Byla 2-1334-407/2017
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2017 m. gegužės 26 d. nutarties bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės ,,Trikampis žiedas“ bankroto byloje

1Lietuvos apeliacinio teismo civilinių bylų skyriaus teisėjas Vigintas Višinskis teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal apeliantės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės ,,Trikampis žiedas“ bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės ,,Karaliaučiaus grupė“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2017 m. gegužės 26 d. nutarties bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės ,,Trikampis žiedas“ bankroto byloje.

2Teismas

Nustatė

3

 1. Ginčo esmė
 1. Pareiškėja – įmonės bankroto administratorė UAB ,,Karaliaučiaus grupė“ – pateikė skundą, prašydama panaikinti 2016 m. gegužės 2 d. BUAB ,,Trikampis žiedas“ kreditorių komiteto nutarimus, priimtus 3-uoju (dėl 30 000 Eur administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo) ir 5-uoju (dėl administratorės veiklos ataskaitos nepatvirtinimo) darbotvarkės klausimais; patvirtinti administratorės pateiktą pasiūlymą įmonės administravimo išlaidas apmokėti pagal faktą suderinus su kreditorių komitetu; patvirtinti 2016 m. kovo 31 d. administratorės veiklos ataskaitą.
 2. Nurodė, kad teismas 2013 m. liepos 15 d. ir 2014 m. balandžio 28 d. nutartimis patvirtino administravimo išlaidų sąmatą (7 059,92 Eur per mėnesį) iki pirmo kreditorių susirinkimo. Teismo patvirtinta administravimo išlaidų sąmata už laikotarpį nuo 2013 m. gegužės 16 d. iki 2016 m. kovo 31 d. sudaro 243 567,32 Eur. Taigi kreditorių komitetas 2016 m. gegužės 2 d. skundžiamu nutarimu neteisėtai sumažino teismo patvirtintą sąmatą ir nustatė 30 000 Eur administravimo išlaidų sąmatą už laikotarpį nuo bankroto bylos įsiteisėjimo dienos iki įmonės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro, taip pat nepagrįstai atsisakė patvirtinti administratorės veiklos ataskaitos dalį dėl faktinių administravimo išlaidų patvirtinimo.
 1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė
 1. Vilniaus apygardos teismas 2017 m. gegužės 26 d. nutartimi skundą atmetė, paskirstė bylinėjimosi išlaidas.
 2. Teismas nurodė, kad bankroto administratorė 2016 m. gegužės 2 d. vykusiame kreditorių komitete nepateikė patirtas administravimo išlaidas pagrindžiančių dokumentų, kurių pagrindu kreditorių komitetas galėtų spręsti apie patirtų administravimo išlaidų pagrįstumą. Kreditorių komitetas, neturėdamas administravimo išlaidas patvirtinančių dokumentų ir abejodamas patirtų administravimo išlaidų pagrįstumu, pagrįstai atsisakė patvirtinti bankroto administratorės prašomą patvirtinti administravimo išlaidų sąmatą. Pažymėjo, kad administravimo išlaidų sąmatą tvirtina, keičia ir disponavimo administravimo išlaidomis tvarką nustato kreditorių susirinkimas. Bankroto administratorei nepateikus pagrįstų argumentų, jog 2016 m. gegužės 2 d. kreditorių komiteto nustatyta administravimo išlaidų sąmata neatitinka bankrutavusios įmonės ir jos kreditorių interesų, teismas nurodė neturintis pagrindo tenkinti bankroto administratorės skundo ir patvirtinti jos pasiūlymą dėl faktinio administravimo išlaidų apmokėjimo.
 3. Teismas nustatė, kad kreditorių komitetas atsisakė patvirtinti bankroto administratorės veiklos ataskaitą dėl to, kad nesutiko su administravimo išlaidomis. Nors bankroto administratorės veiklos ataskaitoje buvo nurodytas administravimo išlaidų panaudojimas, tačiau su juo, administratorei nepateikus atitinkamas aplinkybes patvirtinančių įrodymų, nesutiko kreditorių komitetas ir todėl kreditorių komitetas pagrįstai atsisakė patvirtinti veiklos ataskaitą.
 4. Teismas pažymėjo, kad į bylą yra pateikti įrodymai, jog 2017 m. gegužės 8 d. įvyko dar vienas BUAB „Trikampis žiedas“ kreditorių komiteto posėdis, kurio metu buvo svarstomas klausimas dėl administravimo išlaidų patvirtinimo. Dėl to, teismo vertinimu, nagrinėjamoje byloje procesinis sprendimas tapo neaktualus, nes yra priimtas skundžiamą 2016 m. gegužės 2 d. kreditorių komiteto nutarimą pakeičiantis 2017 m. gegužės 8 d. kreditorių komiteto nutarimas.
 1. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai
 1. Atskirajame skunde bankroto administratorė prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2017 m. gegužės 26 d. nutartį ir skundą tenkinti. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Teismas nepagrįstai nepanaikino kreditorių komiteto nutarimo 3-uoju darbotvarkės klausimu, kuriuo buvo patvirtinta 30 000 Eur administravimo išlaidų sąmata. Sprendžiant dėl administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo nėra aktualus faktiškai patirtų administravimo išlaidų klausimas, kaip nepagrįstai nurodė teismas. Kreditorių komitetas retrospektyviai sumažino teismo patvirtintą sąmatą. Toks nutarimas viršijo kreditorių komiteto kompetencijos ribas, neatitiko kasacinio teismo praktikos ir teisingumo, protingumo bei sąžiningumo principų, todėl yra neteisėtas.
  2. Teismas nepagrįstai nepanaikino kreditorių komiteto nutarimo 5-uoju darbotvarkės klausimu ir nepagrįstai nepatvirtino bankroto administratorės veiklos ataskaitos. Priešingai nei nurodė teismas, bankroto administratorė pateikė išsamią informaciją apie patirtas administravimo išlaidas ir jas pagrindžiančius įrodymus. Be to, patirtos administravimo išlaidos yra žymiai mažesnės nei teismo nustatyta administravimo išlaidų sąmata. Visos įmonės faktiškai patirtos išlaidos buvo būtinos ir pagrįstos.
  3. Teismas nepagrįstai vertino, kad nagrinėjamos bylos procesinis sprendimas tapo neaktualus administratorei pateikus skundą dėl 2017 m. gegužės 8 d. kreditorių komiteto nutarimų. 2017 m. gegužės 8 d. kreditorių komitete nebuvo svarstomas klausimas dėl administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo, o tik dėl administravimo ataskaitos dalies (ne)tvirtinimo.
 1. Atsiliepime į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo akcinė bendrovė Nordea Bank prašo atskirąjį skundą atmesti, o skundžiamą nutartį palikti nepakeistą ir priteisti bylinėjimosi išlaidas iš bankroto administratorės. Atsiliepime nurodo šiuos pagrindinius argumentus:
  1. Tai, kad teismas 2013 m. liepos 15 d. ir 2014 m. balandžio 28 d. nutartimis patvirtino 7 059,92 Eur per mėnesį išlaidų ribas, negali reikšti, kad bankroto administratorė tiesiog gali reikalauti tokios išlaidų sumos be išlaidų pagrindimo. Teismas nustatė laikiną išlaidų sąmatą ir administratorei turėjo būti žinoma, kad ji kreditorių komitetui turės atsiskaityti už visas patirtas išlaidas ir kad kreditorių komitetas gali netvirtinti išlaidų, jeigu administratorė jų nepagrįs. Bankroto administratorė nepagrindė prašomų priteisti bylinėjimosi išlaidų pagrįstumo, realumo, protingumo ir būtinumo.
  2. Teismas teisingai nustatė, kad kreditorių komitetas 2017 m. gegužės 8 d. priėmė nutarimą, kuriuo pakeitė 2016 m. gegužės 2 d. nutarimą dėl administravimo išlaidų ir atitinkamai dėl ataskaitos.
  3. Tai, kad kreditorių komitetas nepatvirtino ataskaitos netrukdo bankroto administratorei dirbti ir pateikti dokumentus, kurie pašalintų abejones dėl išlaidų arba sumažinti išlaidas.
 1. Atsiliepime į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prašo skundą atmesti, o skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad administravimo išlaidų skaičiavimas vadovaujantis 2013 m. teismo patvirtinta iki pirmo kreditorių susirinkimo mėnesine administravimo išlaidų sąmata akivaizdžiai pažeidžia kitų kreditorių interesus.
 1. Atsiliepime į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo VĮ Turto fondas prašo atmesti atskirąjį skundą, o skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad bankroto administratorė trejus metus nesuderindama su kreditoriais administravimo išlaidų, turėjo suprasti, kad tokios išlaidos pažeidžia CK 1.2, 1.5 ir 1.137 straipsnių nuostatas.

4Teismas

konstatuoja:

5IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados

6

 1. Bankroto administratorė nesutinka su kreditorių komiteto nutarimais, kuriais patvirtinta administravimo išlaidų sąmata ir atsisakyta patvirtinti bankroto administratorės veiklos ataskaitą.
 2. Ginčijami nutarimai priimti 2016 m. gegužės 2 d. ĮBĮ 36 straipsnio 2 dalies redakcijoje, įsigaliojusioje nuo 2016 m. gegužės 1 d., nustatyta, kad administravimo išlaidų sąmatą tvirtina, keičia ir disponavimo administravimo išlaidomis tvarką nustato kreditorių susirinkimas, atsižvelgdamas į Vyriausybės patvirtintus bankroto administravimo išlaidų rekomendacinius dydžius. Tuo atveju, jeigu administratorius ar kreditoriai ginčija kreditorių susirinkimo patvirtintą administravimo išlaidų sąmatą, išsprendęs ginčą, ją patvirtina bankroto bylą nagrinėjantis teismas, atsižvelgdamas į Vyriausybės patvirtintus bankroto administravimo išlaidų rekomendacinius dydžius.
 3. Nurodytas teisinis reglamentavimas reiškia, kad tiek kreditorių komitetas 2016 m. gegužės 2 d. spręsdamas dėl tvirtintinos administravimo išlaidų sąmatos dydžio, tiek teismas, nagrinėdamas ginčą dėl kreditorių komiteto patvirtintos administravimo išlaidų sąmatos, turėjo vadovautis Vyriausybės patvirtintais bankroto administravimo išlaidų rekomendaciniais dydžiais. Tokios pozicijos laikomasi ir kasacinio teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. liepos 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-320-915/2017).
 4. Iš skundžiamos nutarties matyti, kad pirmosios instancijos teismas nevertino 2016 m. gegužės 2 d. kreditorių komiteto nutarimu nustatytos administravimo išlaidų sąmatos dydžio pagrįstumo pagal Vyriausybės nutarimu nustatytus rekomendacinius dydžius. Neatlikęs tokio tyrimo teismas neatskleidė bylos esmės dėl administravimo išlaidų, patvirtintų kreditorių komiteto nutarimu, dydžio pagrįstumo. Tai sudaro pagrindą ginčą dėl bankroto administravimo išlaidų sąmatos perduoti nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo.
 5. Byloje taip pat kilęs ginčas dėl nepatvirtintos bankroto administratorės veiklos ataskaitos. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad kreditorių komitetas atsisakė patvirtinti bankroto administratorės veiklos ataskaitą dėl to, kad nesutiko su patirtomis administravimo išlaidomis. Šis klausimas (patirtų administravimo išlaidų pagrįstumo) yra neatsiejamai susijęs su administravimo išlaidų sąmata, kuri nustato bankroto administravimo išlaidų dydį visam bankroto proceso laikotarpiui. Todėl panaikinama visa skundžiama nutartis ir klausimas perduodamas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 337 straipsnio 1 dalies 3 punktas).
 6. Panaikinus skundžiamą teismo nutartį ir bylą grąžinus pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, dėl šalių pirmosios ir apeliacinės instancijos teisme patirtų bylinėjimosi išlaidų paskirstymo apeliacinės instancijos teismas nepasisako (CPK 93 straipsnio 5 dalis). Šį klausimą turės išspręsti pirmosios instancijos teismas.
 7. Kiti atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai neturi įtakos bylos rezultatui, todėl dėl jų apeliacinės instancijos teismas nepasisako.

7Lietuvos apeliacinis teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

8Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2017 m. gegužės 26 d. nutartį ir klausimą perduoti iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai