Byla 2S-709-492/2011

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės (pranešėjos) Virginijos Volskienės,

2teisėjų Dalios Kačinskienės, Andžej Maciejevski,

3teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo V. P. atskirąjį skundą dėl Trakų rajono apylinkės teismo 2010 m. rugsėjo 17 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-113-231/2010 pagal ieškovo V. P. ieškinį atsakovui V. Č. dėl kelio servituto nustatymo.

4Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

5ieškovas V. P. ieškiniu prašė nustatyti kelio servitutą tarnaujančiam daiktui - žemės sklypui, nuosavybės teise priklausančiam atsakovui V. Č., suteikiant teisę naudotis juo bei tokiu būdu užtikrinant viešpataujančio daikto - sklypo, priklausančio nuosavybės teise V. P., tinkamą naudojimą. Taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones, t. y. įpareigoti atsakovą V. Č. iki galutinio teismo sprendimo priėmimo dienos netrukdyti ieškovui naudotis kelio atkarpa, esančia atsakovo žemės sklype, taip užkertant galimybę žalai atsirasti ir užtikrinant būsimo teismo sprendimo įvykdymą.

6Trakų rajono apylinkės teismas 2009 m. liepos 16 d. nutartimi ieškovo V. P. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių tenkino ir įpareigojo atsakovą V. Č. iki galutinio teismo sprendimo priėmimo dienos netrukdyti ieškovui V. P. naudotis kelio atkarpa, esančia atsakovo žemės sklype, esančiame ( - ).

7Atsakovas V. Č. pateikė prašymą panaikinti Trakų rajono apylinkės teismo 2009-07-16 nutartimi pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones.

8Trakų rajono apylinkės teismas 2010 m. rugpjūčio 2 d. nutartimi panaikino Trakų rajono apylinkės teismo nutartimi 2009 m. leipos 16 d. taikytas laikinąsias apsaugos priemones - įpareigojimą atsakovui V. Č. iki galutinio teismo sprendimo priėmimo dienos netrukdyti ieškovui V. P. naudotis kelio atkarpa, esančia atsakovo žemės sklype, esančiame ( - ).

9Ieškovas V. P. 2010-09-03 pateikė pareiškimą, kuriuo prašė taikyti CPK 149 str. numatytas poveikio priemones atsakovui V. Č. dėl Trakų rajono apylinkės teismo 2009 m. liepos 16 d. nutartimi nustatytų laikinųjų apsaugos priemonių nevykdymo, skirti jam 1 000 Lt baudą; įpareigoti atsakovą per įmanomai trumpiausią laiką tinkamai pašalinti visas kliūtis, dėl kurių pareiškėjas negali nekliudomai naudotis kelio atkarpa, kurios naudojimui pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės; priteisti iš atsakovo ieškovui turėtas išlaidas antstoliui dėl faktinių aplinkybių konstatavimo ir dėl pareiškimo teismui dėl baudos skyrimo parengimo. Nurodė, kad atsakovas tyčia ir sąmoningai iki šiol nevykdo teismo įpareigojimo netrukdyti ieškovui V. P. naudotis kelio atkarpa, esančia atsakovo žemės sklype, unikalus Nr.( - ), 4,3500 ha ploto, adresu ( - ), įvairias būdais bando nuslėpti kelio atkarpos egzistavimą, sudaro pavojingas kliūtis ieškovui naudotis kelio atkarpa, dėl kurios šiuo metu vyksta teisminis ginčas. Dėl tokių atsakovo veiksmų ieškovui yra žymiai apsunkintas patekimas į jam nuosavybės teise priklausantį žemės sklypą. Trakų rajono apylinkės teismo 2009 m. liepos 16 d. nutartimi nustatytų laikinųjų apsaugos priemonių nevykdymas yra konstatuotas antstolio 2010-09-06 faktinių aplinkybių konstatavimo protokole. Iš jo matyti, kad atsakovui nuosavybės teise priklausančiame 4,3500 ha ploto žemės sklype, unikalus Nr. ( - ) esančioje kelio atkarpoje, vedančioje link ieškovo žemės sklypo, per visą kelio plotį prismaigstyta užmaskuotų, sunkiai pastebimų metalinių strypų, skersai kelio iškastas apie 30 cm gylio griovys, dalis šio kelio aptverta įspėjamąja „STOP“ juosta. Tokiais veiksmais atsakovas tyčia piktybiškai siekia, kad ieškovas patirtų kuo daugiau nuostolių, sugadindamas naudojamas transporto priemones ir netgi pats susižalodamas.

10Trakų rajono apylinkės teismas 2010 m. rugsėjo 17 d. nutartimi ieškovo V. P. pareiškimo dėl baudos skyrimo už laikinųjų apsaugos priemonių pažeidimą netenkinto. Nurodė, kad laikinosios apsaugos priemonės, pritaikytos Trakų rajono apylinkės teismas 2009 m. liepos 16 d. nutartimi, panaikintos Trakų rajono apylinkės teismas 2010 m. rugpjūčio 2 d. nutartimi, todėl skirti atsakovui baudą už laikinųjų apsaugos priemonių pažeidimą nėra teisinio pagrindo.

11Atskiruoju skundu ieškovas V. P. prašė panaikinti Trakų rajono apylinkės teismo 2010 m. rugsėjo 17 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – taikyti atsakovui V. Č. CPK 149 str. numatytas poveikio priemones skiriant jam 1 000 Lt baudą už Trakų rajono apylinkės teismo 2009 m. liepos 16 d. nutartimi taikytų laikinųjų apsaugos priemonių nevykdymą bei įpareigoti atsakovą per įmanomai trumpiausią laiką tinkamai pašalinti visas kliūtis, dėl kurių ieškovas negali tinkamai naudotis kelio atkarpa, dėl kurios nekliudomo naudojimo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės.

12Nurodė, kad Trakų rajono apylinkės teismas 2010 m. rugpjūčio 2 d. nutartimi panaikino 2009 m. liepos 16 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones, neinformavęs apie atsakovo prašymą panaikinti laikinąsias apsaugos priemones nei ieškovo, nei jo atstovo, todėl pastarieji negalėjo pateikti atsiliepimo. Pareiškėjo atstovas Trakų rajono apylinkės teismo 2010 m. rugpjūčio 2 d. nutartį gavo tik 2010-09-15 (ieškovas buvo teismą informavęs apie jo buveinės pasikeitimą, todėl nėra jo kaltės, kad nutartį gavo tik 2010-09-15), vadinasi ją apskųsti galėjo iki 2010-09-22. Nepadavus atskirojo skundo, minėta nutartis būtų įsigaliojusi 2010-09-23. Atsakovas atskirąjį skundą pateikė 2010-09-17, teismas jį priėmė ir persiuntė Vilniaus apygardos teismui, vadinasi, Trakų rajono apylinkės teismo 2010 m. rugpjūčio 2 d. nutartis neįsigaliojo, laikinosios apsaugos priemonės Trakų rajono apylinkės teismo 2010 m. rugsėjo 17 d. nutarties priėmimo metu galiojo, todėl pastaroji nutartis neteisėta ir nepagrįsta.

13Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas V. Č. prašė palikti Trakų rajono apylinkės teismo 2010 m. rugsėjo 17 d. nutartį nepakeistą. Nurodė, kad ieškovas nei su pareiškimu, nei su atskiruoju skundu nepateikė įrodymų, kad iki laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo ir/ar po nutarties priėmimo atsakovas būtų pažeidęs 2009 m. liepos 16 d. nutarties vykdymą. Nei ieškovas, nei jo atstovas nesidomi bylos eiga, neužtikrina korespondencijos priėmimo. Dėl paties ieškovo atstovo Alberto Kručkausko veiksmų (jis neinformavo teismo apie pasikeitusį advokatų kontoros adresą), Trakų rajono apylinkės teismo 2010 m. rugpjūčio 2 d. nutartis nebuvo įteikta iki pat 2010-09-15. Be to, LR CPK 149 str. numatyta teismo teisė skirti baudą iki 1 000 Lt, bet ne pareiga, todėl pirmosios instancijos teismui 2010 m. rugpjūčio 2 d. nutartimi pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, ieškovo atstovo nepagrįsto ir neargumentuoto prašymo tenkinimas prieštarautų teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams.

14Apeliacinis procesas nutrauktinas.

15Remiantis CPK 301 str. 1 d., apeliacine tvarka yra skundžiami neįsiteisėję pirmosios instancijos teismo sprendimai (nutartys). CPK 320 str. 1 d. nustato, kad bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Ieškovas V. P. pateikė atskirąjį skundą dėl Trakų rajono apylinkės teismo 2010 m. rugsėjo 17 d. nutarties, pagrindiniu argumentu nurodęs tai, jog šios nutarties priėmimo metu nebuvo įsiteisėjusi Trakų rajono apylinkės teismo 2010 m. rugpjūčio 2 d. nutartis, kuria panaikintos Trakų rajono apylinkės teismo nutartimi 2009 m. leipos 16 d. taikytos laikinosios apsaugos priemonės. Į bylą pateikta Vilniaus apygardos teismo 2011 m. kovo 21 d. nutartis, kuria Trakų rajono apylinkės teismo 2010 m. rugpjūčio 2 d. nutartis palikta nepakeista, patvirtina, kad pastaroji nutartis įsiteisėjusi, Trakų rajono apylinkės teismo 2009 m. liepos 16 d. nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės negalioja. Negaliojant šioms laikinosioms apsaugos priemonėms, neliko faktinio pagrindo svarstyti baudos dėl jų nevykdymo skyrimo klausimą, neliko apeliacijos dalyko, todėl apeliacinis procesas nutrauktinas (CPK 293 str. 5 p., 302 str., 315 str. 5 d.).

16Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 str., 338 str., 339 str., teismas

Nutarė

17nutraukti apeliacinį procesą civilinėje byloje pagal ieškovo V. P. atskirąjį skundą dėl Trakų rajono apylinkės teismo 2010 m. rugsėjo 17 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-113-231/2010 pagal ieškovo V. P. ieškinį atsakovui V. Č. dėl kelio servituto nustatymo.

Proceso dalyviai