Byla 2-1331/2009

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Marytės Mitkuvienės, Donato Šerno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Viginto Višinskio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės Prekybos namų „Lina“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. rugsėjo 7 d. nutarties, kuria atsisakyta iškelti bankroto bylą atsakovui, civilinėje byloje Nr. B2-5689-258/2009 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės Prekybos namų „Lina“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „VSA Vilnius“ dėl bankroto bylos iškėlimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

3Ieškovas UAB Prekybos namai „Lina“ kreipėsi su ieškiniu į Vilniaus apygardos teismą ir prašė iškelti UAB „VSA Vilnius“ bankroto bylą.

4Ieškovas nurodė, kad atsakovas už suteiktas paslaugas ir nupirktas prekes ieškovui yra skolingas 512 217,41 Lt. Atsakovas raštu buvo įspėtas, kad, neatsiskaičius per 30 d., t.y. iki 2009 m. liepos 16 d., ieškovas kreipsis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Per nurodytą terminą atsakovas nepadengė savo skolos, neatliko jokių kitų mokėjimų. Atsakovas yra nemokus.

5Vilniaus apygardos teismas 2009 m. rugsėjo 7 d. nutartimi atsisakė iškelti bankroto bylą UAB „VSA Vilnius“.

6Teismas nutartyje nurodė, kad teismui pateikta 2009 m. rugsėjo 2 d. nepriklausomo auditoriaus UAB „MGI IN SALVO“ atlikta UAB „VSA Vilnius“ finansinės apskaitos dokumentų 2009 m. rugsėjo 1 d. peržiūra, įmonės 2009 m. liepos 31 d. sudarytas balansas patvirtina, jog įmonės balanse apskaityto turto vertė sudaro 17 427 830 Lt, per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai - 9 510 680 Lt. Minėtų įsipareigojimų įvykdymo terminas - einamieji finansiniai metai, todėl šių įsipareigojimų teismas nelaikė pradelstais. Bendrovės pradelsti įsipareigojimai 2009 m. liepos 31 d. sudarė 1 620 098,86 Lt, 2009 m. rugsėjo 1 d.- 1 830 148,70 Lt. Teismas padarė išvadą, kad pradelsti įmonės įsipareigojimai neviršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. teismo teigimu, 2009 m. liepos 31 d. bendrovės pradelsti įsipareigojimai sudarė 9,3% į balansą įrašyto bendrovės turto vertės. Teismas padarė išvadą, jog nėra įstatyme nustatytų būtinų sąlygų bankroto bylos iškėlimui.

7Atskiruoju skundu ieškovas UAB Prekybos namai „Lina“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2009 m. rugsėjo 7 d. nutartį ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

8Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

91. Įmonė vėluoja išmokėti darbuotojams atlyginimą, o tai yra savarankiškas pagrindas iškelti bankroto bylą. Teismas neanalizavo 2009 m. liepos 13 d. pažymos ir ieškovo nurodytų aplinkybių, susijusių su vėlavimu išmokėti darbuotojams atlyginimus.

102. Teismas atsakovo finansinę padėtį nepagrįstai nustatė, remdamasis 2009 m. rugsėjo 2 d. auditoriaus UAB „MGI IN SALVO“ nuomone, skirta naudoti tik bendrovei ir už kurią auditorius neprisiėmė jokios atsakomybės, ir neaudituotu tarpiniu balansu. Teismui nepagrįstai nekilo abejonių dėl netolygaus įsipareigojimų terminų paskirstymo per metus.

113. Skolininko turto nepakanka kreditorių reikalavimams užtikrinti. Beveik visas atsakovo turtas yra areštuotas ir įkeistas. Atsakovas, pritrūkęs apyvartinių lėšų, negalės parduoti savo turto, nes disponavimo teisės juo yra apribotos. Labai didelę į balansą įrašyto turto vertės dalį sudaro transporto priemonės (5 479 832 Lt), kurios yra įsigytos lizingo būdu. Teismas netyrė, ar lizingo ir panašios sutartys yra vykdomos tinkamos, ar mokėjimo terminai, nutraukus sutartis, nėra suėję anksčiau. Ieškovas nurodo, kad UAB „Parex faktoringas ir lizingas“ jau pradėjo teismines procedūras dėl netinkamos lizingo sutarties vykdymo. Atsakovas neatsiskaito su kitais kreditoriais, kurie kreipiasi į antstolius dėl priverstinio skolų išieškojimo. Susidaro vis naujos atsakovo skolos tiems patiems kreditoriams.

124. Teismas nevertino realios atsakovo turto vertės ir apsiribojo formaliai įvertinto turto verte, nurodyta neaudituotame tarpiniame balanse, kurį atsakovas sudarė savarankiškai. Atsakovas lizingo būdu yra įsigijęs ne tik transporto priemones, bet ir konteinerius 7 191 113 Lt sumai, tačiau teismas nesiaiškino, ar tinkamai įvertintas turto nusidėvėjimas ir galimybės realizuoti jį. Pastatų ir statinių tikroji vertė, atsižvelgiant į pakitusias rinkos kainas, turėtų būti peržiūrėta. 2008 m. auditoriaus išvadoje pateikta išlyga dėl sąnaudų, kurios turėtų sumažinti 2008 m. veiklos rezultatą 220 000 Lt, tačiau ši suma neįvertinta balanso informacijoje apie 2008 m. grynąjį pelną. Nėra aišku, kokiu būdu įvertinta atsargų vertė. Turėtų būti aiškinamasi, ar jos buvo inventorizuotos ir ar jų vertė 2009 m. liepos 31 d. yra tikrai tokia, t. y. ar visas atsargas galima realizuoti, ar jos nėra nuvertėjusios. Balanse nurodytas pirkėjų įsiskolinimas, t. y. 4 482 140 Lt, praktiškai nepakito nuo šios sumos 2008 metais. Šios skolos yra beviltiškos ir neturėtų būti traukiamos į balansą kaip turtas.

135. Teismas neteisingai apskaičiavo pradelstų įsipareigojimų sumą, netyrė ir neanalizavo pradelstų įsipareigojimų valstybės institucijoms, bankams ir kredito įstaigoms, darbuotojams. Apie šias skolas patvirtina 2009 m. liepos 13 d. pažyma ir išrašas iš turto arešto aktų registrų, iš kurio matyti, kad Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija yra areštavusi dalį atsakovo turto.

146. Atsakovo veiksmai, negrąžinant skolos ir ją pripažįstant, turėtų būti vertinami kaip konkliudentiniais veiksmais išreikštas pranešimas apie negalėjimą atsiskaityti su ieškovu, kaip kreditoriumi, o tai taip pat yra savarankiškas pagrindas iškelti bankroto bylą.

157. Teismas byloje turėjo būti aktyvus, remtis tik objektyviai ištirtais įrodymais, įvertinti realią į balansą įrašyto turto vertę ir nustatyti visus pradelstus įsipareigojimus pats ar pavesti tai atlikti nepriklausomiems ekspertams ar auditoriams. Ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo teismas turėjo nagrinėti žodinio proceso tvarka.

16Atsiliepimu į ieškovo atskirąjį skundą atsakovas UAB „VSA Vilnius“ prašo Vilniaus apygardos teismo 2009 m. rugsėjo 7 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepime nurodo, kad piniginių srautų sutrikimai buvo atsiradę dėl panaikinto prekinio kredito draudimo. Didžiausi bendrovės finansiniai sunkumai yra išspręsti, finansinė padėtis stabilizavosi ir gerėja. Bendrovė įsipareigojimus vykdo iš gaunamų pajamų, o didžiausi turto areštai buvo panaikinti. Atsakovui nemokumas negresia. Darbo užmokestį buvo vėluojama mokėti nedaug. Faktinis ieškinio pagrindas – tik bendrovės nemokumas. Ieškovas nėra kreditorius darbo santykių srityje. Teismo nutartis yra pagrįsta visapusišku bylos duomenų įvertinimu. Tikrąją atsakovo finansinę padėtį teismas turi išsiaiškinti bankroto bylos metu. Atsakovo balansai yra sudaryti, remiantis teisės aktų reikalavimais. Tarpinės finansinės atskaitomybės pagal įstatymus neturi būti audituojamos. Į bylą yra pateiktas kreditorių sąrašas. Balanse nurodytos trumpalaikės skolos turi būti sumokėtos per vienerius metus, o ne iki 2009 m. gruodžio 31 d. Pateikta UAB „MGI IN SALVO“, kuri audituoja bendrovę nuo 2006 m., nuomonė tik papildomai patvirtina pirminius dokumentus. Turto pakanka visiems įsipareigojimams užtikrinti. Vidutinės mėnesinės atsakovo pajamos sudaro 1,5 mln. Lt, o per vienerius metus gautinos sumos - 5,3 mln. Lt. Įsiskolinimai dengiami visiems kreditoriams, tarp jų bankams bei kredito įstaigoms. Turo vertė balanse yra apskaityta pagal verslo standartų reikalavimus. 2008 m. auditoriaus išvados išlyga dėl 220 000 Lt sąnaudų yra apskaityta 2009 m. finansinėje apskaitoje. Atsargų inventorizacija atliekama pagal visus reikalavimus, o galimi nežymūs netikslumai neturi įtakos bendrovės nemokumui nustatyti. 4 482 140 Lt suma atspindi gautinas sumas, kurių mokėjimo terminai dar nesuėję. Dalis bendrovės turimų prievolių yra atidėtos pagal taikos sutartis. Atsakovas negali ieškovui iškart sumokėti viso įsiskolinimo. Atsakovas yra viena didžiausių viešosios atliekų tvarkymo paslaugos tiekėja Vilniuje, teisę teikti tokias paslaugas turinti iki 2015 m. Bendrovė sėkmingai veikia ir plečia savo veiklą, kuri yra tęstinio ir nuolatinio pobūdžio, kas garantuoja tinkamą atsiskaitymą su kreditoriais ir darbuotojais. Bendrovė turėjo laikinų finansinių srautų sutrikimų.

17Atskirasis skundas tenkintinas.

18Vadovaujantis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (2001 m. kovo 20 d. įstatymo Nr. X-1557 redakcija) (toliau tekste ĮBĮ) 9 straipsnio penktosios dalies nuostata, bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad yra bent viena iš šių sąlygų: įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą, arba įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų. Pagal teismų praktiką klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo teismas turi spręsti, remdamasis duomenimis apie įmonės finansinę būklę, susiklosčiusią šio klausimo sprendimo momentu.

19Pirmosios instancijos teismas atsisakė iškelti atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „VSA Vilnius“ bankroto bylą, nurodęs, kad nėra ĮBĮ numatytų sąlygų bankroto bylai iškelti.

20Įmonės nemokumą apibrėžia ĮBĮ 2 straipsnio aštuntoji dalis, kurioje nurodyta, jog įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

21Įmonės nemokumas gali būti nustatytas tik išanalizavus jos ūkinės finansinės veiklos rezultatus, atspindėtus finansinės atskaitomybės ir kituose dokumentuose, turinčiuose reikšmės įvertinant realią įmonės finansinę būklę. Spręsdamas klausimą apie įmonės pradelstų įsipareigojimų ir jos balansinio turto vertės santykį, teismas vadovaujasi tiek prie pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo pridėtais dokumentais, tiek ĮBĮ 9 straipsnio antrojoje dalyje numatyta tvarka gautais finansiniais įmonės dokumentais ir duomenimis. Bankroto bylose teismas privalo aktyviai veikti ex officio, nes pagal įstatymą jam suteiktos didesnės galimybės veikti bylos aplinkybių nustatymą (ĮBĮ 9 str. 2 d., 10 str. 1 d., CPK 159 str. 1 d., 179 str. 2 d.).

22Bankroto procesą reglamentuojančios teisės normos iš esmės yra viešosios teisės normos ir jų tikslas – pašalinti iš apyvartos nemokius rinkos dalyvius. Tačiau pradedant šį procesą, t.y. iškeliant bankroto bylą, yra svarbu nuodugniai išsiaiškinti, ar bendrovė yra iš tiesų nemoki ir nebegalės vykdyti veiklos, ar ji tik turi laikinų finansinių sunkumų, kurie gali būti išspręsti išsaugant bendrovę, kaip veikiantį rinkos dalyvį.

23Teismas nustato įmonės nemokumą, išanalizavęs ieškovo, atsakovo pateiktus ir kitus į bylą išreikalautus dokumentus ir duomenis. Vertindamas įrodymus, teismas turi įsitikinti, ar pakanka įrodymų reikšmingoms bylos aplinkybėms nustatyti, ar įrodymai yra patikimi ir kt. Byloje nesant duomenų apie realią atsakovo finansinę būklę, teismas turi išnaudoti visas galimybes, nurodytas ĮBĮ bei CPK, nustatyti atsakovo finansinę būklę bankroto bylos iškėlimo dienai. Prireikus, teismas gali įmonei skirti auditą, ekspertizę įmonės turto vertei patikslinti.

24Taigi, remiantis ĮBĮ nuostatomis, vertinant, ar įmonė yra nemoki, t.y. ar jai keltina bankroto byla, turi būti nustatyti pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos) ir jos turimo turto vertė.

25Atskirajame skunde ieškovas UAB Prekybos namai „Lina“ nurodo, kad teismas nevertino realios atsakovo turto vertės ir apsiribojo formaliai įvertinto turto verte, nurodyta neaudituotame atsakovo savarankiškai sudarytame tarpiniame balanse.

26Pirmosios instancijos teismas, remdamasis atsakovo 2009 m. liepos 31 d. sudaryto balanso (t. 1, b.l. 256-258) duomenimis, nustatė, kad atsakovo UAB „VSA Vilnius“ turto vertė yra 17 427 830 Lt. Iš minėto balanso matyti, kad atsakovo turtą sudarė 10 080 738 Lt vertės ilgalaikis, kurio didžiąją dalį sudarė transporto priemonės (5 479 832 Lt), kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai (1 711 281 Lt), ir 7 347 092 Lt vertės trumpalaikis turtas, kurio didžiąją dalį sudarė per vienerius metus gautinos sumos (5 319 447 Lt), atsargos (1 480 115 Lt).

27Tačiau pirmosios instancijos teismas, nurodęs balanse įrašyto atsakovo turto vertę, nesiaiškino tokio turto sudėties ir realios jo vertės, taip pat ar per vienerius metus gautinos sumos, kurios lyginant su 2008 m. išaugo net 1 mln. Lt, yra realios, ar skolininkai yra mokūs, ar turimas atsargas, kurių vertė lyginat su 2008 m. beveik nepakito, galima realizuoti, kokią jų tikroji vertė ir pan.. Taigi, teismas nenustatė tikrosios atsakovo turto vertės, nesiaiškino gautinų per vienerius metus sumų pagrįstumo, kas yra svarbu, sprendžiant klausimą dėl įmonės mokumo ar nemokumo.

28Tai, jog, kaip nurodo apeliantas, pateiktas tarpinis balansas nėra audituotas, netrukdo, remiantis jame pateiktais duomenimis, nustatyti bendrovės finansinę padėtį. Ieškovas turi galimybę pateikti argumentus dėl į tarpinį balansą įrašytų duomenų teisingumo, o teismas gali reikalauti pateikti papildomus dokumentus, paaiškinimus tiems skaičiams pagrįsti. Ieškovas pasinaudojo tokia teise.

29Apeliantas atskirajame skunde taip pat nurodo, kad teismas neteisingai nustatė atsakovo pradelstų įsipareigojimų sumą.

30Teismas skundžiamoje nutartyje nurodė, kad atsakovo per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudaro 9 510 680 Lt, o pradelsti įsipareigojimai 2009 m. liepos 31 d. -

311 620 098,86 Lt, 2009 m. rugsėjo 1 d. - 1 830 148,70 Lt. Teismas padarė išvadą, kad pradelsti įmonės įsipareigojimai neviršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

32Tačiau pirmosios instancijos teismas, nurodęs, kad atsakovo per vienerius metus mokėtinos sumos yra 9 510 680 Lt, nepagrįstai, nesiaiškinęs šių aplinkybių ir jų nenustatęs, laikė jas nepradelstomis.

33Iš 2009 m. liepos 31 d. atsakovo sudaryto balanso (t. 1, b.l. 256-258), kuriuo rėmėsi pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje, matyti, kad atsakovo su darbo santykiais susiję įsipareigojimai sudaro 903 148 Lt, lizingo ar panašūs įsipareigojimai – 1 852 770 Lt, ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis – 2 199 921 Lt , skolos tiekėjams – 4 307 215 Lt ir pan.

34Remiantis byloje esančio atsakovo kreditorių sąrašo apie pradelstas mokėti sumas (t. 1, b.l. 224-229) duomenimis, atsakovas yra pradelsęs terminą sumokėti 1 620 098,86 Lt sumą. Būtent šią sumą pirmosios instancijos teismas laikė pradelstais bendrovės įsipareigojimais, buvusiais 2009 m. liepos 31 d. Tačiau teismas nepagrįstai nesiaiškino, kas sudaro likusias atsakovo per vienerius metus mokėtinas sumas (7 890 581,14 Lt) ir ar jos yra pradelstos mokėti. Be to, pažymėtina, kad atsakovo 2009 m. rugpjūčio 31 d. sudarytame balanse per vienerius metus jo mokėtinos sumos padidėjo ir sudarė jau 10 331 494 Lt. Į šią aplinkybę būtina atsižvelgti, sprendžiant klausimą apie atsakovo pradelstų įsipareigojimų sumą.

35Kaip matyti iš atsakovo pateiktos 2009 m. liepos 13 d. pažymos apie jo finansinę būklę 2009 m. birželio-liepos mėn. (t. 1, b.l. 39), atsakovas turėjo neįvykdytų įsipareigojimų bankams ir kredito įstaigoms pagal lizingo ir/ar kredito sutartis 863 000 Lt sumai, taip pat kad nuo 2008 m. lapkričio mėnesio vėluoja atsiskaityti su darbuotojais, kad bendrovė yra pradelsusi atsiskaityti su VMI (625 626 Lt). Taigi, atsakovas pripažino turįs kitų mokėtinų sumų, kurių teismas neįvertino ir nenustatė, aiškindamasis atsakovo pradelstų įsipareigojimų sumą. Akivaizdu, kad atsakovas šių sumų ar jų dalies taip pat nėra įtraukęs į pateiktą kreditorių sąrašą, o teismas į šias sumas neatsižvelgė, spręsdamas apie atsakovo pradelstus įsipareigojimus. Tad pirmosios instancijos nenustatė atsakovo realios pradelstų įsipareigojimų sumos, todėl negalima spręsti apie įmonės nemokumą ar mokumą.

36Pagal ĮBĮ 9 straipsnio 5 dalies 1 punkto nuostatą, bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą. Taigi, situaciją, kai įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą, įstatymas apibrėžia kaip savarankišką pagrindą bankroto bylai iškelti.

37Nors ieškovas ieškinio, kuriuo prašoma iškelti bankroto bylą UAB „VSA Vilnius“, teisiniu pagrindu nurodė ir aplinkybę, kad atsakovas neatsiskaito su savo darbuotojais, tačiau vien tai, jog bendrovė yra skolinga darbuotojams, neleidžia spręsti apie šio įsiskolinimo pobūdį ir priežastis, neleidžia daryti išvados, ar šis įsiskolinimas yra laikino pobūdžio ir susidaręs dėl laikinų įmonės finansinių sunkumų, ar jis rodo ilgalaikes įmonės finansines problemas ir gresiantį nemokumą. Šių aplinkybių pirmosios instancijos teismas nesiaiškino.

38Teisėjų kolegija, remdamasi byloje esančiais duomenimis, negali nustatyti atsakovo pradelstų įsipareigojimų dydžio, kuris yra svarbus, sprendžiant apie įmonės mokumą ar nemokumą.

39Esant tokioms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria teismas atsisakė uždarajai akcinei bendrovei „VSA Vilnius“ iškelti bankroto bylą, negali būti laikoma teisėta ir pagrįsta, todėl naikinama, nes dėl aukščiau nurodytų procesinės teisės normų pažeidimo, nenustačius visų aplinkybių, susijusių su įmonės nemokumu, liko neatskleista bylos esmė ir todėl klausimas dėl bankroto bylos iškėlimo galėjo būti išspręstas neteisingai, o šio pažeidimo apeliacinės instancijos teismas negali ištaisyti (CPK 327 str. 1 d. 2 p., 329 str. 1 d.).

40Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio trečiuoju punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

41Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2009 m. rugsėjo 7 d. nutartį ir bankroto bylos iškėlimo uždarajai akcinei bendrovei „VSA Vilnius“ klausimą perduoti Vilniaus apygardos teismui nagrinėti iš naujo.

1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 3. Ieškovas UAB Prekybos namai „Lina“ kreipėsi su ieškiniu į Vilniaus... 4. Ieškovas nurodė, kad atsakovas už suteiktas paslaugas ir nupirktas prekes... 5. Vilniaus apygardos teismas 2009 m. rugsėjo 7 d. nutartimi atsisakė iškelti... 6. Teismas nutartyje nurodė, kad teismui pateikta 2009 m. rugsėjo 2 d.... 7. Atskiruoju skundu ieškovas UAB Prekybos namai „Lina“ prašo panaikinti... 8. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:... 9. 1. Įmonė vėluoja išmokėti darbuotojams atlyginimą, o tai yra... 10. 2. Teismas atsakovo finansinę padėtį nepagrįstai nustatė, remdamasis 2009... 11. 3. Skolininko turto nepakanka kreditorių reikalavimams užtikrinti. Beveik... 12. 4. Teismas nevertino realios atsakovo turto vertės ir apsiribojo formaliai... 13. 5. Teismas neteisingai apskaičiavo pradelstų įsipareigojimų sumą, netyrė... 14. 6. Atsakovo veiksmai, negrąžinant skolos ir ją pripažįstant, turėtų... 15. 7. Teismas byloje turėjo būti aktyvus, remtis tik objektyviai ištirtais... 16. Atsiliepimu į ieškovo atskirąjį skundą atsakovas UAB „VSA Vilnius“... 17. Atskirasis skundas tenkintinas.... 18. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (2001 m. kovo 20... 19. Pirmosios instancijos teismas atsisakė iškelti atsakovui uždarajai akcinei... 20. Įmonės nemokumą apibrėžia ĮBĮ 2 straipsnio aštuntoji dalis, kurioje... 21. Įmonės nemokumas gali būti nustatytas tik išanalizavus jos ūkinės... 22. Bankroto procesą reglamentuojančios teisės normos iš esmės yra viešosios... 23. Teismas nustato įmonės nemokumą, išanalizavęs ieškovo, atsakovo pateiktus... 24. Taigi, remiantis ĮBĮ nuostatomis, vertinant, ar įmonė yra nemoki, t.y. ar... 25. Atskirajame skunde ieškovas UAB Prekybos namai „Lina“ nurodo, kad teismas... 26. Pirmosios instancijos teismas, remdamasis atsakovo 2009 m. liepos 31 d.... 27. Tačiau pirmosios instancijos teismas, nurodęs balanse įrašyto atsakovo... 28. Tai, jog, kaip nurodo apeliantas, pateiktas tarpinis balansas nėra audituotas,... 29. Apeliantas atskirajame skunde taip pat nurodo, kad teismas neteisingai nustatė... 30. Teismas skundžiamoje nutartyje nurodė, kad atsakovo per vienerius metus... 31. 1 620 098,86 Lt, 2009 m. rugsėjo 1 d. - 1 830 148,70 Lt. Teismas padarė... 32. Tačiau pirmosios instancijos teismas, nurodęs, kad atsakovo per vienerius... 33. Iš 2009 m. liepos 31 d. atsakovo sudaryto balanso (t. 1, b.l. 256-258), kuriuo... 34. Remiantis byloje esančio atsakovo kreditorių sąrašo apie pradelstas mokėti... 35. Kaip matyti iš atsakovo pateiktos 2009 m. liepos 13 d. pažymos apie jo... 36. Pagal ĮBĮ 9 straipsnio 5 dalies 1 punkto nuostatą, bankroto byla iškeliama,... 37. Nors ieškovas ieškinio, kuriuo prašoma iškelti bankroto bylą UAB „VSA... 38. Teisėjų kolegija, remdamasi byloje esančiais duomenimis, negali nustatyti... 39. Esant tokioms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria... 40. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio... 41. Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2009 m. rugsėjo 7 d. nutartį ir bankroto...