Byla 2-57-459/2012

1Šiaulių rajono apylinkės teismo teisėja Raimonda Andrulienė, sekretoriaujant Giedrei Juozapaitienei, dalyvaujant ieškovės M. V. atstovui, advokato padėjėjui Daliui Vaičiuliui, Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovei Jolantai Šiuparienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės M. V. ieškinį ir patikslintą ieškinį atsakovui Ž. V., trečiajam asmeniui UAB Ūkio banko lizingas ir išvadą teikiančiai institucijai Šiaulių rajono savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyriui, dėl santuokos nutraukimo, dėl kito sutuoktinio kaltės, pavardžių po santuokos nutraukimo nustatymo, nepilnamečių vaikų gyvenamosios vietos nustatymo ir išlaikymo jiems priteisimo periodinėmis išmokomis bei išlaikymo įsiskolinimo ne daugiau kaip už trejus metus priteisimo, vaikams mokėtinų lėšų tvarkytojo uzufrukto teise paskyrimo, bendravimo su vaikais tvarkos nustatymo, dėl kreditorinių įsipareigojimų vykdymo tvarkos nustatymo ir dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

2Teismas išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3Ieškovės M. V. atstovas, advokato padėjėjas Dalius Vaičiulis palaikė ieškovės ieškinį ir patikslintą ieškinį bei prašė jį patenkinti visiškai. Prašė nutraukti santuoką, sudarytą 2008-08-01, Telšių rajono savivaldybės administracijos CMS, akto įrašo Nr. 165, dėl atsakovo kaltės. Prašė po santuokos nutraukimo palikti pavardes V., V. ir priteisti iš Ž. V. sūnaus F. V., gimusio ( - ) ir sūnaus N. V., gimusio ( - ), išlaikymui po 400Lt kiekvieną mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis, nuo teismo sprendimo priėmimo dienos iki vaikų F. ir N. pilnametystės. Atstovas nurodė, kad atsakovas niekada nesirūpino šeima, sutuoktine ir vaiku, todėl parašė nuo vyriausiojo sūnaus F. V. gimimo dienos priteisti iš Ž. V. 6400Lt išlaikymo įsiskolinimą, skaičiuojant po 400Lt už praėjusius 16 mėnesių, kas sudaro 6400Lt sumą ir paskirti M. V. uzufrukto teise tvarkyti F. V. ir N. V. išlaikymui priteistas lėšas. Taip pat prašė patvirtinti atsakovo bendravimo su vaikais tvarką pagal ieškovės M. V. pasiūlymą, t.y., kad atsakovas gali už ieškovės namų ribų praleisti su vaikais kas antrą savaitgalį. Po santuokos nutraukimo prašė prievolę mokėti paskolą pagal 2011-03-24 vartojimo kredito sutartį Nr. ( - ) ir prievolę pagal sutartinius įsipareigojimus AB „Swedbankas“, pagal 2010-06-01 sudarytą kreditorinės fiksuotų įmokų kortelės sutartį Nr. ( - ) priteisti ieškovei M. V..

4Atstovas palaikydamas ieškinį ir patikslintą ieškinį paaiškino, kad atsakovas nuo 2010 metų kovo mėnesio paliko šeimą ir su ieškove kartu nebegyvena, bendro ūkio nebeveda. Atsakovas būsto išlaikymui lėšų neskiria, ieškovei nepadeda finansiškai, nėra duomenų apie jo įsidarbinimus, vaikų neišlaiko. Ieškovė su atsakovu susitaikyti nebenori, tvirtai apsisprendė nutraukti santuoką. Atstovas prašė priteisti ieškovei jos patirtas bylinėjimosi išlaidas pagal pridėtus kvitus.

5Atsakovas Ž. V. į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio vietą ir laiką jam pranešta tinkamai. Ieškinio nuorašas jam įteiktas asmeniškai 2011-07-22 (33 b.l.). Patikslintas ieškinys jam įteiktas viešo paskelbimo būdu (97, 115 b.l.). Atsiliepimo į ieškinį ir patikslintą ieškinį per teismo nustatytą terminą atsakovas nepateikė. Atsakovas buvo atvykęs į parengiamąjį posėdį 2011-10-06, kuriame paprašė termino susitaikymui (b.l.58), tačiau daugiau į teismo posėdžius nebeatvyko. Todėl teismas daro išvadą, kad atsakovas demonstruodamas savo pasyvumą ir abejingumą dėl bylos nagrinėjimo rezultato ir ieškinio išsprendimo, jį palikdamas spręsti teismo nuožiūra.

6Trečiojo asmens UAB Ūkio banko lizingas atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio vietą ir laiką jam pranešta tinkamai. Atsileipime į ieškinį (36 b.l.) prašė nagrinėti bylą atstovui nedalyvaujant ir prašė netenkinti ieškovės prašymo, kuriuo įsipareigojimus pagal vartojimo kredito sutartį prašoma laikyti asmenine M. V. prievole.

7Išvadą teikiančios institucijos Šiaulių rajono savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovė Jolanta Šiuparienė palaikė ieškinį dėl vaikų gyvenamosios vietos nustatymo su motina ir dėl išlaikymo nepilnamečiams vaikams priteisimo po 400Lt kiekvieną mėnesį ir siūlė šioje dalyje ieškinį patenkinti visiškai, kadangi tai atitinka vaiko interesus ir poreikius, o vaiko poreikiai turi būti tenkinami maksimaliai. AT yra pasisakęs, kad prisiimta per didelė tėvų socialinė atsakomybė neatleidžia nuo atsakomybės išlaikyti vaiką, todėl tėvo pareiga yra tenkinti vaiko poreikius. Dalyje dėl bendravimo su vaikais, atstovė paaiškino, kad vaikai dar maži, atsakovas jų auklėjime nedalyvauja, tarp jo ir vaikų nėra emocinio ryšio, todėl ieškinys turėtų būti tenkinamas iš dalies, atsakovui leidžiant bendrauti su vaikais ieškovės namuose.

8Ieškinys ir patikslintas ieškinys dalyje dėl santuokos nutraukimo sutuoktinio kaltės tenkintinas visiškai (LR CK 3.26-3.30 str., 3.35-3.36 str., 3.85 str., 3.92 str., CK 3.60 str. - 3.65 str.).

9Dėl santuokos nutraukimo pagrindo.

10Sutuoktinio pareigas numato CK 3.26–3.30 str., 3.35–3.36 str., 3.85 str., 3.92 str. Tai lojalumo, savitarpio pagalbos ir moralinės bei materialiosios paramos, visapusiško rūpinimosi vaikais ir visa šeima bei kitos įstatyme numatytos pareigos.

11Iš bylos medžiagos ir paaiškinimų matyti, kad šalys sudarė santuoką 2008-08-01 Telšių rajono savivaldybės administracijos CMS, akto įrašo Nr. 165 (b.l.7). Ieškovė patikslintame ieškinyje nurodė, kad santuokoje gimė du vaikai: ( - ) gimė sūnus F. V., o ( - ) gimė sūnus N. V.. Akivaizdu, kad abu vaikai tebėra nepilnamečiai.

12Ieškovė kaltina atsakovą neatsakingumu, netinkamu elgesiu, šeimos santykių ir jos negerbimu, šeimos palikimu likimo valiai, be finansinės pagalbos ir emocinės paramos, nusišalinimu nuo vaikų išlaikymo ir auklėjimo, nelojalumu, todėl prašo nutraukti santuoką dėl atsakovo kaltės. Ieškovės atstovas patvirtino, kad sutuoktiniai iš esmės kartu nebegyvena nuo 2010 metų kovo mėnesio ir nebeveda bendro ūkio.

13Iš prašymo atnaujinti bylos nagrinėjimą (63-64 b.l.) akivaizdu, kad atsakovas per jo paties paprašytą terminą susitaikymui ne tik nedėjo pastangų atkurti šeimoje darnius santykius, bet priešingai, siuntė ieškovei užgaulaus turinio sms žinutes, kas patvirtina ieškovės teiginius apie nelojalumą ir nepagarbą jai. Teismui akivaizdu, kad atsakovas nepateikė atsiliepimo į ieškinį, nepateikė įrodymų, kad dėjo pastangas susitaikyti, todėl darytina išvada, kad nepareikšdamas prieštaravimo dėl ieškovės reikalavimų ir teiginių jis nepaneigė ieškovės ir jos atstovo išsakytų kaltinimų.

14Iš atsakovo pasisakymų ir jo elgesio proceso eigoje, bei bylos aplinkybių teismui akivaizdu, kad atsakovas nesijaučia kaltas ir neigiamai savo veiksmų nevertina, tačiau jokių atsakovės kaltę galinčių patvirtinti įrodymų teismui nepateikė, todėl teismas konstatuoja, kad santuoka iširo dėl atsakovo kaltės, nes atsakovas pažeidė pareigą būti lojaliu savo sutuoktinei, kadangi paliko šeimą ir daugiau kaip vienerius metus ja nesirūpina, neišlaiko vaikų, o iš tarnybinio pranešimo akivaizdu, kad yra paskelbta jo paieška per policiją (99 b.l.).

15Sutuoktinis gali reikalauti nutraukti santuoką, jeigu ji faktiškai iširo dėl kito sutuoktinio kaltės. Sutuoktinis pripažįstamas kaltu dėl santuokos iširimo, jei jis iš esmės pažeidė savo kaip sutuoktinio pareigas ir dėl to tapo negalimas bendras sutuoktinių gyvenimas. CK 3.60 str. 3 d. įvardijami atvejai, kuomet yra preziumuojama, kad santuoka iširo dėl kito sutuoktinio kaltės, jei sutuoktinis: 1) nuteisiamas už tyčinį nusikaltimą; 2) yra neištikimas; 3) žiauriai elgiasi su kitu sutuoktiniu ar šeimos nariais; 4) paliko šeimą ir daugiau kaip vienerius metus ja nesirūpina, kurių nenuginčijus, bendras sutuoktinių gyvenimas dėl vieno jų kaltės gali būti pripažintas negalimu. Svarbu nustatyti, kad sutuoktinio pareigų pažeidimas yra esminis, lemiantis santuokos pasibaigimą. Tokiais atvejais būtina nustatyti faktus, leidžiančius preziumuoti vieno iš kurio sutuoktinio kaltę: neištikimybę, nelojalumą, nepagarbą, vengimą remti moraliai ir materialiai, šeimos palikimą ir nesirūpinimą ja daugiau kaip vienerius metus ir kita.

16Kadangi šalys per gana ilgą bylos nagrinėjimo procesą nesusitaikė ir nebeprašo duoti termino susitaikymui, todėl esant šioms aplinkybėms darytina išvada, kad šeima iširo galutinai ir santuoka nutrauktina.

17Santuokos nutraukimo dėl vieno sutuoktinio kaltės teisinės pasekmės.

18Jeigu santuoka nutraukiama dėl vieno sutuoktinio kaltės kitas sutuoktinis turi teisę reikalauti iš kalto dėl santuokos nutraukimo sutuoktinio atlyginti turtinę žalą, susijusią su santuokos nutraukimu, taip pat ir neturtinę žalą, padarytą dėl santuokos nutraukimo (LR CK 3.70 str. 2 d.).

19Pripažinus atsakovą kaltu dėl santuokos iširimo, išlaikymo priteisimo klausimas ieškovei nespręstinas, nes ieškovė to neprašo.

20Dėl pavardžių po ištuokos nustatymo.

21Ieškovė prašė palikti jai santuokinę pavardę.

22Atsakovas prieštaravimą dėl to, kad ieškovė po santuokos nutraukimo pasiliktų santuokinę pavardę neišsakė, todėl po santuokos nutraukimo šalims paliktinos santuokoje turėtos pavardės –V., V..

23

24Dėl nepilnamečių vaikų gyvenamosios vietos nustatymo.

25Ieškinys dalyje dėl išlaikymo nepilnamečiui vaikui priteisimo ir vaikų gyvenamosios vietos nustatymo tenkintinas visiškai (LR CK 3.3 str., 3.190 str., 3.194 str., 3.196 str. 1 d. 1 p.).

26Sprendžiant vaiko gyvenamosios vietos klausimą turėtina omenyje LR CK 3.174 straipsnio 2 dalis, kuri numato, kad teismas ginčą dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo išsprendžia vadovaudamasis išimtinai vaiko interesais. Taikant šias nuostatas atsižvelgtina į tai, kad ginčo santykių teisinis reglamentavimas yra grindžiamas prioritetiniu vaiko teisių ir interesų apsaugos ir gynimo principu (Vaiko teisių konvencijos 3 str. 1 d., CK 3.3 str. 1 d., VTAPĮ 4 str. 1 p.). Todėl tokio pobūdžio ginče teismas įvertina, su kuriuo iš tėvų nustačius vaiko gyvenamąją vietą, tai labiau atitiks nepilnamečio vaiko interesus. Tuo tikslu įvertintinos kiekvieno iš tėvų galimybės ir pastangos užtikrinti teisės normose įtvirtintų pagrindinių vaiko teisių ir pareigų įgyvendinimą, šeimos aplinkos sąlygas, tarp jų tėvo (motinos) asmeninius bruožus ir kiekvieno iš jų realią galimybę sudaryti vaikui tinkamas sąlygas augti ir vystytis, vaiko ir tėvo (motinos) tarpusavio santykius ir jų pobūdį, vaiko prisirišimą prie tėvo (motinos) ir kitų giminaičių, vaiko norus ir kt.

27Iš nustatytų bylos faktinių aplinkybių bei Vaiko teisių apsaugos skyriaus išvados (29, 30, 59-60 b.l.) akivaizdu, kad motina tinkamai rūpinasi savo vaikais, užtikrina jų teises, tarp vaikų ir motinos susiformavęs stiprus emocinis ryšys, su ja vaikų gyvenamoji vieta yra pastovi. Ieškovė su vaikais pastaruoju metu gyvena nuomojame būste. Tuo tarpu vaikų tėvas palikęs šeimą likimo valiai išlaikymo vaikams nemoka ir nepateikė duomenų teismui, kad dalyvauja vaikų auklėjime. Todėl įvertinus byloje surinktus įrodymus teismui akivaizdu, kad šiuo metu vaikams gyvenant su ieškove, mama tinkamai užtikrina reikiamas nepilnamečių vaikų gyvenimo sąlygas, jų aprūpinimą, auklėjimą bei sveikatos priežiūrą, tarp motinos ir vaikų yra susiformavęs tvirtas emocinis ryšys, todėl siekiant užtikrinti vaikų teises į saugią aplinką ir atsižvelgiant į išdėstytus argumentus bei atsakovo neprieštaravimą ieškiniui šioje dalyje bei Vaiko teisių apsaugos skyriaus išvados duomenis, F. V. ir N. V. gyvenamoji vieta nustatytina su motina M. V..

28Dėl nepilnamečių vaikų išlaikymo.

29Ieškinys tenkintinas visiškai (LR CK 3.3 str., 3.190 str., 3.194 str., 3.196 str. 1 d. 1 p.).

30Šeimos santykių teisinis reglamentavimas Lietuvos Respublikoje grindžiamas prioritetiniu vaikų teisių ir interesų apsaugos ir gynimo principu (LR CK 3.3 str.).

31Kadangi išlaikyti savo nepilnamečius vaikus yra abiejų tėvų pareiga, vaikų poreikiai turi būti tenkinami maksimaliai, o akivaizdu, kad atsakovas lėšų vaikų išlaikymui piktybiškai neteikia, todėl spręstinas klausimas dėl priteistino išlaikymo, jo dydžio ir lėšų tvarkytojo uzufrukto teise paskyrimo. AT yra pasisakęs, kad prisiimta per didelė tėvų socialinė atsakomybė neatleidžia nuo atsakomybės išlaikyti vaiką, todėl tėvas taip pat turi pareigą kiek įmanoma geriau patenkinti vaiko poreikius.

32Todėl ieškovės ir jos atstovo ieškinio palaikymas ir paaiškinimas ir atsakovo nepareikštas prieštaravimas ieškiniui bei Vaiko teisių apsaugos tarnybos išvada leidžia daryti išvadą, kad reikalavimas yra pagrįstas. Išlaikymą savo nepilnamečiams vaikams privalo teikti abu tėvai proporcingai savo turtinei padėčiai. Tačiau įstatyminė nuostata dėl tėvų pareigos teikti išlaikymą savo vaikams proporcingai savo turtinei padėčiai negali būti aiškinama formaliai akcentuojant tik tėvų turtinę padėtį ir tuo kuriant prielaidą nukrypti nuo prioritetinio vaikų teisių ir interesų apsaugos ir gynimo principo. Bet kokiu atveju tėvai savo vaikams turi teikti išlaikymą, garantuojantį kuo maksimalesnį socialiai priimtiną poreikių tenkinimo lygį. Nustatytinas išlaikymas turi būti pakankamas tenkinti būtinas vaiko vystymosi sąlygas (Vaiko teisių konvencijos 3, 27 straipsniai, CK 3.155 str., 3.165 str., Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 7-8, 11-14, 18 ir kt. straipsniai). Būtinoms vaiko vystymosi sąlygoms sudaryti turi būti patenkinti vaiko poreikiai maistui, aprangai, būstui, sveikatai, mokslui, poilsiui, laisvalaikiui, kultūriniam ir kitokiam ugdymui.

33Iš bylos duomenų akivaizdu, kad santuokoje šalims ( - ) gimė sūnus F. V. (14 b.l.), o ( - ) gimė sūnus N. V. (111 b.l.), kurie tebėra nepilnamečiai, todėl spręstinas klausimas dėl priteistino išlaikymo ir lėšų tvarkytojo uzufrukto teise paskyrimo, kadangi vaikų poreikius privalo įgyvendinti abu vaiko tėvai. Vaikai gyvena su motina (19, 20 b.l.). Ieškovės pragyvenimo šaltinis yra motinystės pašalpa (18 b.l.).

34Ieškovė reikalaudama nuo vyriausiojo sūnaus F. gimimo, ( - ), t.y. nuo tada, kada atsakovas faktiškai nebesirūpina šeima ir nebeteikė sūnui F. išlaikymo, priteisti 6400Lt išlaikymo įsiskolinimą, skaičiuojant po 400Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis. O nuo teismo sprendimo priėmimo dienos taip pat po 400Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis F. išlaikymui. Tuo tarpu sūnui N. nuo jo gimimo dienos taip pat prašo priteisti iš atsakovo po 400Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis iki abiejų vaikų pilnametystės.

35Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senatas 2005-06-23 nutarimu Nr.54 patvirtinęs „Lietuvos Respublikos teismų praktikos taikant įstatymus, reglamentuojančius tėvų pareigą materialiai išlaikyti savo vaikus, apibendrinimo apžvalgą“ pažymėjo, kad vaikų išlaikymo tiesioginis tikslas yra maksimaliai patenkinti vaiko poreikius ir interesus. Vaikų poreikiai ir interesai yra pagrindiniai kriterijai, nulemiantys išlaikymo dydį ir formą. Analizuojant konkretaus vaiko poreikių turinį ir apimtį, reikalinga atsižvelgti į teisės aktuose įtvirtintas vaiko teises bei į poreikius (maistui, aprangai, būstui, sveikatai, mokslui, poilsiui, laisvalaikiui, kultūriniam bei kitokiam ugdymui), būtinus vaiko vystymosi sąlygoms sudaryti.

36Ieškovės atstovas paaiškino teismui, kad vieno vaiko būtiniausiems poreikiams patenkinti per mėnesį reikalinga skirti vidutiniškai po 800 litų sumą. Abiejų vaikų išlaikymui išlaidos sudaro: maistui 600Lt, rūbams ir avalynei 200Lt, higienos priemonėms 200Lt, būsto išlaikymui 200Lt, laisvalaikiui, ugdymui ir pramogoms 100Lt, transportui 100Lt, vitaminams, vaistams ir sauskelnėms bei kitiems nenumatytiems poreikiams patenkinti 200Lt, iš viso 1600Lt. Duomenų, kad atsakovas gera valia išlaikytų vaikus į bylą nepateikta. Ieškovės atstovo teigimu jis nemoka teismo nutartimi priteisto laikino išlaikymo sūnui F.. Tai patvirtina ir ieškovės prašymas išduoti vykdomąjį raštą (80 b.l.).

37Iš Vaiko teisių apsaugos skyriaus išvados teismui akivaizdu, kad vaikai su motina gyvena nuomojamame būste, todėl darytina išvada, kad ir vaikams skiriamo būsto ploto išlaikymo išlaidos tenka ieškovei vienai. Tai sudaro po 1/3 išlaidų sumos per mėnesį, kuri tenka ir vaikams. Sutiktina su ieškovės atstovo argumentas ir paaiškinimu, jog būsto išlaikymui, maistui, aprangai, avalynei, higienos priemonėms, laisvalaikiui, ugdymui ir pramogoms, transportui, vitaminams, vaistams ir sauskelnėms bei kitiems nenumatytiems poreikiams patenkinti per mėnesį skirtina suma sudaro vidutiniškai 800Lt vienam vaikui. Įvertinat vaiko išlaikymui priteistinos sumos dydį sutiktina su ieškovės teiginiais, kad vaikai auga, nuolat auga ir jų poreikiai, todėl jų tėvas turėtų teikti bent pusę išlaikymo, reikalingo bendriesiems vaikų poreikiams užtikrinti, bei tinkamai pasirūpinti jų buitimi, maitinimu, lavinimu, sveikatos apsauga, papildomu vaikų ugdymu ir laisvalaikio praleidimu bei išlaidomis jų pramogoms.

38Atkreiptinas dėmesys, kad pagal Lietuvos Respublikos galiojančius teisės aktus dėl vaikų maitinimo normų, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. ISAK-1384 „Dėl maitinimo normų nustatymo“ (su pakeitimais 2006 m.) yra patvirtinta maitinimo norma moksleiviams ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų auklėtiniams, išlaikomiems valstybės. Minėtame įsakyme reglamentuojama, kad maitinimo norma parai turi siekti nuo 8,50Lt iki 10,90Lt per parą darbo dienomis, o savaitgaliais 0,60Lt daugiau, jei vaikams yra skiriamas pilnas maitinimas tris kartus per dieną. Lietuvos Respublikos Vyriausybė 1997-06-05 nutarimu Nr.561 (nauja redakcija Žin., 2007, Nr.137-5611) yra patvirtinusi sporto renginių, vykstančių Lietuvoje, dalyvių vienos paros maitinimosi išlaidų piniginių kompensacijų dydžius. Šiuo nutarimu Vyriausybė vaikams, jaunučiams nustatė maitinimosi išlaidų normą 15-25 litų per parą. Teismas sutinka, kad analogiškai tokias pat normas reikalinga taikyti ir vaikams, augantiems šeimose, todėl darytina išvada, kad ieškovės prašoma suma yra pagrįsta ir reali, ženkliai mažesnė už rekomenduojamą sumą skirtiną vien tik pilnaverčiam vaikų maitinimui.

39Atsakovas prieštaravimų teismui dėl ieškovės reikalavimų šioje ieškinio dalyje taip pat nepateikė, todėl darytina išvada, kad sutinka mokėti prašomą sumą.

40Teismas taip pat turi omenyje aplinkybę, kad kiekvienas suaugęs ir brandus žmogus privalo įsisąmoninti, kad priimdamas sprendimą sukurti šeimą ir susilaukti vaikų jis taip pat įgis ir pareigą užtikrinti atitinkamo dydžio išlaikymo teikimą savo nepilnamečiams ir nedarbingiems palikuonims. Tuo tarpu atsakovas susilaukęs dviejų vaikų ir taip pagausinęs išlaikytinių skaičių, nedėjo pastangų gauti atsitinkamo dydžio pajamas, kad teikti jiems išlaikymą. Tai teismui akivaizdu iš pažymų apie asmens įdarbinimus (26, 76, 77, 78, 79, 86 b.l.).

41Todėl atsižvelgiant į aukščiau aptartą bei į ieškovės atstovo argumentus bei paaiškinimus, taip pat vadovaujantis protingumo ir sąžiningumo principais, teismas daro išvadą, kad vaikui išlaikyti per mėnesį ieškovės kaip būtina nurodoma 800 litų pripažintina ne per didele, todėl atsižvelgiant į aukščiau aptartą ieškovės prašoma išlaikymo suma priteistina iš atsakovo.

42Tačiau ieškovė reikalauja išlaikymo ne tik nuo teismo sprendimo priėmimo dienos iki vaikų pilnametystės, bet ir išlaikymo įsiskolinimo už laikotarpį, per kurį atsakovas buvo nusišalinęs nuo pareigos išlaikyti vyriausiąjį sūnų F.. Kadangi akivaizdu, kad atsakovas lėšų vaiko išlaikymui piktybiškai neteikia ne tik nuo šalių apsigyvenimo skyriumi, t.y. 2010 metų kovo mėnesio, bet nuo pat F. gimimo, atsakovas šios ieškovės nurodytos aplinkybės neginčijo, todėl manytina, kad teisė reikalauti išlaikymo nepilnamečiui vaikui atsiranda nuo nurodytos datos, bet ne daugiau kaip už trejus kalendorinius metus atgal (LR CK 3.200 str.). Akivaizdu, kad nuo vaiko gimimo, t. y. ( - ) iki ieškinio pareiškimo teismui dienos dar nėra praėję treji metai. Tuo tarpi ieškovė prašo priteisti išlaikymą tik už 16 mėnesių atgal. Remiantis aptartu teismo nustatytina išlaikymo suma, po 400Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis, priteistina iš atsakovo už praėjusius 16 mėnesių, kas sudaro 6400Lt sumą. Tai yra ne daugiau kaip trejus metus iki ieškovei kreipiantis į teismą su ieškiniu.

43Jeigu tėvų valdžia priklauso vienam iš nepilnamečio vaiko tėvų, tai vaiko turtą uzufrukto teise tvarko tik šis tėvas arba motina. Ištuokos ar gyvenimo skyrium atveju turto tvarkymo teisė priklauso tam iš tėvų, su kuriuo lieka gyventi vaikas (LR CK 3.190 str. 1 d.). Todėl kai priteistinas išlaikymas nepilnamečiui vaikui, taip pat skirtinas ir vaikui mokamų lėšų tvarkytojas uzufrukto teise. Šiuo atveju vaiko motina M. V. skirtina ir vaikams mokėtinų lėšų tvarkytoja uzufrukto teise.

44Įsiteisėjus teismo sprendimui panaikintinos 2011-07-20 teismo nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės, laikinasis materialinis išlaikymas nepilnamečiui sūnui F. V. (27 b.l.).

45Dėl bendravimo su vaikais tvarkos nustatymo.

46Ieškinys ir patikslintas ieškinys dėl bendravimo su vaikais tenkintinas dalinai.

47Tėvas ar motina, negyvenantys kartu su vaiku, turi teisę ir pareigą bendrauti su vaiku ir dalyvauti jį auklėjant (LR CK 3.170 str.).

48Įvertinęs ieškovės nuomonę ir Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovės poziciją, turėdamas omenyje bylos dokumentus, teismas daro išvadą, kad vaikų tėvas turi teisę bendrauti su savo nepilnamečiais vaikais ir, kad toks bendravimas nekenks vaikų interesams. Tačiau turint omenyje, kad atsakovas iki šiol su vaikais nebendravo gana ilgą laiko tarpą, kad būtų bendravę su jauniausiuoju sūnumi N. iš viso nėra duomenų, todėl sutiktina su vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovės nuomone, jog vaikų emocinis ryšys su tėvu nėra susiformavęs iš viso. Dėl aukščiau aptarto vaikų bendravimas su tėvu nustatytinas ieškovės namuose, iš anksto suderinus tėvo apsilankymo laiką su vaikų motina. Netenkintinas ieškovės pasiūlymas, kad atsakovas gali praleisti su vaikais kas antrą savaitgalį, t.y. už ieškovės namų ribų.

49

50Dėl kilnojamojo turto padalinimo.

51Iš ieškovės paaiškinimo ir byloje esančių įrodymų (9-10, 11-12 b.l.) matyti, kad V. šeima nekilnojamojo ir kilnojamojo turto neįsigijo. Atsakovas dėl šio ieškovės teiginio prieštaravimų teismui nepateikė, todėl nesant duomenų apie turtą, turto padalijimo klausimas nespręstinas.

52 Dėl įsipareigojimų kreditoriams paskirstymo.

53Pagal LR CK 3.109 str. 1 d. 5 p., 6 p., iš bendro sutuoktinių turto vykdomos prievolės, susijusios su sandorių, sudarytų vieno sutuoktinio, kai yra kito sutuoktinio sutikimas, arba kito sutuoktinio vėliau patvirtintų, taip pat prievolės, atsiradusios iš sandorių, kuriems sudaryti kito sutuoktinio sutikimo nereikėjo, jeigu jie buvo sudaryti šeimos interesais; solidariosios sutuoktinių prievolės. LR CK 3.109 str. 3 d. numatyta, kad solidarioji sutuoktinių prievolė neatsiranda, jeigu vienas sutuoktinis be kito sutuoktini sutikimo ima paskolą ar perka prekių išsimokėtinai, kai tai nėra būtina bendriems šeimos poreikiams tenkinti.

54Išbylos duomenų akivaizdu, kad 2011-03-24 pagal vartojimo kredito sutartį Nr. ( - ), M. V. buvo suteikta 1398,06Lt paskola, kurios grąžinimo terminas baigiasi 2012-09-28 (15-16 b.l.).

55Teismas spręsdamas prievolių padalinimo klausimą turi omenyje banko nuomonę (36, 116 b.l.), kad abu sutuoktinai turėtų būti solidarūs banko skolininkai, tačiau daro išvadą, kad pareiga grąžinti paskolą priskirtina ieškovei vienai. Tokią išvadą teismas daro todėl, kad Ūkio banko lizingas suteikė ieškovei vartojimo kreditą baldų įsigijimui (37, 38 b.l.), tačiau ieškovė ieškinyje nurodė, kad santuokos metu šalys bendrosios jungtinės nuosavybės teise turto neįgijo. Atsakovas dėl šio ieškovės teiginio prieštaravimų teismui nepateikė. Remiantis LR CK 3.109 str. 3 d. darytina išvada, kad solidarioji sutuoktinių prievolė neatsirado, nes ieškovė pirko prekių išsimokėtinai, be kito sutuoktini sutikimo kai tai nebuvo būtina bendriems šeimos poreikiams tenkinti. Manytina, kad išsimokėtinai pirkti baldai atiteko jai vienai, todėl ir pareiga pabaigti išmokėti kreditą tenka tik ieškovei. Atsižvelgiant į aikščiau aptartą ieškovei priteistina prievolė mokėti paskolą pagal 2011-03-24 vartojimo kredito sutartį Nr. ( - ).

56Tenkintinas ieškinio patikslintas ieškinio reikalavimas dalyje dėl sutartinių įsipareigojimų pagal M. V. ir AB „Swedbankas 2010-06-01 sudarytą kreditorinės fiksuotų įmokų kortelės sutartį Nr. ( - ) palikti vykdyti M. V.. Nors ieškovė nepateikė duomenų apie sutartį, tačiau esant jos prašymui ir nuorodai apie naudojimąsi kortele bei nesant duomenų, kad tai galėtų pažeisti atsakovo interesus, toks reikalavimas pripažintinas nepažeidžiančiu šalių interesų pusiausvyros, todėl tikėtina ieškovės nurodyta aplinkybe.

57Dėl bylinėjimosi išlaidų

58Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (LR CPK 93 str. 1 d.)

59Ieškovė pareikšdama ieškinį sumokėjo valstybei 137Lt dydžio žyminį mokestį (8 b.l.). Kadangi ieškinys tenkintinas visiškai, šios jos patirtos išlaidos priteistinos iš atsakovo.

60Ieškovė taip pat pateikė įrodymus, kad ji patyrė išlaidas dėl teisinės pagalbos. Iš pateiktų kvitų akivaizdu, kad ieškovė už konsultacijas ir ieškinio paruošimą UAB „Tikroji turto kaina“ Skyrybų centrui sumokėjo 1500 Lt sumą (21, 23, 24, 25 b.l.). Byloje yra dokumentas, kad ieškovė 2011-12-01 sudarė atstovavimo sutartį su advokato padėjėju D.V. (72 b.l.), tačiau dokumentų apie šiam atstovui sumokėtas sumas teismui nepateikė. Kadangi ieškinys tenkintinas visiškai todėl šių išlaidų suma jai taip pat priteistina iš atsakovo.

61Žyminio mokesčio dydis nuo reikalavimo priteisti išlaikymą periodinėmis išmokomis sudaro 288Lt, o žyminio mokesčio dydis nuo reikalavimo priteisti 6400Lt dydžio išlaikymo įsiskolinimą sudaro 192Lt sumą. Nuo žyminio mokesčio už reikalavimą priteisti išlaikymą ieškovė buvo atleista įstatymo, todėl priimant sprendimą žyminis mokestis valstybei priteistinas iš atsakovo.

62Iš atsakovo taip pat priteistinos išlaidos susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (LR CPK 88 str. 1 d. 3 p.), valstybei.

63Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 260 str., 263 str., 265 str., 268 str., 270 str., teismas

Nutarė

64Ieškovės M. V. ieškinį ir patikslintą ieškinį patenkinti visiškai.

65Nutraukti santuoką tarp Ž. V., a.k( - ) gimusio ( - ), ( - ) ir M. V. (ikisantuokinė pavardė K.), a.k( - ) gimusios ( - ), ( - ), sudarytą 2008-08-01, Telšių rajono savivaldybės administracijos CMS, akto įrašo Nr. 165, dėl atsakovo kaltės.

66Po santuokos nutraukimo palikti pavardes: V., V..

67Priteisti iš Ž. V. išlaikymą sūnui F. V., a.k( - ) gimusiam ( - ) ir sūnui N. V., a.k( - ) gimusiam ( - ), po 400Lt (keturis šimtus litų) kiekvieną mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis, nuo teismo sprendimo priėmimo dienos iki vaikų F. ir N. pilnametystės.

68Priteisti iš Ž. V. 6400Lt (šešis tūkstančius keturis šimtus litų) sūnaus F. V., a.k( - ) gimusio ( - ), išlaikymo įsiskolinimą, skaičiuojant po 400Lt už praėjusį 16 mėnesių laikotarpį.

69Paskirti M. V. tvarkyti F. V. ir N. V. išlaikymui priteistas lėšas uzufrukto teise.

70Ieškovės M. V. ieškinį ir patikslintą ieškinį dalyje dėl bendravimo su vaikais tvarkos nustatymo patenkinti iš dalies ir nustatyti taip:

71Atsakovas Ž. V. gali bendrauti su vaikais F. V. ir N. V. ieškovės namuose, apsilankymo laiką iš anksto suderinęs su vaikų motina. Netenkinti ieškovės pasiūlymo, kad atsakovas gali už ieškovės namų ribų praleisti su vaikais kas antrą savaitgalį.

72Po santuokos nutraukimo prievoles padalinti sekančiai:

73Priteisti ieškovei M. V. prievolę mokėti paskolą pagal 2011-03-24 vartojimo kredito sutartį Nr. ( - ).

74Priteisti ieškovei M. V. prievolę vykdyti pagal sutartinius įsipareigojimus AB „Swedbankas“, pagal 2010-06-01 sudarytą kreditorinės fiksuotų įmokų kortelės sutartį Nr. ( - ).

75Priteisti iš atsakovo Ž. V. ieškovei M. V., 1500Lt (vieną tūkstantį penkis šimtus litų) jos patirtų išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

76Įsiteisėjus sprendimui panaikinti 2011-07-20 teismo nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones, laikinąjį materialinį išlaikymą nepilnamečiui sūnui F. V..

77Priteisti iš atsakovo Ž. V. 137Lt (vieną šimtą trisdešimt septynis litus) M. V., jos sumokėto valstybei žyminio mokesčio.

78Priteisti iš atsakovo Ž. V. 288Lt (du šimtus aštuoniasdešimt aštuonis litus) žyminio mokesčio sumą valstybei, nuo reikalavimo priteisti išlaikymą kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis.

79Priteisti iš atsakovo Ž. V. 192Lt (vieną šimtą devyniasdešimt du litus) žyminio mokesčio sumą valstybei, nuo reikalavimo priteisti 6400Lt išlaikymo įsiskolinimą.

80Priteisti iš atsakovo Ž. V. 100,40Lt (vieną šimtą litų 40ct) valstybei, teismo patirtų procesinių dokumentų siuntimo išlaidų.

81Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Šiaulių apygardos teismui per šį teismą.

82Sprendimo nuorašą per tris dienas nuo įsiteisėjimo išsiųsti Telšių rajono savivaldybės administracijos CMS, santuokos nutraukimui užregistruoti.

83Sprendimo nuorašą po įsiteisėjimo išsiųsti Centrinės hipotekos įstaigos Vedybų sutarčių registrui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių rajono apylinkės teismo teisėja Raimonda... 2. Teismas išnagrinėjęs bylą,... 3. Ieškovės M. V. atstovas, advokato padėjėjas Dalius Vaičiulis palaikė... 4. Atstovas palaikydamas ieškinį ir patikslintą ieškinį paaiškino, kad... 5. Atsakovas Ž. V. į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio vietą ir laiką... 6. Trečiojo asmens UAB Ūkio banko lizingas atstovas į teismo posėdį neatvyko,... 7. Išvadą teikiančios institucijos Šiaulių rajono savivaldybės Vaiko teisių... 8. Ieškinys ir patikslintas ieškinys dalyje dėl santuokos nutraukimo... 9. Dėl santuokos nutraukimo pagrindo.... 10. Sutuoktinio pareigas numato CK 3.26–3.30 str., 3.35–3.36 str., 3.85 str.,... 11. Iš bylos medžiagos ir paaiškinimų matyti, kad šalys sudarė santuoką... 12. Ieškovė kaltina atsakovą neatsakingumu, netinkamu elgesiu, šeimos santykių... 13. Iš prašymo atnaujinti bylos nagrinėjimą (63-64 b.l.) akivaizdu, kad... 14. Iš atsakovo pasisakymų ir jo elgesio proceso eigoje, bei bylos aplinkybių... 15. Sutuoktinis gali reikalauti nutraukti santuoką, jeigu ji faktiškai iširo... 16. Kadangi šalys per gana ilgą bylos nagrinėjimo procesą nesusitaikė ir... 17. Santuokos nutraukimo dėl vieno sutuoktinio kaltės teisinės pasekmės.... 18. Jeigu santuoka nutraukiama dėl vieno sutuoktinio kaltės kitas sutuoktinis... 19. Pripažinus atsakovą kaltu dėl santuokos iširimo, išlaikymo priteisimo... 20. Dėl pavardžių po ištuokos nustatymo. ... 21. Ieškovė prašė palikti jai santuokinę pavardę.... 22. Atsakovas prieštaravimą dėl to, kad ieškovė po santuokos nutraukimo... 23. ... 24. Dėl nepilnamečių vaikų gyvenamosios vietos nustatymo.... 25. Ieškinys dalyje dėl išlaikymo nepilnamečiui vaikui priteisimo ir vaikų... 26. Sprendžiant vaiko gyvenamosios vietos klausimą turėtina omenyje LR CK 3.174... 27. Iš nustatytų bylos faktinių aplinkybių bei Vaiko teisių apsaugos skyriaus... 28. Dėl nepilnamečių vaikų išlaikymo.... 29. Ieškinys tenkintinas visiškai (LR CK 3.3 str., 3.190 str., 3.194 str., 3.196... 30. Šeimos santykių teisinis reglamentavimas Lietuvos Respublikoje grindžiamas... 31. Kadangi išlaikyti savo nepilnamečius vaikus yra abiejų tėvų pareiga,... 32. Todėl ieškovės ir jos atstovo ieškinio palaikymas ir paaiškinimas ir... 33. Iš bylos duomenų akivaizdu, kad santuokoje šalims ( - ) gimė sūnus F. V.... 34. Ieškovė reikalaudama nuo vyriausiojo sūnaus F. gimimo, ( - ), t.y. nuo tada,... 35. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senatas 2005-06-23 nutarimu Nr.54 patvirtinęs... 36. Ieškovės atstovas paaiškino teismui, kad vieno vaiko būtiniausiems... 37. Iš Vaiko teisių apsaugos skyriaus išvados teismui akivaizdu, kad vaikai su... 38. Atkreiptinas dėmesys, kad pagal Lietuvos Respublikos galiojančius teisės... 39. Atsakovas prieštaravimų teismui dėl ieškovės reikalavimų šioje ieškinio... 40. Teismas taip pat turi omenyje aplinkybę, kad kiekvienas suaugęs ir brandus... 41. Todėl atsižvelgiant į aukščiau aptartą bei į ieškovės atstovo... 42. Tačiau ieškovė reikalauja išlaikymo ne tik nuo teismo sprendimo priėmimo... 43. Jeigu tėvų valdžia priklauso vienam iš nepilnamečio vaiko tėvų, tai... 44. Įsiteisėjus teismo sprendimui panaikintinos 2011-07-20 teismo nutartimi... 45. Dėl bendravimo su vaikais tvarkos nustatymo.... 46. Ieškinys ir patikslintas ieškinys dėl bendravimo su vaikais tenkintinas... 47. Tėvas ar motina, negyvenantys kartu su vaiku, turi teisę ir pareigą... 48. Įvertinęs ieškovės nuomonę ir Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovės... 49. ... 50. Dėl kilnojamojo turto padalinimo.... 51. Iš ieškovės paaiškinimo ir byloje esančių įrodymų (9-10, 11-12 b.l.)... 52. Dėl įsipareigojimų kreditoriams paskirstymo.... 53. Pagal LR CK 3.109 str. 1 d. 5 p., 6 p., iš bendro sutuoktinių turto vykdomos... 54. Išbylos duomenų akivaizdu, kad 2011-03-24 pagal vartojimo kredito sutartį... 55. Teismas spręsdamas prievolių padalinimo klausimą turi omenyje banko nuomonę... 56. Tenkintinas ieškinio patikslintas ieškinio reikalavimas dalyje dėl... 57. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 58. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 59. Ieškovė pareikšdama ieškinį sumokėjo valstybei 137Lt dydžio žyminį... 60. Ieškovė taip pat pateikė įrodymus, kad ji patyrė išlaidas dėl teisinės... 61. Žyminio mokesčio dydis nuo reikalavimo priteisti išlaikymą periodinėmis... 62. Iš atsakovo taip pat priteistinos išlaidos susijusios su procesinių... 63. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 260 str., 263 str., 265 str.,... 64. Ieškovės M. V. ieškinį ir patikslintą ieškinį patenkinti visiškai.... 65. Nutraukti santuoką tarp Ž. V., a.k( - ) gimusio ( - ), ( - ) ir M. V.... 66. Po santuokos nutraukimo palikti pavardes: V., V..... 67. Priteisti iš Ž. V. išlaikymą sūnui F. V., a.k( - ) gimusiam ( - ) ir... 68. Priteisti iš Ž. V. 6400Lt (šešis tūkstančius keturis šimtus litų)... 69. Paskirti M. V. tvarkyti F. V. ir N. V. išlaikymui priteistas lėšas uzufrukto... 70. Ieškovės M. V. ieškinį ir patikslintą ieškinį dalyje dėl bendravimo su... 71. Atsakovas Ž. V. gali bendrauti su vaikais F. V. ir N. V. ieškovės namuose,... 72. Po santuokos nutraukimo prievoles padalinti sekančiai:... 73. Priteisti ieškovei M. V. prievolę mokėti paskolą pagal 2011-03-24 vartojimo... 74. Priteisti ieškovei M. V. prievolę vykdyti pagal sutartinius įsipareigojimus... 75. Priteisti iš atsakovo Ž. V. ieškovei M. V., 1500Lt (vieną tūkstantį... 76. Įsiteisėjus sprendimui panaikinti 2011-07-20 teismo nutartimi taikytas... 77. Priteisti iš atsakovo Ž. V. 137Lt (vieną šimtą trisdešimt septynis litus)... 78. Priteisti iš atsakovo Ž. V. 288Lt (du šimtus aštuoniasdešimt aštuonis... 79. Priteisti iš atsakovo Ž. V. 192Lt (vieną šimtą devyniasdešimt du litus)... 80. Priteisti iš atsakovo Ž. V. 100,40Lt (vieną šimtą litų 40ct) valstybei,... 81. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Šiaulių... 82. Sprendimo nuorašą per tris dienas nuo įsiteisėjimo išsiųsti Telšių... 83. Sprendimo nuorašą po įsiteisėjimo išsiųsti Centrinės hipotekos įstaigos...