Byla 2-14298-608/2014
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Lidija Valentukonytė, rašytinio proceso tvarka už akių atsakovės G. K. atžvilgiu išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,4finance" ieškinį atsakovei G. K. dėl skolos priteisimo ir

Nustatė

2Ieškovas uždaroji akcinė bendrovė ,,4finance" kreipėsi į teismą su ieškiniu ir prašė priteisti iš atsakovės G. K. 1 000 Lt skolos, 200 Lt komisinio mokesčio, 2 160 Lt delspinigių, 5 procentų dydžio metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teismo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

3Atsakovės gyvenamosios ir darbo vietos adresai nežinomi, ieškovas neprašė skirti kuratoriaus, todėl procesiniai dokumentai atsakovei įteikti viešo paskelbimo būdu. Atsakovė teismo nustatytu terminu nepateikė atsiliepimo į ieškinį. Apie atsiliepimo į ieškinį nepateikimo priežastis duomenų nėra, atsiliepimo į ieškinį nepateikimo pasekmės atsakovei išaiškintos. Esant šioms aplinkybėms ir ieškovo prašymui priimti sprendimą už akių, yra pagrindas dėl atsakovės rašytinio proceso tvarka, nepranešus šalims apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką, priimti sprendimą už akių (LR CPK 142 str. 4 d.).

4Atlikęs formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, teismas daro išvadą, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui, ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Byloje nustatyta, kad ieškovas uždaroji akcinė bendrovė „4finance“, valdantis sistemą SMScredit.lt, ir atsakovė G. K. 2009-06-28 pagal uždarosios akcinės bendrovės „SMScredit.lt“ bendrąsias paskolos sutarties sąlygas sudarė paskolos sutartį. Pagal sutartį ieškovas suteikė atsakovei 1 000 Lt dydžio paskolą. Tarp šalių susiklostė paskolos (vartojimo kredito) teisiniai santykiai. Pagal LR CK 6.886 str., vartojimo kredito sutartimi kredito davėjas suteikia ar įsipareigoja suteikti kredito gavėjui fiziniam asmeniui (vartotojui) kreditą atidėto apmokėjimo, taip pat mokėjimo išdėstymo (apmokėjimo dalimis) būdu. Sutartyje numatytas paskolos sutarties terminas – 30 dienų, t.y. atsakovė paskolą turėjo grąžinti iki 2009-07-28. Palūkanos, numatytos už naudojimąsi paskola (paskolos suteikimo komisinis mokestis) – 200 Lt. Atsakovė paskolos laiku negrąžino. Ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovės 1 000 Lt paskolos ir 200 Lt paskolos suteikimo komisinio mokesčio yra teisėtas, todėl tenkintinas.

6Ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 2 160 Lt delspinigių tenkintinas iš dalies. Atsižvelgiant į pagrindinės prievolės ir delspinigių dydžio santykį, ieškovo prašomi priteisti delspinigiai laikytini aiškiai per didelėmis netesybomis. LR CK 6.73 str. 2 d. nustatyta, kad jeigu netesybos (bauda, delspinigiai) aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo. Analogiškai delspinigių sumažinimas reglamentuojamas ir CK 6.258 str. 3 d. Šiomis teisės normomis teismui suteikta teisė sumažinti priteistinų delspinigių sumas. Netesybos gali būti mažinamos tik tiek, kad netaptų mažesnės už kreditoriaus patirtus nuostolius. LR CK 6.71 – 6.75 straipsniuose, reglamentuojančiuose netesybas, baudinių netesybų nenumatyta. Netesybos šiuo atveju atlieka tik kompensuojamąją funkciją, siekiant atlyginti nukentėjusiajai šaliai nuostolius. Iš bylos medžiagos nematyti, jog ieškovas, prieš suteikdamas kreditą įvertino atsakovės finansinę būklę, bent minimaliai išanalizavo jos galimybę atsiskaityti su ieškovu. Teismas daro išvadą, kad tuo pačiu ieškovas prisiėmė dalį rizikos, jog atsakovė iš viso neatsiskaitys su juo. Atsakovė savo sutartinių įsipareigojimų nevykdė. Pažymėtina, kad paskolos sutartyje nustatytos palūkanos (paskolos suteikimo komisinis mokestis) garantuoja ieškovui pelną, todėl netesybos neturėtų būti papildomomis pajamomis. Jos turėtų tik kompensuoti ieškovui nuostolius už laiku negrąžintą kreditą.

7Bylos medžiaga patvirtina, kad šalių bendrųjų paskolos sutarties sąlygų 9.2 punkte numatyti 1 proc. delspinigiai, yra aiškiai per didelės netesybos ir prieštarauja tiek CK nuostatoms, tiek ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamai praktikai. Tokių didelių nuostolių ieškovas nepagrindė jokiais įrodymais. Tai ypač svarbu, kai ginčas, kaip ir nagrinėjamu atveju, yra kilęs iš vartojimo sutarties, todėl bylą nagrinėjantys teismai turi pareigą būti aktyvūs ir ex officio įvertinti pagal LR CK 6.188 str. įtvirtintus sąžiningumo kriterijus šalių sutarties, iš kurios kilęs ginčas, sąlygas, taip pat pagal LR CK 6.73 str. 2 d. ir 6.258 str. 3 d. nuostatas kontroliuoti delspinigių dydį. Įvertinus tai, kad atsakovė yra vartotoja, kuri sutartį su ieškovu sudarė prisijungdama prie ieškovo parengtų standartinių sutarčių sąlygų, prašomi priteisti delspinigiai vertintini kaip aiškiai per dideli ir mažintini. Ieškovui nepateikus įrodymų, patvirtinančių, kad ieškovas patyrė papildomus nuostolius dėl atsakovės netinkamo prievolės vykdymo, įvertinus visas reikšmingas šiam klausimui spręsti bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), darytina išvada, kad šalių interesų pusiausvyrą atitiktų numatytų 1 procento netesybų sumažinimas iki 0,2 procentų. (LAT nutartys 2007-03-05 civ. b. Nr. 3K-3-85/2007; 2007-10-12 civ. b. Nr. 3K-7-304/2007 ir kt.). Teismas vadovaujasi teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais (CK 1.5 str. 4 d.), įvertina tai, kad nebūtų pažeista sutarties šalių interesų pusiausvyra ir sumažina ieškovo prašomą priteisti 2 160 Lt delspinigių sumą iki 432 Lt.

8Ieškovui iš atsakovės priteisiamos metinės procesinės penkių procentų dydžio palūkanos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Kadangi ieškovo reikalavimai patenkinti 48,57 proc., proporcingai patenkintų reikalavimų daliai iš atsakovės ieškovo naudai priteisiama 36,91 Lt bylinėjimosi išlaidų (76 Lt žyminio mokesčio, x 48,57/100) (CPK 79 str., 93 str.).

9Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 str. 4 d., 285 str., 286 str., teismas

Nutarė

10Ieškinį tenkinti iš dalies ir priimti sprendimą už akių.

11Priteisti iš atsakovės G. K., a. k. ( - ) ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „4finanse", į. k. 301881644, naudai 1 000 Lt (vieną tūkstantį litų) skolos, 200 Lt (du šimtus litų) paskolos suteikimo komisinio mokesčio, 432 Lt (keturis šimtus trisdešimt du litus) delspinigių, iš viso 1 632 Lt (vieną tūkstantį šešis šimtus trisdešimt du litus) skolos.

12Priteisti iš atsakovės G. K., a. k. ( - ) ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „4finanse", į. k. 301881644, naudai 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos 1 632 Lt sumos nuo 2014-03-03 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

13Priteisti iš atsakovės G. K., a. k. ( - ) ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „4finanse", į. k. 301881644, naudai 36,91 Lt (trisdešimt šešis litus devyniasdešimt vieną centą) bylinėjimosi išlaidų.

14Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

15Atsakovė neturi teisės apskųsti sprendimą už akių apeliacine nei kasacine tvarka.

16Atsakovė sprendimą už akių priėmusiam teismui per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

17Ieškovas per trisdešimt dienų gali skųsti sprendimą už akių Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai