Byla T-XX-7-11

1Specialioji teisėjų kolegija ginčams dėl teismingumo tarp bendrosios kompetencijos ir administracinio teismo spręsti, susidedanti iš Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkės Janinos Stripeikienės (kolegijos pirmininkė), Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjo Romano Klišausko, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjo Česlovo Jokūbausko ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjo Dainiaus Raižio,

2išnagrinėjusi Vilniaus apygardos administracinio teismo prašymą išspręsti bylos pagal pareiškėjo akcinės bendrovės „Lifosa“ skundą atsakovui Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, dalyvaujant tretiesiems suinteresuotiems asmenims Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kėdainių skyriui ir E. K., dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus rūšinio teismingumo klausimą,

Nustatė

3Pareiškėjas skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą ir prašė panaikinti Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2010 m. lapkričio 10 d. sprendimus Nr. R-11920 ir Nr. R-11918 bei įpareigoti Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tinkamai ištirti E. K. profesinę ligą.

4Pareiškėjas nurodė, kad ginčijamais sprendimais atsakovas paskirstė buvusios pareiškėjo darbuotojos E. K. darbingumo netekimo procentus ir nusprendė, kad E. K., dirbdama pas pareiškėją, neteko 8,7 procento darbingumo. Tokie atsakovo sprendimai yra neteisėti, nes atsakovas netinkamai, pažeisdamas nustatytą tvarką ištyrė E. K. profesinę ligą. E. K. profesine liga susirgo 1982 metais, pareiškėjo įmonei dar esant valstybinei įmonei, o po įmonės privatizavimo E. K. sveikatai neigiamą poveikį darančių veiksnių jos darbo aplinkoje nebuvo. Todėl vadovaujantis Žalos atlyginimo dėl nelaimingų atsitikimų darbe ar susirgimų profesine liga laikinojo įstatymo 18-1 straipsnio 1 dalies 3 punktu, E. K. netektas darbingumas negali būti siejamas su jos darbu pas pareiškėją po įmonės privatizavimo.

5Vilniaus apygardos administracinis teismas, spręsdamas skundo priėmimo klausimą, kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydamas išspręsti bylos rūšinio teismingumo klausimą. Vilniaus apygardos administracinis teismas nurodo, kad šiuo atveju ginčas yra susijęs su Žalos atlyginimo dėl nelaimingų atsitikimų darbe ar susirgimų profesine liga laikinojo įstatymo taikymu ir iš esmės kyla dėl žalos, susirgus profesine liga, dydžio. Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 3 punktą, bylos dėl žalos, susirgus profesine liga, atlyginimo administracinių teismų kompetencijai nėra priskirtos. Todėl kyla abejonė, ar šiuo atveju keliamas ginčas neturėtų būti nagrinėjamas bendrosios kompetencijos teisme.

6Specialioji teisėjų kolegija

konstatuoja:

7Byla teisminga administraciniam teismui.

8Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos yra pagal Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymą ir kitus teisės aktus veikianti institucija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka priima sprendimus dėl neįgalumo ir darbingumo nustatymo (Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 18 straipsnis). Tokio pobūdžio sprendimų priėmimas savo esme yra viešojo administravimo veikla (Administracinių bylų teisenos įstatymo 2 straipsnio 1 dalis, Viešojo administravimo įstatymo 2 straipsnio 1 dalis). Viena iš minėtos institucijos funkcijų yra ir darbingumo netekimo nustatymas Žalos atlyginimo dėl nelaimingų atsitikimų darbe ar susirgimų profesine liga laikinojo įstatymo 18-1 straipsnio 1 dalies 3 punkte numatytais atvejais. Šios funkcijos atlikimas taip pat yra Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vykdomos viešojo administravimo veiklos dalis.

9Aptariamu atveju pareiškėjas būtent ir ginčija Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sprendimus dėl darbingumo netekimo procento nustatymo bei prašo teismo įpareigoti šią instituciją tinkamai ištirti atitinkamą darbingumo netekimo klausimą. Tokiu būdu ginčas yra keliamas Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vykdomos viešojo administravimo veiklos srityje, todėl turi būti nagrinėjamas administraciniame teisme (Administracinių bylų teisenos įstatymo 3 straipsnio 1 dalis, 15 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Byloje reikalavimų dėl darbuotojo sveikatai padarytos žalos atlyginimo nekeliama, todėl perduoti aptariamą bylą bendrosios kompetencijos teismui nėra pagrindo.

10Specialioji teisėjų kolegija ginčams dėl teismingumo tarp bendrosios kompetencijos ir administracinio teismo spręsti, vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 36 straipsnio 2-4 dalimis, Administracinių bylų teisenos įstatymo 21 straipsniu,

Nutarė

11Byla teisminga administraciniam teismui.

12Bylą pagal pareiškėjo akcinės bendrovės „Lifosa“ skundą atsakovui Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, dalyvaujant tretiesiems suinteresuotiems asmenims Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kėdainių skyriui ir E. K., dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus grąžinti Vilniaus apygardos administraciniam teismui įstatymų nustatyta tvarka spręsti skundo priėmimo klausimą.

13Nutartis dėl teismingumo neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai