Byla e2VP-619-964/2016
Dėl mirusiojo turto dalies bendrojoje jungtinėje nuosavybėje nustatymo, suinteresuoti asmenys O. V., V. J., Ž. V

1Molėtų rajono apylinkės teismo teisėja Loreta Šiškienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namų pareiškimą dėl mirusiojo turto dalies bendrojoje jungtinėje nuosavybėje nustatymo, suinteresuoti asmenys O. V., V. J., Ž. V.,

Nustatė

3pareiškėjas Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai kreipėsi į teismą su pareiškimu, kuriuo prašė nustatyti, kad P. V., mirusio ( - ), valdyto turto bendrojoje jungtinėje nuosavybėje dalis yra – ½ dalis 0,0595 ha žemės sklypo, un. Nr. ( - ), esančio ( - ), reg. Nr. 62/458 (nekilnojamojo turto registre registruoto P. V. vardu); ½ dalis garažo su rūsiu, un. Nr. ( - ), esančio ( - ). Nr. 90/77650 (nekilnojamojo turto registre registruoto P. V. vardu); ½ dalis 3 kambarių buto su 5,4 kv. m. rūsiu pažymėtu R-13, un. Nr. ( - ), esančio ( - ), reg. Nr. 90/19923 (nekilnojamojo turto registre registruoto O. V. vardu); piniginės lėšos sąskaitoje ( - ) – 346,70 EUR bei prašė priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas.

4Pareiškėjas nurodė, kad ( - ) mirė G. V., gim. ( - ), tėvas P. V.. Molėtų rajono apylinkės teismo 2015-11-10 nutartimi civ. byloje Nr. e2-741-964/2015 pratęstas pareiškėjui, kaip G. V. atstovui, įstatymu nustatytas terminas priimti nepilnamečio G. V. vardu palikimą, atsiradusį po jo tėvo mirties, teismas leido palikimą priimti pagal turto apyrašą. V. J. ir Ž. V. priėmė savo tėvo palikimą, paduodami pareiškimus notarui apie palikimo priėmimą. Paveldėjimo byla vedama Molėtų rajono 2-ame notaro biure. Pareiškėjas G. V. globėju paskirtas Molėtų rajono apylinkės teismo 2015-02-03 sprendimu civ. byloje Nr. 2-27-335/2015, pateikė Molėtų rajono 2-ajam notarės biurui minėtą nutartį ir antstolės Nijolės Viešchnickienės sudarytą palikimo apyrašą, prašydamas išduoti paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimą į privalomąją palikimo dalį nepilnamečiui mirusiojo sūnui. Molėtų 2-ojo notaro biuro notarė Dalia Čelkienė informavo, kad negali išduoti paveldėjimo teisės liudijimo, kol nebus išduotas nuosavybės teisės liudijimas O. V., kaip pergyvenusiai sutuoktinei, į santuokoje įgytą turtą, įregistruotą mirusio sutuoktinio vardu bei mirusiojo sutuoktinio turto dalį nustatantis liudijimas į turtą, kuris įregistruotas O. V. vardu, bet įgytas santuokoje. Taip pat kol nebus išduoti nurodyti nuosavybės teisės liudijimai, notarė negali išduoti ir paveldėjimo teisės pagal testamentą liudijimo testamentiniams įpėdiniams: mirusiojo vaikams Ž. V. bei V. J.. Molėtų 2-ojo notaro biuro notarė 2016-05-27 raštu kvietė atvykti O. V. dėl nuosavybės teisės liudijimų išdavimo per penkias darbo dienas nuo pranešimo gavimo dienos, tačiau O. V. nesikreipia į notarą ir neduoda sutikimo dėl nuosavybės teisės liudijimo išdavimo. Mirusysis santuokoje įgijo nekilnojamojo turto. Jo dalis šiame turte nėra nustatyta. Siekiant, kad šį turtą priimtu pareiškėjas, velionio sutuoktinei šį turtą priimti atsisakius, būtina nustatyti mirusiojo P. V. turto dalį bendrojoje jungtinėje nuosavybėje su sutuoktine O. V..

5Suinteresuotas asmuo V. J. atsiliepime į pareiškimą prašė jį nagrinėti teismo nuožiūra.

6Suinteresuotas asmuo O. V. atsiliepime į pareiškimą su prašoma nustatyti jos mirusio vyro P. V. turto sudėtimi sutiko. Pareiškime nurodytas turtas yra jos įgytas jų santuokoje, todėl laikytinas bendrąja jungtine nuosavybe. Nurodė, kad į notarų biurą iki šiol nesikreipė, nes tai jos teisė, o ne pareiga. Be to, jos amžius, ligos pobūdis neleido to padaryti, o nuosavybės teisę liudijantis dokumentas jai nebuvo reikalingas. Pareiškėjas su ja nebendradarbiavo ir nesiekė paaiškinti tokio veiksmo aktualumo, todėl savo rizika pareiškė pareiškimą teismui, patirdamas su tuo susijusias bylinėjimosi išlaidas.

7Suinteresuotas asmuo Ž. V. atsiliepimo į pareiškimą nepateikė, apie civilinės bylos nagrinėjimą pranešta tinkamai (LR CPK 130 str.).

8Pareiškimas tenkintinas.

9Nustatyta, kad P. V. mirė ( - ). Jis mirė santuokoje su O. V.. Iš VĮ Registrų centras centrinio duomenų banko išrašo matyti, jog mirusiojo vardu įregistruota nuosavybės teisė į 0,0595 ha žemės sklypą, un. Nr. ( - ), esantį ( - ), reg. Nr. 62/458, įgytą pagal valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 1989, sudarytą 1993 m. spalio 5 d.; garažą su rūsiu, un. Nr. ( - ), esantį ( - ), Molėtai, reg. Nr. 90/77650, įregistruotą pagal 2000 m. balandžio 6 d. garažų statybos bendrijos pažymą; 3 kambarių butą su 5,40 kv. m. rūsiu pažymėtu R-13, un. Nr. ( - ), esantį ( - ), reg. Nr. 90/19923, įsigytą pagal 1992 m. balandžio 14 d. pirkimo-pardavimo sutartį pagal LR 1991-05-28 įstatymą Nr. 1-1374 Nr. 2-2832 (butas įgytas santuokoje, kaip bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė, nekilnojamojo turto registre registruotas O. V. vardu). Taip pat jo vardu liko piniginės lėšos, esančios sąskaitoje ( - ), Swedbank, AB - 693,39 EUR. Šiuos duomenis patvirtina ir 2015-12-15 palikimo apyrašas. Iš Molėtų rajono 2-ojo notaro biuro rašto matyti, kad paveldėjimo byla pradėta. Palikėjo sutuoktinei O. V. 2016-05-27 siųstas Molėtų rajono 2-ojo notaro biuro notarės Dalios Čelkienės pranešimas dėl P. V. turto paveldėjimo, kuriuo pranešama, kad į notaro biurą kreipėsi mirusiojo P. V. nepilnamečio sūnaus G. V. atstovas - Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai, pateikdami Molėtų rajono apylinkės teismo 2015-11-10 įsiteisėjusią nutartį (civilinė byla Nr. e2-741-964/2015) bei antstolės Nijolės Viešchnickienės sudarytą palikimo apyrašą ir prašydami išduoti paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimą į privalomąją palikimo dalį nepilnamečiui mirusiojo sūnui G. V., gyvenančiam Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namuose. Taip pat nurodyta, kad nepilnamečiui mirusiojo sūnui G. V. turi būti išduotas paveldėjimo teisės pagal įstatymą. Notaras negali išduoti tokio liudijimo, kol nebus išduoti nuosavybės teisės liudijimai O. V., kaip pergyvenusiai sutuoktinei, į santuokoje įgytą turtą, įregistruotą jos mirusio sutuoktinio vardu bei mirusiojo sutuoktinio turto dalį nustatantis liudijimas į turtą, kuris yra įregistruotas O. V. vardu, bet įgytas santuokoje. Kol nebus išduoti minėti nuosavybės teisės liudijimai, nėra galimybės išduoti paveldėjimo teisės pagal testamentą liudijimo ir testamentiniams įpėdiniams – Ž. V. ir V. V.. Notarė prašė O. V. per 5 darbo dienas atvykti į Molėtų 2-ąjį notaro biurą dėl nuosavybės teisės liudijimų išdavimo.

10Pareiškėjas G. V. globėju paskirtas Molėtų rajono apylinkės teismo 2015-02-03 sprendimu civ. byloje Nr. 2-27-335/2015. 2015-11-10 teismo nutartimi civ. byloje Nr. e2-741-964/2015 pareiškėjui, kaip nepilnamečio G. V. globėjui, leista palikimą, atsiradusį po jo tėvo P. V. mirties, priimti pagal turto apyrašą.

11Pagal Lietuvos Respublikos notariato įstatymo 52 str. nuosavybės teisės į dalį bendro sutuoktinių turto liudijimas gali būti išduotas pagal rašytinį pareiškimą pergyvenusiajam sutuoktiniui dėl pusės bendro turto, įgyto santuokos metu. Jeigu turtas, kuris yra bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė, įregistruotas likusio gyvo sutuoktinio vardu, šiam sutinkant gali būti išduotas mirusiojo sutuoktinio dalį nustatantis liudijimas. Nuosavybės teisės liudijimą, mirus vienam sutuoktiniui, išduoda palikimo atsiradimo vietos notaras. Iš byloje nustatytų faktinių aplinkybių matyti, kad paveldėjimo teisės liudijimas pareiškėjui, kaip G. V. globėjui, neišduotas, kadangi O. V., mirusįjį pergyvenusi sutuoktinė, nedavė sutikimo. Tačiau pateiktame jos atsiliepime su pareiškimu sutiko. Nenustačius palikėjo, t. y. mirusiojo P. V. dalies bendrame turte, negalima spręsti klausimo dėl G. V. paveldėjimo teisių į konkretaus turto konkrečią dalį.

12Nagrinėjamos bylos atveju palikimo atsiradimo momentu LR CPK 3.88 str. įtvirtinta, kad bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe pripažįstamas turtas, įgytas po santuokos sudarymo abiejų sutuoktinių ar vieno jų vardu. LR CPK 3.117 str. numato prezumpciją, kad sutuoktinių bendro turto dalys yra lygios. Mirus P. V., baigėsi bendroji jungtinė P. V. ir O. V., kaip sutuoktinių, nuosavybė ir ji tapo bendrąja daline. Pagal Lietuvos teismų praktiką LR CPK 3.117 str. prezumpcija reiškia, kad sutuoktinių dalys yra lygios, jeigu dėl šios aplinkybės nėra ginčo.

130,0595 ha žemės sklypas, esantis ( - ), garažas su rūsiu, esantis ( - ), 3 kambarių butas su 5,40 kv. m. rūsiu, esantis ( - ), ir piniginės lėšos, esančios sąskaitoje ( - ), Swedbank, AB - 693,39 EUR, įgyti mirusiojo ir O. V. santuokos metu. Įvertinus byloje nustatytas aplinkybes bei O. V. nepaneigus galiojančios prezumpcijos, kad mirusiajam priklauso lygi, t. y. ½ (pusė), kartu su O. V. minėto turto dalis, teismas daro išvadą, jog pareiškėjo reikalavimas nustatyti, kad mirusiojo P. V. turto dalis bendrojoje jungtinėje nuosavybėje su O. V. sudaro ½ dalį, kuri yra mirusiojo dalis, esanti bendrojoje jungtinėje sutuoktinių nuosavybėje, yra pagrįstas ir tenkintinas.

14Pareiškėjas pateikė prašymą priteisti iš O. V. 150 EUR jo patirtų išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti nurodęs, kad jo ir suinteresuoto asmens O. V. suinteresuotumas bylos baigtimi skirtingas, pastaroji nuo 2014-09-21 delsė nustatyti mirusiojo P. V. turto dalį bendrojoje sutuoktinių nuosavybėje, tokiu būdu pažeidė nepilnamečio vaiko interesus, kas sudaro pagrindą priteisti iš jos bylinėjimosi išlaidas.

15LR CPK 443 straipsnio 6 dalis numato bendrą principą, kad dalyvaujančių byloje asmenų bylinėjimosi išlaidos bylose, išnagrinėtose ypatingosios teisenos tvarka, nėra atlyginamos. Minėta CPK norma numato ir keletą šios taisyklės išimčių, kurioms esant, atsižvelgiant į byloje dalyvaujančių asmenų suinteresuotumą bylos baigtimi arba, byloje dalyvaujančių asmenų interesams esant priešingiems, į tai, kieno interesas byloje buvo patenkintas, turėtos bylinėjimosi išlaidos jiems gali būti padalijamos proporcingai arba jų atlyginimas priteistas iš dalyvavusio byloje asmens, kurio pareiškimas atmestas (2006-04-26 LAT nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-304/2006).

162016-05-27 Molėtų rajono 2-ojo notaro biuro notarės raštas Nr. S-287 patvirtina, kad O. V. buvo siųstas prašymas per 5 darbo dienas atvykti į Molėtų 2-ąjį notaro biurą dėl nuosavybės teisės liudijimų išdavimo. Jame paaiškintas ir tokio prašymo tikslas bei jos neveikimo pasekmės (notaras negali išduoti paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimo nepilnamečiui mirusiojo sūnui G. V., kol nebus išduoti nuosavybės teisės liudijimai O. V., kaip pergyvenusiai sutuoktinei, į santuokoje įgytą turtą, įregistruotą jos mirusio sutuoktinio vardu bei mirusiojo sutuoktinio turto dalį nustatantis liudijimas į turtą, kuris yra įregistruotas O. V. vardu, bet įgytas santuokoje. Kol nebus išduoti minėti nuosavybės teisės liudijimai, nėra galimybės išduoti paveldėjimo teisės pagal testamentą liudijimo ir testamentiniams įpėdiniams – Ž. V. ir V. V.). Nepaisant to, O. V. į notarę nesikreipė, kas sudarė pagrindą G. V. atstovui kreiptis teisinės pagalbos į advokatę parengiant pareiškimą teismui dėl mirusiojo turto dalies bendrojoje jungtinėje nuosavybėje nustatymo. Patirtos išlaidos neviršija LR teisingumo ministro įsakymu patvirtintų rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio patvirtinimo numatytų rekomenduojamų dydžių, todėl laikytinos pagrįstomis ir priteistinos iš O. V..

17Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, nesudaro 3 eurų, todėl nepriteistinos (Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymas Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“, LR CPK 92 str.).

18Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290-292 str.,

Nutarė

19pareiškimą tenkinti.

20Nustatyti, kad P. V., a. k. ( - ), mirusiam ( - ), priklauso ½ dalis 0,0595 ha žemės sklypo, un. Nr. ( - ), esančio ( - ), reg. Nr. 62/458; ½ dalis garažo su rūsiu, un. Nr. ( - ), esančio ( - ), reg. Nr. 90/77650; ½ dalis 3 kambarių buto su 5,4 kv. m. rūsiu, pažymėto R-13, un. Nr. ( - ), esančio ( - ), reg. Nr. 90/19923; 346,70 EUR piniginių lėšų sąskaitoje ( - ).

21Priteisti iš O. V., a. k. ( - ), pareiškėjui Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namams, kodas 190985787, 150 EUR (vieną šimtą penkiasdešimt eurų) bylinėjimosi išlaidų.

22Nutartis per 7 dienas nuo įteikimo gali būti skundžiama atskiruoju skundu Panevėžio apygardos teismui per Molėtų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Molėtų rajono apylinkės teismo teisėja Loreta Šiškienė,... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo Molėtų vaikų... 3. pareiškėjas Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai kreipėsi į teismą... 4. Pareiškėjas nurodė, kad ( - ) mirė G. V., gim. ( - ), tėvas P. V..... 5. Suinteresuotas asmuo V. J. atsiliepime į pareiškimą prašė jį nagrinėti... 6. Suinteresuotas asmuo O. V. atsiliepime į pareiškimą su prašoma nustatyti... 7. Suinteresuotas asmuo Ž. V. atsiliepimo į pareiškimą nepateikė, apie... 8. Pareiškimas tenkintinas. ... 9. Nustatyta, kad P. V. mirė ( - ). Jis mirė santuokoje su O. V.. Iš VĮ... 10. Pareiškėjas G. V. globėju paskirtas Molėtų rajono apylinkės teismo... 11. Pagal Lietuvos Respublikos notariato įstatymo 52 str. nuosavybės teisės į... 12. Nagrinėjamos bylos atveju palikimo atsiradimo momentu LR CPK 3.88 str.... 13. 0,0595 ha žemės sklypas, esantis ( - ), garažas su rūsiu, esantis ( - ), 3... 14. Pareiškėjas pateikė prašymą priteisti iš O. V. 150 EUR jo patirtų... 15. LR CPK 443 straipsnio 6 dalis numato bendrą principą, kad dalyvaujančių... 16. 2016-05-27 Molėtų rajono 2-ojo notaro biuro notarės raštas Nr. S-287... 17. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, nesudaro 3 eurų,... 18. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290-292 str.,... 19. pareiškimą tenkinti.... 20. Nustatyti, kad P. V., a. k. ( - ), mirusiam ( - ), priklauso ½ dalis 0,0595 ha... 21. Priteisti iš O. V., a. k. ( - ), pareiškėjui Molėtų vaikų savarankiško... 22. Nutartis per 7 dienas nuo įteikimo gali būti skundžiama atskiruoju skundu...