Byla 2S-475-622/2010

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko teisėjo Audriaus Saulėno, kolegijos teisėjų Erikos Misiūnienės ir Rimvidos Zubernienės, kolegijos posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo antstolio Giedriaus Jonausko atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009 m. lapkričio 23 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjo antstolio Giedriaus Jonausko pareiškimą dėl vykdymo išlaidų priteisimo, suinteresuoti asmenys skolininkas G. A. ir išieškotoja valstybė, atstovaujama Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos.

2Kolegija, išnagrinėjusi skundą,

Nustatė

3pareiškėjas antstolis G. Jonauskas kreipėsi į teismą su pareiškimu, prašydamas priteisti iš skolininko G. A. 81 Lt vykdymo išlaidų. Pareiškėjas nurodė, kad skolininkui buvo išsiųstas raštiškas siūlymas sumokėti vykdymo išlaidas, tačiau skolininkas į siūlymą neatsiliepė ir per nustatytą terminą jų nesumokėjo.

4Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2009-11-23 nutartimi pareiškimo netenkino. Nurodė, kad skolininkas tinkamai įvykdė 2009-10-09 antstolio siūlymą sumokėti 13 Lt skolos ir 69 Lt vykdymo išlaidų. Byloje nėra duomenų, kada skolininkui asmeniškai buvo įteiktas siūlymas, todėl antstolis, išsiųsdamas skolininkui siūlymą ne gyvenamosios vietos adresu, o per darbovietę, penkių dienų terminą įvykdyti siūlymą privalėjo skaičiuoti atsižvelgdamas į šią aplinkybę.

5Atskiruoju skundu antstolis G. Jonauskas prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009-11-23 nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės, kadangi siūlymas skolininkui buvo įteiktas tinkamai, vadovaujantis CPK 123 straipsnio 3 dalimi. Be to, CPK 604 straipsnis numato, kad procesiniai dokumentai siunčiami registruotu laišku vykdymo proceso dalyviams CPK VI dalyje nustatytais atvejais, laikomi įteiktais praėjus penkioms dienoms nuo išsiuntimo dienos.

6Atsiliepimų į atskirąjį skundą nepateikta.

7Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

8Iš bylos duomenų nustatyta, kad antstolis vykdė vykdomąją bylą Nr.0091/09/01361, pradėtą pagal 2009-06-09 Klaipėdos miesto apylinkės teismo išduotą teismo įsakymą Nr. L2-9488-122/2009 dėl 13 Lt bylinėjimosi išlaidų išieškojimo iš G. A. valstybės naudai. Skolininkui 2009-10-09 siūlyme sumokėti 13 Lt skolą ir 69 Lt vykdymo išlaidas, nurodyta, jog 82 Lt jis privalo sumokėti per 5 dienas nuo šio pranešimo gavimo dienos. Siūlymas skolininkui buvo įteiktas jo darbovietės administracijai 2009-10-13 bei skolininkas sumokėjo nurodytą sumą 2009-10-23, nors terminas baigėsi 2009-10-19. Apeliantas prašo priteisti papildomai 81 Lt vykdymo išlaidas, kadangi siūlymas skolininkui buvo įteiktas tinkamai.

9Teisėjų kolegija sutinka su antstolio atskirojo skundo teiginiu, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nepriteisė antstoliui vykdymo išlaidų, kadangi siūlymas skolininkui buvo įteiktas tinkamai. CPK 123 straipsnio 3 dalyje numatyta, jog jeigu procesinį dokumentą pristatantis asmuo neranda adresato gyvenamojoje ar darbo vietoje, dokumentas yra įteikiamas kuriam nors iš kartu gyvenančių pilnamečių šeimos narių, išskyrus atvejus, kai byloje šeimos nariai turi priešingą teisinį suinteresuotumą bylos baigtimi, o jeigu jų nėra,– namo (bendrijos) administracijai, butų eksploatavimo organizacijai, seniūnijos seniūnui ar darbovietės administracijai. Šio straipsnio 5 dalis numato, kad procesinio dokumento įteikimo diena laikoma jo įteikimo šio straipsnio 1–4 dalyse numatytiems asmenims diena. CPK 604 straipsnyje numatyta, jog procesiniai dokumentai, siunčiami registruotu laišku vykdymo proceso dalyviams šio Kodekso VI dalyje nustatytais atvejais, laikomi įteiktais praėjus penkioms dienoms nuo išsiuntimo dienos.

10Šioje byloje kilęs ginčas dėl teismo įsakymo vykdymo išlaidų atlyginimo. Teismo įsakymas yra ir vykdytinas dokumentas, ir vykdomasis dokumentas ( CPK 584 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 587 straipsnio 2 punktas). Tai reiškia, kad teismo įsakymui vykdyti nereikia išduoti vykdomojo rašto, nes pats teismo įsakymas yra vykdomasis dokumentas. Apie teismo įsakymo vykdymo tvarką skolininkui nurodoma pranešime, kurį jam išsiunčia teismas ne vėliau kaip kitą dieną po įsakymo išdavimo kartu su kreditoriaus pareiškimo ir teismo įsakymo nuorašais (CPK 437 straipsnio 2 dalis). Šiame pranešime pasiūloma skolininkui ne vėliau kaip per dvidešimt dienų nuo pranešimo įteikimo dienos sumokėti kreditoriui priteistas sumas (įskaitant delspinigius ir bylinėjimosi išlaidas), grąžinti priteistą daiktą ir apie teismo įsakymo įvykdymą raštu pranešti teismui arba pareikšti prieštaravimus dėl kreditoriaus pateikto reikalavimo; be to, nurodoma, jog, neįvykdžius šių reikalavimų, teismo įsakymas įsiteisės ir kreditorius galės kreiptis dėl priverstinio jo vykdymo ( CPK 437 straipsnis). Tai reiškia, jog skolininkas žinojo apie vykdytiną skolą jau gavęs 2009-06-09 Klaipėdos miesto apylinkės teismo išduotą teismo įsakymą. Teisėjų kolegija konstatuoja, jog siūlymas skolininkui buvo įteiktas jo darbovietės administracijai 2009-10-13 tinkamai, bei skolininkas sumokėjo siūlyme nurodytą sumą 2009-10-23, t.y. praleidęs terminą jai sumokėti.

11Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegija

122007 m. vasario 5 d nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-1/2007 konstatavo, jog tais atvejais, kai skolininkas įvykdo vykdomąjį dokumentą (jo dalį) pasibaigus raginime (siūlyme) nustatytam terminui, o jeigu raginimas (siūlymas) jam neturėjo būti siunčiamas, – po to, kai vykdomasis dokumentas buvo priimtas vykdyti, iš skolininko išieškomos visos vykdymo išlaidos, tarp jų ir atlyginimas antstoliui už vykdomojo dokumento (jo dalies) įvykdymą, nepaisant to, kad skolą išieškotojui sumoka ar kitaip su juo atsiskaito pats skolininkas. Taip pat pažymėjo, jog teismas, nagrinėdamas antstolio paduotą CPK 611 straipsnyje nustatyta tvarka pareiškimą dėl vykdymo išlaidų išieškojimo iš skolininko, turi patikrinti visų antstolio nurodytų išieškotinų išlaidų pagrįstumą, taip pat tai, ar prašomos išieškoti sumos apskaičiuotos pagal Sprendimų vykdymo instrukcijos taisykles.

13Sprendimo vykdymo instrukcijos, patvirtintos LR teisingumo ministro 2005-10-27 įsakymu Nr.1R-352, 34.1 p. numatyta, kad vykdomosios bylos administravimo išlaidas sudaro būtinos išlaidos ir papildomos išlaidos bei išieškojimuose, kuriose išieškotina suma yra nuo 10 iki 50 Lt, papildomos vykdymo išlaidos negali viršyti 20 Lt. Šiame punkte nurodyti apribojimai netaikomi skaičiuojant pašto (kurjerių išlaidas). Pagal Sprendimų vykdymo instrukcijos 32 punktą Sprendimų vykdymo instrukcijoje numatyti vykdymo išlaidų dydžiai indeksuojami, išskyrus dydžius, nustatytus procentine išraiška. Taigi, šiuo atveju išieškotina suma buvo 13 Lt bei antstoliui priteistina 40 Lt būtinųjų išlaidų, 50 Lt atlyginimo antstoliui ir 20 Lt papildomų išlaidų, kurios indeksuotinos. Vartotojų kainų indeksas (VKI) taikytinas pagal faktinį vykdymo veiksmų atlikimo momentą ir tuo metu galiojusį VKI. Būtinosios išlaidos apskaičiuotinos išieškotojo kreipimosi į antstolį momentu, šiuo atveju 2009-07-23, o tuo metu galiojo 1,264 VKI, taigi būtinosios išlaidos sudaro 50,56 Lt. Atlyginimas antstoliui indeksuotinas pagal skolos išieškojimo momentą, kuris šiuo atveju buvo 2009-10-23 (į antstolio depozitinę sąskaitą pervesta 82 Lt), tuo metu galiojo 1,256 VKI, taigi atlyginimas antstoliui sudaro 62,80 Lt. Papildomos išlaidos indeksuotinos pagal faktinį jų atlikimo momentą, tačiau, kadangi šiuo atveju jos priteistinos minimalios, jos indeksuotinos VKI, galiojusiu paskutinio faktiškai atlikto veiksmo vykdomojoje byloje momentu, t. y. 2009-10-26, kai buvo surašytas patvarkymas dėl vykdomosios bylos užbaigimo bei siūlymas sumokėti vykdymo išlaidas. Tuo metu galiojo 1,256 VKI, todėl indeksuotos papildomos išlaidos sudaro 25,12 Lt. Antstolis prašo priteisti 10,83 Lt pašto išlaidų. Iš vykdomosios bylos matyti, kad buvo siunčiami siūlymai susimokėti skolą bei vykdymo išlaidas, tačiau vykdomojoje byloje nėra pridėta šių išlaidų pagrįstumą patvirtinančių įrodymų. Esant nurodytoms aplinkybėms, pašto išlaidos antstoliui nepriteistinos. Viso paskaičiuota vykdymo išlaidų suma antstoliui sudaro 138 Lt (138,48 Lt), tačiau skolininkas sumokėjo 69 Lt vykdymo išlaidų bei priteistina iš skolininko G. A. antstoliui G. Jonauskui vykdymo išlaidų suma yra 69 Lt.

14Teisėjų kolegija konstatuoja, jog esant nurodytoms aplinkybėms naikintina Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009 m. lapkričio 23 d. nutartis bei klausimas išspręstinas iš esmės – iš skolininko G. A. priteistina antstoliui G. Jonauskui 69 Lt vykdymo išlaidų (CPK 337 straipsnio 1 dalis 2 punktas).

15Vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 336–339 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

16panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009 m. lapkričio 23 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – iš skolininko G. A. priteisti antstoliui G. Jonauskui 69 Lt vykdymo išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai