Byla 2-790-622/2008
Dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Audrius Saulėnas, sekretoriaujant Editai Mažrimienei, Rimai Čižauskienei, dalyvaujant ieškovo BUAB „Ardimpas“ atstovei I. F. K., atsakovo UAB „Būstas plius“ atstovui L. K., trečiojo asmens Klaipėdos Universiteto atstovui J. D., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo BUAB „Ardimpas“ ieškinį atsakovui UAB „Būstas plius“, trečiajam asmeniui Klaipėdos Universitetui dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3ieškovas prašo pripažinti 2007-08-16 tarpusavio atsiskaitymų trišalį susitarimą negaliojančiu ir taikyti restituciją. Nurodė, jog šiuo susitarimu UAB „Ardimpas“ sumažino kreditorinį įsiskolinimą UAB „Būstas plius“ 70 945,07 Lt sumai ir atsisakė reikalavimo teisės dėl šios sumos išieškojimo iš Klaipėdos Universiteto. Susitarimas pažeidė LR Įmonių bankroto įstatymo 35 straipsnyje numatytą kreditorinių reikalavimų tenkinimo eilę ir tvarką. UAB „Ardimas“, būdamas nemokus, suteikė pirmenybę kitam kreditoriui. Šią aplinkybę žinojo UAB „Būstas plius“, nes UAB „Ardimpas“ akcininkai V. G. ir L. K. yra UAB „Būstas plius“ steigėjai.

4Ieškovo atstovė ieškinį palaiko ir prašo jį tenkinti.

5Atsakovas ir jo atstovas su ieškiniu nesutiko. Nurodė, jog UAB „Būstas plius“ atliko darbus Klaipėdos Universiteto objektuose, už darbus Klaipėdos Universitetas yra visiškai atsiskaitęs. Klaipėdos Universitetas niekada nepervedė UAB „Būstas plius“ pinigų už UAB „Ardimpas“ atliktus darbus ar skolas šiai įmonei. Klaipėdos Universitetas yra pervedęs lėšas UAB „Būstas plius“ tik už šios įmonės faktiškai atliktus darbus.

6Trečiojo asmens atstovas ieškinio tenkinimo klausimą palieka spręsti teismui. Nurodė, kad 2007 metais Klaipėdos universitetas iš LR Švietimo ir mokslo ministerijos gavo lėšų bendrabučio atnaujinimui. Statybos darbų konkursą laimėjo UAB „Ardimpas“. Tačiau vasaros viduryje darbai sustojo, nes UAB „Ardimpas“ nebeturėjo darbininkų. Universitetas privalėjo skubiai panaudoti gautus pinigus, todėl buvo sudaryta sutartis, kuri numatė, kad darbus pabaigs UAB „Būstas plius“. Visi darbai buvo atlikti laiku, Klaipėdos Universitetas už juos atsiskaitė (b.l. 111, 112).

7Ieškinys atmestinas.

8Byloje nustatyta, kad 2007-08-16 UAB „Ardimpas“, Klaipėdos Universitetas ir UAB „Būstas plius“ sudarė trišalį susitarimą dėl tarpusavio atsiskaitymo, pagal kurį Klaipėdos Universitetas už atliktus darbus turi sumokėti UAB „Ardimpas“. UAB „Ardimpas“ sudarė sutartį su UAB „Būstas plius“ dėl dalies darbų atlikimo. Klaipėdos Universitetas likusią dalį sumos, t.y. 70945, 07 Lt perveda į UAB „Būstas plius“ atsiskaitomąją sąskaitą. UAB „Būstas plius“ minėta suma mažina debitorinį įsiskolinimą UAB „Ardimpas“. Klaipėdos Universitetas sumažina būsimą kreditorinį įsiskolinimą 70 945,07 Lt. UAB „Ardimpas“ sumažina kreditorinį įsiskolinimą UAB „Būstas plius“ 70 945,07 Lt (b.l. 27). Remiantis šiuo susitarimu Klaipėdos Universitetas 2007-08-24 ir 2007-10-26 mokėjimo nurodymais pervedė UAB „Būstas plius“ 70 945,07 Lt (b.l. 28, 29). 2007-12-03 UAB „Ardimpas“ buvo iškelta bankroto byla (b.l. 7). Ieškovas 2007-08-16 trišalį susitarimą prašo pripažinti negaliojančiu reikšdamas Pauliano ieškinį.

9Sandoriai yra suprantami kaip sąmoningi, laisva valia atliekami asmenų veiksmai, kuriais siekiama teisinio rezultato: sukurti, pakeisti ar panaikinti civilines teises ir pareigas (CK 1.63 straipsnio 1 dalis). Sutartys yra sandoriai, ir joms taikomos CK normos, reglamentuojančios dvišalius ir daugiašalius sandorius (CK 6.154 straipsnio 2 dalis). Šalys turi teisę laisvai sudaryti sutartis ir savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises ir pareigas, taip pat sudaryti ir CK nenumatytas sutartis, jeigu tai neprieštarauja įstatymams (CK 6.156 straipsnio 1 dalis). Priešingu atveju tokie sandoriai gali būti pripažįstami negaliojančiais. Negaliojančiu sandorį galima pripažinti ir reiškiant Pauliano ieškinį, kurio sąlygos yra numatytos CK 6.66 straipsnyje. CK 6.66 straipsnio 1 dalis nustato, kad kreditorius turi teisę ginčyti skolininko sudarytus sandorius, kurių pastarasis sudaryti neprivalėjo, jeigu šie sandoriai pažeidžia kreditoriaus teises, o skolininkas apie tai žinojo ar turėjo žinoti. Šioje normoje pateiktas pavyzdinis, bet ne baigtinis sąrašas atvejų, kaip skolininko sudarytu sandoriu galima pažeisti kreditoriaus teises: jei dėl sandorio skolininkas tampa nemokus; skolininkas, būdamas nemokus, suteikia pirmenybę kitam kreditoriui; kitaip pažeidžiamos kreditoriaus teisės. Ar konkrečiu skolininko sudarytu sandoriu buvo pažeisti kreditoriaus interesai ir teisės, turi būti vertinama pagal konkrečios bylos faktines aplinkybes.

10Nagrinėjamu atveju tarp UAB ‚Ardimpas“ ir Klaipėdos Universiteto susiklostė rangos teisiniai santykiai. Atliekant Klaipėdos Universiteto bendrabučio Klaipėdoje, Statybininkų pr. 43, pastato renovacijos darbus, dėl sunkios finansinės padėties UAB „Ardimpas“ nebegalėjo tęsti pradėtų darbų. Todėl darbus baigė UAB „Būstas plius“. Teisine prasme Klaipėdos Universitetas buvo užsakovas, UAB „Ardimpas“ – rangovas, UAB „Būstas plius“ – subrangovas. Rangovas turi teisę pasitelkti savo prievolių vykdymui kitus asmenis – subrangovus (CK 6.650 straipsnio 1 dalis). Įstatymas nedraudžia užsakovui tiesiogiai atsiskaityti su subrangovu, kas šiuo atveju ir buvo padaryta. Ginčijamame trišaliame susitarime nurodyta pinigų suma atiteko UAB „Būstas plius“ už jo, o ne UAB „Ardimpas“ atliktus darbus. Jei UAB „Būstas plius“ nebūtų atlikęs darbų (UAB „Ardimpas“ savo jėgomis nebegalėjo jų padaryti), tai Klaipėdos Universitetas nebūtų turėjęs pareigos sumokėti 70 945,07 Lt. Taigi jei nebūtų buvęs sudarytas ginčijamas trišalis susitarimas, UAB „Ardimpas“ vis tiek nebūtų gavęs 70 945,07 Lt.

11Išvardintos aplinkybės leidžia teigti, kad ginčijamas sandoris niekaip nepažeidė kreditoriaus teisių, todėl ieškovo nurodytomis aplinkybėmis grindžiamo ieškinio tenkinti nėra pagrindo. Tokiu atveju turi panaikintos atsakovui taikytos laikinosios apsaugos priemonės (CPK 150 straipsnis).

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 270 straipsniu,

Nutarė

13Ieškovo ieškinį atmesti. Panaikinti Klaipėdos apygardos 2008-06-10 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones – atsakovo UAB „Būstas plius“ turto ir piniginių lėšų areštą.

14Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai