Byla e2-3397-494/2017
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėja Dalia Zeniauskaitė,

2sekretoriaujant G.Jasilionienei,

3dalyvaujant ieškovo atstovui adv. A.Vaičiūnui,

4teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Transporent“ ieškinį atsakovui UAB „GL Services“ dėl skolos priteisimo,

Nustatė

5Ieškovas UAB „Transporent“ patikslintu ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo UAB „GL Services“ 10969,79 Eur skolos, 708,70 Eur delspinigių už pavėluotą nuomos mokesčio sumokėjimą, 6 proc. dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

6Patikslintame ieškinyje nurodė, lad ieškovas su atsakovu 2014 m. gegužės 14 d. sudarė automobilio nuomos sutartį Nr. 201405N-01, kurios pagrindu ieškovas perdavė atsakovui nuomos teise naudoti ir valdyti automobilį N. Q., id. Nr. SJNFDAJ11IJ1108430, 2014 m. gamybos, valst. Nr. ( - ) Už automobilio nuomą atsakovas įsipareigojo mokėti ieškovui nuomos mokestį. Nuomos mokesčio terminai ir suma yra numatyta nuomos sutarties priede Mokėjimų grafikas – sąskaita; nuomos mokesčio mokėjimo tvarka yra numatyta nuomos sutarties 2 skirsnyje. Patikslinto ieškinio surašymo dieną atsakovo skola už automobilio nuomą sudaro 10969,79 Eur. Tokio dydžio skola yra susidariusi pagal išrašytas PVM sąskaitas faktūras už laikotarpį nuo 2015 m. spalio iki 2017 m. rugsėjo mėn. (patikslinto ieškinio priedas Nr. 1) Šiai dienai atsakovas nėra sugrąžinęs ieškovui automobilio, todėl nuomos mokestis yra skaičiuojamas ir toliau. Vadovaujantis nuomos sutarties 12.5 punktu už pavėluotą mokėjimą ieškovas turi teisę skaičiuoti 0,02 proc. delspinigius. Ieškinio surašymo dieną delspinigiai sudaro 708,70 Eur. Vadovaujantis LR CK 6.200 str. 1 d. šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai. Vadovaujantis LR CK 6.213 str., jei šalis nevykdo savo piniginės prievolės, kita šalis turi teisę reikalauti, kad prievolė būtų įvykdyta natūra. Atsižvelgdami į paminėta minėtą reglamentavimą bei į sąžiningumo, protingumo bei teisingumo principus ieškovas prašo teismo priteisti iš atsakovo susidariusią skolą, delspinigius bei išlaidas, patirtas už automobilio parakavimą.

7Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas, palaikydamas ieškinyje nurodytas aplinkybes, prašė ieškinį tenkinti, papildomai nurodė, kad neprašo iš atsakovo priteisti išlaidų už automobilio parkavimą, nuomos sutartis su atsakovu buvo nutraukta 2017-04-15, atsakovo buvo prašoma grąžinti automobilį, bet atsakovas jo negrąžino.

8Atsakovas atsiliepime į ieškinį nurodė, kad ieškovas reikalauja atlyginti B2B Park UAB skirtas baudas už parkavimą. Baudas, kurias šios įmonės teigimu turėtų mokėti UAB „GL Services“ yra civiliniai santykiai tik tarp šių įmonių. UAB „Transporent“ ieškinyje patys patvirtina, kad šios išlaidos yra išimtinai ir tiesiogiai susijusios su atsakovo naudojimusi išnuomotu automobiliu. Kodėl B2B Park UAB reikalavimas UAB „GL Services“, su kuriu mes nesutinkame turi būti padengtas ieškovui – nenurodoma. Taip pat su ieškiniu nėra pateikta įrodymų, kad ieškovas nurodytas sumas apmokėjo ir patyrė prašomus atlyginti nuostolius. 2017-03-28 UAB „GL Services“ kreipėsi į UAB „Transporent“ su prašymu pagal sutarties sąlygas išsipirkti automobilį. Tuo metu automobilio išpirkimo kaina pagal sutartį buvo 14300 Eur. UAB „Transporent“ pareikalavo, kad mes sumokėtume 16000 Eur, nurodydama, kad jų nomone tokia yra automobilio rinkos kaina ir už tie ruošiasi jį parduoti patys. Su nurodyta kaina sutinkame. Todėl manome, kad atsakovas pats, savo veiksmais trukdė mums atsiskaityti, neleisdamas mums patiems parduoti automobilio už rinkos kainą ir taip gauti lėšų, kuriomis iš dalies būtų padengtas įsiskolinimas. 2017-04-19 laiške ieškovas mus informavo apie nutrauktą draudimo sutartį, kurios atnaujinti be jo sutikimo mes negalime. Tai riboja mūsų galimybes naudotis automobiliu, nors sutartis dar nenutraukta. Manome, kad esant tokiai situacijai, kai dėl ieškovo veiksmų mes negalime pilnai naudotis valdomu turtu, tolimesnių įmokų už jį reikalavimas nepagrįstas. Tuo pačiu pagrindu laikome, kad nepagrįstas ir delspinigių skaičiavimas už šias pradelstas įmokas.

9Atsakovas atsiliepimo į patikslintą ieškinį nepateikė, į posėdį neatvyko, apie posėdį jam pranešta tinkamai, todėl byla nagrinėjama atsakovui nedalyvaujant.

10Ieškinys tenkintinas.

11Kaip nustatyta byloje, ieškovas su atsakovu 2014 m. gegužės 14 d. sudarė automobilio nuomos sutartį Nr. 201405N-01, (toliau – nuomos sutartis), kurios pagrindu ieškovas perdavė atsakovui nuomos teise naudoti ir valdyti automobilį N. Q., id. Nr. SJNFDAJ11IJ1108430, 2014 m. gamybos, valst. Nr. ( - ) Už automobilio nuomą atsakovas įsipareigojo mokėti ieškovui nuomos mokestį. Nuomos mokesčio terminai ir suma yra numatyta nuomos sutarties priede Mokėjimų grafikas – sąskaita. Kaip matyti iš 2017-09-19 skolų suderinimo akto, atsakovo skola už automobilio nuomą ieškovui už laikotarpį nuo 2015-10-09 iki 2017-09-05 sudaro 10969,79 Eur. Nuomos sutarties 12. 5 p. buvo numatyta, kad laiku nesumokėjus sutartyje numatytų mokesčių (įskaitant baudas), terminą praleidusi sutarties šalis įgyja teisę į delspinigius už kiekvieną praleistą dieną po 0,02 proc. nuo laiku nesumokėtos sumos. Kaip matyti iš pateikto delspinigių paskaičiavimo, atsakovui paskaičiuotų delspinigių suma sudaro 708,70 Eur.

12Prievolės, kylančios iš sutarties arba įstatymo turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (CK 6.38 str.). Asmuo neįvykdęs savo sutartinės prievolės, privalo atlyginti kitai šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (CK 6.256 str. 2 d.). Konstatuota, jog atsakovas netinkamai vykdė savo sutartines prievoles, laiku neatsiskaitė už paslaugas pagal nuomos sutartį, todėl iš atsakovo ieškovui priteistina 10969,79 EUR skolos (CK 6.4 str., 6.200 str., 6.205 str., 6.249 str. 4 d., 6.873 str., 6.874 str.).

13CK 6.71 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai). Susitarimas dėl netesybų turi būti rašytinis (CK 6.72 str.). 2014-05-14 nuomos sutartimi (12.5 p.) šalys susitarė, kad laiku nesumokėjus sutartyje numatytų mokesčių (įskaitant baudas), terminą praleidusi sutarties šalis įgyja teisę į delspinigius už kiekvieną praleistą dieną po 0,02 proc. nuo laiku nesumokėtos sumos. Kadangi atsakovas nustatytu terminu neatsiskaitė su ieškovu už automobilio nuomą, tai ieškovo reikalavimas priteisti jo naudai 708,70 Eur delspinigių yra pagrįstas, todėl tenkintinas.

14Jokių įrodymų, patvirtinančių, kad atsakovas yra sumokėjęs ieškovui skolą, yra grąžinęs ieškovui aukščiau nurodytą automobilį, byloje nėra, todėl atsakovo atsiliepime nurodytos aplinkybės, atsižvelgiant į ieškinio pagrindą ir dalyką, yra atmestinos kaip nepagrįstos (( - ) 185 str. str.).

15Ieškovui iš atsakovo priteistinos 6 procentų dydžio metinės procesinės palūkanos už priteistą sumą (11678,49 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2017-05-30) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 1 d., 6.210 str. 1 d.).

16Ieškovas teikdamas ieškinį teismui sumokėjo 263 Eur žyminio mokesčio, taip pat turėjo 726 EUR išlaidų advokato pagalbai apmokėti. Kadangi patikslintu ieškiniu ieškovas nereikalavo iš atsakovo 646,40 Eur išlaidų už automobilio parkavimą, todėl ieškovui yra grąžintina 75 proc. žyminio mokesčio, sumokėto už šį reikalavimą, t.y. 14,54 Eur (CPK 87 str. 2 d.). Todėl patenkinus ieškinį iš atsakovo ieškovui priteistina 248,46 Eur žyminio mokesčio bei 726 EUR išlaidų advokato pagalbai apmokėti, viso 974,46 Eur (CPK 79 str., 88 str., 93 str. 1 d., 98 str.). Taip pat iš atsakovo valstybei priteistina 3,99 Eur pašto išlaidų (CPK 88, 92, 96 str. str.).

17Teismas, vadovaudamasis ( - ) 263-270 str. str.,

Nutarė

18Ieškinį tenkinti visiškai.

19Priteisti ieškovui UAB „Transporent“, j.a.k. ( - ), iš atsakovo UAB „GL Services“, j.a.k. ( - ), 10969,79 EUR (dešimt tūkstančių devynis šimtus šešiasdešimt devynis eurus 79 eurocentus) skolos, 708,70 EUR (septynis šimtus aštuonis eurus 70 eurocentų) delspinigių, 6 proc. procesinių metinių palūkanų nuo priteistos sumos (11678,49 Eur) nuo 2017-05-30 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 974,46 EUR (devynis šimtus septyniasdešimt keturis eurus 46 eurocentus) bylinėjimosi išlaidų.

20Priteisti iš atsakovo UAB „GL Services“, j.a.k. ( - ), valstybei (gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie FM, gavėjo bankas Swedbank, a.s. Nr. ( - ), įmokos kodas 5660) 3,99 (tris eurus 99 eurocentus) pašto išlaidų.

21Grąžinti ieškovui UAB „Transporent“, j.a.k. 110894076, 14,54 Eur (keturiolika eurų 54 eurocentus) žyminio mokesčio, sumokėto pagal 2017-09-18 mokėjimo nurodymą Nr.1805999

22Sprendimas dalyje dėl žyminio mokesčio grąžinimo yra pagrindas Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai grąžinti ieškovui žyminį mokestį.

23Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėja Dalia Zeniauskaitė,... 2. sekretoriaujant G.Jasilionienei,... 3. dalyvaujant ieškovo atstovui adv. A.Vaičiūnui,... 4. teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal... 5. Ieškovas UAB „Transporent“ patikslintu ieškiniu prašė priteisti iš... 6. Patikslintame ieškinyje nurodė, lad ieškovas su atsakovu 2014 m. gegužės... 7. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas, palaikydamas ieškinyje nurodytas... 8. Atsakovas atsiliepime į ieškinį nurodė, kad ieškovas reikalauja atlyginti... 9. Atsakovas atsiliepimo į patikslintą ieškinį nepateikė, į posėdį... 10. Ieškinys tenkintinas.... 11. Kaip nustatyta byloje, ieškovas su atsakovu 2014 m. gegužės 14 d. sudarė... 12. Prievolės, kylančios iš sutarties arba įstatymo turi būti vykdomos... 13. CK 6.71 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad netesybos – tai įstatymų,... 14. Jokių įrodymų, patvirtinančių, kad atsakovas yra sumokėjęs ieškovui... 15. Ieškovui iš atsakovo priteistinos 6 procentų dydžio metinės procesinės... 16. Ieškovas teikdamas ieškinį teismui sumokėjo 263 Eur žyminio mokesčio,... 17. Teismas, vadovaudamasis ( - ) 263-270 str. str.,... 18. Ieškinį tenkinti visiškai.... 19. Priteisti ieškovui UAB „Transporent“, j.a.k. ( - ), iš atsakovo UAB „GL... 20. Priteisti iš atsakovo UAB „GL Services“, j.a.k. ( - ), valstybei (gavėjas... 21. Grąžinti ieškovui UAB „Transporent“, j.a.k. 110894076, 14,54 Eur... 22. Sprendimas dalyje dėl žyminio mokesčio grąžinimo yra pagrindas Vilniaus... 23. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus...