Byla 3K-3-85/2007

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Romualdo Čaikos (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Algio Norkūno ir Antano Simniškio, rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Škotijos firmos „Forthmill Limited“ ir atsakovo bankrutuojančios UAB „Pakrijas“ kasacinius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2005 m. kovo 14 d. sprendimo ir Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. rugsėjo 18 d. nutarties peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal ieškovo Škotijos firmos „Forthmill Limited“ ieškinį atsakovui UAB „Pakrijas“, dalyvaujant trečiajam asmeniui K. B., dėl skolos priteisimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas Škotijos įmonė „Forthmill Limited“ prašė priteisti iš atsakovo UAB „Pakrijas“ 93 008,54 JAV dolerių, 35 091,16 eurų, 123 785 Lt skolos ir 49 047 dolerių, 9633 eurų, 33 979 Lt delspinigių (iš viso 142 055,54 JAV dolerių, 44 724,16 eurų, 157 608,50 Lt) bei 6 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Ieškovas nurodė, kad pagal jo ir atsakovo 2003 m. balandžio 4 d. sudarytą jungtinės veiklos sutartį Nr. H-03-01 šalys susitarė sutelkti finansinius, informacinius ir organizacinius ištekius, siekdamos įgyvendinti bendrus projektus naftos produktų rinkoje. Ieškovas savo vardu už savo pinigus pagal atsakovo užsakymą pirko naftos produktus ir perduodavo juos atsakovui, o šis užtikrino naftos produktų realizavimą, jų vertės ir gauto pelno (premijos) grąžinimą pagal sutarties prieduose aptartas sąlygas. Sutarties 2003 m. gruodžio 8 d. papildymu Nr. 1 ieškovui priklausančio atlyginimo (pelno) dalis – 121 162,77 Lt (35 091,16 eurų) – buvo restruktūrizuota, t. y. laikyta ieškovo investicija į bendrą veiklą, vėliau ši suma buvo dar kartą panaudota naftos produktams įsigyti. Ieškovas nurodė, kad atsakovas negrąžino jam 93 008,54 JAV dolerių ir 35 091,16 eurų investicijų (pagrindinės skolos), nesumokėjo 123 785 Lt premijos (pelno dalies), be to, pagal Sutarties 9.1 punktą atsakovas įpareigotas sumokėti ieškovui 0,15 procento dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną, iš viso 49 047 JAV dolerių ir 9633 eurų nuo laiku negrąžintos pagrindinės skolos bei 33 979 Lt – nuo premijos (pelno dalies).

5Atsakovas UAB „Pakrijas“ pareiškė priešieškinį, kuriuo prašė pripažinti negaliojančiu šalių sudarytą 121 162,77 Lt skolos restruktūrizavimo sandorį pagal 2003 m. balandžio 4 d. jungtinės veiklos sutarties Nr. H-03-01 2003 m. gruodžio 8 d. papildymą Nr. 1.

6II. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų sprendimo ir nutarties esmė

