Byla e2S-1521-803/2019
Dėl neišieškojimo iš paskutinio būsto, suinteresuoti asmenys – antstolis Gintas Badikonis, antstolė Daiva Prunskienė, antstolis Irmantas Gaidelis, antstolis Mindaugas Dabkus, antstolis Robertas Vasiliauskas, antstolis Saulius Mulevičius, antstolė Irena Beliačic

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Petkuvienė

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo A. S. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. liepos 24 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje pagal pareiškėjo A. S. prašymą dėl neišieškojimo iš paskutinio būsto, suinteresuoti asmenys – antstolis Gintas Badikonis, antstolė Daiva Prunskienė, antstolis Irmantas Gaidelis, antstolis Mindaugas Dabkus, antstolis Robertas Vasiliauskas, antstolis Saulius Mulevičius, antstolė Irena Beliačic.

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Pareiškėjas A. S. kreipėsi į teismą prašydamas nustatyti, kad nebūtų išieškoma iš paskutinio būsto – ½ dalies buto, esančio ( - ), pagal antstolio G. Badikonio vykdomas vykdomąsias bylas Nr. 0040/07/02471, 0040/04/00143, 0040/06/00297, 0040/12/02739, 0040/16/00637, 0040/17/00769, 0040/17/01748, 0040/17/01772.

72.

8Prašyme nurodė, kad pareiškėjui nuosavybės teise priklauso ½ dalis buto, esančio( - ). Antstolis G. Badikonis 2012 m. birželio 5 d. apribojo pareiškėjui turto disponavimo teisę, 2019 m. kovo 22 d. priėmė patvarkymą vykdomojoje byloje Nr. 0040/07/02471 dėl areštuoto turto įvertinimo, 2019 m. balandžio 29 d. atsiuntė pranešimą dėl turto pardavimo iš varžytinių. Antstolė I. Beliačic apribojo disponavimo, naudojimo teisę 2013 m. balandžio 16 d., antstolis S. Mulevičius – 2013 m. rugsėjo 20 d., antstolis R. Vasiliauskas – 2015 m. birželio 9 d., antstolis M. Dabkus – 2017 m. rugsėjo 29 d., antstolis I. Gidelis – 2017 m. spalio 9 d., antstolė D. Prunskienė – 2018 m. gegužės 3 d. Pareiškėjas yra neįgalus, jam nustatytas 30 procentų darbingumo lygis, jo šalpos neįgalumo pensija sudaro 120,90 EUR, transporto išlaidų kompensacija – 9,50 EUR, viso per mėnesį – 130,40 EUR. Iš gaunamų lėšų antstoliai neišskaičiuoja skoloms padengti, kadangi gaunamos pajamos yra mažesnės nei pragyvenimo lygis. Išieškomos skolos susidarė ne dėl neapmokėtų komunalinių mokesčių, tačiau, pareiškėjo nuomone, yra pagrindas taikyti CPK 663 straipsnio 4 dalies analogiją. ½ dalis buto, esančio ( - ), yra vienintelis ir paskutinis pareiškėjo butas, pareiškėjas yra neįgalus, todėl pareiškėjo manymu, priverstinis išieškojimas iš šio buto pažeistų pareiškėjo interesus.

93.

10Antstolis G. Badikonis pateikė atsiliepimą, kuriuo prašo pareiškėjo prašymą atmesti. Nurodo, jog įrodymų, kad įsiskolinimus galima padengti per 18 mėnesių darant CPK 736 straipsnyje nurodyto dydžio išskaitas iš skolininko darbo užmokesčio, pensijos, stipendijos ar kitų pajamų vykdomosiose bylose, nėra. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos duomenimis, skolininkas nedirba, pensijos, stipendijos ar kitų pajamų negauna. Pats pareiškėjas nurodo, kad gauna tik šalpos pensiją, kuri per mėnesį sudaro 130,40 EUR, taip pat informuoja, kad iš gaunamų lėšų skolos nėra dengiamos. Pareiškėjas savo prašymą grindžia CPK 663 straipsnio 4 dalimi. Vadovaujantis bendra antstolių informacine sistema, skolų už komunalines paslaugas, sunaudotus energijos išteklius šiai dienai antstoliams nėra pateikta. Varžytinės Nr. 171178 2019 m. gegužės 29 d. įvyko. Pirkėjas UAB „Turto fondas“ pinigines lėšas į antstolio depozitinę sąskaitą įmokėjo 2019 m. birželio 18 d. 2019 m. birželio 19 d. pirkėjui išduotas turto pardavimo iš varžytinių aktas Nr. S-19-40-4871.

114.

12Suinteresuoti asmenys antstolė D. Prunskienė, antstolis I. Gaidelis, antstolis M. Dabkus, antstolis R. Vasiliauskas, antstolis S. Mulevičius ir antstolė I. Beliačic atsiliepimų per teismo nustatytą terminą nepateikė.

13II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

145.

15Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. liepos 24 d. nutartimi atmetė pareiškėjo A. S. prašymą dėl neišieškojimo iš paskutinio būsto.

166.

17Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad antstolis G. Badikonis vykdo vykdomąją bylą Nr. 0040/07/02471 pagal Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2006 m. rugsėjo 7 d. vykdomąjį dokumentą Nr. 1-813-296/2006 dėl skolos išieškojimo iš skolininko A. S. (pareiškėjo šioje byloje) išieškotojo Valstybinės ligonių kasos naudai. Įsiskolinimas nėra dengiamas, pasiūlymų dėl skolos mokėjimo dalimis nėra gauta. 2019 m. vasario 13 d. patvarkymu buvo paskirta ekspertizė ½ dalies buto, esančio ( - ), rinkos vertei nustatyti.

187.

192019 m. kovo 22 d. patvarkymu antstolis įvertino areštuotą turtą 14 600 EUR suma. 2019 m. balandžio 29 d. pranešimu antstolis informavo pareiškėją apie turto pardavimą iš varžytinių, nurodė, kad ½ dalis buto, esančio ( - ), bus parduodama iš varžytinių, varžytinių pradžia 2019 m. balandžio 29 d. 13:10:27 val., pabaiga – 2019 m. gegužės 29 d. 13:10:59 val. (varžytynių Nr. ( - )).

208.

21Pareiškėjas pateikė antstoliui 2019 m. gegužės 28 d. prašymą, kad varžytinės nebūtų vykdomos, o įsiskolinimo mokėjimas būtų išdėliotas dalimis. Antstolis 2019 m. gegužės 28 d. patvarkymu atsisakė tenkinti šį pareiškėjo prašymą. 2019 m. birželio 12 d. patvarkymu antstolis informavo pareiškėją, kad turtą iš varžytinių nupirko UAB „Turto fondas“. Patvarkymo priėmimo dieną suma už nupirktą turtą į antstolio depozitinę sąskaitą sumokėta nebuvo.

229.

23Teismas nustatė, kad kitose vykdomosiose bylose antstoliai vykdo išieškojimą iš pareiškėjo dėl kitais pagrindais, o ne dėl nesumokėtų mokesčių už sunaudotus energijos išteklius, komunalines ir kitokias paslaugas, atsiradusių skolų, tai nurodė ir pats pareiškėjas prašyme.

2410.

25Vadovaudamasis kasacinio teismo praktika (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. kovo 3 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-71/2014), teismas konstatavo, kad šioje byloje nėra visų būtinų sąlygų Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 663 straipsnio 4 dalyje nustatytam apribojimui taikyti.

26III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

2711.

28Atskiruoju skundu pareiškėjas prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. liepos 24 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės. Nurodo, kad yra neįgalus, jam nustatytas 30 procentų darbingumo lygis, šalpos neįgalumo pensija sudaro 120,90 Eur, transporto išlaidų kompensacija – 9,50 Eur. Iš gaunamų lėšų antstoliai neišskaičiuoja skoloms padengti, kadangi gaunamos pajamos yra mažesnės nei pragyvenimo lygis. Paaiškino, kad jam nuosavybės teise priklauso tik ½ dalis vieno kambario buto, todėl pardavus šią dalį iš varžytinių, naujas savininkas negalės realiai įgyvendinti savo kaip savininko teises. Naujas savininkas nesumokėjo visos sumos už buto dalį, o tik avansą.

2912.

30Antstolis atsiliepime prašo pareiškėjo atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą bei palikti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. liepos 24 d. nutartį nepakeistą. Nurodo, kad su atskiruoju skundu nesutinka, palaiko savo poziciją, išdėstytą pirmosios instancijos teismui 2019 m. liepos 15 d. atsiliepime į pareiškimą Nr. 0040/07/02471. Teismas

konstatuoja:

31IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

3213.

33Byloje sprendžiama dėl teismo teisės taikyti CPK 663 straipsnio 4 dalyje įtvirtintą išimtį nenukreipti išieškojimo į paskutinį skolininko būstą, kai skola nėra susidariusi dėl CPK 663 straipsnio 4 dalyje nurodytų nesumokėtų mokesčių už sunaudotus energijos išteklius, komunalines ir kitokias paslaugas.

3414.

35Byloje esantys duomenys patvirtina, kad vykdymo procese, išieškant skolą iš skolininko A. S. išieškotojos Valstybinės ligonių kasos naudai, išieškojimas buvo nukreiptas į skolininkui nuosavybės teise priklausančio ½ dalį buto, esančio ( - ), kuris yra vienintelis skolininko būstas.

3615.

37CPK 663 straipsnio 4 dalis reglamentuoja apribojimą išieškoti iš paskutinio fizinio asmens būsto ir šio apribojimo taikymo sąlygas. Kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad CPK 663 straipsnio 4 dalis taikytina esant tokioms sąlygoms: 1) skolininko skola atsirado dėl nesumokėtų mokesčių už sunaudotus energijos išteklius, komunalines ir kitokias paslaugas; 2) dėl to skolininkui pritaikyta priverstinio išieškojimo priemonė – paskutinio buto, gyvenamojo namo ar jo dalies, būtino skolininkui ir jo šeimos nariams gyventi, areštas; 3) skolininkas ar jo šeimos nariai yra invalidai, socialiai remtini asmenys arba turi nepilnamečių vaikų; 4) skolininkas ar jo šeimos nariai yra padavę apylinkės teismui prašymą nenukreipti išieškojimo į butą, gyvenamąjį namą ar jo dalį, būtinus šiems asmenims gyventi; 5) skola nepadengta dėl skolininko sunkios materialinės padėties (žr. pvz. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. spalio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-527/2006, 2014 m. kovo 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-71/2014).

3816.

39Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad pareiškėjas yra neįgalus (tomas I, b. l. 8-9), gauna mažą šalpos neįgalumo pensiją (tomas I, b. l. 10,11), kito turto, iš kurio galėtų būti išieškomi susidarę įsiskolinimai, neturi. Nors iš šių duomenų darytina išvada, kad skolos nedengiamos dėl esančios pareiškėjo sunkios materialinės padėties, tačiau skolininko skola atsirado ne dėl nesumokėtų mokesčių už sunaudotus energijos išteklius, komunalines ir kitokias paslaugas. Skolos prigimtis yra viena iš būtinų sąlygų taikant apribojimą dėl išieškojimo iš paskutinio būsto ir siejama su nesumokėtų mokesčių už sunaudotus energijos išteklius, komunalines ir kitokias paslaugas, kurios susijusios tik su kitomis galimomis namo (buto) aptarnavimo (komunalinėmis) paslaugomis – proceso teisės normose nustatytos bendrosios taisyklės išimtys negali būti aiškinamos plečiamai (žr. pvz. 2014 m. kovo 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-71/2014). Kadangi išieškojimas iš pareiškėjo vykdomas kitais pagrindais, o ne dėl nesumokėtų mokesčių už sunaudotus energijos išteklius, komunalines ir kitokias paslaugas, byloje nėra pagrindo taikyti CPK 663 straipsnio 4 dalį.

4017.

41Be to, vadovaujantis bylos duomenimis, nustatyta, kad išieškojimai vykdomi ne vienerius metus, o pareiškėjas dalį darbingumo prarado tik 2017 metais, tačiau byloje nėra duomenų apie aktyvius pareiškėjo veiksmus siekiant susirasti darbą, padengti skolas. Varžytynės dėl pareiškėjui priklausančio ½ dalies buto buvo paskelbtos 2019 m. balandžio 29 d. (tomas I, b. l. 26-27). 2019 m. birželio 19 d. turto pardavimo iš varžytinių aktas Nr. S-19-40-4871 patvirtina, kad 2019 m. gegužės 29 d. įvykusiose varžytinėse Nr. 171178 parduota pareiškėjui nuosavybės teise priklausančio ½ dalis buto, esančio adresu ( - ), o visa suma už nupirktą turtą įmokėta 2019 m. birželio 18 d. Tuo tarpu į teismą su prašymu dėl neišieškojimo iš paskutinio būsto pareiškėjas kreipėsi tik 2019 m. birželio 13 d., t. y. jau įvykus varžytynėms. Nors pareiškėjui 2017 metais nustatytas dalinis darbingumas, jo gaunamos pajamos yra labai mažos, tačiau vien šios aplinkybės negali daryti lemiamos įtakos nagrinėjamam klausimui, nesant kitų privalomų sąlygų.

4218.

43Pareiškėjas atskirajame skunde teigia, kad yra pagrindas taikyti įstatymo analogiją. Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su šiuo atskirojo skundo argumentu. CPK 3 straipsnio 7 numato, kad jeigu nėra įstatymo, reglamentuojančio ginčo materialinį arba procesinį santykį, teismas taiko įstatymą, reglamentuojantį panašius santykius (įstatymo analogija). Pagal analogiją negali būti taikomos specialiosios, t. y. bendrųjų taisyklių išimtis numatančios, teisės normos. Nagrinėjamu atveju CPK 663 straipsnio 4 dalyje apibrėžtas skolos pobūdis yra išimtis iš bendros taisyklės, o ne įstatymo spraga, todėl analogija nagrinėjamu atveju negali būti taikoma.

4419.

45Atskirojo skundo argumentas, kad pardavus ½ dalį pareiškėjui priklausančio vieno kambario buto iš varžytinių naujas savininkas negalės realiai įgyvendinti savo kaip savininko teisių, šioje byloje nagrinėjamam klausimui teisiškai nereikšmingas, todėl apeliacinės instancijos teismas jo atskirai neanalizuoja ir dėl jo nepasisako. Pažymėtina, jog teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-38/2008; 2010 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010-03-16 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010 ir kt.).

4620.

47Įvertinus aptartas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pareiškėjo prašymas neatitiko CPK 663 straipsnio 4 dalies taikymui nustatytų sąlygų, todėl pirmosios instancijos teismas prašymo netenkino pagrįstai.

4821.

49Apeliacinės instancijos teismo sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino bylos aplinkybes, padarė pagrįstas ir motyvuotas išvadas, todėl nėra jokio pagrindo atskirojo skundo argumentais panaikinti skundžiamą teismo nutartį. Atsižvelgiant į tai, atskirasis skundas atmetamas, o pirmosios instancijos teismo nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

50Vilniaus apygardos teismas, vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 ir 339 straipsniais,

Nutarė

51pareiškėjo A. S. atskirąjį skundą atmesti.

52Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. liepos 24 d. nutartį palikti nepakeistą.

53Ši Vilniaus apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Petkuvienė... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teismas... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Pareiškėjas A. S. kreipėsi į teismą prašydamas nustatyti, kad nebūtų... 7. 2.... 8. Prašyme nurodė, kad pareiškėjui nuosavybės teise priklauso ½ dalis buto,... 9. 3.... 10. Antstolis G. Badikonis pateikė atsiliepimą, kuriuo prašo pareiškėjo... 11. 4.... 12. Suinteresuoti asmenys antstolė D. Prunskienė, antstolis I. Gaidelis,... 13. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 14. 5.... 15. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. liepos 24 d. nutartimi atmetė... 16. 6.... 17. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad antstolis G. Badikonis vykdo... 18. 7.... 19. 2019 m. kovo 22 d. patvarkymu antstolis įvertino areštuotą turtą 14 600 EUR... 20. 8.... 21. Pareiškėjas pateikė antstoliui 2019 m. gegužės 28 d. prašymą, kad... 22. 9.... 23. Teismas nustatė, kad kitose vykdomosiose bylose antstoliai vykdo... 24. 10.... 25. Vadovaudamasis kasacinio teismo praktika (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014... 26. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 27. 11.... 28. Atskiruoju skundu pareiškėjas prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės... 29. 12.... 30. Antstolis atsiliepime prašo pareiškėjo atskirąjį skundą atmesti kaip... 31. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 32. 13.... 33. Byloje sprendžiama dėl teismo teisės taikyti CPK 663 straipsnio 4 dalyje... 34. 14.... 35. Byloje esantys duomenys patvirtina, kad vykdymo procese, išieškant skolą iš... 36. 15.... 37. CPK 663 straipsnio 4 dalis reglamentuoja apribojimą išieškoti iš paskutinio... 38. 16.... 39. Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad pareiškėjas yra neįgalus (tomas... 40. 17.... 41. Be to, vadovaujantis bylos duomenimis, nustatyta, kad išieškojimai vykdomi ne... 42. 18.... 43. Pareiškėjas atskirajame skunde teigia, kad yra pagrindas taikyti įstatymo... 44. 19.... 45. Atskirojo skundo argumentas, kad pardavus ½ dalį pareiškėjui priklausančio... 46. 20.... 47. Įvertinus aptartas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja,... 48. 21.... 49. Apeliacinės instancijos teismo sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas... 50. Vilniaus apygardos teismas, vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 1... 51. pareiškėjo A. S. atskirąjį skundą atmesti.... 52. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. liepos 24 d. nutartį palikti... 53. Ši Vilniaus apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo priėmimo dienos....