Byla 2A-1512/2014
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimo panaikinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Kazio Kailiūno, Nijolės Piškinaitės (pirmininkė ir pranešėja) ir Dalios Višinskienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Salvus Baltija“ apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2014 m. birželio 10 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-1906-260/2014 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Salvus Baltija“ ieškinį atsakovui Druskininkų savivaldybės administracijai, dalyvaujant trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Eco inžinerija“, dėl perkančiosios organizacijos sprendimo panaikinimo, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas UAB „Salvus Baltija“ prašė panaikinti atsakovo Druskininkų savivaldybės administracijos 2014 m. kovo 21 d. sprendimą pripažinti trečiojo asmens UAB „Eco inžinerija“ pasiūlymą laimėjusiu viešąjį konkursą.

4Ieškovas nurodė, kad dalyvavo atsakovo vykdytame supaprastintame atvirame konkurse „Druskininkų Mikalojaus Konstantino Čiurlionio meno mokyklos pastato ( - ), šildymo sistemos modernizavimo projekto parengimas, darbų atlikimas“. Perkančioji organizacija 2014 m. kovo 21 d. raštu informavo, kad nustatyta pasiūlymų eilė ir pirkimo laimėtoju pripažintas trečiojo asmens UAB „Eco inžinerija“ pasiūlymas. Nesutikęs su tokiu atsakovo sprendimu, jis (ieškovas) 2014 m. kovo 25 d. pateikė pretenziją, kuri 2014 m. kovo 31 d. buvo atmesta.

5Ieškovo nesutikimo su atsakovo sprendimu motyvai: pirkimo dokumentų 3.3 punkte, be kitų reikalavimų, buvo nustatyta, kad tiekėjas turi verstis veikla, reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti: statybos ir (ar) architektūros ir inžinerijos veikla; tiekėjas turi teisę atlikti ypatingų statinių specialiuosius darbus (statinių kategorija: ypatingi statiniai; statinių grupė: negyvenamieji pastatai; darbo sritis: statinio šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo inžinerinių sistemų įrengimas); tiekėjas taip pat turi atlikti šilumos punktų iki 1MW (kartu su pastatų šildymo ir karšto vandens sistemomis) eksploatavimo darbus. Atsakovas 2014 m. vasario 5 d. ir 2014 m. vasario 7 d. raštuose dėl pirkimo dokumentų paaiškino, kad tiekėjas privalo ne tik atlikti montavimo ir projektavimo darbus, bet ir elektros, automatikos sistemų montavimo ir derinimo darbus, turi atlikti visus apdailos atstatymo darbus. Ieškovas mano, kad trečiasis asmuo UAB „Eco inžinerija“ neatitiko kvalifikacinių reikalavimų, todėl jo pasiūlymas turėjo būti atmestas, nes VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro išduotame atestate nėra įrašų, kad jis (trečiasis asmuo) gali atlikti apdailos, statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimo, procesų valdymo ir automatizacijos sistemos įrengimo darbus.

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

7Kauno apygardos teismas 2014 m. birželio 10 d. sprendimu ieškinį atmetė ir priteisė atsakovui iš ieškovo 10 164 Lt bylinėjimosi išlaidų.

8Teismas pripažino pagristus atsakovo ir trečiojo asmens argumentus, kad perkančioji organizacija neturėjo pagrindo pripažinti, jog konkurso dalyvis UAB „Eco inžinerija“ neturi reikiamos kvalifikacijos perkamiems darbams atlikti. Pirkimo dokumentų 3.3 punkto 1 lentelės 7 punkte nustatyta, kad tiekėjas turi atlikti ypatingų statinių specialiuosius statybos darbus (statinių kategorija: ypatingi statiniai; statinių grupė: negyvenamieji pastatai; darbo sritis: statinio šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo inžinerinių sistemų įrengimas), o 8 punktas nustatė, kad tiekėjas turi turėti teisę atlikti šilumos punktų iki 1MW (kartu su pastatų šildymo ir karšto vandens sistemomis) eksploatavimo darbus. Trečiasis asmuo UAB „Eco inžinerija“ pateikė perkančiajai organizacijai VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro išduotą kvalifikacijos atestatą Nr. 7018, kuriame nurodyta, kad trečiajam asmeniui suteikiama teisė būti ypatingo statinio statybos rangovu; statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, inžineriniai tinklai: vandentiekio, šilumos tiekimo, nuotekų šalinimo; statybos darbų sritys: vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas, statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įdiegimas, šilumos tiekimo tinklų tiesimas, statinio šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo inžineriniu sistemų įrengimas. Teismas sprendė, kad trečiasis asmuo visiškai atitiko konkurso sąlygų 3.3 punkto 1 lentelės 7 punkto reikalavimus. Be to, trečiasis asmuo pateikė ir Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos atestatą, leidžianti eksploatuoti šilumos įrenginius ir turbinas Nr. T-1134 ir UAB „Eco inžinerija“ teisė vykdyti šilumos įrenginių iki 1,4 MPa slėgio remonto, slėgio bandymo, technologinio valdymo ir techninės priežiūros, slėgio apsaugos, automatikos, valdymo sistemų eksploatavimo darbus; šilumos tinklų iki 100 mm sąlyginio skersmens DN remonto, bandymo, technologinio valdymo ir techninės priežiūros darbus; šilumos tinklų iki 1 MW eksploatavimo darbus; pastatų oro kondicionavimo sistemų, kurių vardinė atiduodamoji galia didesnė kaip 12 kW, atitikties energetinio efektyvumo reikalavimams tikrinimo darbus. Iš to teismas sprendė, kad trečiasis asmuo atitiko ir konkurso sąlygų 3.3 punkto 1 lentelės 8 punkte nustatytus reikalavimus ir perkančioji organizacija neturėjo pagrindo pripažinti, kad trečiasis asmuo neturi reikiamos kvalifikacijos perkamiems darbams atlikti.

9Netenkinęs ieškinio, teismas priteisė atsakovui iš ieškovo 10 164 Lt advokato pagalbos išlaidų. Įvertinęs bylos pobūdį bei tai, kad atsakovas teikė atsiliepimą į ieškinį bei patikslintą ieškinį, dalyvavo dviejuose teismo posėdžiuose, teismas sprendė, kad prašomos priteisti bylinėjimosi išlaidos nėra neprotingai didelės.

10III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

11Ieškovas UAB „Salvus Baltija“ pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2014 m. birželio 10 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį patenkinti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Sprendimas yra nemotyvuotas. Teismas pažeidė CPK 270 straipsnio 4 dalies nuostatas, nes tik chronologiškai aprašė faktines bylos aplinkybes ir konstatavo, kad sutinka su atsakovo ir trečiojo asmens argumentais.
  2. Trečiajam asmeniui UAB „Eco inžinerija“ išduotame kvalifikacijos atestate nėra įrašų, jog jis (trečiasis asmuo) gali atlikti apdailos, statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimo, procesų valdymo ir automatizacijos sistemų įrengimo darbus, todėl pirkimą laimėjęs tiekėjas negali atlikti šių darbų ir negalėjo būti pripažintas atitinkančiu kvalifikacinius reikalavimus. Darbus, kuriuos pagal pirkimo dokumentus pirko atsakovas, apsprendžia ne perkamų darbų pavadinimas, bet faktinis perkamų reikalingų darbų turinys. Pirkime dalyvaujantis tiekėjas, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, privalo turėti atitinkamą sertifikatą su jame išvardintais leidžiamais atlikti darbais. Atsakovas tyčia ar dėl aplaidumo pirkimo dokumentuose nenurodė visų konkrečių darbų, kuriuos reikės atlikti įmonei, laimėjusiai konkursą, taip sudarydamas sąlygas konkursą laimėti trečiajam asmeniui UAB „Eco inžinerija“, kuris neturėjo teisės atlikti visų atsakovo perkamų darbų, t. y. neturėjo teisės atlikti ypatingo statinio apdailos darbų, statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimo, procesų valdymo ir automatizacijos sistemų įrengimo darbų.
  3. Teismas priteisė atsakovo patirtas bylinėjimosi išlaidas advokato pagalbai (10 164 Lt), kurios viršija teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose nustatytus maksimalius dydžius, ir taip pažeidė CPK 98 straipsnio 2 dalį. Bylinėjimosi išlaidos turi būti sumažintos.

12Atsakovas Druskininkų savivaldybės administracija pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą ir prašo jį atmesti, ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

  1. Apeliantas nepagrįstai teigia, jog teismo sprendimas neatitinka CPK 270 straipsnio 4 dalies nuostatų. Teismas motyvuojamojoje dalyje aptarė įrodymus, kuriais grindžiamos išvados, nurodė argumentus, įstatymus bei kitus teisės aktus.
  2. Pirkimo objektas – mokyklos pastato šildymo sistemos modernizavimo projekto parengimas, darbų atlikimas. Atsakovas 2014 m. vasario 5 d. rašte „Dėl pirkimo dokumentų paaiškinimo“ buvo nurodęs, jog skaičiuojant pasiūlymo kainą turi būti įvertinti visi apdailos atstatymo darbai po šildymo sistemos montavimo, o 2014 m. vasario 7 d. rašte „Dėl pirkimo dokumentų paaiškinimo“ nurodė, jog šildymo sistemos modernizavimo darbai apima darbų metu pažeistos apdailos atstatymo darbus. Šie darbai nelaikytini atskirais atsakovo įsigyjamais darbais, nes jie susiję su šildymo sistemos modernizavimo darbais. Teismas sprendime vertino trečiojo asmens perkančiajai organizacijai pateiktus dokumentus, t. y. VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro išduotą kvalifikacijos atestatą Nr. 7018, kuriame nurodyta, jog UAB „Eco inžinerija“ suteikiama teisė būti ypatingo statinio statybos rangovu bei Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos atestatą eksploatuoti šilumos įrenginius ir turbinas Nr. T-1134, kuris pagrindžia, jog trečiasis asmuo turi teisę atlikti šilumos punktų iki 1MW eksploatavimo darbus. Taigi UAB „Eco inžinerija“ visiškai atitiko konkurso sąlygų 3.3 punkto 1 lentelės 7 ir 8 punktuose nustatytus reikalavimus. Perkančioji organizacija tinkamai įvertino trečiojo asmens kvalifikaciją, t. y. įsitikino, jog jis (trečiasis asmuo) gali vykdyti visus atsakovo perkamus darbus.
  3. Nesutinka su apelianto skundo argumentu, jog atsakovas tyčia ar dėl aplaidumo konkurso sąlygose nenurodė visų konkrečių darbų, kuriuos turės atlikti tiekėjas. Apeliantas nei pretenzijoje, nei ieškinyje neginčijo konkurso sąlygų teisėtumo.
  4. Nesutinka su apeliantu, kad priteistos per didelės bylinėjimosi išlaidos. Tokios išlaidos priteistos, įvertinus bylos pobūdį, teismui teiktus procesinius dokumentus, posėdžių skaičių.

13IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14Apeliacinis skundas netenkintinas.

15Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųstos teismo sprendimo dalies teisėtumą ir pagrįstumą, analizuoja apeliaciniame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.

16Byloje nustatyta, kad atsakovas Druskininkų savivaldybės administracija paskelbė supaprastintą atvirą konkursą „Druskininkų Mikalojaus Konstantino Čiurlionio meno mokyklos pastato ( - ), šildymo sistemos modernizavimo projekto parengimas, darbų atlikimas“. Ieškovas UAB „Salvus Baltija“ pateikė pasiūlymą. Perkančioji organizacija 2014 m. kovo 21 d. raštu informavo apie sudarytą pasiūlymų eilę ir pirkimo laimėtoju paskelbė trečiojo asmens UAB „Eco inžinerija“ pateiktą pasiūlymą. Nesutikdamas su tokiu perkančiosios organizacijos sprendimu, apeliantas pasinaudojo ikiteismine ginčo sprendimo tvarka, pateikęs Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) reikalavimus atitinkančią pretenziją, kuri buvo atmesta.

17Ginčas nagrinėjamoje byloje kilęs dėl konkursą laimėjusio tiekėjo UAB „Eco inžinerija“ pasiūlymo atitikimo pirkimo sąlygų 3.3 punkto 1 lentelės 7 ir 8 punktuose nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams.

18Viešųjų pirkimų tikslas – vadovaujantis VPĮ reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią perkančiajai organizacijai įsigyti reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas (VPĮ 3 str. 2 d.). VPĮ 32 straipsnio 1 dalis nustato, kad perkančioji organizacija privalo išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas, todėl ji turi teisę skelbime apie pirkimą ar kituose pirkimo dokumentuose nustatyti minimalius kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos (teisės verstis atitinkama veikla, finansinio, ekonominio ir techninio pajėgumo) reikalavimus ir pareikalauti, kad kandidatai ar dalyviai pateiktų pirkimo dokumentuose nurodytą informaciją ir kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus. Tiekėjo kvalifikacija yra suprantama kaip jo pajėgumas ir pasiruošimas tinkamai įvykdyti ketinamus prisiimti įsipareigojimus pagal viešojo pirkimo sutartį, kurie apima ar gali apimti ekonominį, techninį, profesinį pajėgumą, teisę verstis tam tikra veikla ar tam tikrų kokybės vadybos sistemų įdiegimą ir pan. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. birželio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-293/2011; 2012 m. rugsėjo 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-408/2012).

19Atsakovo apskelbto konkurso sąlygų 3.3 punkto 1 lentelėje nustatyti bendrieji reikalavimai tiekėjų kvalifikacijai. Iš lentelės 7 punkto turinio aišku, kad tiekėjas turi turėti teisę atlikti ypatingų statinių specialiuosius statybos darbus (statinių kategorija: ypatingi statiniai; statinių grupė: negyvenamieji pastatai; darbo sritis: statinio šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo inžinerinių sistemų įrengimas). Apibrėžti ir šį kvalifikacinį reikalavimą įrodantys dokumentai – Lietuvos Respublikos ministerijos arba kitos Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos išduotas atestatas, suteikiantis teisę atlikti ypatingų statinių specialiuosius statybos darbus (statinių kategorija: ypatingi statiniai; statinių grupė: negyvenamieji pastatai; darbo sritis: statinio šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo inžinerinių sistemų įrengimas) ar atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas. Iš konkurso sąlygų 3.3 punkto 1 lentelės 8 punkto aišku, kad tiekėjas taip pat turi turėti teisę atlikti šilumos punktų iki 1 MW (kartu su šildymo ir karšto vandens sistemomis) eksploatavimo darbus. Šį kvalifikacinį reikalavimą privalėjo įrodyti Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos išduotas atestatas, suteikiantis teisę atlikti šilumos įrenginių eksploatavimo darbus.

20Iš byloje esančių rašytinių įrodymų akivaizdu, kad trečiasis asmuo reikalaujamą kvalifikaciją pagrindė konkurso sąlygose nurodytais dokumentais - VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro kvalifikacijos atestatu Nr. 7018 ir Valstybinės energetikos inspekcijos prie Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos išduotu atestatu eksploatuoti šilumos įrenginius ir turbinas Nr. T-1134 (1 t., 99, 101-102 b. l.). VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro išduotas kvalifikacijos atestatas suteikė teisę UAB „Eco inžinerija“ būti ypatingo statinio statybos rangovu gyvenamiesiems ir negyvenamiesiems pastatams ir vandentiekio, šilumos tiekimo, nuotekų šalinimo inžinieriniams tinklams. Nurodyta statybos darbų sritis: vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas; statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas; šilumos tiekimo tinklų tiesimas; statinio šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo inžinerinių sistemų įrengimas. Valstybinės energetikos inspekcijos išduotas atestatas suteikia teisę UAB „Eco inžinerija“ verstis šilumos įrenginių ir turbinų eksploatavimu. Kartu su atestatu pateiktas priedas įrodo, kad UAB „Eco inžinerija“, be kitų šilumos įrenginių ir turbinų eksploatavimo darbų, suteikta teisė atlikti šilumos punktų iki 1MW (kartu su pastatų šildymo ir karšto vandens sistemomis) eksploatavimo darbus. Taigi visi šie dokumentai įrodo, kad trečiasis asmuo visiškai atitiko pirkimo dokumentų 3.3 punkto 1 lentelės 7 ir 8 punktuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus (CPK 177, 178 str.). Pirmosios instancijos teismas tinkamai vertino bylos faktines aplinkybes, nepažeidė įrodymų tyrimo ir vertinimo procesinių taisyklių ir priėjo pagrįstą išvadą, kad trečiojo asmens pasiūlymas pripažintas laimėjusių atsakovo paskelbtą konkursą pagrįstai ir teisėtai (CPK 185 str.).

21Apeliantas trečiojo asmens pasiūlymo neatitikimą pirkimo dokumentų 3.3 punkto 1 lentelės 7 ir 8 punktuose nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams iš esmės grindė tuo, kad UAB „Eco inžinerija“ išduotame kvalifikacijos atestate nėra įrašų, jog jis gali atlikti apdailos, elektros inžinerinių sistemų įrengimo, procesų valdymo ir automatizacijos sistemų įrengimo darbus, o atsakovas, pirkimo dokumentuose nenurodęs paminėtų darbų, sudarė sąlygas konkursą laimėti UAB „Eco inžinerija“. Šiuos argumentus apeliantas grindė, remdamasis perkančiosios organizacijos 2014 m. vasario 5 d. ir 2014 m. vasario 7 d. raštuose dėl pirkimo dokumentų paaiškinimo nurodyta informacija, jog šilumos punkte privaloma atlikti elektros ir automatikos bei atliekamų darbų metu pažeistos apdailos atstatymo darbus bei kad skaičiuojant kainą būtina vertinti apdailos atstatymo darbus (1 t., 29-30 b. l.). Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su tokia apelianto pozicija. VPĮ reikalauja, kad perkančioji organizacija parengtų pirkimo dokumentus vadovaujantis šio įstatymo nuostatomis, ir tokie dokumentai turi būti tikslūs, aiškūs, be dviprasmybių, kad tiekėjai galėtų pateikti pasiūlymus, o perkančioji organizacija nupirkti tai, ko reikia (VPĮ 24 str. 9 d.). Be to, perkančiajai organizacijai įstatymas suteikia teisę iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos nustatyta tvarka ir terminais savo iniciatyva ar prašant tiekėjams paaiškinti, patiksinti, pataisyti pirkimo dokumentus. Tai papildomi pirkimo dokumentai, kurie yra sudėtinė pagrindinio pirkimo dokumento (pirkimo sąlygų) dalis (VPĮ 27 str.). Taigi atsakovas turėjo teisę, atskirais atvejais ir pareigą, paaiškinti pirkimo dokumentus, ką ir padarė apelianto paminėtais raštais. Teisėjų kolegija pažymi, jog perkančiosios organizacijos nustatyti kvalifikaciniai reikalavimai tiekėjams turi būti susiję su pirkimo objektu, t. y. draudžiama nustatyti perteklinius, neproporcingus, su pirkimo objektu nesuderinamus, dirbtinai ribojančius konkurenciją reikalavimus (VPĮ 32 str.). Pirkimo sąlygose nustatyti minimalūs tiekėjo kvalifikacijos reikalavimai turi atitikti esminį kriterijų – jie turi būti pakankami tam, kad perkančioji organizacija galėtų būti užtikrinta tiekėjo pajėgumu įvykdyti pirkimo sutartį. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad atsakovas pirko mokyklos pastato šildymo sistemos modernizavimo darbus (pirkimo sąlygų 2.1 p.), o ne atskirai apelianto nurodomus elektros, automatikos bei apdailos atstatymo darbus, kurie laikytini tik sudėtine perkamų šildymo sistemos modernizavimo darbų dalimi, t. y. paminėti darbai atliktini tik tiek, kiek tai neatsiejamai susiję su šildymo sistemos modernizavimo darbais, ir šie darbai nelaikytini atskirais atsakovo įsigyjamais darbais. Teisėjų kolegija sprendžia, kad atsakovas spręsdamas dėl konkurso laimėtojo nepažeidė VPĮ įtvirtintų principų.

22Apeliantas, teigdamas, jog atsakovas pirkimo dokumentuose nenurodė visų darbų, kuriuos reikės atlikti konkursą laimėjusiam tiekėjui, iš esmės ginčija pirkimo sąlygas. Jau minėta, kad tiekėjas turi teisę prašyti paaiškinti neaiškias pirkimo dokumentų nuostatas. Taigi jei apeliantas manė, kad pirkimo dokumentų 3.3 punkto 1 lentelės 7-8 punktuose ar kitose pirkimo dokumentų sąlygose nustatyti reikalavimai buvo netikslūs, neaiškūs, neišsamūs, jis turėjo teisę kreiptis į perkančiąją organizaciją ir prašyti paaiškinti (patikslinti) atitinkamas pirkimo sąlygas arba jas ginčyti, jei jos, apelianto įsitikinimu, suformuluotos netinkamai. Tokia galimybė numatyta ir pirkimo sąlygų 7.1 punkte. Nagrinėjamoje byloje nėra duomenų apie tai, kad apeliantas šia teise būtų pasinaudojęs. Pažymėtina, jog teismo teisė vertinti pirkimo sąlygas nėra absoliuti (išskyrus atvejus, kai teismas ex officio sprendžia dėl tokio būtinumo), kai pirkimo sąlygų teisėtumas kvestionuojamas bet kurioje vėlesnėje viešojo pirkimo stadijoje, kai perkančioji organizacija priima sprendimą (perkančioji organizacija įvertino tiekėjų kvalifikaciją, patikrino pasiūlymus, išrinko laimėtoją ir pan.), remdamasi šiomis sąlygomis, kurių tiekėjai neginčijo iš karto (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. rugsėjo 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-408/2012). Apeliantas dėl konkurso sąlygų neteisėtumo nereiškė pretenzijos atsakovui, jų (sąlygų, atskirų nuostatų) neskundė teismui. Aplinkybėmis, nenurodytomis pirmosios instancijos teisme, apeliacinis skundas negali būti grindžiamas (CPK 306 str. 2 d., 4232 str., 4233 str. 2 d.). Pripažinti konkurso sąlygų nuostatų neteisėtomis ex officio (teismo iniciatyva) apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo.

23Teisėjų kolegija taip pat neturi pagrindo sutikti su apelianto teiginiu, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas neatitinka CPK 270 straipsnio 4 dalies nuostatų. Teismas iš esmės pagrindė savo išvadas, atlikęs ginčo teisinį ir faktinį įvertinimą – ištyrė ir įvertino bylos įrodymus, rėmėsi atitinkamomis teisės normomis. Skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas yra pakankamai motyvuotas, atitiko jo (sprendimo) turiniui keliamus reikalavimus (CPK 177 -185 str.). Konstatuoti CPK 270 straipsnio 4 dalies nuostatų pažeidimą galima būtų tik tuo atveju, jei teismo sprendimas būtų visiškai be motyvų. Nagrinėjamu atveju tokios situacijos nėra.

24Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, jog apeliantas buvo susipažinęs su perkančiosios organizacijos paskelbtomis supaprastinto atvirto konkurso sąlygomis, todėl jam buvo žinoma, kokius kvalifikacinius reikalavimus turėjo atitikti pasiūlymus teikiantys tiekėjai. Iš bylos duomenų taip pat sprendžiama, kad apeliantas buvo susipažinęs ir su trečiojo asmens kvalifikaciją pagrindžiančiais duomenimis (atestatais), todėl jam buvo žinoma, kad pirkimą laimėjęs tiekėjas visiškai atitiko tuos kvalifikacinius reikalavimus, kurie buvo nustatyti pirkimo dokumentų 3.3 punkto 1 lentelės 7-8 punktuose. Teisėjų kolegija sprendžia, kad, nepaisant to, UAB „Salvus Baltija“ pareiškė aiškiai nepagrįstus reikalavimus, siekdamas panaikinti perkančiosios organizacijos sprendimą konkurso laimėtoju pripažinti UAB „Eco inžinerija“ pasiūlymą, savo teiginius dėl tariamo UAB „Eco inžinerija“ pasiūlymo neatitikimo pirkimo dokumentuose nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams grindė prielaida dėl netinkamai suformuluotų pirkimo sąlygų, kurių, kaip paminėta, apeliantas neginčijo, neprašė jų paaiškinti ar patikslinti, bei tais kvalifikaciniais reikalavimais, kurie pirkimo dokumentuose nebuvo nustatyti ir kurių pagrindimo iš tiekėjų nebuvo reikalaujama. Įvertinus tai, teisėjų kolegija prieina išvadą, kad apeliantas, teikdamas akivaizdžiai nepagrįstą ieškinį ir apeliacinį skundą, elgėsi nesąžiningai, piktnaudžiavo procesinėmis teisėmis, tuo vilkindamas viešojo pirkimo procedūras. CPK 7 straipsnio 2 dalyje įtvirtintas draudimas piktnaudžiauti procesinėmis teisėmis, o už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis numatytos atitinkamos teisinės pasekmės. CPK 95 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šalis, kuri nesąžiningai pareiškė nepagrįstą ieškinį (apeliacinį, kasacinį skundą) arba sąmoningai veikė prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą, gali būti teismo įpareigota atlyginti kitai šaliai jos patirtus nuostolius. CPK 95 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad teismas, nustatęs šio straipsnio 1 dalyje numatytus piktnaudžiavimo atvejus, gali paskirti asmeniui iki dvidešimties tūkstančių litų baudą. Teisėjų kolegija sprendžia, jog šiuo atveju už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis yra pagrindas skirti apeliantui 2 000 Lt baudą.

25Į esminius apeliacinio skundo argumentus atsakyta. Keisti ar naikinti iš esmės teisėtą ir pagrįstą pirmosios instancijos teismo sprendimą apeliacinio skundo argumentais nėra pagrindo.

26Dėl bylinėjimosi išlaidų pirmosios instancijos teisme

27Apeliantas nesutinka su atsakovui pirmosios instancijos teisme priteistomis 10 164 Lt teisinės pagalbos išlaidomis, teigdamas, kad jos viršija teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose nustatytus maksimalius dydžius ir yra per didelės.

28CPK 98 straipsnio 2 dalis nustato, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl darbo užmokesčio dydžio. Pagal Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalius dydžius (toliau – Rekomendacijos) 2 punktą, nustatant priteistino užmokesčio už teikiamas teisines paslaugas dydį, rekomenduojama atsižvelgti į rekomendacijų 8 punkte nurodytus maksimalius dydžius ir į šiuos kriterijus: bylos sudėtingumą, teisinių paslaugų kompleksiškumą, specialių žinių reikalingumą, ankstesnį (pakartotinį) dalyvavimą toje byloje, būtinybę išvykti į kitą vietovę, negu registruota advokato darbo vieta, turto ar pinigų sumų dydį (priteistinų ar ginčijamų), teisinių paslaugų teikimo pastovumą ir pobūdį, sprendžiamų teisinių klausimų naujumą, kitas svarbias aplinkybes.

29Teisėjų kolegija sutinka, kad atsakovo prašytos priteisti bylinėjimosi išlaidos, patirtos pirmosios instancijos teisme, viršijo Rekomendacijose nustatytus maksimalius dydžius. Kita vertus, teismas išimtiniais atvejais gali nukrypti nuo Rekomendacijose nustatytų dydžių, atsižvelgdamas į konkrečios bylos aplinkybes ir vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais (Rekomendacijų 11 p.). Nagrinėjamoje byloje teisėjų kolegija, įvertinusi bylos pobūdį, apelianto procesinį elgesį, teismo proceso vilkinimą pirmoje instancijoje, atsakovui suteiktų paslaugų pobūdį (atsiliepimų į ieškinį bei patikslintą ieškinį rengimas, atstovavimas teismo posėdžiuose, atskirojo skundo rengimas) bei galimas laiko sąnaudas, parengiant minėtus procesinius dokumentus, teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijus, sprendžia, kad teismas turėjo pagrindą nukrypti nuo Rekomendacijų ir priteisti didesnes nei rekomenduojamos atsakovo patirtas atstovavimo teisme išlaidas – visas atsakovo prašomas ir įrodytas rašytinais įrodymais (CPK 93, 98 str.). Mažinti jų nėra pagrindo.

30Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme

31CPK 93 straipsnio 1 dalis nustato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios pusės, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Netenkinus apelianto UAB „Salvus Baltija“ apeliacinio skundo, jo patirtos bylinėjimosi išlaidos apeliacinės instancijos teisme neatlyginamos.

32Atsakovas Druskininkų savivaldybės administracija, pateikęs atsiliepimą į apeliacinį skundą, prašė priteisti iš apelianto jo patirtas bylinėjimosi išlaidas. Kaip matyti iš teismui pateiktų dokumentų, atsakovo apeliacinės instancijos teisme patirtos bylinėjimosi išlaidos sudaro 3 993 Lt.

33Minėta, jog pagal CPK 98 straipsnio 2 dalį šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl darbo užmokesčio dydžio. Rekomendacijų 8.11 punkte nustatyta, kad už atsiliepimą į apeliacinį skundą taikomas 1,5 koeficientas. Atsakovo prašomos priteisti bylinėjimosi išlaidos, patirtos apeliacinės instancijos teisme, viršija minėtą koeficientą. Šioje nutartyje paminėta, kad teismas išimtiniais atvejais gali nukrypti nuo Rekomendacijų 8 punkte nustatytų maksimalių dydžių, atsižvelgdamas į konkrečias bylos faktines aplinkybes ir vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais (Rekomendacijų 11 p.). Įvertinusi nagrinėjamos bylos bei pateikto atsiliepimo į apeliacinį skundą pobūdį, galimas laiko sąnaudas, būtinas tokiam atsiliepimui parengti, apelianto nesąžiningą procesinį elgesį, susijusį su akivaizdžiai nepagrįstu apeliacinius skundu ir viešojo pirkimo procedūrų vilkinimu ir vadovaudamasi teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais, teisėjų kolegija sprendžia, jog atsakovui priteistina visą atsakovo prašoma ir įrodyta rašytiniais įrodymais atstovavimo apeliacinės instancijos teisme suma - 3 993 Lt.

34Teisėjų kolegija, remdamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

35Kauno apygardos teismo 2014 m. birželio 10 d. sprendimą palikti nepakeistą.

36Priteisti iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Salvus Baltija“ (į. k. ( - )) 3 993 Lt (tris tūkstančius devynis šimtus devyniasdešimt tris litus) bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme, atsakovo Druskininkų savivaldybės administracijos (į. k. ( - )) naudai.

37Paskirti ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Salvus Baltija“ (į. k. ( - )) 2 000 Lt (dviejų tūkstančių litų) baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas UAB „Salvus Baltija“ prašė panaikinti atsakovo Druskininkų... 4. Ieškovas nurodė, kad dalyvavo atsakovo vykdytame supaprastintame atvirame... 5. Ieškovo nesutikimo su atsakovo sprendimu motyvai: pirkimo dokumentų 3.3... 6. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 7. Kauno apygardos teismas 2014 m. birželio 10 d. sprendimu ieškinį atmetė ir... 8. Teismas pripažino pagristus atsakovo ir trečiojo asmens argumentus, kad... 9. Netenkinęs ieškinio, teismas priteisė atsakovui iš ieškovo 10 164 Lt... 10. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 11. Ieškovas UAB „Salvus Baltija“ pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo... 12. Atsakovas Druskininkų savivaldybės administracija pateikė atsiliepimą į... 13. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 14. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 15. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 16. Byloje nustatyta, kad atsakovas Druskininkų savivaldybės administracija... 17. Ginčas nagrinėjamoje byloje kilęs dėl konkursą laimėjusio tiekėjo UAB... 18. Viešųjų pirkimų tikslas – vadovaujantis VPĮ reikalavimais sudaryti... 19. Atsakovo apskelbto konkurso sąlygų 3.3 punkto 1 lentelėje nustatyti... 20. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų akivaizdu, kad trečiasis asmuo... 21. Apeliantas trečiojo asmens pasiūlymo neatitikimą pirkimo dokumentų 3.3... 22. Apeliantas, teigdamas, jog atsakovas pirkimo dokumentuose nenurodė visų... 23. Teisėjų kolegija taip pat neturi pagrindo sutikti su apelianto teiginiu, kad... 24. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, jog apeliantas buvo susipažinęs su... 25. Į esminius apeliacinio skundo argumentus atsakyta. Keisti ar naikinti iš... 26. Dėl bylinėjimosi išlaidų pirmosios instancijos teisme... 27. Apeliantas nesutinka su atsakovui pirmosios instancijos teisme priteistomis 10... 28. CPK 98 straipsnio 2 dalis nustato, kad šalies išlaidos, susijusios su... 29. Teisėjų kolegija sutinka, kad atsakovo prašytos priteisti bylinėjimosi... 30. Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme... 31. CPK 93 straipsnio 1 dalis nustato, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 32. Atsakovas Druskininkų savivaldybės administracija, pateikęs atsiliepimą į... 33. Minėta, jog pagal CPK 98 straipsnio 2 dalį šalies išlaidos, susijusios su... 34. Teisėjų kolegija, remdamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso... 35. Kauno apygardos teismo 2014 m. birželio 10 d. sprendimą palikti nepakeistą.... 36. Priteisti iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Salvus Baltija“... 37. Paskirti ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Salvus Baltija“ (į. k. (...