Byla e2A-1057-864/2020

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Ramunės Mikonienės (kolegijos pirmininkės ir pranešėjos), Astos Pikelienės ir Laimos Ribokaitės,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovų uždarųjų akcinių bendrovių „( - )“, „( - )“, „( - )“, „( - )“, UAB „( - )“, „( - )“, ir V. J. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. gruodžio 16 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovų uždarųjų akcinių bendrovių „( - )“, „( - )“, „( - )“, „( - )“, UAB „( - )“, „( - )“ ir V. J. ieškinį atsakovėms uždarosioms akcinėms bendrovėms „( - )“ ir „( - )“, institucijai teikiančiai išvadą byloje Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos dėl uždraudimo atlikti veiksmus, ir

Nustatė

3I.

4Ginčo esmė 1.

5Ieškovai UAB „( - )“, „( - )“, „( - )“, „( - )“, UAB „( - )“, „( - )“ ir V. J. (toliau ir ieškovai) kreipėsi į teismą, prašydami uždrausti atsakovei UAB „( - )“ (toliau ir atsakovė1) negyvenamojoje patalpoje – gamybinėse patalpose, unikalus Nr. ( - ), adresu ( - ), o atsakovei UAB „( - )“ (toliau ir atsakovė2) negyvenamojoje patalpoje – neįrengtoje pastogėje, unikalus Nr. ( - ), adresu ( - ) vykdyti statybos darbus, kuriais būtų daromas poveikis bendrojo naudojimo objektams (inžinerinėms sistemoms, laikančiosioms konstrukcijoms ir kt.), prieš tai neparengus tokių darbų projektinės dokumentacijos ir jos nesuderinus su atsakingomis institucijomis (kai tokių darbų vykdymui pagal galiojančius teisės aktus yra privaloma parengti projektinę dokumentaciją ir gauti statybą leidžiantį dokumentą) arba tokių darbų vykdymui negavus gamybinio pastato, kuriame yra šios patalpos, bendraturčių sutikimo (pritarimo) (kai tokių darbų vykdymui pagal galiojančius teisės aktus nėra privaloma parengti projektinę dokumentaciją ir gauti statybą leidžiantį dokumentą) bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. 2.

6Ieškovai ieškinį grindė tuo, jog jie yra įsigiję ir savo ūkinėje-komercinėje veikloje naudoja patalpas, esančias gamybiniame pastate ( - ) (toliau ir pastatas). Paaiškino, kad šios patalpos yra pastato rūsyje ir pirmame aukšte; antro ir trečio aukštų patalpos priklauso kitiems asmenims, bet didžiausia jų dalis priklauso atsakovei1, kuri patalpose atlieka statybinius darbus, susijusius su konstrukcijų ardymu. Teigė, kad visas antro ir trečio aukštų patalpas atsakovė1 įgijo iš atsakovės2 2019 m. sausio 4 d. 3.

7Paaiškino, kad atsakovė1 dar neįgijusi patalpų (sudariusi tik preliminariąją sutartį) deklaravo siekį šiose patalpose vykdyti statybos (remonto) darbus – pertvarkyti patalpas, jas suskaidant į mažesnius turtinius vienetus bei pakeičiant jų paskirtį. Teigė, jog atsakovės UAB „( - )“, UAB „( - )“ (toliau ir atsakovės) 2018 m. rugpjūčio-rugsėjo mėn. patalpose pradėjo vykdyti statybinius darbus. 4.

8Nurodė, kad ieškovai girdėdami didelį triukšmą, pradėjo domėtis kokie darbai yra atliekami, prašė pateikti darbų projektinę dokumentaciją, bet buvo ignoruojami. Paaiškino, kad statinio techninę priežiūrą vykdantis V. L. 2018 m. spalio 2 d. atliko pastato antro ir trečio aukštų apžiūrą ir nustatė, jog yra ardomos patalpų pertvaros, konstrukcijos, dalis laikančiųjų konstrukcijų (kolonų) yra pažeistos, pastato išorėje įrengta laikina laiptinė. Teigė, jog nepaisant techninio prižiūrėtojo pareikštų pastabų dėl atliekamų darbų be statybą leidžiančių dokumentų ir nesuderinant su bendrasavininkais, statybos darbai buvo toliau tęsiami. 5.

9Nurodė, kad 2019 m. vasario 11 d. antrame ir trečiame aukšte vykdomi darbai sukėlė gaisrą, kurio metu buvo apgadintos ieškovės UAB „( - )“ pirmame aukšte esančios patalpos; užgesinus gaisrą, buvo nustatyta, jog jis kilo antrame aukšte pjaustant ventiliacijos vamzdžius. Paaiškino, kad 2019 m. vasario 11 d. pastato techninis prižiūrėtojas V. L. atliko antro ir trečio aukšto patalpų apžiūrą po gaisto ir nustatė, kad : gaisro židinio vieta yra antrame aukšte pjaustant ventiliacijos vamzdžius; tęsiami statybiniai darbai – pertvarų, ventiliacijos sistemų ardymo darbai, iškirstos angos išorinėje pastato sienoje, laikančių kolonų sutvirtinančių plytų mūrų nuardymas. 6.

10Ieškovų žiniomis, statybiniai darbai yra tęsiami nesant parengtai jokiai dokumentacijai bei nesuderinus su bendrasavininkais. Nurodė, kad šiais darbais yra ardoma pastato ventiliacinė sistema, kuria naudojasi visi patalpų savininkai, ardomos laikančios konstrukcijos, daromas neigiamas poveikis bendrojo naudojimo kanalizacijos įrangai jas užkemšant statybinėmis šiukšlėmis. 7.

11Teigė, kad atliekamų darbų poveikį konstatavo antstolis M. D. 2019 m. vasario 22 d. faktinių aplinkybių konstatavimo protokole. 8.

12Paaiškino, kad statybiniai darbai buvo pradėti atlikti kai savininku buvo atsakovė2, tai, akivaizdu, jog jie buvo vykdomi ir jai žinant ir pritariant. Teigė, kad atsakovei2 šiai dienai priklauso pastate esančios neįrengtos pastogės patalpos, kuriose taip pat planuojami statybiniai darbai. 9.

13Ieškovų teigimu, atsakovų vykdomi darbai priskiriami prie kapitalinio remonto darbų ir jiems atlikti būtina parengti kapitalinio remonto projektą ir gauti statybos leidimą. Nurodė, kad atsakovės vykdydamos šiuos darbus neturi jokių parengtų dokumentų, todėl darbus atlieka neteisėtai. Anot ieškovų, šiais darbais keliama rimta grėsmė pastatui ir jame esančioms patalpoms, nes silpninamos konstrukcijos, gadinami bendrojo naudojimo objektai. Teigė, kad šiuo metu jau yra padaryta žala, nes apgadintos pastato pagrindinės konstrukcijos bei bendrojo naudojimo objektai. Nurodė, kad neuždraudus atsakovėms vykdyti statybų darbus, žala tik didėtų, nes toliau būtų silpninamos pastato konstrukcijos, gadinami bendrojo naudojimo objektai. 10.

14Nurodė, kad reikšdami ieškinį ieškovai ketina užtikrinti, jog neteisėti darbai toliau nebūtų vykdomi, taip išvengiant didesnės žalos. 11.

15Teismo posėdžio metu ieškovų atstovas L. P. palaikė ieškinį ir jame nurodytas aplinkybes. Papildomai paaiškino, jog atsakovės darbus atlikinėjo slaptai; eksperto prof. dr. S. M. apžiūros aktas pagrindžia, jog atliekamais darbais daromas neigiamas poveikis pastatui. 12.

16Teismo posėdžio metu ieškovės UAB „( - )“ atstovas J. S. papildomai paaiškino, jog paskutinius devynis metus iki atsakovių patalpose nebuvo atliekami jokie darbai, patalpos buvo apleistos. Teigė, kad atsakovė1 neleidžia apžiūrėti darbus, prisidengia statybos valymo darbais. 13.

17Atsakovė UAB „( - )“ (toliau ir atsakovė2) teismui pateiktame atsiliepime į ieškinį nurodė, jog su ieškiniu nesutinka, prašė jį atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nesutikimą su ieškiniu atsakovė2 grindė tuo, jog ieškiniu ieškovai prašo uždrausti atlikti tai, kas pagal Statybos įstatymą ir taip draudžiama atlikti; veiksmai, kuriuos prašoma uždrausti atlikti, ir taip yra negalimi pagal teisės aktus. 14.

18Paaiškino, kad atsakovė2 neatlieka jokių darbų, kuriems yra privaloma parengti projektinę dokumentaciją ir gauti statybą leidžiantį dokumentą. Nurodė, kad patalpose yra atliekami tik paprastojo remonto darbai, kuriems nereikalingi jokie dokumentai. Teigė, jog nėra užfiksuota, kad būtų ardoma ventiliacijos sistema. 15.

19Paaiškino, kad už kilusį gaisrą buvo atsakingas ieškovės UAB „( - )“ patalpų nuomininkas. 16.

20Teismo posėdžio metu atsakovės2 atstovė advokatė K. S. nesutiko su ieškiniu. Papildomai paaiškino, jog šiuo metu atsakovė2 nuosavybės teise valdo tik palėpę. Teigė, kad byloje patektose nuotraukose, kuriose nurodyta palėpė, nėra jokių statybos darbų požymių; neaišku, kada anga į palėpę buvo išmušta. 17.

21Atsakovė UAB „( - )“ (toliau ir atsakovė1) teismui pateiktame atsiliepime į ieškinį nurodė, jog nesutinka su ieškiniu, prašė jį atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nesutikimą su ieškiniu grindė tuo, jog ieškovai prevenciniu ieškiniu prašo uždrausti atlikti veiksmus, kurie ir taip negalimi pagal teisės aktus. Atsakovės1 teigimu, tokiu ieškiniu ieškovai piktnaudžiauja savo teisėmis ir ketina daryti įtaką atsakovei1 dėl jos pozicijos kitoje nagrinėjamoje civilinėje byloje ir prisiimti kito juridinio asmens prievoles ir jas vykdyti. Paaiškino, kad ieškovai yra skundę atsakovių veiksmus, bet Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija nenustatė jokių atsakovių atliekamų veiksmų neteisėtumo. 18.

22Teigė, kad atsakovė1 negyvenamąsias patalpas pastate įgijo tik 2019 m. sausio mėn. iš atsakovės2 ir tapusi savininke iniciavo susitikimą su kitais patalpų savininkais dėl ketinimo atlikti patalpų remonto darbus ir pagerinti pastato būklę visų bendrasavininkų lėšomis, bet toks pasiūlymas buvo atmestas reikalaujant atsakovei1 prisiimti kito juridinio asmens įsipareigojimus. Nurodė, kad ieškovai atsisakė atsakovei1 suteikti bet kokius sutikimus ar leidimus, reikalingus pastato būklei pagerinti. Paaiškino, kad pastato būklė šiuo metu yra kritinė. Nurodė, kad ieškovai neleido atsakovės1 atstovams įvertinti pastato laikančių konstrukcijų būklę, todėl atsakovė1 negali parengti patalpų rekonstrukcijai reikalingos dokumentacijos ir pradėti statybos darbus, nes nežino viso pastato laikančių konstrukcijų būklės. Teigė, jog ieškovai savavališkai užtvėrė valstybinės žemės sklypą prie pastato, taip atimdami galimybę atsakovei1 privažiuoti prie pastato ir savavališkai užmūrijo pastate esančią vienintelę laiptinę, taip apribodami atsakovės1 galimybę patekti į patalpas. 19.

23Nurodė, kad ieškovų nurodytas statinio techninis prižiūrėtojas priežiūrą gali vykdyti tik bendrojo naudojimo ir ieškovų patalpose, nes atsakovės ir kiti patalpų savininkai nėra sudarę su juo sutarties. Paaiškino, kad ieškovo pateikto statybos prižiūrėtojo akte nustatytos aplinkybės skiriasi nuo aplinkybių, kurias nustatė Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcija. Teigė, kad šis techninis prižiūrėtojas gauna atlyginimą iš ieškovų, todėl teismas turėtų vadovautis ne jo, o valstybinės institucijos nustatytomis aplinkybėmis. 20.

24Nurodė, kad atsakovė1 neatlieka jokių neteisėtų darbų, atliko tik patalpų tvarkymo, šiukšlių ir statybinio laužo išvalymo, išvežimo ir utilizavimo darbus, t. y. paprastojo remonto darbus, kuriems jokie dokumentai neprivalomi. 21.

25Teismo posėdžio metu atsakovės1 advokatas D. P. nesutiko su ieškiniu. Papildomai paaiškino, jog pastatas yra senas, 2-3 aukštai ir pastogė buvo apleista. Nežinoma, kas kokius darbus patalpose atlikinėjo anksčiau. Dalis pastato buvo nugriauta. Nuotraukose užfiksuotos skylės galėjo būti padarytos anksčiau. Šiuo metu pastatas yra avarinės būklės ir jame negalima vykdyti jokios veiklos, išskyrus šalinti avarinę būklę. Atsakovas atlikinėjo tik paprastus remonto darbus ir šiandien nieko nedaro. Iki teismo pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių buvo šalinamos šiukšlės, pašalino vidines pertvaras, kurios nėra laikančios, įrengė laiptinę per lango angą, įrengė šiukšlių vamzdį. Nedaro jokių darbų, kuriuos išvardina ieškovai. Šiuos darbus galėjo atlikti kiti asmenys anksčiau. 22.

26Teismo posėdžio metu liudytoja I. D. (Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos darbuotoja) paaiškino, jog pastate patikrinimus atlikinėjo 3 kartus : patikrinimų metu nebuvo vykdomi jokie darbai; užfiksavo šiukšlių krūvą; pertvarų, kurios nėra laikančios, išardymą; nuo kolonų išardytą viršutinį apdailos sluoksnį; pažeistą armatūrą; sugadintą ventiliaciją. Nešančioje sienoje buvo padaryta anga, bet ji neturėjo jokios įtakos pastato konstrukcijai. Tarp 3 ir 4 aukšto pertvaroje buvo nuardytas tik viršutinis sluoksnis. Ventiliacijos ardymo darbams reikalingas bendraturčių sutikimas, bet ji to netyrė.

27II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

2823.

29Pirmosios instancijos teismas 2019 m. gruodžio 16 d. sprendimu ieškinį atmetė. 24.

30Teismo vertinimu, tai, jog ieškovų prašomus uždrausti atlikti veiksmus draudžia atlikti imperatyvios teisės normos, negali būti pagrindu atmesti pareikštą prevencinį ieškinį, nes tokiu būdu būtų nepagrįstai apribota ieškovų teisė ginti savo teises, t. y. tokiu atveju jie negalėtų ginti savo teisių pareikšdami prevencinį ieškinį, o turėtų naudotis tik kitais administraciniais gynybos būdais. 25.

31Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, jog atsakovės bylos nagrinėjimo metu nepripažino ieškovų nurodytų veiksmų (kapitalinio remonto darbų ir bendrojo naudojimo objektų ardymo) pastate atlikimo. Atsakovės1 atstovas teismo posėdžio metu pripažino, jog patalpose atliko tik šiuos veiksmus: paprastus remonto darbus, vidinių pertvarų pašalinimą, laiptinės įrengimą, šiukšlių vamzdžio įrengimą, šiukšlių šalinimą, todėl šias aplinkybes teismas vertino kaip įrodytas (Civilinio proceso kodekso 187 straipsnis). Šie atsakovės1 atlikti darbai, teismo vertinimu, atsižvelgiant į šioje byloje pateiktą institucijos teikiančios išvadą byloje, išvadą, laikytini paprastais remonto darbais ir jų atlikimui nebūtini statybą leidžiantys dokumentai ar sutikimai. Atsižvelgdamas į tai, teismas sprendė, kad nėra pagrindo pripažinti, jog atsakovė1 atlikdama šiuos darbus pažeidė teisės aktų reikalavimus. 26.

32Teismas pažymėjo, kad byloje pateiktos antro ir trečiojo aukšto pastato patalpų nuotraukos, UAB „( - )“ atstovo J. S. ir atsakovės1 paaiškinimai teismo posėdžio metu, pateikti 2018 m. spalio 2 d., 2019 m. vasario 11 d., 2019 m. birželio 4 d., 2019 m. spalio 8 d. Statinio apžiūros aktai, 2019 m. birželio 5 d. Apžiūros aktas leidžia daryti išvadą, jog pastato antrame ir trečiame aukšte esančios patalpos ilgą laiką buvo apleistos ir neprižiūrimos, jose daugelyje vietų nėra langų, sukaupta daug šiukšlių, sienos, lubos ir grindys turi daugybę įvairaus pobūdžio apgadinimų ir negalima nustatyti, kada ir kas padarė kokį konkretų poveikį. 27.

33Pirmosios instancijos teismas nurodė, jog byloje pateikti 2018 m. spalio 2 d., 2019 m. vasario 11 d., 2019 m. birželio 4 d., 2019 m. spalio 8 d. Statinio apžiūros aktai yra parengti V. L., kuris sutartiniais santykiais yra susijęs su ieškovais, atliekant jo apžiūras nedalyvavo atsakovių atstovai. Skundžiamame sprendime nurodoma ir tai, jog šiuose aktuose yra fiksuojama pastato antro ir trečio aukšto patalpų ar atskirų konstrukcijų būklė, teikiami tam tikri komentarai, keliami klausimai. Įvertinęs šias aplinkybes, pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, jog šie aktai neįrodo aplinkybių, kad atsakovės pastate atliko ar atlieka kapitalinio remonto darbus, nėra nustatyta kada ir kas šiuos darbus atliko. 28.

34Teismas sprendė, kad byloje pateiktas 2019 m. birželio 4 d. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Faktinių duomenų patikrinimo vietoje aktas Nr. ( - ) (toliau ir aktas) pagrindžia, jog pastato antrame ir trečiame aukštuose patikrinimo atlikimo metu 2019 m. birželio 4 d. statybos darbai nebuvo vykdomi; buvo sušluotos į krūvas statybinės atliekos; išardytos vidinės pertvaros; vietomis sugadinta ventiliacijos sistema; kanalizacijos vamzdynai užversti plytų krūvomis; laikančioje sienoje iškirsta anga, t. y. durų įrengimas vietoje lango, įrengti laiptai; įrengta sąrama virš lango ir durų. Skundžiamame sprendime taip pat nurodoma, kad 2019 m. birželio mėn. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos raštas pagrindžia, jog anksčiau nustatyti atlikti statybiniai darbai pastate priskiriami prie paprasto remonto darbų ir jiems projektas ir statybą leidžiantis dokumentas nereikalingi. 29.

35Teismas laikė įrodytomis aplinkybes, kad atsakovė1 2019 m. vasario 11 d. jai nuosavybės teise priklausiančiose patalpose išardė (nupjovė) ventiliacinės sistemos vamzdžius. Teismo vertinimu, šie pastato ventiliacinės sistemos įrenginiai laikytini visų pastato savininkų bendrąja daline nuosavybe, todėl šiems darbams atlikti atsakovė1 turėjo gauti bendrasavininkų sutikimą. Teismas atkreipė dėmesį, kad byloje nepateikta jokių įrodymų, jog toks sutikimas buvo gautas, todėl pripažino, jog atsakovė1 savo patalpose nupjovusi ventiliacinės sistemos vamzdžius atliko neteisėtus veiksmus. Savo ruožtu, teismas sprendė, kad vien tik šie teismo nustatyti atsakovės1 jau atlikti neteisėti ir teisėti veiksmai, nėra pakankami daryti išvadą, jog atsakovės toliau pastate imsis atlikinėti kitus darbus, kuriems būtina parengti projektinę dokumentaciją, suderinti su atsakingomis institucijomis, gauti bendraturčių sutikimus, t. y. atlikinės neteisėtus veiksmus ateityje, kurie sukels žalą. Papildomai pirmosios instancijos teismas pažymėjo, jog šios bylos nagrinėjimo metu Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamentas 2019 m. liepos 16 d. raštu uždraudė nuo 2019 m. liepos 19 d. pastate vykdyti bet kokią veiklą, nesusijusią su pastato avarinės būklės šalinimo darbų atlikimu. 30.

36Teismas nurodė, jog, savo ruožtu, byloje nenustatyta kokius netesėtus veiksmus atliko atsakovė2; be to, teismo nustatytos aplinkybės pagrindžia, jog ši atsakovė2 yra perleidusi ir neturi nuosavybės teise valdomų patalpų pastato 2 ir 3 aukšte. Teismas padarė išvadą, kad byloje neįrodyta, kokiu būdu ji nebūdama 2 ir 3 aukšto patalpų savininke galės daryti jose neigiamą poveikį ir kelti žalą, todėl sprendė, kad teismas neturi jokio pagrindo uždrausti šiai atsakovei2 atlikinėti ieškovų prašomus veiksmus.

37III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

3831.

39Ieškovai pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo teismo pirmosios instancijos teismo 2019 m. gruodžio 16 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškovų prevencinį ieškinį tenkinti. 32.

40Nurodo, jog, ieškovų įsitikinimu, pirmosios instancijos teismas padarė procesinės ir materialinės teisės normų pažeidimų, kurie nulėmė neteisingą vertinimą, jog abiejų atsakovių atžvilgiu nėra pagrindo taikyti prevencinio pobūdžio priemonių, susijusių su ribojimais pastato patalpose (unikalūs Nr. ( - ), Nr. ( - )) vykdyti statybos darbus, kuriais būtų daromas poveikis bendrojo naudojimo objektams. Pažymi, kad pirmosios instancijos teismas netgi pripažino atsakovės1 dalies veiksmų neteisėtumą, tačiau, nepaisant to, nepagrįstai neįžvelgė žalos atsiradimo grėsmės ateityje (nors ji ir šiuo metu yra padaryta). 33.

41Paaiškina, jog neteisėti veiksmai – tai atsakovo veiksmai, pažeidžiant įstatymo leidėjo nustatytą pareigą elgtis arba nesielgti tam tikru būdu. Teigia, jog įvertinus tai, kokio pobūdžio statybiniai darbai yra vykdomi antro ir trečio aukštų patalpose, jie priskirtini kapitalinio remonto darbams. Anot ieškovų, nagrinėjamu atveju antro ir trečio aukštų patalpose tebevykdomais statybiniais darbais faktiškai yra silpninamos gamybinio pastato laikančiosios konstrukcijos, kas reiškia kapitalinio remonto darbų vykdymą. Nurodo, jog iš byloje esančių dokumentų matyti, kad pastato viršutiniuose aukštuose vykdant statybinius darbus: 1) statinio išorinėje sienoje buvo iškirsta plataus diametro anga; 2) statinio išorinėje sienoje iškirsta anga; 3) nuardytas laikančiąsias konstrukcijas (kolonas) stiprinantis plytų mūras; 3) gamybinio pastato išorinės sienos anga užmūryta ne per visą storį (anksčiau atsakovės1 statinio išorinėje sienoje iškirsta anga užmūryta, tačiau sienos storis neatstatytas); 4) ardoma (apdaužyta) laikančioji kolona; 5) ardoma (apdaužyta) laikančioji kolona; 6) aukšto perdengimuose išdaužytos skylės /angos; 7) aukšto perdenginyje (grindyse) per visą denginį išgręžta skylė; 8) ardomos grindų- perdangų konstrukcijos; 9) nudaužyta dalis gamybinio pastato išorinės sienos fragmento ir ties praplatinta anga įstatytos „fanerinės“ durys. Pažymi, kad, ieškovų žiniomis, kapitalinio remonto projektas nei atsakovės1, nei atsakovės2 nebuvo (iki šiol nėra) parengtas. Teigia, jog, nepaisant šio fakto (t. y. neturint parengto kapitalinio remonto projekto), antro ir trečio aukštų patalpose aktyviai vykdomi statybiniai darbai. Pažymi, kad statybiniams darbams nėra gautas statybą leidžiantis dokumentas. Anot ieškovų, tokiu būdu yra pažeidžiamos statybų veiklą reglamentuojančios teisės normos. Teigia, jog be kvalifikuotų specialistų dalyvavimo, nustatant darbų eigą, technologinius sprendinius bei jų įgyvendinimo priežiūrą, vykdomi statybiniai darbai kelia rimtą grėsmę, jog jais bus pakenkta gamybiniam pastatui (konstrukcijoms) bei šiame statinyje esančioms patalpoms. Pažymi, kad toks neigiamas statybinių darbų poveikis šiuo metu yra daromas gamybiniam pastatui (t. y. viso statinio stabilumui, susilpninant laikančiąsias konstrukcijas). Nurodo, jog tuo pačiu dėl netinkamai vykdytų statybinių darbų antro ir trečio aukštų patalpose 2019 m. vasario 11 d. kilo gaisras, kas lėmė ieškovės UAB „( - )“ priklausančių patalpų (sienų, apdailos medžiagų) bei jose buvusios įrangos sugadinimus. 34.

42Pažymi, kad pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą sprendimą, vadovavosi Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos pateiktu vertinimu (išvada) neva antro ir trečio aukštų patalpose vykdyti statybos darbai priskirtini paprastajam remontui, kuriam projektas ir statybą leidžiantis dokumentas nėra privalomi. Nurodo, jog, savo ruožtu, kiti statybos darbų specialistai (techninis prižiūrėtojas bei statybos srities ekspertas prof. dr. S. M.), vykdydami patalpų apžiūrą, nustatė daugiau faktiškai atliktų darbų, kuriais poveikis yra padarytas pastato laikančiosioms konstrukcijoms (angos išorinėse sienose, skylės/angos perdangose, perdangos paviršiaus ardymas, laikančiųjų kolonų ardymas, nudaužyta dalis išorinės sienos fragmento bei ties praplatinta anga įstatytos „fanerinės“ durys). Nurodo, jog dalies atliktų darbų bei jais daromo poveikio laikančiosioms konstrukcijoms Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos darbuotojai apskritai nefiksavo, netyrė bei nevertino, kas parodo atlikto patikrinimo neišsamumą bei tuo pačiu padarytų išvadų nepagrįstumą. Teigia, jog ir 2019 m. spalio 24 d. teismo posėdžio Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos atstovė (I. D.), apklausta liudytoja pripažino, kad daugelio išdaužų/angų išorinėse sienose bei perdangose neužfiksavo, ir jų įtaką laikančiųjų konstrukcijų būklei (t. y. susilpninimui) reikėtų papildomai tirti, tačiau tai iš institucijos, atsakingos už statybos valstybinę priežiūrą, nebuvo padaryta. 35.

43Paaiškina, jog vien tai, kad apeliantai yra pasamdę ir sudarę sutartį su statinio techniniu prižiūrėtoju, nesudaro pagrindo parengtų kasmetinių bei neeilinių apžiūrų aktų turinį vertinti kaip nepagrįstą (neteisingą). Pažymi, kad techninis prižiūrėtojas daugeliu atveju tiesiog užfiksuoja (užfiksavo) faktinius duomenis, susijusius su gamybinio pastato konstrukcijų būkle, kuriuos teismas gali ir privalo įvertinti, spręsdamas kilusį ginčą. Paaiškina, jog visuose patikrinimuose, po kurių buvo rengiami gamybinio pastato apžiūros aktai, dalyvavo ir atsakovių atstovai. Pažymi, kad gamybinio pastato viršutinių aukštų savininkai vengdavo įsileisti tiek ieškovus, tiek statinio techninį prižiūrėtoją į jų patalpas, dėl ko ieškovai buvo priversti kreiptis į teismines institucijas dėl teismo leidimo išdavimo. Anot ieškovų, tas faktas, jog ieškovai yra sudarę statinio techninės priežiūros sutartį, būtent liudija, kad ieškovai rūpinasi jiems priklausančiu turtu (įskaitant bendrąsias statinio konstrukcijas) ir siekia užtikrinti, kad statinio būklė nebūtų bloginama. 36.

44Pažymi, kad dėl dalies statybos darbų fakto negali būti jokio ginčo. Nurodo, jog atsakovėms yra labai naudinga teigti, kad jokių statybinių darbų savo valdomose patalpose nevykdė, tačiau tokie teiginiai akivaizdžiai prieštarauja faktinei situacijai. 37.

45Nurodo, jog nepriklausomai nuo statybos darbų pobūdžio darbams, susijusiems su bendrojo naudojimo objektais, visais atvejais turi būti gautas bendraturčių sutikimas (pritarimas) (net ir nesant pareigos gauti statybą leidžiantį dokumentą). Anot ieškovų, bylos medžiaga aiškiai liudija, kad statybiniais darbais buvo ir yra daromas poveikis bendrojo naudojimo objektams: 1) ardoma (dalis jau išardyta) statinio bendroji vėdinimo sistema; 2) gamybinio pastato išorinės sienos anga užmūryta ne per visą storį, po ieškovų prevencinio ieškinio pateikimo teismui pakeista šiukšlių šalinimo vieta (tokiais veiksmais faktiškai buvo pripažinta, kad anga išorinėje sienoje negalėjo būti iškertama be derinimo) – anksčiau iškirsta anga4 užmūryta, tačiau sienos storis neatstatytas; 3) ardoma (apdaužyta) laikančioji kolona; 4) aukštų perdengimuose išdaužytos skylės / angos; 5) aukšto perdenginyje (grindyse) per visą denginį išgręžta skylė; 6) ardomos grindų-perdangų konstrukcijos; 7) antro ir trečio aukštų patalpose verčiamos pertvaros ant perdangos, sukeliant dideles vibracijas ir tokiu būdu gadinant statinio konstrukcijas; 8) ardomos perdangos konstrukcijos, pažeidžiant ne tik šį konstrukcinį elementą, bet ir laikančiąją koloną; 9) be jokio derinimo įrengta laiptinė; nudaužyta dalis Gamybinio pastato išorinės sienos fragmento ir ties praplatinta anga įstatytos „fanierinės“ durys, tokiu būdu susilpninant išorės sieną; 10) Iš gamybinio pastato mėtomos statybinės šiukšlės / plytos ir taip gadinama rūsio hidroizoliacija, kanalizacijos sistema, statybinių šiukšlių / plytų sluoksniu yra užverstas kanalizacijos (fekalinių nuotekų) šulinys; 11) išorinėje sienoje iškirsta anga, tokiu būdu silpninant statinio konstrukcijas. Anot ieškovų, šie veiksmai šiurkščiai pažeidžia ieškovų kaip gamybinio pastato bendraturčių interesus, nes jiems net nebuvo suteikta galimybė susipažinti bei įvertinti planuojamų vykdyti statybinių darbų pobūdį ir daromą poveikį tiek gamybinio pastato, tiek jų valdomų patalpų būklei, bei dėl to išreikšti savo poziciją; tuo pačiu yra visiškai ignoruojamos privalomos įstatymo keliamos sąlygos tokio pobūdžio statybinių darbų vykdymui. 38.

46Nurodo, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai nustatė atsakovės1 veiksmų neteisėtumą, antro ir trečio aukštų patalpose demontuojant bendrojo naudojimo ventiliacijos sistemą. 39.

47Atkreipia dėmesį, jog vieno iš patikrinimo metu - 2018 m. spalio mėn. antro ir trečio aukštų patalpų savininkas buvo atsakovė1, statybiniai darbai neabejotinai buvo atliekami su jos žinia (pritarimu). Teigia, jog šis savininkas taip pat laikytinas prisidėjęs prie minėtų darbų vykdymo, kas patvirtina ir jo neteisėtus veiksmus. Atsakovės2 vadovas A. Š. ir ankstesniu laikotarpiu dalyvavo antro ir trečio aukštų patalpų (jų konstrukcijų) ardymo (griovimo) procese, organizuodamas tokio pobūdžio darbus. Tuo laikotarpiu (t. y. 2013 m. pab. – 2014 m.) statybiniai darbai taip pat buvo vykdomi be projekto bei jų derinimo su gamybinio pastato bendraturčiais bei atsakingomis institucijomis. Ši aplinkybė, anot ieškovų, vėlgi liudija sistemingą bei nuolatinį statybų veiklą reglamentuojančių teisės aktų bei ieškovų teisių ir interesų nepaisymą (pažeidinėjimą), kurį vykdė ir atsakovė2. Nurodo, jog iš atsakovės2 neįrengtos pastogės patalpų yra atlikti statybiniai darbai, darantys neigiamą poveikį statinio konstrukcijoms (gamybinio pastato išorinėje sienoje ties neįrengta pastoge yra išmušta anga, kurios paskirtis neaiški, perdangoje tarp trečio aukšto ir neįrengtos pastogės yra išmuštos skylės/angos). Pažymi, kad pirmosios instancijos teismas šiuo aspektu atsakovės2 veiksmų neteisėtumo netyrė bei nevertino, apsiribodamas lakonišku ir nepagrįstu teiginiu neva nėra nustatyta, kokius neteisėtus veiksmus atliko šis subjektas. 40.

48Nurodo, jog ieškovams, kaip gamybinio pastato bendraturčiams, yra aktualu, kad statybinius darbus atliekantys bei organizuojantys asmenys laikytųsi teisės aktų ir jų turtui nebūtų daroma žala. 41.

49Teigia, jog pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime nustatė atsakovės1 veiksmų neteisėtumą, savavališkai vykdant bendrosios inžinerinės įrangos (ventiliacijos sistemos) ardymo darbus, tačiau visiškai nepagrįstai konstatavo, kad nėra grėsmės, jog ateityje atsakovai atliks neteisėtus veiksmus, kurie sukels žalą. Pažymi, kad neteisėtais atsakovių veiksmais žalos jau šiai dienai yra padaryta. Esant turto sugadinimams, šia apimtimi konstatuotinas žalos faktas. Anot ieškovų, neuždraudus gamybiniame pastate vykdyti neteisėtai ir netinkamai atliekamų statybinių darbų žala neabejotinai tik didėtų. 42.

50Ieškovų įsitikinimu, reiškiamas prevencinis ieškinys yra vienintelė efektyvi priemonė apginti jų, kaip gamybinio pastato bendraturčių teises ir interesus, naudojantis jiems priklausančiomis patalpomis bei statinio bendrojo naudojimo objektais, nes į išreikštus raginimus nepažeidinėti statybų veiklą reglamentuojančių teisės aktų bei privalomų sąlygų statybinių darbų vykdymui niekaip nėra reaguojama ir atsižvelgiama. 43.

51Anot ieškovų, nustačius atsakovės1 veiksmų neteisėtumą šiam subjektui neturi būti atlyginamos bylinėjimosi išlaidos, tokiu būdu nesudarant jam galimybių dėl jo neteisėtų veiksmų faktiškai praturtėti ieškovų sąskaita. 44.

52Atsakovė2 pateikė atsiliepimą, kuriame prašo teismo atmesti apeliacinį skundą kaip nepagrįstą ir palikti galioti pirmos instancijos teismo sprendimą nepakeistą bei priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas. 45.

53Nurodo, jog šiuo atveju ieškovų pateiktas ieškinys buvo teikiamas atsakovės2 atžvilgiu dėl neva jos praeityje atliktų neteisėtų veiksmų (darbų), t. y. darbų, kol atsakovė2 dar nebuvo perleidusi patalpų atsakovei1. Anot atsakovės2, ieškovai apie atsakovės2 konkrečius atliktus ar ketinamus atlikti darbus jokių įrodymų nepateikė, ieškinį grindė tik prielaidomis, kurios byloje nebuvo įrodytos. 46.

54Teigia, jog apeliantai atsakovės2 neteisėtus veiksmus įrodinėjo tik nuotrauka, fiksuojančia angą fasadinėje dalyje, tačiau, anot atsakovės2, ši nuotrauka nepatvirtina, kad būtent atsakovė2 pramušė fotonuotraukoje užfiksuotą angą (neva atliko neteisėtus veiksmus); jokiais įrodymais ieškovai neįrodė, kad šios angos atsirado būtent tada, kai minėtas patalpas valdė ir naudojosi atsakovė2; neįrodė, kad atsakovei2 priklausančioje neįrengtoje palėpėje yra kokių nors vykdomų statybos darbų požymių, kuriems būtų reikalingi statybą leidžiantys dokumentai ar pastato bendrasavininkų sutikimai. Atkreipia dėmesį, kad byloje esantys įrodymai tik patvirtina, kad daugiau nei 5 metus jokie statybos darbai nebuvo vykdomi, faktinė pastato patalpų būklė iš esmės nekito, o tik blogėjo, bet ne dėl neva vykdomų ar neva tęsiamų statybos darbų, o dėl jo bendro naudojimo konstrukcijų natūralaus nusidėvėjimo per ilgą laikotarpį ar statinio nepriežiūros, už kurią atsakingi ne dalis savininkų (atsakovių), o visi statinio bendrasavininkai, įskaitant ir ieškovai. Nurodo, jog tuo tarpu kitos byloje esančios nuotraukos neužfiksavo vykdomų statybos darbų, t. y. tik konstatuota patalpų būklė, apgadinimai (trūkumai), kurių atsiradimo momentas – nėra aiškus ir nėra užfiksuotas ar kitaip konstatuotas faktas apie vykdomus neteisėtus statybos darbus konkrečiu laikotarpiu. Atsakovė1 nurodo, jog pirmosios instancijos teismas teisingai įvertino byloje esančius įrodymus, kad ieškovai neįrodė esminės sąlygos prevencinio ieškinio patenkinimui - atsakovių tam tikrų būsimų neteisėtų veiksmų. 47.

55Teigia, jog byloje esantys rašytiniai įrodymai, dokumentai ir liudytojos paaiškinimai patvirtina, kad: 1) atsakovė2 neįrengtoje palėpėje neatliko ir neatlieka bei nėra pagrindo matyti, kad ateityje ketina atlikti kokius nors darbus, kurie būtų neteisėti ar keltų realią žalos atsiradimo grėsmę ieškovams; 2) faktą, kad atsakovė2 ir (ar) atsakovė1 neatliko neteisėtų veiksmų patvirtina ir Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos 2018 m. gruodžio 14 d. raštas; 3) byloje iš viso nenustatyta, kokius neteisėtus veiksmus atliko atsakovė2. 48.

56Atsakovė1 pateikė atsiliepimą, kuriame prašo teismo apeliacinį skundą atmesti, prijungti naujus įrodymus bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. 49.

57Nurodo, jog ieškovai piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis; tikrieji ieškovų tikslai yra visai kitokie nei nurodyti jų procesiniuose dokumentuose. Atsakovės1 nuomone, ieškovai, naudodami teisinį šantažą, tikisi paveikti (pakeisti) atsakovės1 poziciją visai kitoje civilinėje byloje (civilinės bylos Nr. ( - ), kur atsakovė1 yra trečiasis asmuo. Pažymi, kad atsakovė1 prieš savo valią yra tapusi ieškovų ir UAB „( - )“ kilusio ginčo subjektu. Anot atsakovės1, ieškovų keliami reikalavimai, kad atsakovė1, įsigijusi patalpas iš UAB „( - )“, turi prisiimti 2015 m. birželio 12 d. taikos sutartyje nurodytus UAB „( - )“ įsipareigojimus, yra iš esmės nieko nepagrįsti ir net nelogiški. Teigia, jog atsakovei1 atsisakius prisiimti UAB „( - )“ įsipareigojimus, ieškovai ėmėsi teisinio šantažo: 1) ieškovai atsisakė suteikti atsakovei1 bet kokius leidimus ar sutikimus, reikalingus viso pastato būklės gerinimui; 2) ieškovai kategoriškai atsisakė įsileisti atsakovės1 atstovus, kurie ieškovų nuosavybės teise valdomose patalpose ketino atlikti laikančiųjų pastato konstrukcijų ekspertizę, nors šios konstrukcijos pagal teisės aktus yra bendro naudojimo objektai; nurodo, jog dėl šios priežasties atsakovė1 negalėjo paruošti tikslios patalpų rekonstrukcijai reikalingos dokumentacijos ir pradėti patalpose vykdyti statybos darbus, nes nežinojo viso pastato laikančiųjų konstrukcijų būklės; nežinodami viso pastato laikančiųjų konstrukcijų būklės, atsakovė1 patalpose Nr. 1 galėjo vykdyti tik paprastojo remonto darbus; 3) ieškovai savavališkai apsitvėrė valstybinės žemės sklypą, esantį šalia pastato, tokiu būdu iš atsakovės1 iš esmės atimdami galimybę privažiuoti prie pastato iš Birželio 23-osiso g. pusės; 4) ieškovai savavališkai užmūrijo vienintelę šiuo metu pastate esančią laiptinę, taip neteisėtai apribodami atsakovės1 vienintelę galimybę patekti į jam nuosavybės teise priklausančias antro ir trečio pastato aukšto patalpas. 50.

58Paaiškina, kad 2019 m. liepos 16 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamentas priėmė sprendimą Nr. ( - ) Dėl gamybinio pastato Birželio 23-iosios g. 12, Vilnius, (unikalus Nr. ( - ) naudojimo sustabdymo, kuriuo Vilniaus miesto savivaldybės administracija uždraudė minėtame pastate vykdyti bet kokią veiklą, nesusijusią su pastato avarinės būklės šalinimo darbų atlikimu, tačiau ieškovai toliau aktyviai vykdo ūkinę-komercinę veiklą bei blogina ir taip prastą pastato būklę. Nurodo, jog šiai dienai yra atliktos net trys pastato ekspertizės, kuriose aiškiai ir nedviprasmiškai pažymėta, kad pastatas yra avarinės būklės; taip pat atlikti pastato užterštumo tyrimai, kuriuose pažymėta, kad pastato užterštumo lygis kelia pavojų pastate esančių žmonių sveikatai. 51.

59Anot atsakovės1, ieškovai sąmoningai klaidina Vilniaus apygardos teismą, kadangi nuo 2019 m. liepos 19 d. atsakovė1 pastate nevykdo visiškai jokios veiklos, ieškovai savo prevencinio ieškinio, o dabar ir apeliacinio skundo, reikalavimus iš esmės grindžia tik šališkomis, jų pačių samdytų asmenų, fiksuotomis aplinkybėmis ir nieko nepagrįstais pasvarstymais. Pažymi, kad šiai dienai nei viena valstybinė institucija nėra nustačiusi, kad atsakovė1 pastate atlieka (atliko) kažkokius neteisėtus statybos veiksmus. Atkreipia dėmesį, kad Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2018 m. spalio 9 d. ir 2019 m. birželio 4 d. atliko ginčo pastato antrojo ir trečio aukšto apžiūrą ir nustatė, kad atsakovė1 neatlieka jokių neteisėtų statybos darbų. Teigia, kad į bylą ieškovai taip ir nepateikė jokių objektyvių įrodymų, kad jų minimus pažeidimus atliko būtent atsakovė1. Priešingai, anot atsakovės1, iš pačių ieškovų pasisakymų bei pareikštų procesinių dokumentų kitose bylose - Nr. ( - ), Nr. ( - ) - tampa aišku, kad ieškovų nurodyti galimi pažeidimai atsirado dar iki atsakovei1 įsigyjant minėtas ginčo patalpas 2019 metų sausio mėn. Teigia, jog teismo posėdžių metu ieškovai nurodė, kad ginčo pastato antras ir trečias aukštai ilgus metus (net 10 metų) buvo apleisti ir nenaudojami. Atsižvelgiant į tai, anot atsakovės1, akivaizdu, kad nieks nežino, kas ir kokius veiksmus ginčo patalpose atliko per šį laikotarpį, todėl natūralu, kad ieškovų nurodyti pažeidimai, jeigu jie išvis galėtų būti pripažįstami pažeidimais, galėjo atsirasti dar iki atsakovei1 įsigyjant minėtas ginčo patalpas. Teigia, jog Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos specialistė I. D. teismo posėdžio metu paliudijo, kad daugelis ieškovų nurodytų pažeidimų yra niekuo neparemti ir grįsti tik jų pačių šališkais pasvarstymais. Paaiškina, kad anksčiau ginčo pastatas buvo žymiai didesnis – dabar yra likęs tik vienas šio pastato korpusas, todėl, atsakovės1 nuomone, natūralu, kad ieškovų minimi pažeidimai galėjo atsirasti iš anksčiau vykdomų griovimo darbų ir niekaip nėra susiję su atsakovės1 veikla. 52.

60Teigia, jog vienu ieškiniu ieškovai teigia, kad UAB „( - )“ netinkamai atliko dalies pastato griovimo darbus ir dėl to visame pastate, taip pat ir antrajame bei trečiajame pastato aukštuose, atsirado esminių pažeidimų, o kitame ieškinyje jau nurodo, kad antrajame ir trečiajame pastato aukšte esantys pažeidimai yra padaryti atsakovės1, nors į bylą nepateikia jokių tai patvirtinančių objektyvių įrodymų. Teisėjų kolegija

konstatuoja:

61IV.

62Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės,

63teisiniai argumentai ir išvados

64Apeliacinis skundas netenkintinas. 53.

65Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis Civilinio proceso kodekso 320 straipsnyje įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Apeliacinės instancijos teismas bylą nagrinėja neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų. Taip pat apeliacinės instancijos teismas, neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo motyvus bei reikalavimus, ex officio patikrina ar nėra Civilinio proceso kodekso 329 straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta. 54.

66Nagrinėjamu atveju apeliacijos objektas – Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. gruodžio 16 d. sprendimas, kuriuo ieškovų prevencinis ieškinys buvo atmestas. 55.

67Kartu su atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovė1 pateikė teismui įrodymus - 2019 m. balandžio 24 d. Statinio būklės vertinimo ekspertizės aktas Nr. ( - ), 2019 m. birželio 5 d. Statinio dalinės ekspertizės aktas Nr. ( - ) 2019 m. gruodžio 20 d. teismo eksperto S. S. ekspertizės aktas Nr. ( - ), 2018 m. liepos 20 d. UAB „( - )“ išvada Nr. ( - ) „Dėl pastato ( - ) užterštumo įvertinimo“, prašydama šiuos įrodymus prijungti prie bylos. Savo ruožtu, Civilinio proceso kodekso 314 straipsnyje numatyta, kad apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Teismas pažymi, jog įrodymai - 2019 m. birželio 5 d. Statinio dalinės ekspertizės aktas Nr. ( - ) 2018 m. liepos 20 d. UAB „( - )“ išvada Nr. ( - ) „Dėl pastato ( - ) užterštumo įvertinimo“ - galėjo būti pateikti teismui bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme, be to, vienas iš įrodymų - 2019 m. balandžio 24 d. Statinio būklės vertinimo ekspertizės aktas Nr. ( - )- jau yra byloje. Atsižvelgdama į tai, teisėjų kolegija sprendžia, jog bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme nėra pagrindo šiuos įrodymus prijungti prie bylos. Tuo tarpu, įvertinus aplinkybes, kad 2019 m. gruodžio 20 d. teismo eksperto S. S. ekspertizės aktas Nr. ( - )yra gautas jau po pirmosios instancijos teismo sprendimo priėmimo, bei tai, kad aspektas dėl faktinės pastato būklės yra vienas iš atsakovės1 argumentų, kuriais yra ginamasi nuo pareikšto prevencinio ieškinio, darytina išvada, jog egzistuoja teisinis pagrindas šį įrodymą byloje prijungti bei vertinti kartu su kitais byloje esančiais įrodymais. 56.

68Taigi, šioje byloje spręstinas klausimas, ar ginčo atveju (ne)egzistavo pagrindas prevencinio ieškinio tenkinimui. 57.

69Civilinio kodekso 1.138 straipsnio 3 punkte nurodytas vienas iš civilinių teisių gynimo būdų – prevencinis ieškinys, kai teismas, įstatymų nustatyta tvarka gindamas civilines teises, užkerta kelią teisę pažeidžiantiems veiksmams ar uždraudžia atlikti veiksmus, sukeliančius realią žalos padarymo grėsmę ateityje (Civilinio kodekso 6.255 straipsnio 1 dalis). Kasacinio teismo praktikoje ne kartą pažymėta, kad šio civilinių teisių gynimo būdo tikslas – neleisti kilti potencialiai žalai, o jo dalykas – uždrausti atsakovui atlikti tam tikrus veiksmus, dėl kurių gali atsirasti žalos. Realios grėsmės, kad bus padaryta žala, aplinkybė turi būti įrodyta ieškovo, ji nepreziumuojama, todėl teismas kiekvienu atveju konkrečioje civilinėje byloje pagal nustatytas faktines aplinkybes konstatuoja realios grėsmės buvimą arba nebuvimą. Ieškovas, prevenciniu ieškiniu teigdamas esant realų pavojų, turi įrodyti, kad yra faktų ir aplinkybių, keliančių pavojų, jog jo teisės bus pažeistos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gegužės 5 d. nutartis Nr. 3K-3-123/2011; 2018 m. gruodžio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-424-421/2018, 13, 15 punktai). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas taip pat yra išaiškinęs, jog prevencinio ieškinio pateikimo sąlygos yra: 1) siekimas apginti daiktines teises nuo žalos darymo ateityje; 2) reikalavimo objektas yra būsimi neteisėti veiksmai; 3) realus pavojus, kad ateityje teises pažeidžiantys veiksmai gali būti atlikti ar padaryta žala, arba ateityje bus tęsiami teises pažeidžiantys veiksmai ar žalos darymas; 4) kaltė nėra būtina šio ieškinio sąlyga, nes šis ieškinys paprastai reiškiamas dėl ateityje numatomų atlikti, bet dar neatliktų neteisėtų veiksmų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. vasario 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-73/2008; 2016 m. gruodžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-527-695/2016, 36 punktas). 58.

70Bylos duomenimis, ieškovai prevencinio ieškinio pagrįstumą įrodinėjo aplinkybėmis, jog atsakovės pastate jiems priklausiančiose patalpose jau atliko neteisėtus veiksmus, susijusius statybos darbų atlikimu, ir remdamiesi šiomis aplinkybėmis padarė išvadas, jog atsakovės ir toliau ketina atlikinėti šiuos veiksmus ir šiais veiksmais bus padaryta žala. 59.

71Tiek bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme, tiek ir apeliaciniame skunde ieškovai atsakovių veiksmų neteisėtumą (tiek jau atliktų, tiek ir planuojamų atlikti ateityje) grindė esmine aplinkybe, jog atsakovės atlieka kapitalinio remonto darbus, neturėdami kapitalinio remonto projekto (statinio išorinėje sienoje buvo iškirsta plataus diametro anga; statinio išorinėje sienoje iškirsta anga; nuardytas laikančiąsias konstrukcijas (kolonas) stiprinantis plytų mūras; gamybinio pastato išorinės sienos anga užmūryta ne per visą storį (anksčiau atsakovės1 statinio išorinėje sienoje iškirsta anga užmūryta, tačiau sienos storis neatstatytas); ardoma (apdaužyta) laikančioji kolona; ardoma (apdaužyta) laikančioji kolona; aukšto perdengimuose išdaužytos skylės / angos; aukšto perdenginyje (grindyse) per visą denginį išgręžta skylė; ardomos grindų-perdangų konstrukcijos; nudaužyta dalis gamybinio pastato išorinės sienos fragmento ir ties praplatinta anga įstatytos „fanerinės“ durys). Kaip teisingai skundžiamame sprendime nurodė pirmosios instancijos teismas, tokio pobūdžio darbų atlikimo atsakovės bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme nepripažino (kapitalinio remonto darbų ir bendrojo naudojimo objektų ardymo). Atsižvelgiant į tai, šioje civilinėje byloje būtent ieškovams buvo kilusi pareiga įrodyti, jog būtent atsakovės atliko kapitalinio remonto darbus, ardė bendrojo naudojimo objektus, neturėdami tam kapitalinio remonto projekto (Civilinio proceso kodekso 178 straipsnis). 60.

72Pagal bylos medžiagą, ieškovės faktus dėl atsakovių atliekamų būtent kapitalinio remonto darbų, neturint kapitalinio remonto projekto, bendro naudojimo objektų ardymo grindė užfiksuotais statinio techninio prižiūrėtojo V. L., veikiančio pagal sudarytą 2018 m. rugsėjo 1 d. statinio techninės priežiūros sutartį Nr. ( - ), duomenimis 2018 m. spalio 2 d. statinio techninės apžiūros akte Nr. 3, 2019 m. vasario 11 d. neeilinės apžiūros akte Nr. 4, 2019 m. birželio 4 d. neeilinės apžiūros akte Nr. 6, 2019 m. spalio 8 d. apžiūros akte, antstolio 2019 m. vasario 22 d. faktinių aplinkybių konstatavimo protokole Nr. ( - ), eksperto S. M. parengtame 2019 m. birželio 5 d. apžiūros akte Nr. 19-27A. Teisėjų kolegija, įvertinusi šių įrodymų turinį, pažymi, kad šie įrodymai iš esmės gali patvirtinti tik konkrečiu momentu buvusią faktinę situaciją ginčo pastate, tačiau tiesiogiai nepatvirtinta atsakovių veiksmų buvimo, o juo labiau jų neteisėtumo, t. y. atsakovių neteisėtų statybos darbų atlikimo fakto. 61.

73Be to, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, ginčo situacijoje techninio prižiūrėtojo V. L. parengti apžiūros aktai iš esmės vertintini kritiškai, kadangi išanalizavus jų turinį, nustatyta, jog juose yra fiksuojama ne tik esanti faktinė situacija, bet taip pat ir pateikiami šio techninio prižiūrėtojo komentarai, kuriuose užsimenama apie galimą atliekamų šiuo metu veiksmų neteisėtumą (darbai vykdomi galimai be projekto), nurodoma, jog šiuos veiksmus faktiškai atlieka konkretūs asmenys, daromos įvairios prielaidos dėl tolimesnių veiksmų. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad 2018 m. rugsėjo 1 d. statinio techninės priežiūros sutartyje Nr. ( - ) yra nurodyta, jog ši sutartis galiojo tik iki 2018 m. gruodžio 31 d. (7.4. punktas). Taigi, įvertinus aplinkybes, kad techninis prižiūrėtojas V. L. sutartiniais santykiais buvo susijęs su ieškovais, šio asmens parengtuose apžiūros aktuose yra pateikiama ne tik informacija apie faktinę situaciją, tačiau taip pat ir galimai peržengiant kompetencijos ribas atliekamas veiksmų teisėtumo vertinimas bei keliamos įvairios prielaidos, be kita ko, nurodant ir konkrečius asmenis, atsakingus už tokių galimai neteisėtų veiksmų atlikimą, techninio prižiūrėtojo V. L. parengi apžiūros aktai pagrįstai pirmosios instancijos teismo buvo vertinami kaip neįrodantys aplinkybių, jog atsakovės pastate atliko ar atlieka kapitalinio remonto darbus. 62.

74Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad byloje nėra paneigta pirmosios instancijos teismo išvada, kad pastato antrame ir trečiame aukštuose esančios patalpos ilgą laiką buvo apleistos ir neprižiūrimos, jose daugelyje vietų nėra langų, sukaupta daug šiukšlių, sienos, lubos ir grindys turi daugybę įvairaus pobūdžio apgadinimų ir negalima nustatyti kada ir kas padarė kokį konkretų poveikį. Byloje nėra jokių įrodymų, kurie patvirtintų, kad ieškovų tiek ieškinyje, tiek apeliaciniame skunde nurodomi statybos darbai, kurie, ieškovų teigimu, priskiriami kapitalinio remonto darbams, buvo faktiškai atliekami būtent atsakovių konkrečiu momentu. Taip pat ir Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos atstovai, atlikę patikrinimus vietoje, nenustatė fakto, kad atliekami kokie nors statybų darbai. Atsižvelgiant į tai, teisėjų kolegijos vertinimu, vien apžiūros aktų duomenys, kurie iš esmės vertintini kritiškai, faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas bei S. M. apžiūros aktas, kurie tik fiksuoja konkrečią situaciją tam tikru momentu, šiuo atveju nėra pakankami įrodymai spręsti, jog byloje pateiktose nuotraukose esanti pastato faktinė situacija yra sąlygota atsakovių neteisėtų veiksmų. 63.

75Teisėjų kolegija pažymi, jog pirmosios instancijos teismas sprendė, kad atsakovės1 atlikti darbai, atsižvelgiant į šioje byloje pateiktą institucijos teikiančios išvadą byloje, išvadą, laikytini būtent paprastais remonto darbais, o ne kapitalinio remonto darbais, vertindamas tik tuos darbus, kurių atlikimą atsakovės neginčijo bei pripažino pirmosios instancijos teisme (paprasti remonto darbai, vidinių pertvarų pašalinimas, laiptinės įrengimas, šiukšlių vamzdžio įrengimas, šiukšlių šalinimas), kadangi ieškovai neįrodė jokių kitų ieškinyje nurodomų atsakovės atliktų statybos darbų. Teisėjų kolegija, įvertinusi šių darbų pobūdį (paprasti remonto darbai, vidinių pertvarų pašalinimas, laiptinės įrengimas, šiukšlių vamzdžio įrengimas, šiukšlių šalinimas), neturi pagrindo nesutikti su pirmosios instancijos teismo atliktu šių darbų vertinimu kaip paprastojo remonto darbais. Be to, priešingai negu teigiama apeliaciniame skunde, pirmosios instancijos teismas šiame kontekste pagrįstai savo išvadas grindė ir byloje pateikta išvada, kurios pagrįstumas nekelia jokių abejonių, net ir įvertinus tai, kad galimai, kaip nurodoma apeliaciniame skunde, tam tikros išdaužos/angos išorinėse sienose bei perdangose šioje išvadoje neužfiksuotos, ir jų įtaką laikančiųjų konstrukcijų būklei (t. y. susilpninimui) reikėtų papildomai tirti, kadangi, akivaizdu, kad nesant įrodymų apie tai, jog būtent atsakovės tokio pobūdžio darbus atliko, jų faktinis buvimas nėra pagrindu atsakovės1 atliktų veiksmų vertinti kitaip negu tik kaip paprastus remonto darbus. Atitinkamai ir apeliaciniame skunde nurodoma aplinkybė, kad kiti specialistai nustatė daugiau faktiškai atliktų darbų, taip pat nepaneigia šios išvados pagrįstumo, kadangi šie specialistai nustatė tik faktinę situaciją pastato, tačiau ne konkrečius būtent atsakovių veiksmus, kurie galėtų sąlygoti kitokį atliktų darbų pobūdžio įvertinimą. 64.

76Teisėjų kolegija pritaria pirmosios instancijos teismo pozicijai, jog byloje yra įrodytos aplinkybės, jog atsakovė1 2019 m. vasario 11 d. jai nuosavybės teise priklausiančiose patalpose išardė (nupjovė) ventiliacinės sistemos vamzdžius, neturėdama pastato bendrasavininkų sutikimo, tokiu būdu atlikdama neteisėtus veiksmus. Savo ruožtu, ši aplinkybė pagrįstai, neperžengiant ieškinio ribų, pirmosios instancijos teismo buvo vertinama kaip nepakankama išvadai, jog atsakovė1 ateityje atliks taip pat neteisėtus veiksmus, kurie sukels žalą, kadangi, akivaizdu, jog tokio pobūdžio veiksmo atlikimas - išardymas (nupjovimas) ventiliacinės sistemos vamzdžius – neleidžia spręsti, jog atsakovės1 atlikti tokio pobūdžio neteisėti veiksmai yra sąlygoti turimų šiuo metu realių ketinimų dėl kokių nors tolimesnių neteisėtų veiksmų atlikimo. Be to, ir apeliaciniame skunde akcentuojama aplinkybė dėl jau šiuo metu galimai atsiradusios žalos dėl atliktų neteisėtų veiksmų šiuo atveju nepagrindžia svarbios tokio pobūdžio byloje aplinkybės - kad atsakovės ketina atlikti neteisėtus veiksmus ateityje. 65.

77Atsižvelgdamas į aukščiau nurodytas aplinkybes, pirmosios instancijos teismas sprendžia, jog nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas pagrįstai atmetė ieškovų prevencinį ieškinį, iš esmės nustatęs, jog byloje nėra nustatytos sąlygos tokio pobūdžio ieškinio tenkinimui. Pažymėtina, jog ieškovų pasirinktas teisių gynimo būdas, jų nuomone, yra vienintelė efektyvi priemonė apginti jų, kaip pastato bendraturčių, teises ir interesus, šiuo atveju nesudaro pagrindo spręsti, jog pirmosios instancijos teismas, atmesdamas šį ieškinį, priėmė neteisėtą bei nepagrįstą sprendimą, kadangi, akivaizdu, jog byloje nėra nustatyta reali grėsmė dėl neteisėtų veiksmų ateityje atlikimo, sukeliant žalą, bei atitinkamai būtinumas ginti šiuo metu ieškovų teises prevencinio ieškinio instituto pagrindu. 66.

78Taigi, teisėjų kolegija, remdamasi tuo, kas išdėstyta, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino ir išsamiai išanalizavo byloje pateiktus įrodymus, šalių argumentus, tinkamai taikė materialines teisės normas, priėmė teisėtą bei pagrįstą sprendimą. Apeliacinio skundo argumentai nesudaro pagrindo panaikinti šį teismo sprendimą (Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Dėl bylinėjimo išlaidų pirmosios instancijos teisme priteisimo 67.

79Apeliaciniame skunde ieškovai teigia, kad pirmosios instancijos teismui nustačius atsakovės1 veiksmų neteisėtumą šiam subjektui neturėjo būti atlyginamos bylinėjimosi išlaidos, tokiu būdu nesudarant jam galimybių dėl jo neteisėtų veiksmų faktiškai praturtėti ieškovų sąskaita. 68.

80Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, jog šiuo atveju konstatuotas atsakovės1 veiksmų neteisėtumas byloje, kurioje pareikštas prevencinis ieškinys, nesąlygojo teismui pagrindo spręsti, jog pats prevencinis ieškinys pagrįstas. Taigi, atsakovės1 veiksmų neteisėtumo faktas yra tik vienas iš aspektų, kuris yra vertinamas, sprendžiant prevencinio ieškinio tenkinimo sąlygų (ne)egzistavimą ir dėl ko savaime tokio fakto nustatymas nėra pagrindu teismui nukrypti nuo Civilinio proceso kodekse 93 straipsnio 1 dalyje nustatytos bendros bylinėjimosi išlaidų paskirstymo taisyklės. Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme priteisimo 69.

81Bylinėjimosi išlaidos paskirstomos pagal tai, kurios šalies naudai priimtas sprendimas (Civilinio proceso kodekso 93 straipsnis). Atsakovė UAB „( - )“ pateikė duomenis apie patirtas bylinėjimosi išlaidas apeliacinės instancijos procese ir prašo 1452 Eur priteisti iš ieškovų. Kadangi apeliacinis skundas yra atmestas, tai apeliacinėje instancijoje atsakovės UAB „( - )“ patirtos bylinėjimosi išlaidos lygiomis dalimis priteisiamos iš ieškovų, t. y. po 207,43 Eur 140,01 Eur (1452 Eur / 7) bylinėjimosi išlaidos.

82Vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

83ieškovų UAB „( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - )“, V. J. apeliacinį skundą atmesti.

84Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. gruodžio 16 d. sprendimą palikti nepakeistą.

85Priteisti iš ieškovų UAB „( - )“, j. a. k. ( - ), UAB „( - )“, j. a. k. ( - ), UAB „( - )“, j. a. k. ( - ), UAB „( - )“ j. a. k. ( - ), UAB „( - )“, j. a. k. ( - ), UAB „( - )“, j. a. k. ( - ), V. J., a. k. ( - ) lygiomis dalimis po 207,43 Eur bylinėjimosi išlaidas atsakovės UAB „( - )“, j. a. k. ( - ), naudai.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. I.... 4. Ginčo esmė 1.... 5. Ieškovai UAB „( - )“, „( - )“, „( - )“, „( - )“, UAB „( -... 6. Ieškovai ieškinį grindė tuo, jog jie yra įsigiję ir savo... 7. Paaiškino, kad atsakovė1 dar neįgijusi patalpų (sudariusi tik... 8. Nurodė, kad ieškovai girdėdami didelį triukšmą, pradėjo domėtis kokie... 9. Nurodė, kad 2019 m. vasario 11 d. antrame ir trečiame aukšte vykdomi darbai... 10. Ieškovų žiniomis, statybiniai darbai yra tęsiami nesant parengtai jokiai... 11. Teigė, kad atliekamų darbų poveikį konstatavo antstolis M. D. 2019 m.... 12. Paaiškino, kad statybiniai darbai buvo pradėti atlikti kai savininku buvo... 13. Ieškovų teigimu, atsakovų vykdomi darbai priskiriami prie kapitalinio... 14. Nurodė, kad reikšdami ieškinį ieškovai ketina užtikrinti, jog neteisėti... 15. Teismo posėdžio metu ieškovų atstovas L. P. palaikė ieškinį ir jame... 16. Teismo posėdžio metu ieškovės UAB „( - )“ atstovas J. S. papildomai... 17. Atsakovė UAB „( - )“ (toliau ir atsakovė2) teismui pateiktame atsiliepime... 18. Paaiškino, kad atsakovė2 neatlieka jokių darbų, kuriems yra privaloma... 19. Paaiškino, kad už kilusį gaisrą buvo atsakingas ieškovės UAB „( - )“... 20. Teismo posėdžio metu atsakovės2 atstovė advokatė K. S. nesutiko su... 21. Atsakovė UAB „( - )“ (toliau ir atsakovė1) teismui pateiktame atsiliepime... 22. Teigė, kad atsakovė1 negyvenamąsias patalpas pastate įgijo tik 2019 m.... 23. Nurodė, kad ieškovų nurodytas statinio techninis prižiūrėtojas... 24. Nurodė, kad atsakovė1 neatlieka jokių neteisėtų darbų, atliko tik... 25. Teismo posėdžio metu atsakovės1 advokatas D. P. nesutiko su ieškiniu.... 26. Teismo posėdžio metu liudytoja I. D. (Valstybinės teritorijų planavimo ir... 27. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 28. 23.... 29. Pirmosios instancijos teismas 2019 m. gruodžio 16 d. sprendimu ieškinį... 30. Teismo vertinimu, tai, jog ieškovų prašomus uždrausti atlikti veiksmus... 31. Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, jog atsakovės bylos nagrinėjimo... 32. Teismas pažymėjo, kad byloje pateiktos antro ir trečiojo aukšto pastato... 33. Pirmosios instancijos teismas nurodė, jog byloje pateikti 2018 m. spalio 2... 34. Teismas sprendė, kad byloje pateiktas 2019 m. birželio 4 d. Valstybinės... 35. Teismas laikė įrodytomis aplinkybes, kad atsakovė1 2019 m. vasario 11 d. jai... 36. Teismas nurodė, jog, savo ruožtu, byloje nenustatyta kokius netesėtus... 37. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 38. 31.... 39. Ieškovai pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo teismo pirmosios... 40. Nurodo, jog, ieškovų įsitikinimu, pirmosios instancijos teismas padarė... 41. Paaiškina, jog neteisėti veiksmai – tai atsakovo veiksmai, pažeidžiant... 42. Pažymi, kad pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą sprendimą,... 43. Paaiškina, jog vien tai, kad apeliantai yra pasamdę ir sudarę sutartį su... 44. Pažymi, kad dėl dalies statybos darbų fakto negali būti jokio ginčo.... 45. Nurodo, jog nepriklausomai nuo statybos darbų pobūdžio darbams, susijusiems... 46. Nurodo, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai nustatė atsakovės1... 47. Atkreipia dėmesį, jog vieno iš patikrinimo metu - 2018 m. spalio mėn. antro... 48. Nurodo, jog ieškovams, kaip gamybinio pastato bendraturčiams, yra aktualu,... 49. Teigia, jog pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime nustatė... 50. Ieškovų įsitikinimu, reiškiamas prevencinis ieškinys yra vienintelė... 51. Anot ieškovų, nustačius atsakovės1 veiksmų neteisėtumą šiam subjektui... 52. Atsakovė2 pateikė atsiliepimą, kuriame prašo teismo atmesti apeliacinį... 53. Nurodo, jog šiuo atveju ieškovų pateiktas ieškinys buvo teikiamas... 54. Teigia, jog apeliantai atsakovės2 neteisėtus veiksmus įrodinėjo tik... 55. Teigia, jog byloje esantys rašytiniai įrodymai, dokumentai ir liudytojos... 56. Atsakovė1 pateikė atsiliepimą, kuriame prašo teismo apeliacinį skundą... 57. Nurodo, jog ieškovai piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis; tikrieji... 58. Paaiškina, kad 2019 m. liepos 16 d. Vilniaus miesto savivaldybės... 59. Anot atsakovės1, ieškovai sąmoningai klaidina Vilniaus apygardos teismą,... 60. Teigia, jog vienu ieškiniu ieškovai teigia, kad UAB „( - )“ netinkamai... 61. IV.... 62. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės,... 63. teisiniai argumentai ir išvados... 64. Apeliacinis skundas netenkintinas. 53.... 65. Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis Civilinio proceso kodekso 320... 66. Nagrinėjamu atveju apeliacijos objektas – Vilniaus miesto apylinkės teismo... 67. Kartu su atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovė1 pateikė teismui... 68. Taigi, šioje byloje spręstinas klausimas, ar ginčo atveju (ne)egzistavo... 69. Civilinio kodekso 1.138 straipsnio 3 punkte nurodytas vienas iš civilinių... 70. Bylos duomenimis, ieškovai prevencinio ieškinio pagrįstumą įrodinėjo... 71. Tiek bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme, tiek ir apeliaciniame... 72. Pagal bylos medžiagą, ieškovės faktus dėl atsakovių atliekamų būtent... 73. Be to, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, ginčo situacijoje techninio... 74. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad byloje nėra paneigta pirmosios... 75. Teisėjų kolegija pažymi, jog pirmosios instancijos teismas sprendė, kad... 76. Teisėjų kolegija pritaria pirmosios instancijos teismo pozicijai, jog byloje... 77. Atsižvelgdamas į aukščiau nurodytas aplinkybes, pirmosios instancijos... 78. Taigi, teisėjų kolegija, remdamasi tuo, kas išdėstyta, konstatuoja, kad... 79. Apeliaciniame skunde ieškovai teigia, kad pirmosios instancijos teismui... 80. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, jog šiuo atveju konstatuotas... 81. Bylinėjimosi išlaidos paskirstomos pagal tai, kurios šalies naudai priimtas... 82. Vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,... 83. ieškovų UAB „( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - )“,... 84. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. gruodžio 16 d. sprendimą palikti... 85. Priteisti iš ieškovų UAB „( - )“, j. a. k. ( - ), UAB „( - )“, j. a....