Byla 2-230/2014
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. lapkričio 4 d. nutarties, kuria atsisakyta patvirtinti pareiškėjų kreditorinius reikalavimus bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Rududu ir Co“ bankroto byloje

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Rasos Gudžiūnienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Danguolės Martinavičienės ir Danutės Milašienės,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjų N. P. ir E. G. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. lapkričio 4 d. nutarties, kuria atsisakyta patvirtinti pareiškėjų kreditorinius reikalavimus bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Rududu ir Co“ bankroto byloje.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Byloje sprendžiama ar egzistuoja CPK 329 straipsnio 3 dalies 1 punkte numatytas absoliutus nutarties negaliojimo pagrindas.

6Vilniaus apygardos teismas 2012 m. gruodžio 4 d. nutartimi iškėlė atsakovui UAB „Rududu ir Co“ bankroto bylą.

7Pareiškėjai N. P. ir E. G. 2013 m. balandžio 3 d. ir 2013 m. balandžio 16 d. kreipėsi į atsakovo BUAB „Rududu ir Co“ bankroto administratorių su prašymais įtraukti juos į įmonės kreditorių sąrašą, t.y. patvirtinti N. P. kreditorinį reikalavimą 968 080 Lt sumai, o E. G. – 1 879 215 Lt. Savo reikalavimus pareiškėjai grindė su atsakovu ir UAB „MV TRADING“ 2009 m. gruodžio 16 d. sudarytais Papildomais susitarimais dėl atlygintino laidavimo ir tarpusavio atsiskaitymo (toliau ir Susitarimai). Pareiškėjai paaiškino, jog Susitarimų pagrindu jie įgijo teisę - UAB „MV TRADING“, už kurio prievolių įvykdymą Nordea Bank Finland Plc. laidavo pareiškėjai, nemokumo arba Nordea Bank Finland Plc. turtinio reikalavimo pareiškimo pareiškėjams atveju, pareikšti atitinkamo dydžio turtinio pobūdžio reikalavimą atsakovui, tokiomis pačiomis sąlygomis, kaip ir UAB „MV TRADING“, neatsižvelgiant į tai, ar yra įvykęs faktinis išieškojimas iš pareiškėjų turto.

8Atsakovo BUAB „Rududu ir Co“ bankroto administratorius teismo pareiškėjų kreditorinius reikalavimus prašė atmesti kaip nepagrįstus. Jis paaiškino, kad jam nėra perduoti atsakovo dokumentai, tačiau pareiškėjo E. G., kaip buvusio UAB „Rududu ir Co“ vadovo, atsiliepimo į pareiškimą dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo prieduose pareiškėjų, kaip įmonės kreditorių, nurodyta nėra. Pareiškėjai nepateikė įrodymų, pagrindžiančių, jog jie pagal laidavimo sutartis būtų atlikę mokėjimus Nordea Bank Finland Plc. Be to, tikėtina, kad Susitarimai sudaryti atgaline data.

9II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

10Vilniaus apygardos teismas 2013 m. lapkričio 4 d. nutartimi nutarė netvirtinti pareiškėjų kreditorinių reikalavimų.

11Teismas nurodė, kad iš Susitarimų kopijų ir tarpusavio atsiskaitymo kopijų, kurios buvo pasirašytos tarp pareiškėjų, atsakovo ir UAB „MV TRADING“, matyti, kad Susitarimai buvo sudaryti trimis egzemplioriais, t. y. kiekviena Susitarimų šalis turi turėti jų originalus. Susitarimų originalų ir atsakovo antspaudo neperdavimo atsakovo administratoriui faktus teismas įvertino kaip leidžiančius daryti pagrįstą prielaidą, jog Susitarimai galimai buvo sudaryti atbuline data. Teismo nuomone, nesant pateiktų Susitarimų originalų, įrodymų apie mokėjimus pagal laidavimo sutartis, pareiškėjų finansiniai reikalavimai nelaikytini pagrįstais. Teismas pažymėjo, kad patvirtinus pareiškėjų finansinius reikalavimus atsakovui atsirastų dvi prievolės – kreditoriui Nordea Bank Finland Plc. ir pareiškėjams, kai faktiškai ji yra tik viena. Taigi tvirtinti pareiškėjų reikalavimus būtų galima tik tuomet, kai jie įvykdytų prievolę Nordea Bank Finland Plc.

12III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

13Atskiruoju skundu pareiškėjai N. P. ir E. G. prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. lapkričio 4 d. nutartį. Skundas grindžiamas tokiais argumentais:

141. skundžiama nutartis turėtų būti panaikinta CPK 329 straipsnio 3 dalies 1 punkto pagrindu, nes jiems nebuvo pranešta apie teismo posėdį, kurio metu buvo sprendžiamas jų kreditorinių reikalavimų tvirtinimo klausimas.

152. Teismas neišnagrinėjo kreditorių reikalavimų pagrįstumui reikšmingų aplinkybių, tačiau apsiribojo konstatavimu, jog Susitarimų originalų nebuvimas savaime sudaro pagrindą apeliantų kreditorinius reikalavimus pripažinti nepagrįstais. Be to, teismo išvada, kad Susitarimai buvo sudaryti atbuline data, prieštarauja bet kokiam protingumui. Apeliantai pažymi, jog liko neįvertinta aplinkybė, kad jie, prisiėmę atsakovo veiklos nesėkmingumo ir nemokumo riziką, Susitarimais užsitikrino savo teisių apsaugą. Pagal Susitarimų sąlygas apeliantų kreditorinio reikalavimo atsakovui atsiradimo momentas buvo susietas ne su prievolių įvykdymu, bet su reikalavimų apeliantų atžvilgiu pareikimu.

163. Kliūtimi patvirtinti apeliantų kreditorinį reikalavimą negalėjo būti aplinkybė, jog Nordea Bank Finland Plc. yra pareiškęs turtinio pobūdžio reikalavimus tiek apeliantų, tiek atsakovo atžvilgiu. Analogiškų reikalavimų atsiradimą lėmė būtent banko pasirinktų teisių gynimo būdas.

17Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas BUAB „Rududu ir Co“ prašo atmesti atskirąjį skundą ir Vilniaus apygardos teismo 2013 m. lapkričio 4 d. nutartį palikti nepakeistą. Jis teigia, kad apeliantai vengė dalyvauti teismo posėdžiuose, nesidomėjo bylos eiga, todėl pasekmės ir atsakomybė dėl netinkamo procesinių pareigų vykdymo tenka jiems patiems. Nors Susitarimai buvo sudaryti trimis egzemplioriais, apeliantai iki šiol nėra pateikę atsakovo administratoriui nei jų originalų, nei įmonės spaudo. Atsakovas pažymi, kad Susitarimai akivaizdžiai prieštarauja įmonės teisnumui ir jie buvo pripažinti negaliojančiais Vilniaus apygardos teismo 2013 m. lapkričio 22 d. nutartimi. Atgręžtinio reikalavimo teises į atsakovą apeliantai įgytų tik tuo atveju, jeigu iš jų būtų realiai išieškota skola.

18IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

19Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeisti asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (LR CPK 320 str. 1 ir 2 dalys). Tos pačios taisyklės taikomos ir nagrinėjant atskiruosius skundus dėl pirmosios instancijos teismo nutarčių (CPK 338 str.).

20Apeliantai, kurių kreditorinį reikalavimą pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi atsisakė patvirtinti UAB ,,Rududu ir Co“ bankroto byloje, atskirajame skunde kelia absoliutaus nutarties negaliojimo pagrindo egzistavimo klausimą. Atskirajame skunde nurodoma, jog nutartis turi būti panaikinta remiantis CPK 329 straipsnio 1 dalies 3 punktu, kadangi pirmosios instancijos teismas išnagrinėjo bylą apeliantams nedalyvaujant teismo posėdyje, nors apie posėdžio laiką ir vietą jiems nebuvo pranešta. Šis apeliantų argumentas pripažintinas pagrįstu.

