Byla e2-1141-479/2016
Dėl nuostolių atlyginimo

1Klaipėdos apygardos teismo teisėjas Žydrūnas Bertašius, sekretoriaujant Daliai Kryžinauskienei, dalyvaujant ieškovui G. K., ieškovo atstovui advokatui S. Č., atsakovės AB „Klaipėdos nafta“ atstovėms V. Č., J. L., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovų J. M. K., G. K. ieškinį atsakovei AB „Klaipėdos nafta“ dėl nuostolių atlyginimo.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

32016-04-11 ieškovai J. M. K. ir G. K. kreipėsi į Klaipėdos apygardos teismą su ieškiniu ir prašo priteisti J. M. K. iš atsakovės 82 024,86 Eur nuostolių ir 5 procentus metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; priteisti G. K. iš atsakovės 2 721,77 Eur nuostolių ir 5 procentus metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Nurodo, kad ieškovei nuosavybės teise priklauso 3,61 ha ploto žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ) (buvęs kadastrinis numeris Nr. ( - )), esantis ( - ). Šis žemės sklypas 2004-11-23 nuomos sutarties pagrindu perduotas valdyti ir naudoti sūnui G. K.. 2013-08-19 Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyriaus įsakymu Nr. 12 VĮ-(14.12.2)-1101 nustatytas servitutas ieškovės žemės sklypui, suteikiantis teisę atsakovei AB „Klaipėdos nafta“ tiesti, aptarnauti ir naudoti centralizuotas požemines ir antžemines komunikacijas. 2013-07-26 UAB „Sweco Lietuva“ aktu Nr. 5544/0007:0057B apskaičiavo 17 054,85 Lt (4 939,43 Eur) patiriamą nuostolių sumą. 2014-12-23 Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM Klaipėdos rajono skyriaus sprendimu buvo patvirtinti ieškovei priklausančio žemės sklypo kadastriniai duomenys, įrašant specialiąją žemės ir miško naudojimo sąlygą – magistralinių dujotiekių ir naftotiekių bei jų įrenginių zonos. Ieškovė kreipėsi į atsakovę dėl patirtų nuostolių atlyginimo, kadangi specialioji sąlyga sąlygoja žemės sklypo vertės netekimą ir riboja ūkinę – komercinę veiklą, tačiau AB „Klaipėdos nafta“ atsisakė atlyginti nuostolius. Ieškovė neginčija specialiųjų žemės sklypo naudojimo sąlygų įregistravimo, tačiau teigia, kad jos žemės sklypui dėl magistralinio dujotiekio saugumo priežasčių yra taikomi apribojimai, kas suvaržo jos, kaip žemės sklypo savininkės, teises. Tvirtina, kad kompensacijos už servitutą išmokėjimas nereiškia, kad buvo atlyginti nuostoliai dėl nustatytų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų. Nurodo, kad specialiosios žemės naudojimo sąlygos skiriasi nuo servituto ne tik turiniu, bet ir teritorija, t.y. magistralinio dujotiekio įtakos zonos apima ne tik 25 metrų teritoriją abipus vamzdyno ašies. LR energetikos ministro 2014-01-28 įsakymo Nr. 1-12 „Dėl Magistralinio dujotiekio įrengimo taisyklių patvirtinimo“ 27 punktas nustato vietovės klasės vieneto teritoriją po 200 metrų į abi puses nuo MDV ašies ir ji tęsiasi 1600 metrų išilgai vamzdyno. Ieškovė nurodo, kad jos žemės sklypui taikoma 3 klasė - vietovės klasė turinti 46 arba daugiau pastatų skirtų žmonėms būti, vietovės klasės vienetas, kur dujotiekio vamzdynas yra nutiestas 90 metrų arba mažesniu atstumu nuo pastato arba kito statinio, kuriame būna 50 ir daugiau žmonių. Apskaičiuojant kompensaciją už nustatytą servitutą, magistralinio dujotiekio trasos įtaka toliau nei 25 metrus nebuvo vertinama, vadinasi už tai negalėjo būti atlyginti nuostoliai. Ieškovė nurodo, jog planavo pakeisti žemės sklypo paskirtį iš žemės ūkio į komercinę (2008-03-05 su UAB „Progresyvūs projektai“ sudarė detaliojo plano rengimo sutartį, 2008-11-11 su Klaipėdos rajono savivaldybe buvo sudaryta detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis, 2009-02-05 buvo išduotas planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentui rengti), tačiau dėl VĮ Registrų centre įregistruotų specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų ribojamos viso žemės sklypo ūkinės veiklos vystymo galimybės ir sumažėjo žemės sklypo kaina, o nustatytų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų dalyje draudžiama bet kokia statyba bei bet kokia kita veikla, išskyrus žemės kasimą. Ieškovė pateikė nuostolių paskaičiavimą ir teigia, kad patyrė 52 676,76 Eur nuostolių dėl ūkinės – komercinės veiklos ribojimo, 27 900,00 Eur nuostolių dėl žemės sklypo vertės sumažėjimo ir 1 480,10 Eur išlaidų rengiant detalųjį planą.

4Ieškovas G. K. nurodo, kad jam žemės sklypo valdymo ir naudojimo teisė buvo perduota 2004-11-23 nuomos sutartimi. Nurodo, kad nors servitutas buvo nustatytas 0,8607 ha žemės sklypo daliai (po 25 metrus abipus vamzdyno ašies), tačiau faktiškai dėl vykdomų klojimo darbų buvo naudojamas visas žemės sklypas, tai įrodo antstolės B. T. 2014-05-28 faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas. Dėl vykdomų darbų ir jų daromos žalos nebuvo ekonomiškai naudinga bandyti sodinti žemės sklype, todėl visas sklypas buvo paliktas pūdymui, tai įrodo 2014-06-13 paramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus paraiška. Tvirtina, kad už 2014 metus kompensacija už sunaikintus pasėlius turėjo būti skaičiuojama ne 0,8607 ha plotui, bet visam plotui, t.y. 3,11 ha, taigi likusiam plotui nebuvo sumokėta 1 884,91 Eur kompensacija. Dėl žemės suplūkimo nebuvo įmanoma atlikti darbų, kuriuos reikia atlikti prieš rapsų sėją, todėl teko užsėti žieminius kvietrugius (tai patvirtina 2015-06-12 paramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus paraiška). Mano, kad atsakovė turi atlyginti 836,86 Eur nuostolius, nes jei būtų galėjęs šiame sklype sėti rapsus, būtų uždirbęs 836,86 Eur daugiau, nei gavo, pardavęs kvietrugius.

5Atsakovė AB „Klaipėdos nafta“ atsiliepime nurodo, kad ieškinys nepagrįstas ir prašo jį atmesti. Nurodo, kad žemės sklypui nustatytos specialiosios naudojimo sąlygos ieškovės teisių nevaržo labiau nei įsakymu nustatytas teisėtas servitutas, už kurio sukeliamus suvaržymus patiriami nuostoliai jau yra paskaičiuoti ir atlyginti. Pažymi, kad ieškovė neginčijo nustatyto servituto, servitutų teisėtumas yra patvirtintas įsiteisėjusiais administracinių teismų sprendimais, už nustatytą servitutą ieškovei yra atlyginta 17 054,85 Lt (4 939,43 Eur). Tvirtina, jog žemės sklypui nustatytomis specialiosiomis naudojimo sąlygomis nėra ribojama ūkinė - komercinė veikla, kadangi žemės sklypui nustatytos specialiosios naudojimo sąlygos nustato pareigą derinti, tačiau savaime neapriboja ieškovų ūkinės-komercinės veiklos galimybių. Pažymi, kad ieškovai nėra prašę atsakovės sutikimo suderinti priešprojektinę dokumentaciją, nors atsakovė buvo informavusi dėl geranoriško atsakovės bendradarbiavimo sprendžiant ieškovės sklypo panaudojimo klausimus. Taip pat nurodo, kad ūkinę-komercinę veiklą žemės sklype šiuo metu riboja nepakeista žemės sklypo paskirtis, o ne sklypui nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos ir pažymi, kad nuo 2008 metų planuotos žemės paskirties procedūros nebuvo užbaigtos. Atkreipia dėmesį, jog žemės sklype iki SGD dujotiekio nutiesimo buvo taikoma daug kitų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų (kelių apsaugos zona, ryšių linijos zona ir kt.). Teigia, kad ieškovė neįrodė nuostolių atsiradimo, kadangi neįrodė priežastinio ryšio tarp žemės sklypui nustatytų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų ir ieškovės 52 676,76 Eur nuostolių dėl žemės sklypo vertės praradimo dėl ribojamos ūkinės-komercinės veiklos. Nurodo, jog ieškovai nepagrįstai vadovaujasi 2013-10-02 žemės sklypų vertinimo ataskaita apskaičiuodami vieno aro vertę, kadangi toje ataskaitoje nurodyta, jog ataskaitoje nustatyta turto vertė paėmimo visuomenės poreikiams ir ši ataskaita netaikytina nagrinėjamoje byloje. Taip pat nurodo, kad ieškovai neįrodė ir nuostolių, susijusių su žemės sklypo vertės sumažėjimu, atsiradimo, kadangi ieškovų pateiktas vidutinės žemės sklypo rinkos vertės paskaičiavimas yra atliktas neatsižvelgiant į žemės sklypui nustatytas specialiąsias naudojimo sąlygas, servitutus ir kitas žemės sklypui taikomas specialiąsias sąlygas, tai yra dujotiekių apsaugos zoną. Pažymi, kad ieškinyje nėra nurodoma, dėl kokių priežasčių atsakovei kyla pareiga padengti detaliojo plano rengimo išlaidas ir kaip šie nuostoliai susiję su žemės sklypui nustatytomis specialiosiomis naudojimo sąlygomis. Nurodo, kad ieškovo reikalavimas atlyginti 1 884,91 Eur ir 836,86 Eur dydžio netiesioginius nuostolius nepagrįstas, nes ieškovas neįrodė priežastinio ryšio tarp dujotiekio statybos darbų ir ieškovo galimybės sodinti žieminius kviečius egzistavimo, nes darbai buvo baigti 2014 metų rugpjūčio mėnesį, o žieminius kviečius galima sodinti iki rugsėjo vidurio.

6Bylos nagrinėjimo metu ieškovų atstovas adv. S. Č. nurodė, kad ieškinys yra pagrįstas ir tenkinamas. Ieškovei nebuvo kompensuota už specialiųjų sąlygų nustatymą, o tik už ieškovės sklype nustatytą servitutą. Ieškovo reikalavimai taip pat yra įrodyti bylos medžiaga.

7Analogiškai bylos nagrinėjimo metu nurodė ir ieškovas G. K..

8Atsakovės atstovė V. Č. nurodė, kad ieškinys yra nepagrįstas ir atmestinas. Ieškovei yra atlyginta už servituto nustatymą sklype, už pasėlių sunaikinimą ir specialiųjų sąlygų nustatymas ieškovų teisių nepažeidžia.

9Analogiškai bylos nagrinėjimo metu nurodė ir atsakovės atstovė J. L..

10Dėl ieškovės J. M. K. reikalavimų.

11Ieškovė byloje įrodinėja tai, kad jai yra padaryti 52 676 Eur dydžio nuostoliai dėl to, kad ieškovei priklausančio žemės sklypo paskirtis negali būti pakeičiama. Teismas, spręsdamas dėl ieškovės veiklos apribojimo žemės sklype atsižvelgia į tai, kad byloje yra pateikta detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis NR. AR.9-890, sudaryta 2008-11-11, kuria Klaipėdos rajono savivaldybė ieškovei perdavė detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teises ir pareigas ieškovei priklausančiame sklype (b. l. 88-90, t. 1). Šia sutartimi ieškovei buvo suteikta teisė pakeisti ieškovei priklausančio sklypo žemės naudojimo paskirtį ir suteikti teisę statyti sklype komercinės, prekybos, degalinių statinius. Bylos medžiaga patvirtina ir tai, kad 2009-02-05 ieškovei buvo išduotos planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentui rengti (b. l. 91, t. 1). Tai patvirtina, jog ieškovei nebuvo kliūčių pakeisti ginčo sklypo paskirtį iš žemės naudojimo į komercinę. Kad ieškovė turėjo galimybę tinkamai realizuoti savo tikslus dėl sklypo paskirties pakeitimo patvirtina ir 2008-03-05 tarp ieškovės ir UAB „Progresyvūs Projektai“ sudaryta detaliojo plano rengimo sutartis Nr. 08.01.28 (b. l. 81, t. 1). Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis galiojo 3 metus, tačiau ieškovė per šį terminą neatliko reikiamų veiksmų, kad pakeisti žemės sklypo paskirtį. Ši aplinkybė teismui patvirtina tai, kad dėl galimumo pakeisti nustatytą ginčo žemės sklypo paskirtį nėra atsakovės kaltės (LR CPK 178 str.).

12Byloje taip pat yra pateikta 2013-04-04 tarp ieškovės ir Klaipėdos rajono savivaldybės sudaryta nauja detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis NR. AR.9-93, kuria Klaipėdos rajono savivaldybė ieškovei perdavė detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teises ieškovei priklausančiame sklype (b. l. 92-94, t. 1). Akivaizdu ir tai, jog

132013-05-17 ieškovei vėl išduotas planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentui parengti (b. l. 95, t. 1). Šiais dokumentais ieškovei yra suteikta teisė pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir nustatyti sklypo naudojimo paskirtį komercinės paskirties objektų teritorijos statybai. Nei planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis, nei planavimo sąlygų sąvadas nėra panaikinti ir tai patvirtina, jog ieškovei nėra trukdoma pakeisti jai priklausančio sklypo paskirtį pagal nustatytas planavimo dokumentų sąlygas.

14Teismas įvertina tai, kad 2013-05-17 išduotas planavimo sąlygų sąvado nuostatos įpareigoja ieškovę parengtą teritorijų planavimo dokumentą suderinti su AB „Lietuvos dujos“, AB „Klaipėdos nafta“, tačiau šios aplinkybės nepatvirtina ieškovės nuostatų, jog dėl ieškovės sklypui nustatytų specialiųjų sąlygų ieškovė neturi teisės į žemės sklypo paskirties pakeitimą LR CPK 178 str.).

15Teismas atsižvelgia ir į tai, kad 2014-12-23 Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyriaus vedėjo sprendimu ieškovės sklypui nustatyta specialioji žemės naudojimo sąlyga-magistralinių dujotiekių ir naftotiekių bei jų įrenginių apsaugos zona, plotas 0,7566 ha (b. l. 60, t. 1). Specialiųjų žemės ir naudojimo sąlygų turinys nustatytas 1992-05-12 LR Vyriausybės nutarimu Nr. 343. 7 šio akto skyriuje yra nustatyti magistralinių dujotiekių ir naftotiekių apsaugos zonoms keliami reikalavimai, kurių privalo laikyti sklypų naudotojai. Norminio akto nuostatų įvertinimas leidžia padaryti išvadą, jog šiame akte nėra nurodymų dėl draudimo pakeisti žemės sklypo paskirtį. Būtina įvertinti ir tai, kad specialiosios sąlygos yra taikomos apie 1/5 daliai ieškovei priklausančio žemės sklypo ir tai neturi įtakos žemės sklypui, kurio paskirtis yra iki šiol nepakitusi, tai yra žemės ūkio paskirties žemė. Dėl nurodytų aplinkybių galima padaryti išvadą, jog ieškovės nuostatos dėl jai padarytos žalos yra neįrodytos.

16Teismas įvertina ir tai, jog ieškovė byloje pripažįsta, jog 2011-02-24 Klaipėdos rajono savivaldybės sprendimu ieškovei priklausantis žemės sklypas patenka į dvi teritorijas, tai yra žemės ūkio ir kitos paskirties žemės bei infrastruktūros. Ieškovė nurodė ir tai, jog 2013-04-04 detaliojo plano organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutarties nuostatos patvirtina ieškovės teisę į dalies žemės sklypo paskirties pakeitimą (b. l. 199, t. 1). UAB „Progresyvūs Projektai“ paaiškinime yra nurodyta, jog ieškovei priklausančiame sklype gali būti statomi komercinės paskirties pastatai ir įmonė paruošė sklypo schemas (b. l. 28-31, t.2). Taigi ieškovė pagrįstai kreipėsi į atsakovę dėl leidimo pakeisti sklypo paskirtį (b. l. 20, t. 2). Atsakovė 2016-09-26 pranešime patvirtino, jog ji neprieštarauja, kad specialiųjų sklypo naudojimo sąlygų nepažeidžianti projektinė dokumentacija būtų rengiama (b. l. 32, t. 2). Tai patvirtina, jog ieškovei nepadaryta žala dėl specialiųjų sąlygų nustatymo ieškovei priklausančiame sklype.

17Ieškovė ieškinyje patvirtina, jog ieškovei padaryta žala sudaro 52 676 eur dėl to, jog ieškovės sklypas negali būti panaudotas pagal paskirtį ir atsakovė privalo atlyginti šio sklypo rinkos vertę. Atsakovė pagrįstai su šia ieškinio dalimi nesutinka. Apskaičiuodama žalos dydį ieškovė vadovavosi VĮ Registrų centro Šiaulių filialo įvertinimu (b. l. 14-38, t. 1). Būtina įvertinti tai, kad šis vertinimas buvo atliktas dėl to, jog ieškovei priklausančio sklypo dalis, sudaranti 0,067 ha, buvo paimta visuomenės reikmėms dėl valstybinės reikšmės kelio rekonstravimo. Kadangi nagrinėjamoje byloje žemės sklypo dalis iš ieškovės nepaimama, ieškovės nurodytomis žemės sklypo vertėmis nėra pagrindo vadovautis.

18Ieškovė ieškinyje nurodė ir tai, kad ieškovei priklausančio sklypo vertė sumažėjo dėl specialiųjų sąlygų nustatymo ir ieškovei padaryta 27 000 eur dydžio žala. Ieškovė šią ieškinio dalį pagrindžia tuo, jog pagal VĮ Registrų centro 2015-01-06 ginčo sklypo vertė sudarė 53 000 eur, o 2016-01-01 duomenimis sklypo vertė sudaro tik 25 000 eur (b.l. 10, t. 1). Teismas atsižvelgia į tai, kad 2012-12-12 LR Vyriausybės nutarimu patvirtintose Masinio vertinimo taisyklėse yra nurodyta, jog masinio vertinimo atveju neatsižvelgiama į žemės sklypui nustatytus servitutus ir kitus apribojimus (taisyklių 23 p.). Teismas atsižvelgia ir į tai, jog pagal VĮ Registrų centro duomenis ieškovei priklausančiam sklypui yra nustatyta daug apribojimų, tai yra Magistralinių dujotiekių bei jų įrenginių apsaugos zona, paviršinių vandens telkinių apsaugos zona, sklype yra įrengti valstybei priklausantys melioracijos sistemos įrenginiai, 0,962 ha dydžio sklypo daliai yra nustatytos ne magistralinių dujotiekių apsaugos zonos, elektros linijų apsaugos zona, kelių apsaugos zona, ryšių linijų apsaugos zona (b. l. 14-16, t. 2). Taigi ieškovei priklausančio sklypo vertė yra sumažėjusi dėl objektyvių aplinkybių, tai yra sklypo vietos, dėl Klaipėdos rajono savivaldybės bendrojo plano sprendinių riboti sklypo paskirties keitimą (VĮ Registrų centro pažyma (b. l. 193, t. 1). Dėl to galima padaryti išvadą, jog ieškovė iki ieškinio pareiškimo neatliko aktyvių veiksmų pakeisti sklypo paskirtį ir dėl sklypo vertės sumažėjimo nėra atsakovės kaltės.

19Teismas įvertina ir tai, kad 2013-08-19 Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyriaus vedėjo įsakymu ieškovei priklausančiame sklype nustatytas servitutas tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (b. l. 54,55, t. 1). Servitutas nustatytas dėl Suskystintų gamtinių dujų terminalo statybos, servituto plotas 0,8607 ha. Magistralinio dujotiekio apsaugos zona nustatyta 0,7566 ha dydžio ieškovės sklypo daliai (b. l. 69, t. 1). Tai įrodo, kad servituto ir apsaugos zonų nustatymo tikslai sutampa, tai yra Magistralinio dujotiekio įrengimų pastatymas ieškovei priklausančiame sklype. Tarp šalių nėra ginčo, kad abiejų rūšių apribojimai taikomi tai pačiai sklypo daliai, tai yra į abi puses nuo magistralinio vamzdyno ašies. Atsakovė nurodė, jog tikslingai buvo siekiama padidinti galimą servituto plotą įvertinant dujotiekio apsaugos zonų nustatymą ateityje ir tuo buvo padidinta ieškovei mokėtina kompensacija už servituto nustatymą. Būtina įvertinti tai, kad Klaipėdos rajono savivaldybė dėl apribojimo panaudoti sklypo dalį, kuriai nustatytas servitutas, ieškovei sumokėjo 14 563 Lt kompensaciją (b.l. 56, t. 1). Taigi pakartotinai atlyginti nuostolius ieškovei dėl specialiųjų sąlygų nustatymo nėra pagrindo (LR CPK 178 str.).

20Ieškovė byloje įrodinėja ir tai, kad servituto ir apsaugos zonos nustatymo apribojimai nesutampa ir apsaugos zonos nustatymo apribojimai yra griežtesni. Teismas su šia ieškovės nuostata nesutinka. Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygose yra nurodyti apribojimai dėl apsaugos zonų nustatymo, tačiau ieškovė privalėjo teismui įrodyti realius nuostolius dėl šių apribojimų taikymo sklypo daliai. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nutartyje Nr. 3K-3-116/2012 nurodė, jog turto vertės sumažėjimas nustatomas atsižvelgiant į tai, ar pajamos buvo numatytos gauti iš anksto, ar pagrįstai tikėtasi jas gauti esant normaliai veiklai, ar šių pajamų negauta dėl neteisėtų skolininko veiksmų.

21Akivaizdu, kad ieškovė tokių nuostolių neįrodė. Be to, byloje nėra įrodyti neteisėti atsakovės veiksmai, nes Magistralinis dujotiekis buvo tiesiamas įvertinant valstybės interesus. Taigi teismas konstatuoja, jog ieškovė neįrodė, kad apsaugos zonos nustatymas sklypo daliai realiai pablogina ieškovės padėtį nei servituto nustatymas, todėl ieškinio dalis dėl kompensacijos priteisimo iš atsakovės yra atmestina (LR CPK 178 str.).

22Ieškovė ieškinyje nurodė ir tai, jog ieškovė patyrė 1 448 eur dydžio žalą dėl nutrauktos 2008-03-05 sklypo detaliojo plano parengimo sutarties. Teismas įvertina tai, kad sutartis su UAB „Progresyvūs Projektai“ buvo sudaryta 2008-03-05 (b. l. 81, t. 1). Šalys sutarties galiojimo metu turėjo teisę įvykdyti sutartinius įsipareigojimus, tačiau detalus planas nebuvo paruoštas. Akivaizdu ir tai, kad ieškovė sumokėjo UAB „Progresyvūs Projektai“ 5 000 Lt (1 448 eur) ne tik už detaliojo plano paruošimą, bet ir už prašymo paruošimą dėl Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutarties sudarymo. Teismas įvertina tai, kad 2012-01-10 šalys nutraukė detaliojo plano rengimo sutartį Nr. 08.01.28 dėl to, jog pasibaigusi 2008-11-11 su Klaipėdos rajono savivaldybe sudaryta detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis (b. l. 84, t. 1). Taigi 2008-03-05 sutartis buvo nutraukta dėl nuo 2008-03-05 sutarties šalių priklausančių aplinkybių, bet ne dėl atsakovės kaltės. Be to, šalys 2012-01-10 sudarė naują detaliojo plano rengimo sutartį (b. l. 85, t. 1). Galima padaryti išvadą, jog dėl 2008-03-05 detaliojo plano sutarties nutraukimo nėra atsakovės kaltės ir ši ieškinio dalis yra neįrodyta ir atmestina.

23Dėl ieškovo G. K. reikalavimų atlyginti negautas pajamas.

24Ieškovas G. K. įrodinėja tai, kad jis 2014 metais negavo 1 884,91 eur kompensacijos dėl to, kad dėl dujotiekio tiekimo darbų ieškovas negalėjo vykdyti žemės ūkio veiklos. Teismas atsižvelgia į byloje pateiktus duomenis apie tai, kad 2013-10-02 ieškovės žemės sklypas buvo apžiūrėtas ir konstatuota, kad sklype yra pieva, tai yra neauginamos jokios vertingos grūdinės kultūros (b. l. 43, t. 1). 2013-07-26 Klaipėdos rajono savivaldybė sutiko sumokėti ieškovei 2 491 Lt už sunaikinamus pasėlius, tai yra buvo siekiama ieškovui atlyginti galimus nuostolius (b. l. 56, t. 1).

25Ieškovas byloje pripažįsta, jog su ieškove sudaryta žemės sklypo nuomos sutartis VĮ Registrų centro įmonėje įregistruota 2014-11-15. Turto registre neįregistruota žemės sklypo nuomos sutartis negali būti panaudota įrodinėjant atsakovės padarytus nuostolius 2013, 2014 metais iki sutarties įregistravimo. Tai patvirtina, jog ieškovas G. K. neturi teisės reikalauti atlyginti nuostolius iš atsakovės.

26Teismas įvertina ir tai, kad 2014-08-20 UAB „Alvora“ rašte (b.l. 36,, t. 1) nurodoma, kad ieškovei priklausančiame sklype statybos darbai yra baigti ir žemė gali būti panaudojama pagal paskirtį. Tuo yra paneigiama ieškovo nuostata, jog ieškovas negalėjo iki 2014-08-15 pasodinti ginčijamoje sklypo dalyje rapsų pasėlių. Bylos medžiaga patvirtina ir tai, kad ieškovas

27G. K. 2014, 2015 metais teikė paraiškas dėl paramos gavimo už žemės ūkio naudmenis ir kitus plotus (b.l. 108-115,t. 1). Nepaneigta, kad tokia parama ieškovui buvo suteikta. Įvertinus ir tai, kad ieškovui buvo kompensuota ir Klaipėdos rajono savivaldybės sprendimu dėl pasėlių sunaikinimo, negalima padaryti išvados, jog ieškovui buvo padaryta žala dėl vykdomų Magistralinio dujotiekio tiesimo darbų. Taigi ieškovo reikalavimo dalis atlyginti ieškovo patirtą žalą yra neįrodyta ir atmestina (LR CPK 178 str.).

28Teismas, įvertinęs bylos aplinkybes, konstatuoja, jog ieškovų ieškinys yra neįrodytas ir atmestinas (LR CPK 178 str.).

29Vadovaudamasis LR CPK 270 straipsniu, teismas

Nutarė

30atmesti ieškovų J. K. ir G. K. ieškinį.

31Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo teisėjas Žydrūnas Bertašius, sekretoriaujant... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. 2016-04-11 ieškovai J. M. K. ir G. K. kreipėsi į Klaipėdos apygardos... 4. Ieškovas G. K. nurodo, kad jam žemės sklypo valdymo ir naudojimo teisė buvo... 5. Atsakovė AB „Klaipėdos nafta“ atsiliepime nurodo, kad ieškinys... 6. Bylos nagrinėjimo metu ieškovų atstovas adv. S. Č. nurodė, kad ieškinys... 7. Analogiškai bylos nagrinėjimo metu nurodė ir ieškovas G. K..... 8. Atsakovės atstovė V. Č. nurodė, kad ieškinys yra nepagrįstas ir... 9. Analogiškai bylos nagrinėjimo metu nurodė ir atsakovės atstovė J. L..... 10. Dėl ieškovės J. M. K. reikalavimų.... 11. Ieškovė byloje įrodinėja tai, kad jai yra padaryti 52 676 Eur dydžio... 12. Byloje taip pat yra pateikta 2013-04-04 tarp ieškovės ir Klaipėdos rajono... 13. 2013-05-17 ieškovei vėl išduotas planavimo sąlygų sąvadas detaliojo... 14. Teismas įvertina tai, kad 2013-05-17 išduotas planavimo sąlygų sąvado... 15. Teismas atsižvelgia ir į tai, kad 2014-12-23 Nacionalinės žemės tarnybos... 16. Teismas įvertina ir tai, jog ieškovė byloje pripažįsta, jog 2011-02-24... 17. Ieškovė ieškinyje patvirtina, jog ieškovei padaryta žala sudaro 52 676 eur... 18. Ieškovė ieškinyje nurodė ir tai, kad ieškovei priklausančio sklypo vertė... 19. Teismas įvertina ir tai, kad 2013-08-19 Nacionalinės žemės tarnybos prie... 20. Ieškovė byloje įrodinėja ir tai, kad servituto ir apsaugos zonos nustatymo... 21. Akivaizdu, kad ieškovė tokių nuostolių neįrodė. Be to, byloje nėra... 22. Ieškovė ieškinyje nurodė ir tai, jog ieškovė patyrė 1 448 eur dydžio... 23. Dėl ieškovo G. K. reikalavimų atlyginti negautas pajamas.... 24. Ieškovas G. K. įrodinėja tai, kad jis 2014 metais negavo 1 884,91 eur... 25. Ieškovas byloje pripažįsta, jog su ieškove sudaryta žemės sklypo nuomos... 26. Teismas įvertina ir tai, kad 2014-08-20 UAB „Alvora“ rašte (b.l. 36,, t.... 27. G. K. 2014, 2015 metais teikė paraiškas dėl paramos gavimo už žemės ūkio... 28. Teismas, įvertinęs bylos aplinkybes, konstatuoja, jog ieškovų ieškinys yra... 29. Vadovaudamasis LR CPK 270 straipsniu, teismas... 30. atmesti ieškovų J. K. ir G. K. ieškinį.... 31. Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...