Byla 2SA-201-340/2013
Dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys – antstolis D. B., BUAB „AVSC Group“

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Tatjana Žukauskienė,

2apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo suinteresuotų asmenų BUAB „AVSC Group“ ir antstolio D. B. atskiruosius skundus dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. vasario 7 d. ir 2013 m. vasario 20 d. nutarčių civilinėje byloje pagal pareiškėjo UAB „Euroconsult Group“ skundą dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys – antstolis D. B., BUAB „AVSC Group“.

3Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

4

  1. Ginčo esmė

5Pareiškėjas kreipėsi su skundu dėl antstolio veiksmų, kuriuo prašė: 1) pripažinti negaliojančiu ir panaikinti antstolio 2012-12-03 priimtą patvarkymą toje dalyje, kuria antstolis atsisakė vykdomojoje byloje Nr. 0035/12/01867 išieškojimą nukreipti į kitą nei transporto priemonės pareiškėjo kilnojamąjį turtą ir panaikinti vykdomojoje byloje antstolio taikytus pareiškėjui priklausančios transporto priemonės „BMW X REIHE“ ir banko sąskaitų (Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - )) areštus kaip nepagrįstus ir neatitinkančius teisės aktuose numatytų reikalavimų; 2) įpareigoti antstolį vykdomojoje byloje išieškojimą nukreipti į kitą pareiškėjui priklausantį kilnojamąjį turtą, nurodytą pareiškėjo pagrindinių priemonių likučių ataskaitoje, išskyrus transporto priemones. Nurodė, kad antstolis pažeidė CPK įtvirtintą imperatyvų draudimą areštuoti skolininko turto iš esmės daugiau negu jo reikia išieškotinai sumai ir vykdymo išlaidoms padengti, kadangi antstolis šiuo metu yra areštavęs skolininko turtą - transporto priemonę „BMW X REIHE“, kurio vertė viršija 100 000 Lt, o tai reiškia, kad šiuo metu išieškotojo interesais areštuoto pareiškėjo turto vertė 5 kartus viršija išieškomą sumą, kuri lygi 23 112,89 Lt. Teigė, jog antstolis areštuodamas skolininko turtą, nenustatė areštuoto ir aprašyto turto vertės, tuo pažeisdamas CPK 678 str. 1 d. 5 p. ir CPK 681 str. įtvirtintus reikalavimus. Taip pat nurodė, kad antstolio patvarkymu pritaikytos procesinės priemonės yra neadekvačios jų pagrindu siekiamiems tikslams, tuo pažeidžia pareiškėjo teises ir teisėtus interesus bei CPK nuostatas. Nors pareiškėjas kreipėsi į antstolį su prašymu panaikinti turto areštą transporto priemonėms ir pareiškėjo banko sąskaitoms bei areštuoti kitą pareiškėjo turimą kilnojamąjį turtą (šio turto likutinė vertė – 56 657,17 Lt), tokiu būdu išvengiant pareiškėjo interesų pažeidimo ir neapsunkinant jo vykdomos ūkinės - komercinės veiklos, tačiau antstolis tokį pareiškėjo prašymą tenkino tik iš dalies, t. y. panaikino areštą tik transporto priemonei „Volvo S60“, o kitos transporto priemonės „BMW X REIHE“ ir pareiškėjo banko sąskaitų areštą paliko galioti.

6Antstolis pareiškėjo skundą tenkino iš dalies: panaikino areštą transporto priemonei „Volvo S60“. Nurodė, jog pareiškėjo prašyme nurodytas kitas nei transporto priemonė įmonės kilnojamasis turtas, t. y. biuro baldai, kompiuteriai ir pan., neužtikrintų tinkamo skolininko prievolės įvykdymo, kuris turi būti realus ir garantuotas. Dėl šių priežasčių antstolis paliko galioti transporto priemonės „BMW X5 REIHE“ ir banko sąskaitų areštą.

7II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė

8Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013-02-07 nutartimi pareiškėjo skundą dėl antstolio D. B. veiksmų tenkinto: panaikino antstolio 2012-12-03 priimtą patvarkymą toje dalyje, kuria antstolis atsisakė vykdomojoje byloje Nr. 0035/12/01867 išieškojimą nukreipti į kitą nei transporto priemonės pareiškėjo kilnojamąjį turtą ir panaikino vykdomojoje byloje antstolio taikytus pareiškėjui priklausančios transporto priemonės „BMW X REIHE“ ir banko sąskaitų (Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - )) areštus; įpareigojo antstolį vykdomojoje byloje Nr. 0035/12/01867 išieškojimą nukreipti į kitą pareiškėjui priklausantį kilnojamąjį turtą, nurodytą pareiškėjo pagrindinių priemonių likučių ataskaitoje, išskyrus transporto priemones. Sprendė, kad antstolis, areštuodamas pareiškėjo transporto priemones, kurių rinkos kaina gerokai viršija išieškotiną sumą, pažeidė CPK 675 str. 2 d., 677 str. 2 d. ir 681 str. nuostatas. Be to, turto arešto akte nenustatęs (bent jau preliminariai) areštuoto ir aprašyto turto vertės pažeidė CPK 678 str. 1 d. 5 p. Nurodė, jog remiantis CPK 665 str. 2 d. kito kilnojamojo turto areštas, kai ieškoma antrąja eile iš skolininko (juridinio asmens) yra galimas, todėl teismas laikė pagrįstais pareiškėjo argumentus, kad antstolio 2012-12-03 patvarkymu pritaikytas pareiškėjo piniginių lėšų ir kilnojamojo turto areštas yra neadekvačios procesinės priemonės siekiamiems tikslams, tuo pažeidžia pareiškėjo teises ir teisėtus interesus.

9Pareiškėjas kreipėsi į teismą, prašydamas 2013-02-07 nutartį leisti vykdyti skubiai, įpareigojant antstolį vykdomojoje byloje išieškojimą nukreipti į kitą pareiškėjui priklausantį kilnojamąjį turtą, nurodytą pareiškėjo pagrindinių priemonių likučių ataskaitoje, išskyrus transporto priemones. Nurodė, kad antstolio pritaikytas areštas riboja pareiškėjo ūkinę-komercinę veiklą, sudaromos kliūtys vykdyti atsiskaitymus komunalinių paslaugų tiekėjams, mokėti darbo užmokesčius įmonės darbuotojams, vykdyti įsipareigojimus finansų institucijai, mokėti mokesčius valstybei ir kt. Nurodė, kad nutarties skubus vykdymas nepažeistų išieškotojo interesų, nes pareiškėjo turtas, nurodytas pareiškėjo pagrindinių priemonių likučių ataskaitoje, yra pakankamas užtikrinti išieškotojo reikalavimą ir netgi kelis kartus jį viršija.

10Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013-02-20 nutartimi tenkino pareiškėjo prašymą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-02-07 nutarties skubaus vykdymo: leido skubiai vykdyti 2013-02-07 Vilniaus apylinkės teismo nutartį dėl antstolio veiksmų, įpareigojant antstolį D. B. vykdomojoje byloje Nr. 0035/12/01867 išieškojimą nukreipti į kitą pareiškėjui priklausantį kilnojamąjį turtą, nurodytą pareiškėjo pagrindinių priemonių likučių ataskaitoje, išskyrus transporto priemones. Nurodė, jog bylos duomenys patvirtina, kad yra pagrindas leisti skubiai vykdyti 2013-02-07 nutartį dėl antstolio veiksmų, nes delsimas įvykdyti nutartį gali padaryti pareiškėjui didelę žalą (įmonės darbuotojams nebus išmokėtas darbo užmokestis, pareiškėjas įsiskolins kitoms institucijoms, negalės padengti mokesčių valstybei), todėl pareiškėjo prašymą tenkino.

11III. Atskirojo skundo argumentai

12Atskiraisiais skundais suinteresuotas asmuo antstolis D. B. prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-02-07 bei 2013-02-20 nutartis ir taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti 2013-02-20 Vilniaus miesto apylinkės teismo nutarties vykdymą. Nurodo, kad pirmos instancijos teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, pažeidė CPK 665 str. 2 d., kuri imperatyviai nustato, jog antrąja eile išieškoma iš skolininkui priklausančių pinigų, turtinių teisių, vertybinių popierių, pagamintos produkcijos, taip pat iš kito kilnojamojo ir nekilnojamojo turto. Nurodo, jog 2012-11-12 patvarkymu areštuoti lėšas areštuotos skolininkui priklausančios lėšos, esančios AB „SEB“, Danske Bank A/S Lietuvos filialas bankuose, taip pat areštuotos skolininkui nuosavybės teise priklausančios transporto priemonės, tokiu būdu užtikrinant įsiteisėjusio sprendimo privalomumo principą. Apelianto teigimu, pareiškėjo nurodytas kitas nei transporto priemonės įmonės kilnojamasis turtas, t.y. biuro baldai, kompiuteriai ir t.t. neužtikrintų tinkamo prievolės įvykdymo, nes iš pateikto pareiškėjo pagrindinių priemonių likučio sąrašo matyti, kad kilnojamojo turto nusidėvėjimas yra maždaug 85 proc., taip pat pareiškėjas nenurodė antstoliui kilnojamojo turto buvimo vietos. Teigia, jog prievolės įvykdymas turi būti realus ir garantuotas. Pažymi, jog 2013-02-27 nuvyko į pareiškėjo biurą, norėdamas areštuoti pareiškėjo kilnojamąjį turtą, kuris buvo pateiktas pagrindinių priemonių likučių sąraše, tačiau kilnojamojo turto minėtu adresu rasti nepavyko. 2013-02-27 surašytas turto neradimo aktas.

13Atskiraisiais skundais suinteresuotas asmuo BUAB „AVSC GROUP“ prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-02-07 bei 2013-02-20 nutartis ir priimti naują sprendimą – pareiškėjo skundą atmesti. Nurodo, jog pritaikant skolininkui turto areštą yra siekiama užtikrinti, kad pateiktas vykdyti vykdomasis raštas būtų tinkamai įvykdytas, todėl pradėjus priverstinio skolos išieškojimo veiksmus svarbu areštuoti turtą tokiai sumai, kad pakaktų įvykdyti vykdomąjį raštą bei kompensuoti vykdymo išlaidas. Teigia, jog taikomas turto areštas turi būti efektyvus, turto areštu turi būti ne formaliai apribojamos skolininko teisės, bet taikomais apribojimais sukuriamas pagrindas realiam išieškotojo reikalavimo patenkinimui. Apelianto teigimu, antstoliui išieškojimą nukreipus į kitą nei transporto priemonė pareiškėjo kilnojamąjį turtą, teismo sprendimo vykdymas akivaizdžiai užsitęstų ir pasunkėtų jo realus vykdymas, o tokiu būdu nepagrįstai būtų pažeisti išieškotojo interesai. Taip pat nurodo, jog pirmos instancijos teismas, priimdamas skundžiamą nutartį bei leidęs 2013-02-07 neįsiteisėjusią ir apskųstą nutartį vykdyti skubiai akivaizdžiai pažeidė išieškotojo interesus, nes tokiu būdu skolininkui UAB „Euroconsult Group“ buvo nepagrįstai suteikta galimybė apsunkinti išieškojimą nukreipiant jį į turtą, kurio antstoliui iki šiol nepavykta rasti. Pažymi, jog išieškotojo teisinis statusas – bankrutuojanti įmonė lemia būtinybę ginti viešąjį interesą.

14Atsiliepimais į suinteresuotų asmenų atskiruosius skundus dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-02-07 nutarties pareiškėjas prašo atskiruosius skundus atmesti ir Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-02-07 nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, jog prašomo areštuoti kito kilnojamojo turto, išskyrus transporto priemones, likutinė vertė įvertinus nusidėvėjimą sudaro 56 657, 17 Lt, t.y. daugiau nei du kartus viršija išieškomą sumą, kuri kartu su vykdymo išlaidomis sudaro 23 112, 89 Lt, todėl apelianto teiginys, jog iš pareiškėjo prašomo areštuoti turto negali būti tinkamai įvykdytas teismo sprendimas, nepagrįstas ir atmestinas. Teigia, jog antstolis, kilus abejonių dėl areštuojamo turto vertės, CPK 681 str. 1 d. pagrindu privalo skirti ekspertizę turto vertei nustatyti, tuo tarpu antstolis minėtos įstatyme įtvirtintos pareigos neatliko ir vienašališkai bei nepagrįstai konstatavo, jog siūlomas areštuoti kilnojamasis turtas neužtikrins tinkamo teismo sprendimo įvykdymo. Nurodo, jog antstolis nepagrįstai kaltina pareiškėją nenurodžius siūlomo areštuoti, nes antstolis, atsisakydamas nukreipti teismo sprendimo vykdymą į prašomą areštuoti kilnojamąjį turtą, nepateikė pareiškėjui prašymo ar įpareigojimo nurodyti siūlomo areštuoti kilnojamojo turto buvimo vietą. Pareiškėjo teigimu, CPK 665 str. 2 d. nuostatos neįtvirtina privalomumo visų pirma areštuoti ir išieškojimą vykdyti iš piniginių lėšų. Pareiškėjo teigimu, areštavus turtą, kurio vertė atitiktų išieškomą sumą, būtų eliminuotas pareiškėjo interesų pažeidimas. Pažymi, jog byloje, kurioje priimtą teismo sprendimą vykdo antstolis, yra priimtas pareiškėjo prašymas dėl proceso atnaujinimo, todėl skolos pagrįstumo klausimas negali būti laikomas galutinai išspręstu ir atitinkamai antstolio atliekamais vykdymo veiksmais bei pareiškėjo lėšų areštu yra pažeidžiamos pareiškėjo teisės ir teisėti interesai. Nurodo, jog išieškotojas yra bankrutuojantis juridinis asmuo, todėl toliau taikant pareiškėjo banko sąskaitose laikomų lėšų areštą, iš pareiškėjo išieškotos lėšos būtų panaudotos išieškotojo bankroto procese. Kadangi išieškotojui iškelta bankroto byla patvirtina jo nemokumą, tuo tarpu Vilniaus apygardos teismui atnaujinus procesą byloje ir priėmus priešingą procesinį sprendimą jau priimtiems, pareiškėjas prarastų galimybę susigrąžinti jam teisėtai priklausantį turtą – išieškotas pinigines lėšas arba atlyginti su tuo susijusius nuostolius. Pažymi, jog pareiškėjų lėšų areštas itin apsunkina pareiškėjo ūkinę – komercinę veiklą, tuo tarpu teismo sprendimo įvykdymui areštavus nurodytą kilnojamąjį turtą ne tik būtų mažiau apsunkinama pareiškėjo veikla, tačiau kartu būtų pilnai užtikrintas teismo sprendimo įvykdymas, tuo atveju, jeigu teismo sprendimas liktų nepakeistas.

15Atsiliepimu į suinteresuoto asmens antstolio D. B. atskirąjį skundą pareiškėjas prašo apeliacinį procesą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-02-20 nutarties nutraukti arba atskirąjį skundą dėl minėtos nutarties atmesti ir Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-02-20 nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, jog CPK 282 str., 283 str. numatyti atvejai, kai teismui suteikiama teisė leisti skubiai vykdyti visą sprendimą ar jo dalį arba nutartį. Pažymi, jog šiuose straipsniuose nurodytos nutartys teismo priimtų sprendimų ar nutarčių skubaus vykdymo klausimu yra neskundžiamos, nes neužkerta kelio tolesnei bylos eigai, o CPK tokių nutarčių apskundimo paduodant atskirąjį skundą taip pat nenumato. Nurodo, jog tokią poziciją patvirtina Lietuvos apeliacinio teismo 2012-12-13 nutartis priimta c.b.Nr.2-1975/2012. Atkreipia dėmesį, jog antstolis nenurodo nei vieno skundžiamos nutarties neteisėtumo pagrindo ir kvestionuoja ne skundžiamos nutarties, o 2013-02-07 nutarties priėmimo pagrindus ir teisėtumą.

16IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išvados

17Byloje spręstini klausimai, ar skundžiamos pirmos instancijos teismo nutartys, kuriomis buvo panaikintas antstolio patvarkymas toje dalyje, kuria antstolis atsisakė nukreipti išieškojimą vykdomojoje byloje į kitą nei transporto priemonės pareiškėjo kilnojamąjį turtą ir panaikinti transporto priemonės ir banko sąskaitų areštus, įpareigojant antstolį išieškojimą nukreipti į kitą pareiškėjui priklausantį kilnojamąjį turtą, ir leista skubiai vykdyti minėtą teismo nutartį, yra pagrįstos ir teisėtos. Šie klausimai sprendžiami vadovaujantis apeliantų (suinteresuotų asmenų) atskirųjų skundų faktiniu ir teisiniu pagrindu bei patikrinama, ar nėra absoliučių teismo nutarties, kuri yra apeliacijos objektas, negaliojimo pagrindų (CPK 320, 338 str.). Tokių pagrindų nagrinėjamu atveju nenustatyta.

18Dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. vasario 7 d. nutarties

19Antstolis, vykdydamas vykdomuosius dokumentus, privalo imtis visų teisėtų priemonių tinkamai apginti išieškotojo interesus, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisų ir teisėtų interesų (Antstolių įstatymo 3 str. 2 d.). Antstolis privalo savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, ir aktyviai padėti šalims ginti jų teises bei įstatymų saugomus interesus (CPK 634 str. 2 d.). Skolininko turto areštas yra priverstinis nuosavybės teisės į skolininko turtą arba šios teisės atskirų sudėtinių dalių – valdymo, naudojimosi ir disponavimo – laikinas uždraudimas ar apribojimas (CPK 675 str.). CPK 675 str. 2 d. yra įtvirtinta norma, nustatanti draudimą antstoliui areštuoti iš esmės daugiau skolininko turto, negu jo reikia išieškomai sumai ir vykdymo išlaidoms padengti.

20Nustatyta, kad antstolis D. B. 2012-10-24 patvarkymu priėmė vykdyti Vilniaus apygardos teismo 2012-10-16 išduotą vykdomąjį raštą Nr. 2-6053-640/2011 dėl 18 948, 24 Lt ir 6 proc. metinių palūkanų išieškojimo iš skolininko UAB „Euroconsult Group“ išieškotojo BUAB „AVSC Group“ naudai ir užvedė vykdomąją bylą bei paskaičiavo vykdymo išlaidas. Vykdant minėtą vykdomąjį dokumentą, skolininkui (pareiškėjui) buvo išsiųstas antstolio raginimas įvykdyti sprendimą gera valia (antstolio patvarkymai buvo išsiųsti įmonės buveinės adresu ( - ), ir įteikti biuro administratorei J. T. 2012-10-29; b. l. 42). 2012-11-12 patvarkymu areštuoti lėšas antstolis areštavo pinigines lėšas 23 112,89 Lt sumai (t. y. 20 539,89 Lt skolą ir 2 573 Lt vykdymo išlaidas), esančias skolininko banko sąskaitose Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ). 2012-11-12 turto arešto aktu areštuotos skolininkui nuosavybės teise priklausančios transporto priemonės: „Volvo S60“ ir „BMW X5 REIHE. Pareiškėjas 2012-11-20 kreipėsi į antstolį su prašymu išieškojimą nukreipti į kitą nei transporto priemonės pareiškėjo kilnojamąjį turtą bei panaikinti vykdomojoje byloje antstolio taikytus pareiškėjui priklausančių transporto priemonių ir banko sąskaitų areštą. Skundžiamu 2012-12-03 patvarkymu antstolis tik iš dalies tenkino pareiškėjo prašymą ir panaikino areštą transporto priemonei „Volvo S60“, o kitos transporto priemonės „BMW X REIHE“ ir pareiškėjo banko sąskaitų areštą paliko galioti bei atsisakė areštuoti kitą pareiškėjo nurodytą kilnojamąjį turtą, motyvuodamas tuo, kad pareiškėjo lėšų minėtose sąskaitose šiai dienai nėra, o transporto priemonės areštas būtinas užtikrinant CPK 18 straipsnyje įtvirtintą įsiteisėjusio teismo sprendimo privalomumo principą, reiškiantį ir būtinumą vykdyti įsiteisėjusį teismo sprendimą. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013-02-07 nutartimi pareiškėjo skundą dėl antstolio veiksmų tenkinto: panaikino antstolio 2012-12-03 priimtą patvarkymą toje dalyje, kuria antstolis atsisakė vykdomojoje byloje Nr. 0035/12/01867 išieškojimą nukreipti į kitą nei transporto priemonės pareiškėjo kilnojamąjį turtą ir panaikino vykdomojoje byloje antstolio taikytus pareiškėjui priklausančios transporto priemonės „BMW X REIHE“ ir banko sąskaitų areštus; įpareigojo antstolį vykdomojoje byloje išieškojimą nukreipti į kitą pareiškėjui priklausantį kilnojamąjį turtą, nurodytą pareiškėjo pagrindinių priemonių likučių ataskaitoje, išskyrus transporto priemones.

21Nagrinėjamu atveju apeliantai, ginčydami pirmosios instancijos teismo nutartį, nurodo, jog pareiškėjo nurodytas kitas nei transporto priemonės įmonės kilnojamasis turtas, t.y. biuro baldai, kompiuteriai ir t.t. neužtikrintų tinkamo prievolės įvykdymo, nes iš pateikto pareiškėjo pagrindinių priemonių likučio sąrašo matyti, kad kilnojamojo turto nusidėvėjimas yra maždaug 85 proc., taip pat pareiškėjas nenurodė antstoliui kilnojamojo turto buvimo vietos. Teigia, jog prievolės įvykdymas turi būti realus ir garantuotas.

22CPK 681 str. įtvirtintos areštuoto skolininko turto įkainojimo taisyklės, kuriame nustatyta, kad areštuodamas skolininko turtą, antstolis jį įkainoja rinkos kainomis, atsižvelgdamas į turto nusidėvėjimą bei į arešto metu dalyvaujančių išieškotojo ir skolininko nuomones. Jeigu skolininkas ar išieškotojas prieštarauja antstolio atliktam įkainojimui arba jei antstoliui kyla abejonių dėl turto vertės, antstolis turto vertei nustatyti skiria ekspertizę. CPK 675 str. 2 d. nustato draudimą antstoliui areštuoti skolininko turto iš esmės daugiau, negu jo reikia išieškotinai sumai ir vykdymo išlaidoms padengti.

23Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, antstolis savo tiesioginės pareigos įkainoti areštuotą turtą taip, kad įkainojimas atitiktų galimas realias rinkos kainas tinkamai nevykdė. Vykdomosios bylos medžiagoje Nr. 0035/12/01867 yra paties antstolio atlikto transporto priemonių „Volvo S60“ ir „BMW X REIHE“ rinkos kainos patikrinimas per transporto skelbimų portalą „autoplius.lt“ , iš pateiktų duomenų matyti, kad vien transporto priemonės „BMW X REIHE“ rinkos vertė yra beveik 5 kartus didesnė už išieškotiną sumą (23 112,89 Lt) (b. l. 46-50), tuo tarpu 2012-11-12 antstolio surašytame turto arešto akte šių transporto priemonių vertė nenurodyta, t. y. areštuotas turtas nebuvo įkainotas, tik nurodytas turto arešto mastas – 23 112,89 Lt. Nors pagal vykdomojoje byloje esančius duomenis antstoliui turėjo kilti abejonių dėl minėtų transporto priemonių vertės nustatymo, tačiau ekspertizė turto vertei nustatyti antstolio nebuvo paskirta. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmos instancijos teismo išvada, jog tokiais antstolio veiksmais buvo pažeistos CPK 675 str. 2 d., 677 str. 2 d. ir 681 str. nuostatos. Kita vertus, pareiškėjui kreipusis į antstolį dėl turto arešto transporto priemonėms bei bankų sąskaitoms panaikinimo, antstolis tokį pareiškėjo prašymą tenkino iš dalies – panaikino transporto priemonės „Volvo S60“ areštą, nurodydamas, jog pareiškėjo nurodytas kitas nei transporto priemonės įmonės kilnojamasis turtas neužtikrintų tinkamo prievolės užtikrinimo, todėl paliko pareiškėjo piniginių lėšų, esančių bankų sąskaitose bei transporto priemonės „BMV X REIHE“ areštą. Priimdamas skundžiamą nutartį pirmos instancijos teismas pažymėjo, jog antstolio 2012-12-03 patvarkymu pritaikytas pareiškėjo piniginių lėšų ir kilnojamojo turto areštas yra neadekvačios procesinės priemonės siekiamiems tikslams, nes iš pareiškėjo antstoliui vykdomojoje byloje pateikto turimo kito kilnojamojo turto (biuro baldų, kompiuterių, šviestuvų, spausdintuvų ir t.t.) sąrašo, matyti, kad šio turto likutinė vertė beveik dvigubai viršija išieškomą sumą. Apeliacinės instancijos teismas kritiškai vertina tokius pirmos instancijos teismo argumentus. Nors sutiktina, jog 2012-12-03 antstolio patvarkymu buvo pažeista CPK 675 str. 2 d. nuostata, kuri numato, kad antstolis negali areštuoti skolininko turto iš esmės daugiau, negu reikia išieškotinai sumai ir vykdymo išlaidoms padengti, tačiau apeliacinės instancijos teismas nesutinka su pirmos instancijos teismo išvada, kad išieškotojo interesus užtikrintų vien pareiškėjo turimas kitas kilnojamasis turtas (biuro baldai, kompiuteriai, šviestuvai, spausdintuvai ir t.t.), kuri paremta pareiškėjo į vykdomąją bylą pateiktu pagrindinių priemonių likučių sąrašu (b.l.25), iš kurio matyti, jog bendra minėtų kilnojamųjų daiktų likutinė vertė, pareiškėjo duomenimis - 56 658, 17 Lt. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, šiuo atveju svarbu tai, jog nurodoma kilnojamųjų daiktų likutinė vertė pagrindinių priemonių likučių sąraše nustatoma subjektyviai - pareiškėjo pateiktais duomenimis, tuo tarpu tikroji kilnojamųjų daiktų likutinė vertė nagrinėjamoje byloje nėra nustatyta ir pagrįsta objektyviais įrodymais, todėl atsižvelgiant į tai, negalima sutikti su pirmos instancijos teismo išvada, jog nurodyta likutinė kitų nei transporto priemonė kilnojamųjų daiktų vertė dvigubai viršija išieškotiną sumą, tuo labiau, kad nėra žinomas ir pareiškėjo nurodytų kilnojamųjų daiktų tikslus kiekis bei jų buvimo vieta. Tai patvirtina ir apelianto antstolio D. B. į bylą pateiktas turto neradimo aktas (b.l. 148), kuriame nurodoma, jog antstolis, vykdydamas skundžiamą Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-02-07 nuvyko į pareiškėjui priklausančio kilnojamojo turto buvimo vietą, tačiau pareiškėjui priklausančių kilnojamųjų daiktų buvimo vietos nustatyti nepavyko. Atsižvelgiant į tai, spręstina, jog siekiant užtikrinti tinkamą skolininko prievolės įvykdymą, kuris turi būti realus ir garantuotas, šiuo atveju būtinas ir pareiškėjui nuosavybės teise priklausančios transporto priemonės „BMV X REIHE“ areštas bei vykdymo nukreipimas į šį pareiškėjui priklausantį turtą.

24Apeliantas antstolis D. B. ginčydamas skundžiamą nutartį nurodo, jog pirmos instancijos teismas pažeidė CPK 665 str. 2 d., kuri imperatyviai nustato, jog antrąja eile išieškoma iš skolininkui priklausančių pinigų, turtinių teisių, vertybinių popierių, pagamintos produkcijos, taip pat iš kito kilnojamojo ir nekilnojamojo turto. Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su šiuo apelianto argumentu, nes minėta teisės norma neįtvirtina imperatyvios skolininko turto išieškojimo eilės tvarkos, o numato alternatyviai pasirenkamą turtą, iš kurio galimas skolininko turto išieškojimas antrąją eile. CPK 665 str. 2 d. nuostatos neįtvirtina privalomumo visų pirma areštuoti ir išieškojimą vykdyti iš piniginių lėšų. Atsižvelgiant į tai, pirmos instancijos teismas turėjo pagrindą panaikinti antstolio patvarkymą dalyje, kuria buvo pritaikytas areštas pareiškėjo bankų sąskaitose esančioms lėšoms. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pareiškėjo lėšų areštas itin apsunkintų pareiškėjo, kaip veikiančio juridinio asmens, ūkinę – komercinę veiklą, tuo tarpu teismo sprendimo įvykdymui areštavus nurodytą kilnojamąjį turtą, tame tarpe ir transporto priemonę „BMV X REIHE“ ne tik būtų mažiau apsunkinama pareiškėjo veikla, tačiau kartu būtų pilnai užtikrintas teismo sprendimo įvykdymas.

25Atsiliepime į atskiruosius skundus pareiškėjas nurodo, jog byloje, kurioje priimtą teismo sprendimą vykdo antstolis, yra priimtas pareiškėjo prašymas dėl proceso atnaujinimo, todėl skolos pagrįstumo klausimas negali būti laikomas galutinai išspręstu ir atitinkamai antstolio atliekamais vykdymo veiksmais bei pareiškėjo lėšų areštu yra pažeidžiamos pareiškėjo teisės ir teisėti interesai, tačiau apeliacinės instancijos teismas šio pareiškėjo argumento nevertina ir dėl jo nepasisako, kaip neturinčio reikšmės nagrinėjam klausimui dėl pirmos instancijos teismo nutarties, kuria antstolis atsisakė vykdomojoje byloje išieškojimą nukreipti į kitą nei transporto priemonės pareiškėjo kilnojamąjį turtą ir pareiškėjo bankų sąskaitose esančias pinigines lėšas.

26Dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. vasario 20 d. nutarties

27Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013-02-07 nutartimi tenkino pareiškėjo skundą dėl antstolio D. B. veiksmų ir panaikino antstolio 2012-12-03 priimtą patvarkymą toje dalyje, kuria antstolis atsisakė vykdomojoje byloje Nr. 0035/12/01867 išieškojimą nukreipti į kitą nei transporto priemonės pareiškėjo kilnojamąjį turtą ir panaikino vykdomojoje byloje antstolio taikytus pareiškėjui priklausančios transporto priemonės „BMW X REIHE“ ir banko sąskaitų (Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - )) areštus; įpareigojo antstolį vykdomojoje byloje Nr. 0035/12/01867 išieškojimą nukreipti į kitą pareiškėjui UAB „Euroconsult Group“ priklausantį kilnojamąjį turtą, nurodytą pareiškėjo pagrindinių priemonių likučių ataskaitoje, išskyrus transporto priemones. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013-02-20 nutartimi leido minėtą nutartį vykdyti skubiai. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013-02-20 nutartyje nurodė, jog nutartis per septynias dienas nuo jos gavimo gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui. Apeliantai antstolis D. B. ir BUAB „AVSC GROUP“ dėl šios nutarties padavė atskiruosius skundus.

28CPK 282 str. įtvirtinti atvejai, kada teismas privalo skubiai nukreipti vykdyti sprendimus ir nutartis, o CPK 283 str. nustatyti atvejai, kada teismui suteikta teisė leisti skubiai vykdyti visą sprendimą ar jo dalį arba nutartį. Šiuose straipsniuose nurodytos nutartys teismo priimtų sprendimų ar nutarčių skubaus vykdymo klausimu (CPK 283 str.) yra neskundžiamos, nes neužkerta kelio tolesnei bylos eigai, o CPK tokių nutarčių apskundimo paduodant atskirąjį skundą taip pat nenumato (CPK 334 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas, sistemiškai vertindamas 283 str. įtvirtintas normas, numatančias teismo teisę leisti skubiai vykdyti teismo sprendimą, jo dalį ar nutartį, su pirmos instancijos teismo nustatytomis aplinkybėmis, jog pareiškėjas prie prašymo leisti skubiai vykdyti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-02-07 nutartį pridėjo dokumentus, kurie pagrindžia, jog dėl antstolio pritaikyto bankų sąskaitų arešto, pareiškėjo ūkinė – komercinė veikla yra ribojama, sudaromos kliūtys pareiškėjui vykdyti atsiskaitymus komunalinių paslaugų tiekėjams bei įsipareigojimus kitų paslaugų tiekėjams, mokėti darbo užmokesčius įmonės darbuotojams, mokėti mokesčius valstybei, atsižvelgdamas į bendrąją normą, jog teismo nutartis, sprendimo, jo dalies ar nutarties skubaus vykdymo klausimu yra neskundžiama, kad Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-02-20 nutartimi iš esmės nebuvo sprendžiamas klausimas dėl antstolio patvarkymo teisėtumo (toks klausimas buvo išspręstas 2013-02-07 nutartimi), o buvo sprendžiama tik dėl teisės skubiai vykdyti teismo nutartį, konstatuoja, jog dėl nutarties, priimtos skubaus vykdymo klausimu, negalėjo būti teikiami atskirieji skundai. Tokia nutartis nėra apeliacijos objektas (CPK 315 str. 2 d., 3 p., 338 str.). Esant nurodytoms aplinkybėms, apeliacinis procesas pagal atskiruosius skundus dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-02-20 nutarties, kuria nukreipta skubiai vykdyti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-02-07 nutartis, nutrauktinas (CPK 315 str., 2 d. 3p., 5 d.)

29Atsižvelgiant į tai, jog apeliacinis procesas dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-02-20 nutarties nutrauktinas, nėra teisinio pagrindo nagrinėti apelianto antstolio D. B. prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti 2013-02-20 Vilniaus miesto apylinkės teismo nutarties vykdymą.

30Procesinių dokumentų siuntimo (pašto) išlaidos nagrinėjamoje byloje apeliacinėje instancijoje neviršija 10 Lt, sutinkamai su CPK 92 str., Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ jos nepriteisiamos.

31Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 str. 1 d. 1 p., 339 str.

Nutarė

32Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. vasario 7 d. nutartį pakeisti ir nutarties rezoliucinę dalį išdėstyti nurodant:

33panaikinti antstolio 2012-12-03 priimtą patvarkymą toje dalyje, kuria antstolis atsisakė panaikinti vykdomojoje byloje antstolio taikytus pareiškėjui priklausančių banko sąskaitų (Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - )) areštus;

34įpareigoti antstolį vykdomojoje byloje Nr. 0035/12/01867 išieškojimą nukreipti į kitą pareiškėjui UAB „Euroconsult Group“, į. k. 300053237, priklausantį kilnojamąjį turtą, nurodytą pareiškėjo pagrindinių priemonių likučių ataskaitoje, tame tarpe ir transporto priemonę „BMW X REIHE“ (( - ) spalva – raudona).

35Apeliacinį procesą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. vasario 20 d. nutarties nutraukti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Tatjana... 2. apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo suinteresuotų asmenų BUAB... 3. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 4.
  1. Ginčo esmė
...
5. Pareiškėjas kreipėsi su skundu dėl antstolio veiksmų, kuriuo prašė: 1)... 6. Antstolis pareiškėjo skundą tenkino iš dalies: panaikino areštą... 7. II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė... 8. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013-02-07 nutartimi pareiškėjo skundą... 9. Pareiškėjas kreipėsi į teismą, prašydamas 2013-02-07 nutartį leisti... 10. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013-02-20 nutartimi tenkino pareiškėjo... 11. III. Atskirojo skundo argumentai... 12. Atskiraisiais skundais suinteresuotas asmuo antstolis D. B. prašo panaikinti... 13. Atskiraisiais skundais suinteresuotas asmuo BUAB „AVSC GROUP“ prašo... 14. Atsiliepimais į suinteresuotų asmenų atskiruosius skundus dėl Vilniaus... 15. Atsiliepimu į suinteresuoto asmens antstolio D. B. atskirąjį skundą... 16. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išvados... 17. Byloje spręstini klausimai, ar skundžiamos pirmos instancijos teismo... 18. Dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. vasario 7 d. nutarties... 19. Antstolis, vykdydamas vykdomuosius dokumentus, privalo imtis visų teisėtų... 20. Nustatyta, kad antstolis D. B. 2012-10-24 patvarkymu priėmė vykdyti Vilniaus... 21. Nagrinėjamu atveju apeliantai, ginčydami pirmosios instancijos teismo... 22. CPK 681 str. įtvirtintos areštuoto skolininko turto įkainojimo taisyklės,... 23. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, antstolis savo tiesioginės pareigos... 24. Apeliantas antstolis D. B. ginčydamas skundžiamą nutartį nurodo, jog pirmos... 25. Atsiliepime į atskiruosius skundus pareiškėjas nurodo, jog byloje, kurioje... 26. Dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. vasario 20 d. nutarties... 27. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013-02-07 nutartimi tenkino pareiškėjo... 28. CPK 282 str. įtvirtinti atvejai, kada teismas privalo skubiai nukreipti... 29. Atsižvelgiant į tai, jog apeliacinis procesas dėl Vilniaus miesto apylinkės... 30. Procesinių dokumentų siuntimo (pašto) išlaidos nagrinėjamoje byloje... 31. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 str.... 32. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. vasario 7 d. nutartį pakeisti ir... 33. panaikinti antstolio 2012-12-03 priimtą patvarkymą toje dalyje, kuria... 34. įpareigoti antstolį vykdomojoje byloje Nr. 0035/12/01867 išieškojimą... 35. Apeliacinį procesą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. vasario 20...