Byla 2-1525-571/2012
Dėl materialinio išlaikymo nepilnamečiams vaikams dydžio pakeitimo

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Vilma Gadiškienė , sekretoriaujant Loretai Staknevičienei, dalyvaujant ieškovei D. S., atstovui advokatei A.Neniškienei, atsakovui V. P., atsakovo atstovui advokatui A.Sakalauskui, išvadą teikiančios institucijos Marijampolės savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriaus atstovui V. Z., teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės D. S. ieškinį atsakovui V. P., išvadą teikiančiai institucijai Marijampolės savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriui dėl materialinio išlaikymo nepilnamečiams vaikams dydžio pakeitimo, ir

Nustatė

2Ieškovė D. S. teismo prašo pakeisti Marijampolės rajono apylinkės teismo 2011 09 30 sprendimą dalyje dėl išlaikymo nepilnamečiams dukrai priteisimo ir prašo priteisti iš atsakovo V. P. a.k. ( - ) , materialinį išlaikymą nepilnametei dukrai G. S. gim. 1998 04 24 nuo ieškinio pateikimo teismui dienos iki dukros pilnametystės, periodinėmis išmokomis mokamomis kiekvieną mėnesį , po 400 litų. Nustatant D. S. uzufrukto teisę į priteistas lėšas. Iš atsakovo priteisti turėtas teismo išlaidas.

3Ieškovė D. S. ieškinį palaikė pilnai ir parodė, kad atsakovas nemokėjo teismo priteisto išlaikymo. Išlaikymą gauna iš fondo. Be to atsakovo materialinė padėtis pagerėjo, nes teismo sprendimu jam yra priteista kompensacija 21688,55 litai iš jos pačios. Atsakovas ne tik kad neprisideda prie dukros išlaikymo, bet su ja nebendrauja. Mergaitei yra nustatyta depresija, ji serga žvyneline, dantų sąkandžio patologija. Visoms šioms ligoms gydyti reikalingi vaistai, kurie ne visi yra kompleksuojami. Be to reikalinga gydytojų konsultacijoms važinėti į Kauno klinikinę ligoninę, todėl yra pildomų išlaidų. Be to mergaitė auga, todėl ir jos poreikiai didėja. Prašo ieškinį tenkinti.

4Atsakovas V. P. su ieškiniu nesutiko, nes jis neturi darbo, jokio turto, pajamų, todėl negali mokėti didesnį išlaikymą. Jis gyvena su žmona pas jo tėvus, dirba tik žmona, o jis padeda namuose. Su dukra nebendrauja, nes negali per ieškovės priešiškumą. Dukrai išlaikymo nemokėjo, be to dar turi išlaikymo įsiskolinimą, kitai dukrai, kuri jau 2007 metais tapo pilnamete, todėl daugiau mokėti negali. Kitasi dukrai išlaikymo įsiskolinimas virš 12 tūkstančių.

5Išvadą teikianti institucija Marijampolės savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyrius su ieškiniu sutiko , kadangi nuo praeito teismo sprendimo priėmimo Gabijai diagnozuota naujų ligų, todėl atsirado papildomų išlaidų. Vienai ieškovei išlaikyti dukrą yra sunku, nes ji yra neįgali ir gauna tik invalidumo pensiją. Atsakovas prie dukros išlaikymo neprisideda su ja nebendrauja.

6Ieškinys tenkintinas .

7Nustatyta, kad atsakovas yra nepilnametės G. S. gim. 1998 04 24 tėvas (b.l.4). Nepilnametės išlaikymo klausimas buvo išspręstas 2011 09 30 Marijampolės rajono apylinkės teismo sprendimu ir priteistas išlaikymas mokamas po 250 litų periodinėmis iš mokomis kas mėnesį išmokomis iki dukros pilnametystės (b.l. 8).

8Ginčas byloje kilęs dėl priteisto išlaikymo nepilnamečiam vaikui dydžio pakeitimo (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 3.201 straipsnis). Išlaikymo dydis gali būti keičiamas iš esmės pasikeitus vieno iš tėvų turtinei padėčiai, t.y. išlaikymą teikiančio vieno iš tėvų padėčiai iš esmės pablogėjus, arba kito iš tėvų turtinei padėčiai atitinkamai pagerėjus, dėl ko jis įgyja galimybę didesne dalimi prisidėti prie vaiko išlaikymo. Spręsdamas vaiko išlaikymo dydžio klausimą teismas visais atvejais privalo vadovautis prioritetinės vaikų teisių ir interesų apsaugos ir gynimo principu. Nustatytas vaiko išlaikymo dydis privalo būti toks, kad galėtų būti tenkinami bent minimalūs vaiko poreikiai (CK 3.198 straipsnio 1 dalis). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pripažįstama, kad orientaciniu kriterijumi, priteisiant vaikui išlaikymą būtiniems poreikiams patenkinti, pripažintinas minimalios mėnesinės algos dydžio išlaikymas (Žr.: pvz.: Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004 m. balandžio 26 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-259/2004; 2009 m. lapkričio 10 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-495/2009). Tokio dydžio išlaikymas vaikui turi būti teikiamas net ir tuo atveju, jei vaiko tėvai nedirba, neturi turto, o jų pajamos yra minimalios. Tokia pozicija paaiškinama tuo, kad tėvų pareiga teikti vaikui išlaikymą yra imperatyvi ir jos nevykdymas negali būti pateisinamas gaunamomis minimaliomis pajamomis, bloga turtine padėtimi, kitų šeiminių ryšių susiformavimu, ar kitomis aplinkybėmis. Kita vertus, nurodytas orientacinis minimalus išlaikymo dydis nereiškia, kad iš atskirai gyvenančio vieno iš tėvų vaiko išlaikymui visais atvejais priteistina pusė nurodyto dydžio. Nustatant kiekvieno iš tėvų pareigą išlaikyti vaikus turi būti vertinama kiekvieno iš jų turtinė padėtis siekiant nustatyti, kuris iš jų didesne dalimi gali prisidėti prie vaiko išlaikymo. Tėvų turtinė padėtis turi būti vertinama atsižvelgiant į faktinių aplinkybių visumą: tėvų gaunamas pajamas, turimą kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, investicijas, sveikatą, išlaikytinių skaičių, taip pat į tėvų elgesį, siekiant uždirbti, gauti pajamas vaikų išlaikymui. Nustatant iš tėvų priteistino išlaikymo dydį taip pat atsižvelgtina į tai, kad vaiko poreikiams tenkinti kiekvieną mėnesį reikalinga pinigų suma, kuri padengia komunalinių mokesčių būstui, drabužių, avalynės, vaistų, kanceliarinių prekių, pramogų pirkimo išlaidas, ir asmuo, su kuriuo vaikas gyvena, rūpinasi kasdieniais poreikiais, atitinkamai paskirstydamas pinigines lėšas pagal vaiko poreikių prioritetus (Žr. pvz.: Vilniaus apygardos teismo 2011 m. birželio 30 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2A-1458-567/2011).

9Lietuvos Aukščiausiasis teismas yra ne kartą pasisakęs, kad sprendžiant išlaikymo dydžio ir formos nustatymo ir jų pakeitimo klausimą, turi būti atsižvelgiama į vieną iš pagrindinių šeimos santykių teisinio reguliavimo principų numatytų CK 3.3 str. 1d. – prioritetines vaikų teisių ir interesų apsaugos ir gynimo principą, reiškiantį, kad priimant sprendimą prioritetiškai turi būti atsižvelgiama į vaiko teises ir interesus, siekiant užtikrinti jo apsaugą; visos abejonės dėl išlaikymo dydžio nustatymo ar pakeitimo turi būti vertinamos vaiko interesų naudai.

10Ieškovė D. S. parodė, kad ji viena augina dukrą. Atsakovas jos nelanko, visiškai nesidomi jos auklėjimu, jokiomis formomis neprisideda prie išlaikymo. Dukra norėtų bendrauti su tėvu, tačiau pastarasis nerodo jokios iniciatyvos, o mergaitė dėl to labai pergyvena, nes nori matytis su tėvu, su juo palaikyti draugiškus santykius. Mergaitė su kiekviena diena auga, jos poreikiai vis didėja. Ieškovė nurodė, kad būtiniausiems mergaitės poreikiams per mėnesį reikia 800 litų- 300 litų maistui, 100 litų vaistams , vitaminams, vežiojimui pas gydytojus, 50 litų mokyklinėms priemonėms, 30 litų higienos reikmėms, 100 litų avalynei, rūbams, jų priežiūrai, 20 litų laisvalaikiui bei 100 litų mokesčiams. Ji nurodė, kad dukra lankė muzikos mokyklą ir kas mėnesį reikėjo mokėti 40 litų, tačiau mokyklą turėjo mesti, nes ji neišgali mokėti, kadangi iš vaikų išlaikymo fondo gauna tik 200 litų. Gabija turi rimtų problemų su sveikata, todėl priteistų 250 litų, o mokamų tik 200 litų neužtenka bent minimaliems poreikiams tenkinti.

11Atsakovas nurodė, kad jis negauna jokių pajamų, todėl išlaikymo nemoka. Jis neturi jokio turto, tik yra skolingas D. S. mergaitės išlaikymui. Atsakovas anksčiau nebuvo registruotas darbo biržoje ir tai padarė tik 2012 03 13(b.l.29). Teismas taip pat atsižvelgia ir į atsakovo elgesį, siekiant užsidirbti, gauti pajamas vaiko išlaikymui. 2012 05 17 pažymos matyti, kad atsakovui 2012 01 26 ieškovė D. S. sumokėjo 9005 litų, tačiau iš šių pinigų atsakovas nieko neskyrė dukros išlaikymui. Be to pagal antstolės patvarkymą iš ieškovės D. S. pensijos yra išskaitoma atsakovui pinigai ir jau yra išmokėta 431, 46 litai. (b.l.44). Iš to sektų, kad atsakovo finansinė padėtis pagerėjo, o ieškovės finansinė padėtis pablogėjo. Atsakovas , nors ir nepastoviai, bet pajamų turėjo, o be to atsakovas yra jauno amžiaus vyras, neturintis jokių sveikatos problemų, neįgalumo, todėl gali ir turi galimybes susirasti darbą ir taip prisidėti prie dukros išlaikymo. Atsakovas pripažino, kad jis buvo nuteistas už vengimą mokėti išlaikymą dukrą. Pažymėtina, kad atsakovas, nuo išlaikymo dukrai priteisimo, niekada neturėjo legalaus darbo ir tuo nesiekė prisidėti prie dukros išlaikymo. Be kita ko teismas atsižvelgia ir į dukros Gabijos sveikatą. G. S. nuo 2011 11 25 nustatytas dermatologinė liga žvynelinė, kuri yra lėtinė ir pilno pasveikimo galimybės nėra. (b.l.5). Mergaitei nustatyta gomurio nesuaugimas, sąkandos anomalija, dantų padėties anomalija (b .l.6) be to jai nustatyta skrandžio garstropatija (b.l.7). Gabijai konstatuotas depresinis elgesio sutrikimas (b.l.41). Dėl minėtų ligų Gabijai reikalingas specialus gydymas, vaistai, vitaminai, maisto papildai, o visa tai yra papildomos išlaidos, kurių ieškovė patenkinti negali. Ieškovė yra invalidė ir jos gaunamos pajamos labai mažos tik 359,56 litai per mėnesį. Jos susirgimai yra susiję su stuburo ligomis, todėl susirasti papildomai darbo yra labai sunku, kadangi darbdaviai suinteresuoti priimti į darbą sveikus, o ne ligotus asmenis. Remiantis išdėstytu darytina išvada, kad atsakovas turi didesnę galimybę , didesne pinigų suma, prisidėti prie dukros išlaikymo.

12Iš išdėstytų įrodymų akivaizdu, kad 250 litų išlaikymo suma yra per maža užtikrinti minimalius augančios dukros poreikius, sprendžia, kad iš atsakovo priteistina po 400 litų išlaikymo suma, kuri turėtų tenkinti bent minimalius vaiko poreikius. Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas ir teismo nustatytas aplinkybes, spręstina, kad ieškinys tenkintinas dalinai. ( CK 3.192 str.). Ieškovei nustatytina uzufrukto teisė į šias lėšas. (CK 3.185 str.1d.).

13Kiti šalių motyvai nenagrinėtini kaip neturintys esminės reikšmės bylai.

14Iš atsakovo priteistina 54 litai žyminio mokesčio , 12 litų pašto išlaidų valstybei . ( CPK 88 str., 92 str., 93 str., 96 str., ).

15Vadovaudamasi LR CPK 42, 178, 270 str.,

Nutarė

16Ieškinį patenkinti .

17Pakeisti Marijampolės rajono apylinkės teismo 2011 09 30 sprendimu priteistą išlaikymą po 250 litų nepilnametei dukrai G. S. gim. ( - ) ir priteisti iš atsakovo V. P. a.k. ( - ) materialinį išlaikymą nepilnametei dukrai G. S. a.k. ( - ) mokamą periodinėmis išmokomis po 400 Lt(keturis šimtus) kas mėnesį nuo ieškinio padavimo teismui dienos – 2012 03 21 iki dukros pilnametystės, šią sumą kasmet indeksuojant LR Vyriausybės nustatyta tvarka, įpareigojant ieškovę D. S. a.k. ( - ) šias lėšas naudoti uzufrukto teise.

18Priteisti iš atsakovo V. P. a.k. ( - ) gyv. Padovinio km. Liudvinavo sen. Marijampolės sav. 54 litus žyminio mokesčio ir 12 litų pašto išlaidų valstybės naudai. ( sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR Finansų ministerijos sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, „Swedbankas“, įmokos kodas 5660).

19Sprendimas per 30 d., nuo jo priėmimo dienos, apeliaciniu skundu, gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui, skundą paduodant , per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai