Byla 2A-1892/2013

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Milašienės, Nijolės Piškinaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Viginto Višinskio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,SMD“ apeliacinį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2013 m. balandžio 2 d. sprendimo, kuriuo ieškinys atmestas, civilinėje byloje Nr. 2-651-154/2013 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „SMD“ ieškinį atsakovui Kelmės rajono savivaldybės administracijai, dalyvaujant tretiesiems asmenims Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijai, uždarajai akcinei bendrovei „Klaipėdos monolitas“, uždarajai akcinei bendrovei „Medstatyba“, uždarajai akcinei bendrovei „Kaunesta“, uždarajai akcinei bendrovei „Avona“, dėl viešojo pirkimo komisijos sprendimų panaikinimo,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas UAB ,,SMD“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui Kelmės rajono savivaldybės administracijai dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo ir prašė: panaikinti Kelmės rajono savivaldybės administracijos viešojo pirkimo komisijos 2013 m. sausio 15 d. sprendimą dėl UAB „SMD“ konkursinio pasiūlymo atmetimo; panaikinti Kelmės rajono savivaldybės administracijos viešojo pirkimo komisijos 2013 m. sausio 29 d. sprendimą dėl pasiūlymų eilės sudarymo; priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad Kelmės rajono savivaldybės administracija vykdo supaprastintą atvirą konkursą „Projekto „Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos pastato rekonstravimas pagerinant jo energetines charakteristikas“ rangos ir projektavimo darbų pirkimas“. UAB „SMD“, veikdama pagal su UAB „Klaipėdos monolitas“ ir UAB „Medstatyba“ sudarytą jungtinės veiklos sutartį, minėtam viešajam pirkimui pateikė savo pasiūlymą. 2012 m. gruodžio 19 d. pranešimu Nr. (7.35)S-4487 perkančioji organizacija Kelmės rajono savivaldybės administracija informavo ieškovą apie sudarytą pasiūlymų eilę, kurioje pagal mažiausios kainos kriterijų UAB „SMD“ ir jos partnerių pasiūlymas pripažintas pirmuoju. Tačiau 2013 m. sausio 15 d. pranešimu Nr. (7.35)S-155 perkančioji organizacija informavo ieškovą, kad nutarta peržiūrėti pasiūlymo vertinimo rezultatus ir nutarta panaikinti 2012 m. gruodžio 19 protokolo Nr. VK-608 nutarimą dėl pasiūlymo vertinimo ir 2012 m. gruodžio 19 d. protokolo Nr. VK-618 nutarimą dėl pasiūlymų eilės nustatymo ir laimėjusio pasiūlymo pripažinimo. 2013 m. sausio 15 d. perkančioji organizacija informavo ieškovą, kad jo pasiūlymas atmestas kaip neatitinkantis konkurso sąlygų reikalavimų (78.3 punktas), nes perkančioji organizacija iš naujo vertino UAB „SMD“ su pasiūlymu pateikto pasiūlymo galiojimo užtikrinimą, tuo tikslu 2012 m. gruodžio 13 d. kreipėsi su paklausimu į UAB „SMD“ įsipareigojimų užtikrinimui laidavimą suteikusios draudimo kompanijos „BTA Insurance Company“ filialą Lietuvoje, prašydama paaiškinti, ar pastarosios išduotas draudimo raštas SĮLD Nr.067683 apima visas konkurso sąlygų 56 punkte nurodytas sąlygas. „BTA Insurance Company“ filialas Lietuvoje, atsakydamas į paklausimą, patvirtino, kad jis yra išdavęs draudimo liudijimą (polisą) SĮLD Nr.067683 ir laidavimo raštą prie jo, pagal kurį užsakovui (naudos gavėjui) bus išmokėta laidavimo rašte nurodyta draudimo suma, jeigu tiekėjas UAB „SMD“ neįvykdys savo prisiimtų įsipareigojimų pagal konkurso sąlygas, taip pat ir nurodytas Konkurso sąlygų 56 punkte. Nepaisant to, perkančioji organizacija draudimo kompanijos „BTA Insurance Company“ filialo Lietuvoje 2012 m. gruodžio 18 d. atsakymą įvertino kaip papildomas garantijas, kurių neva nebuvę draudimo liudijime (polise) Nr. SĮLD 067683 ir laidavimo rašte SĮLD Nr. 067683. Perkančioji organizacija 2013 m. sausio 15 d. pranešime nurodė, kad jei draudimo kompanija būtų nurodžiusi, kad draudimo liudijime nurodyti draudžiamieji įvykiai apima konkurso sąlygų 56 punkto reikalavimus, užtikrinimas atitiktų konkurso reikalavimus. Atmetusi ieškovo (tiekėjo) UAB „SMD“ ir jo partnerių pasiūlymą, perkančioji organizacija sudarė naują pasiūlymų eilę ir apie tai ieškovą informavo 2013 m. sausio 29 d. raštu Nr. (7.35)S-352. Dėl ieškovo pasiūlymo atmetimo atsakovui 2013 m. sausio 18 d. buvo pateikta pretenzija, kurią atsakovas (perkančioji organizacija) raštu Nr.(7.35)S-307 pripažino nepagrįsta. Dėl atsakovo sprendimo sudaryti naują pasiūlymų eilę ieškovas UAB „SMD“ atsakovui 2013 m. sausio 31 d. pateikė pretenziją, tačiau iki ieškinio pateikimo atsakymas nebuvo gautas.

4Ieškovas įsitikinęs, kad atsakovas nepagrįstai siekia interpretuoti teiktos draudiminės apsaugos apimtį laidavimo rašto teksto apimtimi, kadangi visa laidavimo apimtis apibrėžta ne tik šiame dokumente, bet ir „BTA Insurance Company“ filialo Lietuvoje draudimo taisyklėmis Nr. 024 bei draudimo liudijimu/polisu, todėl kiekvienas iš šių dokumentų turi būti aiškinamas sistemiškai, tiek atsižvelgiant į jų tarpusavio ryšį, tiek su faktinėmis sutartinių santykių aplinkybėmis ir susitariančių šalių tikslą, kurio jos siekė, sudarydamos draudimo sutartį.

5II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

6Šiaulių apygardos teismas 2013 m. balandžio 2 d. sprendimu ieškinį atmetė.

7Nurodė, kad ieškovas kartu su pasiūlymu pateikė draudiko „BTA Insurance Company“ SE filialo Lietuvoje 2012 m. spalio 29 d. pasiūlymo užtikrinimo laidavimo draudimo raštą SĮLD Nr. 067683 prie draudimo liudijimo (poliso) serija SĮLD Nr. 067683 ir sutartinių įsipareigojimų įvykdymo laidavimo draudimo polisą Nr. SĮLD Nr.067683, galiojantį nuo 2012 m. spalio 31 d. iki 2012 m. gruodžio 31 d. Pažymėjo, kad UAB „SMD“ pateiktas 2012 m. spalio 29 d. pasiūlymo užtikrinimo laidavimo draudimo raštas neatitiko konkurso sąlygų 56 punkto reikalavimų, nes UAB „SMD“ pateiktame „BTA Insurance Company“ pasiūlymo užtikrinimo laidavimo draudimo rašte SĮLD Nr. 067683 buvo nurodytos tik trys iš keturių konkurso sąlygų 56 punktą atitinkančios draudimo sąlygos: t. y. jei draudėjas (šiuo atveju – UAB „SMD“) atsiima pasiūlymą jo galiojimo laikotarpiu, jei naudos gavėjas praneša apie draudėjo pasiūlymo pripažinimą laimėjusiu ir jei draudėjas atsisako pasirašyti sutartį ar jos nepasirašo naudos gavėjo nurodytu terminu. Taigi nebuvo nurodyta 56.3 punkte nustatyta sąlyga, kai tiekėjo pateikta tiekėjo sąžiningumo deklaracija yra melaginga. Prie pasiūlymo užtikrinimo laidavimo draudimo rašto pridėtame sutartinių įsipareigojimų įvykdymo laidavimo draudimo liudijime/polise Nr. SĮLD067683 buvo nurodyti draudžiamieji įvykiai – Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo laidavimo draudimo taisyklių Nr. 024 punktai 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, tačiau polise nebuvo detalizuota, ką reiškia šie taisyklių punktai, todėl teismas sprendė, kad perkančioji organizacija pagrįstai kreipėsi į draudiką „BTA Insurance Company“, prašydama nurodyti, ar taisyklių punktai 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 ir 4.2.4 atitinka konkurso sąlygų 56 punkte nurodytas sąlygas, t. y., ar šiuose punktuose nurodyti draudiminiai įvykiai apima visus atvejus, nurodytus konkurso sąlygose. Draudikas „BTA Insurance Company“, neaiškindamas ir nenurodydamas taisyklių ir šių taisyklių 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 ir 4.2.4 punktų reikšmės, 2012 m. gruodžio 18 d. raštu Nr. S-12-VĮ-0730 užtikrino perkančiąją organizaciją, kad jis yra išdavęs draudimo liudijimą (polisą) SĮLD Nr. 067683 ir laidavimo raštą prie jo, pagal kurį užsakovui (naudos gavėjui) bus išmokėta laidavimo rašte nurodyta draudimo suma, jeigu tiekėjas UAB „SMD“ neįvykdys savo prisiimtų įsipareigojimų pagal konkurso sąlygas, tarp jų ir nurodytas konkurso sąlygų 56 punkte. Tačiau perkančioji organizacija nustatė, kad akcinės draudimo bendrovės „BTA“ Valdybos nutarimu Nr. 90, patvirtintose taisyklėse, kurios įsigaliojo nuo 2010 m. spalio 19 d., prie UAB „SMD“ pateikto pasiūlymo esančio Draudimo poliso 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 ir 4.2.4 punktai neapima vieno konkurso sąlygų 56.3 punkte nurodyto draudiminio įvykio, kai tiekėjo pateikta tiekėjo sąžiningumo deklaracija yra melaginga. Teismo vertinimu, atsakovas įvertinęs, kad ieškovas nebuvo pateikęs pasiūlymo pateikimo metu tokio pasiūlymo galiojimo užtikrinimo, kuris apimtų visus konkurso sąlygų 56 punkte nurodytus atvejus, teisingai ir pagrįstai 2013 m. sausio 15 d. nutarimu, vadovaudamasis konkurso sąlygų 78.3 punktu, atmetė šį pasiūlymą, taip pat panaikino nutarimus dėl pasiūlymų vertinimo, pasiūlymų eilės nustatymo bei laimėjusio pasiūlymo pripažinimo. Teismas sprendė, kad draudikui „BTA Insurance Company“ 2012 m. gruodžio 18 d. raštu Nr. S-12-VĮ-0730 patvirtinus draudimo apsaugos galiojimą visa apimtimi, reiškia, kad tinkama UAB „SMD“ pasiūlymo apsauga buvo nustatyta ne pagal 2012 m. spalio 29 d. Laidavimo draudimo raštą, ne pagal 2012 m. spalio 29 d. draudimo polisą, ne pasiūlymo pateikimo metu (2012 m. spalio 30 d.), bet vėliau, t. y. pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui. Teismas pažymėjo, kad draudiko „BTA Insurance Company“ SE filialo Lietuvoje pasiūlymo užtikrinimo laidavimo draudimo rašte SĮLD Nr. 067683 prie draudimo liudijimo (poliso) buvo nurodyta, kad šis raštas negali būti koreguojamas ar papildomas be naudos gavėjo ir draudiko abipusio susitarimo; kad raštas sudarytas pagal draudiko sutartinių įsipareigojimų įvykdymo laidavimo draudimo taisykles Nr. 024, kurios kartu su draudimo liudijimu (polisu) yra neatsiejama šio rašto dalis, tačiau duomenų, kad tiekėjas UAB „SMD“ būtų kartu su laidavimo raštu pateikęs atitinkamas taisyklės Nr. 024, byloje nėra. Teismas pažymėjo, kad draudiko BTA Insurance Company“ SE filialo Lietuvoje 2012 m. gruodžio 18 d. patvirtinimas laikytinas ieškovo pasiūlymo keitimu, kuriuo neatitinkantis konkurso sąlygų reikalavimų pasiūlymas yra mažesnės apimties, nei reikalaujama konkurso sąlygose pasiūlymo galiojimo užtikrinimo apimtis, o tai buvo pakankamas pagrindas atsakovui atmesti ieškovo pasiūlymą, kaip neatitinkantį konkurso sąlygų, VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 2 punkto, konkurso sąlygų 78.3 punkto pagrindais.

8Teismas sprendė, kad nepatenkinus pirmojo ieškovo reikalavimo panaikinti Kelmės rajono savivaldybės administracijos viešojo pirkimo komisijos 2013 m. sausio 15 d. sprendimą dėl UAB „SMD“ pasiūlymo atmetimo, negali būti tenkinamas ir kitas reikalavimas panaikinti Kelmės rajono savivaldybės administracijos viešojo pirkimo komisijos 2013 m. sausio 29 d. sprendimą dėl naujos pasiūlymų eilės sudarymo.

9III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į apeliacinius skundus argumentai

10Apeliaciniu skundu ieškovas UAB ,,SMD“ prašo panaikinti teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškovo reikalavimus patenkinti. Apeliacinį skundą grindžia šiais motyvais:

  1. Iš teismo argumentų neaišku, kodėl, jeigu perkančiajai organizacijai iš pateiktų draudimo bendrovės garantinių draudimo raštų ir jų neatskiriamos dalies - draudimo taisyklių, buvo aišku, kad teikiama draudimo garantija neapima melagingos tiekėjo sąžiningumo deklaracijos atvejo, buvo kreipiamasi į draudimo bendrovę prašant paaiškinti, ar šios teikiamas draudimas apima visus konkurso sąlygų 56 punkte nurodytus atvejus.
  2. Įrašai draudimo polise draudimo objektą apibrėžiant pagal naudos gavėjo vykdomo konkurso sąlygas, draudžiamųjų įvykių pagal draudimo taisyklių specialiųjų sąlygų 4.2.1- 4.2.4 punktus nurodymas, bei taisyklių specialiųjų sąlygų 4.2.4 punkto nuostatą, draudiminį įvykį apibrėžiant kaip aplinkybę, kai draudėjas jo galiojimo metu nevykdo kitas sąlygas, numatytas konkurso sąlygose, ypač atsižvelgiant į draudimo bendrovės pateiktą paaiškinimą, neturi kelti jokių abejonių dėl teikto draudimo apimties.
  3. Teismas nepasisakė dėl ieškovo teismui pateikto „BTA Insurance Company“ 2013 m. sausio 31 d. rašto, kuriuo šis ieškovui patvirtino, jog jos išduotas laidavimas apima visus konkurso sąlygų 56 punkte nurodytus atvejus, kad draudiminė apsauga visa apimtimi nustatyta ieškinyje aptariamais draudimo polisais ir raštais ir kad draudimo sąlygos nebuvo niekaip keičiamos ar modifikuojamos.
  4. Atsižvelgdamas į teismo pastabą, kad ieškovas neginčijo atsakovo sprendimų šiam aiškinant draudimo bendrovės draudimo taisyklių Nr. 024 turinį, apeliantas atkreipia dėmesį, jog iki šiol, iš atsakovo jam teiktų raštų, nebuvo galima numanyti, jog atsakovo pozicija yra sąlygota būtent galimai ydingo draudimo taisyklių interpretavimo. Atsakovo ieškovui teiktuose dokumentuose apsiribojama nemotyvuotu konstatavimu, jog draudimo bendrovė pateikė ne paaiškinimą, o papildomą garantiją. Tokiomis aplinkybėmis ieškovas negalėjo ginčyti perkančiosios organizacijos veiksmų draudimo taisyklių aiškinimo ir vertinimo aspektu, kadangi jam nebuvo žinoma apie tokius atsakovo veiksmus. Be to, atsakovas nepateikė įrodymų, kad būtų svarstyta ieškovo retenzija dėl viešojo pirkimo komisijos sprendimo atmesti UAB „SMD“ konkursinį pasiūlymą.

11Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas Kelmės rajono savivaldybės administracija prašo šio skundo netenkinti. Atsiliepimui pagrįsti nurodo šiuos motyvus:

  1. UAB „SMD” pasiūlymas buvo atmestas, kaip neatitinkantis konkurso sąlygų 56 punkto reikalavimų. Kitaip pasielgti perkančioji organizacija negalėjo, nes priešingu atveju vienam tiekėjui būtų sudarytos išskirtinės sąlygos, tuo pažeidžiant VPĮ 3 straipsnyje nustatytus principus.
  2. Pasiūlymo užtikrinimas yra ne kvalifikacinis dokumentas, kurį galima pildyti, tikslinti ir t.t.
  3. Apelianto argumentai, kad pateikiamas draudiko raštas nekeičia pasiūlymo esmės, nes juo tik patvirtinama pasiūlymo pateikimo metu egzistavusi aplinkybė dėl pasiūlymo galiojimo užtikrinimo, yra nepagrįstas.

12Atsiliepimu į apeliacinį skundą trečiasis asmuo UAB ,,Kaunesta“ prašo palikti galioti skundžiamą teismo sprendimą. Nurodo, kad iš byloje esančios medžiagos matyti, kad perkančiosios organizacijos sprendimuose yra aiškiai nurodytas motyvas, kodėl ieškovo pasiūlymas buvo atmestas, o būtent tai, kad prie ieškovo pasiūlymo pateiktas sutartinių įsipareigojimų įvykdymo laidavimo draudimo 2012 m. spalio 29 d. liudijimas/polisas Nr. SĮLD067683 bei pasiūlymo užtikrinimo laidavimo draudimo raštas Nr. SĮLD067683 prie minėto draudimo liudijimo/poliso serija SĮLD Nr. 067683 neapėmė visų konkurso sąlygose 56 punkte numatytų draudiminių įvykių, todėl ieškovas visiškai nepagrįstai teigia, kad jam nebuvo ir nėra žinomi jo konkurso pasiūlymo atmetimo motyvai.

13IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir motyvai

14Apeliacinis skundas tenkintinas.

15CPK 320 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. CPK įtvirtintai ribotai apeliacijai būdinga tai, kad šioje bylos nagrinėjimo stadijoje tiriama ar pirmosios instancijos teismas turėjo pakankamai įrodymų savo išvadoms pagrįsti, ar tuos įrodymus tinkamai ištyrė bei įvertino, ar nepažeidė įrodinėjimo taisyklių. Apeliacinis procesas nėra proceso pirmojoje instancijoje pakartojimas iš naujo, tai – pirmosios instancijos teismo sprendimų kontrolės forma (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. gruodžio 29 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-607/2007, 2005 m. lapkričio 9 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-426/2005). Įvertinus nagrinėjamos bylos teisinius ir faktinius pagrindus, absoliučių skundžiamo teismo sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta.

16Byloje nustatyta, kad UAB „SMD“ su pasiūlymu atsakovo skelbtam viešajam konkursui pateikė draudiko „BTA Insurance Company“ SE filialo Lietuvoje 2012 m. spalio 29 d. pasiūlymo užtikrinimo laidavimo draudimo raštą SĮLD Nr.067683 prie draudimo liudijimo (poliso) serija SĮLD Nr.067683 ir tos pačios dienos sutartinių įsipareigojimų įvykdymo laidavimo draudimo polisą Nr. SĮLD Nr. 067683 (3 t., 145-146 b. l.). Perkančioji organizacija 2012 m. gruodžio 13 d. nutarė užklausti „BTA Insurance Company“ SE filialą Lietuvoje, kad paaiškintų ieškovui išduotą pasiūlymo užtikrinimo laidavimo draudimo raštą SĮLD Nr. 06768, ar šis raštas apima visas konkurso sąlygų 56 punkte nurodytas sąlygas bei nurodyti rašto galiojimo terminą (4 t., 38 - 40 b. l.). „BTA Insurance Company“ SE filialas Lietuvoje perkančiajai organizacijai 2012 m. gruodžio 18 d. pateikė atsakymą, kuriame patvirtino, kad išmokės draudimo sumą, jei UAB „SMD“ neįvykdys savo prisiimtų įsipareigojimų pagal konkurso sąlygas (4 t., 44 b. l.). Perkančioji organizacija nutarė, kad UAB „SMD“ pasiūlymo laidavimo raštas atitinka konkurso reikalavimus, o taip pat minimalius kvalifikacinius reikalavimus, todėl UAB „SMD“ ir jungtinės veiklos dalyvių UAB „Klaipėdos monolitas“ ir UAB „Medstatyba“ pasiūlymą pripažino laimėjusiu (4 t., 41 - 43 b. l.). 2012 m. gruodžio 19 d. pranešimu Nr. (7.35)S-4487 perkančioji organizacija informavo ieškovą apie sudarytą pasiūlymų eilę, kurioje UAB „SMD“ pasiūlymas pripažintas pirmuoju (4 t., 45 – 46 b. l.). 2012 m. gruodžio 27 d. tiekėjas UAB „Kaunesta“ perkančiajai organizacijai pateikė pretenziją, kurioje nurodė, kad UAB „SMD“ pasiūlymo užtikrinimas neatitinka konkurso sąlygų reikalavimų, nes pasiūlymo laidavimas yra ne kvalifikaciją nurodantis dokumentas, todėl jo negalima papildyti ar patikslinti (4 t., 57-58 b. l.). Perkančioji organizacija 2013 m. sausio 15 d. posėdyje nutarė panaikinti 2012 m. gruodžio 13 d. nutarimą dėl pasiūlymų vertinimo ir 2012 m. gruodžio 19 d. nutarimą dėl pasiūlymų eilės nustatymo, atmetė UAB „SMD“ ir jungtinės veiklos sutarties dalyvių pasiūlymą kaip neatitinkantį konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų. 2013 m. sausio 18 d. UAB „SMD“ perkančiajai organizacijai pateikė pretenziją dėl Viešojo pirkimo komisijos nutarimo atmesti UAB „SMD“ pasiūlymą (4 t., 104 b. l.). Perkančioji organizacija 2013 m. sausio 25 d. pretenziją atmetė (4 t., 110 – 113 b. l.), o 2013 m. sausio 29 d. posėdyje nutarė, kad tiekėjo UAB „Kaunesta“ pasiūlymas atitinka minimalius kvalifikacinius reikalavimus, sudarė pasiūlymų eilę ir minėtą pasiūlymą pripažino laimėjusiu (4 t., 115 -117 b. l.).

17Byloje iš esmės kilo ginčas dėl to, ar ieškovo UAB „SMD“ drauge su pasiūlymu pateiktas 2012 m. spalio 29 d. pasiūlymo užtikrinimo laidavimo draudimo raštas atitiko konkurso sąlygų 56 punkto reikalavimus ir ar „BTA Insurance Company“ 2012 m. gruodžio 18 d. raštas Nr. S-12-VĮ-0730, kuriuo draudikas užtikrino perkančiąją organizaciją, kad užsakovui (naudos gavėjui) bus išmokėta laidavimo rašte nurodyta draudimo suma, jeigu tiekėjas UAB „SMD“ neįvykdys savo pagal konkurso sąlygas (taip pat ir konkurso sąlygų 56 p.) prisiimtų įsipareigojimų, laikytinas tinkama UAB „SMD“ pasiūlymo apsauga, atsiradusia pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui.

18Viešųjų pirkimų įstatymo 30 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog perkančioji organizacija gali pareikalauti, kad pasiūlymų galiojimas būtų užtikrinamas, ir privalo pareikalauti, kad pirkimo sutarties įvykdymas būtų užtikrinamas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatytais prievolių įvykdymo užtikrinimo būdais. Konkurso sąlygų VII skyriuje, kaip minėta, buvo nustatyta pareiga tiekėjams pateikti pasiūlymų galiojimo užtikrinimą. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas leidžia užtikrinti perkančiosios organizacijos teisėtus lūkesčius, kad tiekėjas, kuris bus pripažintas laimėjusiu viešąjį pirkimą, laikysis pasiūlyme prisiimtų įsipareigojimų ir sudarys su perkančiąja organizacija viešojo pirkimo-pardavimo sutartį.

19Teisėjų kolegija pažymi, kad pagal nusistovėjusią kasacinę praktiką VPĮ ir kituose teisės aktuose nustatyti reikalavimai tiek perkančiajai organizacijai, tiek tiekėjams yra nustatyti ne tam, kad kaip savitikslės būtų atliktos formalios procedūros, kuriose perkančiosios organizacijos ir tiekėjo veiksmai atitiktų teisės normas ar atitinkamas pirkimo sąlygas (dokumento formos reikalavimai), o siekiant viešųjų pirkimo tikslo, atsirandančio iš VPĮ 3 straipsnio ir viešųjų pirkimų reguliavimo (siekis užtikrinti ir skatinti tiekėjų konkurenciją). Viešojo pirkimo teisinių santykių formalizavimas svarbus tiek, kiek tai padeda siekti viešųjų pirkimų tikslų ir nepažeidžia viešųjų pirkimų principų. Tiekėjų veiksmų ir perkančiosios organizacijos sprendimų turiningasis vertinimas, atsižvelgiant į viešųjų pirkimų principus ir tikslus, turi viršenybę prieš formalumus. Šis vertinimas atliekamas atsižvelgiant inter alia į aktualias teisės normas dėl tiekėjų kvalifikacijos ir pasiūlymų vertinimo bei viešųjų pirkimų principus (VPĮ 3, 32, 39 str.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. balandžio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-150/2010; 2010 m. lapkričio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-425/2010; 2011 m. kovo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-119/2011).

20Viešųjų pirkimų įstatyme nenustatyta, kokie pasiūlymų galiojimo užtikrinimo dokumentai (banko garantijos, laidavimo draudimo raštai) laikytini tinkamais, todėl darytina išvada, jog tai sprendžia pati perkančioji organizacija, parengdama konkretaus viešojo pirkimo dokumentus ir pagal juos vertindama tiekėjų pasiūlymus. Tai reiškia, kad ir už tiekėjų pasiūlymų atitikties norimam rezultatui vertinimą, už viešojo pirkimo komisijos sprendimus, kilus ginčui, yra atsakinga perkančioji organizacija. Klausimas, kokio konkrečiai užtikrinimo bus pareikalauta, kaip minėta, priklauso perkančiosios organizacijos kompetencijai, t. y. įstatymas nėra numatęs griežtos pasiūlymo galiojimo užtikrinimo formos. Pasiūlymų galiojimo užtikrinimo tikslas – perkančiajai organizacijai apsidrausti, jei tiekėjo pirminiai ketinimai dalyvauti konkurse perkančiosios organizacijos nurodytomis sąlygomis pasikeistų.

21Nagrinėjamu atveju konkurso sąlygų 56 punktas numato: ,,Tiekėjo pateikiamo pasiūlymo galiojimas turi būti užtikrintas Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantija ar Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruotos draudimo bendrovės laidavimu. Užtikrinimo vertė – 1 proc. nuo pasiūlymo vertės. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui turi būti įsipareigojama perkančiajai organizacijai sumokėti visą užtikrinimo vertės sumą, jeigu:

2256.1. tiekėjas atsiima savo pasiūlymą jo galiojimo laikotarpiu;

2356.2. tiekėjas, kuris yra paskelbtas konkurso nugalėtoju, raštu atsisako sudaryti sutartį arba iki nurodyto laiko neatvyksta sudaryti sutarties, arba atsisako sudaryti pirkimo sutartį pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis;

2456.3. tiekėjo pateikta Tiekėjo sąžiningumo deklaracija yra melaginga;

2556.4. tiekėjas, laimėjęs viešąjį pirkimą per nustatytą terminą nepateikia sutarties įvykdymo užtikrinimo“ (1 t., 34 b. l.).

26UAB ,,SMD“ pateiktame pasiūlymo užtikrinimo laidavimo draudimo rašte SĮLD Nr. 067683 numatytos tokios laidavimo draudimo sąlygos:

27,,Jei Draudėjas atsiima Pasiūlymą jo galiojimo laikotarpiu, nurodytu Pasiūlyme; arba

28Jei Naudos gavėjas praneša apie Draudėjo Pasiūlymo pripažinimą laimėjusiu šio Pasiūlymo galiojimo laikotarpiu ir Draudėjas atsisako pasirašyti Sutartį ar jos nepasirašo Naudos gavėjo nurodytu terminu.“ (3 t., 145 b. l.).

29Tiek perkančiosios organizacijos, tiek pirmosios instancijos teismo nuomone, tokios minėtame rašte numatytos sąlygos neapima konkurso sąlygų 56.3 punkte numatytos aplinkybės. Teisėjų kolegija, sutikdama, kad formaliai į pasiūlymo užtikrinimo laidavimo draudimo rašto SĮLD Nr. 067683 turinį nėra įtraukta aplinkybė, numatanti draudimo išmoką, jei tiekėjo pateikta tiekėjo sąžiningumo deklaracija yra melaginga (konkurso sąlygų 56.3 p.), tačiau kartu atkreipia dėmesį, kad UAB ,,SMD“ sutartinių įsipareigojimų įvykdymo laidavimo draudimo liudijime/polise Nr. SĮLD 067683 draudimo objektas apibrėžtas kaip naudos gavėjo turtiniai interesai, susiję su draudėjo prievolių neįvykdymu arba netinkamų įvykdymu, pagal naudos gavėjo vykdomo konkurso sąlygas (3 t., 146 b. l.). Tai reiškia, kad minėtas ieškovo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo laidavimo draudimas apėmė visas konkurso sąlygas, taip pat ir konkurso sąlygų 56 punktą (šalių minimi draudžiamieji įvykiai, numatyti Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo laidavimo draudimo taisyklių Nr. 024 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4 punktuose šios aplinkybės neneigia). Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad abejonių sukėlęs pasiūlymo užtikrinimo laidavimo draudimo raštas SĮLD Nr. 067683 (3 t., 145 b. l.) yra išduotas būtent prie minėto sutartinių įsipareigojimų įvykdymo laidavimo draudimo liudijimo/poliso Nr. SĮLD 067683 ir yra šio draudimo liudijimo dalis, kuris, be kita ko, buvo perkančiajai organizacijai pateiktas su pasiūlymo užtikrinimo laidavimo raštu ir būtent pagal kurį, reikalui esant, perkančioji organizacija (naudos gavėjas) iš draudiko gautų išmokas. Pažymėtina ir tai, kad perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl pasiūlymo užtikrinimo laidavimo draudimo rašte SĮLD Nr. 067683 nustatytų laidavimo sąlygų apimties, ji (perkančioji organizacija) 2012 m. gruodžio 13 d. nutarė užklausti „BTA Insurance Company“ SE filialą Lietuvoje, kad paaiškintų ieškovui išduotą pasiūlymo užtikrinimo laidavimo draudimo raštą SĮLD Nr. 06768, ar šis raštas apima visas konkurso sąlygų 56 punkte nurodytas sąlygas bei nurodyti rašto galiojimo terminą (4 t., 38 - 40 b. l.). „BTA Insurance Company“ SE filialas Lietuvoje perkančiajai organizacijai 2012 m. gruodžio 18 d. patvirtino, kad išmokės draudimo sumą, jei UAB „SMD“ neįvykdys savo prisiimtų įsipareigojimų pagal konkurso sąlygas, taip pat ir pagal įsipareigojimus, nustatytus konkurso sąlygų 56 punkte (4 t., 44 b. l.).

30Tokiu būdu, atsižvelgiant į minėtas aplinkybes, „BTA Insurance Company“ SE filialo Lietuvoje 2012 m. gruodžio 18 d. patvirtinimas nevertintinas kaip pasiūlymo keitimas, o tėra jo patikslinimas, nekeičiantis pasiūlymo esmės. Teisėjų kolegija pažymi, kad, kaip minėta, perkančioji organizacija, organizuodama viešąjį konkursą ir siekdama racionalaus turimų piniginių lėšų panaudojimo, turi įsitikinti, jog tiekėjas bus pajėgus suteikti pageidaujamą paslaugą, prekę ar kokybiškai atlikti sutartyje numatytus darbus, o pasiūlymo atmetimas vien dėl jo (pasiūlymo) užtikrinimo laidavimo draudimo rašto netikslumo (juo labiau, kai draudimo bendrovė patvirtino jog draudimo apsauga galioja visa konkurso sąlygose numatyta apimtimi), atsižvelgiant į viešųjų pirkimų principus ir tikslus, niekaip neįtakoja paties pasiūlymo turinio ir jo nekeičia. Perkančioji organizacija formaliu pagrindu atmetusi mažiausią kainą pasiūliusio tiekėjo pasiūlymą, o taip pat ir pretenziją, nesant esminių pirkimo procedūrų pažeidimo, netinkamai vykdė viešojo pirkimo procedūras, suteikė prioritetą formaliems vertinimo kriterijams prieš turiningąjį vertinimą, o tai prieštarauja viešųjų pirkimų esminiams principams (VPĮ 3 str. 1 d.).

31Įvertinus byloje esančių įrodymų visetą, teisėjų kolegija prieina prie išvados, kad yra pagrindas panaikinti skundžiamą teismo sprendimą (CPK 326 str. 1 d. 2 p.). Nustačius perkančiosios organizacijos veiksmų neteisėtumą, ginčo šalys, dėl kurių perkančioji organizacija netinkamai vykdė jai priklausančias funkcijas, grąžinamos į prieš pažeidimą buvusią padėtį. Perkančioji organizacija privalo atkurti konkurso procedūrų vykdymo teisėtumą teismo sprendime nagrinėtais pagrindais dėl visų dalyvių, įskaitant pareigą iš naujo atlikti bendrojo pobūdžio veiksmus – iš esmės įvertinti tiekėjų pateiktus pasiūlymus ir sudaryti naują pasiūlymų eilę.

32Į esminius apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentus atsakyta.

33Dėl bylinėjimosi išlaidų

34CPK 93 straipsnio 1 dalies nuostatos numato, kad šalies, kurios naudai priimtas sprendimas, patirtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios pusės. CPK 98 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos neviršijant rekomendacijose nustatyto dydžio.

35Ieškovas UAB „SMD“ pateikė įrodymus, kad pirmosios instancijos teisme patyrė 2 506,73 Lt atstovavimo išlaidų bei sumokėjo 1 439 Lt žyminį mokestį, 1 000 Lt žyminį mokestį sumokėjo taip pat ir apeliacinės instancijos teisme. Duomenų, kad ieškovas (apeliantas) apeliacinės instancijos teisme patyrė išlaidų, susijusių su advokato teisine pagalba, į bylą nepateikta. Atstovavimo išlaidos pirmosios instancijos teisme neviršija teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintose Rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio (toliau – Rekomendacijos) nustatytų maksimalių įkainių, todėl ieškovo naudai, patenkinus jo skundą, iš atsakovo priteistina 2 506,73 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti pirmosios instancijos teisme bei 2 000 Lt žyminis mokestis, sumokėtas tiek paduodant ieškinį, tiek apeliacinį skundą (CPK 93 str. 1 d., 98 str.).

36Kaip pagrįstai nustatė pirmosios instancijos teismas, ieškovui grąžintas be pagrindo, t. y. virš 1 000 Lt, 2013 m. sausio 31 d. mokėjimo nurodymu Nr. 1380 sumokėtas 439 Lt žyminis mokestis (CPK 87 str. 1 d. 1 p.). Valstybinei mokesčių inspekcijai pavestina grąžinti šį žyminį mokestį (CPK 87 str. 3 d.).

37Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

38Šiaulių apygardos teismo 2013 m. balandžio 2 d. sprendimą panaikinti.

39Ieškinį patenkinti.

40Panaikinti Kelmės rajono savivaldybės administracijos viešojo pirkimo komisijos 2013 m. sausio 15 d. sprendimą dėl UAB „SMD“ konkursinio pasiūlymo atmetimo, panaikinti Kelmės rajono savivaldybės administracijos viešojo pirkimo komisijos 2013 m. sausio 29 d. sprendimą dėl pasiūlymų eilės nustatymo bei laimėjusio pasiūlymo pripažinimo ir grąžinti šio konkurso dalyvių pasiūlymus į viešojo konkurso pasiūlymų vertinimo stadiją.

41Priteisti ieškovui UAB „SMD“ (j. a. k. 301152028) iš atsakovo Kelmės rajono savivaldybės administracijos (j. a. k. 188768730) 4 506,73 Lt (keturis tūkstančius penkis šimtus šešis litus septyniasdešimt tris centus) bylinėjimosi išlaidų.

42Grąžinti ieškovui UAB „SMD“ (j. a. k. 301152028) 2013 m. sausio 31 d. mokėjimo nurodymu Nr. 1380 valstybei sumokėtą 439 Lt (keturių šimtų trisdešimt devynių litų) žyminį mokestį, pavedant Valstybinei mokesčių inspekcijai grąžinti šį žyminį mokestį.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas UAB ,,SMD“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui Kelmės... 4. Ieškovas įsitikinęs, kad atsakovas nepagrįstai siekia interpretuoti teiktos... 5. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 6. Šiaulių apygardos teismas 2013 m. balandžio 2 d. sprendimu ieškinį... 7. Nurodė, kad ieškovas kartu su pasiūlymu pateikė draudiko „BTA Insurance... 8. Teismas sprendė, kad nepatenkinus pirmojo ieškovo reikalavimo panaikinti... 9. III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į apeliacinius skundus argumentai... 10. Apeliaciniu skundu ieškovas UAB ,,SMD“ prašo panaikinti teismo sprendimą... 11. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas Kelmės rajono savivaldybės... 12. Atsiliepimu į apeliacinį skundą trečiasis asmuo UAB ,,Kaunesta“ prašo... 13. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir... 14. Apeliacinis skundas tenkintinas.... 15. CPK 320 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka... 16. Byloje nustatyta, kad UAB „SMD“ su pasiūlymu atsakovo skelbtam viešajam... 17. Byloje iš esmės kilo ginčas dėl to, ar ieškovo UAB „SMD“ drauge su... 18. Viešųjų pirkimų įstatymo 30 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog... 19. Teisėjų kolegija pažymi, kad pagal nusistovėjusią kasacinę praktiką VPĮ... 20. Viešųjų pirkimų įstatyme nenustatyta, kokie pasiūlymų galiojimo... 21. Nagrinėjamu atveju konkurso sąlygų 56 punktas numato: ,,Tiekėjo pateikiamo... 22. 56.1. tiekėjas atsiima savo pasiūlymą jo galiojimo laikotarpiu;... 23. 56.2. tiekėjas, kuris yra paskelbtas konkurso nugalėtoju, raštu atsisako... 24. 56.3. tiekėjo pateikta Tiekėjo sąžiningumo deklaracija yra melaginga;... 25. 56.4. tiekėjas, laimėjęs viešąjį pirkimą per nustatytą terminą... 26. UAB ,,SMD“ pateiktame pasiūlymo užtikrinimo laidavimo draudimo rašte SĮLD... 27. ,,Jei Draudėjas atsiima Pasiūlymą jo galiojimo laikotarpiu, nurodytu... 28. Jei Naudos gavėjas praneša apie Draudėjo Pasiūlymo pripažinimą... 29. Tiek perkančiosios organizacijos, tiek pirmosios instancijos teismo nuomone,... 30. Tokiu būdu, atsižvelgiant į minėtas aplinkybes, „BTA Insurance Company“... 31. Įvertinus byloje esančių įrodymų visetą, teisėjų kolegija prieina prie... 32. Į esminius apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentus atsakyta.... 33. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 34. CPK 93 straipsnio 1 dalies nuostatos numato, kad šalies, kurios naudai... 35. Ieškovas UAB „SMD“ pateikė įrodymus, kad pirmosios instancijos teisme... 36. Kaip pagrįstai nustatė pirmosios instancijos teismas, ieškovui grąžintas... 37. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 38. Šiaulių apygardos teismo 2013 m. balandžio 2 d. sprendimą panaikinti.... 39. Ieškinį patenkinti.... 40. Panaikinti Kelmės rajono savivaldybės administracijos viešojo pirkimo... 41. Priteisti ieškovui UAB „SMD“ (j. a. k. 301152028) iš atsakovo Kelmės... 42. Grąžinti ieškovui UAB „SMD“ (j. a. k. 301152028) 2013 m. sausio 31 d....