Byla 2-783-159/2012

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Eugenija Morkūnienė, sekretoriaujant Rimai Čižauskienei, dalyvaujant ieškovės atstovei advokatei Eglei Neverbickienei, atsakovės atstovei L. M., trečiojo asmens atstovui V. G., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės AB SEB banko patikslintą ieškinį atsakovei Klaipėdos apskrities Valstybinei mokesčių inspekcijai dėl 356 160 Lt PVM mokesčio grąžinimo ir procesinių palūkanų priteisimo, tretieji asmenys Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Kerpienės firma“ bankroto administratorė UAB „Klaipėdos verslo valdymo grupė“ ir bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Kerpienės firma“ bankroto administratorės UAB „Klaipėdos verslo valdymo grupė“ įgaliotas asmuo K. Š.,

Nustatė

2ieškovės atstovė advokatė E. Neverbickienė prašo teismo įpareigoti atsakovę Klaipėdos apskrities Valstybinę mokesčių inspekciją sugrąžinti BUAB „Kerpienės firma“ bankroto administratorės įgalioto asmens pervestą ir nepagrįstai gautą 356 160 Lt PVM sumą, iš atsakovės priteisti procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Paaiškino, kad Klaipėdos apygardos teismo 2009-09-21 nutartimi patvirtintas AB SEB banko (toliau tekste bankas) 4 505 174,05 Lt kreditinis reikalavimas, užtikrintas įkeitimu ir hipoteka UAB „Kerpienės firma“ bankroto byloje. Ta pačia nutartimi patvirtintas BUAB „Kerpienės firma“ antrosios eilės kreditorės Klaipėdos apskrities Valstybinės mokesčių inspekcijos 2 911,73 Lt finansinis reikalavimas. Vykdant bankroto procedūras laisvu pardavimu už 3 453 000 Lt parduoti skolininkei BUAB „Kerpienės firma“ nuosavybės teise priklausęs bankui įkeistas pastatas – siuvykla su administracinėmis patalpomis, unikalus Nr. ( - ), adresu ( - ), ir bankui įkeista nuomos teisė pagal valstybinės žemės nuomos sutartį. Pirkėja UAB „Litectus“ į skolininkės sąskaitą parvedė visą 3 453 000 Lt perkamo–parduodamo turto kainą. Vadovaujantis Įmonių bankroto įstatymo 33 straipsnio 5 dalimi, BUAB „Kerpienės firma“ bankroto administratorės įgaliotas asmuo, ne vėliau kaip per 10 dienų nuo minėtos kainos iš pirkėjos gavimo dienos, atskaičiavęs administravimo išlaidoms apmokėti kreditorių susirinkimo patvirtintą sumą, privalėjo hipotekos kreditoriui – bankui pervesti visą priklausančią sumą finansiniam reikalavimui padengti. Pažeidęs minėtą imperatyvią įstatymo nuostatą, bankroto administratorės įgaliotas asmuo neteisėtai ir nepagrįstai paskirstė lėšas, gautas už parduotą įkeistą turtą, nes 356 160 Lt PVM sumą pervedė ne hipotekos kreditoriui – bankui, bet Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, kaip skolininkės BUAB „Kerpienės firma“ mokėtiną PVM. Atsakovės atsisakymas sugrąžinti 356 160 Lt PVM nepagrįstas, nes įmonė ūkinės veiklos nevykdė, įkeistas bankui turtas parduotas be PVM, įkeisto turto pardavimas – baigiamoji bankroto procedūros dalis. Pripažįsta, kad pardavus įkeistą turtą turėjo būti tikslinama PVM deklaracija, tačiau Įmonių bankroto įstatymo 34 straipsnis nenumato galimybės iš įkeisto turto pardavimo gautų lėšų mokėti patikslintą PVM. Iškėlus bankroto bylą, įmonės kreditoriai, kartu ir mokesčių administratorė, negali perimti bankrutuojančios įmonės lėšų. Po PVM ataskaitos patikslinimo bankrutuojančios įmonės mokestinė nepriemoka padidėtų ir ją atsakovė galėtų iš skolininkės išsiieškoti bendra visiems kreditoriams Įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka. Įkeisto turto realizavimas bankroto procese, esant įmonei nemokiai, nevykdant savo įsipareigojimų kreditoriams ir nevykdant ūkinės veiklos, negali būti laikoma įprastiniu ūkinės komercinės veikos vykdymu.

3Atsakovės Klaipėdos apskrities Valstybinės mokesčių inspekcijos atstovė L. M. ieškinio nepripažino. Paaiškino, kad Klaipėdos apskrities Valstybinė mokesčių inspekcija įrašyta į BUAB „Kerpienės firma“ kreditorių sąrašą ir patvirtintas jos 23 012 Lt finansinis reikalavimas. BUAB „Kerpienės firma“ bankroto procedūrų metu be PVM parduotas bankui įkeistas pastatas –siuvykla su administracinėmis patalpomis. 2003 metais šiam nekilnojamajam turtui atliktas esminis pagerinimas, jo statybinių medžiagų, žaliavų ir paslaugų pirkimo PVM pirkimas įtrauktas į PVM atskaitą. 2010-04-22 BUAB „Kerpienės firma“, pardavusi turtą be PVM, privalėjo patikslinti pastato pagerinimo pirkimo PVM. Vadovaujantis Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 67 straipsnio 5 dalimi, įmonė patikslino pastato pagerinimo pirkimo PVM ir 2010-07-23 atsakovei mokesčių administratorei pateikė PVM deklaraciją už mokestinį laikotarpį nuo 2010-06-01 iki 2010-06-30, deklaracijoje nurodė 356 166 Lt mokėtiną į biudžetą PVM. 2010-08-13 nurodyta 356 166 Lt PVM suma į biudžetą sumokėta kaip einamieji mokėjimai Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 5 punkto pagrindu. BUAB „Kerpienės firma“ neturi mokesčių permokų, banko ir atsakovės nesieja sutartiniai teisiniai santykiai. Įmonių bankroto įstatymo 21 straipsnio 2 dalis nesuteikta teisės bankui, kaip kreditoriui, reikšti reikalavimus kitiems tos pačios įmonės kreditoriams.

4Trečiojo asmens BUAB „Kerpienės firma“ bankroto administratorės UAB „Klaipėdos verslo valdymo grupė“ atstovas V. G. pripažino patikslintą ieškinį. Paaiškino, kad BUAB „Kerpienės firma“ buhalterinę apskaitą tvarkė UAB „Verslo auditas“. UAB „Verslo auditas“ patarimu, administratorės įgaliotas asmuo K. Š. padarė pavedimą ir pervedė į biudžetą 356 160 Lt PVM. Siūlė administratorės įgaliotam asmeniui K. Š. kreiptis į Valstybinę mokesčių inspekciją dėl 356 160 Lt PVM grąžinimo, tačiau jis su bankroto administratore nebendrauja.

5Trečiojo asmens Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atstovas ir administratorės įgaliotas asmuo K. Š. į teismo posėdį neatvyko. Jiems tinkamai pranešta apie teismo posėdžio laiką ir vietą (b. l. 161).

6Ieškinys tenkintinas.

7Nustatyta, kad Klaipėdos apygardos teismo 2009-05-14 nutartimi UAB „Kerpienės firma“ iškelta bankroto byla, bankroto administratore paskirta UAB „Klaipėdos verslo valdymo grupė“, jos įgaliotu asmeniu – K. Š.. Klaipėdos apygardos teismo 2009-09-21 nutartimi patvirtintas BUAB „Kerpienės firma“ banko 4 505 174,05 Lt kreditinis reikalavimas, užtikrintas įkeitimu ir hipoteka ir antrosios eilės kreditorės Klaipėdos apskrities Valstybinės mokesčių inspekcijos 2 911,73 Lt finansinis reikalavimas (b. l. 24–25). 2010-02-26 BUAB „Kerpienės firma“ kreditorių susirinkimas 1-uoju darbotvarkės klausimu „Dėl įkeisto AB SEB bankui nekilnojamojo turto – siuvyklos su administracinėmis patalpomis tolesnio pardavimo“ priėmė nutarimą – siuvyklą su administracinėmis patalpomis parduoti laisvu pardavimu UAB „Litectus“ už gautą pasiūlymą – 3 453 000 Lt (b. l. 17–18). 2010-06-11 mokėjimo nurodymu Nr. 339 UAB „Litectus“ už laisvu pardavimu nupirktą bankui įkeistą nekilnojamąjį turtą į BUAB „Kerpienės firma“ sąskaitą „Swedbank“, AB pervedė 3 452 640 Lt (b. l. 59). 2010-08-10 už parduotą įkeistą turtą įkaito turėtojui – bankui – pervesta 3 089 782 Lt; 2010-08-12 – 356 166 Lt pervesti Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos kaip bankrutuojančios įmonės mokėtinas PVM (b. l. 98). ). 2010-09-07 BUAB „Kerpienės firma“ kreditorių susirinkimas 4-uoju darbotvarkės klausimu „Dėl Įmonių bankroto įstatymo pažeidimų, netinkamai nukreipiant lėšas, gautas už parduotą įkeistą turtą“ priėmė nutarimą nedelsiant pakartotinai kreiptis į Valstybinę mokesčių inspekciją (toliau tekste VMI) dėl nepagrįstai jai pervestos sumos, pažeidus Įmonių bankroto įstatymą. Nepavykus per dvi savaites tos sumos išreikalauti iš VMI, administratorė įpareigota kreiptis į teismą dėl minėtos sumos išreikalavimo (b. l. 19–22). Bylos rašytiniai įrodymai patvirtina, kad administratorės įgaliotas asmuo minėto kreditoriaus susirinkimo nutarimo nevykdė, todėl BUAB „Kerpienės firma“ hipotekos kreditorius – bankas – teismui pareiškė netiesioginį ieškinį, turėdamas tikslą, kad administratorės įgalioto asmens nepagrįstai pervesta į biudžetą 356 160 Lt PVM suma būtų sugrąžinta bankrutuojančiai įmonei ir paskirstyta Įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka.

8Iš atsakovės Klaipėdos VMI atsiliepime į ieškinį nurodytų aplinkybių išeitų, kad

92010-04-22 BUAB „Kerpienės firma“ pardavusi įkeistą bankui nekilnojamąjį turtą be PVM, privalėjo patikslinti 2003 metais atlikto esminio pastato pagerinimo pirkimo PVM. BUAB „Kerpienės firma“, vadovaujantis Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 67 straipsnio 5 dalimi, patikslino pastato esminio pagerinimo pirkimo PVM, 2010-07-23 mokesčių administratorei pateikė PVM deklaraciją ir joje nurodė 356 166 Lt PVM, mokėtiną į biudžetą. 2010-08-13 – 356 166 Lt PVM į biudžetą sumokėti kaip einamieji mokėjimai Įmonių bankroto įstatymo

1010 straipsnio 7 dalies 5 punkto pagrindu (b. l. 156–159).

11Teismas konstatuoja, kad pagal Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 67 straipsnį gali būti tikslinamos PVM atskaitos dėl ilgalaikio materialiojo turto naudojimo pasikeitimo atskaitos ir PVM atskaita turi būti patikslinta to mokestinio laikotarpio, kurį paaiškėjo minėtos aplinkybės, PVM deklaracijoje atitinkamai (t. y. atskaityta pirkimo arba importo PVM dalimi, tenkančia iki PVM atskaitos tikslinimo termino pabaigos likusiam laikotarpiui) padidinant mokėtiną į biudžetą (mažinant grąžintiną iš biudžeto) PVM sumą. PVM atskaita netikslinama, jeigu Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka įrodoma, kad turtas prarastas dėl force majeure arba nusikalstamos trečiųjų asmenų veikos. Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 67 straipsnio 5 dalis). Tačiau nagrinėjamu atveju 2009-05-14 UAB „Kerpienės firma“ iškelta bankroto byla; BUAB „Kerpienės firma“ kreditorių susirinkimas Įmonių bankroto įstatymo

1223 straipsnio 6 punkto nustatyta tvarka nėra priėmęs nutarimo dėl įmonės ūkinės komercinės veiklos atnaujinimo ar tęstinumo; skolininkei – BUAB „Kerpienės firma“ nuosavybės teise priklausęs bankui įkeistas pastatas – siuvykla su administracinėmis patalpomis, unikalus Nr. ( - ), adresu ( - ), ir bankui įkeista nuomos teisė pagal valstybinės žemės nuomos sutartį parduota pirkėjai UAB „Litectus“ laisvu pardavimu už

133 453 000 Lt.

14Įvertinęs anksčiau nurodytas aplinkybes, teismui yra pagrindas padaryti išvadą, kad BUAB „Kerpienės firma“ gavo 3 453 000 Lt pajamų ne iš įmonės ūkinės komercinės veiklos, tačiau realizavusi 2010-02-26 BUAB „Kerpienės firma“ kreditorių susirinkimo 1-uoju darbotvarkės klausimu priimtą nutarimą ir laisvu pardavimu UAB „Litectus“ už gautą pasiūlymą – 3 453 000 Lt pardavusi bankui įkeistą nekilnojamąjį turtą – siuvyklą su administracinėmis patalpomis. Teismas neturi pagrindo konstatuoti, kad 356 166 Lt PVM į biudžetą sumokėti kaip einamieji mokėjimai Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 5 punkto pagrindu, nes, kaip minėta, įmonė ūkinės komercinės veiklos nevykdė ir iš tos veiklos pajamų negavo. Pridėtinės vertės mokesčio įstatymas nereglamentuoja bankrutuojančios įmonės mokėtino PVM sąlygų, susidariusių dėl PVM atskaitos tikslinimo, todėl, teismo manymu, taikytinos Įmonių bankroto įstatymo 33 ir

1535 straipsnių nuostatos, nes Įmonių bankroto įstatymo 1 straipsnio 3 dalyje įtvirtintas Įmonių bankroto įstatymo normų prioritetas prieš kitus įstatymus.

16Įmonių bankroto įstatymo 33 straipsnio 5 dalyje aiškiai ir suprantamai parašyta, kad pirkėjui sumokėjus visą kainą už nupirktą įkeistą turtą, hipotekos kreditoriui priklausanti suma, atskaičius administravimo išlaidoms apmokėti kreditorių susirinkimo patvirtintą sumą, ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šios kainos gavimo dienos turi būti pervesta į hipotekos kreditoriaus nurodytą sąskaitą. Esant tokiai hipotekos kreditoriui priklausančios gautinos sumos už įkeistą parduotą turtą pervedimo tvarkai, teismui yra pagrindas padaryti išvadą, kad BUAB „Kerpienės firma“ administratorės įgaliotas asmuo K. Š., pažeidęs įmonės hipotekos kreditoriaus – banko teisę į kuo didesnį finansinio reikalavimo patenkinimą, nepagrįstai ir neteisėtai į valstybės biudžetą pervedė 356 166 Lt PVM. Remiantis anksčiau išdėstytais motyvais, ieškinys tenkintinas – Klaipėdos apskrities Valstybinė mokesčių inspekcija įpareigotina BUAB „Kerpienės firma“ sugrąžinti 356 160 Lt PVM, nes tokią sumą bankas prašė ieškiniu sugrąžinti. Iš atsakovės priteistos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą 356 160 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme – 2011-09-19 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, nes terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti CK 6.210 straipsnio 1 dalyje nustatyto dydžio palūkanas.

17Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

18ieškinį tenkinti.

19Įpareigoti Klaipėdos apskrities valstybinę mokesčių inspekciją, įmonės kodas 188729161, sugrąžinti bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „Kerpienės firma“, įmonės kodas 140916920, 356 160 Lt PVM.

20Priteisti iš Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos, įmonės kodas 188729161, bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „Kerpienės firma“, įmonės kodas 140916920, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą 356 160 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme – 2011-09-19 – iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

21Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Eugenija... 2. ieškovės atstovė advokatė E. Neverbickienė prašo teismo įpareigoti... 3. Atsakovės Klaipėdos apskrities Valstybinės mokesčių inspekcijos atstovė... 4. Trečiojo asmens BUAB „Kerpienės firma“ bankroto administratorės UAB... 5. Trečiojo asmens Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos... 6. Ieškinys tenkintinas.... 7. Nustatyta, kad Klaipėdos apygardos teismo 2009-05-14 nutartimi UAB... 8. Iš atsakovės Klaipėdos VMI atsiliepime į ieškinį nurodytų aplinkybių... 9. 2010-04-22 BUAB „Kerpienės firma“ pardavusi įkeistą bankui... 10. 10 straipsnio 7 dalies 5 punkto pagrindu (b. l. 156–159).... 11. Teismas konstatuoja, kad pagal Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 67... 12. 23 straipsnio 6 punkto nustatyta tvarka nėra priėmęs nutarimo dėl įmonės... 13. 3 453 000 Lt.... 14. Įvertinęs anksčiau nurodytas aplinkybes, teismui yra pagrindas padaryti... 15. 35 straipsnių nuostatos, nes Įmonių bankroto įstatymo 1 straipsnio 3 dalyje... 16. Įmonių bankroto įstatymo 33 straipsnio 5 dalyje aiškiai ir suprantamai... 17. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 270... 18. ieškinį tenkinti.... 19. Įpareigoti Klaipėdos apskrities valstybinę mokesčių inspekciją, įmonės... 20. Priteisti iš Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos,... 21. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...