7Vilniaus apygardos teismas 2005 m. kovo 14 d. sprendimu priešieškinį atmetė, o ieškinį patenkino: priteisė iš atsakovo UAB „Pakrijas“ ieškovui firmai „Forthmill Limited“ 142 055,54 JAV dolerių, 44 724,16 eurų ir 157 764 Lt (93 008,54 JAV dolerių, 35 091,16 eurų ir 123 785 Lt pagrindinės skolos, 49 047 JAV dolerių, 9633 eurų ir 33 979 Lt delspinigių) bei 6 proc. dydžio metines palūkanas nuo 2004 m. rugpjūčio 26 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Teismas nustatė, kad šalys nuo 2001 metų bendradarbiavo naftos produktų prekybos sandoriuose. Pagal 2003 m. balandžio 4 d. sudarytą jungtinės veiklos sutartį ieškovas atsakovo užsakymu už savo pinigus nupirkdavo sutarties prieduose nurodytą naftos produktų kiekį, organizuodavo jo pristatymą atsakovui, o atsakovas, pagal sąskaitas priėmęs prekes, patikrinęs jų kiekį, kokybę, įsipareigodavo per 30 kalendorinių dienų realizuoti gautus naftos produktus, grąžinti ieškovui prekės vertę (konvertavus ją į JAV dolerius) ir sumokėti dalį gauto pelno. Šalys susitarė, jog ieškovui bus mokamas fiksuoto dydžio atlyginimas – 2,52 ct už 1 litrą naftos produktų. Siekdamos sutaupyti pinigų konvertavimo, persiuntimo išlaidas ir laiką, šalys sudarydavo papildomus rašytinius susitarimus dėl tam tikrų pinigų sumų, grąžintinų ieškovui, nukreipimo ne į ieškovo sąskaitą, o naujiems naftos produktams pirkti. Teismas konstatavo, kad teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią (CK 6.189 straipsnis) ir turi būti vykdoma, laikantis sutarčių vykdymo principų (CK 6.200 straipsnis). 2003 m. balandžio 4 d. jungtinės veiklos sutarties 9.1 punkte įtvirtintas šalių susitarimas prievolių įvykdymą užtikrinti 0,15 proc. delspinigiais už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną. CK 6.71 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad netesybos gali būti nustatomos užtikrinamosios prievolės sumos procentu. Skolininkas (atsakovas) prievolės įvykdymo terminą praleido, todėl ieškovo reikalavimas dėl netesybų pagrįstas. Teismas nurodė, kad ieškovo pateiktas prašomos priteisti sumos patikslintas paskaičiavimas nėra ginčijamas. Pagal CK 6.37 straipsnio 2 dalį skolininkas, praleidęs terminą įvykdyti piniginę prievolę, privalo mokėti šešių procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

8Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2005 m. birželio 9 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismo 2005 m. kovo 14 d. sprendimą paliko nepakeistą. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2006 m. sausio 25 d. nutartimi Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. birželio 9 d. nutarties dalį, kuria palikta nepakeista Vilniaus apygardos teismo 2005 m. kovo 14 d. sprendimo dalis dėl delspinigių priteisimo, panaikino ir perdavė bylą iš naujo nagrinėti Lietuvos apeliaciniam teismui.

9Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, apeliacine tvarka išnagrinėjusi bylą pagal atsakovo UAB „Pakrijas“ apeliacinį skundą, 2006 m. rugsėjo 18 d. nutartimi skundą patenkino iš dalies ir Vilniaus apygardos teismo 2005 m. kovo 14 d. sprendimą pakeitė – pirmosios instancijos teismo priteistus delspinigius sumažino iki 50 564,14 Lt, kitą sprendimo dalį paliko nepakeistą. Teisėjų kolegija nurodė, kad CK 6.73 straipsnio 2 dalyje, siekiant užtikrinti prievolės šalių interesų pusiausvyrą ir teisingumo principo įgyvendinimą, nustatyta teismo teisė sumažinti netesybas, jeigu jos aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta. Teisėjų kolegijos nuomone, šalių jungtinės veiklos sutartyje nustatyti delspinigiai (apie 55 proc. per metus) yra aiškiai per dideli. Atsižvelgusi į priteistos skolos dydį, jos prigimtį, nesumokėjimo terminus bei tai, kad atsakovas dalį prievolės įvykdė, teisėjų kolegija padarė išvadą, kad ieškovui iš atsakovo priteistini 10 procentų dydžio nuo priteistos skolos sumos delspinigiai. Tokio dydžio delspinigiai pagal susiformavusią teismų praktiką yra pakankami ir atitinka protingumo bei teisingumo kriterijus (CK 1.5 straipsnis), dėl to pirmosios instancijos teismo sprendimo dalis dėl delspinigių keistina, sumažinant jų sumą iki 50 564,14 Lt. CK 6.258 straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad netesybos negali būti mažesnės už nuostolių, atsiradusių dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo, sumą. Ieškovas nurodė, kad jo patirti nuostoliai yra daug didesni nei paskaičiuoti delspinigiai, tačiau šioje byloje jų neįrodinėja. Ieškovas yra užvedęs teisme atskirą bylą dėl nuostolių atlyginimo, kuri šiuo metu sustabdyta iki bus išnagrinėta ši byla. Dėl tokių aplinkybių teisėjų kolegija, spręsdama priteistinų netesybų dydį, nesvarstė ieškovo nuostolių, patirtų dėl atsakovo prievolės neįvykdymo, dydžio klausimo. Ieškovas taip pat nurodė, kad, vykdant pirmosios instancijos teismo sprendimą, priteistos netesybos jau yra išieškotos, todėl negali būti mažinamos (CK 6.258 straipsnio 3 dalis). Teisėjų kolegija nustatė, kad antstolis, vykdydamas šioje byloje priimtą pirmosios instancijos teismo sprendimą, iš atsakovo išieškojo 330 350,49 Lt ir, paskirstydamas išieškotą sumą, nurodė, kad 193 241 Lt skirta delspinigiams sumokėti. Iš bylos aplinkybių nustačiusi, kad atsakovas nesutiko su ieškovo prašomu priteisti netesybų dydžiu ir jų gera valia nemokėjo, o antstolio išieškojo jas priverstinai, teisėjų kolegija konstatavo, kad CK 6.258 straipsnio 3 dalies nuostata, draudžianti mažinti netesybas, kai jos jau sumokėtos, šiuo atveju negali būti taikoma, nes netesybos buvo išieškotos prieš atsakovo valią.

10III. Kasacinių skundų ir atsiliepimo į kasacinį skundą teisiniai argumentai

11Kasaciniu skundu atsakovas bankrutuojanti UAB „Pakrijas“ prašo Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. rugsėjo 18 d. nutarties dalį, kuria pakeista Vilniaus apygardos teismo 2005 m. kovo 14 d. sprendimo dalis dėl delspinigių priteisimo, pakeisti ir sumažinti ieškovui firmai „Forthmill Limited“ iš atsakovo UAB „Pakrijas“ priteistus delspinigius iki 20 000 Lt. Kasacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

121. Lietuvos apeliacinis teismas, priteisdamas ieškovui iš atsakovo 0,03 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną (10 proc. per metus), neatsižvelgė į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotą CK 6.71-6.75, 6.210, 6.258, 6.261 straipsnių aiškinimo ir taikymo praktiką, pagal kurią tokio dydžio netesybos laikytinos aiškiai per didelėmis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. vasario 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-218/2003, 2005 m. rugsėjo 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-394/2005, 2006 m. kovo 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-173/2006 ir kt.). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad pagal CK nuostatas netesybos atlieka kompensuojamąją funkciją, baudinės netesybos negalimos.

132. Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad teismas, pagal CK 6.73 straipsnio 2 dalies ir 6.258 straipsnio 3 dalies nuostatas naudodamasis teise sumažinti delspinigius (netesybas), kai jie yra aiškiai neprotingi, turi atsižvelgti į teisiškai reikšmingas bylos aplinkybes: prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, prievolės sumą, palyginus su delspinigių suma, ir kitus kriterijus. Lietuvos apeliacinis teismas, sumažindamas delspinigius tik iki 10 proc. metinių delspinigių dydžio, neatsižvelgė į šalių jungtinės veiklos sutarties specifiką (ši sutartis turi paskolos sutarties elementų, joje nustatyta premija ieškovui pagal savo prigimtį prilygintina sutartinėms palūkanoms, taigi delspinigiai pagal sutartį yra skaičiuojami ir nuo palūkanų sumos), taip pat į tai, kad atsakovas skolą pripažino, dalį prievolės yra įvykdęs, ir į kitas reikšmingas aplinkybes. Be to, ieškovas prašė priteisti tik skolą bei delspinigius ir nereiškė reikalavimo atlyginti papildomus nuostolius. Dėl to pripažintina, kad ieškovo nuostolius visiškai atlygintų 6 proc. metinių palūkanų dydžio delspinigiai, kaip atlygis kreditoriui už naudojimąsi jo pinigais (CK 6.210, 6.261 straipsniai).

143. Apeliacinės instancijos teismas nutartyje nenurodė motyvų, kuriais vadovaudamasis atmetė atsakovo argumentus ir kuriais grindė padarytas išvadas (pažeidė CPK 331 straipsnio 4 dalies 2-4 punktus).

15Kasaciniu skundu ieškovas firma „Forthmill Limited“ prašo Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. rugsėjo 18 d. nutartį panaikinti ir palikti galioti Vilniaus apygardos teismo 2005 m. kovo 14 d. sprendimą. Kasacinio skundo reikalavimas argumentuojamas taip:

161. Apeliacinės instancijos teismas neatsižvelgė į tai, kad Vilniaus apygardos teismo 2005 m. kovo 14 d. sprendimu ieškovui priteista 193 241 Lt delspinigių suma iš atsakovo jau yra išieškota. Pagal CK 6.258 straipsnio 2 dalį netesybos nemažinamos, kai jos jau sumokėtos. Tai imperatyvi teisės norma, todėl atsakovo prašymas sumažinti netesybas negali būti tenkinamas.

172. Apeliacinės instancijos teismas neištyrė ir neįvertino ieškovo pateiktų dokumentų, iš kurių matyti, kad, antstolis, vadovaudamasis CK 6.54 straipsnio nuostatomis dėl įmokų paskirstymo, dalį išieškotų iš atsakovo sumų paskyrė delspinigiams. Kadangi delspinigiai jau yra išieškoti, jie negali būti mažinami. Teismo nutartyje nenurodyti šie ieškovo argumentai ir dėl jų nepasisakyta, taip pažeidžiant CPK 14 straipsnio ir 331 straipsnio 4 dalies 2, 3 punktų nuostatas.

18Atsiliepimu į atsakovo bankrutuojančios UAB „Pakrijas“ kasacinį skundą ieškovas firma „Forthmill Limited“ prašo kasacinį skundą atmesti ir nurodo, kad atsakovo argumentai dėl netesybų (delspinigių) mažinimo yra nepagrįsti, nes ieškovas dėl atsakovo veiksmų patyrė didelius nuostolius, kurių nekompensuoja netgi tokio dydžio netesybos, kokios yra nustatytos šalių sutartyje.

19Teisėjų kolegija

konstatuoja:

20IV. Byloje teismų nustatytos aplinkybės

21Pagal 2003 m. balandžio 4 d. šalių sudarytą jungtinės veiklos sutartį ieškovas atsakovo užsakymu už savo pinigus nupirkdavo sutarties prieduose nurodytą naftos produktų kiekį, organizuodavo jo pristatymą atsakovui, o atsakovas, pagal sąskaitas priėmęs prekes, patikrinęs jų kiekį, kokybę, įsipareigodavo per 30 kalendorinių dienų realizuoti gautus naftos produktus, grąžinti ieškovui prekės vertę (konvertavus ją į JAV dolerius) ir sumokėti dalį gauto pelno. Atsakovas, pažeisdamas šios sutarties sąlygas, negrąžino ieškovui šio į bendrą veiklą investuotų 93 008,54 JAV dolerių, 35 091,16 eurų ir nesumokėjo 123 785 Lt pelno. Jungtinės veiklos sutarties 9.1 punkte nustatyta, kad atsakovas, pavėlavęs grąžinti ieškovo investuotas ir kitokias sumas, privalo mokėti 0,15 proc. delspinigių nuo negrąžintos sumos už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną. Ieškovo skaičiavimu delspinigių suma pagal sutarties sąlygas yra 49 047 JAV dolerių, 9633 eurų ir 33 979 Lt.

22V. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai

23Šioje civilinėje byloje priimta Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. sausio 25 d. nutartimi Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. birželio 9 d. nutarties dalis dėl delspinigių priteisimo buvo panaikinta ir ši bylos dalis grąžinta nagrinėti iš naujo apeliacinės instancijos teismui. Apeliacinis teismas, išnagrinėjęs bylą iš naujo, konstatavo, kad šalių sutartyje nustatyti 0,15 proc. dydžio delspinigiai už kiekvieną dieną yra nepagrįstai dideli, todėl mažintini iki 10 proc. metinių delspinigių, t. y. iki 50 000 Lt. Ieškovas ir atsakovas kasaciniuose skunduose kelia teisės klausimus dėl delspinigius (netesybas) reglamentuojančių teisės aktų nuostatų aiškinimo ir taikymo. Šiais klausimais kasacinio teismo teisėjų kolegija pasisako.

24Dėl ieškovo kasacinio skundo argumentų

25Ieškovas kasaciniame skunde nurodo, kad per laikotarpį nuo Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. birželio 9 d. nutarties, kuria paliktas nepakeistas Vilniaus apygardos teismo 2005 m. kovo 14 d. sprendimas, iki Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjų atrankos kolegijos 2005 m. rugsėjo 23 d. nutarties, kuria priimtas atsakovo kasacinis skundas ir sustabdytas teismo sprendimo dalies dėl delspinigių vykdymas, priėmimo pirmosios instancijos teismo sprendimas buvo įsiteisėjęs ir pradėtas vykdyti. Nurodytu Vilniaus apygardos teismo 2005 m. kovo 14 d. sprendimu, be kitų ieškovo reikalavimų, buvo patenkintas ir reikalavimas priteisti 49 047 JAV dolerių, 9633 eurų ir 33 979 Lt delspinigių. Antstolis, vykdydamas šį teismo sprendimą, išieškojo iš atsakovo 330 350,49 Lt sumą, kurią paskirstė, vadovaudamasis CK 6.54 straipsniu, reglamentuojančiu įmokų paskirstymą. Pagal CK 6.54 straipsnio 3 ir 4 dalis, įmokos netesyboms mokėti skiriamos trečiąja, o pagrindinei prievolei – ketvirtąja eile. Pagal šias nuostatas antstolis išieškotas sumas paskirstė, be kitų išlaidų, visai priteistų delspinigių sumai ir daliai pagrindinės skolos atlyginti. Ieškovo teigimu, šios aplinkybės, patvirtintos vykdomosios bylos dokumentais, reiškia, kad netesybos jau yra sumokėtos. CK 6.258 straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad netesybos nemažinamos, kai jos jau sumokėtos. Tai yra imperatyvi teisės norma, todėl apeliacinės instancijos teismas, kuris pakartotinai apeliacine tvarka nagrinėjo bylą po to, kai netesybos jau buvo išieškotos, neturėjo teisės jų sumažinti.

26Kasacinio teismo teisėjų kolegija, nesutikdama su pirmiau išdėstytu ieškovo argumentu, konstatuoja, kad ieškovas netinkamai aiškina CK 6.258 straipsnio 3 dalies nuostatą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas jau yra pasisakęs, kad CK 6.258 straipsnio 3 dalies (analogiškai – CK 6.73 straipsnio 2 dalies) nuostatų, draudžiančių mažinti netesybas, kai jos jau sumokėtos, taikymas priklauso nuo to, kokiu pagrindu buvo įvykdytas skolininko įsipareigojimas sumokėti kreditoriui netesybas. Jeigu skolininkas sumoka netesybas geruoju, tai nurodyti CK straipsniai taikytini, tačiau jei jis atsisako mokėti netesybas, tai rodo, kad dėl jų yra kilęs ginčas, kuris sprendžiamas ieškinio teisenos tvarka (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. balandžio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-273/2005). Sistemiškai aiškinant CK 6.73 straipsnio 2 dalies ir 6.258 straipsnio 3 dalies nuostatas dėl negalimumo mažinti sumokėtas netesybas ir kitų netesybas reglamentuojančių teisės normų nuostatas, darytina išvada, kad, teismui pradėjus nagrinėti šalių ginčą dėl netesybų (delspinigių) dydžio, netesybų priverstinis išieškojimas tuo metu, kai civilinėje byloje dėl šių netesybų dar nėra priimtas galutinis teismo sprendimas, negali būti pripažintas netesybų sumokėjimu CK 6.73 straipsnio 2 dalies ir 6.258 straipsnio 3 dalies prasme. Kilus ginčui dėl netesybų dydžio, jį gali išnagrinėti ir sprendimą priimti tik šį ginčą sprendžiantis teismas, atsižvelgdamas į visas reikšmingas bylos aplinkybes ir vadovaudamasis įstatymu, siekdamas nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros. CK 6.73 straipsnio 2 dalyje ir 6.258 straipsnio 3 dalyje nustatyta galimybė sumažinti netesybas yra teismo diskrecinė teisė, kurią teismas įgyvendina siekdamas užtikrinti, kad netesybos nebūtų neprotingai didelės ir nesudarytų pagrindo šaliai piktnaudžiauti teise. Šios teismo teisės negali apriboti antstolio atlikti vykdymo veiksmai. Dėl tokių argumentų pirmiau aptartas ieškovo kasacinio skundo argumentas atmetamas.

27Ieškovas taip pat nurodo, kad apeliacinės instancijos teismas nutartyje neanalizavo jo atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentų dėl CK 6.54 straipsnio taikymo, antstoliui paskirstant išieškotas iš atsakovo lėšas, netyrė ir nevertino dokumentų, patvirtinančių delspinigių išieškojimą iš atsakovo, taip pažeisdamas CPK 14 straipsnio ir 331 straipsnio 4 dalies 2, 3 punktų nuostatas. Šis ieškovo teiginys pripažintinas nepagrįstu, nes apeliacinės instancijos teismo nutartyje neginčijamas delspinigių išieškojimo faktas, tik teigiama, kad šis faktas nėra reikšmingas sprendžiant delspinigių mažinimo klausimą, ir išdėstomi motyvai, susiję su CK 6.258 straipsnio 3 dalies aiškinimu ir taikymu.

28Remiantis pirmiau nurodytais motyvais, ieškovo kasacinis skundas netenkintinas.

29Dėl atsakovo kasacinio skundo argumentų

30Atsakovas kasaciniame skunde kelia klausimą dėl apeliacinės instancijos teismo nukrypimo nuo suformuotos teismų praktikos, sprendžiant sutartinių delspinigių mažinimo klausimą. Kasacinio teismo teisėjų kolegija su šiais atsakovo argumentais sutinka. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad CK 6.71-6.75 straipsniuose baudinės netesybos nenustatytos; netesybos atlieka kompensuojamąją funkciją, siekiant atlyginti nukentėjusios šalies nuostolius. Netesybos negali būti priemonė nukentėjusiai šaliai piktnaudžiauti savo teise bei nepagrįstai praturtėti kitos šalies sąskaita. Teismas, spręsdamas klausimą, ar pagal CK 6.73 ir 6.258 straipsnių nuostatas yra pagrindas sumažinti sutartines netesybas, kai jos yra neprotingai didelės ar skolininkas įvykdė dalį pagrindinės prievolės, turėtų vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais, įvertinti visas reikšmingas šiam klausimui spręsti bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.) ir siekti nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros. Netesybos gali būti mažinamos tik nustačius, kad jos yra neprotingai didelės arba kad skolininkas dalį prievolės įvykdė. Netesybos gali būti mažinamos tik tiek, kad netaptų mažesnės už kreditoriaus patirtus nuostolius. Pagal susiklosčiusią teismų praktiką tais atvejais, kai šalys nebuvo susitarusios dėl išimtinių ar alternatyvių netesybų ir nėra nustatyti didesni kreditoriaus nuostoliai, atsižvelgiant į CK 6.210 ir 6.261 straipsniuose nustatytas palūkanų normas pagal pinigines prievoles, pripažįstama, kad minimalius kreditoriaus nuostolius atlygina 0,02 dydžio delspinigiai nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. rugsėjo 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-394/2005, 2006 m. kovo 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-173/2006, 2006 m. balandžio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-269/2006 ir kt.). Šioje byloje ieškovo nuostoliai dėl to, kad atsakovas praleido prievolės įvykdymo terminą, nebuvo nustatyti. Kreditorius yra užvedęs atskirą civilinę bylą dėl nuostolių atlyginimo, kurioje, įrodęs patirtų didesnių už delspinigius nuostolių dydį, galės juos prisiteisti (byla yra sustabdyta, kol bus priimtas galutinis teismo sprendimas šioje byloje). Taip pat atsižvelgtina į tai, kad atsakovas didesnę pagrindinės prievolės dalį yra įvykdęs (tai nustatyta byloje), jis pripažino skolą, jo turtinė padėtis yra sunki (Vilniaus apygardos teismo 2006 m. kovo 10 d. nutartimi atsakovui iškelta bankroto byla). Tokiomis aplinkybėmis pripažintina, kad atsakovo argumentas dėl delspinigių sumažinimo iki teismų praktikoje panašiais atvejais taikomo dydžio (0,02 proc.) yra pagrįstas. Kita vertus, atsakovo prašoma priteisti delspinigių suma (20 000 Lt) yra mažesnė nei 0,02 proc. dydžio delspinigiai nuo teismo sprendimu priteistos skolos už kiekvieną uždelstą dieną, dėl to kasacinis skundas tenkintinas iš dalies, sumažinant apeliacinės instancijos teismo priteistus delspinigius iki 0,02 proc. nuo atsakovo nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą atsiskaityti dieną. Kadangi ieškovas ieškiniu prašė priteisti delspinigių dalį JAV doleriais, dalį eurais ir dalį litais, tai, vadovaujantis CK 6.36 straipsnio 3 dalimi, delspinigiai priteistini atitinkamai nurodyta užsienio ir nacionaline valiuta. Ieškiniu ieškovas prašė priteisti 49 047 dolerių, 9633 eurų, 33 979 Lt delspinigių. Prie ieškinio pridėtas delspinigių, sudarančių 0,15 proc. nuo atsakovo nesumokėtos sumos už kiekvieną dieną pagal šalių sudarytos jungtinės veiklos sutarties 9.1 punktą, paskaičiavimas, kurio teisingumo atsakovas neginčijo. Remiantis šiuo skaičiavimu ir delspinigius sumažinant nuo 0,15 iki 0,02 proc. (t. y. 7,5 karto), ieškovui iš atsakovo priteistina atitinkamai 6539,6 JAV dolerių (49047 : 7,5 = 6539,6), 1284,4 eurų (9633 : 7,5 = 1284,4) ir 4530,53 litų (33979 : 7,5 = 4530,53) delspinigių.

31Minėta, kad 0,02 proc. delspinigių už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną pripažintini minimaliais nuostoliais. Iš CK 6.73 straipsnio, 6.256 straipsnio 2 dalies, 6.258 straipsnio 2 dalies nuostatų darytina išvada, kad reikalavimai atlyginti nuostolius ir priteisti netesybas (delspinigius, baudą) už sutartinės prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą yra tarpusavyje susiję ir nagrinėtini vienoje civilinėje byloje, nes delspinigiai negali būti mažesni už nuostolius, atsiradusius dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo, be to, netesybos įskaitomos į nuostolių atlyginimą. Ieškovas dėl nežinomų motyvų pasirinko kitokį ginčo sprendimo būdą ir pareiškė du atskirus ieškinius. Toks ginčo sprendimo būdas dėl pirmiau nurodytų priežasčių yra ydingas, todėl civilinės bylos turėtų būti sujungtos į vieną (CPK 136 straipsnio 4 dalis), tačiau kasacinio teismo teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kad ši civilinė byla nagrinėjama jau nuo 2004 m. rugpjūčio mėnesio, ir vadovaudamasi CPK 7 straipsnyje įtvirtintu proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principu, išsprendžia šią bylą, priteisdama minimalius 0,02 proc. delspinigius, kurie įskaitytini į nuostolius, dėl kurių bus atnaujinta ir nagrinėjama kita civilinė byla.

32Kiti atsakovo kasacinio skundo argumentai yra nebereikšmingi, todėl kasacinio skundo teisėjų kolegija dėl jų nepasisako.

33Remiantis pirmiau išdėstytais argumentais, kasacinio teismo teisėjų kolegija ieškovo kasacinį skundą atmeta, o atsakovo kasacinį skundą tenkina iš dalies. Proporcingai patenkintų ir atmestų ieškovo reikalavimų daliai pakeičiamas bylinėjimosi išlaidų paskirstymas (CPK 93 straipsnio 4 dalis).

34Pažymėtina, kad 6 proc. dydžio metinių procesinių palūkanų priteisimo iš atsakovo klausimas šioje byloje yra išspręstas Vilniaus apygardos teismo 2005 m. kovo 14 d. sprendimu. Ši sprendimo dalis palikta nepakeista Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. birželio 9 d. nutartimi ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. sausio 25 d. nutartimi ir yra įsigaliojusi. Kadangi delspinigių klausimas išspręstas tik šia kasacinio teismo nutartimi, tai procesinės palūkanos nuo priteistų delspinigių skaičiuotinos nuo šia nutartimi priteistų delspinigių dydžio.

35Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 359 straipsnio 1 dalies 2 punktu ir 362 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

36Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. rugsėjo 18 d. nutarties dalis, kuriomis ieškovui firmai „Forthmill Limited“ priteista 50 564,14 Lt delspinigių, nurodyta bendra priteista skolos ir delspinigių suma – 93 008,54 JAV doleriai, 35 091,16 eurų ir 174 349,14 litų – bei priteista 2196,07 Lt žyminio mokesčio, pakeisti.

37Ieškovui firmai „Forthmill Limited“ iš atsakovo bankrutuojančios UAB „Pakrijas“ priteistą delspinigių sumą sumažinti iki 6539,6 JAV dolerių, 1284,4 eurų ir 4530,53 litų. Nustatyti bendrą ieškovei priteistą skolos ir delspinigių sumą – 99 548,14 JAV dolerių, 36 375,56 eurų ir 128 315,53 litų.

38Sumažinti ieškovui firmai „Forthmill Limited“ iš atsakovo bankrutuojančios UAB „Pakrijas“ priteistą žyminio mokesčio sumą iki 1877,30 Lt.

39Kitas Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. rugsėjo 18 d. nutarties dalis palikti nepakeistas.

40Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas Škotijos įmonė „Forthmill Limited“ prašė priteisti iš... 5. Atsakovas UAB „Pakrijas“ pareiškė priešieškinį, kuriuo prašė... 6. II. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų sprendimo ir nutarties esmė... 7. Vilniaus apygardos teismas 2005 m. kovo 14 d. sprendimu priešieškinį... 8. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2005... 9. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 10. III. Kasacinių skundų ir atsiliepimo į kasacinį skundą teisiniai... 11. Kasaciniu skundu atsakovas bankrutuojanti UAB „Pakrijas“ prašo Lietuvos... 12. 1. Lietuvos apeliacinis teismas, priteisdamas ieškovui iš atsakovo 0,03 proc.... 13. 2. Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad teismas, pagal CK 6.73... 14. 3. Apeliacinės instancijos teismas nutartyje nenurodė motyvų, kuriais... 15. Kasaciniu skundu ieškovas firma „Forthmill Limited“ prašo Lietuvos... 16. 1. Apeliacinės instancijos teismas neatsižvelgė į tai, kad Vilniaus... 17. 2. Apeliacinės instancijos teismas neištyrė ir neįvertino ieškovo... 18. Atsiliepimu į atsakovo bankrutuojančios UAB „Pakrijas“ kasacinį skundą... 19. Teisėjų kolegija... 20. IV. Byloje teismų nustatytos aplinkybės... 21. Pagal 2003 m. balandžio 4 d. šalių sudarytą jungtinės veiklos sutartį... 22. V. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai... 23. Šioje civilinėje byloje priimta Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių... 24. Dėl ieškovo kasacinio skundo argumentų... 25. Ieškovas kasaciniame skunde nurodo, kad per laikotarpį nuo Lietuvos... 26. Kasacinio teismo teisėjų kolegija, nesutikdama su pirmiau išdėstytu... 27. Ieškovas taip pat nurodo, kad apeliacinės instancijos teismas nutartyje... 28. Remiantis pirmiau nurodytais motyvais, ieškovo kasacinis skundas... 29. Dėl atsakovo kasacinio skundo argumentų... 30. Atsakovas kasaciniame skunde kelia klausimą dėl apeliacinės instancijos... 31. Minėta, kad 0,02 proc. delspinigių už kiekvieną uždelstą atsiskaityti... 32. Kiti atsakovo kasacinio skundo argumentai yra nebereikšmingi, todėl kasacinio... 33. Remiantis pirmiau išdėstytais argumentais, kasacinio teismo teisėjų... 34. Pažymėtina, kad 6 proc. dydžio metinių procesinių palūkanų priteisimo... 35. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 36. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006... 37. Ieškovui firmai „Forthmill Limited“ iš atsakovo bankrutuojančios UAB... 38. Sumažinti ieškovui firmai „Forthmill Limited“ iš atsakovo... 39. Kitas Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos... 40. Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir...