Byla eB2-822-357/2018
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei (toliau – UAB) „Viršilita“

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa Bartašienė,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių skyriaus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei (toliau – UAB) „Viršilita“,

Nustatė

3Šiaulių apygardos teisme priimtas pareiškėjo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių skyriaus pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB „Viršilita“. Pareiškėjas nurodė, kad atsakovės skola sudaro 2202,62 Eur.

4Atsakovei UAB „Viršilita“pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo bei 2018 m. lapkričio 5 d. pranešimo dėl atsiliepimo pateikimo kopija buvo įteikta, atsiliepimas į pareiškimą nepateiktas.

5Atsakovei UAB „Viršilita“ keltina bankroto byla.

6Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 4 straipsnio 2 punkte nustatyta, kad kreditoriai gali pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo, jeigu įmonė laiku nemoka už gautas prekes, atliktus darbus (paslaugas), negrąžina kreditų ir nevykdo kitų sandoriais prisiimtų turtinių įsipareigojimų.

7Pagal ĮBĮ 9 straipsnio 5 dalies 1 punktą, bankroto byla keliama, kai įmonė yra nemoki. ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje nustatyta, kad įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

8Atsakovė UAB „Viršilita“ į bylą atsiliepimo nepateikė. Teismui užklausus VĮ „Registrų centro“ duomenų apie įmonės finansinę padėti, gautas UAB „Viršilita“ 2016 metų balansas ir pelno (nuostolių) ataskaita. Iš UAB „Viršilita“ 2016 metų balanso matyti, kad įmonės turtas sudarė 43 231 Eur, mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai sudarė 32 347, iš jų per vienus metus mokėtinos sumos – 13 501 Eur, po vienų metų mokėtinos sumos – 18 846 Eur. Iš UAB „ELDUVA“ 2016 metų pelno (nuostolių) ataskaitos matyti, kad UAB „Viršilita“ turėjo 8177 Eur pelną.

9Pagal teismų formuojamą praktiką, balanse atsispindinti per vienerius metus mokėtina suma ir įsipareigojimai nebūtinai reiškia pradelstus įsipareigojimus, kurie reikšmingi nustatinėjant įmonės finansinę padėtį, tačiau atsižvelgiant į tai, kad atsakovė nepateikė kreditorių sąrašo, kuriame matytųsi konkretūs įmonės kreditoriai ir įsipareigojimų vykdymo datos, taip pat kitų įrodymų, laikytina, kad visa balanse nurodyta per vienerius metus mokėtina yra pradelsti atsakovės įsipareigojimai (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. lapkričio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2145-370/2016). Įvertinus nurodytas aplinkybes bei tai, kad atsakovė neteikė vėlesnių metų balansų ir turi skolų valstybei, darytina išvada, kad atsakovė UAB „Viršilita“ yra nemoki, todėl jai keltina bankroto byla.

10Pagal ĮBĮ 10 str. 4 d. 1 p., priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, teismas privalo paskirti bankroto administratorių. Pagal Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 1 d. įmonės bankroto administratorius – tai teismo paskirtas fizinis ar juridinis asmuo, turintis teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas ir šią teisę įgijęs šio įstatymo ir su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų nustatyta tvarka. Pagal nuo 2015 m. sausio 1 d. įsigaliojusio ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalį administratoriaus kandidatūrą iš įrašytų į šio įstatymo 116 straipsnio 1 dalyje nurodytą sąrašą ir šio straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka pareiškusių sutikimą administruoti įmonę (įmones) asmenų parenka teismas, naudodamasis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa, sukurta vadovaujantis Vyriausybės patvirtintomis Bankroto administratorių atrankos taisyklėmis. Atsižvelgiant į šias įstatymo nuostatas, UAB „Viršilita“ įmonės bankroto administratoriumi skirtina UAB „Finresta“, parinkta naudojantis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa.

11Teismas pažymi, kad bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimas turi teisę kreiptis į teismą dėl įmonės administratoriaus pakeitimo, jeigu iškyla pagrįstos abejonės dėl administratoriaus tinkamumo, jo neatitikimo šiam subjektui įstatymo keliamiems reikalavimams (LR Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 10 d. 2 p., 23 str. 13 p.).

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 4 straipsnio 2 punktu, 5 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 8 straipsniu, 9 straipsnio 5 dalimi, 10 straipsnio 4 ir 6 dalimis, 7 dalies 8 punktu, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 straipsniu, 291 straipsniu, teismas

Nutarė

13Iškelti bankroto bylą UAB „Viršilita“ (įmonės kodas 303517080, buveinė – Kauno g. 13-31, 87148 Telšiai).

14Bankrutuojančios UAB „Viršilita“ bankroto administratoriumi paskirti UAB „Finresta“ (įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-JA131) (Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 4 d. 1 p., 11 str. 4 d.).

15Areštuoti UAB „Viršilita“ (įmonės kodas 303517080) kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą bei pinigines lėšas, esančias bankų sąskaitose iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

16Uždrausti UAB „Viršilita“ vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo, ir be teismo leidimo parduoti, išnuomoti, įkeisti, laiduoti įmonės turtą ar kitokiais būdais perleisti įmonei priklausantį turtą.

17Nustatyti UAB „Viršilita“ kreditorių finansiniams reikalavimams pareikšti 30 dienų terminą nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

18Pirmąjį kreditorių susirinkimą sušaukti per 30 dienų nuo teismo nutarties patvirtinti kreditorių reikalavimus įsiteisėjimo dienos.

19Pavesti administratoriui atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, bei per 20 darbo dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos pateikti teismui sąmatą bendrovės lėšų sumai, kurią jis turės teisę naudoti administravimo išlaidoms apmokėti.

20UAB „Viršilita“ valdymo organams nustatyti 15 dienų laikotarpį nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos perduoti bendrovės administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, taip pat visus dokumentus.

21Nustatyti, kad nuo nutarties įsiteisėjimo dienos UAB „Viršilita“ įgyja bankrutuojančios įmonės statusą.

22Apie iškeltą UAB „Viršilita“ bankroto bylą pranešti Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, juridinių asmenų registrui, paskirtam bankroto administratoriui, atsakovei.

23Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo... 3. Šiaulių apygardos teisme priimtas pareiškėjo Valstybinio socialinio... 4. Atsakovei UAB „Viršilita“pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo bei... 5. Atsakovei UAB „Viršilita“ keltina bankroto byla.... 6. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 4... 7. Pagal ĮBĮ 9 straipsnio 5 dalies 1 punktą, bankroto byla keliama, kai įmonė... 8. Atsakovė UAB „Viršilita“ į bylą atsiliepimo nepateikė. Teismui... 9. Pagal teismų formuojamą praktiką, balanse atsispindinti per vienerius metus... 10. Pagal ĮBĮ 10 str. 4 d. 1 p., priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą,... 11. Teismas pažymi, kad bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimas turi... 12. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 4 straipsnio 2... 13. Iškelti bankroto bylą UAB „Viršilita“ (įmonės kodas 303517080,... 14. Bankrutuojančios UAB „Viršilita“ bankroto administratoriumi paskirti UAB... 15. Areštuoti UAB „Viršilita“ (įmonės kodas 303517080) kilnojamąjį ir... 16. Uždrausti UAB „Viršilita“ vykdyti visas finansines prievoles,... 17. Nustatyti UAB „Viršilita“ kreditorių finansiniams reikalavimams... 18. Pirmąjį kreditorių susirinkimą sušaukti per 30 dienų nuo teismo nutarties... 19. Pavesti administratoriui atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos... 20. UAB „Viršilita“ valdymo organams nustatyti 15 dienų laikotarpį nuo... 21. Nustatyti, kad nuo nutarties įsiteisėjimo dienos UAB „Viršilita“ įgyja... 22. Apie iškeltą UAB „Viršilita“ bankroto bylą pranešti Audito, apskaitos,... 23. Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos...