88 str. 2 d. nustatyta prezumpcija reiškia, kad asmuo, kuris aiškina, kad turtas priklauso asmeninės nuosavybės teise vienam iš sutuoktinių, privalo tai įrodyti, t. y. nuneigti CK 3.88 str. 2 d. nustatytą prezumpciją dėl sutuoktinių turto bendrumo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus plenarinės sesijos 2010 m. gegužės 20 d. nutarimas civilinėje byloje Nr. 3K-P-186/2010).

14V. V. nurodo, kad jo ir sutuoktinės R. V. turto dalys bendrojoje nuosavybėje nėra lygios, nes sutuoktinės R. V. lėšomis buvo įsigytas ginčo žemės sklypas, pastatytas gyvenamasis namas, nes R. V. vardu buvo registruotas butas su rūsiu, esantis ( - ), kurį R. V. padovanojo jos tėvai. Nurodo, kad 2003 m. R. V. pardavė šį butą, o visi gauti pinigai buvo naudojami ginčo gyvenamojo namo ir kitų žemės sklype esančių statinių statybai, todėl prašo nustatyti, kad R. V. asmeninės nuosavybės teise priklauso žemės sklypas ir gyvenamasis namas. Tačiau teismas pažymi, kad iš byloje esančių VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašų matyti, kad butas su rūsiu, esantis ( - ), įgytas pirkimo – pardavimo sutarties pagal LR 1991-05-28 įstatymą Nr. I-1374, 1991-12-18 Nr.4235, 1994-06-27 Nr.1-2745 pagrindu, o ne dovanojimo sutarties pagrindu. Taip pat V. V. pateikė teismui 1991-11-30 Taupomojo banko Nr. 7616 pranešimą ir 2016-03-15 G. L. elektroninio laiško nuorašą teigdamas, kad šie įrodymai patvirtina byloje nurodytus argumentus, kad ginčo žemės sklypas ir gyvenamasis namas įsigyti ir buvo statomi suinteresuoto asmens R. V. asmeninėmis piniginėmis lėšomis. Tačiau teismo vertinimu, 1991-11-30 Taupomojo banko Nr. 7616 pranešimas įrodo tik tą aplinkybę, kad V. V. ir R. V. būnant santuokoje, R. V. sąskaitoje buvo 19701 rublių, kurie, vadovaujantis tuo metu galiojusio Santuokos ir šeimos kodekso 21 str., buvo laikomi priklausantys abiem sutuoktiniams ir buvo bendroji jungtinė jų nuosavybė, tačiau neįrodo tos aplinkybės, kad šie pinigai buvo asmeninės R. V. lėšos, t.y. priklausė sutuoktinei iki santuokos sudarymo, taip pat buvo gautos santuokos metu kaip dovana arba paveldėtos (Santuokos ir šeimos kodekso 21 str.).

15Taip pat pažymėtina, kad faktas, kad tam tikras turtas priklauso asmeninei vieno sutuoktinio nuosavybei, gali būti įrodytas tik rašytiniais įrodymais, išskyrus atvejus, kai įstatymas leidžia liudytojų parodymus arba to turto prigimtis ir pobūdis patys savaime įrodo, kad turtas yra vieno sutuoktinio asmeninė nuosavybė (CK 3.89 str. 2 d.), todėl teismas nesivadovauja į bylą pateiktu G. L. elektroniniu laišku ir jo nevertina.

16Suinteresuotas asmuo V. V. taip pat nurodo, kad automobilis BMW, dėl kurio nuosavybės dalių nustatymo pareikštas reikalavimas šioje byloje, V. V. ir jo sutuoktinei nebepriklauso, šis automobilis buvo parduotas dar 2003 metais, taip pat automobilis SCANIA buvo naudojamas bendrovės veikloje iki 2010 metų, kuomet ši transporto priemonė buvo supjaustyta kaip metalo laužas. Tačiau suinteresuotas asmuo V. V. nepateikia jokių tai patvirtinančių įrodymų, todėl šie V. V. argumentai atmetami kaip neįrodyti. Pažymėtina ir tai, jog nors suinteresuotasis asmuo V. V. atsiliepime nurodo, kad areštuoti gyvenamasis namas, žemės sklypas, tvora, šulinys yra naudojami ne tik V. V. ir jo sutuoktinės R. V., tačiau ir kartu su jais gyvenančių šeimos narių - vaikų bei vaikaičių, tarp kurių yra ir nepilnamečių, tačiau tai patvirtinanči įrodymų taip pat nepateikė.

17Suinteresuotas asmuo V. V. taip pat nurodo, kad vadovaujantis CPK 678 str. nuostatomis, vykdomąją bylą vedanti antstolė turto arešto akte turėjo nurodyti areštuojamo turto vertę, tačiau šito nepadarė ir areštavo kelis kartus daugiau turto, nei reikia išieškojimui. Teismas atsakydamas į šį argumentą pažymi, kad turto arešto akte skolininkui ir kitiems asmenims buvo išaiškinta, kad, vadovaujantis CPK 510, 512 str., dėl antstolio procesinių veiksmų ar atsisakymo procesinius veiksmus atlikti gali būti paduodamas skundas ne vėliau kaip per 20 dienų nuo tos dienos, kurią skundą paduodantis asmuo sužinojo ar turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą ar atsisakymą jį atlikti, tačiau iš byloje esančios medžiagos matyti, jog skolininkas įstatymo numatyta antstolio procesinių veiksmų apskundimo teise nepasinaudojo ir skundo dėl turto arešto akto nepateikė. CPK 265 straipsnio 2 dalis draudžia teismui peržengti byloje pareikštų reikalavimų ribas, išskyrus išimtis, numatytas nagrinėjant atskirų kategorijų bylas. Ši byla nėra byla dėl antstolio veiksmų, ji pradėta pagal išieškotojo pareiškimą dėl skolininko turto dalies bendrojoje jungtinėje nuosavybėje nustatymo. Kadangi byla nėra nagrinėjama CPK V dalies XXXI skyriaus nustatyta tvarka, teismas neturi pagrindo, nesant CPK 510 straipsnio nustatyta tvarka pateikto skundo dėl antstolio veiksmų, peržengti byloje pareikštų reikalavimų.

18CK 3.117 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta sutuoktinių bendro turto lygių dalių prezumpcija. Pagal šio straipsnio 2 dalį, nuo sutuoktinių lygių dalių principo galima nukrypti tik šio kodekso numatytais atvejais. Įvertinęs byloje esančius įrodymus, teismas konstatuoja, jog byloje nenustatyta aplinkybių, kurios paneigtų CK 3.117 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą sutuoktinių bendro turto lygių dalių prezumpciją.

19Teismas atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, konstatuoja, kad suinteresuotam asmeniui V. V. priklauso: 1/2 žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ) ; 1/2 pastato - gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ); 1/2 statinio (inžinierinio įrenginio) tvoros, unikalus Nr.( - )adresu ( - ); 1/2 statinio (inžinierinio įrenginio) šulinio, unikalus Nr. ( - ), adresu ( - ); 1/2 negyvenamosios patalpos - garažo bokso su rūsiu (unikalus Nr. ( - ), esančio ( - )); 1/2 automobilio Scania Nl-BBA, valst. Nr. ( - ) VIN kodas - ( - ); 1/2 priekabos VMZ 9.301, valst. Nr. ( - ), unikalaus identifikacinis Nr. ( - ); 1/2 automobilio ( - ) valst. Nr. ( - ) unikalus identifikacinis Nr. ( - ); 1/2 automobilio AUDI A6 AVANT, valst. Nr. ( - ) 1/2 traktoriaus priekabos, identifikavimo kodas: ( - ), valst. Nr. ( - ); 1/2 ginklo, identifikavimo kodas: 1085889, ginklo rūšis - lygiavamzdis šautuvas, ginklo modelis: TOZ34R, ginklo numeris:U14636

20Nustačius nekilnojamojo daikto skolininko dalį, teismas kartu turi nustatyti naudojimosi nekilnojamojo daikto dalimi, priklausančia skolininkui, tvarką (CPK 667 straipsnio 2 dalis). Iš šios procesinės normos turinio išplaukia, kad CPK 667 straipsnio pagrindu teismas gali nustatyti bendrosios nuosavybės bendraturčių idealiąsias ir (ar) realiąsias dalis. Šios dalys turi būti nustatytos taip, kad būtų įmanoma išieškoti, nes priešingu atveju teismo sprendimo įvykdymas taptų negalimas. Tai pagrindžiama ir materialinės teisės norma (CK 4.80 str. 3 d.), kurioje nustatyta, kad bendraturčio kreditorius turi teisę reikalauti atidalyti skolininko dalį, kad būtų galima išieškoti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. sausio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-23/2006). Šiuo atveju pareiškėjas neprašė nustatyti realiąją turto dalį, tik prašo nustatyti, kad skolininkas V. V. ir jo sutuoktinė R. V. jiems priklausančiu turtu naudojasi bendrai. Suinteresuoti asmenys V. V. ir jo sutuoktinė R. V. nepateikė teismui prašymo, nustatyti kitokią naudojimosi nekilnojamojo daikto dalimi, priklausančia skolininkui, tvarką.

21Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad pareiškėjo prašymas tenkintinas ir nustatytina, kad V. V. ir jo sutuoktinė R. V. jiems priklausančiu turtu naudojasi bendrai ir lygiomis teisėmis.

22Taip pat atkreiptinas dėmesys į tai, jog naudojimosi daiktu tvarkos nustatymas nėra atidalijimas iš bendro turto, kuriuo siekiama panaikinti bendrąją nuosavybę, ir toks naudojimosi daiktu tvarkos nustatymas neužkerta kelio bendraturčiams ar būsimiems bendraturčiams nustatyti kitokią naudojimosi tvarką, atsidalinti iš bendrosios nuosavybės, ar teismo prašyti atidalinti iš bendrosios nuosavybės (CK 4.80 str.) kitu būdu negu nustatyta naudojimosi tvarka, įskaitant atidalijimą iš bendrosios dalinės nuosavybės, išmokant išmokant kompensaciją.

23Patenkinus pareiškėjo UAB „Druskininkų autobusų parkas“ prašymą, iš V. V. ir R. V. lygiomis dalimis išieškotinos pareiškėjo bylinėjimosi išlaidos - 496 Eur, t.y. po 248,00 Eur iš kiekvieno, UAB „Druskininkų autobusų parkas“ naudai, bei lygiomis dalimis išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, į valstybės pajamas – 14,35 Eur, t.y. po 7,17 Eur iš kiekvieno (CPK 79 str., 88 str. 1 d. 3 p., 93 str. 1 d., 96 str. 1 d.) (b.l. 2).

24Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 667 str., teismas

Nutarė

25prašymą tenkinti.

26Nustatyti, kad V. V., a. k. ( - ), nuosavybės teise priklauso: 1) 1/2 areštuoto žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ); 2) 1/2 areštuoto pastato - gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ); 3) 1/2 areštuoto statinio (inžinierinio įrenginio) tvoros, unikalus Nr.( - )adresu ( - ); 4) 1/2 areštuoto statinio (inžinierinio įrenginio) šulinio, unikalus Nr. ( - ), adresu ( - ); 5) 1/2 areštuotos negyvenamosios patalpos - garažo bokso su rūsiu (unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ); 6) 1/2 areštuoto automobilio Scania Nl-BBA, valst. Nr. ( - ) VIN kodas - ( - ), unikalus identifikacinis Nr. ( - ); 7) 1/2 areštuotos priekabos VMZ 9.301, VIN kodas - ( - ), valst. Nr. ( - ); 8) 1/2 areštuoto automobilio ( - ) VIN kodas - ( - ), valst. Nr. ( - ) 9) 1/2 areštuoto automobilio AUDI A6 AVANT, valst. Nr. ( - ) 10) 1/2 areštuoto traktoriaus priekabos, identifikavimo kodas: ( - ), valst. Nr. ( - ); 11) 1/2 areštuoto ginklo, identifikavimo kodas: ( - ), ginklo rūšis - lygiavamzdis šautuvas, ginklo modelis: TOZ34R, ginklo numeris:U14636.

27Nustatyti, kad skolininkas V. V., a.k. ( - ) ir jo sutuoktinė R. V., a.k. ( - ) jiems priklausančiu turtu naudojasi bendrai.

28Priteisti iš V. V., a.k. ( - ), 248,00 Eur bylinėjimosi išlaidas UAB „Druskininkų autobusų parkas“.

29Priteisti iš R. V., a.k. ( - ) 248,00 Eur bylinėjimosi išlaidas UAB „Druskininkų autobusų parkas“.

30Priteisti iš V. V., a.k. ( - ), 7,17 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, į valstybės pajamas.

31Priteisti iš R. V., a.k. ( - ) 7,17 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, į valstybės pajamas.

32Nutartis per 7 dienas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui per Trakų rajono apylinkės teismą atskiruoju skundu.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Asta Adamonytė-Šipkauskienė,... 2. pareiškėjas UAB „Druskininkų autobusų parkas“ pateiktu patikslintu... 3. Suinteresuotas asmuo V. V. su pareiškimu nesutiko. Atsiliepime į pareiškimą... 4. Suinteresuotas asmuo antstolė T. G. atsiliepime į pareiškimą nurodė, kad... 5. Suinteresuotam asmeniui R. V. 2016-03-02 nutartimi (b.l. 171) buvo nustatytas... 6. Vadovaujantis CPK 593 straipsnio 3 dalimi, pareiškėjo (išieškotojo)... 7. Prašymas tenkintinas.... 8. Bylos medžiaga nustatyta, kad vykdomojoje byloje Nr.0045/14/00580 antstolė T.... 9. Išieškotojas, nepraleisdamas antstolio nustatyto termino kreipėsi į... 10. CPK 667 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad jeigu skolininkui priklausanti... 11. Atsižvelgdamas į nustatytas faktines aplinkybes ir nurodytas teisės... 12. Iš VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko... 13. Kilus ginčui, ar teismui sprendžiant kitus klausimus dėl konkretaus turto,... 14. V. V. nurodo, kad jo ir sutuoktinės R. V. turto dalys bendrojoje nuosavybėje... 15. Taip pat pažymėtina, kad faktas, kad tam tikras turtas priklauso asmeninei... 16. Suinteresuotas asmuo V. V. taip pat nurodo, kad automobilis BMW, dėl kurio... 17. Suinteresuotas asmuo V. V. taip pat nurodo, kad vadovaujantis CPK 678 str.... 18. CK 3.117 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta sutuoktinių bendro turto lygių... 19. Teismas atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, konstatuoja, kad... 20. Nustačius nekilnojamojo daikto skolininko dalį, teismas kartu turi nustatyti... 21. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad pareiškėjo prašymas tenkintinas... 22. Taip pat atkreiptinas dėmesys į tai, jog naudojimosi daiktu tvarkos... 23. Patenkinus pareiškėjo UAB „Druskininkų autobusų parkas“ prašymą, iš... 24. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 667 str., teismas... 25. prašymą tenkinti.... 26. Nustatyti, kad V. V., a. k. ( - ), nuosavybės teise priklauso: 1) 1/2... 27. Nustatyti, kad skolininkas V. V., a.k. ( - ) ir jo sutuoktinė R. V., a.k. ( -... 28. Priteisti iš V. V., a.k. ( - ), 248,00 Eur bylinėjimosi išlaidas UAB... 29. Priteisti iš R. V., a.k. ( - ) 248,00 Eur bylinėjimosi išlaidas UAB... 30. Priteisti iš V. V., a.k. ( - ), 7,17 Eur išlaidų, susijusių su procesinių... 31. Priteisti iš R. V., a.k. ( - ) 7,17 Eur išlaidų, susijusių su procesinių... 32. Nutartis per 7 dienas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos gali būti...