Byla B2-5317-577/2017

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Jadvyga Mardosevič, rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjos bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Trikampis žiedas“, atstovaujamos bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės „Karaliaučiaus grupė“ skundą dėl 2016 m. gegužės 2 d. bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Trikampis žiedas“ kreditorių komiteto nutarimo 3-iuoju darbotvarkės klausimu „Dėl administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo“ ir 6-uoju darbotvarkės klausimus „Dėl administratoriaus veiklos ataskaitos tvirtinimo“ panaikinimo, suinteresuoti asmenys valstybės įmonė Turto bankas, Nordea Bank AB, Lietuvoje veikianti per Nordea Bank AB Lietuvos skyrių, uždaroji akcinė bendrovė „Grifs AG“, A. V.,

Nustatė

2Pareiškėja kreipėsi į teismą su skundu, kuriuo prašo: 1) panaikinti 2016 m. gegužės 2 d. BUAB „Trikampis žiedas“ kreditorių komiteto nutarimo dalį 3-iuoju darbotvarkės klausimu „Dėl administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo“, kuria nutarta nuo bankroto bylos iškėlimo įsiteisėjimo dienos iki įmonės išregistravimo Juridinių asmenų registre teisinėms administravimo išlaidoms dengti skirti 20 000 Eur + PVM sumą, kitoms administravimo išlaidoms dengti skirti 10 000 Eur + PVM sumą; 2) patvirtinti administratoriaus pateiktą pasiūlymą bendrovės išlaidas, susijusias su nekilnojamojo turto išlaikymo sąnaudomis ir mokesčiais, išlaidas už teisines paslaugas, išlaidas, susijusias su turto pardavimu ir pardavimo organizavimu, kitas išlaidas, susijusias su įmonės turto saugojimu, mokestines prievoles, galinčias atsirasti bankroto proceso metu, buhalterinės apskaitos vedimo ir įmonės apskaitos dokumentų archyvavimo paslaugas bei kitas administravimo išlaidas apmokėti pagal faktą suderinus su kreditorių komitetu; 3) panaikinti 2016 m. gegužės 2 d. BUAB „Trikampis žiedas“ kreditorių komiteto nutarimą 6-uoju darbotvarkės klausimu „Dėl administratoriaus veiklos ataskaitos tvirtinimo“; 4) patvirtinti 2016 m. kovo 31 d. BUAB „Trikampis žiedas“ bankroto administratorės UAB „Karaliaučiaus grupė“ ataskaitą.

3Nurodė, kad teismo 2013 m. liepos 15 d. ir 2014 m. balandžio 28 d. nutartimis patvirtinta administravimo išlaidų sąmatos suma (vienam mėnesiui - 24 376,50 Lt bei 3 500 Lt išlaidos teisinėms paslaugoms), kurią administratorius turėjo teisę naudoti laikotarpiu nuo 2013 m. gegužės 16 d. iki 2016 m. kovo 31 d. sudaro 243 567,32 Eur, bei išlaidų teisinėms paslaugoms – 34 971,62 Eur. Teigia, jog administratorius ataskaitoje nurodytos patirtos administravimo išlaidos iki 2016 m. kovo 31 d. yra pagrįstos; ataskaitoje administravimo išlaidų sumas administratorius pagrindė atitinkamomis sutartimis su paslaugų tiekėjais, sąskaitomis, detalizacijomis ir kitais dokumentais. Iki 2016 m. kovo 31 d. patirta 73 093,26 Eur bendrovės administravimo išlaidų, iš jų - 24 051,31 Eur už teisinių paslaugų pirkimą. Kreditorių komiteto nariai patvirtino pasiūlymą, pagal kurį teisinėms administravimo išlaidoms dengti skyrė tik 24 200 Eur (su PVM). Pažymi, kad yra pradėti sudėtingi teisminiai ginčai, todėl bendrovei reikalinga kvalifikuota ir teisminės patirties turinčių teisininkų pagalba. Be to, kreditorių komitetas patvirtino pasiūlymą kitoms administravimo išlaidoms dengti skirti 12 000 Eur su PVM, kuomet iki 2016 m. kovo 31 d. patirta 49 041,96 Eur tokių išlaidų (už patalpų nuomą, turto rinkos vertės nustatymą, buhalterinės apskaitos paslaugas ir kt.); administratorius išlaidas patvirtinančiais dokumentais pagrindė faktiškai patirtas išlaidas, jų dydį, būtinumą; kreditoriai neišanalizavo išlaidų, būtinų administruojant 440 darbuotojų turėjusią įmonę, kuriai priklauso nekilnojamasis turtas, 32 transporto priemonės, ir kurioje yra 494 kreditoriai. Kadangi nėra galimybės nustatyti tikslios įkeisto turto pardavimo datos, siųstinų laiškų skaičiaus ar kitų būtinų bendrovės administravimo išlaidų, teigia, jog skundo 3 reikalavimas yra pagrįstas. Pasak pareiškėjo, kreditorių komiteto nariai nepatvirtino administratoriaus veiklos ataskaitos nemotyvuotai.

4Suinteresuotas asmuo VĮ „Turto bankas“ atsiliepime prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad administravimo išlaidų skaičiavimas, vadovaujantis dar bankroto bylos iškėlimo pradžioje teismo patvirtinta mėnesine administravimo išlaidų suma, pažeidžia kreditorių lūkesčius ir teisėtus interesus bent iš dalies patenkinti savo reikalavimus bankroto byloje. Administratorius vienasmeniškai, nederinęs su kreditoriais, priėmė sprendimą dėl faktinių išlaidų, nors galėjo ir turėjo galimybę per trejus metus vykstantį bankroto procesą suderinti šiuos klausimus su kreditoriais. Pažymėjo, jog Įmonių bankroto įstatymo pakeitimai suteikia teismui teisę, esant ginčui dėl administravimo išlaidų dydžio, nustatyti sumą, kuri turi būti sumokėta administratoriui už įmonės administravimą, o piktnaudžiaujant lėšomis, skirtomis administravimo išlaidoms dengti – nustatyti, kad tokios išlaidos atlyginamos ne iš įmonės, o iš administratoriaus asmeninių lėšų.

5Suinteresuotas asmuo Nordea Bank AB, Lietuvoje veikianti per Nordea Bank AB Lietuvos skyrių, prašo skundą atmesti, priešingu atveju, prašo 3-ąjį nutarimo klausimą pakeisti taip, kad teismo nutarta padidinti administravimo teisinių išlaidų ir kitų administravimo išlaidų dalimi, viršijančia 2016 m. gegužės 2 d. kreditorių komiteto nutarime nurodytą 30 000 Eur + PVM sumą, būtų mažinama 60 000 Eur + PVM administratoriaus atlyginimo dalis; taip pat priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad administratorius neįrodė prašomų patvirtinti išlaidų dydžio realumo bei pagrįstumo, nepaneigė, kad bankroto bylą jis gali užbaigti administruoti už 2016-05-02 kreditorių komitete patvirtintą administravimo išlaidų sąmatą. Teigia, jog ši sąmata neturi būti viršijama, kadangi bankroto procesas taptų nepagrįstai nuostolingas kreditoriams. Administratorius nepateikė kreditorių prašytų duomenų, kurie parodytų išlaidų realumą, dydžio pagrįstumą. Mano, jog administratorius iš savo atlyginimo turi dengti teisines išlaidas, viršijančias kreditorių komiteto patvirtintas išlaidas, nes administratorius vienašališkai pasirinko advokatų kontorą. Bendro pobūdžio sąskaitos neįrodo administravimo išlaidų būtinumo, sąsajos su bendrovės bankroto procesu ir pagrįstumo. Prašymą išlaidas tvirtinti pagal faktą suderinus su kreditorių komitetu laiko iš esmės ydingu. Nurodo, kad administratorius nesiekia efektyvaus lėšų naudojimo ir nori gauti pakankamai didelį atlyginimą, vesdamas neekonomišką bankroto procesą. Teigia, kad kreditorių komiteto nutarimas yra teisėtas.

6Suinteresuotas asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus pateikė teismui atsiliepime prašo skundą atmesti. Nurodė, kad administravimo išlaidų skaičiavimas, vadovaujantis 2013 m. teismo patvirtinta mėnesine administravimo išlaidų suma, pažeidžia kreditorių lūkesčius ir teisėtus interesus. Administratorius administravimo išlaidas patyrė vienasmeniškai, nederinęs su kreditoriais, neoperatyviai vykdė bankroto procedūras. Mano, jog administratorius suinteresuotas tik savo, kaip verslo subjekto, o ne kreditorių interesų gynimu.

7Suinteresuotas asmuo UAB „Grifs AG“ atsiliepime prašo skundą atmesti; panaikinti BUAB „Trikampis žiedas“ kreditorių komiteto 2016 m. gegužės 2 d. posėdžio nutarimą 3-uoju darbotvarkės klausimu, dėl administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo ir klausimą iš naujo perduoti svarstyti kreditorių komitetui. Nurodė, jog bankroto administratoriaus buvo suklaidintas ir balsavo už BUAB „Trikampis žiedas“ bankroto administravimo išlaidų sąmatą. Pažymi, jog iki 2014-02-17 bankroto administratoriaus UAB „Karaliaučiaus grupė“ akcininkas buvo UAB „Euroconsult Group“, o bankroto administratoriaus vienintelio akcininko direktorė buvo ir yra V. G. - M. G. žmona. Mano, jog advokatas gali įtakoti bankroto administratorių, jam pasirenkant teisines paslaugas teikiantį subjektą ir užmokesčio dydį už minėtas paslaugas.

8Skundas tenkintinas iš dalies. Faktinės aplinkybės

9Bylos bei Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO (toliau ir – LITEKO) duomenimis nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismo 2013 m. kovo 22 d. nutartimi UAB „Trikampis žiedas“ iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirta UAB „Karaliaučiaus grupė“. Nutartis įsiteisėjo 2013 m. gegužės 16 d. 2013 m. liepos 15 d. nutartimi patvirtinta UAB „Trikampis žiedas“ administravimo išlaidų sąmata vienam mėnesiui: 7 059,92 Eur (24 376,50 Lt) (su PVM) laikotarpiui nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo pirmajame kreditorių susirinkime. 2014 m. balandžio 28 d. nutartimi teismas patvirtintoje administravimo išlaidų sąmatoje patvirtino 1 013,67 Eur (3 500 Lt) sumą teisinėms išlaidoms. 2015 m. liepos 17 d. pirmajame UAB „Trikampis žiedas“ kreditorių komiteto posėdyje, 3-iuoju darbotvarkės klausimu „Dėl administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo“ nutarimas nebuvo priimtas; 8-uoju darbotvarkės klausimu „Dėl administratoriaus veiklos ataskaitos tvirtinimo“ priimtas nutarimas patvirtinti administratoriaus veiklos ataskaitą, išskyrus dalį dėl administravimo išlaidų. 2016 m. gegužės 2 d. antrajame UAB „Trikampis žiedas“ kreditorių komiteto posėdyje priimti skundžiami nutarimai: 3-iuoju darbotvarkės klausimu „Dėl administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo“ patvirtintas kreditorių VĮ „Turto bankas“, Nordea Bank AB, Lietuvoje veikiančio per Nordea Bank AB Lietuvos skyrių, ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus pasiūlymas: nuo bankroto bylos iškėlimo įsiteisėjimo dienos iki įmonės išregistravimo Juridinių asmenų registre skirti 60 000 Eur + PVM administratoriaus atlyginimą, teisinėms administravimo išlaidoms dengti skirti 20 000 Eur + PVM sumą, kitoms administravimo išlaidoms dengti skirti 10 000 Eur + PVM sumą, administratoriui nustatyti papildomą atlyginimą lygų 5 proc. nuo debitorių atgautų skolų. 6-uoju darbotvarkės klausimu „Dėl administratoriaus veiklos ataskaitos tvirtinimo“ nutarimas nepriimtas; nutarta administratoriaus ataskaitą laikyti išklausyta.

10Bankroto administratorius, nesutikdamas su kreditorių komiteto nutarimo dalimi dėl teisinėms ir kitoms administravimo išlaidoms dengti skirtų sumų, taip pat su nutarimu dėl administratoriaus veiklos ataskaitos tvirtinimo pateikė skundą teismui. Vilniaus apygardos teismas 2017 m. gegužės 26 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-775-553/2017 pareiškėjos BUAB „Trikampis žiedas“, atstovaujamos bankroto administratorės UAB „Karaliaučiaus grupė“, skundo netenkino. Lietuvos apeliacinis teismas 2017 m. rugsėjo 7 d. nutartimi Nr. 2-1334-407/2017 panaikino minėtą Vilniaus apygardos teismo nutartį ir klausimą perdavė iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui. Nutartyje konstatavo, jog tiek kreditorių komitetas 2016 m. gegužės 2 d. spręsdamas dėl tvirtintinos administravimo išlaidų sąmatos dydžio, tiek teismas, nagrinėdamas ginčą dėl kreditorių komiteto patvirtintos administravimo išlaidų sąmatos, turėjo vadovautis Vyriausybės patvirtintais bankroto administravimo išlaidų rekomendaciniais dydžiais, tačiau tokio tyrimo (administravimo išlaidų sąmatos dydžio pagrįstumo pagal Vyriausybės nutarimu nustatytus rekomendacinius dydžius) teismas neatliko. Kadangi ginčas dėl bankroto administratorės veiklos ataskaitos neatsiejamai susijęs su administravimo išlaidų sąmata, teismas panaikino visą skundžiamą nutartį ir klausimą perdavė pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Dėl administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo

11Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 36 straipsnio 2 dalies redakcijoje, įsigaliojusioje nuo 2016 m. gegužės 1 d., nustatyta, kad Administravimo išlaidų sąmatą tvirtina, keičia ir disponavimo administravimo išlaidomis tvarką nustato kreditorių susirinkimas, atsižvelgdamas į Vyriausybės patvirtintus bankroto administravimo išlaidų rekomendacinius dydžius. Tuo atveju, jeigu administratorius ar kreditoriai ginčija kreditorių susirinkimo patvirtintą administravimo išlaidų sąmatą, išsprendęs ginčą, ją patvirtina bankroto bylą nagrinėjantis teismas, atsižvelgdamas į Vyriausybės patvirtintus bankroto administravimo išlaidų rekomendacinius dydžius. Ši teismo nutartis yra galutinė ir neskundžiama.

12Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. balandžio 27 d nutarimu Nr. 415 patvirtinti bankroto administravimo išlaidų rekomendaciniai dydžiai siejami su bankrutuojančios įmonės vykdytos (vykdomos) veiklos ar bankroto proceso ypatumais, įmonės dydžiu.

13Nagrinėjamu atveju, iš nutarties, kuria UAB „Trikampis žiedas“ iškelta bankroto byla, turinio matyti, jog balanso už 2012 metus duomenimis įmonė UAB „Trikampis žiedas“ turto vertė sudarė 6 521 934,99 Lt (1 888 882,90 Eur), o per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai – 3 726 117,44 Lt (1 079 158,10 Eur); Vilniaus apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 18 d. nutartimi patvirtinti kreditorių (iš jų daugiau nei 400 darbuotojų) reikalavimai sudarė 4 798 308,24 Lt (1 389 686,12 Eur) (LITEKO duomenys). Be to, iš ginčijamos bankroto administratoriaus ataskaitos matyti, kad vien UAB „Trikampis žiedas“ turto, įkeisto Nordea Bank Finland Plc, pardavimo varžytinėse kaina viršija 300 000 Eur. Taigi, vadovaujantis Bankroto administratorių atrankos taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 9 d. nutarimu Nr. 647, įtvirtintais kriterijais, BUAB „Trikampis žiedas“ laikytina didele įmone. Įmonės veiklos rūšies ar bankroto proceso vykdymo ypatumų nenustatyta, todėl pagal minėtame Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarime nustatytus kriterijus, rekomendacinis administravimo išlaidų dydis siekia 70 300 Eur (185 x 380 Eur (minimali mėnesinė alga)).

14ĮBĮ 36 straipsnio 3 dalyje, reglamentuojančioje administravimo išlaidų sudėtį, nurodoma, kad bankroto administravimo išlaidas sudaro atlyginimas administratoriui, su darbo santykiais susijusios išmokos įmonės darbuotojams (įskaitant mokesčius, apskaičiuojamus nuo susijusių su darbo santykiais išmokų), kuriems būtina dalyvauti bankroto procese, išskyrus darbuotojus, dalyvaujančius ūkinėje komercinėje veikloje, išlaidos įmonės auditui, turto įvertinimo, pardavimo, atliekų, užteršto dirvožemio ir grunto sutvarkymo bei kitos kreditorių susirinkimo patvirtintos išlaidos.

15Šiuo atveju, 2016 m. gegužės 2 d. kreditorių komiteto posėdyje buvo nutarta skirti 60 000 Eur plius PVM administratoriaus atlyginimą nuo bankroto bylos iškėlimo iki įmonės išregistravimo Juridinių asmenų registre; taip pat papildomą atlyginimą lygų 5 proc. nuo debitorių atgautų skolų. Ši nutarimo dalis nebuvo apskųsta. Kadangi atlyginimas administratoriui yra sudėtinė bankroto administravimo išlaidų dalis, kitoms administravimo išlaidoms pagal Vyriausybės nutarimu įtvirtintas rekomendacijas, galėtų būti skiriama tik 10 300 Eur suma. Taigi, administratoriaus ginčijama kreditorių komiteto nutarimu patvirtinta sąmata viršija rekomenduojamą administravimo išlaidų sumą. ĮBĮ 36 straipsnio 2 dalyje numatyta, jog bankroto administravimo išlaidų rekomendaciniai dydžiai gali būti viršyti tik tuo atveju, jeigu kreditorių susirinkimas arba teismas pritaria administratoriaus pateiktam motyvuotam prašymui patvirtinti rekomendacinius dydžius viršijančią administravimo išlaidų sąmatą.

16Šiuo atveju, administratorius neįvardino sumos, kuri reikalinga visai bankroto procedūrai; prašo patvirtinti jo pateiktą pasiūlymą bendrovės išlaidas, susijusias su nekilnojamojo turto išlaikymo sąnaudomis ir mokesčiais, išlaidas už teisines paslaugas, su turto pardavimu ir kitas administravimo išlaidas apmokėti pagal faktą, suderinus su kreditorių komitetu. Tačiau teismo vertinimu, šis, jokiomis ribomis bei kriterijais neapibrėžtas būdas, sprendžiant administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo klausimą, negali būti taikomas.

17Pagal 2016 m. balandžio 27 d. Vyriausybės nutarime nustatytas rekomenduojamas administravimo išlaidų bei administratoriaus atlyginimo sumas, matyti, jog maksimali kitų administravimo išlaidų suma gali siekti iki 55 100 Eur (iš visos 70 300 Eur rekomenduojamos sumos atėmus minimalų atlyginimą administratoriui (15 200 Eur)). Teismo nuomone, ši suma gali būti orientaciniu kriterijumi, sprendžiant šį ginčą.

18Taip pat, įvertinus aplinkybę, kad nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo iki administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo 2016 m. gegužės 2 d. kreditorių komiteto posėdyje, praėjo treji metai, bankroto proceso metu jau atlikta daug veiksmų, dėl kurių faktiškai patirtos išlaidos, tvirtinant administravimo išlaidų sąmatą, turi būti atsižvelgta tiek į teismo nutartimis patvirtintos laikinos sąmatos dydį, tiek į faktiškai patirtų išlaidų būtinybę. Pažymėtina, kad 2013 m. liepos 15 d. nutartimi Nr. B2-1287-553/2013 teismas, atsižvelgęs į tai, jog BUAB „Trikampis žiedas“ kreditorių ir debitorių skaičius labai didelis, sprendė, jog pagrįsta prašyti patvirtinti didesnę, nei įprastai administravimo išlaidų sąmatą.

19Skunde bei bankroto administratoriaus ataskaitoje nurodyta, jog iki 2016 m. kovo 31 d. patirta 73 093,26 Eur administravimo išlaidų suma, iš kurių už teisines paslaugas – 24 051,31 Eur, buhalterines paslaugas – 11 044,69 Eur, sandėliavimą – 21 110,05 Eur, nekilnojamojo turto vertinimą – 525,66 Eur, salės nuomą – 88,96 Eur; kitos išlaidos (pašto, kanceliarijos, ryšių, kelionių išlaidos, už transportavimo paslaugas, skelbimus, registrų pažymas bei išrašus, varžytinių skelbimą, padėjėjų darbo užmokestį ir kt.) – 16 272,60 Eur.

20Kaip minėta, BUAB „Trikampis žiedas“ bankroto byloje 2014 m. balandžio 28 d. nutartimi patvirtinta sąmata, į kurią įtrauktos 3 500 Lt (1 013,37 Eur) išlaidos teisinėms paslaugoms (per mėnesį). Teismas sprendė, kad ginčas civilinėje byloje, kurioje reikalaujama pripažinti niekiniais ir negaliojančiais ab initio sandorius, kurių pagrindu UAB „Trikampis žiedas“ perleido UAB „Mano sauga“ dalį turto, yra sudėtingas ir įmonę atstovaujančiam administratoriui objektyviai būtina pasitelkti profesionalių teisininkų pagalbą. Iš šioje byloje bankroto administratoriaus pateiktos teisinių paslaugų apmokėjimo detalizacijos (1 t., b. l. 17-19) matyti, kad BUAB „Trikampis žiedas“ dalyvavo penkiose bylose (jau minėtoje byloje dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu, dėl bankroto pripažinimo tyčiniu, skolos priteisimo (dvi) ir dėl kreditorių komiteto nutarimo pripažinimo negaliojančiu). Teismas pritaria suinteresuoto asmens Nordea Bank AB atsiliepime esančiam pastebėjimui, jog 2004 m. balandžio 2 d. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymu Nr. 1R-85 „Dėl rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio patvirtinimo“ nustatyti atlyginimo dydžiai gali būti laikomi objektyviu kriterijumi, sprendžiant sąmatos tvirtinimo klausimą, todėl atsižvelgtina į tai, kad kai kurios išlaidos advokatui (pvz. už ieškinio prieš UAB „Mano sauga“ parengimą sumokėta 4 940,95 Eur), viršija minėtose rekomendacijose nurodytas sumas. Taip pat nustatyta, kad dvi bylos buvo baigtos taikos sutartimis, paaiškėjus, kad atsakovai iki bylų iškėlimo paskolas yra grąžinę, todėl 1 884,78 Eur išlaidos už advokato pagalbą taip pat negali būti laikomos būtinomis bankroto procesui. Įvertinus šias aplinkybes, tai, kad kreditorių susirinkimo metu bylų nagrinėjimas nebuvo baigtas, Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, šiuo metu dar nebaigta viena civilinė byla (Nr. e2-3129-614/2017), tačiau duomenų apie teisinių paslaugų poreikį šiose bylų stadijose duomenų nėra, teismo nuomone, ginčijamu nutarimu patvirtinta išlaidų teisinėms administravimo išlaidoms suma (20 000 Eur + PVM, t. y. 24 200 Eur) nuo bylos iškėlimo įsiteisėjimo dienos iki įmonės išregistravimo Juridinių asmenų registre, vertintina kaip pagrįsta sprendžiamo klausimo kontekste.

212013 m. liepos 15 d. nutartimi teismas, įvertinęs, kad nepateikti įrodymai, kokiam terminui administratorius įsipareigojo UAB „Infina“ kas mėnesį mokėti 12 000 Lt (3 475,44 Eur) už buhalterinės apskaitos tvarkymo paslaugas, kokie buvo kitų analogiškas paslaugas teikiančių įmonių pasiūlymai, šias išlaidas sumažino iki 8 000 Lt (2 316,96 Eur). Administratorius nurodė faktiškai patyręs 11 044,69 Eur išlaidų už buhalterines paslaugas; teigia, kad buvo būtina parengti ir Įmonių bankroto valdymo departamentui pateikti bankroto ataskaitas, suformuoti buhalterines pažymas debitoriams, parengti paraišką išmokoms dėl 440 darbuotojų iš Garantinio fondo gauti. Administratorius pateikė UAB „Infina“ bankrutuojančiai UAB „Trikampis žiedas“ išrašytas 10 209 Eur sumos PVM sąskaitas – faktūras (1 t., b. l. 21-22), taip pat kitų įmonių (UAB „Rinovita“, UAB „Bankroto administravimo paslaugos“) komercinius pasiūlymus, kurios siūlo tvarkyti bankrutuojančios įmonės buhalterinę apskaitą už 18 402 Eur; paraiškos garantinio fondo valdybai kainą nurodė 9 040 Eur, 9 000 Eur (neskaitant PVM) (3 t., b. l. 88-89), kas teismo vertinimu, sudaro pagrindą laikyti 10 209 Eur sumos buhalterinėms paslaugoms poreikį pagrįstu.

22Pasak administratoriaus, jis turi užtikrinti tinkamą bendrovės turto apsaugą, todėl tiek įkeistoms, tiek neįkeistoms transporto priemonėms saugoti buvo išnuomotos patalpos. Iš 2013 m. liepos 15 d. nutarties Nr. B2-1287-553/2013 matyti, kad prašydamas tvirtinti laikiną administravimo išlaidų sąmatą, administratorius prašė skirti 1 000 Lt (289,62 Eur) patalpų nuomai (tiek kreditorių susirinkimams, tiek automobiliams saugoti), tačiau ataskaitoje nurodė, jog iki 2016 m. kovo 31 d. patyrė 21 110,05 Eur išlaidų sandėliavimui. Pagrįsdamas poreikį patirti minėtas išlaidas, į bylą pateikė UAB „Arkona projektai“, UAB „Dotermis“ bei AB „BLRT Grupp ivest“ išrašytas PVM sąskaitas-faktūras už patalpų nuomą (1 t., b. l. 206-215, 2 t., b. l. 1-24), tačiau teismo vertinimu, vien šie duomenys nepatvirtina būtinumo didinti laikina sąmata nustatytą išlaidų patalpų nuomai sumą, todėl įvertinus turto saugojimo trukmę (ginčijamų nutarimų priėmimo metu realizuotas ne visas turtas), tai, kad šiuo metu visas turtas yra parduotas (3 t., b. l. 50), sandėliavimo išlaidoms tvirtintina bendra 15 000 Eur suma.

23Nustatant laikiną administravimo išlaidų sąmatą, prašoma išlaidų kanceliarinėms ir pašto paslaugoms suma buvo sumažinta iki 4 000 Lt (1 158,48 Eur ) per mėnesį, nenumatytoms išlaidoms (išrašams iš turto areštų registrų, VĮ „Regitra“ pažymoms, pažymėjimams ir pan.) – iki 1 000 Lt (289,62 Eur), išlaidos administratoriaus padėjėjo atlyginimui – iki 1 000 Lt (289,62 Eur) per mėnesį. Administratorius nurodė jau patyręs 16 772,60 Eur kitų administravimo išlaidų (pašto, ryšių, kanceliarijos, kelionių, varžytinių paskelbimo išlaidos, išlaidos už Nekilnojamojo turto registro, Hipotekos registro išrašus, pažymas ir kt.). Įvertinus bankrutavusios įmonės kreditorių skaičių (virš penkių šimtų), kuris ženkliai viršija minimalų priskyrimo didelei įmonei nustatytą kriterijų, į tai, kad bankroto procese iš esmės visi veiksmai atlikti, kitoms administravimo išlaidoms tvirtintina 18 000 Eur suma.

24Teismas sutinka su pareiškėjo teigimu, kad būtinos 614,62 Eur turto įvertinimo, salės nuomos išlaidos. Be skunde nurodytų faktiškai patirtų išlaidų, byloje yra duomenys (UAB Šilėja“, UAB „Vilniaus energija“, UAB „Danola“ PVM sąskaitomis - faktūromis bei sudaryta suvestinė (2 t., b. l. 26-86)) ir apie 7 523,82 Eur patirtas išlaidas už bankrutuojančios įmonės nuosavybės teise priklausančiam turtui suteiktas komunalines paslaugas.

25Apibendrinus išdėstytą, darytina išvada, kad kreditorių komiteto ginčijamu nutarimu patvirtintos sumos teisinėms paslaugoms bei kitoms administravimo išlaidoms nepakanka bankroto proceso vykdymui, todėl bankroto administratoriaus skundo pirmasis reikalavimas tenkintinas, 2016 m. gegužės 2 d. BUAB „Trikampis žiedas“ kreditorių komiteto nutarimo dalis 3-iuoju darbotvarkės klausimu „Dėl administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo“, kuria nutarta nuo bankroto bylos iškėlimo įsiteisėjimo dienos iki įmonės išregistravimo Juridinių asmenų registre teisinėms administravimo išlaidoms dengti skirti 20 000 Eur + PVM sumą, kitoms administravimo išlaidoms dengti skirti 10 000 Eur + PVM sumą, naikintina; tvirtintina 75 550 Eur (suapvalinus) administravimo išlaidų sąmata nuo bylos iškėlimo įsiteisėjimo dienos iki įmonės išregistravimo Juridinių asmenų registre.

26Kreditoriai prašo sumažinti patvirtintą atlyginimą bankroto administratoriui, tačiau šis klausimas nepatenka į bylos nagrinėjimo apimtį – nutarimo dalis dėl atlyginimo patvirtinimo nebuvo apskųsta, todėl teismas nevertina jos pagrįstumo ir teisėtumo.

27Taip pat pažymėtina, jog sąmatos patvirtinimas savaime nereiškia bankroto administratoriaus išlaidų panaudojimo teisėtumo ir pagrįstumo.

28Dėl bankroto administratoriaus ataskaitos

29ĮBĮ 23 straipsnio 4 punkte numatyta, kad jeigu kreditorių susirinkimas administratoriaus ataskaitos nepatvirtina, administratorius per kreditorių susirinkimo nustatytą protingą terminą privalo pašalinti kreditorių nurodytus ataskaitos trūkumus ir teikti ją tvirtinti kreditorių susirinkimui pakartotinai. Jeigu pakartotinai pateiktos ataskaitos kreditorių susirinkimas nepatvirtina, ją gali tvirtinti teismas.

30Nagrinėjamu atveju kreditorių komitetas nutarimo dėl administratoriaus veiklos ataskaitos patvirtinimo nepriėmė, ginčijamu nutarimu sprendė laikyti ataskaitą išklausyta. Sprendžiant bankroto administratoriaus skundo reikalavimą dėl šio nutarimo panaikinimo ir ataskaitos tvirtinimo, pažymėtina, kad į bylą pateiktas vėlesnis, t. y. 2017 m. gegužės 8 d. BUAB „Trikampis žiedas“ kreditorių komiteto posėdžio protokolinis įrašas Nr. 5 (3 t., b. l. 58), iš kurio matyti, kad kreditorių komitetas nutarė nepatvirtinti 65 787,13 Eur BUAB „Trikampis žiedas“ administravimo išlaidų, patirtų iki 2016 m. spalio 12 d. pagal 2016 m. spalio 12 d. kreditorių komiteto nariams pateiktą BUAB „Trikampis žiedas“ pajamų-išlaidų ataskaitą (papildyta ataskaita pateikta 2017 m. balandžio 28 d.); nutarta patvirtinti 24 096,69 Eur (įskaitant PVM) sumą bankroto administravimo procedūroms atlikti. Šiame nutarime taip pat numatyta, kad išlaidas, faktiškai viršijančias patvirtintą sumą administratorius privalo dengti iš administratoriaus atlyginimui ankstesniu kreditorių komiteto nutarimu patvirtintos sumos. LITEKO duomenimis nustatyta, jog bankroto byloje nagrinėjamu administratoriaus skundu prašoma panaikinti minėtą 2017 m. gegužės 8 d. kreditorių komiteto nutarimą Nr. 3, bei patvirtinti administratoriaus 2016 m. kovo 31 d. ataskaitą, papildytą 2017 m. balandžio 28 d., įskaitant ir dalyje dėl faktiškai patirtų administravimo išlaidų patvirtinimo. Tai, kad 2017 m. gegužės 8 d. kreditorių komitete buvo svarstoma dėl ataskaitos dalies tvirtinimo, administratorius buvo nurodęs ir atskirajame skunde nagrinėjamoje byloje.

31Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad skundžiamu 2016 m. gegužės 2 d. kreditorių komiteto nutarimu Nr. 6 ataskaita nebuvo patvirtinta, administratoriui nepateikus pakankamai įrodymų, patvirtinančių išlaidų panaudojimą, į aukščiau paminėtas ĮBĮ nuostatas, sudarančias galimybę administratoriui pašalinti ataskaitos trūkumus ir teikti ją tvirtinti kreditorių susirinkimui pakartotinai, todėl administratoriaus skundo reikalavimas dėl jo panaikinimo netenkintinas. Bylinėjimosi išlaidos

32AB Nordea Bank Lietuvos skyrius bylos nagrinėjimo metu patyrė 3 849,54 Eur bylinėjimosi išlaidų (3 t., b.l. 68-87), taip pat prašo priteisti iš UAB Karaliaučiaus grupė“ 683,35 Eur išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme.

33Atsižvelgiant į pateiktų procesinių dokumentų kiekį, bylos ir sprendžiamų klausimų pobūdį, į LR Teisingumo ministro 2015-03-19 įsakymu Nr. IR-77 patvirtintas Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio nuostatas, teisingumo, protingumo, sąžiningumo principus, suinteresuoto asmens AB Nordea Bank, Lietuvoje veikiančio per Nordea Bank AB Lietuvos skyrių, prašoma priteisti išlaidų už teisines paslaugas suma mažintina, ir proporcingai patenkintų/atmestų reikalavimų daliai, iš viso iš pareiškėjo BUAB „Trikampis žiedas“, atstovaujamo bankroto administratoriaus UAB „Karaliaučiaus grupė“, priteistina 1 500 Eur bylinėjimosi išlaidų suma, sumokant jas iš administravimo išlaidų. Šias išlaidas priteisti iš bankroto administratoriaus nėra teisinio pagrindo, todėl toks prašymas netenkintinas.

34Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290-292 straipsniais, Įmonių bankroto įstatymo 24 straipsniu,

Nutarė

35BUAB „Trikampis žiedas“, atstovaujamos bankroto administartorės UAB „Karaliaučiaus grupė“ skundą tenkinti iš dalies.

36Panaikinti 2016 m. gegužės 2 d. BUAB „Trikampis žiedas“ kreditorių komiteto nutarimo dalį 3-iuoju darbotvarkės klausimu „Dėl administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo“, kuria nutarta nuo bankroto bylos iškėlimo įsiteisėjimo dienos iki įmonės išregistravimo Juridinių asmenų registre teisinėms administravimo išlaidoms dengti skirti 20 000 Eur + PVM sumą, kitoms administravimo išlaidoms dengti skirti 10 000 Eur + PVM sumą.

37Patvirtinti 75 550 Eur administravimo išlaidų sąmatą nuo bylos iškėlimo įsiteisėjimo dienos iki įmonės išregistravimo Juridinių asmenų registre.

38Kitą skundo dalį atmesti.

39Priteisti suinteresuotam asmeniui Nordea Bank AB, Lietuvoje veikiančiam per Nordea Bank AB Lietuvos skyrių, iš pareiškėjo BUAB „Trikampis žiedas“ 1500 Eur bylinėjimosi išlaidų, sumokant jas iš administravimo išlaidų.

40Nutarties dalis, susijusi kreditorių komiteto nutarimu dėl administratoriaus ataskaitos tvirtinimo, per 7 dienas nuo jos paskelbimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui, paduodant atskirąjį skundą per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Jadvyga Mardosevič, rašytinio proceso... 2. Pareiškėja kreipėsi į teismą su skundu, kuriuo prašo: 1) panaikinti 2016... 3. Nurodė, kad teismo 2013 m. liepos 15 d. ir 2014 m. balandžio 28 d. nutartimis... 4. Suinteresuotas asmuo VĮ „Turto bankas“ atsiliepime prašė skundą atmesti... 5. Suinteresuotas asmuo Nordea Bank AB, Lietuvoje veikianti per Nordea Bank AB... 6. Suinteresuotas asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus... 7. Suinteresuotas asmuo UAB „Grifs AG“ atsiliepime prašo skundą atmesti;... 8. Skundas tenkintinas iš dalies. Faktinės aplinkybės... 9. Bylos bei Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO (toliau ir – LITEKO)... 10. Bankroto administratorius, nesutikdamas su kreditorių komiteto nutarimo dalimi... 11. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 36... 12. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. balandžio 27 d nutarimu Nr. 415... 13. Nagrinėjamu atveju, iš nutarties, kuria UAB „Trikampis žiedas“ iškelta... 14. ĮBĮ 36 straipsnio 3 dalyje, reglamentuojančioje administravimo išlaidų... 15. Šiuo atveju, 2016 m. gegužės 2 d. kreditorių komiteto posėdyje buvo... 16. Šiuo atveju, administratorius neįvardino sumos, kuri reikalinga visai... 17. Pagal 2016 m. balandžio 27 d. Vyriausybės nutarime nustatytas rekomenduojamas... 18. Taip pat, įvertinus aplinkybę, kad nuo nutarties iškelti bankroto bylą... 19. Skunde bei bankroto administratoriaus ataskaitoje nurodyta, jog iki 2016 m.... 20. Kaip minėta, BUAB „Trikampis žiedas“ bankroto byloje 2014 m. balandžio... 21. 2013 m. liepos 15 d. nutartimi teismas, įvertinęs, kad nepateikti įrodymai,... 22. Pasak administratoriaus, jis turi užtikrinti tinkamą bendrovės turto... 23. Nustatant laikiną administravimo išlaidų sąmatą, prašoma išlaidų... 24. Teismas sutinka su pareiškėjo teigimu, kad būtinos 614,62 Eur turto... 25. Apibendrinus išdėstytą, darytina išvada, kad kreditorių komiteto... 26. Kreditoriai prašo sumažinti patvirtintą atlyginimą bankroto... 27. Taip pat pažymėtina, jog sąmatos patvirtinimas savaime nereiškia bankroto... 28. Dėl bankroto administratoriaus ataskaitos... 29. ĮBĮ 23 straipsnio 4 punkte numatyta, kad jeigu kreditorių susirinkimas... 30. Nagrinėjamu atveju kreditorių komitetas nutarimo dėl administratoriaus... 31. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad skundžiamu 2016 m. gegužės 2 d.... 32. AB Nordea Bank Lietuvos skyrius bylos nagrinėjimo metu patyrė 3 849,54 Eur... 33. Atsižvelgiant į pateiktų procesinių dokumentų kiekį, bylos ir... 34. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290-292 straipsniais, Įmonių... 35. BUAB „Trikampis žiedas“, atstovaujamos bankroto administartorės UAB... 36. Panaikinti 2016 m. gegužės 2 d. BUAB „Trikampis žiedas“ kreditorių... 37. Patvirtinti 75 550 Eur administravimo išlaidų sąmatą nuo bylos iškėlimo... 38. Kitą skundo dalį atmesti.... 39. Priteisti suinteresuotam asmeniui Nordea Bank AB, Lietuvoje veikiančiam per... 40. Nutarties dalis, susijusi kreditorių komiteto nutarimu dėl administratoriaus...