Byla e2-33418-430/2016
Dėl skolos priteisimo, priimdama sprendimą už akių

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Loreta Braždienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo PlusPlus Capital AS, veikiančio per PlusPlus Baltic OU Lietuvos filialą, ieškinį atsakovei J. J. dėl skolos priteisimo, priimdama sprendimą už akių,

Nustatė

2ieškovas ieškinyje nurodė, kad 2011-03-24 atsakovė sudarė Vartojimo kredito sutartį Nr. ( - ) su AB „Swedbank“, pagal kurią atsakovei buvo suteiktas 4043,30 Eur (13960,69 Lt) kreditas, o atsakovė įsipareigojo sutartyje nustatyta tvarka grąžinti pasiskolintas lėšas ir mokėti bankui palūkanas bei vykdyti kitus sutartyje numatytus įsipareigojimus. Atsakovei nevykdant sutartinių įsipareigojimų, bankas su atsakove sutartį nutraukė. 2015-10-06 Reikalavimo perleidimo sutartimi Nr. ST-15-9378, AB „Swedbank“ perleido kreditorinio reikalavimo teises į atsakovės įsiskolinimą „PliusPlius Baltic“ OU Lietuvoje veikiančiam per „PliusPlius Baltic“ OU Lietuvos filialą. 2015-10-23 Reikalavimo perleidimo sutartimi kreditorius PliusPlius Baltic“ OU perleido kreditorinio reikalavimo teises į įsiskolinimą PliusPlius Capital“ AS, Lietuvoje atstovaujančiam PliusPlius Baltic“ OU Lietuvos filialo. Atsakovė apie reikalavimo perleidimą buvo informuota registruotu laišku, elektroniniu paštu. Atsakovė savo įsipareigojimų pagal sutartį nevykdė, dėl ko susidarė 2036,76 Eur skola. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovės 2036,76 Eur skolos, 137,29 Eur delspinigių, 22,90 proc. dydžio sutartines palūkanas už negrąžintą kredito sumą, skaičiuojant nuo 2016-07-21 iki visiško kredito grąžinimo dienos, 5 procentus dydžio metinių procesinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško sprendimo įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

3Atsakovė, remiantis Civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 130 straipsnio tvarka buvo informuota apie civilinės bylos iškėlimą ir atsiliepimo į ieškinį pateikimo tvarką. Atsakovė atsiliepimo į ieškinį per teismo nustatytą terminą teismui nepateikė, o ieškovas pareiškė prašymą priimti sprendimą už akių, yra visi CPK 142 straipsnio 4 dalyje, 285 straipsnyje numatyti pagrindai priimti sprendimą už akių.

4Ieškinys tenkintinas.

5Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

6Reikalavimo perleidimas (cesija) yra vienas iš asmenų pasikeitimo prievolėje būdų, kurio esmė ta, kad pradinis kreditorius (cedentas) perduoda kitam asmeniui (cesionarijui) turimą galiojantį reikalavimą sutarties arba įstatymo pagrindu. Perleidus reikalavimą pasikeičia kreditorius prievolėje, o pati prievolė išlieka nepakitusi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-11-29 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-469/2010). Civilinio kodekso (toliau – CK) 6.101 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad kreditorius turi teisę be skolininko sutikimo perleisti visą reikalavimą ar jo dalį kitam asmeniui, jeigu tai neprieštarauja įstatymams ar sutarčiai arba jeigu reikalavimas nesusijęs su kreditoriaus asmeniu. Reikalavimo perleidimo faktas gali būti panaudotas prieš trečiuosius asmenis ir skolininką tik nuo to momento, kai skolininkas sutiko, kad reikalavimas būtų perleistas, ar nuo to momento, kai skolininkas gavo reikalavimo perleidimo faktą patvirtinančio dokumento kopiją arba kitokį reikalavimo perleidimo fakto įrodymą (CK 6.109 str. 1 d.). CK 6.101 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad kreditorius turi teisę be skolininko sutikimo perleisti visą reikalavimą ar jo dalį kitam asmeniui, jeigu tai neprieštarauja įstatymams ar sutarčiai arba jeigu reikalavimas nesusijęs su kreditoriaus asmeniu. Reikalavimo perleidimo faktas gali būti panaudotas prieš trečiuosius asmenis ir skolininką tik nuo to momento, kai skolininkas sutiko, kad reikalavimas būtų perleistas, ar nuo to momento, kai skolininkas gavo reikalavimo perleidimo faktą patvirtinančio dokumento kopiją arba kitokį reikalavimo perleidimo fakto įrodymą (CK 6.109 str. 1 d.). Iš bylos medžiagos nustatyta, kad 2011-03-24 atsakovė sudarė Vartojimo kredito sutartį Nr. ( - ) su AB „Swedbank“, pagal kurią atsakovei buvo suteiktas 4043,30 Eur (13960,69 Lt) kreditas, o atsakovė įsipareigojo sutartyje nustatyta tvarka grąžinti pasiskolintas lėšas ir mokėti bankui palūkanas bei vykdyti kitus sutartyje numatytus įsipareigojimus (e.b.l. 10). Atsakovei nevykdant sutartinių įsipareigojimų, bankas su atsakove sutartį nutraukė. Ieškovas 2015-10-06 Reikalavimo perleidimo sutartimi Nr. ST-15-9378, AB „Swedbank“ perleido kreditorinio reikalavimo teises į atsakovės įsiskolinimą „PliusPlius Baltic“ OU Lietuvoje veikiančiam per „PliusPlius Baltic“ OU Lietuvos filialą (e.b.l. 7-8, 12). 2015-10-23 Reikalavimo perleidimo sutartimi kreditorius PliusPlius Baltic“ OU perleido kreditorinio reikalavimo teises į įsiskolinimą PliusPlius Capital“ AS, Lietuvoje atstovaujančiam PliusPlius Baltic“ OU Lietuvos filialo (e.b.l. 13, 15). Ieškovas ieškinyje nurodė, kad atsakovė apie reikalavimo perleidimą buvo informuota registruotu laišku, elektroniniu paštu. Ieškovas, vadovaujantis sutartimi paskaičiavo 0,05 proc. dydžio delspinigius, kas sudaro 137,29 Eur. Atsakovė savo įsipareigojimų pagal sutartį nevykdė, dėl ko susidarė 2036,76 Eur skola (negrąžinto kredito) ir 137,29 Eur delspinigių. Nenustatyta, kad atsakovė būtų reiškusi pretenzijas ieškovui dėl netinkamo sutarties vykdymo. Taip pat nenustatyta, kad atsakovė savo prievolę pagal reikalavimo perleidimo sutartį būtų įvykdžiusi (CPK 176 straipsnis – 179 straipsnis).

7Šalys savo sutartinius įsipareigojimus privalo vykdyti tinkamai ir sąžiningai (CK 6.200 straipsnis). Atsakovė, pažeisdama sutartinius įsipareigojimus, už ieškovui perleistą reikalavimo teisę su pastaruoju neatsiskaitė (CK 6.59 straipsnis), nors žinojo apie savo prievolę atsiskaityti.

8Atsakovė Vartojimo kredito sutarties Nr. ( - ) tinkamai nevykdė, įrodymų apie prievolių įvykdymą byloje nėra, todėl remiantis CK 6.881 straipsniu, 6.872 straipsniu, 6.71 straipsniu, iš jos priteistina 2174,05 Eur negrąžinto kredito (su delspinigiais) ieškovo naudai.

9CK 6.872 straipsnio 1 dalis nustato, kad palūkanų už naudojimąsi paskolos suma dydį ir mokėjimo tvarką nustato šalys susitarimu. Pagal šalių sudarytą Vartojimo kredito sutartį Nr. ( - ) atsakovė įsipareigojo mokėti 22,90 procentų dydžio metines palūkanas. Minėtos palūkanos atlieka mokėjimo (atlyginimo už naudojimąsi suteiktu kreditu) funkciją (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. rugsėjo 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-751/2003). Atsižvelgiant į tai bei ieškovui prašant, ieškovui iš atsakovės priteistinos 22,90 proc. dydžio sutartinės palūkanos nuo negrąžintos 2036,76 Eur kredito sumos nuo 2016-07-21 iki visiško kredito grąžinimo.

10CK 6.37 straipsnis numato, kad skolininkas, neįvykdęs savo piniginės prievolės, turi mokėti įstatymų nustatyto dydžio ar šalių susitartas palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Iš atsakovės priteistina 5 proc. dydžio procesinės metinės palūkanos už priteistą sumą (2174,05 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. 2016-07-25, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 3 d.).

11Ieškovo naudai iš atsakovės priteistinos turėtos 49,00 Eur bylinėjimosi išlaidos (žyminio mokesčio) (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

12Kadangi iš atsakovės priteistinos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (0,58 Eur), yra mažesnės negu LR Teisingumo ministro ir Finansų ministrės 2011 m. lapkričio 7 d. įsakyme Nr. 1R-261/ 1K-355 (nauja redakcija nuo 2014-01-01) nustatyta minimali 3,00 Eur suma, todėl nepriteisiamos.

13Teisėjas, remiantis LR CPK 285-286 str.,

Nutarė

14ieškinį tenkinti.

15Priteisti ieškovui PlusPlus Capital AS, veikiančiam per PlusPlus Baltic OU Lietuvos filialą, iš atsakovės J. J., a.k. ( - ) 2174,05 Eur (du tūkstančius vieną šimtą septyniasdešimt keturis Eur 05 ct) skolos (negrąžinto kredito, delspinigių), 22,90 proc. dydžio metinės palūkanos nuo negrąžintos 2036,76 Eur kredito sumos nuo 2016-07-21 iki visiško kredito grąžinimo, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos (2174,05 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2016-07-25) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 49,00 Eur (keturiasdešimt devynis Eur) bylinėjimosi išlaidų.

16Išaiškinti atsakovei, kad per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos ji turi teisę teismui paduoti pareiškimą dėl sprendimo peržiūrėjimo, kuriame turi būti nurodoma: teismo, priėmusio sprendimą už akių, pavadinimas; šalies, paduodančios pareiškimą, pavadinimas; aplinkybės, liudijančios neatvykimo į teismo posėdį ir teismo neinformavimo iki teismo posėdžio priežasčių svarbumą, taip pat įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes; aplinkybės, galinčios turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, bei įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes; pareiškimą paduodančios šalies prašymas; prie pareiškimo pridedamos šalies medžiagos sąrašas; pareiškimą paduodančios šalies parašas ir pareiškimo surašymo data.

17Šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine ar kasacine tvarka.

18Ieškovas turi teisę per 30 dienų apskųsti sprendimą Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai