Byla eB2-768-413/2016
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Vinjuosta“

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Gintautas Koriaginas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs ieškovės Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriaus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Vinjuosta“,

Nustatė

2Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyrius (toliau – VSDFV) kreipėsi į teismą, prašydamas iškelti bankroto bylą UAB „Vinjuosta“. Nurodė, kad bendrovės skola fondo biudžetui pradėjo didėti nuo 2008 m. vasario mėnesio ir 2015 m. balandžio 7 d. įsiskolinimas Fondo biudžetui sudarė 8 866,41 Eur. UAB „Vinjuosta“ VSD įmokas į Fondo biudžetą mokėjo nereguliariai, o nuo 2014 m. gegužės mėnesio įmokų nebemoka visai. Atleidusi visus darbuotojus, įmonė nuo 2014 m. rugsėjo mėnesio veiklos nebevykdo. Ieškovės žiniomis, atsakovė nekilnojamojo turto bei automobilių, registruotų jos vardu, neturi, paskutiniai įmonės finansinės atskaitomybės dokumentai pateikti už 2013 metus. Todėl, ieškovės nuomone, atsakovė yra nemoki ir jai keltina bankroto byla.

3Pareiškimas paduotas laikantis kreipimosi bankroto bylai iškelti tvarkos ir sąlygų, nustatytų ĮBĮ 4 ir 6 straipsniuose.

4Pareiškimas tenkintinas, atsakovei UAB „Vinjuosta“ keltina bankroto byla

5LR Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalyje nurodoma, kad bankroto byla iškeliama, jei yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų. Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalis nustato, kad įmonės nemokumas yra tuomet, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

6Įmonės nemokumas gali būti nustatytas tik išanalizavus jos ūkinės finansinės veiklos rezultatus, atspindėtus finansinės atskaitomybės ir kituose dokumentuose, turinčiuose reikšmės įvertinant realią įmonės finansinę būklę. Spręsdamas klausimą apie įmonės pradelstų įsipareigojimų ir jos balansinio turto vertės santykį, teismas vadovaujasi tiek prie pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo pridėtais dokumentais, tiek ĮBĮ 9 straipsnio antrojoje dalyje numatyta tvarka gautais finansiniais įmonės dokumentais ir duomenimis. Bankroto bylose teismas privalo aktyviai veikti ex officio, nes pagal įstatymą jam suteiktos didesnės galimybės veikti bylos aplinkybių nustatymą (ĮBĮ 9 straipsnio 2 dalis, 10 straipsnio 1 dalis, CPK 159 straipsnio 1 dalis, 179 straipsnio 2 dalis) (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. spalio 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1331/2009).

7Siekiant pasiruošti bankroto bylos teisminiam nagrinėjimui, teismas 2015 m. gegužės 8 d. nutartimi buvo įpareigojęs atsakovės UAB „Vinjuosta“ administracijos vadovą pateikti duomenis, reikalingus bankroto bylai iškelti, t. y. įmonės finansinių ataskaitų rinkinį už 2014 ir 2015 metų pirmą ketvirtį, debitorių ir kreditorių sąrašus, duomenis apie teismuose iškeltas bylas bei išieškojimus ne ginčo tvarka, duomenis apie įmonės vardu registruotą nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, įmonės registracijos pažymėjimą, įstatus, bei atsiliepimą į ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo. Minėta nutartis 2015 m. birželio 9 d. išsiųsta Juridinių asmenų registre nurodytu įmonės buveinės bei vadovo gyvenamosios vietos adresais, tačiau grįžo neįteikta, laiškų neatsiėmus pašte (b. l. 41-42). Minėta nutartis 2015 m. birželio 22 d. pakartotinai išsiųsta įmonės buveinės adresu, tačiau taip pat grįžo neįtrikta (b. l. 44). Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, klausimas dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Vinjuosta“ spręstinas vadovaujantis šioje civilinėje byloje pateiktais ir teismo iniciatyva išreikalautais rašytiniais įrodymais.

8VĮ „Registrų centras“ duomenimis, UAB „Vinjuosta“ įregistruota 1990 m. gruodžio 22 d., bendrovės direktorius R. S.. Paskutinis įmonės balansas VĮ „Registrų centras“ pateiktas už 2013 metus, iš kurio matyti, kad 2013 m. gruodžio 31 d. įmonės turto vertė buvo 109,18 Eur, kurį sudarė tik trumpalaikis turtas, o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai siekė 6 649,10 Eur. Pažymėtina, kad visi įsipareigojimai buvo trumpalaikiai (b. l. 49). Pelno (nuostolių) ataskaitos duomenimis, 2013 m. gruodžio 31 d. įmonė dirbo nuostolingai – nuostoliai siekė 170,30 Eur (b. l. 50). VSDFV 2015 m. rugpjūčio 13 d. duomenimis, UAB „Vinjuosta“ skolinga Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui 8 872,63 Eur, įmonėje darbuotojų nedirba (b. l. 48). VMI prie LR Finansų ministerijos 2015 m. birželio 18 d. duomenimis, įmonė valstybės ir savivaldybių biudžetams yra skolinga 5 156,60 Eur mokesčių ir 498,18 Eur delspinigių (b. l. 45). VĮ „Registrų centras“ duomenimis, atsakovė registruoto nekilnojamojo turto neturi (b. l. 51).

9Nustačius, kad atsakovė UAB „Vinjuosta“ neatsiskaito su kreditoriais, nemoka valstybės nustatytų privalomųjų mokesčių, neturi nekilnojamojo turto, 2013 metų duomenimis visą bendrovės turtą sudarė trumpalaikis turtas, kuris šiuo metu tikėtina dar sumažėjo arba iš viso jo neliko, įmonėje darbuotojų nedirba, vadinasi įmonė veiklos nevykdo, teismas sprendžia, jog įmonė yra nemoki, dėl ko jai keltina bankroto byla Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 punkto pagrindu.

10Bankroto administratorius – tai teismo paskirtas atlikti įmonės bankroto procedūras asmuo (ĮBĮ 11 straipsnio 1 dalis). Pagal nuo 2015 m. sausio 1 d. įsigaliojusio ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalį, administratoriaus kandidatūrą iš įrašytų į šio įstatymo 116 straipsnio 1 dalyje nurodytą sąrašą ir šio straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka pareiškusių sutikimą administruoti įmonę asmenų parenka teismas, naudodamasis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa, sukurta vadovaujantis Vyriausybės patvirtintomis Bankroto administratorių atrankos taisyklėmis. Iš Bankroto administratorių atrankos kompiuterinės programos duomenų nustatyta, jog pagal Bankroto administratorių atrankos taisykles šios įmonės administratoriumi atrinkta UAB „Vialogika“, kuri ir skirtina UAB „Vinjuosta“ bankroto administratoriumi (ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalis, 4 dalis).

11Teismas, vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 punktu, 10 straipsnio 4 dalimi, 6 dalimi, 7 dalies 8 punktu,

Nutarė

12iškelti bankroto bylą uždarajai akcinei bendrovei „Vinjuosta“ (į. k. 151018389, Atgimimo g. 19, Marijampolė).

13Bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Vinjuosta“ administratoriumi paskirti uždarąją akcinę bendrovę „Vialogika“ (įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-JA250).

14Uždėti areštą uždarosios akcinės bendrovės „Vinjuosta“ (į. k. 151018389, Atgimimo g. 19, Marijampolė) turtui, galiosiantį iki šios teismo nutarties įsiteisėjimo dienos.

15Nustatyti 40 dienų terminą uždarosios akcinės bendrovės „Vinjuosta“ kreditorių finansiniams reikalavimams pareikšti nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

16Nustatyti, kad uždarosios akcinės bendrovės „Vinjuosta“ valdymo organai ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

17Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti juridinių asmenų registrui, Įmonių bankroto valdymo departamentui prie Ūkio ministerijos, ieškovei, atsakovei ir administratoriui.

18Nutarties nuorašą nusiųsti turto areštų registro tvarkytojui.

19Pavesti administratoriui atlikti kitus Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte nustatytus veiksmus bei pavesti sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą Įmonių bankroto įstatymo 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

20Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Gintautas... 2. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyrius (toliau... 3. Pareiškimas paduotas laikantis kreipimosi bankroto bylai iškelti tvarkos ir... 4. Pareiškimas tenkintinas, atsakovei UAB „Vinjuosta“ keltina bankroto byla... 5. LR Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalyje nurodoma, kad bankroto... 6. Įmonės nemokumas gali būti nustatytas tik išanalizavus jos ūkinės... 7. Siekiant pasiruošti bankroto bylos teisminiam nagrinėjimui, teismas 2015 m.... 8. VĮ „Registrų centras“ duomenimis, UAB „Vinjuosta“ įregistruota 1990... 9. Nustačius, kad atsakovė UAB „Vinjuosta“ neatsiskaito su kreditoriais,... 10. Bankroto administratorius – tai teismo paskirtas atlikti įmonės bankroto... 11. Teismas, vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1... 12. iškelti bankroto bylą uždarajai akcinei bendrovei „Vinjuosta“ (į. k.... 13. Bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Vinjuosta“... 14. Uždėti areštą uždarosios akcinės bendrovės „Vinjuosta“ (į. k.... 15. Nustatyti 40 dienų terminą uždarosios akcinės bendrovės „Vinjuosta“... 16. Nustatyti, kad uždarosios akcinės bendrovės „Vinjuosta“ valdymo organai... 17. Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti juridinių asmenų... 18. Nutarties nuorašą nusiųsti turto areštų registro tvarkytojui.... 19. Pavesti administratoriui atlikti kitus Įmonių bankroto įstatymo 10... 20. Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...