Byla e2-2463-329/2016
Dėl skolos priteisimo

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Virginija Šeškuvienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Kapitalo valdžia“ ieškinį atsakovui P. D. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 2760 Eur skolos, kurią sudaro 434,43 Eur negrąžintas kreditas, 22,76 Eur negrąžintas viršytas kredito limitas, 598,26 Eur nesumokėtos metinės palūkanos ir 1704,55 Eur delspinigiai, taip pat 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo dienos iki visiško sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas, kurias sudaro 62 Eur žyminis mokestis.

3Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti tinkamai, paskelbtas pranešimas specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt, nustatyta procesinių dokumentų įteikimo data – 2016-04-20 (Lietuvos Respublikos proceso civilinio kodekso (toliau - CPK) 130 str. 1 d.).

4Atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

5Ieškovė prašė priimti sprendimą už akių, jei per teismo nustatytą terminą nebus pateiktas atsakovo atsiliepimas į ieškinį.

6Esant šioms aplinkybėms, teismo sprendimas priimtinas už akių, neinformuojant dalyvaujančių byloje asmenų apie sprendimo už akių priėmimo laiką ir vietą (CPK 142 str. 4 d., 285-286 str.).

7Ieškinys tenkintinas iš dalies.

8Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų dokumentų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

9Iš pateiktų el. bylos ieškinio priedų nustatyta, kad UAB „Ūkio banko lizingas“ ir atsakovas sudarė Ūkio banko lizingo kortelės su kredito limitu sutartį Nr. T611021598 (toliau – Sutartis), kurios pagrindu UAB „Ūkio banko lizingas“ išdavė atsakovui kredito kortelę „UBL Mastercard kortelė su kredito limitu“ ir įsipareigojo kredituoti atsakovą 434,43 Eur kredito limito sumai, o atsakovas įsipareigojo kiekvieną paskutinę mėnesio dieną pervesti į kreditoriaus sąskaitą 5,21 Eur dydžio sumą kredito daliniam grąžinimui ir palūkanų mokėjimui kortelės galiojimo ir kredito limito terminu padengimui, t. y. iki 2009-11-30 visiškai atsiskaityti (grąžinti visą kreditą, mokėti palūkanas ir kitus numatytus mokėjimus). 2009-03-04 UAB „Ūkio banko lizingas“ ir ieškovė pasirašė Reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 09/03/04-1 ir perdavimo-priėmimo aktą Nr. 958, kuriais UAB „Ūkio banko lizingas“ perleido, o ieškovė įgijo teisę reikalauti iš atsakovo įvykdyti neįvykdytas prievoles pagal sutartį. 2009-03-31 ieškovė apie kreditoriaus pasikeitimą atsakovui pranešė raštu ir pareikalavo įvykdyti savo prievolę. Atsakovas gera valia reikalavimo neįvykdė, į ieškovės siunčiamus raginimus, pranešimus nekreipė dėmesio, skolos išieškoti ikiteisminiu būdu nepavyko. Atsakovas liko skolingas 434,43 Eur kredito ir 22,76 Eur viršyto kredito limito, viso 457,19 Eur skolos.

10Ieškovė, vadovaudamasi Sutarties 9.4 p., sumažinusi reikalaujamų priteisti delspinigių dydį, paskaičiavo 1704,55 Eur dydžio delspinigius už 3230 dienų. Taip pat Sutartimi atsakovas įsipareigojo už panaudotą kreditą mokėti 13,99 proc. metines palūkanas, o viršijus kredito limito sumą – 30 proc. metines palūkanas. Ieškovė paskaičiavo 537,83 Eur metinių palūkanų ir 60,43 Eur padidintas metines palūkanas už 3230 dienas, viso 598,26 Eur.

11Nurodytas aplinkybes ieškovė grindžia pateiktu el. byloje ieškiniu ir jo priedais: žyminio mokesčio kvitu, reikalavimo perleidimo sutartimi, perdavimo-priėmimo aktu, Ūkio banko lizingo kortelės su kredito limitu sutartimi, pranešimu skolininkui dėl prievolės perleidimo bei jos įvykdymo išsiuntimą patvirtinančiu dokumentu ir kt.

12Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.256 str. 1 d. nustato, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai vykdyti savo sutartines prievoles. Pagal CK 6.38 str., prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų arba sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 str.). Kadangi atsakovas pažeidė savo sutartinę prievolę atsiskaityti, iš atsakovo ieškovei priteistina 457,19 Eur skolos, kurią sudaro 434,43 Eur kreditas ir 22,76 Eur viršytas kredito limitas.

13Pagal CK 6.870 str. paskolos gavėjo pagal paskolos sutartį pareiga yra grąžinti paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą (paskolos sumą) bei mokėti palūkanas, jeigu sutartis nenustato ko kita. Pagal CK 6.872 str. 1 d. palūkanų už naudojimąsi paskolos suma dydį ir mokėjimo tvarką nustato šalys susitarimu. Šiuo atveju, Sutartimi atsakovas įsipareigojo už panaudotą kreditą mokėti 13,99 proc. metines palūkanas, o viršijus kredito limito sumą – 30 proc. metines palūkanas. Pagal šalių sudarytą Sutartį atsakovas turėjo mokėti palūkanas iki visiško prievolės įvykdymo. Kadangi atsakovas savo prievolės neįvykdė, todėl iš atsakovo ieškovės naudai priteistinos ieškovės paskaičiuotos 537,83 Eur metinės palūkanos ir 60,43 Eur padidintos metinės palūkanos už 3230 dienų, viso 598,26 Eur.

14Ieškovė, savo iniciatyva sumažinusi reikalaujamų priteisti delspinigių dydį, taip pat prašo priteisti iš atsakovo 1704,55 Eur dydžio delspinigius už 3230 dienų. Atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo CBS teisėjų kolegijos 2003 m. lapkričio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1070/2003; 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir kt.), netesybos atlieka ne baudinę, o kompensuojamąją funkciją, siekiant atlyginti šaliai nuostolius, taigi netesybos negali leisti nukentėjusiajai šaliai (ieškovui) piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies (atsakovo) sąskaita. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 nurodė, kad remdamasis LR CK 6.73 str. 2 d. nuostatomis, teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kurį teismas turi įgyvendinti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo CBS teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir kt.). Atsižvelgiant į kasacinio teismo formuojamą praktiką, taip pat į tai, kad atsakovas yra vartotojas, prašomi priteisti delspinigiai (1704,55 Eur) yra didesni už pagrindinę skolą (457,19 Eur), taip pat į tai, kad delspinigiai paskaičiuoti net už 3230 dienas, nei pradinis kreditorius, nei ieškovė į teismą nesikreipė ilgą laiką, bei įvertinus tai, kad ieškovė tokio delspinigių dydžio nepagrindžia patirtais nuostoliais, konstatuotina, kad prašomi priteisti delspinigiai yra aiškiai per dideli ir laikytini baudiniais, todėl sprendžiant netesybų klausimą, kai pati ieškovė nepagrįstai delsė reikalauti įvykdyti prievolę ir dėl to netesybos tapo didesnės už pačią neįvykdytą prievolę, delspinigių dydis mažintinas ir iš atsakovo ieškovės naudai priteistini delspinigiai, apskaičiuoti už 182 dienas pagal 0,2 proc. normą, t. y. 166,41 Eur (457,19 Eur x 0,2 proc. x 182 d.) (CK 1.125 str. 5 d. 1 p., 6.71 str., 6.72 str., 6.101 str. 1 d.).

15CK 6.37 str. 2 d. numatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymo nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. CK 6.210 str. 1 d. nurodyta, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Todėl ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovo 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo yra pagrįstas ir tenkintinas.

16Ieškovė prašo priteisti iš atsakovo jos sumokėtą 62 Eur žyminį mokestį (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 93 str. 1 d.). Sutinkamai su CPK 93 str. iš atsakovo ieškovės naudai priteistinos bylinėjimosi išlaidos proporcingai patenkintų reikalavimų daliai. Ieškovės ieškinys dėl 2760 Eur ieškinio sumos patenkinamas 44,27 proc. priteisiant 1221,86 Eur, todėl atitinkamai ieškovės naudai iš atsakovo priteisiama 27,45 Eur bylinėjimosi išlaidų.

17Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, iš šalių nepriteistinos, kadangi kiekvienai šaliai tenkanti išlaidų dalis neviršija 3 Eur dydžio (LR teisingumo ministro ir finansų ministro 2011-11-07 įsakymas Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“, CPK 92 str.).

18Vadovaudamasis CPK 142 str. 4 d., 262 str. 2d., 279 str. 2 d., 285 str., 286 str., 287 str. 1 d., 307 str. 1 d., teismas

Nutarė

19ieškinį tenkinti iš dalies.

20Priteisti ieškovei UAB „Kapitalo valda“, juridinio asmens kodas 126308223, buveinės adresas: Kaunas, Savanorių pr. 192, atsiskaitomoji sąskaita Nr. LT55 7300 0100 7937 1644, AB Swedbank, banko kodas 73000, iš atsakovo P. D., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), 457,19 Eur (keturis šimtus penkiasdešimt septynis eurus 19 ct) skolos, 598,26 Eur (penkis šimtus devyniasdešimt aštuonis eurus 26 ct) palūkanų, 166,41 Eur (vieną šimtą šešiasdešimt šešis eurus 41 ct) delspinigių, 5 (penkių) procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo 2016-04-06 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 27,45 Eur (dvidešimt septynių eurų 45 ct) bylinėjimosi išlaidas.

21Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Marijampolės rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, atitinkantį CPK 287 str. 1-4 d. d., 80 str. 3 d. reikalavimus.

22Ieškovė per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Kauno apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Virginija Šeškuvienė,... 2. ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 2760 Eur skolos, kurią sudaro 434,43... 3. Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti tinkamai, paskelbtas pranešimas... 4. Atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė.... 5. Ieškovė prašė priimti sprendimą už akių, jei per teismo nustatytą... 6. Esant šioms aplinkybėms, teismo sprendimas priimtinas už akių,... 7. Ieškinys tenkintinas iš dalies. ... 8. Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų... 9. Iš pateiktų el. bylos ieškinio priedų nustatyta, kad UAB „Ūkio banko... 10. Ieškovė, vadovaudamasi Sutarties 9.4 p., sumažinusi reikalaujamų priteisti... 11. Nurodytas aplinkybes ieškovė grindžia pateiktu el. byloje ieškiniu ir jo... 12. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.256 str. 1 d. nustato,... 13. Pagal CK 6.870 str. paskolos gavėjo pagal paskolos sutartį pareiga yra... 14. Ieškovė, savo iniciatyva sumažinusi reikalaujamų priteisti delspinigių... 15. CK 6.37 str. 2 d. numatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymo nustatyto... 16. Ieškovė prašo priteisti iš atsakovo jos sumokėtą 62 Eur žyminį mokestį... 17. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, iš šalių... 18. Vadovaudamasis CPK 142 str. 4 d., 262 str. 2d., 279 str. 2 d., 285 str., 286... 19. ieškinį tenkinti iš dalies.... 20. Priteisti ieškovei UAB „Kapitalo valda“, juridinio asmens kodas 126308223,... 21. Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 22. Ieškovė per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti...