Byla 2S-549-345/2008

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko ir pranešėjo Henricho Jaglinskio, kolegijos teisėjų Algirdo Auruškevičiaus ir Danutės Kutrienės, kolegijos posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovų J. S. ir P. I. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto pirmo apylinkės teismo 2008 m. balandžio 03 d. nutarties, kuria ieškinys paliktas nenagrinėtu, civilinėje byloje pagal ieškovų J. S. ir P. I. ieškinį atsakovams VAVA, Vilniaus universitetui, Vilniaus miesto savivaldybės administracijai, tretiesiems asmenims R. S., A. G., A. K. ir kt., dėl panaudos sutarties dalies panaikinimo, pripažinimo teisės atkurti nuosavybės teisės žemės sklypą, ir administracinių aktų panaikinimo.

2Kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

3Ieškovai kreipėsi į teismą prašydami teismo pripažinti jiems teisę atkurti natūra nuosavybės teises į 3,30293 ha tėvo iki nacionalizacijos turėtą žemės sklypą ( - ), taip pat panaikinti Vilniaus apskrities viršininko ir Vilniaus miesto valdybos individualius administracinius aktus, panaudos sutarties dalį, kurių pagrindu šis žemės sklypas neteisėtai perduotas naudotis Vilniaus universiteto Botanikos sodui.

4Vilniaus m. pirmas apylinkės teismas 2006 m. spalio 02 d. sprendimu ieškinį atmetė. Vilniaus apygardos teismas 2007 m. kovo 14 d. nutartimi pirmos instancijos teismo sprendimą paliko nepakeistą. Lietuvos Aukščiausiasis teismas 2007 m. lapkričio 12 d. nutartimi pirmos bei apeliacinės instancijos sprendimą bei nutartį panaikino, ir perdavė bylą pirmos instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

5Vilniaus m. pirmas apylinkės teismas 2008 m. vasario 13 d. protokoline nutartimi įpareigojo ieškovus iki 2008-03-14 pateikti patikslintą ieškinį, primokėti žyminį mokestį, tikslinti trečiojo asmens N. M. adresą, bei pateikti Lietuvos Aukščiausiojo teismo nutartyje nurodytus teisės aktus, bei jų vertimus (5t., b.l.216). Teismo skyrė 2008-05-08.

62008-03-13 ieškovai teismui pateikė patikslintą ieškinį, žyminio mokesčio kvitą, bei prašymą leisti vėliau pateikti teismui teisės aktus bei vertimus, nes 1934 m. Lenkijos valstybės teisės aktų paieška bibliotekoje, bei jų vertimas užtruko. Įsipareigojo per teismo nustatytą terminą paskelbti visiems bylos dalyviams apie teismo posėdį (5t., b.l.218).

7Vilniaus miesto pirmas apylinkės teismas 2008 m. balandžio 03 d. nutartimi ieškinį paliko nenagrinėtu. Konstatavo, jog ieškovai nustatytu terminu nepašalino protokolinėje nutartyje nurodytų trūkumų, todėl netinkamai realizavo savo procesines teises ir tai sudaro pagrindą ieškinį palikti nenagrinėtu.

8Atskiruoju skundu ieškovai prašo panaikinti Vilniaus miesto pirmo apylinkės teismo 2008 m. balandžio 03 d. nutartį, kuria ieškinys paliktas nenagrinėtu. Nurodo, jog teismo nutartyje pasisakoma, kad patikslintame ieškinyje nėra patikslintos ir suformuluotos faktinės aplinkybės viename procesiniame dokumente. Nurodo, jog faktinės aplinkybės nustatinėjamos nagrinėjant bylą teismo posėdyje ir priklausomai nuo jų pakankamumo teismas priima atitinkamą teismo sprendimą išsprendžiant bylą. Tokia teismo išvada nėra ieškinio trūkumas, kuris leistų palikti ieškinį nenagrinėtų, nes tai nėra privalomos ieškinio formos nesilaikymas, dėl kurio negalimas tokio ieškinio nagrinėjimas teisme (LR CPK 135 str.) ir nėra pagrindo palikti ieškinį nenagrinėtu vien dėl jo formos neatitikimo ieškiniui keliamiems reikalavimams (LR CPK 137 str.).

9Byloje trečiaisiais asmenimis įtraukti 9 asmenys. Aplinkybė, kad trečiajam asmeniui neįteikiami teismo procesiniai dokumentai ir šaukimai, nes šio asmens nerandama, nereiškia, kad negalima nagrinėti ieškinio teisme. LR CPK 130 str. yra numatyta tvarka, kaip galima įteikti procesinius dokumentus viešo paskelbimo būdu. Teismo nutartyje ignoruojama ši norma ir ieškovams perkeliama atsakomybė už tai, kad teismo procesiniai dokumentai grįžta teismui neįteikti.

10Paskutinio posėdžio metu kartu su bylos šalimis buvos sprendžiamas klausimas kokia apimtimi reikia pateikti į bylą 1934 m. Vilniaus vaivadijoje (tuo pačiu ir Lenkijos Respublikoje) veikę įstatymai, dar nežinant šių įstatymų apimčių ir kas juose yra reikšminga bylai. Pradėjus bibliotekose šių įstatymų paiešką (ta aplinkybė, kad jie surašyti lenkų kalba taip pat sudarė atitinkamus sunkumus), buvo nustatyta, kad atitinkami įstatymai yra priimti anksčiau (ne 1934 m.), o byloje esančiuose 1934 m. dokumentuose (Vilniaus apskrities seniūno nutarimas, 1934 m. nagrinėtos teisme bylos medžiaga ir kt.) nurodyti tik aktai, keičiantis ar pildantys anksčiau priimtą teisės aktą. Iškilo būtinybė apsispręsti, ar teikti į bylą visą norminio dokumento tekstą, (atskiri teisės aktai ypač didelės apimties) ir jo vėlesnius papildymus, ar tik papildymus, kurie nurodyti 1934 m. vaivadijos administracijos priimtuose teisės aktuose. Tai ypač svarbu, kai susiduriama su tokių dokumentų išvertimų į lietuvių kalbą. Šios galimos aplinkybės buvo svarstomos paskutiniame teismo posėdyje, tačiau iš teismo nebuvo gauta konkretaus atsakymo. 1934 m. teisės aktai, bei jų papildymai nebuvo aiškiai, tai labai apsunkino jų paiešką ir pareikalavo daug laiko. Tuo pačiu teikiant šių aktų kopijas ir vertimus, sunku nuspręsti dėl jų pakankamumo ir apimties, nes reikia juos versti į lietuvių kalbą. Dėl šių aplinkybių užsitęsė 1934 m. galiojusių teisės aktų reikalingų sprendžiant bylą paieška ir ypač jų vertimas į lietuvių kalbą. 2008-03-12 teismui buvo pateiktas prašymas leisti pateikti šiuos dokumentus vėliau, tačiau dėl šio prašymą nebuvo priimta nutartis. Ieškovams belaukiant teismo nutarties dėl termino pratesimo, 2008-03-11 teismui buvo pateikti galioję teisės aktai bei jų vertimai.

11Teismas nepagrįstai nurodė, kad pavėluotas ieškinio priedų pateikimas užvilkins/vilkina bylos nagrinėjimą, bei trukdo šalims pasirengti teismo posėdžiui, nes teismo posėdis buvo paskirtas tik 2008-05-08 dienai, o teisės aktai su vertiniais pateikti teismui 2008-04-11. Nuo šios datos iki teismo posėdžio pradžios buvo pakankamai laiko, kad šalys galėtų susipažinti su pateiktais naujais dokumentais ir pasiruošti teismo posėdžiui.

12LR CPK 115 str. 2 d. numatyta, kad teismas priimdamas nutartį trūkumams pašalinti, nutartį privalo jau kitą dieną išsiųsti šaliai. Tokios nutarties ieškovai, jos nėra ir byloje. Vien šiuo procesiniu pagrindu teismas negalėjo priimti nutarties palikti ieškinio nenagrinėtu.

13Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas Vilniaus universitetas prašo Vilniaus miesto pirmo apylinkės teismo 2008 m. balandžio 03 d. nutartį palikti nepakeistą, o atskirąjį skundą atmesti. Nurodo, jog pirmos instancijos teismo nutartis teisėta ir pagrįsta. Pirmosios instancijos teismas nustatė ieškovams terminą nuo 2008-02-13 iki 20080-03-14 ieškinio trūkumams pašalinti ir pateikti papildomus įrodymus. Ieškovams buvo nustatytas pakankamas terminas įvykdyti teismo nurodytus reikalavimus, tačiau per nustatytą vieno mėnesio terminą LR CPK reikalavimus atitinkantis ieškinys teismui nebuvo pateiktas. LR CPK 115 str. 2 d. numatyta, kad jeigu procesiniai dokumentai neatitinka jų formai ir turiniui keliamų reikalavimų, teismas priima nutartį ir nustato pakankamą terminą, tačiau ne trumpesnį kaip septynios dienos, trūkumams pašalinti. Nepašalinus trūkumų per teismo nustatytą terminą, procesinis dokumentas laikomas nepaduotu ir grąžinamas jį padavusiam asmeniui (LR CPK 115 str. 3 d.). Ieškovams neištaisius ieškinio trūkumų nėra galimybės nagrinėti civilinę bylą iš esmės, teismas pagrįstai pasinaudojo LR CPK 296 str. 2 d. įtvirtinta teise ir paliko ieškovų ieškinį nenagrinėtą.

14Atskirasis skundas tenkintinas.

15Iš bylos medžiagos matyti, jog ieškovai 2008-02-13 protokoline nutartimi buvo įpareigoti iki 2008-03-14 pateikti patikslintą ieškinį, nes pasirašytas neįgalioto asmens, primokėti žyminį mokestį, patikslinti trečiojo asmens N. M. adresą, bei pateikti Lietuvos Aukščiausiojo teismo nutartyje nurodytus teisės aktus, bei jų vertimus (5t., b.l.216).

162008-03-13 pirmos instancijos teismui buvo pateiktas patikslintas ieškinys, žyminio mokesčio kvitas, ieškovų įsipareigojimas viešo paskelbimo būdu pranešti byloje dalyvaujantiems asmenims apie posėdžio datą ir laiką, bei prašymas pratęsti terminą pateikti teisės aktus bei jų vertimus.

17Pagal LR CPK 115 str. 2 d., jeigu procesiniai dokumentai neatitinka jų formai ir turiniui keliamų reikalavimų arba nesumokėtas žyminis mokestis, teismas priima nutartį ir nustato pakankamą terminą, tačiau ne trumpesnį kaip septynios dienos, trūkumams pašalinti. LR CPK 77 str. 1 d. nustatyta, jog teismo paskirti ir nepasibaigę procesiniai terminai teismo gali būti pratęsiami. LR CPK 130 str. numatyta, kad procesiniai dokumentai gali būti įteikti viešo paskelbimo būdu. Pasirengimo nagrinėti bylą teisme metu šalys ir tretieji asmenys turi galutinai suformuluoti savo reikalavimus bei atsikirtimus (LR CPK 226 str. )..

18Ieškovas pateikdamas prašymą pratęsti terminą teisės aktams bei jų vertimams nurodė, jog teisės aktų paieška bibliotekose ir šių aktų vertimas į lietuvių kalbą užtruko. Pirmos instancijos teismas neatsižvelgė, jog ieškovai turėjo surasti 1934 m. Lenkijos valstybės dokumentus, išversti juos į lietuvių kalbą, bei nuspręsti ar jie turi ryšį su nagrinėjama byla. Taip pat neįvertino, jog galioję teisės aktai yra ne lietuvių kalba, kas apsunkina šių dokumentų paiešką. Nurodytos priežastys dėl termino pratesimo yra objektyvios, todėl sprendžiant klausimą dėl termino pratesimo ar atnaujinimo pripažintinos svarbiomis. Be to ieškovai pateikė patikslintą ieškinį, bei žyminio mokesčio kvitą, ir įsipareigojo trečiąjam asmeniui apie bylos nagrinėjimą pranešti viešo paskelbimo būdu. Šios aplinkybės patvirtina, jog teismo įpareigojimai iš dalies buvo įvykdyti, tretysis asmuo vadovaujantis LR CPK 130 str. galėjo būti informuotas viešo paskelbimo būdu, o pratęsus teismo nustatytus terminus nebūtų pažeistas proceso koncentracijos principas, nes nuo ieškovų pateikto prašymo iki bylos nagrinėjimo teisme buvo beveik 2 mėnesių laiko tarpas, kuris laikytinas pakankamu pateikti papildomus dokumentus, pranešti dalyvaujantiems byloje asmenims viešo paskelbimo būdu (LR CPK 130 str. 5 d.), bei susipažinti šalims su pateiktais papildomais procesiniais dokumentais. Pirmos instancijos teismas nurodė, jog ieškovai galutinai nesuformulavo savo ieškinio reikalavimų vieningame procesiniame dokumente, tačiau neatsižvelgė, jog LR CPK 226 str. numato, jog šalys bei tretieji asmenys parengiamąjame teismo posėdyje galutinai suformuluoja savo reikalavimus bei atsikirtimus. Atsižvelgiant į šias aplinkybes kolegija daro išvadą, jog ieškovams terminas pateikti galiojusius teisės aktus bei jų vertimus nepratęstas nepagrįstai, teismas dėl ieškovų prašymo pratęsti nustatytą terminą nepriėmė motyvuotos nutarties, bei ieškinį paliko nenagrinėtą formaliais pagrindais.

19Kolegija atmeta apeliantų argumentus, jog byloje nėra nutarties ištaisyti ieškinio trūkumus. LR CPK 169 str. nustatyta, jog teismo posėdžio ar atskirąjame posėdyje atlikto procesinio veiksmo protokole turi atsispindėti visi esminiai bylos nagrinėjimo ar atskirojo procesinio veiksmo atlikimo momentai. Protokole nurodoma posėdžio pirmininko patvarkymai, ir teismo nutartys, priimtos neišeinant į sprendimų priėmimo kambarį, taip pat jų motyvai. Ieškovai 2008-02-13 parengiamąjame teismo posėdyje, t. y. protokoline nutartimi buvo įpareigoti iki 2008-03-14 ištaisyti teismo nurodytus trūkumus, bei pateikti papildomus dokumentus. Tai užfiksuota 2008-02-13 parengiamojo teismo posėdžio protokole, ir tokiu atveju papildomai nutartis tais pačiais klausimais nėra priimama.

20Vadovaujantis išdėstytu pirmos instancijos nutartis yra naikintina, ir ieškinio priėmimo klausimas grąžintinas pirmos instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

21Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 336 str., 337 str. 3 d. kolegija,

Nutarė

22Vilniaus miesto pirmo apylinkės teismo 2008 m. balandžio 03 d. nutartį panaikinti, ir bylą perduoti tam pačiam pirmos instancijos teismui ieškinio priėmimo klausimą spręsti iš naujo.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 3. Ieškovai kreipėsi į teismą prašydami teismo pripažinti jiems teisę... 4. Vilniaus m. pirmas apylinkės teismas 2006 m. spalio 02 d. sprendimu ieškinį... 5. Vilniaus m. pirmas apylinkės teismas 2008 m. vasario 13 d. protokoline... 6. 2008-03-13 ieškovai teismui pateikė patikslintą ieškinį, žyminio... 7. Vilniaus miesto pirmas apylinkės teismas 2008 m. balandžio 03 d. nutartimi... 8. Atskiruoju skundu ieškovai prašo panaikinti Vilniaus miesto pirmo apylinkės... 9. Byloje trečiaisiais asmenimis įtraukti 9 asmenys. Aplinkybė, kad trečiajam... 10. Paskutinio posėdžio metu kartu su bylos šalimis buvos sprendžiamas... 11. Teismas nepagrįstai nurodė, kad pavėluotas ieškinio priedų pateikimas... 12. LR CPK 115 str. 2 d. numatyta, kad teismas priimdamas nutartį trūkumams... 13. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas Vilniaus universitetas prašo... 14. Atskirasis skundas tenkintinas.... 15. Iš bylos medžiagos matyti, jog ieškovai 2008-02-13 protokoline nutartimi... 16. 2008-03-13 pirmos instancijos teismui buvo pateiktas patikslintas ieškinys,... 17. Pagal LR CPK 115 str. 2 d., jeigu procesiniai dokumentai neatitinka jų formai... 18. Ieškovas pateikdamas prašymą pratęsti terminą teisės aktams bei jų... 19. Kolegija atmeta apeliantų argumentus, jog byloje nėra nutarties ištaisyti... 20. Vadovaujantis išdėstytu pirmos instancijos nutartis yra naikintina, ir... 21. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 336 str., 337 str.... 22. Vilniaus miesto pirmo apylinkės teismo 2008 m. balandžio 03 d. nutartį...