Byla 2S-562-125/2008

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Broniaus Valiaus, kolegijos teisėjų Virginijos Nijolės Griškevičienės, Almanto Padvelskio, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės K. P. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2008-04-22 nutarties civilinėje byloje pagal ieškovės K. P. ieškinį atsakovams S. M., L.Laurinavičienės turistinei-komercinei firmai „Eurikos turas“, VĮ Registrų centro Klaipėdos filialui, Klaipėdos miesto savivaldybei, R. R., O. P. (O. P.), M. S., D. B. (D. B.), S. B., tretiesiems asmenims UAB „Vitės valdos“, J. B. ir R. B. dėl bendratučių susitarimo pripažinimo negaliojančiu, rūsio patalpų naudojimosi tvarkos nustatymo, teisinės registracijos panaikinimo bei atsakovės S. M. priešieškinį dėl iškeldinimo iš rūsio,

Nustatė

2ieškovė pirmosios instancijos teismui 2008-03-26 pateikė prašymą išdėstyti per dvidešimt dviejų mėnesių terminą teismo 2008-01-23 sprendimu priteistų atsakovei S. M. 2400 Lt bylinėjimosi išlaidų bei teismo 2008-03-04 papildomu sprendimu priteistų atsakovei L.Laurinavičienės turistinei-komercinei firmai „Eurikos turas“ 2000 Lt išlaidų už advokato pagalbą apmokėjimą. Nurodė, kad ieškovės sunki materialinė padėtis: gaunama pensija nedidelė, gyvena viena.

3Klaipėdos miesto apylinkės teismas prašymą atmetė. Nurodė, kad ieškovė teismui nepateikė visų duomenų apie savo turtinę padėtį, nes gaunama pensija neatspindi realios ieškovės turtinės padėties.

4Ieškovė atskiruoju skundu prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2008-04-22 nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovės prašymą tenkinti. Nurodė, kad byloje yra pateikti duomenys, apibūdinantys ieškovės turtinę padėtį. Pažymi, kad teismas atleisdamas ieškovę nuo žyminio mokesčio dalies sumokėjimo, pripažino sunkią ieškovės turtinę padėtį, tačiau savo apsisprendimą pakeitė naginėdamas ieškovės prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų išdėstymo.

5Atsakovė Klaipėdos miesto savivaldybė pateikė atsiliepimą, kuriame nurodo, kad pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą ir pagristą nutartį, kurią naikinti nėra teisinio pagrindo.

6Daugiau atsiliepimų į atskirąjį skundą per teismo nustatytą terminą negauta.

7Atskirasis skundas atmestinas.

8Iš bylos duomenų nustatyta, kad Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2008-01-23 sprendimu ieškinį atmetė, priešieškinį tenkino: nusprendė iškeldinti K. P. iš S. M. nuosavybės teise priklausančio buto, esančio ( - ), rūsio bei priteisė 2400 Lt bylinėjimosi išlaidų. Pirmosios instancijos teismas 2008-03-04 priėmė papildomą sprendimą, kuriuo priteisė iš ieškovės L. Laurinavičievės turistinei-komercinei firmai „Eurikos turas“ 2000 Lt advokato pagalbai apmokėti. Taigi ieškovė nurodo, kad dėl savo turtinės padėties padengti teismo priteistų bylinėjimosi išlaidų negali, todėl mano, kad yra pagrindas šios sumos, t.y. iš viso 4400 Lt, mokėjimą išdėstyti per dvidešimt dviejų mėnesių terminą.

9Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirųjų skundų faktiniai ir teisiniai pagrindai bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina pirmosios instancijos teismo priimtos nutarties tik apskųstos dalies teisėtumą ir pagrįstumą ir tik analizuodamas atskiruosiuose skunduose nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

10Kolegija nurodo, kad LR CPK 284 str. numatyta, jog teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgdamas į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo įvykdymą atidėti ar išdėstyti, taip pat pakeisti sprendimo ar jo dalies vykdymo tvarką. Teismas sprendimo įvykdymo išdėstymo klausimą turi spręsti vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir lygiateisiškumo principais. Spręsdamas, ar atidėti sprendimo vykdymą, teismas pirmiausia turėtų remtis teisinio apibrėžtumo ir teisėtų lūkesčių principu, pagal kurį privalu pripažinti, gerbti ir ginti teisėtai įgytas civilines teises. Vykdant teismo sprendimą šalis, kurios nenaudai jis priimtas, visada patiria tam tikrų ribojimų ir nuostolių. Tai yra neišvengiama pasekmė to, jog teismas pripažįsta ieškovę pažeidus atsakovų teises ir teisėtus interesus. Kadangi sprendimo vykdymo atidėjimas ir išdėstymas yra nukrypimas nuo bendrosios sprendimo vykdymo tvarkos, teismo sprendimą atidėti ir išdėstyti galima tik išimtiniais atvejais, t.y. konstatavus, jog atsakovo turtinė padėtis ypač bloga.

11Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas nusprendė, kad nereikia išdėstyti priimtų sprendimų, t.y. 2008-01-23, 2008-03-04, vykdymo, nes ieškovė nepateikė duomenų, patvirtinančių sunkią savo turtinę padėtį. Kolegija sutinka su tokia pirmosios instancijos teismo išvada. Turtinę padėtį atskleidžia Nekilnojamojo turto registro, bankų, valstybinio socialinio draudimo, VĮ „Regitra“ pažymos, turto ir pajamų deklaracijos, kiti dokumentai. Ieškovė savo blogą turtinę padėtį ir prašymą dėl vykdymo išlaidų išdėstymo grindė byloje esančiu Nekilnojamojo turto registro išrašu (t. 1 b.l. 8) bei VSDFV Klaipėdos skyriaus pažyma apie 2008-01-01–2008-01-31 išmokas, t.y. senatvės pensija (t. 4 b.l. 4), tačiau jokių kitų duomenų, atspindinčių ieškovės turtinę padėtį nepateikė. Minėtos aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad ieškovė savo sunkios turtinės padėties neįrodė, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai neišdėstė sprendimų vykdymo. Teisėjų kolegija nurodo, kad turi būti atsižvelgta ir į kitų proceso šalių teisėtus lūkesčius, kad sprendimas būtų įvykdytas per įmanomai trumpiausią laiką, t.y. užtikrinti abiejų proceso šalių teisių ir teisėtų interesų pusiausvyrą. Atkreiptinas dėmesys, kad sprendimais priteistų bylinėjimosi išlaidų vykdymą išdėsčius ieškovės nurodytam terminui, kiltų didesnė pinigų nuvertėjimo tikimybė. Atsižvelgdama į aptartas aplinkybes, teisėjų kolegija nurodo, kad ieškovės atskirojo skundo argumentai, kad pateikti duomenys patvirtina ieškovės sunkią turtinę padėtį, nepagrįsti. Pažymėtina, kad pirmosios instancijos teismo nutartis atleisti ieškovę nuo dalies žyminio mokesčio sumokėjimo neturi prejudicinės galios, nes turtinė padėtis gali kisti, todėl teismas kaskart sprendžia ar asmens turtinės padėtis yra sunki.

12Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, konstatuotina, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino bylos aplinkybes, teisingai aiškino ir taikė sprendimo vykdymo atidėjimo bei išdėstymo institutą, užtikrino šalių teisių ir pareigų pusiausvyrą, todėl naikinti pirmosios instancijos teismo nutartį atskirojo skundo motyvais nėra teisinio pagrindo, todėl pirmosios instancijos teismo 2008-04-22 nutartis paliktina nepakeista (LR CPK 337 str. 1 p.).

13Vadovaudamasi LR CPK 335-339 str., teisėjų kolegija

Nutarė

14Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2008-04-22 nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai