Byla 2SA-337-392/2013
Dėl antstolio D. B. veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolis D. B., BUAB „AVSC Group“

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Virginijus Kairevičius teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo UAB „Euroconsult Group“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. kovo 15 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjo UAB „Euroconsult Group“ skundą dėl antstolio D. B. veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolis D. B., BUAB „AVSC Group“.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3Pareiškėjas UAB „Euroconsult Group“ pateiktu skundu dėl antstolio D. B. veiksmų prašė pripažinti negaliojančiu ir panaikinti 2012-12-17 patvarkymą dėl atsisakymo tenkinti skolininko prašymą vykdomojoje byloje Nr. 0035/12/01867, kaip nepagrįstą ir neatitinkantį teisės aktuose numatytų reikalavimų. Nurodė, kad antstolis, vykdydamas Vilniaus apygardos teismo 2012-10-16 vykdomąjį raštą civilinėje byloje Nr. 2-6053-640/2011, 2012-10-24 priėmė raginimą pareiškėjui per dešimt dienų nuo raginimo gavimo dienos sumokėti 20 832,71 Lt sumą išieškotojo BUAB „AVSC Group“ naudai. 2012-11-12 antstolis priėmė patvarkymus areštuoti pareiškėjo lėšas banko sąskaitose 23 112,89 Lt sumai. Tą pačią dieną antstolis surašė turto arešto aktą, kuriuo buvo areštuotos pareiškėjui priklausančios transporto priemonės Volvo S60 (valst. Nr. ( - )) ir BMX X REIHE (valst. Nr. ( - )) 2012-12-05 pareiškėjas pateikė antstoliui prašymą leisti vykdyti privalomus mokėjimus (mokėti komunalinius mokesčius, vykdyti mokestines prievoles Valstybinei mokesčių inspekcijai, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai, mokėti įmonės darbuotojams atlyginimus bei įmokas pagal kredito sutartį su Danske Bank A/S). Pareiškėjas siūlė antstoliui areštuoti kitą savo turimą kilnojamąjį turtą, kurio vertė kelis kartus didesnė už išieškomą sumą ir kurio areštas neapsunkina pareiškėjo vykdomos ūkinės - komercinės veiklos. Pareiškėjo teigimu, antstolio areštuoto turto bendra vertė išieškomą sumą viršija devynis kartus, todėl pritaikytas areštas yra neproporcingas. 2012-12-17 patvarkymu antstolis atsisakė tenkinti pareiškėjo prašymą. Pareiškėjo skunde nurodyta, kad antstolis negali areštuoti skolininko turto iš esmės daugiau negu jo reikia išieškotinai sumai ir vykdymo išlaidoms padengti. Antstolis yra areštavęs transporto priemonę BMW X REIHE, kurios vertė didesnė kaip 100 000 Lt, be to, areštuotos ir pareiškėjo banko sąskaitos. Pasak pareiškėjo, šiuo metu išieškotojo interesais areštuoto pareiškėjo turto vertė iš esmės penkis kartus viršija išieškomą sumą. Be to, areštuodamas skolininko turtą, antstolis turi nustatyti turto vertę, tačiau iš antstolio D. B. 2012-11-12 patvarkymų ir turto arešto akto matyti, jog antstolis nėra net preliminariai nustatęs areštuoto turto vertės. Pareiškėjo teigimu, antstoliui neprivaloma išieškojimą vykdyti vien iš piniginių lėšų. Jis taip pat gali išieškoti ir iš kilnojamojo ar nekilnojamojo turto, todėl, atsisakydamas tenkinti pareiškėjo prašymą, antstolis atliko neteisėtą veiksmą, pažeidžiantį pareiškėjo teises ir teisėtus interesus.

4Suinteresuotas asmuo antstolis D. B. 2013-01-21 patvarkymu atsisakė tenkinti pareiškėjo skundą ir persiuntė jį Vilniaus miesto apylinkės teismui. Antstolio nurodyta, kad 2012-11-12 patvarkymais buvo areštuotos skolininkui priklausančios sąskaitos AB SEB banke, Danske Bank A/S Lietuvos filiale, tačiau lėšų tose sąskaitose šiuo metu nėra. 2012-11-12 turto arešto aktu Nr. 0035/12/01867 areštuotos skolininkui nuosavybės teise priklausančios transporto priemonės Volvo S60 ir BMW X5 REIHE. Kartu su nurodytais dokumentais skolininkui buvo išsiųstas reikalavimas raštu pateikti duomenis apie areštuotų transporto priemonių buvimo vietą ir techninę būklę. Atsižvelgiant į skolininko 2012-11-21 gautą prašymą, areštas transporto priemonei Volvo S60 2012-12-03 buvo panaikintas. Antstolio teigimu, kitas pareiškėjo nurodytas įmonės kilnojamasis turtas (biuro baldai, kompiuteriai ir t.t.) neužtikrintų tinkamo sprendimo įvykdymo. Prievolės įvykdymas turi būti realus ir garantuotas, todėl antstolis privalo savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. kovo 15 d. nutartimi pareiškėjo UAB „Euroconsult Group“ skundą dėl antstolio D. B. veiksmų atmetė. Teismas pažymėjo, kad vien faktas, jog antstolis areštavo galbūt į banko sąskaitas įplauksiančias pinigines lėšas, savaime nėra pakankamas realiam teismo sprendimo įvykdymui užtikrinti. Atkreipė dėmesį į tai, kad, surašęs turto arešto aktą ir areštavęs skolininkui priklausančias transporto priemones, antstolis nurodė, jog turto vertei nustatyti bus kviečiamas ekspertas arba turto vertė bus nustatyta atskiru antstolio patvarkymu. Be to, antstolis aiškinosi areštuotų transporto priemonių preliminarią vertę, tikrindamas analogiškų transporto priemonių rinkos vertę interneto svetainėje www.autoplius.lt. Teismas nurodė, kad skolininkui neįvykdžius antstolio įpareigojimo ir nepateikus duomenų apie areštuotų transporto priemonių buvimo vietą ir techninę būklę, nėra galimybės ne tik nustatyti būtent areštuotų transporto priemonių rinkos vertės, bet ir patikrinti, ar šios transporto priemonės nėra, pavyzdžiui, nepataisomai sugadintos ir pan. Nežinodamas realios areštuotų transporto priemonių vertės, ir nesant piniginių lėšų areštuotose banko sąskaitose, tačiau leisdamas skolininkui vykdyti privalomus mokėjimus iš galbūt įplauksiančių lėšų, antstolis negalėtų užtikrinti realaus teismo sprendimo įvykdymo. Todėl teismas konstatavo, jog nėra pagrindo pripažinti, kad antstolis nepagrįstai atsisakė tenkinti skolininko prašymą leisti daryti mokėjimus iš areštuotų sąskaitų, tačiau kartu pažymėjo tai, kad antstolis, atsisakydamas tenkinti nurodytą pareiškėjo prašymą, netinkamai jį motyvavo. Antstolis rėmėsi tuo, kad Vilniaus apygardos teismo 2012-10-16 vykdomajame dokumente nenustatyta jokių išimtinių teisių leisti UAB „Euroconsult Group“ vykdyti privalomus mokėjimus. Tačiau įstatyme nėra įtvirtinto draudimo antstoliui spręsti skolininko prašymus, susijusius su vykdomu išieškojimu. Todėl antstolis turi teisę spręsti tokį prašymą bei jį tenkinti, jeigu vykdomosios bylos duomenys leidžia daryti išvadą, kad tai nepažeis išieškotojo ir skolininko interesų pusiausvyros. Tačiau teismas sprendė, jog nagrinėjamu atveju vykdomosios bylos duomenys neteikia pagrindo daryti išvadą, kad pagal skundžiamo antstolio atsisakymo metu buvusią faktinę situaciją antstolis nepagrįstai atsisakė tenkinti skolininko prašymą leisti vykdyti tam tikrus atsiskaitymus iš areštuotų sąskaitų. Pareiškėjas UAB „Euroconsult Group“ atskiruoju skundu prašė Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. kovo 15 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – leisti UAB „Euroconsult Group“ vykdyti privalomus mokėjimus, t. y. mokėti komunalinius mokesčius UAB „Vilniaus vandenys“, AB „Lesto“, AB TEO ir UAB „Penkių kontinentų grupė“, mokestines prievoles Valstybinei mokesčių inspekcijai ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai, atlyginimus UAB „Euroconsult Group“ darbuotojams ir įmokas Danske Bank A/S pagal kredito sutartį Nr. KC/I/23221 iš pareiškėjo nurodytų banko sąskaitų. Pareiškėjas pažymėjo, kad teismas nepagrįstai sprendė, jog lėšų areštuotose sąskaitose nebuvimas sudaro pagrindą atsisakyti tenkinti pareiškėjo prašymą. Nurodė, kad antstoliui pateikė priemones, kurios ne tik užtikrintų tinkamą teismo sprendimo įvykdymą, bet kartu sudarytų sąlygas išvengti nepagrįsto ir neadekvataus pareiškėjo teisių ir vykdomos ūkinės – komercinės veiklos ribojimo. Negalėdama atlikti privalomų mokėjimų, UAB „Euroconsult Group“ patiria didelius nepatogumus, būdama priversta pažeisti savo prievolinius bei mokestinius įsipareigojimus ir dėl to mokėti delspinigius. Be to, Vilniaus miesto apylinkės teismas, nagrinėdamas kitą pareiškėjo skundą dėl antstolio veiksmų, sprendė, kad pareiškėjo prašymas dėl arešto objekto pakeitimo yra pagrįstas, ir pripažino, kad pareiškėjo lėšų areštas pernelyg apsunkina pareiškėjo vykdomą veiklą, yra neadekvatus, todėl ir nagrinėjamu atveju yra pagrindas spręsti, jog egzistuoja būtinybė leisti pareiškėjui vykdyti mokėjimus, susijusius su jo vykdoma veikla. Pareiškėjo teigimu, teismas nepagrįstai sprendė, kad, atsisakydamas leisti vykdyti būtinus mokėjimus, antstolis nepažeidė pareiškėjo teisių ir išieškotojo bei skolininko interesų pusiausvyros. Antstolis privalo imtis tokių procesinių priemonių ir apriboti tik tiek skolininko teisių, kiek yra būtina išieškotojo interesų apsaugai, tačiau pritaikytos procesinės priemonės neadekvačios jų pagrindu siekiamiems tikslams ir šiuo pažeidžiančios UAB „Euroconsult Group“ teises ir teisėtus interesus. Todėl antstolio veiksmai vienareikšmiškai vertintini kaip įgaliojimų viršijimas ir teisės normų pažeidimas, t. y. piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi. Be to, pareiškėjas nurodė, kad byloje, kurioje priimtą teismo sprendimą vykdo antstolis, yra priimtas pareiškėjo prašymas dėl proceso atnaujinimo, todėl skolos pagrįstumo klausimas negali būti laikomas galutinai išspręstu, ir teismas pareiškėjo skundą atmetė nepagrįstai. Preliminariai įvertinęs prašymo dėl proceso atnaujinimo pagrįstumą, Vilniaus apygardos teismas nutarė taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir 2013-03-06 nutartimi sustabdė teismo sprendimo, kurį vykdo antstolis D. B., vykdymą. Kadangi išieškotojas yra bankrutuojantis juridinis asmuo, iš pareiškėjo išieškotos bankų sąskaitose laikomos lėšos būtų panaudotos BUAB „AVSC Group“ bankroto procese. Tai reiškia, kad Vilniaus apygardos teismui atnaujinus procesą byloje ir priėmus priešingą jau priimtiems procesinį sprendimą, UAB „Euroconsult Group“ praras galimybę susigrąžinti išieškotas pinigines lėšas arba atlyginti su tuo susijusius nuostolius. Be to, tikėtina, kad klausimo dėl proceso atnaujinimo svarstymas ir, atnaujinus procesą, pakartotinis bylos nagrinėjimas užtruks, todėl pareiškėjo lėšų banko sąskaitose areštas ir draudimas vykdyti privalomus mokėjimus savo kontrahentams itin apsunkina pareiškėjo ūkinę – komercinę veiklą, kurios jis nėra sustabdęs. Suinteresuotas asmuo antstolis D. B. atsiliepimu su atskiruoju skundu nesutiko ir prašė jį atmesti. Nurodė, jog CPK 665 str. 2 d. imperatyviai numatyta, kad antrąja eile išieškoma iš skolininkui priklausančių pinigų, turtinių teisių, vertybinių popierių, pagamintos produkcijos, taip pat iš kito kilnojamojo ir nekilnojamojo turto. Iš pateikto UAB „Euroconsult Group“ pagrindinių priemonių likučio sąrašo matyti, kad kilnojamojo turto nusidėvėjimas maždaug 85 proc. Skolininkas antstoliui nenurodė kilnojamojo turto buvimo vietos. O prievolės įvykdymas turi būti realus ir garantuotas.

5Atskirasis skundas tenkintinas.

6Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą tik dėl apskųstos dalies ir tik analizuodamas atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme. Teismas absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

7Ginčas byloje kilęs dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atmestas pareiškėjo UAB „Euroconsult Group“ skundas dėl antstolio D. B. veiksmų vykdomojoje byloje Nr. 0035/12/01867, teisėtumo ir pagrįstumo.

8Byloje nustatyta, kad antstolis D. B. 2012-10-24 patvarkymu priėmė vykdyti Vilniaus apygardos teismo 2012-10-16 išduotą vykdomąjį raštą Nr. 2-6053-640/2011 dėl 18 948,24 Lt ir 6 proc. metinių palūkanų išieškojimo iš skolininko UAB „Euroconsult Group“ išieškotojo BUAB „AVSC Group“ naudai ir užvedė vykdomąją bylą bei paskaičiavo vykdymo išlaidas. Vykdant minėtą vykdomąjį dokumentą, skolininkui (pareiškėjui) buvo išsiųstas antstolio raginimas įvykdyti sprendimą gera valia. 2012-11-12 patvarkymais areštuoti lėšas antstolis areštavo pinigines lėšas 23 112,89 Lt sumai, esančias skolininko banko sąskaitose Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ). 2012-11-12 turto arešto aktu areštuotos skolininkui nuosavybės teise priklausančios transporto priemonės Volvo S60 ir BMW X5 REIHE. 2012-12-05 pareiškėjas kreipėsi į antstolį su prašymu dėl leidimo daryti privalomus mokėjimus. Skundžiamu 2012-12-17 patvarkymu antstolis atsisakė tenkinti pareiškėjo prašymą, motyvuodamas tuo, kad 2012-10-16 Vilniaus apygardos teismo vykdomajame dokumente Nr. 2-6053-640/2011 išimtinė teisė - leisti vykdyti privalomus mokėjimus - skolininkui UAB „Euroconsult Group“ nenumatyta. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013-03-15 nutartimi pareiškėjo skundą dėl antstolio veiksmų atmetė.

9Pareiškėjas atskirąjį skundą iš esmės grindžia tuo argumentu, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, jog, atsisakydamas leisti vykdyti būtinus mokėjimus, antstolis nepažeidė pareiškėjo teisių ir išieškotojo bei skolininko interesų pusiausvyros, nes pritaikytos procesinės priemonės neadekvačios jų pagrindu siekiamiems tikslams ir šiuo pažeidžiančios UAB „Euroconsult Group“ teises ir teisėtus interesus. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su šiuo pareiškėjo argumentu. Pažymėtina, kad Vilniaus apygardos teismas 2013 m. gegužės 23 d. nutartimi, priimtoje civilinėje byloje Nr. 2SA-201-340/2013, išnagrinėjo suinteresuoto asmens antstolio D. B., atliekančio vykdymo proceso veiksmus toje pačioje, kaip ir nagrinėjamu atveju, vykdomojoje byloje Nr. 0035/12/01867, atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. vasario 7 d. nutarties, kuria, be kita ko, buvo panaikinti antstolio pritaikyti pareiškėjo banko sąskaitų (Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - )) areštai. Vilniaus apygardos teismas šią Vilniaus miesto apylinkės teismo nutarties dalį paliko nepakeistą. Apeliacinės instancijos teismas nurodė, kad CPK 665 str. 2 d., kuria remiasi antstolis, neįtvirtina imperatyvios skolininko turto išieškojimo eilės tvarkos, o numato alternatyviai pasirenkamą turtą, iš kurio galimas skolininko turto išieškojimas antrąja eile. Ši teisės norma neįtvirtina privalomumo visų pirma areštuoti ir išieškojimą vykdyti iš piniginių lėšų. Taigi sprendė, kad pirmosios instancijos teismas turėjo pagrindą panaikinti antstolio patvarkymą dalyje, kuria buvo pritaikytas areštas pareiškėjo bankų sąskaitose esančioms lėšoms, nes pareiškėjo lėšų areštas itin apsunkintų pareiškėjo, kaip veikiančio juridinio asmens, ūkinę – komercinę veiklą.

10Atsižvelgiant į tai, kad teisinė situacija vykdymo procese (vykdomosios bylos Nr. 0035/12/01867) šiuo metu yra pasikeitusi, lyginant su buvusia pareiškėjo UAB „Euroconsult Group“ atskirojo skundo dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. kovo 15 d. nutarties padavimo metu (2013-04-05), ir į tai, kad įsiteisėjusi Vilniaus apygardos teismas 2013 m. gegužės 23 d. nutartis turi res judicata galią, pareiškėjo atskirasis skundas tenkintinas, panaikinant skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį ir antstolio D. B. 2012-12-17 patvarkymą dėl atsisakymo tenkinti skolininko prašymą vykdomojoje byloje Nr. 0035/12/01867.

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 336 str., 337 str. 1 d. 2 p., 338 str. teismas

Nutarė

12Pareiškėjo UAB „Euroconsult Group“ atskirąjį skundą tenkinti.

13Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. kovo 15 d. nutartį ir antstolio D. B. 2012-12-17 patvarkymą dėl atsisakymo tenkinti skolininko prašymą vykdomojoje byloje Nr. 0035/12/01867 panaikinti.

Proceso dalyviai
Ryšiai