Byla 2A-267/2009

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Gasiūnienės, Gintaro Pečiulio (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Viginto Višinskio, viešame teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Ardimpas“ apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2008 m. spalio 14 d. sprendimo, kuriuo atmestas ieškovo ieškinys, civilinėje byloje Nr. 2-790-622/2008 pagal ieškovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Ardimpas“ bankroto administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Klaipėdos administratorių biuras“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Būstas plius“ dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu. Trečiasis asmuo byloje Klaipėdos universitetas.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3Ieškovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės (toliau – BUAB) „Ardimpas“ bankroto administratoriaus UAB „Klaipėdos administratorių biuras“ įgaliotas asmuo 2008 m. birželio 6 d. ieškiniu prašė pripažinti negaliojančiu 2007 m. rugpjūčio 16 d. Tarpusavio atsiskaitymų trišalį susitarimą ir taikyti restituciją – grąžinti tai, ką atsakovas UAB „Būstas plius“ yra gavęs pagal šį sandorį.

4Ieškovo bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo nurodė, kad vykdydamas ĮBĮ numatytas pareigas nustatė, jog Klaipėdos universitetas buvo skolingas BUAB „Ardimpas“ 65 968,35 Lt už statybos rangos darbus. Skolos suma grindžiama neapmokėtomis PVM sąskaitomis faktūromis. 2007 m. rugpjūčio 16 d. tarp UAB „Ardimpas“, Klaipėdos universiteto ir UAB „Būstas plius“ pasirašytas Tarpusavio atsiskaitymų trišalis susitarimas, kuriuo Klaipėdos universitetas įsipareigojo už statybos rangos darbus likusią sumą 70 945,07 Lt pervesti į UAB „Būstas plius“ sąskaitą. Tarpusavio atsiskaitymų trišaliu susitarimu rangovas UAB „Ardimpas“ sumažino kreditorinį įsiskolinimą subrangovui UAB „Būstas plius“ 70 945,07 Lt sumai ir atsisakė reikalavimo teisės dėl šios sumos išieškojimo iš užsakovo Klaipėdos universiteto. 2007 m. rugpjūčio 16 d. Tarpusavio atsiskaitymų trišalis susitarimas dėl 70 945,07 Lt sumos pervedimo atsakovui UAB „Būstas plius“ pažeidė ieškovo kreditorių reikalavimų tenkinimo eilę ir tvarką. Ieškovas, sudarydamas ginčo sutartį, atsiskaitė su UAB „Būstas plius“, nors ši įmonė ir neturėjo pirmumo teisės lyginant su kitais ieškovo kreditoriais.

5Ieškovo bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo pažymėjo, kad prievolės tarp kreditoriaus ir skolininko atsiradimo momentas – tai 2007 m. sausio 30 d. ir 2007 m. balandžio 17 d. išrašytos PVM sąskaitos faktūros už bendrastatybinius ir remonto darbus 2006 m. spalio 16 d. Rangos sutarties pagrindu. Skolininkas, būdamas nemokus, pirmenybę suteikė kitam kreditoriui. 2007 m. rugpjūčio 16 d. Tarpusavio atsiskaitymų trišalis susitarimas nesukėlė bendro skolininko nemokumo, bet sumažino turto, kuriuo buvo užtikrinta kreditorių reikalavimo teisė, vertę. Apie tai, kad UAB „Ardimpas“ yra nemokus, 2007 m. rugpjūčio 16 d. Tarpusavio atsiskaitymų trišalio susitarimo sudarymo metu UAB „Būstas plius“ žinojo, kadangi UAB „Ardimpas“ akcininkai yra UAB „Būstas plius“ steigėjai. Faktą, kad UAB „Ardimpas“ jau nuo 2007 m. rugpjūčio mėnesio faktiškai nebevykdė komercinės-ūkinės veiklos, patvirtina įmonės direktorės 2007 m. rugpjūčio 7 d. raštas Valstybinės darbo inspekcijos Klaipėdos skyriui.

6Klaipėdos apygardos teismas 2008 m. spalio 14 d. sprendimu BUAB „Ardimpas“ ieškinį atmetė.

7Sprendime nurodoma, jog 2007 m. rugpjūčio 16 d. UAB „Ardimpas“, Klaipėdos universitetas ir UAB „Būstas plius“ sudarė trišalį susitarimą dėl tarpusavio atsiskaitymų. UAB „Ardimpas“ sudarė subrangos sutartį su UAB „Būstas plius“ dėl dalies darbų atlikimo. Klaipėdos universitetas likusią dalį sumos - 70 945,07 Lt pervedė į UAB „Būstas plius“ sąskaitą. UAB „Būstas plius“ minėta suma sumažino debitorinį įsiskolinimą rangovui UAB „Ardimpas“, užsakovas Klaipėdos universitetas sumažino būsimą kreditorinį įsiskolinimą rangovui, o rangovas UAB „Ardimpas“ sumažino kreditorinį įsiskolinimą subrangovui UAB „Būstas plius“. Remiantis minėtu susitarimu Klaipėdos universitetas 2007 m. rugpjūčio 24 d. ir 2007 m. spalio 26 d. mokėjimo nurodymais pervedė į UAB „Būstas plius“ sąskaitą 70 945,07 Lt. 2007 m. gruodžio 3 d. UAB „Ardimpas“ buvo iškelta bankroto byla.

8Teismas nurodė, kad tarp UAB „Ardimpas“ ir Klaipėdos universiteto susiklostė rangos teisiniai santykiai. Atliekant Klaipėdos universiteto bendrabučio pastato renovacijos darbus UAB „Ardimpas“ dėl sunkios finansinės padėties nebegalėjo tęsti pradėtų darbų, todėl darbus baigė UAB „Būstas plius“. Šiuo atveju Klaipėdos universitetas buvo užsakovas, UAB „Ardimpas“ – rangovas, UAB „Būstas plius“ – subrangovas. Įstatymas nedraudžia užsakovui tiesiogiai atsiskaityti su subrangovu, kas ir buvo padaryta šiuo atveju. Ginčijamame Trišaliame susitarime nurodyta pinigų suma atiteko UAB „Būstas plius“ už jo, o ne už UAB „Ardimpas“ atliktus darbus. Jei UAB „Būstas plius“ nebūtų atlikęs darbų (UAB „Ardimpas“ savo jėgomis nebegalėjo jų padaryti), tai Klaipėdos universitetas nebūtų turėjęs pareigos sumokėti 70 945,07 Lt. Jeigu nebūtų sudarytas ginčijamas trišalis susitarimas, UAB „Ardimpas“ vis tiek nebūtų gavęs 70 945,07 Lt. Nurodytų aplinkybių pagrindu teismas sprendė, kad ginčijamas sandoris nepažeidė ieškovo kreditorių teisių, todėl ieškovo nurodytomis aplinkybėmis grindžiamo ieškinio netenkino.

9Ieškovo BUAB „Ardimpas“ bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo apeliaciniu skundu prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą. Skunde rašoma:

  1. Ieškovas įrodė visas reikšmingas sandorio pripažinimo negaliojančiu aplinkybes, tačiau teismas jų neįvertino, todėl priėmė nepagrįstą sprendimą. Klaipėdos universitetas už atliktus darbus 70 945,07 Lt turėjo sumokėti ieškovui UAB „Ardimpas“. Atsižvelgiant į 2007 m. rugpjūčio 16 d. Tarpusavio atsiskaitymų trišalio susitarimo sudarymo aplinkybes, taip pat buvusias faktines aplinkybes, yra pagrindas konstatuoti actio Pauliana sąlygas.
  2. Ieškovas neprivalėjo su atsakovu sudaryti 2007 m. rugpjūčio 16 d. Tarpusavio atsiskaitymų trišalio susitarimo. Trišalis susitarimas turėjo įtakos ieškovo mokumui, kuris dėl to sumažėjo. Ieškovas jau 2006 metais bei sudarant 2007 m. rugpjūčio 16 d. Tarpusavio atsiskaitymų trišalį susitarimą buvo faktiškai nemokus. Tą vėliau pripažino ir teismas, iškeldamas bankroto bylą. UAB „Ardimpas“ akcininkai ir vadovas, žinodami, kad įmonė yra nemoki, neinicijavo bankroto bylos iškėlimo, žinodami apie sunkią įmonės finansinę būklę, negalėjimą atsiskaityti su visais kreditoriais, sudarė Tarpusavio atsiskaitymų trišalį susitarimą su įmone, kurios steigėjai yra UAB „Ardimpas“ akcininkai, nuosavybės teise valdantys 90 procentų įmonės akcijų. Nors pagal 2007 m. liepos 18 d. subrangos sutartį, su subrangovu UAB „Būstas plius“ atsiskaityti privalėjo rangovas UAB „Ardimpas“, tačiau už atliktus darbus UAB „Ardimpas“ atsiskaitymo iš užsakovo negavo. Ieškovas, pasirašęs Tarpusavio atsiskaitymų trišalį susitarimą dėl 70 945,07 Lt sumos pervedimo tiesiogiai UAB „Būstas plius“, vienam iš savo kreditorių suteikė pirmenybę prieš kitus kreditorius, pažeidė kitų kreditorių interesus, nes kitų kreditorių reikalavimai net iš dalies nebuvo patenkinti, nors yra didesni už atsakovo. Ieškovas sumažino savo turtą, o iš sumažėjusios vertės turto neužtenka padengti įmonei pareikštų ir patvirtintų kreditorinių reikalavimų. UAB „Ardimpas“, sudarydamas su atsakovu ginčijamą 2007 m. rugpjūčio 16 d. Tarpusavio atsiskaitymų trišalį susitarimą, žinojo, kad pažeidžia kitų savo kreditorių interesus. UAB „Ardimpas“ direktoriui buvo žinoma, kad bendrovės trumpalaikiai įsipareigojimai viršija pusę į balansą įrašyto turto vertės, kad mokėjimo terminai yra praleisti. Ieškovas perleido turtą tokiam kreditoriui, kurio akcininkai yra tie patys asmenys, kaip ir ieškovo, tuo sudarant palankesnes sąlygas prieš kitus kreditorius atgauti skolas iš ieškovo, taip pat perkelti savo verslą. Tarpusavio atsiskaitymų trišalio susitarimo sudarymo metu UAB „Ardimpas“ akcininkai buvo L. K. , kuriam priklausė 35 paprastosios vardinės ieškovo akcijos, ir V. G. , kuriam priklausė 55 paprastosios vardinės UAB „Ardimpas“ akcijos, todėl atsakovo nesąžiningumas preziumuojamas.

10Atsakovas UAB „Būstas plius“ atsiliepimu į ieškovo BUAB „Ardimpas“ bankroto administratoriaus apeliacinį skundą prašo teismo sprendimą palikti nepakeistą. Atsiliepime rašoma, kad Klaipėdos universitetas faktiškai už atliktus darbus su rangovu UAB „Ardimpas“ buvo atsiskaitęs. Dalis darbų už 70 945,07 Lt sumą dar buvo neatlikta. Rangovas UAB „Ardimpas“ tuo metu negalėjo tęsti pradėtų darbų dėl sunkios finansinės padėties, darbų atlikimo terminai jau buvo pradelsti, rangovui grėsė sankcijos bei delspinigiai, o tai būtų dar labiau pabloginę įmonės situaciją. UAB „Ardimpas“, nenorėdamas bloginti savo finansinės situacijos, pasitelkė subrangovą UAB „Būstas plius“ savo prievolei įvykdyti. Suma, kuri pagal trišalį susitarimą atiteko UAB „Būstas plius“, buvo sumokėta už UAB „Būstas plius“ atliktus darbus, o ne už UAB „Ardimpas“ atliktus darbus. Jeigu nebūtų buvęs sudarytas ginčijamas trišalis susitarimas, UAB „Ardimpas“ vis tiek nebūtų gavęs 70 945,07 Lt, todėl teiginiai, jog sudarytas trišalis sandoris turėjo įtakos ieškovo nemokumui, nes esą dėl to sumažėjo jo turtas, yra nepagrįsti. Sudarytas sandoris nepažeidė ieškovo kreditorių teisių.

11Apeliacinis skundas atmestinas.

12Šioje apeliacijoje spręstinas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo sprendimas, kuriuo atmestas ieškinys dėl 2007 m. rugpjūčio 16 d. Tarpusavio atsiskaitymų trišalio susitarimo pripažinimo negaliojančiu, laikytinas pagrįstu ir teisėtu. Šis klausimas sprendžiamas vadovaujantis apelianto skundo faktiniu ir teisiniu pagrindu bei patikrinama, ar nėra absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 320 str.). CPK įtvirtintas ribotos apeliacijos modelis. Apeliacinio proceso paskirtis – patikrinti ginčijamo pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą (CPK 301 str.). Ieškovas ieškinį grindė išimtinai actio Pauliana instituto sąlygų taikymu.

13Teismų praktikoje ne kartą pažymėta, kad CK 6.66 straipsnyje įtvirtinto actio Pauliana instituto paskirtis – ginti kreditorių nuo nesąžiningų skolininko veiksmų, kuriais mažinamas skolininko mokumas ir kartu mažinama kreditoriaus galimybė gauti visišką savo reikalavimo patenkinimą. Tam, kad būtų galima taikyti actio Pauliana institutą, CK 6.66 straipsnyje nustatytos šios sąlygos: kreditorius turi turėti neabejotiną ir galiojančią reikalavimo teisę; ginčijamas sandoris turi pažeisti kreditoriaus teises; turi būti nepraleistas vienerių metų ieškinio senaties terminas; skolininkas neprivalėjo sudaryti ginčijamo sandorio; skolininkas ir sandorį su juo sudaręs asmuo yra nesąžiningi. Galimybė reikšti Pauliano ieškinį (actio Pauliana) pripažįstama ir bankrutuojančios įmonės administratoriui, kuriam tenka įstatyminė teisė ir pareiga ginčyti bankrutuojančios įmonės iki bankroto bylos iškėlimo sudarytus sandorius visais CK nustatytais sandorių negaliojimo pagrindais, įskaitant ir CK 6.66 straipsnį, nes pagal Įmonių bankroto įstatymo nuostatas administratorius gina tiek bankrutuojančios įmonės, tiek ir visų jos kreditorių interesus.

14Iš bylos medžiagos matyti, kad 2006 m. spalio 16 d. tarp Klaipėdos universiteto (užsakovo) ir UAB „Ardimpas“ (rangovo) buvo sudaryta rangos sutartis dėl Klaipėdos universiteto bendrabučio, esančio Statybininkų pr. 43, renovacijos darbų. Šia sutartimi užsakovas įsipareigojo sumokėti rangovui už darbų atlikimą bei užbaigimą ir su jais susijusių defektų pašalinimą nustatytą sutarties sumą ar kitą sumą, kuri gali tapti mokėtina pagal sutarties nuostatas sutartyje numatytu laiku ir būdu. Sutartyje rangovas įvardintas kaip asmuo ar bendrai veikiantys asmenys, kurių pasiūlymas dėl darbų atlikimo buvo priimtas užsakovo (b. l. 15-16, 17-19). UAB „Ardimpas“ (rangovas) ir UAB „Būstas plius“ (subrangovas) 2007 m. liepos 18 d. subrangos sutartimi Nr. 2007/07/18 sutarė, kad subrangovas įsipareigoja atlikti pastato renovacijos darbus pagal su rangovu suderintą sąmatą. Sutarties objektas - Klaipėdoje, Statybininkų pr. 43. Šios sutarties 3.1 punkte nurodyta, kad už sutarties pagrindu faktiškai atliktus darbus rangovas UAB „Ardimpas“ su subrangovu UAB „Būstas plius“ atsiskaito per 14 kalendorinių dienų po atliktų darbų priėmimo-perdavimo akto pateikimo. Atsiskaitymai vykdomi pagal subrangovo išrašytą ir rangovui pateiktą PVM sąskaitą faktūrą (b. l. 55-57). UAB „Ardimpas“, Klaipėdos universitetas ir UAB „Būstas plius“ 2007 m. rugpjūčio 16 d. Tarpusavio atsiskaitymų trišaliu susitarimu sutarė, kad Klaipėdos universitetas už sutarties pagrindu faktiškai atliktus darbus turi sumokėti subrangovui UAB „Būstas plius“. UAB „Ardimpas“ sudarė subrangos sutartį su UAB „Būstas plius“ dėl dalies rangos darbų atlikimo. Šalys susitarė: Klaipėdos universitetas likusią dalį sumos 70 945,07 Lt perveda į UAB „Būstas plius“ atsiskaitomąją sąskaitą; UAB „Būstas plius“ mažina debitorinį įsiskolinimą UAB „Ardimpas“ 70 945,07 Lt sumai; Klaipėdos universitetas sumažina būsimą kreditorinį įsiskolinimą UAB „Ardimpas“ 70 945,07 Lt sumai; UAB „Ardimpas“ sumažina kreditorinį įsiskolinimą UAB „Būstas plius“ 70 945,07 Lt sumai (b. l. 27). Iš bylos įrodymų matyti, kad pagal vieną darbų atlikimo aktą atlikta darbų už 29 580,36 Lt sumą (b. l. 58, 59-61, 66, 67, 68), pagal kitą aktą - už 41 364,71 Lt sumą (b. l. 63, 64-65). Klaipėdos universitetas 2007 m. rugpjūčio 24 d. mokėjimo nurodymu sumokėjo UAB „Būstas plius“ 41 364,71 Lt, o 2007 m. spalio 26 d. mokėjimo nurodymu - 29 580,36 Lt (b. l 28-29).

15Bylos įrodymai taip pat patvirtina, kad Klaipėdos apygardos teismo 2007 m. gruodžio 3 d. nutartimi UAB „Ardimpas“ iškelta bankroto byla (b. l. 7). UAB „Ardimpas“ 2007 m. rugpjūčio 7 d. prašyme, adresuotame Lietuvos Respublikos darbo inspekcijai, nurodyta, kad įmonės finansinė būklė yra sudėtinga, kad įmonės turtas areštuotas, atsiskaitomoji sąskaita užblokuota (b. l. 26). Trečiojo asmens Klaipėdos universiteto atstovas pirmosios instancijos teismo posėdyje nurodė, kad Švietimo ir mokslo ministerija skyrė lėšų universiteto bendrabučio atnaujinimui. Tuo tikslu vyko konkursas, kurį laimėjo UAB „Ardimpas“. 2007 m. vasaros viduryje darbų vykdymas buvo sustojęs, nes UAB „Ardimpas“ nebeturėjo darbininkų. Klaipėdos universitetas privalėjo įsisavinti visus jam skirtus pinigus, su UAB „Ardimpas“ nebuvo galima nutraukti sutarties, nes ji sudaryta viešojo pirkimo pagrindu. Buvo pasiektas susitarimas, kad darbus atliks UAB „Būstas plius“, sąskaitas išrašys UAB „Ardimpas“, o už darbų atlikimą bus sumokėta UAB „Būstas plius“. Visi darbai buvo atlikti laiku. Trečiasis asmuo neturėjo informacijos apie UAB „Ardimpas“ finansinę padėtį (b. l. 111-112).

16Bylos įrodymų bei išdėstytų aplinkybių pagrindu teisėjų kolegija nesutinka su apelianto skundo argumentais, kad teismas neįvertino reikšmingų aplinkybių bei priėmė nepagrįstą sprendimą, nekonstatavęs visų actio Pauliana instituto taikymo sąlygų. Bylos aplinkybės ir įrodymai patvirtina, kad šalis siejo rangos teisiniai santykiai. Ieškovas (apeliantas) nei pirmosios instancijos teismui pateiktuose procesiniuose dokumentuose (b. l. 3-6, 53-54), nei apeliaciniame skunde (b. l. 129-132) neginčija fakto, jog Klaipėdos universiteto bendrabučio renovacijos darbus baigė atlikti UAB „Būstas plius“. Nei ieškiniu, nei apeliaciniu skundu nekeliamos ir negrindžiamos aplinkybės, jog darbus faktiškai būtų atlikęs ne UAB „Būstas plius“, o UAB „Ardimpas“. Bylos įrodymais nepaneigtos aplinkybės, kad dėl sunkios ūkinės finansinės padėties UAB „Ardimpas“ negalėjo tęsti ir nebetęsė nebaigtų pagal rangos sutartį darbų (b. l. 26, 111-112), o juos pabaigė UAB „Būstas plius“. Šios aplinkybės patvirtina, kad susiklosčiusiuose rangos teisiniuose santykiuose Klaipėdos universitetas buvo darbų užsakovas, UAB „Ardimpas“ – rangovas, o UAB „Būstas plius“ - subrangovas. Rangovas turi teisę pasitelkti savo prievolėms įvykdyti kitus asmenis (subrangovus), jeigu įstatymai ar rangos sutartis nenustato, kad užduotį privalo įvykdyti pats rangovas (CK 6.650 str. 1 d.). 2006 m. spalio 16 d. tarp Klaipėdos universiteto (užsakovo) ir UAB „Ardimpas“ (rangovo) sudarytoje rangos sutartyje dėl Klaipėdos universiteto bendrabučio, esančio Statybininkų pr. 43, renovacijos darbų nebuvo draudimo rangovui sudaryti subrangos sutartį, tai yra savo prievolei įvykdyti pasitelkti kitą asmenį. Nurodytos aplinkybės patvirtina, kad šalys sudarė trišalį susitarimą dėl tarpusavio atsiskaitymų, pagal kurį jame nurodyta pinigų suma atiteko subrangovui UAB „Būstas plius“ už šio subrangovo, bet ne rangovo UAB „Ardimpas“ atliktus darbus. Kaip jau pažymėta aukščiau, ieškovas nekėlė ginčo, jog darbus atliko ne UAB „Būstas plius“. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nurodė, kad jeigu subrangovas UAB „Būstas plius“ nebūtų atlikęs darbų, tai Klaipėdos universitetui nebūtų atsiradusi pareiga sumokėti 70 945,07 Lt. Rangovas UAB „Ardimpas“, net jeigu ir nebūtų buvęs sudarytas ginčijamas trišalis susitarimas dėl tarpusavio atsiskaitymų, vis tiek nebūtų gavęs 70 945,07 Lt, nes jis darbų už šią sumą apskritai neatliko. Pirmosios instancijos teismas padarė teisingą ir pagrįstą išvadą, jog ginčijamas sandoris - 2007 m. rugpjūčio 16 d. Tarpusavio atsiskaitymų trišalis susitarimas – nepažeidė ieškovo ar jo kreditorių teisių, todėl ieškinyje nurodytomis aplinkybėmis neturėjo teisinio pagrindo jį tenkinti.

17Teisėjų kolegija bylos įrodymų pagrindu pažymi, kad suma, kuri pagal ginčijamą trišalį susitarimą atiteko UAB „Būstas plius“, buvo sumokėta būtent už UAB „Būstas plius“ faktiškai atliktus darbus. Nėra duomenų, kad Klaipėdos universitetas būtų pervedęs atsakovui UAB „Būstas plius“ pinigus už UAB „Ardimpas“ atliktus darbus ar skolas šiai įmonei. Svarbu atsižvelgti ir į tą aplinkybę, kad minėta subrangos sutartis Nr. 2007/07/18 sudaryta 2007 m. liepos 18 d. (b. l. 55-57), Tarpusavio atsiskaitymų trišalis susitarimas sudarytas 2007 m. rugpjūčio 16 d. (b. l. 27), o UAB „Būstas plius“ darbai atlikti ir už jų atlikimą PVM sąskaitos faktūros išrašytos atitinkamai 2007 m. spalio 4 d. (29 580,36 Lt dydžio sumai - b. l. 58, 59-61) ir 2007 m. rugpjūčio 24 d. (41 364,71 Lt dydžio sumai - b. l. 63, 64-65). Nurodytų įvykių ir veiksmų seka (pirma sudaryta subrangos sutartis, po to sudarytas Tarpusavio atsiskaitymų trišalis susitarimas, kuriuo nustatyta atsiskaitymo su subrangovu UAB „Būstas plius“ tvarka, dar vėliau fiksuojamas darbų, už kuriuos išrašytos sąskaitos faktūros, atlikimas) leidžia daryti pagrįstą išvadą, kad ginčijamu sandoriu ieškovo ar jo kreditorių interesai nebuvo pažeisti, nes įstatymas nedraudžia susitarti dėl užsakovo tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu.

18Apeliacinės instancijos teismas šioje byloje nenustatė visų įstatymo numatytų būtinų sąlygų taikyti actio Pauliana institutą, kuris skirtas specifiniam kreditorių interesų gynimo būdui (CK 6.66 straipsnio nuostatos). Atsižvelgiant į tai, kad darbus faktiškai atliko UAB „Būstas plius“, už kuriuos su juo ir buvo atsiskaityta, teisėjų kolegija negali daryti išvados, jog dėl ginčijamo sandorio - 2007 m. rugpjūčio 16 d. Tarpusavio atsiskaitymų trišalio susitarimo sudarymo buvo pažeistos ieškovo kreditorių teisės, jog vienam iš ieškovo kreditorių buvo suteikta pirmenybė prieš kitus kreditorius. Įvertinus aukščiau nurodytas aplinkybes, kad darbus faktiškai atliko subrangovas UAB „Būstas plius“, už kuriuos jam ir buvo sumokėta, negalima teigti, kad ginčijamą sandorį sudariusios šalys veikė nesąžiningai.

19Pirmosios instancijos teismas tinkamai nustatė faktines bylos aplinkybes, teisingai aiškino ir taikė teisės normas, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą. Ieškovo BUAB „Ardimpas“ bankroto administratoriaus įgalioto asmens apeliacinio skundo argumentai nesudaro teisinio pagrindo skundžiamą sprendimą keisti arba naikinti. Teisėjų kolegija taip pat nenustatė ir absoliučių skundžiamo teismo sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 329 str.).

20Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

21Klaipėdos apygardos teismo 2008 m. spalio 14 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. Ieškovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės (toliau – BUAB)... 4. Ieškovo bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo nurodė, kad vykdydamas... 5. Ieškovo bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo pažymėjo, kad prievolės... 6. Klaipėdos apygardos teismas 2008 m. spalio 14 d. sprendimu BUAB „Ardimpas“... 7. Sprendime nurodoma, jog 2007 m. rugpjūčio 16 d. UAB „Ardimpas“,... 8. Teismas nurodė, kad tarp UAB „Ardimpas“ ir Klaipėdos universiteto... 9. Ieškovo BUAB „Ardimpas“ bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo... 10. Atsakovas UAB „Būstas plius“ atsiliepimu į ieškovo BUAB „Ardimpas“... 11. Apeliacinis skundas atmestinas.... 12. Šioje apeliacijoje spręstinas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo... 13. Teismų praktikoje ne kartą pažymėta, kad CK 6.66 straipsnyje įtvirtinto... 14. Iš bylos medžiagos matyti, kad 2006 m. spalio 16 d. tarp Klaipėdos... 15. Bylos įrodymai taip pat patvirtina, kad Klaipėdos apygardos teismo 2007 m.... 16. Bylos įrodymų bei išdėstytų aplinkybių pagrindu teisėjų kolegija... 17. Teisėjų kolegija bylos įrodymų pagrindu pažymi, kad suma, kuri pagal... 18. Apeliacinės instancijos teismas šioje byloje nenustatė visų įstatymo... 19. Pirmosios instancijos teismas tinkamai nustatė faktines bylos aplinkybes,... 20. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 21. Klaipėdos apygardos teismo 2008 m. spalio 14 d. sprendimą palikti...