21Remiantis CPK 122 straipsnio 1 dalimi, procesiniai dokumentai yra įteikiami fizinio asmens gyvenamojoje ar darbo vietoje arba kitoje vietoje, kurioje jis yra, išskyrus atvejus, kai fizinis asmuo nurodo kitą procesinių dokumentų įteikimo adresą. Pareiškėjai N. P. ir E. G. pareikšdami savo kreditorinius reikalavimus bankroto administratoriui nurodė korespondencijos adresą Kalvarijų g. 98-37 (2 tomas, 51, 53 b.l.). Kadangi įmonės bankroto administratorius šių asmenų kreditorinius reikalavimus ginčijo, teismas jų tvirtinimo klausimą paskyrė nagrinėti teismo posėdyje žodinio proceso tvarka (2 t., 66-67 b.l.). Nors adresu, kurį apeliantai buvo nurodę savo kreditoriniuose reikalavimuose teismo šaukimai jiems nebuvo įteikiami (2 t. 68-69, 71-72, 89 b.l.), pažymėtina, jog teismui 2013 m. rugsėjo 2 d. nutartimi atnaujinus bylos nagrinėjimą iš esmės (2 t., 100-101 b.l.), apeliantų pateiktuose teismui paaiškinimuose raštu (2 t., 105-106 b.l.) buvo nurodytas kitas adresas korespondencijai- Tuskulėnų g. 33C, Vilnius. Po šių paaiškinimų pateikimo teismas paskyrė naują teismo posėdį (2013 m. spalio 28 d., 11 val.), tačiau teismo šaukimai pareiškėjams buvo išsiųsti ne jų naujai nurodytu korespondencijos adresu, bet ankstesniais adresais (2 t., b.l. 131 (antra pusė) -132). Duomenų, kad šaukimai, siųsti abiems apeliantams adresu Kalvarijų g. 98-37, o apeliantui N. P. taip pat ir adresu Turniškių g. 7-5, Vilniuje, būtų buvę įteikti, byloje nėra. Taigi, nors pareiškėjai įvykdė CPK 121 straipsnio 1 d. numatytą pareigą informuoti apie jų adreso pasikeitimą, teismas išnagrinėjo bylą iš esmės, nors duomenų apie šaukimų įteikimą apeliantams ar pranešimą jiems apie teismo posėdžio laiką bei vietą kitokiu CPK numatytu būdu, nagrinėjant bylą nebuvo. Kadangi apeliantai šia aplinkybe (byla buvo išnagrinėta jiems nedalyvaujant, kai apie teismo posėdį nebuvo pranešta), grindžia savo atskirąjį skundą, tai pripažįstama absoliučiu nutarties negaliojimo pagrindu ir dėl to nutartis naikintina, o apeliantų kreditorinio reikalavimo patvirtinimo klausimas perduotinas nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui (CPK 327 str. 1 d. 1 p., 329 str. 3 d. 1 p., 337 str. 1 d. 3 p., 338 str.).

22Kadangi nutartis naikinama dėl absoliutaus jos negaliojimo pagrindo, teisėjų kolegija nepasisako dėl atskirojo skundo argumentų, susijusių su kreditorinio reikalavimo tenkinimo esme (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. gruodžio 28 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-681/2006).

23Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

24Vilniaus apygardos teismo 2013 m. lapkričio 4 d. nutartį panaikinti ir pareiškėjų N. P. ir E. G. kreditorinių reikalavimų tvirtinimo klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjų N. P. ir... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. Byloje sprendžiama ar egzistuoja CPK 329 straipsnio 3 dalies 1 punkte... 6. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. gruodžio 4 d. nutartimi iškėlė atsakovui... 7. Pareiškėjai N. P. ir E. G. 2013 m. balandžio 3 d. ir 2013 m. balandžio 16... 8. Atsakovo BUAB „Rududu ir Co“ bankroto administratorius teismo pareiškėjų... 9. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. lapkričio 4 d. nutartimi nutarė... 11. Teismas nurodė, kad iš Susitarimų kopijų ir tarpusavio atsiskaitymo... 12. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 13. Atskiruoju skundu pareiškėjai N. P. ir E. G. prašo panaikinti Vilniaus... 14. 1. skundžiama nutartis turėtų būti panaikinta CPK 329 straipsnio 3 dalies 1... 15. 2. Teismas neišnagrinėjo kreditorių reikalavimų pagrįstumui reikšmingų... 16. 3. Kliūtimi patvirtinti apeliantų kreditorinį reikalavimą negalėjo būti... 17. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas BUAB „Rududu ir Co“ prašo... 18. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 19. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 20. Apeliantai, kurių kreditorinį reikalavimą pirmosios instancijos teismas... 21. Remiantis CPK 122 straipsnio 1 dalimi, procesiniai dokumentai yra įteikiami... 22. Kadangi nutartis naikinama dėl absoliutaus jos negaliojimo pagrindo, teisėjų... 23. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 24. Vilniaus apygardos teismo 2013 m. lapkričio 4 d. nutartį panaikinti ir...