Byla 2A-716-656/2012
Dėl Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2011 rugsėjo 7 d. sprendimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko ir pranešėjo Andriaus Ignoto, kolegijos teisėjų Astos Radzevičienės ir Vilijos Mikucienės. Rašytinio apeliacinio proceso tvarka, išnagrinėjo pareiškėjos J. G. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2011 rugsėjo 7 d. sprendimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė Pareiškėja kreipėsi į teismą prašydama nustatyti juridinį faktą ir pripažinti patalpas, plane pažymėtas 15-3. 15-9, 15-10, esančias prie ( - ), unikalus NR. ( - ), jos nuosavybe įgytą įgyjamąja senatimi. Pagal VĮ Registrų centro duomenis buvo nustatyta jog patalpos nėra įregistruotos kaip atskiri turto objektai bei daiktines teisės į jas neįregistruotos. Pareiškėja teigia, kad patalpas įsigijo 1996-07-29 buvo sudaryta pirkimo pardavimo sutartimi, kuria įgijo dviejų kambarių butą, bei pradėjo valdyti šalia jos buto esančias patalpas. Pareiškėja teigia jog patalpos visą laiką buvo bešeimininkės ir jos pačios bei ankstesnių savininkų nuo 1984 m. buvo valdomos tesėtai, nepertraukiamai ir atvirai. VĮ Registrų centras ir Vilniaus miesto savivaldybė prašė pareiškėjos prašymą atmesti, nes nebuvo CK 4.68-4.71 straipsniuose nurodytų sąlygų.

  1. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

4Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2011 rugsėjo 7 d. sprendimu pareiškimą atmetė. Teismas nurodė, kad ginčo patalpos yra savivaldybės nuosavybė, o pareiškėja tai žinojo, nes 2010-06-01 rašte pareiškėja nurodė, kad Vilniaus miesto savivaldybei priklauso patalpos, plane pažymėtos 15-8, 15-9, 15-10, esančios ( - ). Šios patalpos Vilniaus miesto savivaldybės žinion buvo perduotos 2010-05-21 d. priėmimo-pardavimo akto Nr. (51)-7,2(S)-96 pagrindu, vykdant LR vyriausybės 1998-07-13 d. nutarimą Nr. 870. Esant tokioms aplinkybėms teismas padarė išvadą, kad pareiškėjas pageidavimas įgyjamąją senatimi įgyti nuosavybėn patalpas, plane pymėtas 15-8, 15-9, 15-10, esančias ( - ) atmestinas, nes pareiškėja neįrodė visų CK4.68-4.71 straipsniuose išvardintų sąlygų.

5III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą teisiniai argumentai

6Pareiškėja J. G. nesutinka su Vilniaus miesto 3 apylinkes teismo 2011-09-07 teismo priimtu sprendimu ir išdėstytais argumentais bei teikia apeliacinį skundą panaikinti Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo sprendimą.

7Pareiškėjos apeliacinis skundas grindžiamas argumentais:

81. Pareiškėja teigia jog yra pirkimo-pardavimo sutartis tarp šalių įrodanti jog buvo perduotos valdomos patalpos plane pažymėtos 15-3, 15-9, 15-10.

92. Butas pirmą kartą asmeninės nuosavybės teise buvo registruotas 1992-06-25. Iki tol visi buto savininkai naudojosi tomis pačiomis patalpomis kaip ir pareiškėja J. G..

104. 1996-07-25 parengtame plane būsto patalpos 15-8, 15-9 ir 15-10 buvo pažymėtos.

115. Pareiškėja ne kartą kreipėsi į Vilniaus miesto savivaldybę su prašymu įtraukti patalpas į planą.

12Suinteresuotas asmuo VĮ Registrų centras prašo skundą atmesti ir palikti Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo sprendimą galioti.

13Atsiliepimas grindžiamas argumentais:

141. Teismas teisingai išaiškino reikšmingas bylai aplinkybes ir tinkamai taikė materialines ir procesines teisės normas.

152. LR CK 4.69 str. 3d. nustatytas imperatyvus draudimas įgyjama senatimi įgyti nuosavybės teisę į valstybei ar savivaldybei priklausančius daiktus bei į kito valdytojo registruotus daiktus.

163. Neregistruoto daikto valdymas nėra pagrindas įgyti daiktą įgyjamąja senatimi.

174. Šios patalpos įstatymų nustatyta tvarka liko neprivatizuotos.

185. Remiantis LR CK 4.68-4.71 straipsniais, nuosavybės teisės atsiradimui įgyjamosios senaties būdu turi būti užtikrintos visos šiuose normose nustatytos sąlygos. Pagal LR CK 4.69 str. 3 d. įgyjamąja senatimi negali būti įgyjamos savivaldybei nuosavybės teise priklausančios patalpos.

19Suinteresuotas asmuo Vilniaus miesto savivaldybė prašo skundą atmesti ir palikti Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo sprendimą galioti.

20Atsiliepimas grindžiamas argumentais:

211. Pirmos instancijos teismas tinkamai priemė sprendimą vadovaudamasis Lietuvos Aukščiausiojo teismo praktika.

222. Pareiškėjos minėtos patalpos ankščiau nepriklausė nei jai nei kitiems buvusiems savininkams, o buvo patikėtos Vilniaus miesto savivaldybėn.

233. Pareiškėjai buvo perduotas 37,48 kv.m. plotas, o tai akivaizdžiai yra tik buto plotas, o ne visos patalpos.

244. Pareiškėja neteisėtai valdė daiktą, todėl apie įgyjamąją senatį negali būti kalbos.

255. Pagal LR CK 4.69 str 3d. įgyjamąją senatimi negali būti įgyjama nuosavybės teisė į valstybei ar savivaldybei priklausančius daiktus, todėl asmuo negali tokio daikto teisėtai valdyti kaip savo ir tai pabrėžė Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2011 vasario 21 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-7-67/2011.

266. LR CK 4.69 str. 3d. nustatytas draudimas įgyjamąją senatimi įgyti daiktą sietinas su jo priklausymu valstybei nuosavybės teise, o ne su šios teisės registracija, todėl nuosavybės teisių fakto buvimas ar nebuvimas gali būti įrodinėjamas nepaisant to, ar daiktas yra ar nėra registruotas valstybės vardu.

277. Pareiškėja 2010 m. birželio 1 d. kreipėsi į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Turto valdymo ir verslo paslaugų departamentą, prašydama duoti sutikimą dėl 52,03 kv.m. (įskaitant ginčo patalpas) bendrojo ploto adresu ( - ), dalių pasidalijimo. Pareiškėja prašė nustatyti, kad patalpos priklauso savivaldybei. Pati pareiškėja pripažino jog minėtos patalpos nuosavybės teise priklauso Vilniaus miesto savivaldybei, nors priklausančios nuosavybės teise ir nebuvo išviešintas (t.y. patalpos nebuvo registruotos Nekilnojamojo turto registre).

28IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

29Apeliacinis skundas atmestinas, pirmos instancijos teismo sprendimas paliktinas nepakeistas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą pagal apeliaciniame skunde nurodytus argumentus (LR CPK 320 str. 2 d.).

30Teisėjų kolegija sutinka su pirmos instancijos teismo argumentais ir nustatytų faktinių aplinkybių teisiniu vertinimu. Apeliantė skunde nenurodė naujų aplinkybių, kurios patvirtintų, kad buvo visos sąlygos įgyti patalpas įgyjamosios senaties pagrindu. Atsakovė neįrodė, kad ginčo patalpas sąžiningai, teisėtai, atvirai, nepertraukiamai ir kaip savą nekilnojamąjį daiktą valdė ne mažiau kaip dešimt metų

31Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išplėstinė teisėjų kolegija 2011-02-21 nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr.3K-7-67/2011 pažymėjo, kad nuosavybės teisė įgyjamąja senatimi negali būti įgyjama į tokius valstybei ar savivaldybei priklausančius daiktus, į kuriuos jos nuosavybės teisės ilgą laiką neįgyvendina, t. y. nesirūpina, neprižiūri, neregistruoja savo nuosavybės teisių, o juos nepertraukiamai valdo privatus fizinis ar juridinis asmuo. Bet koks valstybei priklausančio daikto valdymas negali būti pagrindu įgyjamajai senačiai taikyti, todėl ir nagrinėjamu atveju statiniai, kurie buvo sukurti kaip valstybės nuosavybės teisės objektai ir nebuvo perduoti privačių asmenų nuosavybėn (privatizuoti), vertintini kaip priklausantys valstybei nuosavybės teise ir pagal CK 4.69 str. 3 d. įgyjamąją senatimi negali būti įgyjami.

32Lietuvos Aukščiausiasis Teismas taip pat išaiškino, kad CK 4.69 straipsnio 3 dalyje įtvirtintas draudimas įgyjamąja senatimi įgyti valstybei ar savivaldybei priklausančius daiktus yra siejamas su šių daiktų priklausymu nuosavybės teise, bet ne su jų teisine registracija. Atsižvelgiant į šį išaiškinimą, apeliacinio skundo argumentas, kad ginčo patalpos Vilniaus miesto savivaldybės žinion negalėjo būti perduotos 2010-05-21 d. priėmimo-pardavimo akto Nr. (51)-7,2(S)-96 pagrindu, vykdant LR vyriausybės 1998-07-13 d. nutarimą Nr. 870, pripažįstamas nepagrįstu.

33Apeliantė nurodė, kad valdomos patalpos plane pažymėtos 15-3, 15-9, 15-10 nuo 1984 metų pavaizduotos buto, esančio ( - ), kadastrinių matavimų byloje, tačiau neįtrauktos į toje pačioje byloje esančią patalpų eksploatacijos lentelę. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama buto patalpų planą, pažymi, kad visos apeliantės valdomos buto patalpos funkciškai susijusios tik su apeliantės nuosavybės teise valdomomis gyvenamosiomis patalpomis ir atitinka vieno buto požymius, tačiau formuojant nekilnojamąjį daiktą – butą, esantį ( - ), unikalus Nr. ( - ), - nebuvo įtrauktos į šio nekilnojamojo daikto sudėtį. Dėl šios priežasties patalpos nebuvo ankstesnių savininkų įgytos nuosavybės teise ir negalėjo būti parduotos apeliantei.

34Atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, kurios naikinti apeliaciniame skunde nurodytais teiginiais ir argumentais nėra pagrindo. Teisėjų kolegija, taip pat nenustatė absoliučių skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje.

35Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

36Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2011 rugsėjo 7 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė Pareiškėja kreipėsi į teismą prašydama nustatyti... 4. Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2011 rugsėjo 7 d. sprendimu pareiškimą... 5. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą teisiniai... 6. Pareiškėja J. G. nesutinka su Vilniaus miesto 3 apylinkes teismo 2011-09-07... 7. Pareiškėjos apeliacinis skundas grindžiamas argumentais:... 8. 1. Pareiškėja teigia jog yra pirkimo-pardavimo sutartis tarp šalių... 9. 2. Butas pirmą kartą asmeninės nuosavybės teise buvo registruotas... 10. 4. 1996-07-25 parengtame plane būsto patalpos 15-8, 15-9 ir 15-10 buvo... 11. 5. Pareiškėja ne kartą kreipėsi į Vilniaus miesto savivaldybę su prašymu... 12. Suinteresuotas asmuo VĮ Registrų centras prašo skundą atmesti ir palikti... 13. Atsiliepimas grindžiamas argumentais:... 14. 1. Teismas teisingai išaiškino reikšmingas bylai aplinkybes ir tinkamai... 15. 2. LR CK 4.69 str. 3d. nustatytas imperatyvus draudimas įgyjama senatimi... 16. 3. Neregistruoto daikto valdymas nėra pagrindas įgyti daiktą įgyjamąja... 17. 4. Šios patalpos įstatymų nustatyta tvarka liko neprivatizuotos.... 18. 5. Remiantis LR CK 4.68-4.71 straipsniais, nuosavybės teisės atsiradimui... 19. Suinteresuotas asmuo Vilniaus miesto savivaldybė prašo skundą atmesti ir... 20. Atsiliepimas grindžiamas argumentais:... 21. 1. Pirmos instancijos teismas tinkamai priemė sprendimą vadovaudamasis... 22. 2. Pareiškėjos minėtos patalpos ankščiau nepriklausė nei jai nei kitiems... 23. 3. Pareiškėjai buvo perduotas 37,48 kv.m. plotas, o tai akivaizdžiai yra tik... 24. 4. Pareiškėja neteisėtai valdė daiktą, todėl apie įgyjamąją senatį... 25. 5. Pagal LR CK 4.69 str 3d. įgyjamąją senatimi negali būti įgyjama... 26. 6. LR CK 4.69 str. 3d. nustatytas draudimas įgyjamąją senatimi įgyti... 27. 7. Pareiškėja 2010 m. birželio 1 d. kreipėsi į Vilniaus miesto... 28. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 29. Apeliacinis skundas atmestinas, pirmos instancijos teismo sprendimas paliktinas... 30. Teisėjų kolegija sutinka su pirmos instancijos teismo argumentais ir... 31. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išplėstinė teisėjų kolegija 2011-02-21... 32. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas taip pat išaiškino, kad CK 4.69 straipsnio... 33. Apeliantė nurodė, kad valdomos patalpos plane pažymėtos 15-3, 15-9, 15-10... 34. Atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 35. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 36. Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2011 rugsėjo 7 d. sprendimą palikti...