Byla e2A-1094-656/2017
Dėl žalos atlyginimo, trečiasis asmuo P. C. B

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija kurią sudaro pranešėjas Andrius Ignotas, teisėjos Alma Urbanavičienė ir Jūra Marija Strumskienė, rašytinio proceso apeliacine tvarka nagrinėdama atsakovo A. G. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. balandžio 4 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo AB „Energijos skirstymo operatorius“ ieškinį atsakovui R. S. M. dėl žalos atlyginimo, trečiasis asmuo P. C. B.,

Nustatė

2I.Ginčo esmė

 1. Ieškovas prašė priteisti iš atsakovo 7 133,29 Eur už be apskaitos sunaudotą elektros energiją, 5 procentus metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir nurodė, kad 2014 m. birželio 17 d. patikrino elektros energijos apskaitą atsakovui nuosavybės teise priklausančiame name, esančiame ( - ). Patikrinimo metu nustatyta, kad ant išorinės namo sienos instaliaciniame lovelyje, į kurį buvo įdėtas palei namo sieną pravestas įvadinis kabelis į elektros energijos skaitiklį, įrengta slapta atšaka prieš apskaitos prietaisą, ja naudojamą elektros energiją apskaitos prietaisas nefiksuoja, nuo įrengtos atšakos mėlynos ir raudonos spalvos laidai įvesti į namo vidų. Nustatę minėtus pažeidimus, ieškovo darbuotojai surašė Elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktą Nr. 11002970 (toliau - Aktas). Akto surašymo metu buvo surašyti name esantys elektros energijos prietaisai. Atlikus naujus paskaičiavimus nustatyta, kad atsakovas, neteisėtai naudodamas elektros energiją, ieškovui padarė 7 133,29 Eur (24 629,83 Lt) dydžio žalą, neapmokėjo už 51930,11 kWh elektros energijos. Atsakovas patirtos žalos neatlygino.
 2. Atsakovas prašė atmesti ieškinį, nes jokio laido nejungė ir elektros energijos neteisėtai nenaudojo. Teigia, kad laidus galėjo pajungti dukros S. M. L. buvęs sugyventinis P. C. B.. Pažymi, kad apie savo įtarimus buvo pranešę ieškovui, tačiau ieškovas neteisėtais veiksmais vis tiek kaltina ieškovą. Dėl šio įvykio buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas.
 3. Trečiasis asmuo P. C. B. su ieškiniu sutiko ir nurodė, kad atsakovas, kaip nekilnojamojo turto savininkas (tiesiogiai pats ar per susijusius asmenis, kurie jo leidimu naudojasi tuo nekilnojamuoju turtu) sunaudoja atitinkamą elektros energijos kiekį, kurį nuslepia nuo šios energijos apskaitos skaitiklių, ir tokiu būdu išvengia prievolės atsiskaityti su tos energijos tiekėju. Trečiasis asmuo niekaip neįtakojo naudojimosi neapskaityta elektros energija, ja nesinaudojo, nėra prieš ieškovą ar atsakovą kažkaip įsipareigojęs sumokėti ieškovui už kokį tai atsakovo sunaudotos elektros energijos kiekį. Dėl šių aplinkybių nepagrįsti atsakovo teiginiai, kad jis kažkaip turėtų būti atsakingas už atsakovo sunaudotą elektros energiją.

3II. Teismo sprendimo esmė

 1. Pirmosios instancijos teismas atmetė ieškinį ir nurodė, kad civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius įstatymuose ar sutartyje nustatytos pareigos (neteisėtas veikimas) arba atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai ar sutartis draudžia atlikti (neteisėtas veikimas), arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai (CK 6.246 str. 1 d.). Civilinei atsakomybei kilti turi būti šių aplinkybių visetas: neteisėti veiksmai, priežastinis ryšys, kaltė ir žala (CK 6.245-6.249 str.).
 2. Iš Elektros energijos vartojimo vietos apžiūros akto ir teisme apklaustų liudytojų G. R. ir D. N., kurie yra ieškovo darbuotojai, parodymų matyti, kad namo viduje buvo sudaryta galimybė pajungti elektros prietaisus prie neteisėtai atvestų elektros laidų. Tačiau byloje nėra objektyvių įrodymų, kad elektra buvo realiai vartojama per tokius laidus. Minėti liudytojai patvirtino, kad matė šių laidų galus, kurie nebuvo prijungti prie elektros prietaisų ar vidaus elektros tinklo.
 3. Iš duomenų apie elektros rodmenis matyti, kad jie neženkliai skiriasi lyginant su ginčo laikotarpiu – skirtumas per 11 mėnesių iki patikros ir 11 mėnesių po patikros sudaro tik apie 360 kW (apie 33 kW per mėnesį, todėl negalima vienareikšmiškai teigti ar daryti tikėtiną išvadą, jog faktiškai buvo naudojama elektros energija per neteisėtai pajungtus elektros laidus. Tuo pačiu byloje esantys įrodymai nepagrindžia ieškovo nurodytos aplinkybės, jog elektros kabelis (minimi laidai) prijungtas prie namo vidaus elektros tinklo. Tokiu atveju nėra pagrindo konstatuoti, kad įrodytas žalos padarymo faktas bei priežastinis ryšys.
 4. Iš trečiojo asmens, apklausto ikiteisminiame tyrime liudytoju, parodymų matyti, kad jis yra konfliktiniuose santykiuose su atsakovo dukra, todėl nėra pagrindo daryti išvados, jog jo parodymai yra objektyvūs.

4III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo argumentai

 1. Ieškovas AB „Energijos skirstymo operatorius“ pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašė panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą ieškinį patenkinti. Nurodė, kad žalos faktas įrodytas.
 2. Sutinkamai su Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių, patvirtintų LR energetikos ministro 2010-02-11 įsakymu Nr. 1-38 (toliau vadinamos Taisyklėmis), 120 punktu, surašė Elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktą Nr. 11002970 (toliau vadinamas Aktu).
 3. Taisyklių prasme, atvejis, kai asmuo savavališkai pajungia elektros įrenginius prie operatoriaus elektros tinklo, laikomas neteisėtu elektros energijos vartojimu. Šiuo atveju atsakovas įrengė atvadą (pajungė laidą) prieš elektros energijos apskaitos prietaisą, siekdamas naudoti elektros energiją be apskaitos, dėl ko už visą sunaudotą elektros energiją neapmokėjo. Įrengęs atvadą atsakovas atėmė iš ieškovės galimybę tiksliai apskaityti jo sunaudotos elektros energijos kiekį, dėl ko ieškovė patyrė žalos.
 4. Teismas nevertino fakto, kad neteisėtas elektros energijos atvadas buvo įrengtas tokiu būdu, kad jį būvo sunku pastebėti. Todėl neprotinga teismo išvada, kad apie įrengtą atvadą atsakovas nieko nežinojo. Iš bylos medžiagos akivaizdu, kad atvadas buvo įvestas į namo vidų, tačiau atvykus ieškovės darbuotojams, laidai namo viduje buvo nukirpti. Todėl akivaizdu, kad atsakovas arba kiti name esantys asmenys žinojo apie slapto įvado buvimą, dėl ko žinodami apie neteisėto elektros energijos vartojimo faktą, nukirpo namo vidaus laidus.
 5. Teismas padarė klaidingą išvadą dėl nenustatyto neteisėto elektros energijos vartojimo fakto. Akivaizdu, kad ant atsakovui priklausančio namo išorinės sienos buvo įrengtas slaptas neteisėtas atvadas. Įrodyta, jos per paslėptą atvado kabelį tekėjo elektros energija, šis faktas taip pat užfiksuotas fotonuotraukose. Akivaizdu, kad elektros energija buvo naudojama neteisėtu būdu. Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad prie nukirptų namo vidaus instaliacijos laidų atsakovas bet kada galėjo prijungti elektros energiją vartojančius prietaisus, sujungdamas laidus. Taisyklės nustato neteisėto elektros energijos sąvoką, nepririšant jos prie faktinio neteisėto elektros energijos vartojimo surašant Aktą. Atkreiptinas dėmesys, kad Taisyklių prasme, neteisėtam elektros energijos vartojimui konstatuoti bei Aktui surašyti užtenka neteisėto atvado įrengimo fakto.
 6. Teismas visiškai nevertino ieškovės motyvo dėl atsakovo suinteresuotumo neteisėtu atvado įrengimu. Atvado buvimas buvo ekonomiškai naudingas atsakovui, kaip elektros energijos vartotojui.
 7. Teismas visiškai nepasisakė dėl atsakovo, kaip namo savininko, pareigos rūpintis savo turtu taip, kad naudojimasis juo nepažeistų ieškovės teisių ir / ar teisėtų interesų. Atmestinas atsakovo argumentas dėl atvado buvimo fakto nežinojimo, kaip nepagrįstas, neprotingas bei neįrodytas.
 8. Teismas taip pat neįvertino atsakovo elgesio per apdairaus, protingo ir rūpestingo asmens elgesio standarto prizmę. Protingas, apdairus ir rūpestingas asmuo moka už faktiškai sunaudotą elektros energiją, taip pat nedelsdamas praneša apie pastebėtus neteisėtus veiksmus / neveikimą. Kaip matyti iš byloje esančių įrodymų, atsakovas tinkamai nevykdė pareigos mokėti už sunaudotą elektros energiją, nepranešė ieškovui apie neteisėto elektros energijos vartojimo faktą.
 9. Asakovas nepaneigė savo pareigos užtikrinti saugų ir teisėtą elektros energijos vartojimą jam nuosavybės teise priklausančiame name, neįrodė, jog jo elgesys atitiko apdairaus, protingo ir rūpestingo asmens elgesio standartą, taip pat nepaneigė aplinkybės, kad ant namo sienos buvo įrengtas neteisėtas atvadas, per kurį tekėjo elektros energija, priešingai, šį faktą atsakovas pripažino. Todėl akivaizdu, kad atsakovas pažeidimą pripažino, dėl ko jam kyla atsakomybė bei pareiga atlyginti ieškovei žalą, paskaičiuotą Taisyklių nustatyta tvarka.
 10. Tiek Taisyklėse, tiek Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje yra įtvirtinta vartotojo kaltės prezumpcija dėl elektros skaitiklio ir plombų pažeidimo. Tai reiškia, kad vartotojas privalo paneigti šią prezumpciją, kas betarpiškai susiję su įrodinėjimo naštos paskirstymu.
 11. Kai nustatomas toks pažeidimas, Taisyklės preziumuoja neteisėtą elektros energijos vartojimą ir atitinkamai dėl to atsiradusią skolą. Tokios pozicijos laikosi ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, kuris konstatavo, kad tais atvejais, kai yra pažeistas skaitiklis ar plombos, vartotojo kaltė preziumuojama ir jam pagrįstai priskiriama kaltės paneigimo pareiga.
 12. Atsakovas S. M. prašė apeliacinį skundą atmesti ir nurodė, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai nusprendė, kad neįrodytas realaus elektros energijos vartojimo pasinaudojant neteisėtai įrengtu elektros atvadu faktas. Atvadas nebuvo pajungtas prie elektros prietaisų. Apie patikrinimą atsakovas buvo informuotas prieš kelias dienas, todėl, žinodamas apie neteisėtai įrengtą atvadą, galėjo jį atjungti. Nėra pagrindo tvirtinti, kad ieškovas patyrė realius nuostolius.
 13. Atsakovas daro prielaidą, kad tiek įrengti atvadą, tiek pranešti apie tariamai vagiamą energiją galėjo atsakovo dukters S. M. L. sugyventinis P. C. B., taarp kurio ir atsakovo buvo konfliktiniai santykiai. Atvadas galėjo būti neteisėtai įrengtas tik tam, kad pranešti apie neteisėtai naudojamą elektros energiją, daryti spaudimą atsakovui.
 14. Priešingai nei aiškina ieškovas, sistemiškai vertinant Taisyklių 8 punktas nustato, kad neteisėtas elektros energijos vartojimas konstatuojamas, kai įrodomas poveikis elektros apskaitos prietaisams bei pajungti elektros imtuvai.

5IV. Apeliacinės instancijos teismo nutarties argumentai

 1. Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Tai atliekama nagrinėjant ir faktinę, ir teisinę bylos puses, tai yra, tiriant byloje surinktus įrodymus, patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar teisingai nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikė materialinės teisės normas. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta.
 2. Teisėjų kolegija sutinka su apelianto argumentais. Pirmosios instancijos teismas pažeidė materialines teisės normas, reglamentuojančias atsakomybės už neteisėtą elektros energijos naudojimą, procesines teisės normas, reglamentuojančias įrodinėjimo pareigos paskirstymą tarp šalių civiliniame procese, įrodymų vertinimą, bei nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotos teisės taikymo ir aiškinimo praktikos. Teismas neapgrįstai sprendė, kad nenustatytas konkretus neteisėto elektros energijos vartojimo faktas pajungiant neteisėtai pravestą kabelį prie konkrečių elektros prietaisų, todėl neįrodytos visos būtinosios sąlygos civilinei atsakomybei atsirasti. Teisėjų kolegija naikina skundžiamą teismo sprendimą ir priima naują sprendimą ieškinį patenkinti.
 3. Byloje nustatytos faktinės aplinkybės, kad ant išorinės namo sienos instaliaciniame lovelyje, į kurį buvo įdėtas palei namo sieną pravestas įvadinis kabelis į elektros energijos skaitiklį, įrengta slapta atšaka prieš apskaitos prietaisą, ja naudojamą elektros energiją apskaitos prietaisas nefiksuoja, nuo įrengtos atšakos mėlynos ir raudonos spalvos laidai įvesti į namo vidų. Nustatę minėtus pažeidimus, ieškovo darbuotojai vadovaudamiesi Taisyklių 120 punktu, surašė Elektros energijos vartojimo vietos apžiūros Aktą.
 4. Pagrįsta, kad atsakovas įrengė atvadą (pajungė laidą) prieš elektros energijos apskaitos prietaisą, siekdamas naudoti elektros energiją be apskaitos, dėl ko už visą sunaudotą elektros energiją neapmokėjo. Įrengęs atvadą atsakovas atėmė iš ieškovės galimybę tiksliai apskaityti jo sunaudotos elektros energijos kiekį, dėl ko ieškovė patyrė žalos.
 5. Taisyklių 122 punkto nustatyta tvarka ieškovės specialiai sudaryta komisija tinkamai, visapusiškai ir objektyviai įvertino surašytą Aktą, jame išdėstytas aplinkybes bei su tuo susijusius visus ieškovės turimus bei atsakovo pateiktus dokumentus. Išnagrinėjusi Aktą, komisija, vadovaudamasi Taisyklių 132.13 punktu nutarė atlikti suvartotos elektros energijos perskaičiavimą už laikotarpį nuo 2011-06-18 iki 2014-06-17 (už trejus metus) pagal faktinę elektros imtuvų galią taikant buitinių vartotojų dažniausiai vartojamų elektros energijos imtuvų darbo valandų kiekio per parą lentelę.
 6. Taisyklių 132.13 p. nustato: „kai nustatoma, kad, siekiant sumažinti apskaitomos elektros energijos kiekį arba elektros skaitiklio rodmenis, elektros apskaitos prietaisas ar elektros apskaitos schemos elementai yra paveikti, o operatoriaus darbuotojas ar operatoriaus įgaliotas trečiasis asmuo per paskutinį elektros apskaitos prietaisų ar elektros apskaitos schemos elementų patikrinimą šios veikos dėl jos slapto pobūdžio negalėjo pastebėti (išorinio magnetinio lauko poveikis, elektros apskaitos prietaisų rodmenys atsukami atgal ar stabdomi specialiaisiais prietaisais, elektros apskaitos prietaisų, matavimo transformatorių falsifikavimas ar pan.) arba elektros imtuvai prijungti prieš elektros apskaitos sistemos įrengimo vietą, arba be jos, arba padaryta kitų Taisyklių 8 punkto sąvokos „neteisėtas elektros energijos vartojimas“ 3 punkte nurodytų pažeidimų, operatorius turi teisę perskaičiuoti tokiam buitiniam vartotojui patiektos elektros energijos kiekį, elektros energijos vertę Taisyklių 132.12 punkte nustatyta tvarka per laikotarpį nuo vartotojo elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų dienos, bet ne ilgesnį kaip 3 (treji) metai. Galutinis perskaičiuojamo laikotarpio terminas nustatomas tinkamai, visapusiškai ir objektyviai įvertinus surašytą Elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktą, jame išdėstytas aplinkybes bei su tuo susijusius kitus duomenis ir įrodymus, vartotojo ar jo atstovo papildomai pateiktus paaiškinimus (jei jie pateikiami).“
 7. Taisyklių 79 punkte teigiama: „Elektros apskaitos prietaisų, elektros apskaitos schemos elementų gadinimas, falsifikavimas, plombų pažeidimas ar be operatoriaus sutikimo išardymas, savavališkas elektros apskaitos schemos keitimas, siekiant sumažinti apskaitomos elektros energijos kiekį arba elektros skaitiklio rodmenis, kitoks elektros apskaitos prietaisų ar elektros apskaitos schemos elementų paveikimas arba savavališkas elektros įrenginių prijungimas prie operatoriaus tinklo yra šių Taisyklių nuostatų pažeidimas, už kurį asmuo atsako įstatymų nustatyta tvarka. Tokiam vartotojui taikomos ir kitos atitinkamos šių Taisyklių nuostatos.“
 8. Taisyklių 132.12 p. nustato: „perskaičiuojama tokia tvarka: jei buitinis vartotojas suteikia galimybę operatoriaus darbuotojui ir (ar) operatoriaus įgaliotam trečiajam asmeniui patikrinti elektros energijos vartojimo vietą ir nustatyti tuo metu esančių elektros imtuvų galią, tai patiekta elektros energija ar elektros energijos persiuntimo paslaugos vertė perskaičiuojama pagal faktinę elektros energijos imtuvų galią taikant Buitinių vartotojų dažniausiai naudojamų elektros energijos imtuvų veikimo valandų skaičiaus per parą lentelę (Taisyklių 1 priedas); jei buitinis vartotojas visuomeninio tiekėjo ar operatoriaus darbuotojui ir (ar) operatoriaus įgaliotiems tretiesiems asmenims nesuteikia galimybės nustatyti veikiančių elektros energijos imtuvų galią, tai persiųsta elektros energija perskaičiuojama pagal buitiniam vartotojui sutartyje nustatytą leistinąją naudoti galią, o jei sutartis nesudaryta – pagal leistinąją naudoti galią ribojančių įrenginių duomenis apskaičiuotą leistinąją naudoti galią ir 24 valandų per parą trukmę.“
 9. Tarp šalių susiklostė faktiniai elektros energijos pirkimo – pardavimo santykiai, kuriuos reglamentuoja aptartos Taisyklių nuostatos. Ieškovas tiekė atsakovui nuosavybės teise valdomam gyvenamajam namui, esančiam ( - ), elektros energiją sutarties, sudarytos konkliudentiniais veiksmais (ieškovė elektros energiją tiekė, o atsakovas už tiekiamą elektros energiją mokėjo), pagrindu (CK 6.384 str. 1 d.). Faktiniai elektros energijos pirkimo – pardavimo santykių atsiradimas siejamas ne su konkrečiu elektrą vartojančiu asmeniu, bet su asmeniu, kuris yra pastato, kuriame yra elektros įvadas, savininkas.
 10. Apeliantas pagrįstai nurodė, kad atsakovo turi pareigą užtikrinti jam nuosavybės teise priklausančio namo elektros energijos įrenginių prijungimo schemos teisingumą ir teisėtumą. Elektros energijos atvadas buvo įrengtas tokiu būdu, kad, sprendžiant pagal byloje esančias fotonuotraukas, buvo sunku jo nepastebėti, todėl nepagrįsta teismo išvada, kad apie įrengtą atvadą atsakovas nieko nežinojo. Iš bylos medžiagos akivaizdu, kad atvadas buvo įvestas į namo vidų, tačiau atvykus ieškovės darbuotojams, laidai namo viduje buvo nukirpti. Nepaneigta ieškovo prielaida, kad atsakovas arba kiti name esantys asmenys žinojo apie slapto įvado buvimą, dėl ko žinodami apie neteisėto elektros energijos vartojimo faktą, nukirpo namo vidaus laidus.
 11. Aktu, tiek liudytoju parodymais įrodyta, jos per paslėptą atvado kabelį tekėjo elektros energija, šis faktas taip pat užfiksuotas fotonuotraukose. Todėl vertinant nagrinėjamą ginčą akivaizdu, kad elektros energija buvo naudojama neteisėtu būdu. Prie nukirptų namo vidaus instaliacijos laidų atsakovas bet kada galėjo prijungti elektros energiją vartojančius prietaisus, sujungdamas laidus. Taisyklės nustato neteisėto elektros energijos sąvoką, nesusiejant jos su faktiniu neteisėtu elektros energijos vartojimu. Taisyklių prasme, neteisėtam elektros energijos vartojimui konstatuoti bei Aktui surašyti užtenka neteisėto atvado įrengimo fakto. O nagrinėjamu atveju neteisėtų elektros energijos atvadu tekėjo energiją į namo vidaus instaliaciją.
 12. Atsakovo, kaip namo savininko, turėjo pareigą rūpintis savo turtu taip, kad naudojimasis juo nepažeistų ieškovės teisių ir / ar teisėtų interesų. Atsakovo elgesys vertintinas per apdairaus, protingo ir rūpestingo asmens elgesio standarto prizmę. Protingas, apdairus ir rūpestingas asmuo moka už faktiškai sunaudotą elektros energiją, taip pat nedelsdamas praneša apie pastebėtus neteisėtus veiksmus / neveikimą. Kaip matyti iš byloje esančių įrodymų, atsakovas tinkamai nevykdė pareigos mokėti už sunaudotą elektros energiją, nepranešė ieškovui apie neteisėto elektros energijos vartojimo faktą.
 13. Tiek Taisyklėse, tiek Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje yra įtvirtinta vartotojo kaltės prezumpcija dėl elektros skaitiklio ir plombų pažeidimo. Tai reiškia, kad vartotojas privalo paneigti šią prezumpciją, kas betarpiškai susiję su įrodinėjimo naštos paskirstymu. Pagal civilinio proceso įstatymo nuostatas, tokiu atveju įrodinėjimo našta dėl kaltės nebuvimo yra perkeliama skolininkui, t. y. elektros energijos abonentui (vartotojui), kuris turi įrodyti savo kaltės dėl sutartinių nuostatų pažeidimo nebuvimą, t. y. paneigti kaltės prezumpciją (CPK 178 straipsnis). Būtent tokią teisės taikymo ir aiškinimo praktiką dėl skolininko kaltės prezumpcijos nuosekliai formuoja Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (2012-04-20 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-92/2012).
 14. Taisyklėse išaiškinta, kad „Neteisėtas elektros energijos vartojimas tai toks atvejis, kai elektros apskaitos prietaisai ar apskaitos schemos elementai akivaizdžiai sugadinti (pažeistas elektros skaitiklio stiklas, korpusas, gnybtų trinkelė ar pan., sugadintas matavimo transformatorius, bandymo gnybtynas, laidininkai ar kita; pažeistos ar nutrauktos elektros apskaitos prietaiso, elektros apskaitos schemos elemento, įvadinės elektros apskaitos spintos (skydelio) ar kitų su elektros apskaita susijusių vietų plombos, klastotos elektros energijos apskaitos prietaiso ar elektros apskaitos schemos elementų gamintojo, metrologinės patikros ir (arba) operatoriaus plombos, naudotos mechaninės ar kitos priemonės, skirtos fiksuojamos elektros energijos kiekiui keisti; pakeista elektros apskaitos prietaiso prijungimo schema ar pan.) ir dėl to neužfiksuotas faktinis patiektas elektros energijos kiekis“. Teismas nesivadovavo šia teisės akto nuostata, siaurinamai aiškino atsakovo atsakomybę bei pačio neteisėto elektros energijos vartojimo sąvoką, savo poziciją grįsdamas prielaida, kad elektros energija surašant Aktą nebuvo vartojama be apskaitos. Teismas neįvertino fakto, jog atsakovas bet kuriuo metu galėjo elektros energiją per atvadą neteisėtas vartoti. Dėl šio ieškovės argumento teismas nepasisakė.
 15. 2012-04-20 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nutartyje civilinėje byloje Nr.3K-3-92/2012 nurodė: “Energijos tiekimo (pirkimo-pardavimo) sutarties, kaip vartojimo sutarties rūšies, pobūdis neatleidžia energijos vartotojų nuo bendros Sutarties šalių pareigos kooperuotis ir bendradarbiauti...Elektros energijos pirkimo – pardavimo sutarties pažeidimo atveju išimčių dėl kaltės prezumpcijos įstatymuose neįtvirtinta, todėl įrodinėjimo pareiga, kad žala padaryta ne dėl elektros energijos vartotojo kaltės, tenka elektros energijos vartotojui. Pagal civilinio proceso įstatymo nuostatas, tokiu atveju įrodinėjimo našta dėl kaltės nebuvimo yra perkeliama skolininkui, t.y. elektros energijos abonentui (vartotojui)...Nustačius elektros apskaitos prietaiso pažeidimus, jo plombų klastojimo faktą, svarbu nustatyti ne aplinkybę, ar vartotojas asmeniškai kaltas dėl elektros apskaitos prietaiso sugadinimo, o tai, ar jo elgesys atitiko tvarkingo elektros vartotojo, kuris rūpinasi jam priklausančiais elektros įrenginiais, imasi atitinkamų priemonių, kad šie prietaisai funkcionuotų tvarkingai, standarto“.
 16. Analogiškos pozicijos Lietuvos Aukščiausiasis Teismas laikosi ir kitose nutartyse: 2005-04-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-269/2005; 2005-10-26 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-526/2005; 2000-12-04 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1296/2000; 2009-09-29 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-348/2009; 2011-09-26 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-356/2011.
 17. Ieškinį patenkintus visiškai, ieškovui iš atsakovo priteisiamos patirtos bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro žyminis mokestis, sumokėtas paduodant ieškinį ir apeliacinį skundą – 320 eur ir 170,63 eur procesinių dokumentų, skirtų trečiajam asmeniui, vertimo į danų kalbą išlaidos (CPK 93 str., 88 str. 1 d. 9 p.).

6Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 326 str. 1 d. 2 p.,

Nutarė

7Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. balandžio 4 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą ieškinį patenkinti visiškai priteisti ieškovui AB „Energijos skirstymo operatorius“ iš atsakovo R. S. M. 7 133,29 Eur už be apskaitos sunaudotą elektros energiją, 5 procentus metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme 2014 m. spalio 9 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 490,63 eur bylinėjimosi išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai